Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: 26 november (week 47), 15:15 uur.

Inhoud en meer informatie:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Vaccinatiecijfers uit het RIVM vaccinatieprogramma.
 3. Tabellen per regio: bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten of sterftes.
 4. Corona statistieken per land wereldwijd.
 5. Aantal uitgevoerde tests en percentage positieve uitslagen.
 6. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 7. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 8. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 9. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 10. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 11. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 12. Grafieken per land met het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners.
 13. Grafiek met het aantal besmettingen per provincie.
 14. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 15. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 16. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Kerncijfers over Corona vandaag:
(korte versie, bekijk het uitgebreide overzicht met actuele cijfers)
Onderwerp, datumAantal, bron
Aantal vaccinaties - 24 november 202112.663.364 personen volledig gevaccineerd, 24.487.879 vaccins gezet (+ 105.414 in 1 week) - RIVM
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 46 2021629.349 getest (22,20% positief) - RIVM
Aantal besmettingen (positieve tests) - 26 november 202121.350 positieve tests vandaag gemeld (2.555.415 totaal) - RIVM
Corona ziekenhuisopnames nieuw gemeld* - 26 november 2021Totaal 384: 338 op de verpleegafdeling en 46 op de IC (inclusief doorstroom van de verpleegafdeling) - LCPS
Coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 26 november 20212.553 nu opgenomen (-213 verschil met gisteren, NICE) / 2.598 nu opgenomen (+53 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Coronapatiënten opgenomen op de Intensive Care* - 26 november 2021524 nu opgenomen (-43 verschil, NICE) / 528 nu opgenomen (-2 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 26 november 2021933 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden aan het Coronavirus - 26 november 202159 overleden vandaag gemeld (19.217 totaal) - RIVM
Overleden personen - Week 46 20213.837 doden in 1 week in Nederland (alle mogelijke oorzaken) - CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd - Week 46 20213.798.112 patiënten (257.903.771 totaal) - ECDC

* = De cijfers over het aantal ziekenhuisopnames van RIVM & GGD, de stichting NICE en het LCPS verschillen op enkele punten. Zie de toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten.

Corona verspreiding in Nederland, positieve tests en ziekenhuisopnames per dag:
Corona positieve tests en ziekenhuisopnames per dag:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont de dagelijks door het RIVM gemelde positieve testgevallen en de dagelijks door het LCPS gemelde ziekenhuisopnames sinds 1 november 2020 tot en met 26 november 2021. De linker vertikale as toont het aantal positieve tests en de rechter vertikale as toont het aantal ziekenhuisopnames.

Vaccinatiegraad per gemeente


Even geduld alsjeblieft...

de vaccinatiecijfers worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het percentage inwoners van 12 jaar en ouder in een gemeente dat volledig gevaccineerd is. Hierbij toont de grafiek de 5 gemeenten in Nederland met het hoogste percentage gevaccineerde inwoners en de 5 gemeenten die relatief de minste gevaccineerde inwoners hebben. De gegevens zijn gebaseerd op data van het RIVM tot en met 24 november 2021. Bekijk ook de tabel met de data voor alle gemeenten in Nederland. In die tabel wordt het percentage van de inwoners van 12 jaar en ouder, van 12 tot 17 jaar en van 18 jaar en ouder dat een volledige Corona vaccinatie heeft gekregen per gemeente weergegeven.

Vaccinaties alle gemeenten
Vaccinaties (24.487.879 geschat, 20.749.407 gemeld):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona vaccinatiegegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont informatie over de Corona vaccinaties. Zowel over "het aantal prikken" als over het "aantal personen". Er worden 3 onderwerpen getoond: (1) het aantal toegediende vaccins zoals berekend, (2) het aantal vaccinaties zoals gemeld en (3) het aantal volledig gevaccineerde personen. Tot nu toe zijn er 20.749.407 vaccinaties teruggemeld. Naar schatting zijn in totaal echter al 24.487.879 prikken gezet. Het geschatte cijfer is een berekening gebaseerd op de hoeveelheid vaccins die is afgeleverd bij priklocaties. De gemelde cijfers zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde prikken. Zie onderstaande toelichting voor meer informatie.

Vaccinatiesnelheid

Aannames bij de berekening van het aantal geschatte vaccinaties:

Het aantal geschatte vaccinaties is een berekening van het aantal gezettte prikken. De vaccinaties die bij de GGD worden toegediend worden elke dag opgeteld in het CIMS systeem van het RIVM. Bij de diverse andere partijen die vaccinaties toedienen is het verzamelen van de gegevens een stuk ingewikkelder: Het RIVM ontvangt cijfers van enkele tientallen organisaties, zoals ziekenhuizen, zorgorganisaties en koepels van huisartsen. En die organisaties kunnen weer verschillende systemen gebruiken. Alleen de huisartsen in Nederland gebruiken al 11 verschillende systemen om het aantal gezette prikken te rapporteren. Hierdoor verloopt er de nodige tijd tussen het moment dat een prik wordt gezet en het moment dat deze alszodanig door het RIVM is geregistreerd. Bovendien kunnen mensen die hun vaccinatie krijgen aangeven dat ze niet willen dat hun informatie in het registratiesysteem (CIMS) terechtkomt.

Het RIVM maakt daarom een schatting van het aantal uitgevoerde vaccinaties. Hierbij gebruikt het RIVM verschillende aannames over:

 • Levertijden van de vaccins.
 • De snelheid waarmee prikken door diverse organisaties na levering gezet worden.
 • Verspillingspercentages.
 • Mensen waarvoor de gegevens niet in de registratie meegenomen mogen worden.

De cijfers omvatten zowel eerste als tweede prikken. Mensen hebben van de meeste vaccines twee prikken nodig voor een volledige vaccinatie.

Verandering in de aannames bij de vaccinatiecijfers:

Aangepaste schatting per 28 april: op 28 april 2021 heeft het RIVM het geschat aantal gezette vaccins tot en met 27 april aangepast van 5.293.851 naar 5.084.304 vaccins. Ook ontbreken de gegevens over het aantal gemelde vaccinaties tot en met 27 april in de data die het RIVM sinds 28 april publiceert. Daarom zijn deze gegevens vanuit een eigen kopie van eerdere dagen toegevoegd. Eerdere verwijderde het RIVM de historische gegevens op 13 april uit de dagelijkse open data. En op 12 april is helemaal geen vaccinatiedata gepubliceerd, daarom is als aantal voor 12 april het gemiddelde genomen van het aantal gemelde vaccins op 11 april (zoals 11 april door het RIVM gepubliceerd) en het aantal van 13 april (zoals 13 april door het RIVM gepubliceerd).

De gegevens over het aantal gemelde corona vaccinaties zijn initieel ad hoc verzameld. Om de gegevens in een grafiek te tonen zijn de datapunten voor dagen waarvoor de gegevens ontbreken geïnterpoleerd. Vanaf 25 januari komen deze gegevens uit het Corona dashboard. De gegevens over het aantal unieke personen dat volledig gevaccineerd is (met de huidige vaccins betekent dit dat 1 persoon 2 prikken heeft gekregen) zijn momenteel alleen op wekelijkse basis beschikbaar.

Informatie 31 januari: Bij de cijfers over het aantal vaccinaties op het corona dashboard stond tot 31 januari de melding "Het kan een tijd duren voordat een prik wordt gemeld. Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt daarom hoger.". Veel inentingen worden pas later gemeld, hierdoor leek het aantal op basis van het aantal meldingen lager dan het in werkelijkheid was. Vanaf 31 januari wordt een nieuwe methode gehanteerd waarbij het aantal prikken dat is gezet wordt berekend op basis van het aantal vaccins dat is afgeleverd. Hierbij wordt rekening gehouden met 5 procent verspilling en met aannames over het aantal prikken dat uit een flacon met het vaccin gehaald kan worden. Voor het Pfizervaccin wordt hierbij gerekend met 6 prikken uit een flacon. En voor het Modernavaccin gaat de berekening uit van 10 prikken uit een flesje.

Informatie 15 april: Het RIVM geeft aan dat een aantal formules om het aantal gezette vaccins te berekenen zijn bijgesteld:

 • Het percentage vaccins dat naar schatting wordt verspild is aangepast van 5% naar 1%.
 • De snelheid waarmee voorraden vaccins die ergens worden afgeleverd worden weggeprikt wordt nu hoger (sneller) ingeschat.
 • Ruim 400.000 AstraZeneca-prikken die door huisartsen gezet zijn worden nu als gezet ingeschat waar die eerder nog niet meegeteld werden.
Aantal vaccinaties per 100 inwoners per land:
Tabel met het aantal gegeven vaccinaties per 100 inwoners voor geselecteerde landen. 1 persoon krijgt vaak meer dan 1 vaccinatie. Hierdoor kan het aantal vaccinaties per 100 inwoners boven de 100 uitkomen. Klik op de namen van de landen en bekijk meer informatie per land. Bron: OurWorldInData.org.
LandDatumVaccinaties per 100
Verenigd Koninkrijk24 november 2021166,36
Denemarken24 november 2021165,89
Spanje24 november 2021161,67
Portugal15 november 2021160,39
Italië25 november 2021156,96
Noorwegen24 november 2021155,08
Frankrijk24 november 2021153,41
Zweden25 november 2021153,19
Oostenrijk25 november 2021148,32
België24 november 2021146,75
Duitsland25 november 2021143,47
Nederland24 november 2021142,59
Luxemburg21 november 2021138,25
Zwitserland24 november 2021133,88
Pagina per land Tabel alle landen
Reproductiegetal ("R"):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Coronagegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor het reproductiefactor ("R") per week over de afgelopen 10 weken. Hierbij wordt de 'Ondergrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval', het 'Geschatte reproductiegetal' en de 'Bovengrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval' getoond. Het reproductiegetal representeert het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. De schatting van het reproductiegetal wordt door het RIVM na ongeveer 2 weken bekend gemaakt.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Hieronder zijn 3 grafieken beschikbaar met het aantal uitgevoerde testen en het aantal en percentage daarvan dat positief is:

Vaccinatiestatus van positief geteste en in het ziekenhuis opgenomen patiënten:

Wat is de effectiviteit van COVID-19 vaccinaties tegen besmettingen met Corona en tegen ziekenhuis- en Intensive Care opnames met Corona? Het RIVM meldt dat de kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen 17 keer lager is dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de Intensive Care is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

Onderstaande grafiek toont hoeveel personen wel of niet gevaccineerd zijn uit drie groepen personen:

 1. Personen met een aan de GGD gemelde positieve Corona test.
 2. Personen die met Corona in het ziekenhuis zijn opgenomen.
 3. Patiënten die met Corona op de Intensive Care zijn opgenomen.

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per groep te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de vaccinatiegegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Klik op de vlakken in de grafiek om het aantal en percentage personen per vaccinatiestatus te zien. De gegevens voor de maand november 2021 zijn bekend tot en met 23 november 2021. Op dat moment was 83% van de personen van 12 jaar en ouder in Nederland volledig gevaccineerd. Bij een gelijke kans op besmetting voor wel en niet gevaccineerden zou ook 83% van de personen van 12 jaar of ouder met een positieve testuitslag gevaccineerd moeten zijn. Nu was 50% van alle personen met een positieve test (van alle leeftijden en waarvan de vaccinatiestatus bekend is) in november 2021 gevaccineerd. Hetzelfde principe geldt voor de percentages in het ziekenhuis en op de IC opgenomen patiënten.


Toelichting:

Er waren in de maand november 2021 tot de publicatie van deze gegevens (op 23 november 2021) 348.629 positieve testgevallen. Voor 103.679 van deze tests was de vaccinatiestatus (nog) onbekend. Dit is 30%.

De gegevens over het percentage gevaccineerden onder de positief geteste personen komen uit de weekrapportage van het RIVM. De gegevens over de ziekenhuis en IC opnames komen uit de publicatie over de vaccinatiestatus van COVID19-patiënten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Donatie voor AlleCijfers

De informatie op AlleCijfers en in het downloadbare Excel document wordt dagelijks gratis bijgewerkt. Dit kost veel tijd en geld. Als je de informatie waardeert overweeg dan alsjeblieft een donatie van een bedrag naar keuze.

Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet (positief getest)? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag.


Toelichting:
 1. De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.
 2. De grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.
Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal positieve tests per dag dat hier wordt weergegeven is het verschil tussen de dagtotalen in de RIVM data, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 26 november 2021 zijn er 21.350 positieve tests gemeld, dit wijkt af van het verschil van 21.278 positieve tests tussen de totalen voor Nederland op 26 november 2021 en 25 november 2021.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal positieve tests ("bevestigde besmettingen met Corona") per week. De gegevens voor de meest recente week worden dagelijks aangevuld.

Toon per regio
Percentage positieve tests en ziekenhuisopnames ten opzichte van de vaccinaties per gemeente:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont voor iedere gemeente in Nederland een cirkel. Hierbij wordt de horizontale positie bepaald door het % gevaccineerde inwoners van 12 jaar en ouder in de gemeente. De verticale positie wordt bepaald door het percentage inwoners dat sinds 1 juni 2021 een positieve Corona testuitslag heeft gekregen. De kleur wordt bepaald door het percentage van de inwoners van de gemeente dat sinds 1 juni 2021 met Corona in het ziekenhuis is opgenomen. Standaard worden alle 352 gemeenten in Nederland weergegeven. Kies een provincie alleen de gemeenten in die provincie te tonen. Klik op een cirkel om de gemeentenaam en de gegevens voor die gemeente te tonen. De gegevens zijn gebaseerd op data van het RIVM tot en met 24 november 2021. Bekijk alle data uit bovenstaande grafiek in een tabel met daarin ook de absolute aantallen waarmee de percentages zijn berekend.

Tabel met deze data
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per 100.000 inwoners per week:
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per week:
Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is (geweest):

De cijfers over het aantal Corona ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen (buiten de IC) zijn afkomstig van het RIVM, stichting NICE en het LCPS. De cijfers worden dagelijks vermeld. Er zijn verschillen in wat gemeten wordt waardoor de gegevens onderling verschillen. Er zijn cijfers over het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen, het aantal patiënten dat momenteel is opgenomen en het aantal dat in het ziekenhuis heeft gelegen.

Het onderscheid tussen het aantal Corona ziekenhuisopnames van personen met en zonder vaccinatie is te vinden in de grafiek met de vaccinatiestatus van in het ziekenhuis opgenomen patiënten.


Ziekenhuisopnames: RIVM rapportage op basis van GGD meldingen, data van de stichting NICE en communicatie van aantallen door het LCPS

Zowel het RIVM (op basis van cijfers van de GGD), stichting NICE en het LCPS delen informatie over het aantal ziekenhuisopnames met Corona:

 1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten). Deze gegevens zijn ook per gemeente beschikbaar en worden op AlleCijfers in de tabel met ziekenhuisopnames per gemeente gebruikt.
 2. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.
 3. Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Het LCPS is tijdens de Corona piek opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden.

Zowel het RIVM als stichting NICE levert gegevens over het aantal ziekenhuisopnames van Coronapatiënten. Het RIVM doet dit met data van de GGD's. Tot 1 juni komen deze cijfers goed overeen. Dit is omdat in die periode vooral ernstig zieke personen op Corona getest zijn. En een relatief groot deel van deze patiënten is in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 1 juni worden veel meer personen op Corona getest. Hierdoor wordt bij meer mensen op een vroeg moment getest en wordt een eventuele ziekenhuisopname in de periode daarna niet meer altijd aan de GGD doorgegeven. De cijfers van de stichting NICE liggen hierdoor de afgelopen periode hoger dan die van de GGD's. De cijfers van de stichting NICE zijn alleen voor heel Nederland beschikbaar, die van de GGD ook per gemeente en provincie. Voor landelijke informatie over het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal gebruikt het RIVM de NICE data als belangrijkste bron.

De berichten van het LCPS vermelden een lager aantal Coronapatiënten dat op verpleegafdelingen van het ziekenhuis verblijft dan het aantal dat uit de open data van de stichting NICE blijkt. In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. De GGD houdt niet bij hoeveel patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen dus het aantal op een moment nog opgenomen patiënten is uit die bron niet beschikbaar.

Bezette plaatsen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen (NICE en LCPS)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Coronapatiënten er per dag in totaal op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De bezetting van de normale ziekenhuiscapaciteit was 10.665 gewone ziekenhuisbedden op 13 oktober 2020 (volgens een eenmalig bericht van het LCPS). Een structurele bron hiervoor is helaas nog niet gevonden, de beddencapaciteit op zorg-capaciteit.nl biedt geen open data.

De aantallen in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op het aantal "Aanwezig op verpleegafdeling verdacht of bewezen Corona" van de stichting NICE en de "Corona opnames buiten de Intensive Care" zoals door het LCPS gerapporteerd. Het verschil bestaat uit het wel (NICE) of niet (LCPS) meetellen van (1) patiënten waar Corona verdenking is maar die nog niet bevestigd is en (2) patiënten die niet meer besmettelijk zijn maar nog wel behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Zie deze toelichting.

Opgenomen Coronapatiënten dag op dag (NICE)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag (dit is exclusief het aantal personen dat uit ziekenhuis is ontslagen en daardoor hoger dan het dag op dag verschil in het aantal bezette plaatsen in het ziekenhuis). De gegevens over het aantal ziekenhuisopnamen lopen helaas 1 dag achter ten opzichte van het aantal positieve tests en het aantal overledenen. Dit is omdat de RIVM-NICE data in plaats van de RIVM-GGD data als bron van de ziekenhuisopnamen gebruikt wordt. De GGD gegevens zijn wel meer recent beschikbaar maar deze zijn onvolledig. Beide gegevenssets zijn onderdeel van het gratis te downloaden Excel document.

Opgenomen Coronapatiënten cumulatief per week (NICE)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De grafiek toont het totaal aantal Coronapatiënten dat in het ziekenhuis heeft gelegen (cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen blijft hierbij onvermeld). Merk op: Het totaal aantal ziekenhuisopnames tot en met 26 november 2021 is 84.395. Dit is hoger dan het totaal aantal van 79.515 unieke patiënten tot en met 25 november 2021 zoals in grafiek vermeld. De eerste 3 dagen van 2021 worden meegeteld bij week 53 van 2020. Week 1 van 2021 start hiermee op 4 januari 2021.

Toon per regio
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Onderstaand worden twee grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond. De gegevens komen van 2 partijen die het aantal opnames op de Intensive Care in Nederland rapporteren: stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Meest recent (26 november 2021) rapporteert het LCPS 528 Corona gerelateerde IC opnames (-2 verschil met 1 dag eerder). NICE rapporteert 524 IC opnames per 26 november 2021 (waarvan 9 nieuwe opnames vandaag gemeld). Bekijk onderstaande toelichting voor een uitleg over het verschil in werkwijze.


Verschil tussen NICE en LCPS:

In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier IC-bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. Bij NICE worden deze beide categorieën wel meegeteld.

IC artsen in alle ziekenhuizen houden in het NICE systeem bij hoeveel patiënten zijn opgenomen en wie er weer naar huis mochten of zijn overleden. Nadeel van dit systeem is dat artsen zelf de gegevens moeten invoeren. Daar hebben ze niet altijd meteen tijd voor. Daardoor zijn de cijfers van NICE niet meteen actueel. Het LCPS gebruikt naast NICE als bron ook de 11 Regionale Overleggen voor Acute Zorg (ROAZ) in Nederland. Elke ROAZ belt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio met de vraag: hoeveel patiënten – met en zonder corona - zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Nadeel van dit systeem is dat het een momentopname is.

Toelichting op onderstaande grafieken:

Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Personen met of zonder Corona op de Intensive Care


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De definities die de stichting NICE en het LCPS hanteren wijken iets af, zie bovenstaande toelichting. Vanuit het LCPS wordt ook het totaal aantal patiënten (met of zonder Corona) vermeld. De grafiek toont de gegevens over het afgelopen half jaar tot en met 26 november (week 47).

Personen met Corona op de Intensive Care (bezette plaatsen, nieuwe opnames en totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Patiënten op de IC. Gegevens vanaf week 12 2020 tot en met 26 november (week 47) 2021. De data van de meest recente week is nog niet volledig.

Bovenstaande grafiek toont in het blauw hoeveel Coronapatiënten er per week maximaal op de IC aanwezig waren (of momenteel nog zijn). In het groen wordt getoond hoeveel personen met het coronavirus er totaal per week nieuw op de IC zijn opgenomen. De rode lijn toont het cumulatieve aantal op de IC opgenomen patiënten sinds de start van de Corona pandemie. De gebruikte data komt van de stichting NICE.

Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een dag gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden Coronapatiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal overledenen per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal overledenen op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 25 november 2021 zijn er 61 overledenen gemeld, dit wijkt af van het verschil van 60 overledenen tussen de totalen voor Nederland op 25 november 2021 en 24 november 2021.

Overleden Coronapatiënten cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De eerste 3 dagen van 2021 worden meegeteld bij week 53 van 2020. Week 1 van 2021 start hiermee op 4 januari 2021.

Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen met Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2021). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

In week 46 (15 tot en met 21 november 2021) overleden naar schatting 3.837 personen. In 2019 (het meest recente jaar zonder Corona) overleden gemiddeld 2.979 personen per week in deze periode van het jaar. Dit periodegemiddelde is berekend als het gemiddeld aantal personen per week voor week 43 tot en met week 49. In week 46 overleden bijna 900 mensen meer dan verwacht, dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Het CBS hanteert deze methode om het verwachte aantal sterftes en de oversterfte te schatten.

Toon per regio
% Overledenen met Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage met Corona overleden personen hoger zijn.
WeekOverledenen totaalOverledenen met Corona% Overledenen met Corona
403.061220,72%
413.048441,44%
423.258662,03%
433.372972,88%
443.4941504,29%
453.7331734,63%
463.8372326,05%
47Onbekend251Onbekend
Leeftijdsgroepen en geslacht van Coronapatiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling van Coronapatiënten naar leeftijdsgroep en naar geslacht (man of vrouw). De grafieken per leeftijdsgroep zijn gebaseerd op de open data bron van het RIVM met karakteristieken per positief geteste casus in Nederland. Hierbij zijn de aantallen per leeftijdsgroep of geslacht en per datum gegroepeerd. De onderliggende aantallen ziekenhuisopnames en overlijdens zijn niet volledig. Er geldt namelijk geen meldplicht voor opnames en overlijdens met COVID-19 aan de GGD'en. Hierdoor is sprake van onderrapportage. Het hebben van een positieve testuitslag voor COVID-19 is wel meldingsplichtig.

De leeftijdsgrafieken tonen het percentage positieve tests (besmettingen), ziekenhuisopnames en overledenen per leeftijdsgroep als percentage van het totaal aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overledenen. Hierbij wordt steeds een grafiek getoond op basis van alle gegevens sinds februari 2020 en een grafiek op basis van de gegevens over de afgelopen vier weken. Het overzicht naar geslacht wordt weergegeven in vier grafieken: (1) het percentage personen per leeftijdsgroep voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat in het ziekenhuis is opgenomen naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat is overleden naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen (selectie van landen met minimaal 1 miljoen inwoners).
PositieLandBesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen t/m 25 november 2021
3Slovenië2136
4Slowakije2038
5Oostenrijk1992
6Tsjechië1720
7Kroatië1703
12Nederland1386
Toon alle landen
Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal Coronapatiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen. Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.
Publicatie agenda van Coronagegevens:
 1. Dagelijks om 15:15 uur: RIVM data over het aantal positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen. Dan worden ook de gegevens over ziekenhuisopnames (IC en verpleegafdelingen) van de stichting NICE en het LCPS bijgewerkt. En ook de gegevens over het aantal vaccinaties voor Nederland (van het Corona dashboard) en voor meer dan 60 landen wereldwijd (van OurWorldInData.org) worden dan bijgewerkt.
 2. Dagelijks om 16:15 uur: nieuwe versie van het RIVM casus bestand met daarin alle positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen naar leeftijdsgroep en geslacht.
 3. Wekelijks op dinsdagmiddag de epidemologische rapportage (PDF) van het RIVM met diverse tabellen die voor de gegevens over het aantal uitgevoerde tests gebruikt worden.
 4. Wekelijks op woensdag de nieuwe gegevens van het RIVM met het aantal vaccinaties per gemeente.
 5. Wekelijks op donderdag de nieuwe gegevens van het ECDC met wereldwijde gegevens over Corona per land.
 6. Wekelijks op vrijdag het aantal overledenen per week, provincie en gemeente onder de bevolking van Nederland, ongeacht de overlijdensoorzaak.
Gebruikte bronnen:
 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks diverse cijfers over het Coronavirus als open data en wekelijks een overzicht, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000, Zweden: 10.230.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Statistieken over de bevolking en het aantal overledenen voor Zweden.
 7. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?
 5. Waar vinden de besmettingen plaats? Ondanks alle maatregelen vinden nog steeds veel nieuwe besmettingen plaats. Het antwoord op deze vraag is relevant om te beoordelen aan welke maatregelen dient te worden vasthouden of niet en of het uitvaardigen van nieuwe maatregelen zinvol kan zijn.
 6. Een aantal mensen krijgt 'COVID long' en ondervindt lange tijd de gevolgen van de besmetting. De verhalen die het nieuws halen zijn zorgwekkend. Hoeveel mensen krijgen hiermee te maken?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden op deze pagina getoond.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks om 15:15 uur als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt dagelijks gerapporteerd.
Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Daarbij is het van belang om de leeftijdsverdeling mee te nemen. De leeftijdcohort van de besmette persoon bepaalt een belangrijk deel van de sterftekans. En die kans is per leeftijdcohort zeer scheef verdeeld. Van 0.001% bij jonge kinderen tot iets van 8% bij personen boven de tachtig. Als je een generieke rekenregel wilt toepassen dan kan de IFR gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld dit Engelstalige artikel. De kern is dat je het aantal besmettingen per leeftijdcohort moet weten om een uitspraak te doen over aantal doden of vice versa. Als een bepaald percentage van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden een aantal besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo