AlleCijfers.nl: duidelijke informatie op basis van 'open data'

'Open data' verwijst naar alle openbare gegevens die door de overheid en andere partijen beschikbaar wordt gesteld. Er komt steeds meer open data beschikbaar, dit zorgt voor transparantie als de gegevens op een betrouwbare en duidelijke manier tot informatie gemaakt worden. En dat is het doel van AlleCijfers.nl!

Duidelijke informatie:

AlleCijfers.nl: data gedreven website met duidelijke informatie en analyses op basis van open data!

Informatie wordt vaak uitgedrukt in cijfers en hier valt veel van te leren!... ons vertrouwen in de economie, de resultaten van basisscholen, de uitslag van verkiezingen en referenda, een onderzoek onder de jeugd in het Midden-Oosten, de bevolkingsgroei ten opzichte van het aantal woningen per regio, de autoverkopen per fabrikant of type, het marktaandeel van biermerken of radio stations... ! Datums, leeftijden, aantallen, afstanden, gewichten, hoogtes, Euro's, percentages, scores, lengte, tijd, op AlleCijfers.nl verzamelen we het allemaal!

Vergelijk basisscholen:

Vergelijk de cito scores en de schoolinspectie resultaten en de uitstroom naar type middelbare school voor alle basisscholen in Nederland

Benieuwd naar de kwaliteit van de basisscholen in je buurt? Vergelijk scholen per woonplaats en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere basischool in Nederland!

Alle cijfers per gemeente:

Veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek per regio!

Bekijk hier alle cijfers op basis van open data voor je gemeente, wijk of buurt! Het centraal bureau voor de statistiek publiceert op jaarlijkse basis een schat aan 'kern gegevens'. Deze gegevens worden op AlleCijfers zo duidelijk mogelijk in visuele informatie en analyses getoond.