Corona-statistieken gemeente Leeuwarden

Bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O

Bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2020!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2020!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(3.220 leerlingen in schooljaar 2019-2020)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 14 scholen en 14 vestigingen van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.
Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.

Bevoegdgezagnummer: 41419.

Aantal scholen: 14. Aantal vestigingen: 14.

Adres: Margaretha de Heerstraat 2, 8921 AK, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland.

Internetadres: www.pcboleeuwarden.nl.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Actief in: Akkrum, Aldeboarn, Grou, Heerenveen, Leeuwarden, Stiens, Wirdum Fr.

Bestuursnaam origineel: Ver voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.

Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 14 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.
Aantal FTE personeel per school in 2019-2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O voor het schooljaar 2019-2020.
Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 14 scholen en 14 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.
Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 14 scholen en 14 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O.
Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.
Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O als geheel.
Download nog veel meer personeelsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Vereniging voor P C Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden E O is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen