Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

58 ziekenhuisopnames

354* positieve tests

Cijfers van donderdag 26 januari 2023 (ziekenhuisopnames) en dinsdag 24 januari 2023 (positieve tests).

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: donderdag 26 januari 2023 (week 4), 14:31 uur (het RIVM publiceert alleen nog open data op dinsdag en vrijdag, de gegevens van het LCPS en Stichting NICE zijn wel bijgewerkt).

Advertentie:

Kerncijfers over Corona vandaag:
(korte versie, bekijk het uitgebreide overzicht met actuele cijfers)
Onderwerp, datumAantal, bron
Vaccinaties (herhaalprik) - 24 januari 202312 jaar en ouder: 26,5%, 18 jaar en ouder: 28,5% , 60 jaar en ouder: 60,2% - RIVM
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 3 20221.515 getest (45% positief) - RIVM
Aantal besmettingen (positieve tests) - 24 januari 2023354 positieve tests vandaag gemeld (8.580.559 totaal) - RIVM
Corona ziekenhuisopnames nieuw gemeld* - 26 januari 2023Totaal 58: 56 op de verpleegafdeling en 2 op de IC (inclusief doorstroom van de verpleegafdeling) - LCPS
Coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 26 januari 2023827 nu opgenomen (-36 verschil met gisteren, NICE) / 294 nu opgenomen (-9 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Coronapatiënten opgenomen op de Intensive Care* - 26 januari 202332 nu opgenomen (-8 verschil, NICE) / 19 nu opgenomen (-3 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 26 januari 2023682 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Overleden personen - Week 2, 20233.742 doden in 1 week in Nederland (alle mogelijke oorzaken) - CBS

* = De cijfers over het aantal ziekenhuisopnames de stichting NICE en het LCPS verschillen op enkele punten. Zie de toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten.

Corona verspreiding in Nederland, positieve tests en ziekenhuisopnames per dag:
Corona positieve tests en ziekenhuisopnames per dag:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont door het RIVM gemelde positieve testgevallen* per dag en de door het LCPS gemelde ziekenhuisopnames op werkdagen tot en met 26 januari 2023. De linker vertikale as toont het aantal positieve tests en de rechter vertikale as toont het aantal ziekenhuisopnames. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens voor de afgelopen maand of voor het afgelopen jaar te tonen.


Toelichting op het aantal en percentage positief getesten:

1. Gewijzigd testbeleid

Per 11 april 2022 zijn de testindicaties aangepast. Het advies om een positieve zelftest door een test bij de GGD te laten bevestigen is vervallen. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de volgende personen een indicatie hebben voor een PCR-test bij de GGD:

 • Zorgmedewerkers (ook om op dag 5 uit quarantaine te kunnen, is een PCR-test nodig).
 • Personen woonachtig in een verpleeghuis of in een andere instelling waar kwetsbare personen wonen (=boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis).
 • Personen thuiswonend en die naar een dagbesteding gaan waar de cliënten vallen onder de categorie kwetsbare personen (= boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis).
 • Personen die geen zelftest kunnen doen.
 • Personen die een corona-herstelbewijs nodig hebben (DCC).
 • Bij een medische indicatie op advies van de zorgverlener. Bij voorkeur worden deze testen via de reguliere zorg uitgevoerd, maar dit zal in de transitiefase nog niet volledig voorzien zijn.
2. Gevolgen voor het aantal en percentage positief getesten

Met het gewijzigde testbeleid ten opzichte van confirmatietesten is te verwachten dat minder mensen zich bij de GGD zullen laten testen. In de afgelopen maanden was bij ongeveer de helft van de mensen die zich lieten testen bij de teststraten de reden van testen het bevestigen van een positieve zelftest. Ruim 90% van deze groep testte positief, terwijl dit percentage voor de groep mensen die geen zelftest hadden gedaan tussen de 25-40% lag. Nu de eerste groep niet meer naar de GGD hoeft te komen, zal het totaal aantal testen afnemen, maar ook het percentage positief zal meer gaan richting het percentage van de groep dit niet vanwege een bevestiging van een positieve zelftest kwam, dus richting de 40%. Het aandeel positieve confirmatietestuitslagen binnen het totale aantal positieve testuitslagen is groter dan het aandeel negatieve confirmatietestuitslagen binnen het totale aantal afgenomen testen. In figuur 25 van de wekelijkse rapportage van het RIVM wordt dit gevisualiseerd. Een afname in het aantal positieve testuitslagen zal hierdoor sneller zichtbaar worden in het percentage positief dan een afname in het aantal afgenomen testen.

3. Samenstelling van de groep personen die zich bij de GGD laat testen

De komende tijd zal duidelijk worden of de samenstelling van de personen die zich bij de GGD laat testen daadwerkelijk verandert. In figuur 25 van de wekelijkse rapportage van het RIVM wordt dit gemonitord.

Vaccinaties:
Vaccinatiestatus van in het ziekenhuis opgenomen patiënten:

Onderstaande grafiek toont het aantal en percentage patiënten dat met Corona in het ziekenhuis is opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar vaccinatiestatus, naar leeftijdsgroep en naar opname op de verpleegafdeling of de Intensive Care.

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per type opname te tonen:

Heel even geduld alsjeblieft...

de vaccinatiegegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Klik op de vlakken in de grafiek om het aantal en percentage personen per vaccinatiestatus te zien. In de periode van 3 oktober 2022 tot en met 9 januari 2023 werden 7.258 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan was 14% jonger dan 60 jaar. In deze periode had 9% van de opgenomen patiënten van 60 jaar of ouder alleen de basisserie deels of volledig ontvangen, 23% na de basisserie de boostervaccinatie ontvangen, 28% daarnaast ook de herhaalprik en 27% had na 19 september 2022 de herhaalprik in de najaarsronde ontvangen na eerder minimaal 1 vaccinatie te hebben gehad.

Advertentie:

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Hieronder zijn vier grafieken beschikbaar met het aantal uitgevoerde testen en het aantal en percentage daarvan dat positief is:

Varianten van het Coronavirus:
Varianten in Nederland, overzicht van de mate waarin varianten in de steekproeven van het RIVM aangetroffen zijn
Grafiek die toont in welke mate de varianten van het Coronavirus (zoals de Bètavariant, de Delta variant en de Omikronvariant) in Nederland op in de tijd voorkomen.

Bovenstaande grafiek toont de varianten van het coronavirus zoals die in Nederland zijn gevonden. Alleen de varianten die het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie als 'zorgelijk' zien worden getoond. Bij elke vermenigvuldiging van het Coronavirus kan het een klein beetje veranderen. Sommige veranderingen zorgen ervoor dat er een geheel nieuwe variant van het virus ontstaat. Het RIVM houdt dit in de gaten door wekelijks steekproefsgewijs monsters van het virus uit diverse laboratoria te onderzoeken. De resultaten hiervan worden wekelijks gepubliceerd.

De omikronvariant en de verschillende subvarianten van de omikronfamilie zorgen sinds eind 2021 voor veel besmettingen. De variant heeft zich zeer snel verspreid. Deze variant is vernoemd naar de Griekse letter 'O' (de andere varianten zijn ook vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet, zoals de bèta- en de deltavariant). Gelukkig zorgt de omikronvariant voor minder en kortere ziekenhuisopnames per besmetting. Er zijn diverse subvarianten van Omikron. Momenteel komen de omikron BQ.1 (inclusief BQ.1.1)-varianten in Nederland het meest voor. Een nieuwe variant sinds eind 2022 is XBB. Deze variant bestaat uit combinaties van eigenschappen van varianten. Het RIVM meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Donatie voor AlleCijfers

De informatie op AlleCijfers en in het downloadbare Excel document wordt dagelijks gratis bijgewerkt. Dit kost veel tijd en geld. Als je de informatie waardeert overweeg dan alsjeblieft een donatie van een bedrag naar keuze.

Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet (positief getest)? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag.


Toelichting:
 1. De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.
 2. De grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.
Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Het aantal positieve tests per dag dat hier wordt weergegeven is het verschil tussen de dagtotalen in de RIVM data, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) kan hiervan afwijken omdat meldingen betrekking kunnen hebben op een datum in het verleden. Meest recent verschil: op 21 januari 2023 zijn er 270 positieve tests gemeld, dit wijkt af van het verschil van 264 positieve tests tussen de totalen voor Nederland op 21 januari 2023 en 20 januari 2023.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal positieve tests ("bevestigde besmettingen met Corona") per week. De gegevens voor de meest recente week worden dagelijks aangevuld.

Toon per regio
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per 100.000 inwoners per week:
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per week:

Advertentie:

Reproductiegetal ("R"):

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor het reproductiefactor ("R") per week over de afgelopen 10 weken. Hierbij wordt de 'Ondergrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval', het 'Geschatte reproductiegetal' en de 'Bovengrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval' getoond. Het reproductiegetal representeert het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. De schatting van het reproductiegetal wordt door het RIVM na ongeveer 2 weken bekend gemaakt.

Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is (geweest):

De cijfers over het aantal Corona ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen (buiten de IC) zijn afkomstig van het RIVM, stichting NICE en het LCPS. De cijfers worden dagelijks vermeld. Er zijn verschillen in wat gemeten wordt waardoor de gegevens onderling verschillen. Er zijn cijfers over het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen, het aantal patiënten dat momenteel is opgenomen en het aantal dat in het ziekenhuis heeft gelegen.

Het onderscheid tussen het aantal Corona ziekenhuisopnames van personen met en zonder vaccinatie is te vinden in de grafiek met de vaccinatiestatus van in het ziekenhuis opgenomen patiënten.


Ziekenhuisopnames: RIVM rapportage op basis van GGD meldingen, data van de stichting NICE en communicatie van aantallen door het LCPS

Zowel het RIVM (op basis van cijfers van de GGD), stichting NICE en het LCPS delen informatie over het aantal ziekenhuisopnames met Corona:

 1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten). Deze gegevens zijn ook per gemeente beschikbaar en worden op AlleCijfers in de tabel met ziekenhuisopnames per gemeente gebruikt.
 2. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.
 3. Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Het LCPS is tijdens de Corona piek opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden.

Zowel het RIVM als stichting NICE levert gegevens over het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Het RIVM doet dit met data van de GGD's. Tot 1 juni komen deze cijfers goed overeen. Dit is omdat in die periode vooral ernstig zieke personen op Corona getest zijn. En een relatief groot deel van deze patiënten is in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 1 juni worden veel meer personen op Corona getest. Hierdoor wordt bij meer mensen op een vroeg moment getest en wordt een eventuele ziekenhuisopname in de periode daarna niet meer altijd aan de GGD doorgegeven. De cijfers van de stichting NICE liggen hierdoor de afgelopen periode hoger dan die van de GGD's. De cijfers van de stichting NICE zijn alleen voor heel Nederland beschikbaar, die van de GGD ook per gemeente en provincie. Voor landelijke informatie over het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal gebruikt het RIVM de NICE data als belangrijkste bron.

De berichten van het LCPS vermelden een lager aantal coronapatiënten dat op verpleegafdelingen van het ziekenhuis verblijft dan het aantal dat uit de open data van de stichting NICE blijkt. In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. De GGD houdt niet bij hoeveel patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen dus het aantal op een moment nog opgenomen patiënten is uit die bron niet beschikbaar.

Bezette plaatsen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen (NICE en LCPS)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont hoeveel coronapatiënten er per dag in totaal op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De bezetting van de normale ziekenhuiscapaciteit was 10.665 gewone ziekenhuisbedden op 13 oktober 2020 (volgens een eenmalig bericht van het LCPS). Een structurele bron hiervoor is helaas nog niet gevonden, de beddencapaciteit op zorg-capaciteit.nl biedt geen open data.

De aantallen in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op het aantal "Aanwezig op verpleegafdeling verdacht of bewezen Corona" van de stichting NICE en de "Corona opnames buiten de Intensive Care" zoals door het LCPS gerapporteerd. Het verschil bestaat uit het wel (NICE) of niet (LCPS) meetellen van (1) patiënten waar Corona verdenking is maar die nog niet bevestigd is en (2) patiënten die niet meer besmettelijk zijn maar nog wel behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Bovendien (3) telt het LCPS sinds 12 december 2022 patiënten niet meer mee die met een indicatie COVID zijn opgenomen en binnen dezelfde opnameperiode of in het tijdsbestek van één maand als negatief en/of zonder besmettingsrisico zijn.

Opgenomen coronapatiënten dag op dag (LCPS)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames per dag zoals gerapporteerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Opgenomen coronapatiënten cumulatief per week (NICE)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.De grafiek toont het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis heeft gelegen (cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen blijft hierbij onvermeld). In totaal zijn er tot en met 23 januari 2023 130.898 unieke patiënten in het ziekenhuis opgenomen. De gegevens voor de meest recente week worden dagelijks aangevuld.

Toon per regio
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Onderstaand worden twee grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond. De gegevens komen van 2 partijen die het aantal opnames op de Intensive Care in Nederland rapporteren: stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Meest recent (26 januari 2023) rapporteert het LCPS 19 Corona gerelateerde IC opnames (-3 verschil met 1 dag eerder). NICE rapporteert 32 IC opnames per 26 januari 2023 (waarvan 0 nieuwe opnames vandaag gemeld). Bekijk onderstaande toelichting voor een uitleg over het verschil in werkwijze.


Verschil tussen NICE en LCPS:

In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier IC-bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. Bij NICE worden deze beide categorieën wel meegeteld.

IC artsen in alle ziekenhuizen houden in het NICE systeem bij hoeveel patiënten zijn opgenomen en wie er weer naar huis mochten of zijn overleden. Nadeel van dit systeem is dat artsen zelf de gegevens moeten invoeren. Daar hebben ze niet altijd meteen tijd voor. Daardoor zijn de cijfers van NICE niet meteen actueel. Het LCPS gebruikt naast NICE als bron ook de 11 Regionale Overleggen voor Acute Zorg (ROAZ) in Nederland. Elke ROAZ belt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio met de vraag: hoeveel patiënten – met en zonder corona - zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Nadeel van dit systeem is dat het een momentopname is.

Toelichting op onderstaande grafieken:

Het cijfer met het aantal coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Personen met of zonder Corona op de Intensive Care

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De definities die de stichting NICE en het LCPS hanteren wijken iets af, zie bovenstaande toelichting. Vanuit het LCPS wordt ook het totaal aantal patiënten (met of zonder Corona) vermeld. De grafiek toont de gegevens over het afgelopen half jaar tot en met donderdag 26 januari 2023 (week 4).

Personen met Corona op de Intensive Care (bezette plaatsen, nieuwe opnames en totaal)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Patiënten op de IC. Gegevens vanaf week 12 2020 tot en met donderdag 26 januari 2023 (week 4) 2022. De data van de meest recente week is nog niet volledig.

Bovenstaande grafiek toont in het blauw hoeveel coronapatiënten er per week maximaal op de IC aanwezig waren (of momenteel nog zijn). In het groen wordt getoond hoeveel personen met het coronavirus er totaal per week nieuw op de IC zijn opgenomen. De rode lijn toont het cumulatieve aantal op de IC opgenomen patiënten sinds de start van de Corona pandemie. De gebruikte data komt van de stichting NICE.

Sterfte per week
Aantal overleden personen 2017 t/m 2023 week 2
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per week in Nederland over de afgelopen jaren tot en met week 2 (9 tot en met 15 januari).

In week 2 (9 tot en met 15 januari) overleden naar schatting 3.742 personen. Van 2019 en begin 2020 (de meest recente periode zonder Corona) overleden gemiddeld 3.155 personen per week in deze periode van het jaar. Dit periodegemiddelde is berekend als het gemiddeld aantal personen per week voor week 49 (2019) tot en met week 3 (2020).

Toon per regio

Advertentie:

Leeftijdsgroepen van coronapatiënten:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling van coronapatiënten naar leeftijdsgroep. De grafieken zijn gebaseerd op de open data van het RIVM met karakteristieken per positief geteste casus en per patiënt in Nederland. Hierbij zijn de aantallen per leeftijdsgroep en per datum gegroepeerd. De onderliggende aantallen zijn niet volledig. Er geldt namelijk geen meldplicht voor het hebben van een positieve testuitslag voor COVID-19 of ziekenhuisopnames.

De leeftijdsgrafieken tonen het percentage positieve tests (besmettingen) en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep als percentage van het totaal aantal positieve tests en ziekenhuisopnames. Hierbij wordt steeds een grafiek getoond op basis van alle gegevens sinds februari 2020 en een grafiek op basis van de gegevens over de afgelopen vier weken.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat in het ziekenhuis is opgenomen naar leeftijdsgroepen.

Advertentie:

Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal coronapatiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag. Vergelijk provincies Toon als tabel
Verloop van het aantal patiënten in 9 landen:
Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen (selectie van landen met minimaal 1 miljoen inwoners). Gegevens van donderdag 26 januari 2023.
LandPositieBesmet per 100.000 inwoners afgelopen 14 dagen
Japan21.242
Taiwan31.208
Zuid Korea5914
Griekenland9551
Nieuw-Zeeland10399
Oostenrijk12322
Uruguay13270
Australië14256
Slovenië15248
Verenigde Staten16219
Nederland7723
Toon alle landen
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Publicatie agenda van Coronagegevens:
 1. Iedere dinsdag en donderdag om 15:15 uur: RIVM data over het aantal positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen.
 2. Dagelijks: gegevens over ziekenhuisopnames (IC en verpleegafdelingen) van de stichting NICE.
 3. Iedere werkdag: gegevens over ziekenhuisopnames (IC en verpleegafdelingen) van het LCPS.
 4. Enkele keren per week (de data komen onregelmatig beschikbaar, de nieuwste gegevens worden dagelijks toegevoegd): gegevens over het aantal vaccinaties voor Nederland (van het Corona dashboard).
 5. Enkele keren per week (de data komen onregelmatig beschikbaar, de nieuwste gegevens worden dagelijks toegevoegd): gegevens voor meer dan 60 landen wereldwijd van OurWorldInData.org.
 6. Dinsdag en donderdag: nieuwe versie van het RIVM casus bestand met daarin alle positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen naar leeftijdsgroep en geslacht.
 7. Wekelijks op dinsdagmiddag de epidemologische rapportage (PDF) van het RIVM met diverse tabellen die voor de gegevens over het aantal uitgevoerde tests gebruikt worden.
 8. Wekelijks op dinsdag de nieuwe gegevens van het RIVM met het aantal vaccinaties per gemeente en per wijk.
 9. Wekelijks op donderdag de nieuwe gegevens van het ECDC met gegevens over Corona per lidstaat van de Europese Unie.
 10. Wekelijks op vrijdag het aantal overledenen per week, provincie en gemeente onder de bevolking van Nederland, ongeacht de overlijdensoorzaak.

Gearchiveerde overzichten

De data die voor de grafieken hieronder nodig zijn worden niet meer door het RIVM en andere partijen bijgewerkt. Van iedere dataset wordt de meest recente versie getoond.

Advertentie:

Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat is overleden naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona naar geslacht man of vrouw.
Vaccinatiestatus van positief geteste en in het ziekenhuis opgenomen patiënten: (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Wat is de effectiviteit van COVID-19 vaccinaties tegen besmettingen met Corona en tegen ziekenhuis- en Intensive Care opnames met Corona? Onderstaande grafiek toont hoeveel personen wel of niet gevaccineerd zijn uit drie groepen personen:

 1. Personen met een aan de GGD gemelde positieve Corona test.
 2. Personen die met Corona in het ziekenhuis zijn opgenomen.
 3. Patiënten die met Corona op de Intensive Care zijn opgenomen.

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per groep te tonen:

Heel even geduld alsjeblieft...

de vaccinatiegegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Klik op de vlakken in de grafiek om het aantal* en percentage personen per vaccinatiestatus te zien. De gegevens voor de maand augustus 2022 zijn bekend tot en met 1 november 2022. Op dat moment was 81% van de personen van 12 jaar en ouder in Nederland volledig gevaccineerd. Bij een gelijke kans op besmetting voor wel en niet gevaccineerden zou ook 81% van de personen van 12 jaar of ouder met een positieve testuitslag gevaccineerd moeten zijn. Hetzelfde principe geldt voor de percentages in het ziekenhuis en op de IC opgenomen patiënten.

* Vanwege hoge aantallen meldingen baseert het RIVM de gegevens over de vaccinatiestatus sinds januari 2022 op een representatieve steekproef onder personen met een positieve testuitslag. Door de steekproefsgewijze informatieverzameling zijn de percentages in de grafiek representatief, maar de absolute aantallen zijn vele malen lager dan de werkelijke aantallen in Nederland.

Situaties van mogelijke besmetting met Corona: (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Overzicht van het percentage positieve tests naar de situaties waarin de besmetting heeft plaatsgevonden (samengevat in de grafiek, volledig in de tabel):

Percentage positieve tests en ziekenhuisopnames ten opzichte van de vaccinaties per gemeente: (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont voor iedere gemeente in Nederland een cirkel. Hierbij wordt de horizontale positie bepaald door het % gevaccineerde inwoners van 12 jaar en ouder in de gemeente. De verticale positie wordt bepaald door het percentage van de inwoners van de gemeente dat sinds 1 juni 2021 met Corona in het ziekenhuis is opgenomen. De kleur wordt bepaald door het percentage inwoners dat sinds 1 juni 2021 een positieve Corona testuitslag heeft gekregen. Er is voor gekozen om de ziekenhuisopnames in plaats van de positieve tests op de vertikale as te zetten omdat het percentage positieve tests afhankelijker is van het gedrag van personen. En personen die zich niet laten vaccineren laten zich volgens het RIVM ook minder vaak testen. De ziekenhuisopnames geven in dat opzicht een betrouwbaarder beeld. Standaard worden alle 352 gemeenten in Nederland weergegeven. Kies een provincie alleen de gemeenten in die provincie te tonen. Klik op een cirkel om de gemeentenaam en de gegevens voor die gemeente te tonen. De gegevens zijn gebaseerd op data van het RIVM tot en met 7 september 2022. Bekijk alle data uit bovenstaande grafiek in een tabel met daarin ook de absolute aantallen waarmee de percentages zijn berekend.

Tabel met deze data
Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus: (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een dag gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden coronapatiënten dag op dag (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Het aantal overledenen per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal overledenen op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) kan hiervan afwijken omdat meldingen betrekking kunnen hebben op een datum in het verleden. Meest recent verschil: op 31 december 2022 zijn er 2 overledenen gemeld, dit wijkt af van het verschil van 4 overledenen tussen de totalen voor Nederland op 31 december 2022 en 29 december 2022.

Overleden coronapatiënten cumulatief per week (geen nieuwe data meer beschikbaar)

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal met Corona overleden personen per week. De gegevens voor de meest recente week worden dagelijks aangevuld.

Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen met Corona en het aantal in Nederland totaal: (geen nieuwe data meer beschikbaar)

In heel 2019 overleden in Nederland 151.397 personen. In zowel 2020 als 2021 overleden (afgerond) 170.000 mensen. Dit was beide jaren ruim 15.000 meer dan zonder Corona werd verwacht. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met het aantal sterftegevallen met Corona van het RIVM. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers.

Het aantal door het RIVM gemelde coronadoden is duidelijk lager dan de door het CBS berekende oversterfte. Het RIVM baseert zich op meldingen van sterfgevallen door de GGD. Daarbij gaat het om mensen die een positieve PCR-test bij de GGD hebben afgelegd én van wie het overlijden door een arts ook aan de GGD wordt gemeld. Hierbij is het niet verplicht om het overlijden te melden waardoor het voor kan komen dat er geen melding gemaakt wordt.

Een andere bron van informatie is de registratie van vastgestelde doodsoorzaken. De schouwarts dient bij elk overlijden een doodsoorzakenverklaring op te stellen. Hierbij wordt bepaald of corona bij het overlijden een rol heeft gespeeld. Uit die doodsoorzakenverklaringen concludeert het CBS dat de werkelijke coronasterfte in de meeste maanden in 2021 zo'n 80 procent hoger lag dan de RIVM-cijfers aangaven.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

(geen nieuwe data meer beschikbaar) In week 50 (12 tot en met 18 december) overleden naar schatting 3.940 personen. In 2019 (de meest recente periode zonder Corona) overleden gemiddeld 3.090 personen per week in deze periode van het jaar. Dit periodegemiddelde is berekend als het gemiddeld aantal personen per week voor week 47 tot en met week 1 (2020).

% Overledenen met Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage met Corona overleden personen hoger zijn.
WeekOverledenen totaalOverledenen met Corona% Overledenen met Corona
453.167230,73%
463.201190,59%
473.391120,35%
483.418150,44%
493.583150,42%
503.940100,25%
514.126230,56%
523.682210,57%
Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?
 5. Waar vinden de besmettingen plaats? Ondanks alle maatregelen vinden nog steeds veel nieuwe besmettingen plaats. Het antwoord op deze vraag is relevant om te beoordelen aan welke maatregelen dient te worden vasthouden of niet en of het uitvaardigen van nieuwe maatregelen zinvol kan zijn.
 6. Een aantal mensen krijgt 'COVID long' en ondervindt lange tijd de gevolgen van de besmetting. De verhalen die het nieuws halen zijn zorgwekkend. Hoeveel mensen krijgen hiermee te maken?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden op deze pagina getoond.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks om 15:15 uur als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt dagelijks gerapporteerd.
Mét corona of dóór corona?

Het aantal patiënten in het ziekenhuis mét corona ten opzichte van het aantal patiënten in ziekenhuis dóór corona:

In de data over het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis komen zowel personen voor die mét corona in het ziekenhuis liggen als personen die dóór corona zijn opgenomen. Dit geldt zowel voor de cijfers over de ziekenhuisbezetting die dagelijks worden gepubliceerd door het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, als voor de cijfers van de stichting NICE, die de ziekenhuisbezetting bijhoudt: alle positief geteste personen tellen mee.

Het onderscheid zal soms makkelijker te maken zijn en soms lastiger. Als iemand een heup breekt en wordt opgenomen en corona blijkt te hebben zal het duidelijk mét corona zijn. En als iemand hartklachten heeft en ook corona zal het eerder dóór corona zijn. Nu de omikronvariant van het coronavirus minder ziek lijkt te maken, is de kans groter dat onder die patiënten ook mensen zitten die wel positief testen op corona, maar niet om die reden naar het ziekenhuis zijn gekomen. En dat is belangrijke informatie. Maar het onderscheid maakt voor de ziekenhuizen zelf vooralsnog niet zoveel uit, zolang iedere patiënt bij wie corona is vastgesteld op een aparte corona-afdeling verpleegd moet worden in verband met het gevaar op besmetting met corona van anderen.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo