Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 beschikbaar? En wat kunnen we hiervan leren? Bekijk de cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen.

Bijgewerkt: 9 april 2020, 14:15 uur.

Informatie op deze pagina:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Tabellen per dag per regio: bevestigde besmettingen of opgenomen patiënten.
 3. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 4. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 5. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 6. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 7. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 8. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 9. Interactieve grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per land.
 10. Interactieve grafiek met het aantal overledenen per land.
 11. Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen.
 12. Kaart met de gemeenten met het aantal ziekenhuisopnames.
 13. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 14. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 15. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Tabel met kerncijfers over Corona:
Tabel met de belangrijkste kerncijfers over het Coronavirus per 09 april 2020.
OnderwerpAantalDatumBron
Aantal uitgevoerde tests (% positief)103.946 tests (22% positief)08 april 2020RIVM
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland21.762 patiënten09 april 2020RIVM
COVID-19 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis in Nederland7.972 opgenomen09 april 2020RIVM
COVID-19 patiënten opgenomen op de Intensive Care in Nederland1.183 patiënten09 april 2020 NVIC & NICE
Patiënten overleden aan het Coronavirus in Nederland2.396 doden09 april 2020RIVM
Overleden personen in Nederland in week 13 (23 t/m 29 maart)4.300 doden03 april 2020CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd1.476.819 patiënten09 april 2020ECDC
Patiënten overleden doden wereldwijd87.816 doden09 april 2020ECDC
Tabel met de belangrijkste kerncijfers over het Coronavirus per 09 april 2020.
OnderwerpAantal, datum, bron
Aantal uitgevoerde tests (% positief)103.946 tests (22% positief) - 08 april 2020 - RIVM
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland21.762 patiënten - 09 april 2020 - RIVM
COVID-19 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis in Nederland7.972 opgenomen - 09 april 2020 - RIVM
COVID-19 patiënten opgenomen op de Intensive Care in Nederland1.183 patiënten - 09 april 2020 - NVIC & NICE
Patiënten overleden aan het Coronavirus in Nederland2.396 doden - 09 april 2020 - RIVM
Overleden personen in Nederland in week 13 (23 t/m 29 maart)4.300 doden - 03 april 2020 - CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd1.476.819 patiënten - 09 april 2020 - ECDC
Patiënten overleden doden wereldwijd87.816 doden - 09 april 2020 - ECDC
Grafieken met het aantal Corona gevallen in Nederland en per provincie:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag:

Grafiek van het officiële aantal Corona patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests per dag voor Nederland als geheel.

Opmerking: de grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting veel hoger. Bovendien zijn de criteria voor het afnemen van tests in de loop van de maand aangescherpt. Hierdoor neemt de kans op positieve testresultaten af. De volgende grafiek toont dezelfde gegevens uitgesplitst naar provincie:

Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest):

Het cijfer met het aantal ziekenhuisopnames is afkomstig van het RIVM. Het wordt dagelijks vermeld. Het cijfer vermeldt het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen (het is dus is cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen wordt nog niet vermeld).

Grafiek met het verschil van dag op dag in het aantal Corona patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest) op basis van de dagelijkse RIVM cijfers.
Grafieken met het aantal overleden slachtoffers als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Grafiek van het dagelijkse aantal Corona patiënten dat is overleden op basis van de dagelijkse RIVM cijfers.
Grafiek van het totaal aantal Corona patiënten dat is overleden op basis van de dagelijkse RIVM cijfers.
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. In 2020 overleden er tot en met week 10 (8 maart) gemiddeld 3.132 mensen per week. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2019 en 2020). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 2-3 weken achter op de Coronacijfers. Het CBS schat het aantal overledenen voor week 13 (23 tot en met 29 maart) op ongeveer 4.300 personen.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
% Overledenen door Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage aan Corona overleden personen hoger zijn.
Week in 2020Overledenen totaalOverledenen door Corona% Overledenen door Corona
103.08730,10 %
113.203170,53 %
123.5751594,45 %
134.30059213,77 %
14Onbekend995Onbekend
15Onbekend630Onbekend
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care:

Per dag is zichtbaar (1) hoeveel patiënten er die dag nieuw op de IC zijn opgenomen en (2) hoeveel patiënten er op de IC lagen. De cijfers van de 3 meest recente dagen (in de grafieken afgebeeld met een bruine kleur) zijn nog niet compleet, dit aantal verandert nog wanneer de IC's nieuwe gegevens aanleveren.


Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Opmerking: het is opvallend dat de NOS soms een hoger aantal patiënten op de IC meldt. De bron hiervoor is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Structurele cijfers uit deze bron lijken helaas niet beschikbaar. Mogelijk zijn de aantallen hoger door een bijschatting voor de meest recente dagen. Navraag hierover is gedaan en wacht nog op antwoord. Een ander verschil met andere hogere cijfers: hier wordt het aantal op een dag bezette IC bedden getoond en dat is lager dan het aantal patiënten dat (ooit) op de IC is opgenomen (geweest).

Grafiek van het dagelijkse verschil in het aantal personen met het coronavirus op intensivecareafdelingen in Nederland.
Grafiek van het aantal personen met het coronavirus in totaal op intensivecareafdelingen in Nederland.
Geslacht en leeftijdsgroepen van Corona patiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling naar geslacht (man of vrouw) en naar leeftijdsgroep in vier grafieken: (1) het percentage personen voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus per land per dag
Totaal aantal besmettingen sinds de honderdste positieve test (logaritmische schaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal bevestigde besmettingen per land sinds de honderdste besmetting in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM. De verticale schaal van de grafiek is logaritmisch. De Corona cijfers verlopen zo exponentieel dat het op een lineaire grafiek moeilijk is om te zien hoe de trend verandert.

Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus genormeerd per land per dag
Aantal per 100.000 inwoners sinds geval 0,2 per 100.000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners weer. Het startpunt op de horizontale as is voor ieder land de dag waarop er minimaal 0,2 patiënten per 100.000 inwoners waren. De vertikale as toont de ontwikkeling van het totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Tabel met vergelijkende cijfers tussen Nederland en Italië

Onderstaande tabel vergelijkt Nederland met Italië met zo goed mogelijk vergelijkbare datums en aantallen. De datum is genomen vanaf de eerste dag dat er in elk land meer dan 0,2 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners waren. De linkerkolommen gelden voor Nederland, de rechterkolommen voor Italië. "Besmet" is het aantal bevestigde besmettingen zoals door het RIVM en ECDC gerapporteerd. De kolommen met "100K" tonen het aantal per 100.000 inwoners.

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Italië (korte weergave).
NederlandItalië
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
08 april 202020.549118,572.24812,9729 maart 202097.689162,1410.78117,89
09 april 202021.762125,572.39613,8330 maart 2020101.739168,8611.59119,24

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Italië (volledige weergave).
NederlandItalië
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
04 maart 2020380,2200,0023 februari 20201320,2220,00
05 maart 2020820,4700,0024 februari 20202290,3860,01
06 maart 20201280,7410,0125 februari 20203220,53110,02
07 maart 20201881,0810,0126 februari 20204000,66120,02
08 maart 20202651,5330,0227 februari 20206501,08170,03
09 maart 20203211,8530,0228 februari 20208881,47210,03
10 maart 20203822,2040,0229 februari 20201.1281,87290,05
11 maart 20205032,9050,0301 maart 20201.6892,80350,06
12 maart 20206143,5450,0302 maart 20202.0363,38520,09
13 maart 20208044,6450,0303 maart 20202.5024,15800,13
14 maart 20209595,53120,0704 maart 20203.0895,131070,18
15 maart 20201.1356,55200,1205 maart 20203.8586,401480,25
16 maart 20201.4138,15240,1406 maart 20204.6367,691970,33
17 maart 20201.7059,84430,2507 maart 20205.8839,762330,39
18 maart 20202.05111,83580,3308 maart 20207.37512,243660,61
19 maart 20202.46014,20760,4409 maart 20209.17215,224640,77
20 maart 20202.99417,281060,6110 maart 202010.14916,846311,05
21 maart 20203.63120,951360,7811 maart 202012.46220,688271,37
22 maart 20204.20424,261791,0312 maart 202015.11325,081.0161,69
23 maart 20204.74927,402131,2313 maart 202017.66029,311.2682,10
24 maart 20205.56032,082761,5914 maart 202021.15735,121.4412,39
25 maart 20206.41237,003562,0515 maart 202023.98039,801.8113,01
26 maart 20207.43142,884342,5016 maart 202027.98046,442.1583,58
27 maart 20208.60349,645463,1517 maart 202031.50652,292.5054,16
28 maart 20209.76256,336393,6918 maart 202035.71359,272.9784,94
29 maart 202010.86662,707714,4519 maart 202041.03568,113.4075,65
30 maart 202011.75067,808644,9920 maart 202047.02178,044.0326,69
31 maart 202012.59572,681.0396,0021 maart 202053.57888,934.8278,01
01 april 202013.61478,561.1736,7722 maart 202059.13898,155.4769,09
02 april 202014.69784,811.3397,7323 maart 202063.927106,106.07710,09
03 april 202015.72390,731.4878,5824 maart 202069.176114,816.82011,32
04 april 202016.62795,941.6519,5325 maart 202074.386123,467.50512,46
05 april 202017.851103,011.76610,1926 maart 202080.539133,678.16513,55
06 april 202018.803108,501.86710,7727 maart 202086.498143,579.13615,16
07 april 202019.580112,982.10112,1228 maart 202092.472153,4810.02316,64
08 april 202020.549118,572.24812,9729 maart 202097.689162,1410.78117,89
09 april 202021.762125,572.39613,8330 maart 2020101.739168,8611.59119,24
31 maart 2020105.792175,5912.43020,63
01 april 2020110.574183,5313.15721,84
02 april 2020115.242191,2713.91723,10
03 april 2020119.827198,8814.68124,37
04 april 2020124.632206,8615.36225,50
05 april 2020128.948214,0215.88926,37
06 april 2020132.547220,0016.52527,43
07 april 2020135.586225,0417.12928,43
08 april 2020139.422231,4117.66929,33
Aantal overleden patiënten per land per dag
Aantal totaal sinds het eerste Corona sterftegeval


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal overleden slachtoffers per land sinds het eerste sterftegeval als gevolg van het Coronavirus in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM.

Aantal overleden patiënten genormeerd per land per dag
Aantal per 100.000 inwoners sinds het eerste Corona sterftegeval


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal overleden personen per 100.000 inwoners weer. De grafiek start op de dag van het eerste sterftegeval als gevolg van het Coronavirus in een land.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Onderstaande grafiek toont het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. Het aantal tests is niet volledig omdat (nog) niet alle laboratoria (dagelijks) gegevens aan het RIVM aanleveren. Het percentage positief geteste personen klopt wel ten opzichte van de beschikbare gegevens over de afgenomen tests.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste personen per dag.
Aantal opgenomen patiënten per gemeente en provincie:

Onderstaande Coronavirus kaart van Nederland per gemeente van het RIVM toont het aantal opgenomen patiënten per 100.000 inwoners per gemeente.

Aantal opgenomen patiënten in Nederland per 100.000 inwoners per gemeente. Grafiek van het officiële aantal Corona patiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Groei van het aantal geregistreerde patiënten in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

De onderstaande grafieken tonen het aantal patiënten op basis van positieve tests per land. Het aantal tests dat verschillende landen uitvoeren varieert sterk. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting (veel) hoger, afhankelijk van het percentage tests. De grafieken zijn bovendien gebaseerd op absolute aantallen en houden (helaas, nog?) geen rekening met het aantal inwoners, leeftijden, de bevolkingsdichtheid, de mate van onderlinge sociale contacten of wat verder relevant kan zijn per land. Daarnaast maken deze grafieken maken gebruik van de cijfers van het ECDC. Deze cijfers kunnen iets achterlopen ten opzichte van de cijfers van het RIVM.

Groei van het officiële aantal patiënten in diverse landen.

De twee onderstaande grafieken tonen op de horizontale-as het aantal dagen geteld vanaf het honderdste bevestigde besmettingsgeval met het Coronavirus in een land. De datum waarop dit plaatsvond is in ieder land verschillend.

Overzicht van het het aantal bevestigde besmettingen vanaf de dag waarop in een land de honderdste patiënt geregistreerd werd. Lijngrafiek van het officiële aantal patiënten vanaf de dag waarop in een land de 100ste patiënt geregistreerd werd.

De onderstaande grafieken tonen op de horizontale-as het aantal dagen geteld vanaf het eerste overleden COVID-19 slachtoffer in een land. De datum waarop dit plaatsvond is in ieder land verschillend.

Lijngrafiek van het antal doden per land sinds het eerste Corona overlijdensgeval. Overzicht van het aantal doden per land sinds het eerste Corona overlijdensgeval. Lijngrafiek met Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen.
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie op het terras zodra dit weer open is) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. (Nog) niet alle laboratoria melden (dagelijks) melden hun aantallen. Eerdere informatie hierover: Het RIVM heeft in eerste instantie ad hoc gecommuniceerd over het aantal afgenomen tests. 31 maart is gecommuniceerd dat er dagelijks 4.000 tests per dag worden uitgevoerd, dat dit zo snel mogelijk wordt verviervoudigd cq tot 17.000 tests per dag wordt uitgebreid en dat het doel is om binnen enkele weken 29.000 tests per dag uit te voeren. Uit een tweet van het RIVM op 11 maart is bekend dat er op dat moment 6.000 tests waren afgenomen. Omdat 1 persoon vaak 2 keer getest wordt betekent dit dat er op dat moment ongeveer 3000 personen getest zijn. Meten is weten, maar er kan door de beperkte capaciteit helaas niet veel meer getest worden. Het RIVM heeft wel een steekproef genomen: Van 6-8 maart werden 1.097 ziekenhuismedewerkers getest. Gemiddeld bleek 3,9 procent het coronavirus te hebben. Er werden ook 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9% het virus te hebben. In deze video van 25 maart wordt ook melding gemaakt van het aantal afgenomen tests. De video toont de vergadering waarin Tweede Kamerleden worden bijgepraat door het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er zijn, volgens één van de eerste dia's die tijdens het gesprek getoond worden, 37.444 monsters afgenomen, waarvan op dat moment 5.150 testen positief waren.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden in dit artikel getoond. (Lang) niet iedereen met mogelijke besmetting wordt getest.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal overleden patiënten wordt dagelijks gerapporteerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt dagelijks gerapporteerd. De bron van de besmetting (buitenland of via een andere patiënt) is door het RIVM in een aantal persberichten gedeeld. Op 12 maart kwamen 111 besmettingen via een andere patiënt en 239 uit het buitenland.

Gebruikte bronnen:

 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert sinds 24 maart ook dagelijks meer cijfers over het Coronavirus, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
 7. Met dank aan TAG voor het delen van de dagelijkse RIVM cijfers tot en met 11 maart.

Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Als 2 procent van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden 50 besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model van exponentiële groei worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo