Duidelijke informatie in cijfers en grafieken

Duidelijke informatie in cijfers en grafieken

Op basis van officiële bronnen zoals het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere (overheids)organisaties.

Informatie op AlleCijfers:

Meer dan 100 onderwerpen per gemeente, wijk of buurt

Bekijk alle cijfers voor Nederland of per gemeente, wijk of buurt. Met meer dan 100 onderwerpen per regio! Op basis van de open data per gemeente, wijk of buurt van het centraal bureau voor de statistiek in combinatie met andere interessante bronnen.

Informatie over basisscholen en middelbare scholen

Bekijk heel veel informatie over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingaantallen naar leeftijd over de jaren, eindtoets- en examen scores, het percentage zittenblijvers, de inspectie resultaten,... Vergelijk scholen per woonplaats of gemeente en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere school in Nederland.

Alle verkiezingsuitslagen sinds 2010

Alle uitslagen van de landelijke- en gemeenteraadsverkiezingen per gemeente sinds 2010.

Andere onderwerpen en achtergronden

Bekijk het overzicht van bronnen en definities, informatie over meer dan 200 verschillende nationaliteiten in Nederland en meer, zie het overzicht van alle onderwerpen.

AlleCijfers.nl: data gedreven website met duidelijke informatie en analyses op basis van open data!

AlleCijfers biedt duidelijke informatie op basis van 'open data'. Open data verwijst naar alle openbare gegevens die door de overheid en andere partijen beschikbaar stellen. Dit zorgt voor transparantie als de gegevens op een betrouwbare en duidelijke manier tot informatie gemaakt worden. En dat is het doel van AlleCijfers.nl!... de verschillen tussen wijken en buurten, de resultaten van scholen, de uitslag van verkiezingen, de bevolkingsgroei, ons energieverbruik, informatie over woningen per regio... Bekijk heel veel informatie in cijfers en grafieken op AlleCijfers.nl!

AlleCijfers biedt duidelijke informatie op basis van 'open data'. Open data verwijst naar alle openbare gegevens die door de overheid en andere partijen beschikbaar stellen. Zoals de verschillen tussen wijken en buurten, de resultaten van scholen, de uitslag van verkiezingen, de bevolkingsgroei, ons energieverbruik, informatie over woningen per regio... Bekijk heel veel informatie in cijfers en grafieken op AlleCijfers.nl!

Veel bekeken onderwerpen:

Inwoners naar leeftijdsgroep in Nederland (periode 1900 - 2060)
Inwoners naar leeftijd in Nederland, 1900 - 2060


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, Nederland, periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose): leeftijdsgroepen: inwoners jonger dan 20 jaar, van 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder (bron)

Actueel thema: pensioen leeftijd, wordt de werkende leeftijdsgroep met inwoners van 20 tot 65 jaar in Nederland te klein om de kosten van jongeren en ouderen op te brengen? In 2040 heeft naar verwachting 52% van de bevolking een leeftijd van 20 tot 65 jaar. Dit levert een 'demografische druk' van 91,2%! Lees verder...

Kenmerken van de 7.740.984 woningen in Nederland
Kenmerken van 7.740.984 woningen
Informatie over de woningen in Nederland op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Actueel thema: woningen in Nederland. Van onverkoopbare huizen naar een woningtekort en snel stijgende prijzen in veel gemeenten. De pagina over Nederland bevat een toelichting op de cijfers.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen in Nederland
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Nederland.

Actueel thema: Nederland wil 'van het aardgas af'. De prijzen van gas stijgen, die van elektriciteit dalen. Het verbruik van gas en elektra is bekend per woningtype, per jaar en per gemeente, wijk of buurt.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer


heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Uitslag Nederland, percentage stemmen per partij, 15 maart 2017.

Actueel thema: de grote partijen in de Tweede Kamer worden al jaren kleiner. De macht wordt over steeds meer fracties verdeeld, een meerderheid krijgen vraagt nu minimaal 4 partijen. Bij de verkiezingen in 2017 namen 28 partijen deel, het hoogste aantal sinds 1959 (de invoering van 150 leden in de Tweede Kamer). Bekijk de uitslagen van de verkiezingen per gemeente.

Uitstroom groep 8 per type basisschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek met uitstroomgegevens

wordt geladen!


Uitstroom naar de middelbare school per type levensbeschouwing van de basisschool. Overzicht voor heel Nederland, groep 8 resultaten 2017.

Actueel thema: honderd jaar onderwijsvrijheid. Bijzonder onderwijs is in Nederland financieel gelijk gesteld aan het openbaar onderwijs. De grafiek toont per overtuiging van de basisschool naar welk type middelbare school de groep 8 leerlingen uitstromen. Bekijk de informatie ook per provincie.

© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]