Informatie woonplaats Workum:

Informatie woonplaats Workum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Workum in de gemeente Sudwest Fryslan! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Workum in de gemeente Sudwest Fryslan!
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Workum, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Workum is tussen 2013 en 2018 met 112 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 4.327 in 2013 tot 4.439 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Workum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Workum wordt 2 keer gebruikt: voor de woonplaats en voor de buurt Workum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Workum

Woonplaats Workum heeft een totale oppervlakte van 2.175 hectare, waarvan 2.114 land en 61 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Workum telt 2.651 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 189 adressen per km2. Er wonen 2.001 huishoudens en er zijn in totaal 2.202 woningen. De woonplaats telt 2.022 auto's en 467 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Workum ligt in de gemeente Sudwest Fryslan.

De brondata voor woonplaats Workum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Workum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Workum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Workum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Workum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sudwest Fryslan.

Kenmerken van de 2.202 woningen in Workum
Informatie over de 2.202 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Sudwest Fryslan. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Workum:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Workum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Workum:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Workum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sudwest Fryslan.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]