Statistieken wijk Velperweg en omgeving

Aantal inwoners per jaar
(toename van 11% naar 9.400 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Velperweg en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Velperweg en omgeving is met 926 personen toegenomen van 8.474 in 2013 tot 9.400 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Velperweg en omgeving

Wijk Velperweg en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 222 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.821 adressen per km2. De wijk Velperweg en omgeving ligt in de gemeente Arnhem.

De gegevens van de wijk Velperweg en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Velperweg en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Velperweg en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Paasberg, 2: Angerenstein, 3: Velperweg-Noord, 4: Plattenburg, 5: Terrein ENKA, 6: Molenbeke.

Woningkenmerken
Er zijn 4.761 woningen in de wijk Velperweg en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 32% naar €323.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Velperweg en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Velperweg en omgeving, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Velperweg en omgeving is met €77.803 toegenomen van €245.196 in 2013 tot €323.000 in 2022 (dat is 32%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Arnhem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 5.277 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Velperweg en omgeving telt in totaal 5.277 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Velperweg en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Velperweg en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Velperweg en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Velperweg en omgeving, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Velperweg en omgeving is met 532 personen gestegen van 7.133 in 2013 tot 7.665 in 2022 (dat is 7,5%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond wijk Velperweg en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Velperweg en omgeving in 2022 zijn Westers (975 inwoners) en Overig (475 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Velperweg en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Velperweg en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Velperweg en omgeving is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk Velperweg en omgeving. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Arnhem als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Velperweg en omgeving.

De gemeente Arnhem telde bij deze verkiezingen in totaal 69 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem.

Inwoners naar leeftijd - wijk Velperweg en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Velperweg en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Velperweg en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Velperweg en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de wijk Velperweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Velperweg en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Velperweg en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 27 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de wijk Velperweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Velperweg en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 402 misdrijven in de wijk Velperweg en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Velperweg en omgeving, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de wijk Velperweg en omgeving zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.512 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.512 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.430 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Velperweg en omgeving 402 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Velperweg en omgeving in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (69 delicten) en Overige vermogensdelicten (50 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Velperweg en omgeving.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 34 misdrijven in de wijk Velperweg en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Velperweg en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Velperweg en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Velperweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Velperweg en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Velperweg en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Velperweg en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Arnhem (wijk Velperweg en omgeving is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Velperweg en omgeving is €35.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.400. Wijk Velperweg en omgeving telt 6.600 inkomensontvangers op 9.400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,1% procent van de huishoudens in wijk Velperweg en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Arnhem (wijk Velperweg en omgeving is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Velperweg en omgeving (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Velperweg en omgeving zijn in totaal 1.240 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.240 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.245 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Velperweg en omgeving
Er waren 56 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Velperweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Velperweg en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Velperweg en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Velperweg en omgeving op 3 januari 2023 zijn G (831 adressen) en A (830 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Velperweg en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Velperweg en omgeving: 831 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Velperweg en omgeving.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Velperweg en omgeving voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Velperweg en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 wijk Velperweg en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Velperweg en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.240Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie80Aantal2021
G+I Handel en horeca100Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening420Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg285Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten145Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.400Aantal2022
Mannen4.660Aantal2022
Vrouwen4.735Aantal2022
0 tot 15 jaar1.245Aantal2022
15 tot 25 jaar1.135Aantal2022
25 tot 45 jaar2.665Aantal2022
45 tot 65 jaar2.445Aantal2022
65 jaar of ouder1.900Aantal2022
Ongehuwd5.390Aantal2022
Gehuwd2.700Aantal2022
Gescheiden780Aantal2022
Verweduwd520Aantal2022
Westers totaal975Aantal2022
Geboorte totaal75Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal235Aantal2021
Sterfte relatief27Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid4.227,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.890Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.480Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura170Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2020
WMO cliënten605Aantal2021
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.500Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.040Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.670Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2017
Energielabels Definitief2.831Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.976Aantal2023
Energielabels Onbepaald470Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++249Aantal2023
Energielabels A+92Aantal2023
Energielabels A830Aantal2023
Energielabels B141Aantal2023
Energielabels C577Aantal2023
Energielabels D484Aantal2023
Energielabels E830Aantal2023
Energielabels F763Aantal2023
Energielabels G831Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht55%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)26%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)24%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.575Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.195Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.225Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.160Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers6.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€113x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO290Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.780Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.665Aantal2022
Niet-westers totaal760Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2022
Suriname75Aantal2022
Turkije80Aantal2022
Overig niet-westers475Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal231Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting53Aantal2022
Verkeersovertredingen42Aantal2022
Vernieling36Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven402Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km105Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km157Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km62Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km93Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km99Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km152Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km131Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km209Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km15,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km63Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,25Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,25Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,64Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,79Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,79Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,27Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,85Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand24,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK020208Code2022
RegionaamVelperweg en omgevingNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode02020800Code2022
Oppervlakte totaal222Aantal hectaren2022
Oppervlakte land222Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2017
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.821Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal5.277Aantal2023
Adressen met postcode5.277Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.846Aantal2023
Panden2.568Aantal2023
Percelen2.241Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900240Aantal2023
Panden 1900 tot 1925419Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.742Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.816Aantal2023
Panden 1970 tot 1980222Aantal2023
Panden 1980 tot 1990124Aantal2023
Panden 1990 tot 2000110Aantal2023
Panden 2000 tot 2010386Aantal2023
Panden 2010 tot 2020125Aantal2023
Panden 2020 en later85Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade48Aantal2021
Verkeersongevallen totaal56Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.015Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.255Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof760Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.806Aantal2022
Motorfietsen265Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.761Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€323.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning44%Percentage2022
Percentage meergezinswoning56%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen54%Percentage2022
Huurwoningen totaal46%Percentage2022
In bezit woningcorporatie12%Percentage2022
In bezit overige verhuurders34%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200089%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Velperweg en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Wijk Velperweg en omgeving is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Arnhem bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.