Duidelijke informatie in cijfers en grafieken

Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data.
Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data.

Welkom op AlleCijfers.nl

Inhoudsopgave Zoek pagina's op gebied of onderwerp of bekijk de onderwerpen op deze pagina. Er worden regelmatig nieuwe onderwerpen toegevoegd!

AlleCijfers.nl biedt duidelijke informatie op basis van 'open data'. Open data verwijst naar alle openbare gegevens die overheden en andere partijen beschikbaar stellen. Er zijn overzichten per regio, zoals wijken en buurten, en overzichten per onderwerp, zoals onderwijs of migratie. Bekijk heel veel informatie in cijfers en grafieken op AlleCijfers.nl!

Advertentie:

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Opkomst: 46,1%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van donderdag 6 juni 2024 voor Nederland. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen: Bij keuze voor zetels toont de grafiek de verdeling van de 31 Nederlandse zetels in het Europees Parlement. In 2019 had Nederland 26 zetels, in 2020 (na de Brexit) werden dat er 29.


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van donderdag 6 juni 2024 voor Nederland:

PartijPercentage stemmenZetels Europees Parlement
GL-PvdA21%8
PVV17%6
VVD11%4
CDA9,5%3
D668,4%3
BBB5,4%2
Volt5,1%2
PvdD4,50%1
NSC3,80%1
SGP3,70%1
CU2,90%0
FvD2,50%0
SP2,20%0
50PLUS0,90%0
JA210,70%0
Piraten/Groenen0,40%0
BVNL0,40%0
MDD0,20%0
NLPLANEU0,10%0
van de Regio0%0
Overige0%0

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. De gegevens worden op zowel de pagina's per gemeente als op de overzichtspagina voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van donderdag 6 juni 2024 bijgewerkt, zodra de eindstanden voor deze gemeenten bekend gemaakt worden.

Meer verkiezingen
Opkomst bij de verkiezingen in Nederland
De opkomst van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 ligt op 46,1%, dat is ruim 4% meer dan de opkomst in 2019.Even geduld alsjeblieft...

de grafiek met het percentage opkomst van de kiesgerechtigden per jaar wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont de opkomst voor de in Nederland gehouden verkiezingen in de periode van 1970 tot en met 2024.

Het opkomstpercentage geeft aan hoeveel procent van de kiesgerechtigen heeft gestemd. Tot 1970 kenden we in Nederland een opkomstplicht bij de verkiezingen. Om te mogen stemmen bij de verkiezingen moet iemand 18 jaar of ouder zijn, in de gemeente wonen, en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Vergelijk opkomst
Politiek: peiling 28 mei 2024
Volgens de EenVandaag peiling van 28 mei 2024 zal de PVV 32% van de stemmen halen als er nu verkiezingen gehouden worden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de verwachte verhoudingen tussen de politieke partijen op basis van de peiling van EenVandaag van 28 mei 2024.

Hoe zien de verhoudingen tussen de partijen eruit? De maandelijkse peiling in opdracht van EenVandaag toont wat het stemgedrag nu zou zijn. De peiling van mei toont enkele verschillen ten opzichte van de peiling van april. Belangrijke politieke gebeurtenissen deze maand zijn het regeeerakkoord en de aanstaande Europees parlementsverkiezingen. De grootste verschillen zijn voor de PVV: de PVV wint 3 zetels en staat op 48 zetels. In vergelijking met de uitslag voor de Tweede Kamer verkiezingen staat de PVV nu op een plus van 11 zetels (48 zetels in de peiling van mei 2024 ten opzichte van 37 zetels bij de verkiezingen van 22 november 2023). NSC blijft volgens de peiling op 11 zetels en dat is 9 zetels lager dan het resultaat van 20 zetels bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Meer peilingen Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen Nederland
Grafieken als video-animatie

Video-animatie: uitslagen van de verkiezingen in Nederland sinds 1946.

Bekijk alle uitslagen van de verkiezingen per gemeente of provincie sinds 1946.

Dagelijkse beursprijzen voor gas
(€ 34,51 per MWh op woensdag 12 juni 2024)
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de beursprijs voor gas over de afgelopen 100 dagen. Als indicator voor de beursprijs voor gas is gekozen voor de meest gebruikte Europese groothandelsprijs voor gas, de TTF.

De gasprijs is nog een stuk lager dan in augustus 2022 toen er €235 per mWh (megawattuur) werd betaald. Gegevens over de Europese groothandelsprijs voor gas (TTF, levering komende maand) tot en met woensdag 12 juni 2024.

Meer over gas
Inflatie ten opzichte van vorig jaar
(2,7% inflatie gemiddeld over alle bestedingen in mei 2024)
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage inflatie ten opzichte van het vorige jaar. Gebruik het periode filter boven de grafiek om de data weer te geven voor de afgelopen 24 maanden of als gemiddelde per jaar. Gebruik het categorie filter om de inflatie over alle bestedingen weer te geven of om een categorie te kiezen.


Jaar en maandInflatie
2024 mei2,7%
2024 april2,7%
2024 maart3,1%
2024 februari2,8%
2024 januari3,2%
2023 december1,2%
2023 november1,6%
2023 oktober-0,4%
2023 september0,2%
2023 augustus3,0%
2023 juli4,6%
2023 juni5,7%

Gegevens van het CBS. De inflatiedata wordt maandelijks bijgewerkt, meest recent was dit op dinsdag 11 juni 2024.

Toelichting op de inflatiecijfers:

Inflatie is een economisch begrip dat verwijst naar een stijging van de prijzen van goederen en diensten over een bepaalde periode. De inflatie wordt elke maand door het CBS berekend. Hierbij wordt gekeken naar de stijging of daling van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar (bij daling van de prijzen is sprake van deflatie). De consumentenprijsindex is een gewogen gemiddelde van de prijzen van een set goederen en diensten die door het gemiddelde huishouden worden gekocht. Inflatie kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een toename van de vraag naar goederen en diensten of door een stijging van de loonkosten die door partijen in hun prijzen worden verrekend. Een hoge inflatie betekent dat ern een sterke stijging van het algemene prijspeil is. Hierdoor wordt de koopkracht van huishoudens kleiner en kan de winst van bedrijven dalen._content

Advertentie:

Patiënten in het ziekenhuis
In Nederland zijn in totaal 10.368 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (aantal van vrijdag 31 mei 2024).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal patiënten op de Intensive Care en in de kliniek op basis van de data van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De gegevens worden over de afgelopen 3 maanden getoond. De data zijn vanuit het LCPS beschikbaar voor werkdagen en worden iedere werkdag in de middag bijgewerkt.

De gegevens over het aantal patiënten met Corona worden op de pagina met Corona statistieken weergegeven. Op 31 mei 2024 waren er 17 ziekenhuisopnames van patiënten met Corona, waarvan 17 in de kliniek en 0 op de Intensive Care. De pagina over gezondheidszorg toont meer informatie over alle soorten ziekenhuisopnames en over de gezondheid van de inwoners in Nederland.

Corona
Meldingen van kinkhoest
In 2024 zijn er tot nu toe in totaal 11.725 meldingen van kinkhoest gemaakt. In de periode van 2018 tot en met 2023 waren er gemiddeld 2.480 meldingen per jaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Onderstaande grafiek toont het aantal kinkhoestmeldingen in Nederland per maand voor 2024 ten opzichte van het gemiddelde voor de jaren 2018 tot en met 2023. Patiënten met kinkhoest worden door artsen en laboratora aan de GGD gerapporteerd. Doordat veel meldingen vertraagd bij de GGD binnenkomen zullen de cijfers voor de meest recente maanden nog hoger worden. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM en bijgewerkt tot en met 12 juni 2024.


Onderstaande tabel toont de data over het aantal meldingen van kinkhoest bij de GGD per maand en per jaar:

Maand2018201920202021202220232024
Januari24754937076111.945
Februari23651425448132.757
Maart2525671215593.414
April28665791811152.839
Mei493679493336770
Juni453602184671
Juli576580878117
Augustus6155976108229
September40446591511240
Oktober4233805622419
November3843644524681
December8440782171.079

In 2024 is er een sterke stijging te zien in het aantal gevallen van kinkhoest. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, waaronder mutaties van het kinkhoestvirus waardoor oudere vaccinaties minder effectief zijn. Ook heeft een groter percentage van de Nederlanders ervoor gekozen om hun kinderen geen vaccinatie te geven. Hierdoor kan verspreiding makkelijker plaatsvinden.

Gezondheidszorg
Over kinkhoest

Kinkhoest, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze bacterie produceert een gifstof die hevige hoestbuien veroorzaakt, die maandenlang kunnen aanhouden. Vanwege de duur van deze hoest wordt de ziekte ook wel de '100 dagenhoest' genoemd.

In Nederland worden kinderen en zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest, wat het aantal sterfgevallen aanzienlijk heeft verminderd. Sinds 1957 worden alle kinderen in Nederland gevaccineerd tegen kinkhoest via het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie biedt bescherming voor een aantal jaren, maar is niet volledig. Daarom worden niet alleen baby's, maar ook jonge kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest. Dankzij vaccinatie is het aantal sterfgevallen door kinkhoest tegenwoordig erg laag. Jonge baby’s die nog geen vaccinatie hebben gehad, kunnen ernstig ziek worden door kinkhoest en er zelfs aan overlijden.

Sinds 1996 komt kinkhoest vaker voor in Nederland, ook onder volwassenen. Elke paar jaar is er een piek in het aantal kinkhoestmeldingen. Dit komt doordat de vaccins zeer goed beschermen tegen ernstige ziekte, maar minder goed tegen infectie met de zeer besmettelijke kinkhoestbacterie. Bovendien geeft zowel infectie als vaccinatie langer bescherming tegen de klinische verschijnselen van kinkhoest dan tegen de infectie zelf.

Vaccinatiegraad en religie
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ten opzichte van het percentage gelovigen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen ten opzichte van het percentage religieuzen per COROPgebied. De omvang van de cirkels wordt bepaald door het aantal inwoners in een gebied. De kleur van de cirkel geeft aan in welke provincie het COROPgebied ligt.

De vaccinatiegraad is het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP. Dit percentage is in 2023 door het RIVM vastgesteld bij op de leeftijd van 2 jaar.

Het percentage religieuzen toont hoeveel procent van de inwoners in het Sociale samenhang en welzijn (SSW) onderzoek van het CBS heeft aangegeven tot een religieuze of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Hierbij is het percentage religieuzen als gemiddelde bepaald over de periode 2012-2022. In deze periode hebben ruim 85 duizend mensen van 15 jaar en ouder aan het SSW onderzoek meegewerkt.

Sterfte per week
Aantal overleden personen 2017 tot en met 2024 week 20.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per week in Nederland van 2017 tot en met week 20 van 2024. Hierbij zijn de jaren 2017 tot en met 2019 samengenomen en gemiddeld net zoals de jaren 2022 en 2023 (alleen in de grafiek, niet in de tabel). De ‘corona jaren’ 2020 en 2021 worden wel afzonderlijk getoond.


Onderstaande tabel toont het in Nederland aantal overleden personen per week en per jaar:

Week20242023202220212020201920182017
Week 13.7054.0343.4334.1453.1033.0623.3433.568
Week 23.6373.8743.1573.8503.3643.2623.3593.637
Week 33.8373.6823.1923.8633.1573.1523.3643.487
Week 43.8963.4463.2003.7143.0463.1793.3223.626
Week 54.0163.6233.2853.6553.1643.1393.4033.574
Week 63.8013.4533.2563.5513.1963.1833.5133.446
Week 73.5983.5483.3813.5313.1983.2543.6603.417
Week 83.4353.4493.3523.2052.9593.2203.6913.328
Week 93.5313.5083.2343.1053.0983.0653.9373.152
Week 103.5553.7883.3883.2443.1073.1724.0923.054
Week 113.4063.6783.6063.0443.2183.2253.7332.843
Week 123.3633.5763.6313.0463.6143.0433.4302.778
Week 133.4453.3823.5643.1764.4583.0133.2252.850
Week 143.3963.2733.5743.1655.0852.8983.0402.764
Week 153.4043.0663.5173.1404.9822.9022.8602.810
Week 163.2193.2323.2353.1444.3083.0362.7602.713
Week 173.3072.9053.1413.1213.9102.9562.6632.778
Week 183.2143.0193.1303.0083.3832.8062.6452.769
Week 193.0032.9983.1283.0172.9892.7722.6412.802
Week 203.1352.9163.0582.9902.7772.8212.6062.801
Week 21-2.9722.9242.8052.7702.8732.6742.772
Week 22-2.8852.9653.0102.7322.7302.7762.701
Week 23-3.0912.9462.8842.6822.7342.6792.624
Week 24-3.2083.0122.8702.6892.6472.5572.643
Week 25-3.0213.1362.6732.6962.6922.6012.627
Week 26-2.9053.1022.7922.6592.8362.6192.691
Week 27-2.7872.9732.8372.6382.7252.7262.697
Week 28-2.9493.0872.8732.6192.7612.6712.520
Week 29-2.7803.1842.7762.5282.5862.7042.674
Week 30-2.9363.1362.9162.6733.0062.7672.571
Week 31-2.7872.9622.9582.6662.7312.7602.510
Week 32-2.8982.9862.8412.6422.6292.7452.657
Week 33-2.9273.0812.8983.2092.6132.6052.540
Week 34-2.9023.0412.9272.8562.6172.6122.545
Week 35-2.8642.9752.8602.7352.7832.5272.576
Week 36-2.9692.9373.0932.6922.5532.6132.570
Week 37-2.9242.8192.9192.7422.6422.5392.707
Week 38-3.0063.0162.8902.7212.5802.7062.715
Week 39-3.0893.2073.0722.8912.7512.6962.669
Week 40-3.1183.3083.0723.0022.7172.8062.641
Week 41-3.1003.3153.0643.0222.9122.7602.763
Week 42-3.1383.3713.2753.2222.8792.7392.706
Week 43-3.4143.3123.3883.4482.8672.6712.676
Week 44-3.4703.2353.5183.6872.8562.8152.726
Week 45-3.5193.1713.7883.5893.0152.7982.797
Week 46-3.4293.2124.0053.5803.0602.7612.916
Week 47-3.3063.4134.1923.3353.0232.8592.917
Week 48-3.5493.4334.3953.4053.0452.9072.886
Week 49-3.6063.6204.3733.5303.0182.9683.027
Week 50-3.6324.0014.0533.6153.1613.0173.218
Week 51-3.9074.1983.7723.9093.2533.0413.079
Week 52-3.4674.1353.6813.8673.0282.9013.187

In week 20 (13 tot en met 19 mei 2024) overleden naar schatting 3.135 personen. Het gemiddeld aantal overleden personen per week in de afgelopen tien weken was 3.331. Er overleden gemiddeld 2.982 personen per week in dezelfde periode van tien weken in 2019 (dit is de meest recente periode voordat er Corona was, de bevolking van Nederland was toen echter nog wel kleiner en het percentage ouderen lager).

Meer over sterfte
Top 10 autoverkopen per maand

Gebruik het filter boven de grafiek om een maand en jaar te kiezen:


Even geduld alsjeblieft...

de cijfers over de autoverkopenworden geladen!Grafiek met het aantal verkochte auto's voor de tien meest verkochte automodellen in Nederland per maand. Meest recente data voor de maand mei 2024.

De grafiek is gebaseerd op de cijfers over de maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI vereniging en de BOVAG. Alle autocijfers en grafieken worden maandelijks met de meest actuele gegevens bijgewerkt.

Meer over auto's
Misdaad totaal per maand
Er zijn in april 2024 in totaal 64.219 misdrijven in Nederland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand over de afgelopen 6 jaar.

De misdaadgegevens komen van de politie en zijn bijgewerkt tot en met 15 mei 2024. Bekijk meer misdaaddata op de pagina's over Nederland, per provincie of per gemeente, woonplaats, wijk of buurt.

Meer misdaad

Advertentie:

Inwoners naar leeftijdsgroep in Nederland (periode 1900 - 2060)


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, Nederland, periode 1900 - 2060 (werkelijk en prognose): leeftijdsgroepen: inwoners jonger dan 20 jaar, van 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder (bron)

Actueel thema: pensioen leeftijd, wordt de werkende leeftijdsgroep met inwoners van 20 tot 65 jaar in Nederland te klein om de kosten van jongeren en ouderen op te brengen? In 2040 heeft naar verwachting 52% van de bevolking een leeftijd van 20 tot 65 jaar. Dit levert een 'demografische druk' van 91,2%! Lees verder...

Onderwijs informatie

Bekijk heel veel informatie over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Leerlingaantallen naar leeftijd over de jaren, eindtoets- en examen scores, het percentage zittenblijvers, de inspectie resultaten,... Vergelijk scholen per woonplaats of gemeente en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere school in Nederland.

Uitstroom groep 8 per type basisschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek met uitstroomgegevens

wordt geladen!


Uitstroom naar de middelbare school per type levensbeschouwing van de basisschool. Overzicht voor heel Nederland, groep 8 resultaten, schooljaar 2022-2023.

Actueel thema: honderd jaar onderwijsvrijheid. Bijzonder onderwijs is in Nederland financieel gelijk gesteld aan het openbaar onderwijs. De grafiek toont per overtuiging van de basisschool naar welk type middelbare school de groep 8 leerlingen uitstromen. Bekijk de informatie ook per provincie.

Andere onderwerpen en achtergronden

Bekijk het overzicht van bronnen en definities, informatie over meer dan 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, de verschillen tussen wijken en buurten, de bevolkingsgroei, ons energieverbruik, informatie over woningen... en meer!

Kenmerken van de 7.966.331 woningen in Nederland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in Nederland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

7.966.331 woningen & 9.491.298 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen in Nederland
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Nederland.

Actueel thema: Nederland wil 'van het aardgas af'. Dat was al zo als belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid. En nu de prijzen van gas en electriciteit sterk zijn gestegen en we onze afhankelijkheid van energieleveranciers willen verkleinen geldt dit nog extra. Het verbruik van gas en elektra is bekend per woningtype, per jaar en per gemeente, wijk of buurt.

Cijfers in het nieuws

Bekijk de kaarten met cijfers en feiten uit het recente nieuws:

840 dagen
Woensdag 12 juni 2024 is het dag 840 van de oorlog in Oekraïne.

Na de Russische militaire bezetting van de Krim en delen van Oost-Oekraïne in 2014 begon op 24 februari 2022 de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne duurt nu 840 dagen.
Bron: BNR, 12 juni 2024.

2,5 miljoen streams
Op de dag van de finale werd Europapa wereldwijd meer dan 2,5 miljoen keer beluisterd.

Europapa werd op de dag van de songfestival finale meer dan 2,5 miljoen keer op Spotifi beluisterd. En Joost Klein is de enige artiest van het Eurovisie Songfestival die op dit moment behoort tot de vijftig meest gestreamde nummers ter wereld op Spotify (op plek 38). Op Instagram had Joost Klein voor de start van het songfestival ongeveer 600.000 volgers. Inmiddels is dit opgelopen tot 1,4 miljoen volgers. Bovendien is de officiële Europapa videoclip op YouTube inmiddels meer dan 26 miljoen keer bekeken. Dat zijn ruim vier keer meer views dan de Zwitserse Nemo, die het songfestival won.
Bron: Instagram, Spotify & YouTube, 14 mei 2024.

1,14 euro
Het postzegelprijs is vanaf 1 juli 1,14 euro. Tien jaar geleden was de prijs om een brief te versturen nog 0,64 euro.

De prijs van een postzegel gaat per 1 juli met 5 cent omhoog naar 1,14 euro. PostNL licht toe dat deze prijsverhoging noodzakelijk is als gevolg van de hoge kosten en de afnemende postvolumes. Het tarief voor het versturen van een brief stijgt hierdoor in ruim een half jaar tijd met 13 procent. Het bedrijfsresultaat van PostNL was het afgelopen kwartaal 9 miljoen euro negatief.
Bron: PostNL, 7 mei 2024.

82.100 winkels
Nederland telde aan het begin van 2024 83.100 winkels, 1.100 meer dan een jaar eerder.

De afgelopen tien jaar was er een dalende trend in het aantal fysieke winkellocaties. De lichte stijging van 1,3 procent dit jaar markeert echter een trendbreuk. Op dit moment zijn er bijna evenveel fysieke winkels als aan het begin van 2022. Net als voorgaande jaren is het aantal webwinkels ook toegenomen. Op 1 januari 2024 waren er ruim 95 duizend webwinkels in Nederland.
Bron: CBS, 30 april 2024.

25 duizend voertuigen
Dagelijks rijden er gemiddeld 25 duizend voertuigen over de Van Brienenoordburg.

Met dagelijks ruim 230.000 voertuigen is de Van Brienenoordbrug de drukste brug in Nederland. Per jaar passeren ongeveer 120.000 schepen en gaat de brug 100 keer open voor de hoge scheepvaart.
Bron: Rijkswaterstaat, 25 april 2024.

61 miljard dollar
Het laatste steunpakket van de Amerikaanse overheid voor Oekraïne had een totale waarde van 61 miljard dollar.

Op 20 april 2024 heeft het Amerikaanse Congres een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. De belangrijkste onderdelen in het pakket zijn: 27,3 miljard dollar voor de aanschaf van Amerikaanse wapens ten behoeve van het Oekraïense leger. Een deel hiervan is voor het aanvullen van Amerikaanse voorraden ter compensatie van (eerdere) leveringen aan Oekraïne. 7 miljard dollar voor het verbeteren van de defensie-industriële basis om de productiecapaciteiten te verhogen en geavanceerdere wapens en munitie te ontwikkelen. 7,3 miljard voor een verhoogde aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. 8,4 miljard dollar aan economische hulp aan de Oekraïense regering bij het in stand houden van essentiële overheidsdiensten, waaronder wetshandhaving. Deze hulp in de vorm van een lening (er wordt gezegd dat die schuld later nog kan worden kwijtgescholden).
Bron: CSIS, 20 april 2024.

3,6 miljard euro
Volgens het CPB loopt de schatkist elk jaar ongeveer 3,6 miljard euro mis als het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft.

Het afschaffen van het eigen risico in de zorg is een verkiezingsbelofte van de PVV en de BBB en één van de belangrijke punten bij de kabinitesformatie. Volgens het CPB kost dit de schatkist elk jaar ongeveer 3,6 miljard euro aan inkomsten. En het prijskaartje voor de staat kan nog een stuk hoger uitvallen als mensen eerder naar de huisarts of het ziekenhuis gaan. Als dat gebeurt kan het zelfs tot 6 miljard euro per jaar kosten.
Bron: CPB, 12 maart 2024.

60 procent
Volgens onderzoeksbureau Het Opiniehuis stemt ongeveer 60 procent van de Turkse en Marokkaanse bevolking in Nederland op DENK.

Er wonen bijna 1 miljoen moslims in Nederland. Dit zou tien zetels in de Tweede Kamer kunnen opleveren. Ongeveer de helft van hen geeft aan niet te stemmen. DENK haalde bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 2,4 procent van de stemmen, bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen was dat 2 procent.
Bron: Het Opiniehuis & de KiesRaad, 30 november 2023.

9.364 plaatsen
Eind 2022 waren er volgens adviesbureau Companen 9.364 woonwagenplaatsen in Nederland, 49 meer dan twee jaar eerder.

Het aantal woonwagenstandplaatsen is bepaald middels een enquête onder alle gemeenten en een groot aantal woningcorporaties. Daarnaast is gebruik gemaakt van de data uit de basisregistraties van het Kadaster. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gemeenten verschillend omgaan met de vraag wat als standplaats gerekend moet worden, en dat deze op verschillende manieren worden geregistreerd. BIjvoorbeeld als er sprake is van leegstand op locaties, of als er stenen woningen zijn geplaatst op woonwagenlocaties. Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen blijkt dat Nederland 34.967 standplaatsen telt (op 1 januari 2023). Een forse groei ten op zichte van tien jaar eerder: op 1 januari 2013 waren er 14.846 standplaatsen in Nederland. Een standplaats in de BAG kan een locatie zijn voor een woonwagen, maar ook een locatie voor een stacaravan op een recreatieterrein. En niet elke standplaats voor een woonwagen is in de BAG ook omschreven als standplaats. In de praktijk bestaan er situaties waarbij woonwagens dusdanig veel kenmerken van onlosmakelijk vastgoed hebben, dat zij als verblijfsobject zijn opgenomen in de BAG.
Bron: Adviesbureau Companen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 september 2023.

10 miljoen games
Van Legend of Zelda: tears of the kingdom zijn in de eerste drie dagen na de lancering ruim 10 miljoen exemplaren verkocht.

De game met de titel Tears of the kingdom is de best presterende titel uit de Zelda-franchise ooit. Fans hebben ruim zes jaar op dit vervolg gewacht. Nintendo hoopt dat de populariteit van de Switch van deze Zelda-game profiteert. Vorig boekjaar heeft Nintendo 18 miljoen Switches verkocht. Dit boekjaar verwacht Nintendo 15 miljoen exemplaren van de spelcomputer te verkopen.
Bron: Nintendo, 15 mei 2023.

21,1 °C
Specialisten maken zich zorgen over de temperatuur van de Stille Oceaan. Deze week werd aan het oppervlak een recordwarmte gemeten van 21,1 graden Celsius.

Het zeewater is nog nooit zo warm geweest sinds het begin van de metingen die door de Amerikaanse instantie National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) uitgevoerd worden. Het vorige record van 21 graden in 2016 is hiermee overtroffen. De afgelopen drie jaar werd de opwarming van de Stille Oceaan enigszins getemperd door het natuurverschijnsel La Niña, waarbij de oceaan koeler is dan tijdens het tegenovergestelde fenomeen El Niño.
Bron: NOAA, 8 april 2023.

57,5 procent
De opkomst bij de verkiezingen van 2023 voor de Provinciale Staten was 57,5%.

De opkomst was in 2023 hoger dan de opkomst van de Provinciale Staten verkiezingen in 2019, toen het 56,2% was. De opkomst steeg met name vaak in gemeentes waar de BoerBurgerBeweging (BBB) veel stemmen haalde. BBB won de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2023 met 19% van de stemmen.
Bron: de KiesRaad, 15 maart 2023.