Informatie woonplaats Spaarndam gem. Haarlem:

Informatie woonplaats Spaarndam gem. Haarlem:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spaarndam gem. Haarlem in de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spaarndam gem. Haarlem in de gemeente Haarlem!
Aantal inwoners per jaar (3% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Spaarndam gem. Haarlem, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Spaarndam gem. Haarlem is tussen 2013 en 2018 met 20 personen afgenomen (afgerond is dat 3%): van 635 in 2013 tot 615 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Spaarndam gem. Haarlem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Spaarndam gem. Haarlem

Woonplaats Spaarndam gem. Haarlem heeft een totale oppervlakte van 52 hectare, waarvan 23 land en 29 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spaarndam gem. Haarlem telt 325 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 406 adressen per km2. Er wonen 290 huishoudens en er zijn in totaal 285 woningen. De woonplaats telt 335 auto's en 85 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spaarndam gem. Haarlem ligt in de gemeente Haarlem.

De brondata voor woonplaats Spaarndam gem. Haarlem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spaarndam gem. Haarlem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spaarndam gem. Haarlem valt precies samen met de buurt Spaarndam gem. Haarlem, de cijfers voor woonplaats Oud Spaarndam en buurt Oud Spaarndam zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spaarndam gem. Haarlem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Kenmerken van de 285 woningen in Spaarndam gem. Haarlem
Informatie over de 285 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Haarlem. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Spaarndam gem. Haarlem:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Spaarndam gem. Haarlem.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Spaarndam gem. Haarlem:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spaarndam gem. Haarlem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]