Gebruik van cookies op AlleCijfers.nl

Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl. Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Waartoe worden deze op AlleCijfers gebruikt? En welke cookie instellingen zijn mogelijk?
Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl. Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Waartoe worden deze op AlleCijfers gebruikt? En welke cookie instellingen zijn mogelijk?

Gebruik van cookies op AlleCijfers

Het grootste deel van AlleCijfers.nl functioneert zonder cookies. Zie de beschrijving van de wijze waarop AlleCijfers is gemaakt. Op AlleCijfers.nl worden echter 2 belangrijke web diensten van Google gebruikt die met cookies werken:

  1. Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren.
  2. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden. Het gaat dan om algemene, niet aan personen te relateren gegevens zoals welke pagina's hoe vaak bekeken worden, hoe vaak er tussen types pagina wordt doorgeklikt, etcetera.

Deze 2 Google diensten gebruiken cookies en daarmee gebruikt AlleCijfers ook cookies.

Mogelijke cookie instellingen

Omdat er voor AlleCijfers alleen cookies van Google gebruikt worden gelden de advertentie-instellingen van Google automatisch voor AlleCijfers. Zie eventueel “Afmelden voor personalisatie van advertenties” op de pagina met informatie over de wijze waarop Google AdSense cookies gebruikt.

De meeste websites gebruiken veel verschillende adverterende partijen met verschillende cookies. Dit kun je zien aan het ads.txt bestand op de website(s). Bij AlleCijfers bevat deze slechts 1 regel, bij bijvoorbeeld de Volkskrant (willekeurig voorbeeld) tientallen regels.

Waar komt de term cookie vandaan?

De naam komt van het idee dat internet cookies op ‘magic cookies’ lijken. Dit omdat je aan het computer bestand dat we cookie noemen niet gelijk kunt zien wat erin zit. Net zoals bij ‘magic cookies’ (ook wel ‘fortune cookies’ genoemd) waarbij er een boodschap in het koekje verstopt zit.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat (telefoon, tablet of computer) van de gebruiker worden opgeslagen. Sites sturen deze bestanden naar je browser (het programma waarmee je deze pagina-, en internet pagina’s in het algemeen-, leest zoals bijvoorbeeld InternetExplorer, Edge, Chrome, Firefox of Safari). Op deze manier kunnen reclames op je eerdere online activiteiten afgestemd worden. Ook worden cookies gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

De cookies op AlleCijfers bevatten informatie die door de diensten van Google gebruikt worden. Zo kan het bijvoorbeeld dat je reclame op AlleCijfers.nl ziet die te maken heeft met een onderwerp waar je eerder op internet naar gekeken hebt.

Cookies worden wel vergeleken met het kaartje dat je bij het inleveren van je jas bij de garderobe van bijvoorbeeld een museum of theater krijgt. Het garderobe kaartje zelf is waardeloos, maar het identificeert wel je jas. Een website herkent op een vergelijkbare manier een stukje data dat je tijdens een vorig bezoek meegaf.

Wat zijn de regels over cookies?

Volgens de Europese wetgeving mogen cookies door websites gebruikt worden als de gebruikers hierover geïnformeerd worden en met het gebruik akkoord gaan. Ook volgens het beleid inzake gebruikerstoestemming in de Europese Unie van Google is het verplicht om gebruikers te informeren dat- en op welke wijze- cookies gebruikt worden.

Zie ook deze website met meer uitleg over het gebruik van cookies door websites en apps.

Foto van het hoofdkantoor van het CBS met toegangspas voor deelname aan de jaarlijks door het CBS georganiseerde ‘gebruikersmiddag open data’.
Deelname aan de CBS open data middag.
Afbeelding van de archieven bij het Kadaster (uit 1922 in dit geval).

Bladeren door oude registers uit de archieven van het Kadaster.