Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: 2 december (week 49), 14:15 uur.

Inhoud en meer informatie:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Tabellen per regio: bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten of sterftes.
 3. Corona statistieken per land wereldwijd.
 4. Aantal uitgevoerde tests en percentage positieve uitslagen.
 5. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 6. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 7. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 8. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 9. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 10. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 11. Grafieken per land met het aantal bevestigde besmettingen en het aantal overledenen per 100.000 inwoners.
 12. Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden.
 13. Grafiek met het aantal besmettingen per provincie.
 14. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 15. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 16. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Kerncijfers over Corona vandaag:
(korte versie, bekijk het uitgebreide overzicht met actuele cijfers)
Onderwerp, datumAantal, bron
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 48 2020258.878 getest (11,10 % positief) - RIVM
Aantal besmettingen (positieve tests) - 2 december 20204.942 positieve tests vandaag gemeld (532.444 totaal) - RIVM
Corona patiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 2 december 202063 opnames vandaag gemeld (GGD) / 1.909 nu opgenomen (-140 verschil met gisteren, NICE) / 1.606 nu opgenomen (-77 verschil met gisteren, LCPS) - NICE, LCPS, RIVM-GGD
Corona patiënten opgenomen op de Intensive Care* - 2 december 202010 opnames vandaag tot nu toe, 501 nu opgenomen (-13 verschil met gisteren, 5.565 totaal op IC geweest, NICE) / 475 nu opgenomen (-3 verschil met gisteren, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 2 december 2020906 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden aan het Coronavirus - 2 december 202066 overleden vandaag gemeld (9.504 totaal) - RIVM
Overleden personen - Week 47 20203.350 doden in 1 week in Nederland (alle mogelijke oorzaken) - CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd - 1 december 2020552.078 patiënten (63.821.835 totaal) - ECDC

* = De cijfers over het aantal ziekenhuisopnames van RIVM & GGD, de stichting NICE en het LCPS verschillen op enkele punten. Zie de toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Onderstaande grafiek toont het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. De testgegevens tot en met week 22 zijn gebaseerd op de 'virologische dagstaten' van laboratoria. Voor de gegevens vanaf week 23 worden de gegevens uit het testuitslagensysteem van de GGD's gebruikt. De selectie van data tussen beide verschilt. Beide volledige datasets en de toelichting op het verschil hiertussen zijn onderdeel van het gratis te downloaden Excel document met verzamelde Corona data. Het RIVM rapporteert de open data over tests wekelijks op dinsdag. De data van de meest recente week is nog niet volledig.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste personen per dag.
Reproductiegetal ("R"):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Coronagegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor het reproductiefactor ("R") per dag met de 'Ondergrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval', het 'Geschatte reproductiegetal' en de 'Bovengrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval'. Het reproductiegetal representeert het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. De schatting van het reproductiegetal wordt door het RIVM na ongeveer 2 weken bekend gemaakt. Hier worden de gegevens tot en met 2 december (week 49) getoond.

Donatie voor AlleCijfers

De informatie op AlleCijfers en in het downloadbare Excel document wordt dagelijks gratis bijgewerkt. Dit kost velen uren en honderden Euro's. Als je de informatie waardeert overweeg dan alsjeblieft een donatie van een bedrag naar keuze.

Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet (positief getest)? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag.


Toelichting:
 1. De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.
 2. De grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.
Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 2 december 2020 zijn er 4.942 positieve tests gemeld, dit wijkt af van het verschil van 4.921 positieve tests tussen de totalen voor Nederland op 2 december 2020 en 1 december 2020.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest):

De cijfers over het aantal Corona ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen (buiten de IC) zijn afkomstig van het RIVM, stichting NICE en het LCPS. De cijfers worden dagelijks vermeld. Er zijn verschillen in wat gemeten wordt waardoor de gegevens onderling verschillen. Er zijn cijfers over het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen, het aantal patiënten dat momenteel is opgenomen en het aantal dat in het ziekenhuis heeft gelegen (cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen blijft hierbij onvermeld).


Ziekenhuisopnames: RIVM rapportage op basis van GGD meldingen, data van de stichting NICE en communicatie van aantallen door het LCPS

Zowel het RIVM (op basis van cijfers van de GGD), stichting NICE en het LCPS delen informatie over het aantal ziekenhuisopnames met Corona:

 1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten). Deze gegevens zijn ook per gemeente beschikbaar en worden op AlleCijfers in de verschillende overzichten gebruikt.
 2. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.
 3. Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Het LCPS is tijdens de Corona piek opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden.
 4. Zowel het RIVM als stichting NICE levert gegevens over het aantal ziekenhuisopnames van Corona patiënten. Het RIVM doet dit met data van de GGD's. Tot 1 juni komen deze cijfers goed overeen. Dit is omdat in die periode vooral ernstig zieke personen op Corona getest zijn. En een relatief groot deel van deze patiënten is in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 1 juni worden veel meer personen op Corona getest. Hierdoor wordt bij meer mensen op een vroeg moment getest en wordt een eventuele ziekenhuisopname in de periode daarna niet meer altijd aan de GGD doorgegeven. De cijfers van de stichting NICE liggen hierdoor de afgelopen periode hoger dan die van de GGD's. De cijfers van de stichting NICE zijn alleen voor heel Nederland beschikbaar, die van de GGD ook per gemeente en provincie. Voor landelijke informatie over het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal gebruikt het RIVM de NICE data als belangrijkste bron.

De berichten van het LCPS vermelden een lager aantal Corona patiënten dat op verpleegafdelingen van het ziekenhuis verblijft dan het aantal dat uit de open data van de stichting NICE blijkt. In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. De GGD houdt niet bij hoeveel patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen dus het aantal op een moment nog opgenomen patiënten is uit die bron niet beschikbaar.

Opgenomen Corona patiënten dag op dag (GGD)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal ziekenhuisopnames op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 2 december 2020 zijn er 63 ziekenhuisopnames gemeld, dit wijkt af van het verschil van 59 ziekenhuisopnames tussen de totalen voor 2 december 2020 en 1 december 2020.

Opgenomen Corona patiënten cumulatief per week (GGD)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Bezette plaatsen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen (NICE en LCPS)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Corona patiënten er per dag in totaal op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De bezetting van de normale ziekenhuiscapaciteit was 10.665 gewone ziekenhuisbedden op 13 oktober 2020 (volgens een eenmalig bericht van het LCPS). Een structurele bron hiervoor is helaas nog niet gevonden, de beddencapaciteit op zorg-capaciteit.nl biedt geen open data.

De aantallen in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op het aantal "Aanwezig op verpleegafdeling verdacht of bewezen Corona" van de stichting NICE en de "Corona opnames buiten de Intensive Care" zoals door het LCPS gerapporteerd. Het verschil bestaat uit het wel (NICE) of niet (LCPS) meetellen van (1) patiënten waar Corona verdenking is maar die nog niet bevestigd is en (2) patiënten die niet meer besmettelijk zijn maar nog wel behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Zie deze toelichting.

Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden Corona patiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal overledenen op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 30 november 2020 zijn er 29 overledenen gemeld, dit wijkt af van het verschil van 27 overledenen tussen de totalen voor Nederland op 30 november 2020 en 29 november 2020.

Overleden Corona patiënten cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen met Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2020). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers. Het aantal van 3.350 overledenen in week 47 is een prognose van het CBS. De sterfte in week 47 is ongeveer 350 hoger dan verwacht voor deze periode van het jaar.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Week 1 en week 53 kunnen 'gebroken weken' zijn met minder dan 7 dagen waardoor het aantal overledenen per week lager uitvalt dan in andere weken. De piek in overledenen in week 33 van 2020 wordt aan de hittegolf toegeschreven.

Toon per regio
% Overledenen met Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage met Corona overleden personen hoger zijn.
Week in 2020Overledenen totaalOverledenen met Corona% Overledenen met Corona
423.2101675,20 %
433.4412958,57 %
443.67038810,57 %
453.57457015,95 %
463.53048213,65 %
473.35040512,09 %
48Onbekend458Onbekend
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Er zijn 2 partijen die het aantal opnames op de Intensive Care (IC) in Nederland rapporteren: stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Meest recent (2 december 2020) rapporteert het LCPS 475 Corona gerelateerde IC opnames (-3 verschil met 1 dag eerder). NICE rapporteert 501 IC opnames per 2 december 2020 (10 verschil met 1 dag eerder). Bekijk onderstaande toelichting voor een uitleg over het verschil in werkwijze.

Onderstaand worden drie grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond op basis van de openbare data van het LCPS en de stichting NICE. De eerste grafiek toont het aantal personen dat per dag op de IC aanwezig is, de tweede grafiek toont het aantal opnames per dag en de derde grafiek toont cumulatieve cijfers.


Verschil tussen NICE en LCPS:

In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier IC-bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. Bij NICE worden deze beide categorieën wel meegeteld.

IC artsen in alle ziekenhuizen houden in het NICE systeem bij hoeveel patiënten zijn opgenomen en wie er weer naar huis mochten of zijn overleden. Nadeel van dit systeem is dat artsen zelf de gegevens moeten invoeren. Daar hebben ze niet altijd meteen tijd voor. Daardoor zijn de cijfers van NICE niet meteen actueel. Het LCPS gebruikt naast NICE als bron ook de 11 Regionale Overleggen voor Acute Zorg (ROAZ) in Nederland. Elke ROAZ belt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio met de vraag: hoeveel patiënten – met en zonder corona - zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Nadeel van dit systeem is dat het een momentopname is.

Toelichting op onderstaande grafieken:

Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Personen met Corona op de Intensive Care (bezette plaatsen op de IC)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Corona patiënten er per week maximaal op de IC aanwezig waren (of momenteel nog zijn) op basis van data van de stichting NICE. Hier worden de gegevens tot en met 2 december (week 49) getoond.

Personen met of zonder Corona op de Intensive Care


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De definities die de stichting NICE en het LCPS hanteren wijken iets af, zie de toelichting. Vanuit het LCPS wordt ook het totaal aantal patiënten (met of zonder Corona) vermeld.

Nieuwe patiënten met het coronavirus op de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
In deze tweede grafiek over Corona op de Intensive Care is zichtbaar hoeveel personen er per dag nieuw op de IC zijn opgenomen, onderverdeeld naar personen waarbij Corona al bevestigd is en personen waarbij het testresultaat nog niet bekend is.

Patiënten met Corona vertrokken van de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De donkerblauwe lijn in de grafiek toont hoeveel personen cumulatief op de IC opgenomen zijn (geweest). De bruine lijn toont het cumulatieve aantal overledenen en de roze lijn toont het cumulatieve aantal personen dat het ziekenhuis levend heeft verlaten. De lichtblauwe lijn toont de personen die de IC al hebben verlaten en momenteel nog wel in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze aantallen zullen op een later moment overgaan naar de eindtoestand 'levend uit het ziekenhuis' of toch nog 'overleden'. Daardoor is de lichtblauwe lijn de enige lijn in de grafiek die ook weer kan dalen.

Geslacht en leeftijdsgroepen van Corona patiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling naar geslacht (man of vrouw) en naar leeftijdsgroep in vier grafieken: (1) het percentage personen voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona. Download gratis een Excel document met een interactieve rapportage van de leeftijdsgegevens en heel veel andere Corona data. Merk op: de verdeling naar leeftijdsgroepen en geslacht wordt voor ziekenhuisopnames sinds 27 oktober helaas niet meer door het RIVM gedeeld. Het aantal ziekenhuisopnames is daarom bepaald op basis van trend extrapolatie van de gemiddelde wekelijks groei in het aantal opnames per leeftijdsgroep en geslacht in de data van 23 maart tot en met 20 oktober 2020.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen (selectie van landen met minimaal 1 miljoen inwoners).
PositieLandBesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen t/m 1 december 2020
1Georgië1436
2Servië1307
6Kroatië1076
8Litouwen992
9Slovenië970
35Nederland407
Toon alle landen
Bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per land:
Totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het cumulatieve aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken per land. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM. Gegevens tot en met 2 december (week 49).

Toon landen in tabel
Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden:

Het Coronabeleid in Zweden week de eerste maanden duidelijk af van dat van de meeste andere landen. Zo zijn de basisscholen en HORECA (met bediening aan tafel) in Zweden bijvoorbeeld open gebleven. Onderstaande tabel toont de sterfte cijfers van Nederland en Zweden op basis van cijfers van de centrale statistiek bureau's van Nederland en Zweden. Het lijkt erop dat in Zweden meer sterftes aan Corona worden toegeschreven dan in Nederland. De "Corona doden als percentage van de oversterfte" in Zweden is veel hoger dan in Nederland.

% Oversterfte en Corona overledenen in Zweden en Nederland. *De weekgemiddelden zijn berekend voor week 11 t/m week 45.
Vergelijking (over)sterfte tussen Nederland en ZwedenNederlandZweden
Aantal overleden per week* gemiddeld 2017-20192.7541.618
Aantal overleden per week* gemiddeld 20203.1541.761
Oversterfte gemiddeld per week* in 2020 t.o.v. 2017-2019400143
Oversterfte totaal week 11 t/m week 45 van 202014.0205.011
Gerapporteerde Corona doden eind week 45 20207.9946.191
Corona doden als percentage van de oversterfte57%124%
Aantal inwoners17.424.00010.345.000
Gerapporteerde Corona doden per 100.000 inwoners eind week 45 202046,2660,52
Oversterfte per 100.000 inwoners80,4648,44

Onderstaande tabel vergelijkt de Corona-cijfers voor Nederland met Zweden met zo goed mogelijk vergelijkbare datums en aantallen. De datum is genomen vanaf de eerste dag dat er in elk land meer dan 10 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners waren. De linkerkolommen gelden voor Nederland, de rechterkolommen voor Zweden. "Besmet" is het aantal bevestigde besmettingen zoals door het RIVM en ECDC gerapporteerd. De kolommen met "100K" tonen het aantal per 100.000 inwoners.

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (korte weergave). Merk op: Het aantal Corona doden per 100.000 inwoners ligt in Zweden hoger dan in Nederland. Echter, de oversterfte in Zweden wordt volledig door de Corona doden verklaard (zie de tabel met de vergelijking van de oversterfte tussen Nederland en Zweden). Terwijl dit in Nederland niet zo is. Dit duidt erop dat de oorzaak van overlijden in Zweden sneller dan in Nederland als Corona geregistreerd wordt.
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
1 december 2020526.8773048,689.42554,5429 november 2020254.8462491,126.77166,19
2 december 2020532.4443072,389.50454,8430 november 2020257.5992518,036.77466,22

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (volledige weergave). Merk op: Het aantal Corona doden per 100.000 inwoners ligt in Zweden hoger dan in Nederland. Echter, de oversterfte in Zweden wordt volledig door de Corona doden verklaard (zie de tabel met de vergelijking van de oversterfte tussen Nederland en Zweden). Terwijl dit in Nederland niet zo is. Dit duidt erop dat de oorzaak van overlijden in Zweden sneller dan in Nederland als Corona geregistreerd wordt.
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
18 maart 20202.05111,87580,3416 maart 20201.06310,3980,08
19 maart 20202.46014,23760,4417 maart 20201.14611,2090,09
20 maart 20202.99417,321060,6118 maart 20201.26512,37150,15
21 maart 20203.63121,011360,7919 maart 20201.41013,78220,22
22 maart 20204.20424,331791,0420 maart 20201.55315,18310,30
23 maart 20204.74927,482131,2321 maart 20201.73316,94390,38
24 maart 20205.56032,172761,6022 maart 20201.86918,27500,49
25 maart 20206.41237,103562,0623 maart 20201.98719,42610,60
26 maart 20207.43143,004342,5124 maart 20202.16921,20820,80
27 maart 20208.60349,785463,1625 maart 20202.39923,451041,02
28 maart 20209.76256,496393,7026 maart 20202.71326,521351,32
29 maart 202010.86662,877714,4627 maart 20202.99929,321671,63
30 maart 202011.75067,998645,0028 maart 20203.36432,882021,97
31 maart 202012.59572,881.0396,0129 maart 20203.66435,822402,35
1 april 202013.61478,771.1736,7930 maart 20203.94438,552852,79
2 april 202014.69785,041.3397,7531 maart 20204.36042,623333,26
3 april 202015.72390,981.4878,601 april 20204.83547,263863,77
4 april 202016.62796,211.6519,552 april 20205.32152,014564,46
5 april 202017.851103,291.76610,223 april 20205.87557,435365,24
6 april 202018.803108,801.86710,804 april 20206.47663,306065,92
7 april 202019.580113,302.10112,165 april 20206.83366,796916,75
8 april 202020.549118,902.24813,016 april 20207.17370,127817,63
9 april 202021.762125,922.39613,867 april 20207.56273,928658,46
10 april 202023.097133,652.51114,538 april 20208.30081,139809,58
11 april 202024.413141,262.64315,299 april 20208.95487,531.06610,42
12 april 202025.587148,052.73715,8410 april 20209.59993,831.15611,30
13 april 202026.551153,632.82316,3311 april 202010.05398,271.25812,30
14 april 202027.419158,652.94517,0412 april 202010.448102,131.35513,25
15 april 202028.153162,903.13418,1313 april 202010.912106,661.43914,07
16 april 202029.214169,043.31519,1814 april 202011.349110,941.53114,97
17 april 202030.449176,193.45920,0115 april 202011.828115,621.64616,09
18 april 202031.589182,783.60120,8416 april 202012.432121,521.75717,17
19 april 202032.655188,953.68421,3217 april 202013.055127,611.84017,99
20 april 202033.405193,293.75121,7018 april 202013.743134,341.92618,83
21 april 202034.134197,513.91622,6619 april 202014.275139,542.01319,68
22 april 202034.842201,614.05423,4620 april 202014.663143,332.09820,51
23 april 202035.729206,744.17724,1721 april 202015.124147,842.16021,11
24 april 202036.535211,404.28924,8222 april 202015.831154,752.23721,87
25 april 202037.190215,194.40925,5123 april 202016.553161,812.32322,71
26 april 202037.845218,984.47525,8924 april 202017.311169,212.41223,58
27 april 202038.245221,304.51826,1425 april 202018.091176,842.48524,29
28 april 202038.416222,294.56626,4226 april 202018.564181,462.55925,01
29 april 202038.802224,524.71127,2627 april 202018.864184,402.63325,74
30 april 202039.316227,494.79527,7528 april 202019.427189,902.71626,55
1 mei 202039.791230,244.89328,3129 april 202020.169197,152.79927,36
2 mei 202040.236232,824.98728,8630 april 202020.968204,962.87728,12
3 mei 202040.571234,765.05629,261 mei 202021.604211,182.95528,89
4 mei 202040.770235,915.08229,412 mei 202022.136216,383.02829,60
5 mei 202041.087237,745.16829,903 mei 202022.435219,303.10330,33
6 mei 202041.319239,085.20430,114 mei 202022.696221,853.18731,15
7 mei 202041.774241,725.28830,605 mei 202023.173226,523.25931,86
8 mei 202042.093243,565.35931,016 mei 202023.830232,943.33232,57
9 mei 202042.382245,245.42231,377 mei 202024.575240,223.41233,35
10 mei 202042.627246,655.44031,488 mei 202025.359247,883.47233,94
11 mei 202042.788247,585.45631,579 mei 202026.059254,733.54034,60
12 mei 202042.984248,725.51031,8810 mei 202026.568259,703.61335,32
13 mei 202043.211250,035.56232,1811 mei 202026.847262,433.67835,95
14 mei 202043.481251,595.59032,3512 mei 202027.302266,883.73936,55
15 mei 202043.681252,755.64332,6513 mei 202028.056274,253.78937,04
16 mei 202043.870253,855.67032,8114 mei 202028.754281,073.83537,49
17 mei 202043.995254,575.68032,8715 mei 202029.411287,493.89338,05
18 mei 202044.141255,415.69432,9516 mei 202030.099294,223.94138,52
19 mei 202044.249256,045.71533,0717 mei 202030.457297,723.99439,04
20 mei 202044.447257,185.74833,2618 mei 202030.716300,254.05339,62
21 mei 202044.700258,655.77533,4219 mei 202031.146304,454.09440,02
22 mei 202044.888259,745.78833,4920 mei 202031.812310,964.14640,53
23 mei 202045.064260,755.81133,6221 mei 202032.620318,864.19941,05
24 mei 202045.236261,755.82233,6922 mei 202033.230324,824.25541,59
25 mei 202045.445262,965.83033,7323 mei 202033.762330,024.31042,13
26 mei 202045.578263,735.85633,8824 mei 202034.165333,964.35442,56
27 mei 202045.768264,835.87133,9725 mei 202034.375336,024.39642,97
28 mei 202045.950265,885.90334,1626 mei 202034.866340,814.42443,24
29 mei 202046.126266,905.93134,3227 mei 202035.612348,114.46243,62
30 mei 202046.257267,665.95134,4328 mei 202036.412355,934.50244,01
31 mei 202046.442268,735.95634,4629 mei 202037.186363,494.54344,41
1 juni 202046.545269,325.96234,5030 mei 202037.959371,054.58244,79
2 juni 202046.647269,915.96734,5331 mei 202038.391375,274.62845,24
3 juni 202046.733270,415.97734,581 juni 202038.656377,864.66745,62
4 juni 202046.942271,625.99034,662 juni 202039.304384,204.70345,97
5 juni 202047.152272,846.00534,753 juni 202040.204392,994.73146,25
6 juni 202047.335273,906.01134,784 juni 202041.250403,224.77446,67
7 juni 202047.574275,286.01334,795 juni 202042.289413,374.81147,03
8 juni 202047.739276,236.01634,816 juni 202043.435424,584.84047,31
9 juni 202047.903277,186.03134,907 juni 202044.215432,204.87347,63
10 juni 202048.087278,256.04234,968 juni 202044.677436,724.91148,00
11 juni 202048.251279,206.04434,979 juni 202045.354443,344.94448,33
12 juni 202048.461280,416.05335,0210 juni 202046.291452,494.98448,72
13 juni 202048.640281,456.05735,0511 juni 202047.728466,545.01949,06
14 juni 202048.783282,276.05935,0612 juni 202049.021479,185.04849,34
15 juni 202048.948283,236.06535,0913 juni 202050.350492,175.08149,67
16 juni 202049.087284,036.07035,1214 juni 202051.382502,265.10849,93
17 juni 202049.204284,716.07435,1515 juni 202051.800506,345.13850,22
18 juni 202049.319285,386.07835,1716 juni 202052.485513,045.16650,50
19 juni 202049.426285,996.08135,1917 juni 202053.694524,865.19850,81
20 juni 202049.502286,436.08935,2318 juni 202055.151539,105.22751,09
21 juni 202049.593286,966.09035,2419 juni 202056.645553,705.25751,39
22 juni 202049.658287,346.09035,2420 juni 202057.854565,525.28651,67
23 juni 202049.722287,716.09535,2721 juni 202058.552572,355.30851,89
24 juni 202049.804288,186.09735,2822 juni 202058.873575,485.32852,08
25 juni 202049.914288,826.10035,3023 juni 202059.673583,305.35352,33
26 juni 202050.005289,346.10335,3124 juni 202060.982596,105.37552,54
27 juni 202050.074289,746.10535,3325 juni 202062.680612,705.39852,77
28 juni 202050.147290,176.10535,3326 juni 202063.959625,205.40952,87
29 juni 202050.223290,616.10735,3427 juni 202065.163636,975.42353,01
30 juni 202050.273290,906.11335,3728 juni 202065.918644,355.44653,23
1 juli 202050.335291,256.11535,3829 juni 202066.333648,405.46253,39
2 juli 202050.412291,706.11835,4030 juni 202067.060655,515.48253,59
3 juli 202050.487292,136.12035,411 juli 202067.864663,375.49753,73
4 juli 202050.548292,496.12635,452 juli 202068.548670,065.51253,88
5 juli 202050.621292,916.12735,453 juli 202069.235676,775.52053,96
6 juli 202050.657293,126.12835,464 juli 202069.929683,565.53554,10
7 juli 202050.694293,336.13235,485 juli 202070.293687,115.54454,19
8 juli 202050.746293,636.13535,506 juli 202070.608690,195.55954,34
9 juli 202050.798293,936.13535,507 juli 202070.859692,655.57154,46
10 juli 202050.840294,186.13535,508 juli 202071.137695,365.58254,56
11 juli 202050.921294,646.13535,509 juli 202071.670700,575.59754,71
12 juli 202051.022295,236.13535,5010 juli 202072.004703,845.61154,85
13 juli 202051.093295,646.13535,5011 juli 202072.373707,455.62154,95
14 juli 202051.146295,956.13535,5012 juli 202072.681710,465.62955,02
15 juli 202051.252296,566.13635,5013 juli 202072.787711,495.64155,14
16 juli 202051.351297,136.13635,5014 juli 202072.957713,155.64955,22
17 juli 202051.454297,736.13635,5015 juli 202073.269716,205.65555,28
18 juli 202051.581298,466.13635,5016 juli 202073.556719,015.66155,34
19 juli 202051.725299,306.13635,5017 juli 202073.824721,635.66855,40
20 juli 202051.910300,376.13635,5018 juli 202074.108724,415.67955,51
21 juli 202052.073301,316.13635,5019 juli 202074.299726,275.68655,58
22 juli 202052.241302,286.13935,5220 juli 202074.409727,355.69255,64
23 juli 202052.404303,236.13935,5221 juli 202074.540728,635.69955,71
24 juli 202052.595304,336.13935,5222 juli 202074.766730,845.70555,77
25 juli 202052.732305,126.14035,5323 juli 202075.063733,745.71055,82
26 juli 202052.946306,366.14035,5324 juli 202075.283735,895.71355,84
27 juli 202053.151307,556.14035,5325 juli 202075.545738,455.71455,85
28 juli 202053.374308,846.14035,5326 juli 202075.683739,805.71655,87
29 juli 202053.621310,276.14035,5327 juli 202075.725740,215.72255,93
30 juli 202053.963312,256.14035,5328 juli 202075.796740,915.72655,97
31 juli 202054.301314,206.14035,5329 juli 202076.079743,675.72755,98
1 augustus 202054.732316,706.14035,5330 juli 202076.380746,615.72755,98
2 augustus 202055.043318,506.14035,5331 juli 202076.682749,575.72956,00
3 augustus 202055.415320,656.14035,531 augustus 202076.940752,095.73156,02
4 augustus 202055.955323,776.14135,532 augustus 202077.243755,055.73456,05
5 augustus 202056.381326,246.14535,563 augustus 202077.281755,425.73856,09
6 augustus 202056.982329,726.14535,564 augustus 202077.446757,035.74056,11
7 augustus 202057.501332,726.14535,565 augustus 202077.779760,295.74156,12
8 augustus 202057.987335,536.14835,576 augustus 202078.204764,445.74556,16
9 augustus 202058.564338,876.14835,577 augustus 202078.582768,145.74756,18
10 augustus 202059.139342,206.14835,578 augustus 202078.962771,855.74856,19
11 augustus 202059.918346,706.15035,599 augustus 202079.222774,395.75256,23
12 augustus 202060.572350,496.15235,6010 augustus 202079.295775,115.75456,25
13 augustus 202061.149353,836.15635,6211 augustus 202079.491777,025.75856,28
14 augustus 202061.785357,516.15835,6312 augustus 202079.908781,105.76156,31
15 augustus 202062.437361,286.16035,6413 augustus 202080.351785,435.76656,36
16 augustus 202062.943364,216.16335,6614 augustus 202080.714788,985.76756,37
17 augustus 202063.424366,996.16335,6615 augustus 202081.058792,345.76856,38
18 augustus 202063.911369,816.16635,6816 augustus 202081.284794,555.76856,38
19 augustus 202064.463373,006.17235,7117 augustus 202081.347795,175.77156,41
20 augustus 202064.992376,066.18235,7718 augustus 202081.521796,875.77556,45
21 augustus 202065.526379,156.18635,7919 augustus 202081.835799,945.77656,46
22 augustus 202066.034382,096.19135,8220 augustus 202082.186803,375.77856,48
23 augustus 202066.490384,736.19135,8221 augustus 202082.519806,625.78356,53
24 augustus 202067.062388,046.19335,8322 augustus 202082.817809,545.78456,54
25 augustus 202067.476390,446.19835,8623 augustus 202082.977811,105.78756,57
26 augustus 202068.046393,746.20635,9124 augustus 202083.034811,665.78856,58
27 augustus 202068.556396,696.20935,9325 augustus 202083.208813,365.78956,59
28 augustus 202069.063399,626.21135,9426 augustus 202083.430815,535.79156,61
29 augustus 202069.563402,516.21535,9627 augustus 202083.674817,915.79256,62
30 augustus 202070.071405,456.21535,9628 augustus 202083.876819,895.79356,63
31 augustus 202070.596408,496.21535,9629 augustus 202084.055821,645.79456,64
1 september 202071.057411,166.22136,0030 augustus 202084.186822,925.79756,67
2 september 202071.971416,456.22636,0331 augustus 202084.234823,395.79956,69
3 september 202072.392418,886.22636,031 september 202084.396824,975.80256,71
4 september 202073.136423,196.22836,042 september 202084.567826,645.80456,73
5 september 202073.790426,976.23236,063 september 202084.780828,725.80656,75
6 september 202074.715432,326.23436,074 september 202085.066831,525.80656,75
7 september 202075.512436,946.23436,075 september 202085.328834,085.80656,75
8 september 202076.475442,516.23536,086 september 202085.499835,755.80956,78
9 september 202077.615449,106.23736,097 september 202085.566836,415.81056,79
10 september 202078.438453,876.24036,118 september 202085.751838,225.81156,80
11 september 202079.706461,206.24336,129 september 202085.987840,525.81356,82
12 september 202080.937468,336.24436,1310 september 202086.301843,595.81556,84
13 september 202082.023474,616.24536,1411 september 202086.555846,075.81956,88
14 september 202083.321482,126.24736,1512 september 202086.846848,925.82056,89
15 september 202084.697490,086.24936,1613 september 202087.052850,935.82256,91
16 september 202086.237498,996.25136,1714 september 202087.158851,975.82456,93
17 september 202087.987509,126.25736,2015 september 202087.378854,125.82556,94
18 september 202089.959520,536.26436,2516 september 202087.670856,975.82756,96
19 september 202091.841531,426.26636,2617 september 202088.000860,205.82856,97
20 september 202093.684542,086.27036,2818 september 202088.389864,005.82956,98
21 september 202095.899554,906.27236,2919 september 202088.826868,275.83056,99
22 september 202098.142567,886.28236,3520 september 202089.105871,005.83457,03
23 september 2020100.493581,486.28736,3821 september 202089.238872,305.83657,05
24 september 2020103.034596,196.30336,4722 september 202089.504874,905.83757,06
25 september 2020105.810612,256.31936,5623 september 202089.942879,185.83757,06
26 september 2020108.521627,946.35736,7824 september 202090.495884,595.83857,07
27 september 2020111.510645,236.36536,8325 september 202091.035889,875.84257,11
28 september 2020114.419662,066.37136,8626 september 202091.665896,025.84457,13
29 september 2020117.420679,436.38436,9427 september 202091.990899,205.84557,13
30 september 2020120.713698,486.39737,0228 september 202092.157900,835.84657,14
1 oktober 2020123.966717,316.41037,0929 september 202092.535904,535.84857,16
2 oktober 2020127.786739,416.41937,1430 september 202093.148910,525.85257,20
3 oktober 2020131.749762,346.44037,261 oktober 202093.837917,265.85357,21
4 oktober 2020135.749785,496.44537,292 oktober 202094.470923,445.85657,24
5 oktober 2020140.321811,946.45237,333 oktober 202095.182930,405.85957,27
6 oktober 2020144.838838,086.47337,454 oktober 202095.643934,915.86257,30
7 oktober 2020149.817866,896.50937,665 oktober 202095.799936,435.86457,32
8 oktober 2020155.630900,526.52237,746 oktober 202096.173940,095.86857,36
9 oktober 2020161.589935,006.53537,817 oktober 202096.959947,775.87157,39
10 oktober 2020168.082972,586.55837,958 oktober 202097.790955,905.87257,40
11 oktober 2020174.4501009,426.57538,059 oktober 202098.624964,055.87757,45
12 oktober 2020181.2941049,026.58738,1110 oktober 202099.407971,705.88257,50
13 oktober 2020188.6621091,666.62238,3211 oktober 202099.916976,685.88457,52
14 oktober 2020195.9331133,736.65438,5012 oktober 2020100.077978,255.88757,55
15 oktober 2020203.7121178,746.68338,6713 oktober 2020100.713984,475.88857,56
16 oktober 2020211.6901224,906.69938,7614 oktober 2020101.629993,425.89057,57
17 oktober 2020219.7951271,806.72838,9315 oktober 2020102.5971002,895.89357,60
18 oktober 2020228.2341320,636.75139,0616 oktober 2020103.4991011,705.89557,62
19 oktober 2020235.9541365,306.75939,1117 oktober 2020104.6781023,235.89957,66
20 oktober 2020244.1031412,466.80439,3718 oktober 2020105.3751030,045.90057,67
21 oktober 2020252.8411463,026.86339,7119 oktober 2020105.6961033,185.90457,71
22 oktober 2020262.1091516,646.90939,9820 oktober 2020106.4671040,715.90857,75
23 oktober 2020272.0921574,416.95440,2421 oktober 2020107.7571053,325.91157,78
24 oktober 2020280.7311624,407.00940,5622 oktober 2020109.3271068,675.92057,87
25 oktober 2020290.9251683,387.03640,7123 oktober 2020110.9931084,965.92757,94
26 oktober 2020301.2491743,127.06240,8624 oktober 2020112.8611103,225.93558,01
27 oktober 2020311.5321802,627.13241,2725 oktober 2020114.3381117,655.94358,09
28 oktober 2020319.6241849,447.19241,6226 oktober 2020114.8521122,685.95458,20
29 oktober 2020329.8721908,747.24841,9427 oktober 2020115.9201133,125.96358,29
30 oktober 2020340.9741972,987.33542,4428 oktober 2020118.3351156,725.97258,38
31 oktober 2020350.7642029,637.38542,7329 oktober 2020121.7251189,865.98158,46
1 november 2020359.4372079,817.42442,9630 oktober 2020124.9881221,765.99058,55
2 november 2020367.7152127,717.45343,1331 oktober 2020129.0431261,396.00358,68
3 november 2020375.4442172,447.56643,781 november 2020132.0301290,596.02558,89
4 november 2020383.0662216,547.67244,392 november 2020133.3271303,276.04559,09
5 november 2020390.0232256,807.75944,903 november 2020134.8971318,626.06459,28
6 november 2020397.2552298,647.87745,584 november 2020138.5061353,906.08559,48
7 november 2020403.9142337,177.95046,005 november 2020142.9901397,736.10759,70
8 november 2020409.5732369,927.99446,266 november 2020147.7351444,116.13259,94
9 november 2020414.2472396,968.03346,487 november 2020152.1891487,656.15860,19
10 november 2020418.9112423,958.13147,058 november 2020156.6411531,166.17860,39
11 november 2020424.3112455,208.20547,489 november 2020158.7381551,666.21260,72
12 november 2020429.9382487,768.29447,9910 november 2020162.4641588,086.24761,06
13 november 2020436.0242522,978.34748,3011 november 2020166.9621632,056.27461,33
14 november 2020441.9272557,138.43248,7912 november 2020172.6721687,876.30061,58
15 november 2020447.3352588,428.47549,0413 november 2020178.2381742,286.33261,90
16 november 2020452.1572616,328.51949,2914 november 2020184.9701808,086.36762,24
17 november 2020456.4532641,188.60449,7915 november 2020188.4841842,436.40362,59
18 november 2020461.0592667,838.68650,2616 november 2020190.0661857,896.43862,93
19 november 2020466.6972700,458.75950,6817 november 2020192.6131882,796.47363,27
20 november 2020472.6162734,708.81050,9818 november 2020197.0741926,406.51963,72
21 november 2020478.6782769,788.85851,2619 november 2020202.0351974,896.55064,03
22 november 2020484.0602800,928.87951,3820 november 2020209.6572049,406.57964,31
23 november 2020489.2232830,808.93351,6921 november 2020215.1212102,816.60564,56
24 november 2020493.1422853,479.02352,2122 november 2020219.6162146,756.64264,93
25 november 2020498.0432881,839.09652,6323 november 2020222.0392170,436.67965,29
26 november 2020502.5102907,689.17153,0724 november 2020225.9152208,326.70965,58
27 november 2020508.2432940,859.25453,5525 november 2020231.5912263,806.72765,76
28 november 2020512.6952966,619.31353,8926 november 2020237.6562323,096.74165,89
29 november 2020518.2732998,899.33654,0227 november 2020244.5632390,606.75566,03
30 november 2020522.8353025,299.36354,1828 november 2020251.0262453,786.76366,11
1 december 2020526.8773048,689.42554,5429 november 2020254.8462491,126.77166,19
2 december 2020532.4443072,389.50454,8430 november 2020257.5992518,036.77466,22
1 december 2020260.7582548,916.79866,45
Corona sterftegevallen per 100.000 inwoners per land:
Totaal aantal overleden patiënten per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal totaal overleden slachtoffers als gevolg van het Coronavirus per land over de afgelopen 20 weken. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM. Gegevens tot en met 2 december (week 49).

Toon alle landen
Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal Corona patiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen. Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.
Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden in dit artikel getoond. (Lang) niet iedereen met mogelijke besmetting wordt getest.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks rond 14:30 als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt wekelijks gerapporteerd.
Gebruikte bronnen:
 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks diverse cijfers over het Coronavirus als open data en wekelijks een overzicht, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000, Zweden: 10.230.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Statistieken over de bevolking en het aantal overledenen voor Zweden.
 7. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Daarbij is het van belang om de leeftijdsverdeling mee te nemen. De leeftijdcohort van de besmette persoon bepaalt een belangrijk deel van de sterftekans. En die kans is per leeftijdcohort zeer scheef verdeeld. Van 0.001% bij jonge kinderen tot iets van 8% bij personen boven de tachtig. Als je een generieke rekenregel wilt toepassen dan kan de IFR gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld dit Engelstalige artikel. De kern is dat je het aantal besmettingen per leeftijdcohort moet weten om een uitspraak te doen over aantal doden of vice versa. Als een bepaald percentage van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden een aantal besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo