Ranglijst: kenmerken van de woningen per buurt in de gemeente Dordrecht

Top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Dordrecht

Kies een categorie met het filter boven de grafiek:


Even geduld alsjeblieft...

de ranglijstgrafiek wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de top 10 buurten met het hoogste percentage woningen per kenmerk in de gemeente Dordrecht. De gegevens gelden voor 2023.

Er zijn 3 buurten met het hoogste percentage koopwoningen van 100% per buurt in de gemeente Dordrecht.

Toon tabel

Advertentie:

Definitie

Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per buurt in de gemeente Dordrecht. De gegevens gelden voor 2023.


Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.

Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.

Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.

Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Verdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Dordrecht


Even geduld alsjeblieft...

het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!Taartdiagram met de verdeling van de buurten in de gemeente Dordrecht naar het percentage koopwoningen per buurt. Om dit overzicht te maken zijn alle buurten in de gemeente Dordrecht in een woningwaardeklasse ingedeeld. Deze woningwaardeklasse bestaat uit de volgende categorieën: <40%, 40%-50%, 50%-60%, 60%-70%, 70%-80%, 80%-90% en 90%+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de woningwaardeklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.

Frequentieverdeling van het percentage koopwoningen per buurt in de gemeente Dordrecht


Even geduld alsjeblieft...

de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de buurten met het percentage koopwoningen in de gemeente Dordrecht. De cumulatieve verdeling toont elk van de 132 buurten in de gemeente Dordrecht als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het percentage koopwoningen per buurt. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de buurten minimaal dit percentage koopwoningen hebben.

Ranglijst van het percentage woningen per kenmerk voor de buurten in de gemeente Dordrecht

Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per buurt. Er zijn 132 buurten in de gemeente Dordrecht waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.

Buurtnaam% Percentage eengezinswoning% Percentage meergezinswoning% Percentage bewoond% Percentage onbewoond% Koopwoningen% Huurwoningen totaal% Eigendom onbekend% Bouwjaar voor 2000% Bouwjaar vanaf 2000
Nieuwe Haven en omgeving38%62%90%10%63%37%0%100%0%
Groenmarkt en omgeving35%65%95%5%54%46%0%97%3%
Grote Markt en omgeving13%87%96%4%34%66%0%98%2%
Wijnstraat en omgeving29%71%91%9%66%34%0%98%2%
Kalkhaven31%69%85%15%48%51%1%99%1%
Achterhakkers en omgeving29%71%98%2%72%28%0%80%20%
Boogjes en omgeving24%76%91%9%40%60%0%97%3%
Lombard en omgeving14%86%85%15%42%58%0%92%8%
Centrum22%78%92%8%29%71%0%89%11%
Augustijnenkamp en omgeving58%42%95%5%54%46%0%96%4%
Geldelozepad en omgeving39%61%86%14%44%56%0%90%10%
Rozenhof en omgeving30%70%94%6%65%35%0%100%0%
Beverwijcksplein en omgeving17%83%93%7%35%65%0%88%12%
Burgemeester de Raadtsingel en omgeving35%65%83%17%55%45%0%89%11%
Kon. Wilhelminastraat en omgeving33%67%93%7%73%27%0%94%6%
Bleijenhoek19%81%94%6%28%72%0%92%8%
Stadswerven34%66%97%3%95%5%0%0%100%
Lijnbaan36%64%98%2%31%69%0%85%15%
Matena’s Pad en omgeving58%42%96%4%27%73%0%86%14%
Merwestein-Noord77%23%96%4%84%16%0%98%2%
Kasperspad en omgeving39%61%91%9%46%54%0%93%7%
Park Merwestein en omgeving79%21%95%5%84%16%0%99%1%
Zuidendijk100%0%98%2%95%5%0%100%0%
Viottakade en omgeving76%24%97%3%83%17%0%92%8%
Erasmuslaan en omgeving89%11%96%4%85%15%0%100%0%
Breitnerstraat en omgeving96%4%97%3%56%44%0%90%10%
Jacob Marisstraat en omgeving57%43%96%4%47%53%0%65%35%
Krispijnse Driehoek40%60%97%3%23%77%0%76%24%
Jacob Catsstraat en omgeving61%39%93%7%64%36%0%100%0%
Rembrandtlaan en omgeving66%34%96%4%65%35%0%40%60%
Prins Bernhardstraat en omgeving56%44%97%3%41%59%0%92%8%
Waldeck Pyrmontweg en omgeving6%94%96%4%21%79%0%100%0%
Anna Paulownastraat en omgeving47%53%76%24%32%68%0%37%63%
Emmastraat en omgeving74%26%90%10%75%25%0%98%2%
Bloemenbuurt83%17%96%4%55%45%0%99%1%
Weizigtpark2%98%91%9%2%98%0%100%0%
Nieuweweg en omgeving100%0%92%8%88%13%0%100%0%
Wantijpark en omgeving62%38%97%3%91%9%0%62%38%
Transvaalstraat en omgeving67%33%94%6%71%29%0%99%1%
Indische Buurt-Zuid80%20%95%5%81%19%0%94%6%
Indische Buurt-Noord56%44%93%7%75%25%0%89%11%
Boeroestraat en omgeving96%4%98%2%93%7%0%100%0%
Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving40%60%89%11%24%76%0%92%8%
Hoekenessestraat en omgeving84%16%97%3%89%11%0%100%0%
Standhasenstraat en omgeving88%12%98%2%66%34%0%100%0%
Heysterbachstraat en omgeving72%28%96%4%80%20%0%84%16%
Maria Montessorilaan en omgeving38%62%96%4%79%21%0%28%72%
Sportterrein Krommedijk100%0%100%0%97%3%0%97%3%
Plein 1940-1945 en omgeving52%48%95%5%65%35%0%100%0%
Beekmanstraat en omgeving35%65%97%3%32%68%0%99%1%
Noorderkwartier33%67%95%5%42%58%0%100%0%
Amerstraat en omgeving99%1%98%2%95%5%0%100%0%
Merwedepolder-West16%84%95%5%63%37%0%100%0%
Merwedepolder-Oost40%60%96%4%48%52%0%100%0%
Spaarbekken0%0%0%0%0%0%0%0%0%
1e Merwedehaven en omgeving0%0%0%0%0%0%0%0%0%
2e Merwedehaven en omgeving0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Admiraalsplein5%95%94%6%47%53%0%69%31%
Van Kinsbergenstraat en omgeving48%52%94%6%32%68%0%91%9%
Cornelis Evertsenstraat en omgeving28%72%83%17%18%82%0%92%8%
Dorus Rijkersstraat en omgeving83%17%98%2%57%43%0%67%33%
Van Ewijckstraat en omgeving26%74%97%3%27%73%0%85%15%
Zeehavenlaan en omgeving90%10%99%1%45%55%0%35%65%
Laan der Verenigde Naties Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dordtse Hout100%0%100%0%100%0%0%60%40%
Amstelwijck Park100%0%59%41%86%14%0%0%100%
Amstelwijck Midden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelwijck Spoorzone0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelwijck Smitzigt100%0%100%0%100%0%0%60%40%
Crabbehof-Zuid22%78%95%5%27%73%0%86%14%
Crabbehof-Noord14%86%96%4%39%61%0%98%2%
Zuidhoven47%53%97%3%71%29%0%80%20%
Sterrenburg 1-West58%42%98%2%52%48%0%99%1%
Sterrenburg 1-Oost34%66%97%3%23%77%0%97%3%
Waterman en omgeving60%40%98%2%65%35%0%96%4%
Driehoek en omgeving100%0%99%1%98%2%0%100%0%
Blaauwweg en omgeving31%69%97%3%26%74%0%100%0%
Minnaertweg en omgeving68%32%96%4%66%34%0%85%15%
Mildenburg en omgeving79%21%98%2%94%6%0%100%0%
Zuilenburg en omgeving62%38%98%2%62%38%0%100%0%
Vredenburg en omgeving67%33%96%4%90%10%0%99%1%
Wittenstein en omgeving84%16%99%1%90%10%0%100%0%
Smitsweg93%7%95%5%92%8%0%2%98%
Vissersdijk-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vissersdijk-Beneden100%0%96%4%100%0%0%57%43%
Vissersdijk-Oost100%0%99%1%99%1%0%20%80%
Egstraat en omgeving0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Oudendijk en omgeving1%99%9%91%1%99%0%22%78%
Vissersdijk-Noord0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dubbeldam-Noord75%25%94%6%67%33%0%91%9%
Dubbeldam-Zuid84%16%97%3%74%26%0%88%12%
Bastion locatie0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Locatie Karel Lotsyweg0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Albert Schweitzerplaats19%81%99%1%82%18%0%17%83%
De Hoven88%12%99%1%97%3%0%3%97%
Zuidpolder0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belthure Park100%0%100%0%87%13%0%81%19%
Amazone en omgeving100%0%98%2%89%11%0%98%2%
Palissander en omgeving87%13%98%2%82%18%0%98%2%
Azobe en omgeving96%4%99%1%88%12%0%90%10%
Iroko en omgeving100%0%99%1%99%1%0%100%0%
Bedrijventerrein Groene Zoom0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Van Ravesteijn-erf en omgeving53%47%98%2%58%42%0%92%8%
Van den Broek-erf en omgeving87%13%99%1%80%20%0%100%0%
Suze Groeneweg-erf en omgeving66%34%99%1%44%56%0%100%0%
Joke Smit-erf en omgeving71%29%99%1%67%33%0%100%0%
Pearl Buck-erf en omgeving63%37%99%1%56%44%0%97%3%
Aletta Jacobs-erf en omgeving91%9%99%1%74%26%0%100%0%
Johanna Naber-erf en omgeving91%9%99%1%82%18%0%97%3%
Bildersteeg en omgeving0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Weeskinderendijk en Dokweg96%4%89%11%61%39%0%100%0%
Handelskade en ’s-Gravendeelsedijk0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Voltastraat en omgeving - De Put0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Louterbloemen0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wilhelminahaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Julianahaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Krabbegors0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Krabbepolder0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wieldrecht97%3%94%6%84%16%0%100%0%
Dordtse Kil I0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelwijck-West0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Schotman terrein0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Amstelwijck0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Tweede Tol99%1%92%8%95%5%0%63%37%
Dordtse Kil II0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dordtse Kil III0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Oostkil0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dordtse Kil IV0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Merwelanden0%0%0%0%0%0%0%0%0%
3e Merwedehaven0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dordtse Biesbosch90%10%86%14%76%24%0%86%14%
Bovenpolder97%3%95%5%87%13%0%89%11%

Advertentie:

Toelichting op de tabel:

Bovenstaande tabel toont de gegevens per buurt in de gemeente Dordrecht. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 16 mei 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Ranglijsten
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: