Gebruikte bronnen op AlleCijfers.nl

Gebruikte bronnen op AlleCijfers.nl

Overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers.nl zijn gebruikt. Met per bron de datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt.

De informatie op AlleCijfers komt uit meer dan 25 bronnen. De meeste bronnen bieden jaarlijks nieuwe data maar het kan ook (veel) frequenter. Aan de andere kant zijn sommige bronnen slechts eenmalig beschikbaar. De data in de bronbestanden wordt soms eerst tijdelijk en later definitief gepubliceerd.

De hoeveelheid informatie per bron kan sterk verschillen. Soms bevat één bron informatie over meerdere onderwerpen uitgesplitst naar detail regio’s en naar diverse momenten in de tijd. Soms ook bevat een bron heel specifiek één onderwerp voor één moment in de tijd.

Vooral bij bronnen met veel informatie wordt op AlleCijfers vaak een selectie van de onderwerpen getoond. In de Excel downloads vind je wel alle onderwerpen uit de genoemde bronnen (voor de gekozen regionale selectie, meestal één gemeente).

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de meeste recente bijwerkingen van de bron data:
Bronnen op AlleCijfers.nl
BronLaatst bijgewerkt
Adressen per buurt op basis van de BAG van het Kadaster: gegevens ververst. 18 maart 2019
Gemeente, wijk, buurt, postcode, verkiezingen Downloads: gegevens ververst. 19 maart 2019
Gemeente, wijk, buurt: kerncijfers over de jaren 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013. Meest recent jaar waarvoor de gegevens per onderwerp beschikbaar zijn: zie dit overzicht.19 maart 2019
Gemeente, wijk, buurt: kaarten, geografie, choreoploth over de jaren 2018, 2017, 2016 en 2015. Op basis van de wijk- en buurtkaarten van het CBS met de geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). De onderliggende kaartlagen zijn afkomstig van Stamen.6 april 2019
Kamer van Koophandel handelsregister: bedrijfsactiviteiten.17 maart 2019
Jeugdzorg in natura voor wijken en gemeenten. Gebruikt in de PDF rapportage per basisschool.7 november 2018
Kinderopvang: informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang.18 januari 2019
Nederlandse bevolking: leeftijdsverdeling en geslacht (bevolkingspiramide) per gemeente: CBS StatLine, thema bevolking, bevolkingsontwikkeling.6 september 2018
Nederlandse bevolking per leeftijdsgroep sinds 1900 tot en met 2060: historische informatie: prognose: CBS StatLine, thema bevolking, bevolkingsontwikkeling. "Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899" & "Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060".19 december 2017
Nationaliteit van de inwoners van Nederland: Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit.6 augustus 2018
Postcode informatie over de jaren 2017, 2016 en 2015.18 juli 2018
Primair onderwijs: Excel downloads ververst.1 februari 2019
Primair onderwijs: instellingen en vestigingen.4 maart 2019
Primair onderwijs: personeel.1 april 2018
Primair onderwijs: zittenblijvers.21 december 2018
Primair onderwijs: leerlingaantallen.21 december 2018
Primair onderwijs: onderzoek door de onderwijsinspectie.22 december 2017
Primair onderwijs: uitstroom naar de middelbare school ("schooladviezen").7 december 2018
Primair onderwijs: eindtoets resultaten.7 december 2018
Primair onderwijs: gemiddelde afstand tussen woonadres leerling en schoolvestiging.1 oktober 2018
Primair onderwijs: doorstroom naar het voortgezet onderwijs.december 2016
Verkiezingsinformatie: aantal zetels en aantal stemmen per partij per gemeente. Kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019.2 maart 2019
Voortgezet onderwijs: examen kandidaten en geslaagden.december 2017
Voortgezet onderwijs: instellingen en vestigingen.1 april 2018
Voortgezet onderwijs: instroom vanuit het primair onderwijs.december 2017
Voortgezet onderwijs: leerlingen.december 2017
Voortgezet onderwijs: onderzoek door de onderwijsinspectie.01 september 2018
Voortgezet onderwijs: personeel.14 juli 2018

Mis je een bron? Er is een apart overzicht van de openstaande ideeën voor wijzigingen van AlleCijfers. Of mis je informatie uit een bron? Soms wordt de informatie uit een bron in meerdere stappen gepubliceerd. Dit zie je in het overzicht van alle wijzigingen op AlleCijfers. Kun je hulp gebruiken bij het verwerken van data en/of het vinden van extra informatie? Kijk bij data-verzamelaar.

Blader door de definities:
Overzicht van de voor AlleCijfers gebruikte bronnen.
Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl:
Logo's van 9 belangrijke leveranciers van open data: CBS, DUO, eurostat, het Kadaster, de Kiesraad, KVK, Lisa, Nederlandse zorgautoriteit, Open State, Politie, Rijkswaterstaat en RIVM.
© AlleCijfers 2016-2019 Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!