Gebruik van cookies op AlleCijfers.nl

Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl. Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Waartoe worden deze op AlleCijfers gebruikt? En welke cookie instellingen zijn mogelijk?
Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl. Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Waartoe worden deze op AlleCijfers gebruikt? En welke cookie instellingen zijn mogelijk?

Gebruik van cookies op AlleCijfers

Het grootste deel van AlleCijfers.nl functioneert zonder cookies. Zie de beschrijving van de wijze waarop AlleCijfers is gemaakt. Op AlleCijfers.nl gebruiken we echter enkele belangrijke webdiensten die met cookies werken:

  1. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden. Het gaat dan om algemene, niet aan personen te relateren gegevens zoals welke pagina's hoe vaak bekeken worden, hoe vaak er tussen types pagina wordt doorgeklikt, etcetera.
  2. Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren.
  3. Vidoomy: een advertentie service waarmee uitgevers inkomen kunnen genereren door de weergave van kleine advertentievideo's, rechtsonderaan de pagina.

Omdat deze diensten cookies gebruiken, doet AlleCijfers dat ook.

Mogelijke cookie instellingen

AlleCijfers gebruikt de cookie-instellingen van Google. De instellingen worden getoond bij ieder bezoek waarbij de gebruikte internetbrowser op het apparaat geen cookies voor AlleCijfers heeft opgeslagen. Dit kan het geval zijn als AlleCijfers nog niet eerder in de betreffende browser is bezocht, omdat het bezoek langer geleden is waardoor de cookies niet meer zijn opgeslagen of omdat de cookies tussentijds zijn verwijderd. De cookie-instellingen kunnen ook zichtbaar gemaakt worden door naar de onderkant van de pagina te scrollen, linksonder wordt dan het icoon van een schild zichtbaar. Zie eventueel “Afmelden voor personalisatie van advertenties” op de pagina met informatie over de wijze waarop Google AdSense cookies gebruikt.

De meeste websites gebruiken veel verschillende adverterende partijen met verschillende cookies. Dit kun je zien aan het ads.txt bestand op de website(s). Bij AlleCijfers bevat dit bestand slechts enkele regels. De eerste regel is voor Google, de tweede regel is voor Vidoomy en de overige regels zijn voor de partners van Vidoomy. Vidoomy doet niet aan doorverkoop van cookies en de Vidoomy-speler wordt weergegeven, ongeacht of de gebruikers cookies accepteert of niet. Of er een video wordt weergegeven en welke video in dat geval wordt afgespeeld hangt af van de inhoud van de pagina en eventueel van de beschikbare cookies.

Waar komt de term cookie vandaan?

De naam komt van het idee dat internet cookies op ‘magic cookies’ lijken. Dit komt doordat je niet direct kunt zien wat er in het computerbestand, dat we een cookie noemen, zit. Net zoals bij ‘magic cookies’ (ook wel ‘fortune cookies’ genoemd) waarbij er een boodschap in het koekje verstopt zit.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat (telefoon, tablet of computer) van de gebruiker worden opgeslagen. Sites sturen deze bestanden naar je browser (het programma waarmee je deze pagina-, en internet pagina’s in het algemeen-, leest zoals bijvoorbeeld InternetExplorer, Edge, Chrome, Firefox of Safari). Op deze manier kunnen reclames op je eerdere online activiteiten afgestemd worden. Ook worden cookies gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

De cookies op AlleCijfers bevatten informatie die door de diensten van Google gebruikt worden. Zo kan het bijvoorbeeld dat je reclame op AlleCijfers.nl ziet die te maken heeft met een onderwerp waar je eerder op internet naar gekeken hebt.

Cookies worden wel vergeleken met het kaartje dat je bij het inleveren van je jas bij de garderobe van bijvoorbeeld een museum of theater krijgt. Het garderobe kaartje zelf is waardeloos, maar het identificeert wel je jas. Een website herkent op een vergelijkbare manier een stukje data dat je tijdens een vorig bezoek meegaf.

Wat zijn de regels over cookies?

Volgens de Europese wetgeving mogen websites cookies gebruiken, mits gebruikers hierover geïnformeerd worden en hun toestemming geven. Ook volgens het beleid inzake gebruikerstoestemming in de Europese Unie van Google is het verplicht om gebruikers te informeren dat- en op welke wijze- cookies gebruikt worden.

Zie ook deze website met meer uitleg over het gebruik van cookies door websites en apps.

Foto van het hoofdkantoor van het CBS met toegangspas voor deelname aan de jaarlijks door het CBS georganiseerde ‘gebruikersmiddag open data’.
Deelname aan de CBS open data middag.
Afbeelding van de archieven bij het Kadaster (uit 1922 in dit geval).

Bladeren door oude registers uit de archieven van het Kadaster.