Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: 22 oktober (week 42), 07:44 uur (wekelijkse sterftecijfers van het CBS bijgewerkt).

Inhoud en meer informatie:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Vaccinatiecijfers uit het RIVM vaccinatieprogramma.
 3. Tabellen per regio: bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten of sterftes.
 4. Corona statistieken per land wereldwijd.
 5. Aantal uitgevoerde tests en percentage positieve uitslagen.
 6. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 7. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 8. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 9. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 10. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 11. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 12. Grafieken per land met het aantal bevestigde besmettingen en het aantal overledenen per 100.000 inwoners.
 13. Grafiek met het aantal besmettingen per provincie.
 14. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 15. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 16. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Kerncijfers over Corona vandaag:
(korte versie, bekijk het uitgebreide overzicht met actuele cijfers)
Onderwerp, datumAantal, bron
Aantal vaccinaties - 18 oktober 202120.122.882 vaccins gemeld, 23.858.776 geschat - RIVM
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 41 2021198.418 getest (12,00% positief) - RIVM
Aantal besmettingen (positieve tests) - 21 oktober 20215.223 positieve tests vandaag gemeld (2.064.729 totaal) - RIVM
Corona ziekenhuisopnames nieuw gemeld* - 21 oktober 2021Totaal 106: 88 op de verpleegafdeling en 18 op de IC (inclusief doorstroom van de verpleegafdeling) - LCPS
Coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 22 oktober 2021 (NICE), 21 oktober 2021 (LCPS)706 nu opgenomen (-17 verschil met gisteren, NICE) / 660 nu opgenomen (+10 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Coronapatiënten opgenomen op de Intensive Care* - 22 oktober 2021 (NICE), 21 oktober 2021 (LCPS)161 nu opgenomen (-1 verschil, NICE) / 164 nu opgenomen (-1 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 21 oktober 2021761 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden aan het Coronavirus - 21 oktober 20217 overleden vandaag gemeld (18.280 totaal) - RIVM
Overleden personen - Week 41 20213.096 doden in 1 week in Nederland (alle mogelijke oorzaken) - CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd - Week 41 20212.893.450 patiënten (241.366.015 totaal) - ECDC

* = De cijfers over het aantal ziekenhuisopnames van RIVM & GGD, de stichting NICE en het LCPS verschillen op enkele punten. Zie de toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten.

Aantal vaccinaties per 100 inwoners in Nederland


Even geduld alsjeblieft...

de vaccinatiecijfers worden geladen!Grafiek met het aantal vaccinaties per 100 inwoners: het totaal aantal vaccinaties per 100 inwoners, het aantal gevaccineerde personen per 100 inwoners en het aantal volledig gevaccineerde personen per 100 inwoners. Gegevens per dag voor Nederland.

Het aantal vaccinaties wordt gerapporteerd op basis van het totaal aantal toegediende doses. Een vaccinatie wordt geteld als een enkele dosis. Meestal zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Dit is afhankelijk van het specifieke doseringsschema (zoals type vaccin, en beleid voor leeftijden of personen die al Corona hebben gehad).

Vergelijk landen
Aantal vaccinaties per 100 inwoners per land:
Tabel met het aantal gegeven vaccinaties per 100 inwoners voor geselecteerde landen. 1 persoon krijgt vaak meer dan 1 vaccinatie. Hierdoor kan het aantal vaccinaties per 100 inwoners boven de 100 uitkomen. Klik op de namen van de landen en bekijk meer informatie per land. Bron: OurWorldInData.org.
LandDatumVaccinaties per 100
Portugal18 oktober 2021158,97
Spanje19 oktober 2021152,11
Denemarken19 oktober 2021151,76
Italië20 oktober 2021145,05
Noorwegen19 oktober 2021144,62
Frankrijk19 oktober 2021144,38
België20 oktober 2021144,29
Zweden20 oktober 2021140,27
Verenigd Koninkrijk19 oktober 2021139,19
Nederland18 oktober 2021138,93
Duitsland20 oktober 2021131,62
Luxemburg16 oktober 2021126,99
Oostenrijk19 oktober 2021124,54
Zwitserland17 oktober 2021124,31
Pagina per land Tabel alle landen
Vaccinaties (23.858.776 geschat, 20.122.882 gemeld):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona vaccinatiegegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont informatie over de Corona vaccinaties. Zowel over "het aantal prikken" als over het "aantal personen". Er worden 3 onderwerpen getoond: (1) het aantal toegediende vaccins zoals berekend, (2) het aantal vaccinaties zoals gemeld en (3) het aantal volledig gevaccineerde personen. Tot nu toe zijn er 20.122.882 vaccinaties teruggemeld. Naar schatting zijn in totaal echter al 23.858.776 prikken gezet. Het geschatte cijfer is een berekening gebaseerd op de hoeveelheid vaccins die is afgeleverd bij priklocaties. De gemelde cijfers zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde prikken. Zie onderstaande toelichting voor meer informatie.

Vaccinatiesnelheid

Aannames bij de berekening van het aantal geschatte vaccinaties:

Het aantal geschatte vaccinaties is een berekening van het aantal gezettte prikken. De vaccinaties die bij de GGD worden toegediend worden elke dag opgeteld in het CIMS systeem van het RIVM. Bij de diverse andere partijen die vaccinaties toedienen is het verzamelen van de gegevens een stuk ingewikkelder: Het RIVM ontvangt cijfers van enkele tientallen organisaties, zoals ziekenhuizen, zorgorganisaties en koepels van huisartsen. En die organisaties kunnen weer verschillende systemen gebruiken. Alleen de huisartsen in Nederland gebruiken al 11 verschillende systemen om het aantal gezette prikken te rapporteren. Hierdoor verloopt er de nodige tijd tussen het moment dat een prik wordt gezet en het moment dat deze alszodanig door het RIVM is geregistreerd. Bovendien kunnen mensen die hun vaccinatie krijgen aangeven dat ze niet willen dat hun informatie in het registratiesysteem (CIMS) terechtkomt.

Het RIVM maakt daarom een schatting van het aantal uitgevoerde vaccinaties. Hierbij gebruikt het RIVM verschillende aannames over:

 • Levertijden van de vaccins.
 • De snelheid waarmee prikken door diverse organisaties na levering gezet worden.
 • Verspillingspercentages.
 • Mensen waarvoor de gegevens niet in de registratie meegenomen mogen worden.

De cijfers omvatten zowel eerste als tweede prikken. Mensen hebben van de meeste vaccines twee prikken nodig voor een volledige vaccinatie.

Verandering in de aannames bij de vaccinatiecijfers:

Aangepaste schatting per 28 april: op 28 april 2021 heeft het RIVM het geschat aantal gezette vaccins tot en met 27 april aangepast van 5.293.851 naar 5.084.304 vaccins. Ook ontbreken de gegevens over het aantal gemelde vaccinaties tot en met 27 april in de data die het RIVM sinds 28 april publiceert. Daarom zijn deze gegevens vanuit een eigen kopie van eerdere dagen toegevoegd. Eerdere verwijderde het RIVM de historische gegevens op 13 april uit de dagelijkse open data. En op 12 april is helemaal geen vaccinatiedata gepubliceerd, daarom is als aantal voor 12 april het gemiddelde genomen van het aantal gemelde vaccins op 11 april (zoals 11 april door het RIVM gepubliceerd) en het aantal van 13 april (zoals 13 april door het RIVM gepubliceerd).

De gegevens over het aantal gemelde corona vaccinaties zijn initieel ad hoc verzameld. Om de gegevens in een grafiek te tonen zijn de datapunten voor dagen waarvoor de gegevens ontbreken geïnterpoleerd. Vanaf 25 januari komen deze gegevens uit het Corona dashboard. De gegevens over het aantal unieke personen dat volledig gevaccineerd is (met de huidige vaccins betekent dit dat 1 persoon 2 prikken heeft gekregen) zijn momenteel alleen op wekelijkse basis beschikbaar.

Informatie 31 januari: Bij de cijfers over het aantal vaccinaties op het corona dashboard stond tot 31 januari de melding "Het kan een tijd duren voordat een prik wordt gemeld. Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt daarom hoger.". Veel inentingen worden pas later gemeld, hierdoor leek het aantal op basis van het aantal meldingen lager dan het in werkelijkheid was. Vanaf 31 januari wordt een nieuwe methode gehanteerd waarbij het aantal prikken dat is gezet wordt berekend op basis van het aantal vaccins dat is afgeleverd. Hierbij wordt rekening gehouden met 5 procent verspilling en met aannames over het aantal prikken dat uit een flacon met het vaccin gehaald kan worden. Voor het Pfizervaccin wordt hierbij gerekend met 6 prikken uit een flacon. En voor het Modernavaccin gaat de berekening uit van 10 prikken uit een flesje.

Informatie 15 april: Het RIVM geeft aan dat een aantal formules om het aantal gezette vaccins te berekenen zijn bijgesteld:

 • Het percentage vaccins dat naar schatting wordt verspild is aangepast van 5% naar 1%.
 • De snelheid waarmee voorraden vaccins die ergens worden afgeleverd worden weggeprikt wordt nu hoger (sneller) ingeschat.
 • Ruim 400.000 AstraZeneca-prikken die door huisartsen gezet zijn worden nu als gezet ingeschat waar die eerder nog niet meegeteld werden.
Reproductiegetal ("R"):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Coronagegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor het reproductiefactor ("R") per week over de afgelopen 10 weken. Hierbij wordt de 'Ondergrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval', het 'Geschatte reproductiegetal' en de 'Bovengrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval' getoond. Het reproductiegetal representeert het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. De schatting van het reproductiegetal wordt door het RIVM na ongeveer 2 weken bekend gemaakt.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Onderstaande grafiek toont het aantal uitgevoerde testen en het aantal en percentage daarvan dat positief is. Het betreft uitsluitend personen die zich bij de GGD laten testen naar aanleiding van klachten of naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste personen per week sinds 2020. Tests per dag

Toelichting op de testcijfers:

Bovenstaande grafiek toont het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. De testgegevens zijn gebaseerd op de data uit het testuitslagensysteem van de GGD's. Het RIVM rapporteert de open data over tests wekelijks op dinsdag. De grafiek toont de gegevens voor personen die testen naar aanleiding van klachten of naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek. De cijfers over de testen voor toegang en de testen voor reizen zijn niet meegenomen (sinds 1 juli 2021 nemen de GGD'en ook testen voor uitgaande reizigers af). Dit in verband met het verschil in testpopulatie. Het percentage positief geteste personen is bij testen voor toegang en testen voor reizen veel lager. Hier wordt immers niet gericht getest op personen die een hogere kans op Corona hebben maar op alle personen die een bepaalde activiteit willen uitvoeren. De gegevens over het testen voor reizen worden worden in de aparte grafiek (hierna) weergegeven.

Om het percentage positieve tests te berekenen zijn alleen de tests met bekende testuitslag meegenomen (met andere woorden: alleen de positieve gevallen die horen bij de data over uitgevoerde tests zijn meegenomen). De postieve tests van commerciële teststraten die alleen positieve testuitslagen doorgeven komen uitsluitend terug in de cijfers over het aantal besmettingen per dag, niet in de hier getoonde wekelijkse testdata.

(Positief) geteste reizigers (GGD en commercieel):

Onderstaande grafiek toont het aantal testen voor uitgaande reizigers en het percentage positieve uitslagen onder deze groep. De gegevens komen van zowel de GGD'en als de commerciële testafnemers voor testen van uitgaande reizigers per week.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste reizigers per week.
Donatie voor AlleCijfers

De informatie op AlleCijfers en in het downloadbare Excel document wordt dagelijks gratis bijgewerkt. Dit kost veel tijd en geld. Als je de informatie waardeert overweeg dan alsjeblieft een donatie van een bedrag naar keuze.

Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet (positief getest)? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag.


Toelichting:
 1. De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.
 2. De grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.
Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag dat hier wordt weergegeven is het verschil tussen de dagtotalen in de RIVM data, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 21 oktober 2021 zijn er 5.223 positieve tests gemeld, dit wijkt af van het verschil van 5.195 positieve tests tussen de totalen voor Nederland op 21 oktober 2021 en 20 oktober 2021.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont het totaal aantal positieve tests ("bevestigde besmettingen met Corona") per week. De gegevens voor de meest recente week worden dagelijks aangevuld.

Toon per regio
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per 100.000 inwoners per week:
Positief geteste personen per leeftijdsgroep per week:
Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest):

De cijfers over het aantal Corona ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen (buiten de IC) zijn afkomstig van het RIVM, stichting NICE en het LCPS. De cijfers worden dagelijks vermeld. Er zijn verschillen in wat gemeten wordt waardoor de gegevens onderling verschillen. Er zijn cijfers over het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen, het aantal patiënten dat momenteel is opgenomen en het aantal dat in het ziekenhuis heeft gelegen.

Een onderscheid tussen het aantal COVID ziekenhuis en IC opnames van personen met en zonder vaccinatie is op basis van de data over patiënten helaas niet te maken. Een artikel in het Algemeen Dagblad (AD) van 3 juli hierover maakt duidelijk dat er bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten in de ziekenhuizen worden opgenomen. Het AD heeft contact opgenomen met een hele serie ziekenhuizen omdat de vaccinatiestatus van patiënten in Nederland nog niet centraal geregistreerd wordt geregistreerd. Uit de rondgang van het AD bleek dat slechts bij enkele ziekenhuizen patiënten met een vaccinatie opgenomen te zijn. Deze vaccinaties waren bovendien vaak nog niet volledig (ingewerkt).


Ziekenhuisopnames: RIVM rapportage op basis van GGD meldingen, data van de stichting NICE en communicatie van aantallen door het LCPS

Zowel het RIVM (op basis van cijfers van de GGD), stichting NICE en het LCPS delen informatie over het aantal ziekenhuisopnames met Corona:

 1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten). Deze gegevens zijn ook per gemeente beschikbaar en worden op AlleCijfers in de tabel met ziekenhuisopnames per gemeente gebruikt.
 2. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.
 3. Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Het LCPS is tijdens de Corona piek opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden.
 4. Zowel het RIVM als stichting NICE levert gegevens over het aantal ziekenhuisopnames van Coronapatiënten. Het RIVM doet dit met data van de GGD's. Tot 1 juni komen deze cijfers goed overeen. Dit is omdat in die periode vooral ernstig zieke personen op Corona getest zijn. En een relatief groot deel van deze patiënten is in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 1 juni worden veel meer personen op Corona getest. Hierdoor wordt bij meer mensen op een vroeg moment getest en wordt een eventuele ziekenhuisopname in de periode daarna niet meer altijd aan de GGD doorgegeven. De cijfers van de stichting NICE liggen hierdoor de afgelopen periode hoger dan die van de GGD's. De cijfers van de stichting NICE zijn alleen voor heel Nederland beschikbaar, die van de GGD ook per gemeente en provincie. Voor landelijke informatie over het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal gebruikt het RIVM de NICE data als belangrijkste bron.

De berichten van het LCPS vermelden een lager aantal Coronapatiënten dat op verpleegafdelingen van het ziekenhuis verblijft dan het aantal dat uit de open data van de stichting NICE blijkt. In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. De GGD houdt niet bij hoeveel patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen dus het aantal op een moment nog opgenomen patiënten is uit die bron niet beschikbaar.

Bezette plaatsen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen (NICE en LCPS)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Coronapatiënten er per dag in totaal op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De bezetting van de normale ziekenhuiscapaciteit was 10.665 gewone ziekenhuisbedden op 13 oktober 2020 (volgens een eenmalig bericht van het LCPS). Een structurele bron hiervoor is helaas nog niet gevonden, de beddencapaciteit op zorg-capaciteit.nl biedt geen open data.

De aantallen in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op het aantal "Aanwezig op verpleegafdeling verdacht of bewezen Corona" van de stichting NICE en de "Corona opnames buiten de Intensive Care" zoals door het LCPS gerapporteerd. Het verschil bestaat uit het wel (NICE) of niet (LCPS) meetellen van (1) patiënten waar Corona verdenking is maar die nog niet bevestigd is en (2) patiënten die niet meer besmettelijk zijn maar nog wel behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Zie deze toelichting.

Opgenomen Coronapatiënten dag op dag (NICE)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag (dit is exclusief het aantal personen dat uit ziekenhuis is ontslagen en daardoor hoger dan het dag op dag verschil in het aantal bezette plaatsen in het ziekenhuis). De gegevens over het aantal ziekenhuisopnamen lopen helaas 1 dag achter ten opzichte van het aantal positieve tests en het aantal overledenen. Dit is omdat de RIVM-NICE data in plaats van de RIVM-GGD data als bron van de ziekenhuisopnamen gebruikt wordt. De GGD gegevens zijn wel meer recent beschikbaar maar deze zijn onvolledig. Beide gegevenssets zijn onderdeel van het gratis te downloaden Excel document.

Opgenomen Coronapatiënten cumulatief per week (NICE)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De grafiek toont het totaal aantal Coronapatiënten dat in het ziekenhuis heeft gelegen (cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen blijft hierbij onvermeld). Merk op: Het totaal aantal ziekenhuisopnames tot en met 22 oktober 2021 is 76.749. Dit is hoger dan het totaal aantal van 72.171 unieke patiënten tot en met 20 oktober 2021 zoals in grafiek vermeld. De eerste 3 dagen van 2021 worden meegeteld bij week 53 van 2020. Week 1 van 2021 start hiermee op 4 januari 2021.

Toon per regio
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Onderstaand worden twee grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond. De gegevens komen van 2 partijen die het aantal opnames op de Intensive Care in Nederland rapporteren: stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Meest recent (21 oktober 2021) rapporteert het LCPS 164 Corona gerelateerde IC opnames (-1 verschil met 1 dag eerder). NICE rapporteert 161 IC opnames per 22 oktober 2021 (waarvan 0 nieuwe opnames vandaag gemeld). Bekijk onderstaande toelichting voor een uitleg over het verschil in werkwijze.


Verschil tussen NICE en LCPS:

In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier IC-bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. Bij NICE worden deze beide categorieën wel meegeteld.

IC artsen in alle ziekenhuizen houden in het NICE systeem bij hoeveel patiënten zijn opgenomen en wie er weer naar huis mochten of zijn overleden. Nadeel van dit systeem is dat artsen zelf de gegevens moeten invoeren. Daar hebben ze niet altijd meteen tijd voor. Daardoor zijn de cijfers van NICE niet meteen actueel. Het LCPS gebruikt naast NICE als bron ook de 11 Regionale Overleggen voor Acute Zorg (ROAZ) in Nederland. Elke ROAZ belt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio met de vraag: hoeveel patiënten – met en zonder corona - zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Nadeel van dit systeem is dat het een momentopname is.

Toelichting op onderstaande grafieken:

Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Personen met of zonder Corona op de Intensive Care


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De definities die de stichting NICE en het LCPS hanteren wijken iets af, zie bovenstaande toelichting. Vanuit het LCPS wordt ook het totaal aantal patiënten (met of zonder Corona) vermeld. De grafiek toont de gegevens over het afgelopen half jaar tot en met 22 oktober (week 42).

Personen met Corona op de Intensive Care (bezette plaatsen, nieuwe opnames en totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Patiënten op de IC. Gegevens vanaf week 12 2020 tot en met 22 oktober (week 42) 2021. De data van de meest recente week is nog niet volledig.

Bovenstaande grafiek toont in het blauw hoeveel Coronapatiënten er per week maximaal op de IC aanwezig waren (of momenteel nog zijn). In het groen wordt getoond hoeveel personen met het coronavirus er totaal per week nieuw op de IC zijn opgenomen. De rode lijn toont het cumulatieve aantal op de IC opgenomen patiënten sinds de start van de Corona pandemie. De gebruikte data komt van de stichting NICE.

Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een dag gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden Coronapatiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal overledenen op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 27 augustus 2021 zijn er 4 overledenen gemeld, dit wijkt af van het verschil van 3 overledenen tussen de totalen voor Nederland op 27 augustus 2021 en 26 augustus 2021.

Overleden Coronapatiënten cumulatief per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De eerste 3 dagen van 2021 worden meegeteld bij week 53 van 2020. Week 1 van 2021 start hiermee op 4 januari 2021.

Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen met Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend meer dan verwacht. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2021). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

In week 41 (11 tot en met 17 oktober 2021) overleden naar schatting 3.096 personen. In 2019 (het meest recente jaar zonder Corona) overleden gemiddeld 2.793 personen per week in deze periode van het jaar. Dit periodegemiddelde is berekend als het gemiddeld aantal personen per week voor week 38 tot en met week 44. In september 2021 overleden meer mensen dan verwacht, dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Toon per regio
% Overledenen met Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage met Corona overleden personen hoger zijn.
WeekOverledenen totaalOverledenen met Corona% Overledenen met Corona
352.847411,44%
363.071321,04%
372.893451,56%
382.868361,26%
393.047321,05%
403.027220,73%
413.096441,42%
42Onbekend32Onbekend
Leeftijdsgroepen en geslacht van Coronapatiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling van Coronapatiënten naar leeftijdsgroep en naar geslacht (man of vrouw). De grafieken per leeftijdsgroep zijn gebaseerd op de open data bron van het RIVM met karakteristieken per positief geteste casus in Nederland. Hierbij zijn de aantallen per leeftijdsgroep of geslacht en per datum gegroepeerd. De onderliggende aantallen ziekenhuisopnames en overlijdens zijn niet volledig. Er geldt namelijk geen meldplicht voor opnames en overlijdens met COVID-19 aan de GGD'en. Hierdoor is sprake van onderrapportage. Het hebben van een positieve testuitslag voor COVID-19 is wel meldingsplichtig.

De leeftijdsgrafieken tonen het percentage positieve tests (besmettingen), ziekenhuisopnames en overledenen per leeftijdsgroep als percentage van het totaal aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overledenen. Hierbij wordt steeds een grafiek getoond op basis van alle gegevens sinds februari 2020 en een grafiek op basis van de gegevens over de afgelopen vier weken. Het overzicht naar geslacht wordt weergegeven in vier grafieken: (1) het percentage personen per leeftijdsgroep voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat in het ziekenhuis is opgenomen naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten met Corona dat is overleden naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen (selectie van landen met minimaal 1 miljoen inwoners).
PositieLandBesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen t/m 21 oktober 2021
3Servië1267
4Letland1256
5Litouwen1163
6Georgië1157
9Estland1086
55Nederland228
Toon alle landen
Bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per land:
Totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het cumulatieve aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken per land. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC. Het ECDC publiceert wekelijks op donderdag nieuwe cijfers.

Toon landen in tabel
Corona sterftegevallen per 100.000 inwoners per land:
Totaal aantal overleden patiënten per 100.000 inwoners over de afgelopen 20 weken


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal totaal overleden slachtoffers als gevolg van het Coronavirus per land over de afgelopen 20 weken. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC. Het ECDC publiceert wekelijks op donderdag nieuwe cijfers.

Toon alle landen
Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal Coronapatiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen. Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.
Publicatie agenda van Coronagegevens:
 1. Dagelijks om 15:15 uur: RIVM data over het aantal positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen. Dan worden ook de gegevens over ziekenhuisopnames (IC en verpleegafdelingen) van de stichting NICE en het LCPS bijgewerkt. En ook de gegevens over het aantal vaccinaties voor Nederland (van het Corona dashboard) en voor meer dan 60 landen wereldwijd (van OurWorldInData.org) worden dan bijgewerkt.
 2. Dagelijks om 16:15 uur: nieuwe versie van het RIVM casus bestand met daarin alle positieve testgevallen, ziekenhuisopnames (GGD) en overledenen naar leeftijdsgroep en geslacht.
 3. Wekelijks op dinsdagmiddag de epidemologische rapportage (PDF) van het RIVM met diverse tabellen die voor de gegevens over het aantal uitgevoerde tests gebruikt worden.
 4. Wekelijks op donderdag de nieuwe gegevens van het ECDC met wereldwijde gegevens over Corona per land.
 5. Wekelijks op vrijdag het aantal overledenen per week, provincie en gemeente onder de bevolking van Nederland, ongeacht de overlijdensoorzaak.
Gebruikte bronnen:
 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks diverse cijfers over het Coronavirus als open data en wekelijks een overzicht, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000, Zweden: 10.230.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Statistieken over de bevolking en het aantal overledenen voor Zweden.
 7. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?
 5. Waar vinden de besmettingen plaats? Ondanks alle maatregelen vinden nog steeds veel nieuwe besmettingen plaats. Het antwoord op deze vraag is relevant om te beoordelen aan welke maatregelen dient te worden vasthouden of niet en of het uitvaardigen van nieuwe maatregelen zinvol kan zijn.
 6. Een aantal mensen krijgt 'COVID long' en ondervindt lange tijd de gevolgen van de besmetting. De verhalen die het nieuws halen zijn zorgwekkend. Hoeveel mensen krijgen hiermee te maken?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden op deze pagina getoond.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks om 15:15 uur als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt dagelijks gerapporteerd.
Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Daarbij is het van belang om de leeftijdsverdeling mee te nemen. De leeftijdcohort van de besmette persoon bepaalt een belangrijk deel van de sterftekans. En die kans is per leeftijdcohort zeer scheef verdeeld. Van 0.001% bij jonge kinderen tot iets van 8% bij personen boven de tachtig. Als je een generieke rekenregel wilt toepassen dan kan de IFR gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld dit Engelstalige artikel. De kern is dat je het aantal besmettingen per leeftijdcohort moet weten om een uitspraak te doen over aantal doden of vice versa. Als een bepaald percentage van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden een aantal besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo