Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: 04 augustus 2020, 14:30 uur.

Inhoud en meer informatie:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Tabellen per regio: bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten of sterftes.
 3. Corona statistieken per land wereldwijd.
 4. Aantal uitgevoerde tests en percentage positieve uitslagen.
 5. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 6. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 7. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 8. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 9. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 10. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 11. Interactieve grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per land.
 12. Interactieve grafiek met het aantal overledenen per land.
 13. Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden.
 14. Grafiek met het aantal besmettingen per provincie.
 15. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 16. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 17. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Kerncijfers over Corona vandaag:
Onderwerp, datumAantal, bron
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 31 2020115.525 tests (1,92 % positief) - RIVM
Aantal bevestigde patiënten in Nederland - 04 augustus 2020485 besmettingen vandaag* (55.955 totaal) - RIVM
Patiënten opgenomen in een ziekenhuis in Nederland - 04 augustus 202010 opgenomen vandaag* (11.959 totaal) - RIVM
Patiënten opgenomen op de Intensive Care in Nederland - 04 augustus 20201 opgenomen vandaag (43 patiënten aanwezig op de IC, 2.954 cumulatief op IC geweest) - NVIC & NICE
Patiënten overleden aan het Coronavirus in Nederland - 04 augustus 20201 overleden vandaag* (6.150 totaal) - RIVM
Overleden personen in Nederland - Week 29 20202.496 doden - CBS
Bevestigde besmettingen toename wereldwijd - 03 augustus 2020198.252 patiënten (18.263.542 totaal) - ECDC
Patiënten overleden toename wereldwijd - 03 augustus 20204.483 doden (693.726 totaal) - ECDC

* = Verschil tussen het totaal gisteren zoals vandaag bekend en het totaal vandaag. Een correctie omlaag in het verleden kan een 'negatieve toename' veroorzaken.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Onderstaande grafiek toont het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. Het aantal tests is mogelijk niet volledig omdat (nog) niet alle laboratoria altijd alle gegevens aan het RIVM aanleveren. Het percentage positief geteste personen klopt wel ten opzichte van de beschikbare gegevens over de afgenomen tests. Het RIVM rapporteert de open data over tests (de "virologische dagstaten") wekelijks op dinsdag.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste personen per dag.
Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag:

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
* = Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio

Opmerking: de grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.

Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest):

Het cijfer met het aantal ziekenhuisopnames is afkomstig van het RIVM. Het wordt dagelijks vermeld. Het cijfer vermeldt het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen (het is dus is cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen wordt nog niet vermeld).

Opgenomen Corona patiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Een correctie omlaag in het verleden kan een 'negatieve toename' veroorzaken.

Opgenomen Corona patiënten cumulatief


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden Corona patiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Een correctie omlaag in het verleden kan een 'negatieve toename' veroorzaken.

Overleden Corona patiënten cumulatief


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2019 en 2020). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers.

% Overledenen door Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage aan Corona overleden personen hoger zijn.
Week in 2020Overledenen totaalOverledenen door Corona% Overledenen door Corona
252.684311,15 %
262.656150,56 %
272.626220,84 %
282.596100,39 %
292.496-1-0,04 %
30Onbekend4Onbekend
31Onbekend9Onbekend
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Onderstaand worden drie grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond op basis van de openbare data van de stichting NICE. De eerste grafiek toont het aantal personen dat per dag op de IC aanwezig is, de tweede grafiek toont het aantal opnames per dag en de derde grafiek toont cumulatieve cijfers.


Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Met betrekking tot andere (hogere) cijfers die soms in de media verschijnen: het is opvallend dat diverse media waaronder de NOS, Nu.nl en het Algemeen Dagblad soms een hoger aantal patiënten op de IC melden. De bron hiervoor is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Structurele cijfers uit deze bron lijken helaas niet beschikbaar. Mogelijk zijn de aantallen hoger door een bijschatting voor de meest recente dagen. Navraag hierover is gedaan en wacht nog op antwoord.

Personen met het coronavirus op de intensive care (cumulatief opgenomen geweest en bezette plaatsen op de IC)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn.

Nieuwe patiënten met het coronavirus op de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
In deze tweede grafiek over Corona op de Intensive Care is zichtbaar hoeveel personen er per dag nieuw op de IC zijn opgenomen, onderverdeeld naar personen waarbij Corona al bevestigd is en personen waarbij het testresultaat nog niet bekend is.

Patiënten met Corona vertrokken van de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De grafiek toont hoeveel personen cumulatief op de IC opgenomen zijn (geweest) en hoeveel patiënten weer van de IC zijn vertrokken, onderverdeeld naar overleden personen en herstelde personen. Herstelde personen zijn òf van de IC en nog wel in het ziekenhuis opgenomen òf van de IC en ook al uit het ziekenhuis ontslagen . De personen die nog wel in het ziekenhuis zijn opgenomen zullen op een later moment overgaan naar de eindtoestand 'levend uit het ziekenhuis' of toch nog 'overleden'. Daardoor is dit de enige lijn in de grafiek die ook weer kan dalen.

Geslacht en leeftijdsgroepen van Corona patiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling naar geslacht (man of vrouw) en naar leeftijdsgroep in vier grafieken: (1) het percentage personen voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen.
PositieLandBesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen t/m 03 augustus 2020
1Panama330
2Brazilië299
3Bahrein298
4Israël272
5Verenigde Staten268
84Nederland20
Toon alle landen
Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus per land per dag:
Totaal aantal besmettingen sinds de 500ste positieve test (logaritmische schaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal bevestigde besmettingen per land sinds de 500ste besmetting in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM. De verticale schaal van de grafiek is logaritmisch. De Corona cijfers verlopen zo exponentieel dat het op een lineaire grafiek moeilijk is om te zien hoe de trend verandert.

Toon landen in tabel
Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus genormeerd per land per dag:
Aantal per 100.000 inwoners sinds er meer dan 10 gevallen per 100.000 inwoners zijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners weer. Het startpunt op de horizontale as is voor ieder land de dag waarop er minimaal 10 patiënten per 100.000 inwoners waren. De vertikale as toont de ontwikkeling van het totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden:

Het Coronabeleid in Zweden wijkt duidelijk af van dat van de meeste andere landen. Zo zijn de basisscholen en HORECA (met bediening aan tafel) bijvoorbeeld open gebleven. Onderstaande tabel toont de sterfte cijfers van Nederland en Zweden op basis van cijfers van de centrale statistiek bureau's van Nederland en Zweden.

% Oversterfte en Corona overledenen in Zweden en Nederland. *De weekgemiddelden zijn berekend voor week 11 t/m week 28.
Vergelijking (over)sterfte tussen Nederland en ZwedenNederlandZweden
Aantal overleden per week* gemiddeld 2017-20192.8061.645
Aantal overleden per week* gemiddeld 20203.3381.949
Oversterfte gemiddeld per week* in 2020 t.o.v. 2017-2019532304
Oversterfte totaal week 11 t/m week 28 van 20209.5645.469
Gerapporteerde Corona doden eind week 28 20206.1355.526
Corona doden als percentage van de oversterfte64%101%
Aantal inwoners17.424.00010.345.000
Gerapporteerde Corona doden per 100.000 inwoners eind week 28 202035,4053,55
Oversterfte per 100.000 inwoners54,8952,87

Onderstaande tabel vergelijkt de Corona-cijfers voor Nederland met Zweden met zo goed mogelijk vergelijkbare datums en aantallen. De datum is genomen vanaf de eerste dag dat er in elk land meer dan 10 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners waren. De linkerkolommen gelden voor Nederland, de rechterkolommen voor Zweden. "Besmet" is het aantal bevestigde besmettingen zoals door het RIVM en ECDC gerapporteerd. De kolommen met "100K" tonen het aantal per 100.000 inwoners.

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (korte weergave).
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
03 augustus 202055.415319,766.14035,4331 juli 202080.422779,365.74355,65
04 augustus 202055.955322,886.15035,4901 augustus 202080.422779,365.74355,65

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (volledige weergave).
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
18 maart 20202.05111,83580,3315 maart 20201.03210,0030,03
19 maart 20202.46014,20760,4416 maart 20201.12110,8670,07
20 maart 20202.99417,281060,6117 maart 20201.16711,3180,08
21 maart 20203.63120,951360,7818 maart 20201.30112,61100,10
22 maart 20204.20424,261791,0319 maart 20201.42313,79100,10
23 maart 20204.74927,402131,2320 maart 20201.62315,73160,16
24 maart 20205.56032,082761,5921 maart 20201.74616,92200,19
25 maart 20206.41237,003562,0522 maart 20201.90618,47210,20
26 maart 20207.43142,884342,5023 maart 20202.01619,54250,24
27 maart 20208.60349,645463,1524 maart 20202.27222,02360,35
28 maart 20209.76256,336393,6925 maart 20202.51024,32420,41
29 maart 202010.86662,707714,4526 maart 20202.80627,19660,64
30 maart 202011.75067,808644,9927 maart 20203.04629,52920,89
31 maart 202012.59572,681.0396,0028 maart 20203.44733,401020,99
01 april 202013.61478,561.1736,7729 maart 20203.70035,861101,07
02 april 202014.69784,811.3397,7330 maart 20204.02839,031461,41
03 april 202015.72390,731.4878,5831 maart 20204.43542,981801,74
04 april 202016.62795,941.6519,5301 april 20204.94747,942392,32
05 april 202017.851103,011.76610,1902 april 20205.46652,972822,73
06 april 202018.803108,501.86710,7703 april 20206.07858,903333,23
07 april 202019.580112,982.10112,1204 april 20206.44362,443733,61
08 april 202020.549118,572.24812,9705 april 20206.83066,194013,89
09 april 202021.762125,572.39613,8306 april 20207.20669,834774,62
10 april 202023.097133,282.51114,4907 april 20207.69374,555915,73
11 april 202024.413140,872.64315,2508 april 20208.41981,596876,66
12 april 202025.587147,652.73715,7909 april 20209.14188,587937,68
13 april 202026.551153,212.82316,2910 april 20209.68593,868708,43
14 april 202027.419158,222.94516,9911 april 202010.15198,378878,60
15 april 202028.153162,453.13418,0812 april 202010.483101,598998,71
16 april 202029.214168,573.31519,1313 april 202010.948106,109198,91
17 april 202030.449175,703.45919,9614 april 202011.445110,911.03310,01
18 april 202031.589182,283.60120,7815 april 202011.927115,581.20311,66
19 april 202032.655188,433.68421,2616 april 202012.540121,521.33312,92
20 april 202033.405192,763.75121,6417 april 202013.216128,071.40013,57
21 april 202034.134196,963.91622,6018 april 202013.822133,951.51114,64
22 april 202034.842201,054.05423,3919 april 202014.385139,401.54014,92
23 april 202035.729206,174.17724,1020 april 202014.777143,201.58015,31
24 april 202036.535210,824.28924,7521 april 202015.322148,481.76517,10
25 april 202037.190214,604.40925,4422 april 202016.004155,091.93718,77
26 april 202037.845218,384.47525,8223 april 202016.755162,372.02119,59
27 april 202038.245220,694.51826,0724 april 202017.567170,242.15220,85
28 april 202038.416221,674.56626,3525 april 202018.177176,152.19221,24
29 april 202038.802223,904.71127,1826 april 202018.640180,642.19421,26
30 april 202039.316226,874.79527,6727 april 202018.926183,412.27422,04
01 mei 202039.791229,614.89328,2328 april 202019.621190,142.35522,82
02 mei 202040.236232,184.98728,7829 april 202020.302196,742.46223,86
03 mei 202040.571234,115.05629,1730 april 202021.092204,402.58625,06
04 mei 202040.770235,265.08229,3201 mei 202021.520208,552.65325,71
05 mei 202041.087237,095.16829,8202 mei 202022.082213,992.66925,86
06 mei 202041.319238,425.20430,0303 mei 202022.317216,272.67925,96
07 mei 202041.774241,055.28830,5104 mei 202022.721220,192.76926,83
08 mei 202042.093242,895.35930,9205 mei 202023.216224,982.85427,66
09 mei 202042.382244,565.42231,2906 mei 202023.918231,792.94128,50
10 mei 202042.627245,975.44031,3907 mei 202024.623238,623.04029,46
11 mei 202042.788246,905.45631,4808 mei 202025.265244,843.17530,77
12 mei 202042.984248,035.51031,7909 mei 202025.921251,203.22031,20
13 mei 202043.211249,345.56232,0910 mei 202026.322255,083.22531,25
14 mei 202043.481250,905.59032,2611 mei 202026.670258,463.25631,55
15 mei 202043.681252,055.64332,5612 mei 202027.272264,293.31332,11
16 mei 202043.870253,145.67032,7213 mei 202027.909270,463.46033,53
17 mei 202043.995253,875.68032,7814 mei 202028.582276,983.52934,20
18 mei 202044.141254,715.69432,8615 mei 202029.207283,043.64635,33
19 mei 202044.249255,335.71532,9816 mei 202029.677287,603.67435,60
20 mei 202044.447256,475.74833,1717 mei 202030.143292,113.67935,65
21 mei 202044.700257,935.77533,3218 mei 202030.377294,383.69835,84
22 mei 202044.888259,025.78833,4019 mei 202030.799298,473.74336,27
23 mei 202045.064260,035.81133,5320 mei 202031.523305,493.83137,13
24 mei 202045.236261,035.82233,5921 mei 202032.172311,773.87137,51
25 mei 202045.445262,235.83033,6422 mei 202032.809317,953.92538,04
26 mei 202045.578263,005.85633,7923 mei 202033.188321,623.99238,69
27 mei 202045.768264,105.87133,8824 mei 202033.459324,253.99838,74
28 mei 202045.950265,155.90334,0625 mei 202033.843327,974.02939,04
29 mei 202046.126266,165.93134,2226 mei 202034.440333,754.12539,97
30 mei 202046.257266,925.95134,3427 mei 202035.088340,034.22040,90
31 mei 202046.442267,995.95634,3728 mei 202035.727346,234.26641,34
01 juni 202046.545268,585.96234,4029 mei 202036.476353,484.35042,16
02 juni 202046.647269,175.96734,4330 mei 202037.113359,664.39542,59
03 juni 202046.733269,675.97734,4931 mei 202037.542363,814.39542,59
04 juni 202046.942270,875.99034,5601 juni 202037.814366,454.40342,67
05 juni 202047.152272,086.00534,6502 juni 202038.589373,964.46843,30
06 juni 202047.335273,146.01134,6903 juni 202040.803395,424.54244,02
07 juni 202047.574274,526.01334,7004 juni 202041.883405,884.56244,21
08 juni 202047.739275,476.01634,7105 juni 202042.939416,124.63944,96
09 juni 202047.903276,426.03134,8006 juni 202043.887425,304.65645,12
10 juni 202048.087277,486.04234,8607 juni 202044.730433,474.65945,15
11 juni 202048.251278,426.04434,8808 juni 202045.133437,384.69445,49
12 juni 202048.461279,646.05334,9309 juni 202045.924445,044.71745,71
13 juni 202048.640280,676.05734,9510 juni 202046.814453,674.79546,47
14 juni 202048.783281,496.05934,9611 juni 202048.288467,954.81446,65
15 juni 202048.948282,456.06535,0012 juni 202049.684481,484.85447,04
16 juni 202049.087283,256.07035,0313 juni 202050.931493,574.87447,23
17 juni 202049.204283,926.07435,0514 juni 202051.614500,184.87447,23
18 juni 202049.319284,596.07835,0715 juni 202052.383507,644.89147,40
19 juni 202049.426285,206.08135,0916 juni 202053.323516,754.93947,86
20 juni 202049.502285,646.08935,1417 juni 202054.562528,755.04148,85
21 juni 202049.593286,176.09035,1418 juni 202056.043543,105.05348,97
22 juni 202049.658286,546.09035,1419 juni 202056.043543,105.05348,97
23 juni 202049.722286,916.09535,1720 juni 202056.043543,105.05348,97
24 juni 202049.804287,396.09735,1821 juni 202056.043543,105.05348,97
25 juni 202049.914288,026.10035,2022 juni 202058.932571,105.12249,64
26 juni 202050.005288,556.10335,2223 juni 202060.837589,565.16150,01
27 juni 202050.074288,946.10535,2324 juni 202062.324603,975.20950,48
28 juni 202050.147289,376.10535,2325 juni 202063.890619,155.23050,68
29 juni 202050.223289,806.10735,2426 juni 202065.137631,235.28051,17
30 juni 202050.273290,096.11335,2727 juni 202065.137631,235.28051,17
01 juli 202050.335290,456.11535,2928 juni 202065.137631,235.28051,17
02 juli 202050.412290,896.11835,3029 juni 202067.667655,755.31051,46
03 juli 202050.487291,336.12035,3130 juni 202068.451663,355.33351,68
04 juli 202050.548291,686.12635,3501 juli 202069.692675,385.37052,04
05 juli 202050.621292,106.12735,3502 juli 202070.639684,555.41152,44
06 juli 202050.657292,316.12835,3603 juli 202071.419692,115.42052,52
07 juli 202050.694292,526.13235,3804 juli 202071.419692,115.42052,52
08 juli 202050.746292,826.13535,4005 juli 202071.419692,115.42052,52
09 juli 202050.798293,126.13535,4006 juli 202073.061708,025.43352,65
10 juli 202050.840293,366.13535,4007 juli 202073.344710,775.44752,79
11 juli 202050.921293,836.13535,4008 juli 202073.858715,755.48253,13
12 juli 202051.022294,416.13535,4009 juli 202074.333720,355.50053,30
13 juli 202051.093294,826.13535,4010 juli 202074.898725,835.52653,55
14 juli 202051.146295,136.13535,4011 juli 202074.898725,835.52653,55
15 juli 202051.252295,746.13635,4112 juli 202074.898725,835.52653,55
16 juli 202051.351296,316.13635,4113 juli 202075.826734,825.53653,65
17 juli 202051.454296,916.13635,4114 juli 202076.001736,525.54553,74
18 juli 202051.581297,646.13635,4115 juli 202076.492741,275.57254,00
19 juli 202051.725298,476.13635,4116 juli 202076.877745,005.59354,20
20 juli 202051.910299,546.13635,4117 juli 202077.281748,925.61954,45
21 juli 202052.073300,486.13635,4118 juli 202077.281748,925.61954,45
22 juli 202052.241301,456.13935,4219 juli 202077.281748,925.61954,45
23 juli 202052.404302,396.13935,4220 juli 202078.048756,355.63954,65
24 juli 202052.595303,496.13935,4221 juli 202078.166757,505.64654,71
25 juli 202052.732304,286.14035,4322 juli 202078.504760,775.66754,92
26 juli 202052.946305,526.14035,4323 juli 202078.763763,285.67655,01
27 juli 202053.151306,706.14035,4324 juli 202078.997765,555.69755,21
28 juli 202053.374307,996.14035,4325 juli 202078.997765,555.69755,21
29 juli 202053.621309,416.14035,4326 juli 202078.997765,555.69755,21
30 juli 202053.963311,386.14035,4327 juli 202079.395769,415.70055,24
31 juli 202054.301313,346.14035,4328 juli 202079.494770,375.70255,26
01 augustus 202054.732315,826.14035,4329 juli 202079.782773,165.73055,53
02 augustus 202055.043317,626.14035,4330 juli 202080.100776,245.73955,62
03 augustus 202055.415319,766.14035,4331 juli 202080.422779,365.74355,65
04 augustus 202055.955322,886.15035,4901 augustus 202080.422779,365.74355,65
02 augustus 202080.422779,365.74355,65
03 augustus 202081.012785,085.74455,66
Aantal overleden patiënten per land per dag:
Aantal totaal sinds het honderdste Corona sterftegeval


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal overleden slachtoffers per land sinds het honderdste sterftegeval als gevolg van het Coronavirus in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM.

Aantal overleden patiënten genormeerd per land per dag:
Aantal per 100.000 inwoners sinds er meer dan 1 Corona sterftegeval per 100.000 inwoners is


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal overleden personen per 100.000 inwoners weer. De grafiek start op de dag van het eerste sterftegeval per 100.000 inwoners als gevolg van het Coronavirus in een land. .

Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal Corona patiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk* en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen. Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.

* = Op 3 juli kondigde het Verenigd Koninkrijk een doorlopende herziening van historische gegevens aan die tot een negatief aantal nieuwe gevallen en een algehele daling van het aantal gevallen voor het Verenigd Koninkrijk heeft geleid.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie nu de terrassen weer open zijn) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden in dit artikel getoond. (Lang) niet iedereen met mogelijke besmetting wordt getest.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks rond 14:30 als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt wekelijks gerapporteerd.
Gebruikte bronnen:
 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks diverse cijfers over het Coronavirus als open data en wekelijks een overzicht, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000, Zweden: 10.230.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Statistieken over de bevolking en het aantal overledenen voor Zweden.
 7. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Daarbij is het van belang om de leeftijdsverdeling mee te nemen. De leeftijdcohort van de besmette persoon bepaalt een belangrijk deel van de sterftekans. En die kans is per leeftijdcohort zeer scheef verdeeld. Van 0.001% bij jonge kinderen tot iets van 8% bij personen boven de tachtig. Als je een generieke rekenregel wilt toepassen dan kan de IFR gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld dit Engelstalige artikel. De kern is dat je het aantal besmettingen per leeftijdcohort moet weten om een uitspraak te doen over aantal doden of vice versa. Als een bepaald percentage van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden een aantal besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo