Informatie woonplaats Kreileroord:

Informatie woonplaats Kreileroord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kreileroord in de gemeente Hollands Kroon! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kreileroord in de gemeente Hollands Kroon!
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Kreileroord, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Kreileroord is tussen 2013 en 2018 met 15 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 591 in 2013 tot 576 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Kreileroord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Kreileroord wordt 2 keer gebruikt: voor de woonplaats en voor de buurt Kreileroord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Kreileroord

Woonplaats Kreileroord heeft een totale oppervlakte van 25 hectare, waarvan 24 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kreileroord telt 289 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 94 adressen per km2. Er wonen 248 huishoudens en er zijn in totaal 234 woningen. De woonplaats telt 283 auto's en 50 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kreileroord ligt in de gemeente Hollands Kroon.

De brondata voor woonplaats Kreileroord is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kreileroord zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kreileroord is een onderdeel van de buurt Kreileroord, de cijfers voor woonplaats Kolderwolde en buurt Kolderwolde zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kreileroord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Kenmerken van de 234 woningen in Kreileroord
Informatie over de 234 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Hollands Kroon. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Kreileroord:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Kreileroord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Kreileroord:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kreileroord zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]