Duidelijke informatie in cijfers en grafieken

Duidelijke informatie in cijfers en grafieken

Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data.

Informatie op AlleCijfers:

Zoek pagina's op regio of onderwerp:

Google maakt het zoeken binnen AlleCijfers mogelijk. De zoekresultaten tonen hierdoor meestal eerst enkele gesponsorde links en daarna de pagina's op AlleCijfers waarin de zoekterm voorkomt.


Pagina's per categorie:

Analyses / Auto's / Basisscholen / Corona / Definities / Landen / Middelbare scholen / Nationaliteiten / Nieuws / Ranglijsten / Verkiezingsuitslagen


Pagina's per regio:

Nederland / Provincie / Gemeente / Woonplaats / Wijk / Buurt / Postcode

Dataleveranciers:

Op AlleCijfers.nl vind je duidelijke overzichten in cijfers en grafieken over diverse onderwerpen. De informatie is gebaseerd op bronnen van verschillende officiële leveranciers van open data. In deze afbeelding zie je de logo's van 9 belangrijke leveranciers van open data: CBS, DUO, eurostat, het Kadaster, de Kiesraad, KVK, Lisa, Nederlandse zorgautoriteit, Open State, Politie, Rijkswaterstaat en RIVM.
Corona: positieve tests per dag
Bekijk alle Corona statistieken hier


Even geduld alsjeblieft...

de cijfers over de positieve Corona tests worden geladen!Grafiek met het aantal positief op Corona geteste personen per dag over de afgelopen 4 weken. Gegevens tot en met 25 oktober 2021.

Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen de dagtotalen van twee opeenvolgende dagen, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in sommige media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hier iets van afwijken.

Corona statistieken
Top 10 autoverkopen september 2021
Bekijk de cijfers per merk en model hier


Even geduld alsjeblieft...

de cijfers over de autoverkopen worden geladen!Grafiek met het aantal verkochte auto's voor de tien meest verkochte automodellen in Nederland in de maand september 2021.

De grafiek is gebaseerd op de cijfers over de maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI vereniging en de BOVAG. Alle autocijfers en grafieken worden maandelijks met de meest actuele gegevens bijgewerkt.

Auto overzichten
Regionale statistieken over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt of viercijferige postcode.

Bekijk alle cijfers en grafieken voor Nederland, per provincie, gemeente, woonplaats, wijk of buurt of per postcode. Met meer dan 100 onderwerpen per regio! Op basis van de gecombineerde gegevens van diverse officiële leveranciers van open data.

Inwoners naar leeftijdsgroep in Nederland (periode 1900 - 2060)
Inwoners naar leeftijd in Nederland, 1900 - 2060


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, Nederland, periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose): leeftijdsgroepen: inwoners jonger dan 20 jaar, van 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder (bron)

Actueel thema: pensioen leeftijd, wordt de werkende leeftijdsgroep met inwoners van 20 tot 65 jaar in Nederland te klein om de kosten van jongeren en ouderen op te brengen? In 2040 heeft naar verwachting 52% van de bevolking een leeftijd van 20 tot 65 jaar. Dit levert een 'demografische druk' van 91,2%! Lees verder...

AlleCijfers.nl biedt duidelijke informatie op basis van 'open data'. Open data verwijst naar alle openbare gegevens die overheden en andere partijen beschikbaar stellen. Er zijn overzichten per regio, zoals wijken en buurten, en overzichten per onderwerp, zoals onderwijs of migratie. Bekijk heel veel informatie in cijfers en grafieken op AlleCijfers.nl!

openinfo logo

AlleCijfers.nl is een website van openinfo.nl. Bekijk service.openinfo.nl voor een schat aan informatie als kant-en-klare downloads of als maatwerk.

Onderwijs informatie

Bekijk heel veel informatie over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingaantallen naar leeftijd over de jaren, eindtoets- en examen scores, het percentage zittenblijvers, de inspectie resultaten,... Vergelijk scholen per woonplaats of gemeente en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere school in Nederland.

Uitstroom groep 8 per type basisschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek met uitstroomgegevens

wordt geladen!


Uitstroom naar de middelbare school per type levensbeschouwing van de basisschool. Overzicht voor heel Nederland, groep 8 resultaten 2018.

Actueel thema: honderd jaar onderwijsvrijheid. Bijzonder onderwijs is in Nederland financieel gelijk gesteld aan het openbaar onderwijs. De grafiek toont per overtuiging van de basisschool naar welk type middelbare school de groep 8 leerlingen uitstromen. Bekijk de informatie ook per provincie.

Verkiezingsuitslagen

Bekijk alle uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Waterschap, het Europees parlement en de gemeenteraad sinds 2010.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag Nederland


heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Uitslag Nederland, aantal zetels per partij, 17 maart 2021.

Actueel thema: de grote partijen in de Tweede Kamer worden al jaren kleiner. De macht wordt over steeds meer fracties verdeeld, een meerderheid krijgen vraagt nu minimaal 4 partijen. Bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 namen 37 partijen deel en kwamen 17 partijen in het parlement. Dit is het hoogste aantal sinds 1959 (de invoering van 150 leden in de Tweede Kamer). In 2017 namen nog 28 partijen deel, toen ook al een record.

Andere onderwerpen en achtergronden

Bekijk het overzicht van bronnen en definities, informatie over meer dan 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, de verschillen tussen wijken en buurten, de bevolkingsgroei, ons energieverbruik, informatie over woningen... en meer!

Bevolking naar leeftijd (1988-2019)
Grafieken als video-animatie

Verkiezingsuitslagen Nederland (1946-2017)
Grafieken als video-animatie

Kenmerken van de 7.814.912 woningen in Nederland
Kenmerken van 7.814.912 woningen
Informatie over de woningen in Nederland op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Actueel thema: woningen in Nederland. Van onverkoopbare huizen naar een woningtekort en snel stijgende prijzen in veel gemeenten. De pagina over Nederland bevat een toelichting op de cijfers.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen in Nederland
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Nederland.

Actueel thema: Nederland wil 'van het aardgas af'. De prijzen van gas stijgen, die van elektriciteit dalen. Het verbruik van gas en elektra is bekend per woningtype, per jaar en per gemeente, wijk of buurt.