Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Statistieken over het Coronavirus en COVID-19

Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.
Wat kunnen statistieken over het verloop van de Corona pandemie ons leren? Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de RIVM cijfers besmet en hoeveel zijn dit er naar verwachting werkelijk? Overzicht van de beschikbare statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Dagelijks bijgewerkte Corona cijfers en grafieken met gegevens uit diverse officiële bronnen. Bijgewerkt: 27 september 2020, 14:20 uur.

Inhoud en meer informatie:
 1. Tabel met de belangrijkste cijfers over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland.
 2. Tabellen per regio: bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten of sterftes.
 3. Corona statistieken per land wereldwijd.
 4. Aantal uitgevoerde tests en percentage positieve uitslagen.
 5. Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per dag.
 6. Grafiek met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest).
 7. Grafiek met het aantal overleden personen per dag.
 8. Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal totaal.
 9. Grafiek met het aantal patiënten op de Intensive Care.
 10. Overzicht van het geslacht en de leeftijdsgroepen van Corona patiënten.
 11. Interactieve grafiek met het aantal bevestigde besmettingen per land.
 12. Interactieve grafiek met het aantal overledenen per land.
 13. Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden.
 14. Grafiek met het aantal besmettingen per provincie.
 15. Grafiek van de groei van het officiële aantal patiënten in Nederland en andere landen.
 16. Grafieken van Nederland en omliggende landen.
 17. Opsomming van open data bronnen over het Coronavirus.
Kerncijfers over Corona vandaag:
(korte versie, bekijk het uitgebreide overzicht met actuele cijfers)
Onderwerp, datumAantal, bron
Aantal uitgevoerde tests (% positief) - Week 38 2020169.316 getest (6,10 % positief) - RIVM
Aantal besmettingen (positieve tests) - 27 september 20202.999 positieve tests vandaag gemeld (111.626 totaal) - RIVM
Corona patiënten opgenomen in een ziekenhuis - 27 september 202038 opgenomen vandaag gemeld (12.626 totaal) - RIVM
Corona patiënten opgenomen op de Intensive Care - 27 september 2020127 patiënten aanwezig op de IC* (5 verschil) - LCPS
Corona patiënten opgenomen op de Intensive Care - 27 september 20201 opname vandaag (130 patiënten aanwezig op de IC*, 3.236 cumulatief op IC geweest)) - NICE
Intensive Care bezetting totaal - 27 september 2020686 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden aan het Coronavirus - 27 september 20208 overleden vandaag gemeld (6.374 totaal) - RIVM
Overleden personen - Week 37 20202.704 doden in 1 week in Nederland (alle mogelijke oorzaken) - CBS
Bevestigde besmettingen wereldwijd - 26 september 2020301.456 patiënten (32.916.707 totaal) - ECDC

* = De cijfers over de Intensive Care van de stichting NICE en het LCPS verschillen op enkele punten. Zie deze toelichting.

Aantal uitgevoerde tests en aantal & percentage positieve uitslagen:

Onderstaande grafiek toont het aantal geteste personen en het aantal & percentage positief geteste personen op het COVID-19 virus in Nederland. De testgegevens tot en met week 22 zijn gebaseerd op de 'virologische dagstaten' van laboratoria. Voor de gegevens vanaf week 23 worden de gegevens uit het testuitslagensysteem van de GGD's gebruikt. De selectie van data tussen beide verschilt. Beide volledige datasets en de toelichting op het verschil hiertussen zijn onderdeel van het gratis te downloaden Excel document met verzamelde Corona data. Het RIVM rapporteert de open data over tests wekelijks op dinsdag.

Aantal uitgevoerde tests en aantal en percentage positief geteste personen per dag.
Reproductiegetal ("R"):


Heel even geduld alsjeblieft...

de Coronagegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor het reproductiefactor ("R") per dag met de 'Ondergrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval', het 'Geschatte reproductiegetal' en de 'Bovengrens met een 95% betrouwbaarheidsinterval'. Het reproductiegetal representeert het aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. De schatting van het reproductiegetal wordt door het RIVM na ongeveer 2 weken bekend gemaakt. Hier worden de tot en met 27 september 2020 gepubliceerde gegevens getoond.

Grafieken met het aantal Corona besmettingen:

Hoeveel personen in Nederland zijn volgens de officiële statistieken van het RIVM met het Coronavirus besmet (positief getest)? De twee onderstaande grafieken tonen het aantal bevestigde besmettingen voor Nederland, de eerste grafiek toont de dagelijkse toename, de tweede toont het totale aantal per dag.


Toelichting:
 1. De begrippen "positief getest" en "bevestigde besmetting" worden door de WHO, het RIVM en ook hier gebruikt alsof ze hetzelfde zijn. Iemand die positief getest is hoeft echter niet daadwerkelijk besmet te zijn. De test kan vals positief zijn. In dat opzicht is het beter om uitsluitend de term "positieve testgevallen" te gebruiken.
 2. De grafiek toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over positieve tests. Het werkelijke aantal ligt naar verwachting hoger. Er wordt in Nederland sinds juni veel meer getest dan in de periode daarvoor en nog steeds worden veel personen ook niet getest. Bijvoorbeeld: bij bronnenonderzoek worden van de groep personen die intensief contact hebben gehad met de persoon bij wie een Corona besmetting is vastgesteld alleen de personen met duidelijke Corona symtomen getest.
Bevestigde besmettingen met het Coronavirus dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal positieve tests op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 27 september 2020 zijn er 2.999 positieve tests gemeld, dit wijkt af van het verschil van 2.995 positieve tests tussen de totalen voor Nederland op 27 september 2020 en 26 september 2020.

Bevestigde besmettingen met het Coronavirus cumulatief


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Grafieken met het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest):

De cijfers over het aantal Corona ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen (buiten de IC) zijn afkomstig van het RIVM, stichting NICE en het LCPS. De cijfers worden dagelijks vermeld. Er zijn verschillen in wat gemeten wordt waardoor de gegevens onderling verschillen. Er zijn cijfers over het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen, het aantal patiënten dat momenteel is opgenomen en het aantal dat in het ziekenhuis heeft gelegen (cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen blijft hierbij onvermeld).


Ziekenhuisopnames: RIVM rapportage op basis van GGD meldingen, data van de stichting NICE en communicatie van aantallen door het LCPS

Zowel het RIVM (op basis van cijfers van de GGD), stichting NICE en het LCPS delen informatie over het aantal ziekenhuisopnames door Corona:

 1. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten). Deze gegevens zijn ook per gemeente beschikbaar en worden op AlleCijfers in de verschillende overzichten gebruikt.
 2. De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.
 3. Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Het LCPS is tijdens de Corona piek opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk over heel Nederland te spreiden.

Zowel de GGD als stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) leveren gegevens over het aantal ziekenhuisopnames van Corona patiënten. Tot 1 juni komen deze cijfers goed overeen met de gegevens van de stichting NICE. Dit is omdat in die periode vooral ernstig zieke personen op Corona getest zijn. En een relatief groot deel van deze patiënten is in het ziekenhuis opgenomen. Sinds 1 juni worden veel meer personen op Corona getest. Hierdoor wordt bij meer mensen op een vroeg moment getest en wordt een eventuele ziekenhuisopname in de periode daarna niet meer altijd aan de GGD doorgegeven. De cijfers van de stichting NICE liggen hierdoor de afgelopen periode hoger dan die van de GGD's. De cijfers van de stichting NICE zijn alleen voor heel Nederland beschikbaar, die van de GGD ook per gemeente en provincie. Voor landelijke informatie over het aantal ziekenhuisopnames en het reproductiegetal gebruikt het RIVM de NICE data als belangrijkste bron.

De berichten van het LCPS vermelden een lager aantal Corona patiënten dat op verpleegafdelingen van het ziekenhuis verblijft dan het aantal dat uit de open data van de stichting NICE blijkt. In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. De GGD houdt niet bij hoeveel patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen dus het aantal op een moment nog opgenomen patiënten is uit die bron niet beschikbaar.

Opgenomen Corona patiënten dag op dag (GGD)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal ziekenhuisopnames op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Meest recent verschil: op 27 september 2020 zijn er 38 ziekenhuisopnames gemeld, dit wijkt af van het verschil van 37 ziekenhuisopnames tussen de totalen voor 27 september 2020 en 26 september 2020.

Opgenomen Corona patiënten cumulatief (GGD)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Bezette plaatsen op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen (NICE en LCPS)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Corona patiënten er per dag in totaal op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De aantallen zijn gebaseerd op het aantal "Aanwezig op verpleegafdeling verdacht of bewezen Corona" van de stichting NICE en de "Corona opnames buiten de Intensive Care" zoals door het LCPS gerapporteerd. Het verschil bestaat uit het wel (NICE) of niet (LCPS) meetellen van (1) patiënten waar Corona verdenking is maar die nog niet bevestigd is en (2) patiënten die niet meer besmettelijk zijn maar nog wel behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Zie deze toelichting.

Grafieken met het aantal overleden personen als gevolg van het Coronavirus:

Onderstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag.


Het cijfer van het aantal doden door het Coronavirus is het cijfer dat dagelijks door het RIVM wordt doorgegeven. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De op een gerapporteerde doden zijn één of meerdere dagen eerder overleden. Bovenstaande grafieken tonen het aantal overleden gemelde personen per dag. Het RIVM toont ook op welke dagen deze personen zijn overleden.

Volgens diverse experts is het aantal sterfgevallen de beste manier om de mate waarin het Cornavirus een gebied treft te meten: waar het aantal vastgestelde besmettingen afhankelijk is van het aantal tests dat is uitgevoerd is het aantal overlijdensgevallen dat een stuk minder. Uiteraard zijn er wel andere variabelen zoals de gemiddelde leeftijd van de bevolking, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de mate van luchtverontreiniging in een gebied die mogelijk van invloed zijn. Bovendien is de wijze waarop de onderliggende doodsoorzaak van overleden personen wordt aangemerkt belangrijk. Zo kunnen er personen aan Corona overlijden waar Corona niet als oorzaak aangemerkt wordt. Andersom kan COVID-19 als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt worden terwijl je ook zou kunnen stellen dat COVID-19 de aanleiding is maar ander 'onderliggend lijden' de oorzaak van de sterfte. Bij de jaarlijkse griepepidemie wordt in dit kader gerekend met 'oversterfte'. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een hoger aantal overlijdensgevallen samenhangt met de griep dan het aantal waarbij influenza in de "Doodsoorzakenstatistiek" als reden is aangemerkt.

Aantal sterfgevallen door influenza: in 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak. De 'oversterfte' was hierbij 2.900 personen (aantal personen extra dat tijdens de griepepidemie is overleden maar waarbij influenza niet als doodsoorzaak is aangemerkt). Waarschijnlijk zijn er derhalve 4.107 overledenen door de griep, zie deze cijfers over influenza.

Overleden Corona patiënten dag op dag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Het aantal nieuw per dag is het verschil tussen het totaal per dag zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal ziekenhuisopnames op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel) is zonder correcties en kan hiervan afwijken.

Overleden Corona patiënten cumulatief


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Toon per regio
Vergelijking tussen het aantal sterftegevallen door Corona en het aantal in Nederland totaal:

In heel 2019 overleden in Nederland 151.793 personen. Dat zijn gemiddeld 2.911 sterftegevallen per week. Onderstaande grafiek en tabel tonen de overlijdenscijfers van het CBS in combinatie met de som per week van het aantal sterftegevallen als gevolg van Corona. De gegevens van het CBS tonen het totaal aantal overledenen in Nederland per week (voorlopige cijfers voor 2020). De cijfers van het CBS komen wekelijks beschikbaar en lopen 1-2 weken achter op de Coronacijfers.

Grafiek met een combinatie van het aantal aan Corona overleden personen opgeteld per week en de gegevens van het CBS over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Week 1 en week 53 kunnen 'gebroken weken' zijn met minder dan 7 dagen waardoor het aantal overledenen per week lager uitvalt dan in andere weken. De piek in overledenen in week 33 van 2020 wordt aan de hittegolf toegeschreven.

Toon per regio
% Overledenen door Corona: zoals berekend met deze cijfers. Niet alle overledenen in Nederland zijn op COVID-19 getest, daarom zal het werkelijke aantal en percentage aan Corona overleden personen hoger zijn.
Week in 2020Overledenen totaalOverledenen door Corona% Overledenen door Corona
322.63480,30 %
333.202150,47 %
342.836280,99 %
352.715240,88 %
362.661190,71 %
372.704110,41 %
38Onbekend25Onbekend
Grafieken met het aantal patiënten op de Intensive Care (IC):

Er zijn 2 partijen die het aantal opnames op de Intensive Care (IC) in Nederland rapporteren: stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Meest recent (27 september 2020) rapporteert het LCPS 127 Corona gerelateerde IC opnames (5 verschil met 1 dag eerder). NICE rapporteert 130 IC opnames per 27 september 2020 (1 verschil met 1 dag eerder). Bekijk onderstaande toelichting voor een uitleg over het verschil in werkwijze.

Onderstaand worden drie grafieken over Corona op de Intensive Care (IC) getoond op basis van de openbare data van het LCPS en de stichting NICE. De eerste grafiek toont het aantal personen dat per dag op de IC aanwezig is, de tweede grafiek toont het aantal opnames per dag en de derde grafiek toont cumulatieve cijfers.


Verschil tussen NICE en LCPS:

In de cijfers van het LCPS worden patiënten, die na een Corona periode niet meer besmettelijk zijn en daarom worden overgeplaatst naar een regulier IC-bed, niet meer meegenomen. Ook de patiënten die met als status COVID-19 verdacht opgenomen zijn, worden niet meegenomen in de gegevens van het LCPS. Bij NICE worden deze beide categorieën wel meegeteld.

IC artsen in alle ziekenhuizen houden in het NICE systeem bij hoeveel patiënten zijn opgenomen en wie er weer naar huis mochten of zijn overleden. Nadeel van dit systeem is dat artsen zelf de gegevens moeten invoeren. Daar hebben ze niet altijd meteen tijd voor. Daardoor zijn de cijfers van NICE niet meteen actueel. Het LCPS gebruikt naast NICE als bron ook de 11 Regionale Overleggen voor Acute Zorg (ROAZ) in Nederland. Elke ROAZ belt elke ochtend alle ziekenhuizen in de eigen regio met de vraag: hoeveel patiënten – met en zonder corona - zijn opgenomen op de IC en in het ziekenhuis? En hoeveel bedden zijn er nog vrij? Dat geven zij vervolgens door aan het LCPS. Nadeel van dit systeem is dat het een momentopname is.

Toelichting op onderstaande grafieken:

Het cijfer met het aantal Coronapatiënten op de Intensive Care (IC) is afkomstig van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

'Verdacht' of 'bewezen': Patiënten die opgenomen worden met status 'verdacht' worden na een aantal dagen omgezet in status 'bewezen' of 'negatief'.

Het verschil in patiënten op de IC in grafiek 1 van dag op dag moet in theorie gelijk zijn aan het saldo van de instroom en de uitstroom op de IC in grafieken 2 en 3. In de praktijk sluiten de cijfers niet helemaal aan. Enerzijds doordat de aantallen nog veranderen, met name van recentere dagen. Dit doordat meer dan 70 IC's continu nieuwe gegevens aanleveren. Anderzijds is van sommige patiënten onbekend wat er na verplaatsing van de IC naar een andere afdeling (van een ander ziekenhuis) is gebeurd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten en het aantal op de IC aanwezige patiënten plus het aantal van de IC vertrokken patiënten.

Personen met Corona op de Intensive Care (bezette plaatsen op de IC)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel Corona patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn op basis van cijfers van de stichting NICE.

Personen met of zonder Corona op de Intensive Care


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont hoeveel patiënten er per dag in totaal op de IC aanwezig waren of (voor vandaag) zijn. De definities die de stichting NICE en het LCPS hanteren wijken iets af, zie de toelichting. Vanuit het LCPS wordt ook het totaal aantal patiënten (met of zonder Corona) vermeld.

Nieuwe patiënten met het coronavirus op de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
In deze tweede grafiek over Corona op de Intensive Care is zichtbaar hoeveel personen er per dag nieuw op de IC zijn opgenomen, onderverdeeld naar personen waarbij Corona al bevestigd is en personen waarbij het testresultaat nog niet bekend is.

Patiënten met Corona vertrokken van de IC


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
De grafiek toont hoeveel personen cumulatief op de IC opgenomen zijn (geweest) en hoeveel patiënten weer van de IC zijn vertrokken, onderverdeeld naar overleden personen en herstelde personen. Herstelde personen zijn òf van de IC en nog wel in het ziekenhuis opgenomen òf van de IC en ook al uit het ziekenhuis ontslagen . De personen die nog wel in het ziekenhuis zijn opgenomen zullen op een later moment overgaan naar de eindtoestand 'levend uit het ziekenhuis' of toch nog 'overleden'. Daardoor is dit de enige lijn in de grafiek die ook weer kan dalen.

Geslacht en leeftijdsgroepen van Corona patiënten en overledenen:

Onderstaande overzichten tonen de verdeling naar geslacht (man of vrouw) en naar leeftijdsgroep in vier grafieken: (1) het percentage personen voor Nederland als geheel, (2) het percentage personen waarbij een besmetting met Corona met een test is bevestigd, (3) het percentage in het ziekenhuis opgenomen patiënten en (4) het percentage overleden slachtoffers als gevolg van Corona.

Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Grafiek met het percentage patiënten dat positief op het Coronavirus is getest naar leeftijdsgroepen.
Aantal bevestigde besmettingen in Nederland per maand:
Overzicht van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland per maand
Grafiek met het aantal bevestigde besmettingen onder de bevolking van Nederland per totaal per maand.
Recente besmettingen met het Coronavirus wereldwijd:
Landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen:
Tabel met de 10 landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen.
PositieLandBesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen t/m 26 september 2020
1Israël867
2Aruba788
3Andorra645
4Montenegro589
5Bahrein569
29Nederland159
Toon alle landen
Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus per land per dag:
Totaal aantal besmettingen sinds de 500ste positieve test (logaritmische schaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal bevestigde besmettingen per land sinds de 500ste besmetting in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM. De verticale schaal van de grafiek is logaritmisch. De Corona cijfers verlopen zo exponentieel dat het op een lineaire grafiek moeilijk is om te zien hoe de trend verandert.

Toon landen in tabel
Aantal bevestigde besmettingen met het Coronavirus genormeerd per land per dag:
Aantal per 100.000 inwoners sinds er meer dan 10 gevallen per 100.000 inwoners zijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners weer. Het startpunt op de horizontale as is voor ieder land de dag waarop er minimaal 10 patiënten per 100.000 inwoners waren. De vertikale as toont de ontwikkeling van het totaal aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

Vergelijkende cijfers tussen Nederland en Zweden:

Het Coronabeleid in Zweden week de eerste maanden duidelijk af van dat van de meeste andere landen. Zo zijn de basisscholen en HORECA (met bediening aan tafel) in Zweden bijvoorbeeld open gebleven. Onderstaande tabel toont de sterfte cijfers van Nederland en Zweden op basis van cijfers van de centrale statistiek bureau's van Nederland en Zweden. Het lijkt erop dat in Zweden meer sterftes aan Corona worden toegeschreven dan in Nederland. De "Corona doden als percentage van de oversterfte" in Zweden is veel hoger dan in Nederland.

% Oversterfte en Corona overledenen in Zweden en Nederland. *De weekgemiddelden zijn berekend voor week 11 t/m week 36.
Vergelijking (over)sterfte tussen Nederland en ZwedenNederlandZweden
Aantal overleden per week* gemiddeld 2017-20192.7571.615
Aantal overleden per week* gemiddeld 20203.1561.821
Oversterfte gemiddeld per week* in 2020 t.o.v. 2017-2019399207
Oversterfte totaal week 11 t/m week 36 van 202010.3765.373
Gerapporteerde Corona doden eind week 36 20206.2345.853
Corona doden als percentage van de oversterfte60%109%
Aantal inwoners17.424.00010.345.000
Gerapporteerde Corona doden per 100.000 inwoners eind week 36 202035,9756,72
Oversterfte per 100.000 inwoners59,5551,94

Onderstaande tabel vergelijkt de Corona-cijfers voor Nederland met Zweden met zo goed mogelijk vergelijkbare datums en aantallen. De datum is genomen vanaf de eerste dag dat er in elk land meer dan 10 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners waren. De linkerkolommen gelden voor Nederland, de rechterkolommen voor Zweden. "Besmet" is het aantal bevestigde besmettingen zoals door het RIVM en ECDC gerapporteerd. De kolommen met "100K" tonen het aantal per 100.000 inwoners.

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (korte weergave). Merk op: Het aantal Corona doden per 100.000 inwoners ligt in Zweden hoger dan in Nederland. Echter, de oversterfte in Zweden wordt volledig door de Corona doden verklaard (zie de tabel met de vergelijking van de oversterfte tussen Nederland en Zweden). Terwijl dit in Nederland niet zo is. Dit duidt erop dat de oorzaak van overlijden in Zweden sneller dan in Nederland als Corona geregistreerd wordt.
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
26 september 2020108.521626,206.35736,6825 september 202090.506877,085.88056,98
27 september 2020111.626644,126.37436,7826 september 202090.923881,125.88056,98

Tabel met een vergelijking tussen de cijfers over het Coronavirus voor Nederland en Zweden (volledige weergave). Merk op: Het aantal Corona doden per 100.000 inwoners ligt in Zweden hoger dan in Nederland. Echter, de oversterfte in Zweden wordt volledig door de Corona doden verklaard (zie de tabel met de vergelijking van de oversterfte tussen Nederland en Zweden). Terwijl dit in Nederland niet zo is. Dit duidt erop dat de oorzaak van overlijden in Zweden sneller dan in Nederland als Corona geregistreerd wordt.
NederlandZweden
DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K DatumBesmetBesmet 100KDodenDoden 100K
18 maart 20202.05111,83580,3317 maart 20201.06310,30100,10
19 maart 20202.46014,20760,4418 maart 20201.14611,11120,12
20 maart 20202.99417,281060,6119 maart 20201.26512,26130,13
21 maart 20203.63120,951360,7820 maart 20201.41013,66190,18
22 maart 20204.20424,261791,0321 maart 20201.55315,05260,25
23 maart 20204.74927,402131,2322 maart 20201.73316,79350,34
24 maart 20205.56032,082761,5923 maart 20201.86918,11430,42
25 maart 20206.41237,003562,0524 maart 20201.98719,26540,52
26 maart 20207.43142,884342,5025 maart 20202.16921,02650,63
27 maart 20208.60349,645463,1526 maart 20202.39923,25860,83
28 maart 20209.76256,336393,6927 maart 20202.71326,291081,05
29 maart 202010.86662,707714,4528 maart 20202.99929,061391,35
30 maart 202011.75067,808644,9929 maart 20203.36432,601711,66
31 maart 202012.59572,681.0396,0030 maart 20203.66435,512062,00
1 april 202013.61478,561.1736,7731 maart 20203.94438,222442,36
2 april 202014.69784,811.3397,731 april 20204.36042,252892,80
3 april 202015.72390,731.4878,582 april 20204.83546,863373,27
4 april 202016.62795,941.6519,533 april 20205.32151,573903,78
5 april 202017.851103,011.76610,194 april 20205.87556,934604,46
6 april 202018.803108,501.86710,775 april 20206.47662,765405,23
7 april 202019.580112,982.10112,126 april 20206.83366,226105,91
8 april 202020.549118,572.24812,977 april 20207.17369,516956,74
9 april 202021.762125,572.39613,838 april 20207.56273,287857,61
10 april 202023.097133,282.51114,499 april 20208.30080,438698,42
11 april 202024.413140,872.64315,2510 april 20208.95486,779849,54
12 april 202025.587147,652.73715,7911 april 20209.59993,021.07010,37
13 april 202026.551153,212.82316,2912 april 202010.05397,421.16011,24
14 april 202027.419158,222.94516,9913 april 202010.448101,251.26312,24
15 april 202028.153162,453.13418,0814 april 202010.912105,751.36013,18
16 april 202029.214168,573.31519,1315 april 202011.349109,981.44514,00
17 april 202030.449175,703.45919,9616 april 202011.828114,621.53614,89
18 april 202031.589182,283.60120,7817 april 202012.432120,481.65116,00
19 april 202032.655188,433.68421,2618 april 202013.055126,511.76217,08
20 april 202033.405192,763.75121,6419 april 202013.743133,181.84417,87
21 april 202034.134196,963.91622,6020 april 202014.275138,341.93018,70
22 april 202034.842201,054.05423,3921 april 202014.663142,102.01819,56
23 april 202035.729206,174.17724,1022 april 202015.124146,562.10220,37
24 april 202036.535210,824.28924,7523 april 202015.831153,422.16420,97
25 april 202037.190214,604.40925,4424 april 202016.553160,412.24121,72
26 april 202037.845218,384.47525,8225 april 202017.311167,762.32722,55
27 april 202038.245220,694.51826,0726 april 202018.091175,322.41623,41
28 april 202038.416221,674.56626,3527 april 202018.564179,902.48924,12
29 april 202038.802223,904.71127,1828 april 202018.864182,812.56424,85
30 april 202039.316226,874.79527,6729 april 202019.427188,262.63725,55
1 mei 202039.791229,614.89328,2330 april 202020.169195,452.71926,35
2 mei 202040.236232,184.98728,781 mei 202020.968203,202.80327,16
3 mei 202040.571234,115.05629,172 mei 202021.603209,352.88127,92
4 mei 202040.770235,265.08229,323 mei 202022.135214,512.95928,68
5 mei 202041.087237,095.16829,824 mei 202022.434217,403.03229,38
6 mei 202041.319238,425.20430,035 mei 202022.695219,933.10730,11
7 mei 202041.774241,055.28830,516 mei 202023.172224,563.19130,92
8 mei 202042.093242,895.35930,927 mei 202023.829230,923.26331,62
9 mei 202042.382244,565.42231,298 mei 202024.574238,143.33632,33
10 mei 202042.627245,975.44031,399 mei 202025.358245,743.41633,10
11 mei 202042.788246,905.45631,4810 mei 202026.058252,523.47633,69
12 mei 202042.984248,035.51031,7911 mei 202026.567257,463.54534,35
13 mei 202043.211249,345.56232,0912 mei 202026.846260,163.61935,07
14 mei 202043.481250,905.59032,2613 mei 202027.301264,573.68335,69
15 mei 202043.681252,055.64332,5614 mei 202028.055271,883.74436,28
16 mei 202043.870253,145.67032,7215 mei 202028.753278,643.79436,77
17 mei 202043.995253,875.68032,7816 mei 202029.410285,013.84037,21
18 mei 202044.141254,715.69432,8617 mei 202030.098291,683.89837,77
19 mei 202044.249255,335.71532,9818 mei 202030.456295,143.94738,25
20 mei 202044.447256,475.74833,1719 mei 202030.715297,654.00038,76
21 mei 202044.700257,935.77533,3220 mei 202031.145301,824.06139,35
22 mei 202044.888259,025.78833,4021 mei 202031.811308,284.10239,75
23 mei 202045.064260,035.81133,5322 mei 202032.619316,114.15540,27
24 mei 202045.236261,035.82233,5923 mei 202033.229322,024.20940,79
25 mei 202045.445262,235.83033,6424 mei 202033.761327,174.26541,33
26 mei 202045.578263,005.85633,7925 mei 202034.164331,084.32141,87
27 mei 202045.768264,105.87133,8826 mei 202034.374333,114.36542,30
28 mei 202045.950265,155.90334,0627 mei 202034.865337,874.40742,71
29 mei 202046.126266,165.93134,2228 mei 202035.611345,104.43542,98
30 mei 202046.257266,925.95134,3429 mei 202036.411352,854.47443,36
31 mei 202046.442267,995.95634,3730 mei 202037.185360,354.51443,74
1 juni 202046.545268,585.96234,4031 mei 202037.958367,854.55444,13
2 juni 202046.647269,175.96734,431 juni 202038.390372,034.59344,51
3 juni 202046.733269,675.97734,492 juni 202038.655374,604.63844,95
4 juni 202046.942270,875.99034,563 juni 202039.303380,884.67845,33
5 juni 202047.152272,086.00534,654 juni 202040.204389,614.71545,69
6 juni 202047.335273,146.01134,695 juni 202041.250399,754.74145,94
7 juni 202047.574274,526.01334,706 juni 202042.289409,824.78646,38
8 juni 202047.739275,476.01634,717 juni 202043.435420,924.82446,75
9 juni 202047.903276,426.03134,808 juni 202044.215428,484.85547,05
10 juni 202048.087277,486.04234,869 juni 202044.677432,964.88847,37
11 juni 202048.251278,426.04434,8810 juni 202045.354439,524.92647,74
12 juni 202048.461279,646.05334,9311 juni 202046.290448,594.95948,06
13 juni 202048.640280,676.05734,9512 juni 202047.727462,524.99948,44
14 juni 202048.783281,496.05934,9613 juni 202049.020475,055.03548,79
15 juni 202048.948282,456.06535,0014 juni 202050.349487,935.06549,08
16 juni 202049.087283,256.07035,0315 juni 202051.381497,935.09849,40
17 juni 202049.204283,926.07435,0516 juni 202051.799501,985.12549,67
18 juni 202049.319284,596.07835,0717 juni 202052.484508,625.15649,97
19 juni 202049.426285,206.08135,0918 juni 202053.693520,335.18450,24
20 juni 202049.502285,646.08935,1419 juni 202055.150534,455.21750,56
21 juni 202049.593286,176.09035,1420 juni 202056.644548,935.24650,84
22 juni 202049.658286,546.09035,1421 juni 202057.853560,655.27551,12
23 juni 202049.722286,916.09535,1722 juni 202058.551567,415.30451,40
24 juni 202049.804287,396.09735,1823 juni 202058.872570,525.32551,60
25 juni 202049.914288,026.10035,2024 juni 202059.672578,275.34651,81
26 juni 202050.005288,556.10335,2225 juni 202060.982590,975.37152,05
27 juni 202050.074288,946.10535,2326 juni 202062.680607,425.39352,26
28 juni 202050.147289,376.10535,2327 juni 202063.959619,825.41752,50
29 juni 202050.223289,806.10735,2428 juni 202065.163631,495.42852,60
30 juni 202050.273290,096.11335,2729 juni 202065.918638,805.44252,74
1 juli 202050.335290,456.11535,2930 juni 202066.333642,825.46452,95
2 juli 202050.412290,896.11835,301 juli 202067.060649,875.48253,13
3 juli 202050.487291,336.12035,312 juli 202067.863657,655.50353,33
4 juli 202050.548291,686.12635,353 juli 202068.547664,285.52053,49
5 juli 202050.621292,106.12735,354 juli 202069.234670,945.53553,64
6 juli 202050.657292,316.12835,365 juli 202069.928677,665.54353,72
7 juli 202050.694292,526.13235,386 juli 202070.292681,195.55853,86
8 juli 202050.746292,826.13535,407 juli 202070.607684,245.56753,95
9 juli 202050.798293,126.13535,408 juli 202070.858686,685.58354,10
10 juli 202050.840293,366.13535,409 juli 202071.136689,375.59554,22
11 juli 202050.921293,836.13535,4010 juli 202071.669694,535.60654,33
12 juli 202051.022294,416.13535,4011 juli 202072.003697,775.62154,47
13 juli 202051.093294,826.13535,4012 juli 202072.372701,355.63554,61
14 juli 202051.146295,136.13535,4013 juli 202072.680704,335.64554,70
15 juli 202051.252295,746.13635,4114 juli 202072.786705,365.65454,79
16 juli 202051.351296,316.13635,4115 juli 202072.956707,015.66854,93
17 juli 202051.454296,916.13635,4116 juli 202073.268710,035.67655,01
18 juli 202051.581297,646.13635,4117 juli 202073.555712,815.68255,06
19 juli 202051.725298,476.13635,4118 juli 202073.823715,415.68955,13
20 juli 202051.910299,546.13635,4119 juli 202074.107718,165.69655,20
21 juli 202052.073300,486.13635,4120 juli 202074.298720,015.70755,31
22 juli 202052.241301,456.13935,4221 juli 202074.408721,085.71555,38
23 juli 202052.404302,396.13935,4222 juli 202074.539722,355.72255,45
24 juli 202052.595303,496.13935,4223 juli 202074.765724,545.72955,52
25 juli 202052.732304,286.14035,4324 juli 202075.062727,425.73555,58
26 juli 202052.946305,526.14035,4325 juli 202075.282729,555.74055,63
27 juli 202053.151306,706.14035,4326 juli 202075.544732,095.74355,65
28 juli 202053.374307,996.14035,4327 juli 202075.682733,425.74455,66
29 juli 202053.621309,416.14035,4328 juli 202075.724733,835.74655,68
30 juli 202053.963311,386.14035,4329 juli 202075.795734,525.75255,74
31 juli 202054.301313,346.14035,4330 juli 202076.078737,265.75855,80
1 augustus 202054.732315,826.14035,4331 juli 202076.379740,185.76055,82
2 augustus 202055.043317,626.14035,431 augustus 202076.681743,105.76055,82
3 augustus 202055.415319,766.14035,432 augustus 202076.939745,615.76355,85
4 augustus 202055.955322,886.14135,443 augustus 202077.242748,545.76655,88
5 augustus 202056.381325,346.14535,464 augustus 202077.280748,915.76955,91
6 augustus 202056.982328,816.14535,465 augustus 202077.445750,515.77355,95
7 augustus 202057.501331,806.14535,466 augustus 202077.778753,745.77555,96
8 augustus 202057.987334,606.14835,487 augustus 202078.203757,855.77855,99
9 augustus 202058.564337,936.14835,488 augustus 202078.581761,525.78256,03
10 augustus 202059.139341,256.14835,489 augustus 202078.961765,205.78556,06
11 augustus 202059.918345,756.15035,4910 augustus 202079.221767,725.78656,07
12 augustus 202060.572349,526.15235,5011 augustus 202079.294768,435.79056,11
13 augustus 202061.149352,856.15635,5212 augustus 202079.490770,335.79256,13
14 augustus 202061.785356,526.15835,5313 augustus 202079.907774,375.79656,17
15 augustus 202062.437360,286.16035,5514 augustus 202080.351778,675.79956,20
16 augustus 202062.943363,206.16335,5615 augustus 202080.714782,195.80556,26
17 augustus 202063.424365,986.16335,5616 augustus 202081.058785,525.80756,27
18 augustus 202063.911368,796.16635,5817 augustus 202081.284787,715.80856,28
19 augustus 202064.463371,976.17235,6118 augustus 202081.347788,325.80856,28
20 augustus 202064.992375,036.18235,6719 augustus 202081.521790,015.81156,31
21 augustus 202065.526378,116.18635,7020 augustus 202081.835793,055.81656,36
22 augustus 202066.034381,046.19135,7221 augustus 202082.186796,455.81756,37
23 augustus 202066.490383,676.19135,7222 augustus 202082.519799,685.81956,39
24 augustus 202067.062386,976.19335,7423 augustus 202082.817802,575.82456,44
25 augustus 202067.476389,366.19835,7624 augustus 202082.977804,125.82556,45
26 augustus 202068.046392,656.20635,8125 augustus 202083.034804,675.82856,48
27 augustus 202068.556395,596.20935,8326 augustus 202083.208806,365.82956,49
28 augustus 202069.063398,526.21135,8427 augustus 202083.431808,525.83156,51
29 augustus 202069.563401,406.21535,8628 augustus 202083.675810,885.83356,53
30 augustus 202070.071404,336.21535,8629 augustus 202083.877812,845.83456,54
31 augustus 202070.596407,366.21535,8630 augustus 202084.056814,585.83556,55
1 september 202071.057410,026.22135,9031 augustus 202084.187815,845.83656,56
2 september 202071.971415,306.22635,931 september 202084.235816,315.83956,58
3 september 202072.392417,736.22635,932 september 202084.397817,885.84156,60
4 september 202073.136422,026.22835,943 september 202084.568819,545.84456,63
5 september 202073.790425,796.23235,964 september 202084.781821,605.84756,66
6 september 202074.715431,136.23435,975 september 202085.067824,375.84956,68
7 september 202075.512435,736.23435,976 september 202085.329826,915.84956,68
8 september 202076.475441,296.23535,987 september 202085.500828,575.84956,68
9 september 202077.615447,866.23735,998 september 202085.567829,225.85256,71
10 september 202078.438452,616.24036,019 september 202085.752831,015.85356,72
11 september 202079.706459,936.24336,0210 september 202085.988833,305.85456,73
12 september 202080.937467,036.24436,0311 september 202086.302836,345.85456,73
13 september 202082.023473,306.24536,0412 september 202086.559838,835.85756,76
14 september 202083.321480,796.24736,0513 september 202086.851841,665.86356,82
15 september 202084.697488,736.24936,0614 september 202087.057843,665.86556,84
16 september 202086.237497,626.25136,0715 september 202087.163844,685.86656,85
17 september 202087.987507,716.25736,1116 september 202087.383846,825.86956,88
18 september 202089.959519,096.26436,1517 september 202087.676849,665.86956,88
19 september 202091.841529,956.26636,1618 september 202088.007852,865.87156,90
20 september 202093.684540,596.27036,1819 september 202088.397856,645.87256,90
21 september 202095.899553,376.27236,1920 september 202088.834860,885.87356,91
22 september 202098.142566,316.28236,2521 september 202089.113863,585.87356,91
23 september 2020100.493579,886.28736,2822 september 202089.246864,875.87656,94
24 september 2020103.034594,546.30336,3723 september 202089.514867,475.87856,96
25 september 2020105.810610,566.31936,4624 september 202089.952871,715.87856,96
26 september 2020108.521626,206.35736,6825 september 202090.506877,085.88056,98
27 september 2020111.626644,126.37436,7826 september 202090.923881,125.88056,98
Aantal overleden patiënten per land per dag:
Aantal totaal sinds het honderdste Corona sterftegeval


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek toont het aantal overleden slachtoffers per land sinds het honderdste sterftegeval als gevolg van het Coronavirus in dat land. Met het filter boven de grafiek kunnen landen aan de selectie die getoond wordt worden toegevoegd of verwijderd. De gebruikte cijfers zijn van het ECDC, aangevuld met het meest recente cijfer voor Nederland op basis van gegevens van het RIVM.

Aantal overleden patiënten genormeerd per land per dag:
Aantal per 100.000 inwoners sinds er meer dan 1 Corona sterftegeval per 100.000 inwoners is


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen

Allecijfers.nl
Bovenstaande lijngrafiek is genormeerd voor het aantal inwoners per land. De lijnen geven het aantal overleden personen per 100.000 inwoners weer. De grafiek start op de dag van het eerste sterftegeval per 100.000 inwoners als gevolg van het Coronavirus in een land. .

Aantal besmettingen per provincie:
Grafiek van het officiële aantal Corona patiënten op basis van RIVM cijfers over opgenomen patiënten per provincie per dag.
Percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland en andere landen:

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag in Nederland ten opzichte van (1) het aantal nieuwe besmettingen de vorige dag (de oranje lijn) en (2) het totaal aantal besmettingen (de rode lijn). Dit zijn afgeleiden van het aantal besmettingen per dag. Als deze afgeleide (de rode lijn) daalt dan neemt de groei van het aantal besmettingen af. Tussen haakjes wordt het meest recente percentage getoond.

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.

Onderstaande grafiek toont het percentage nieuwe besmettingen per dag per land ten opzichte van het totaal aantal besmettingen:

Procentueel verschil van het aantal positief geteste personen met het Coronavirus in diverse landen.
Bevestigde besmettingen en overledenen in Nederland en omliggende landen:
Grafiek van het aantal bevestigde gevallen en doden in Nederland en omliggende landen.

Verloopt de groei van de verspreiding van Corona exponentieel? Dit is het groeipercentage van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten in Nederland in relatie tot België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk* en Zwitserland:

Grafiek van het officiële aantal patiënten in Nederland en omliggende landen. Grafieken van het officiële aantal patiënten in 9 landen in 1 overzicht.

* = Op 3 juli kondigde het Verenigd Koninkrijk een doorlopende herziening van historische gegevens aan die tot een negatief aantal nieuwe gevallen en een algehele daling van het aantal gevallen voor het Verenigd Koninkrijk heeft geleid.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie nu de terrassen weer open zijn) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Welke gegevens zijn er over het Coronavirus en COVID-19 (gewenst)?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verspreiding en de ernst van het Coronavirus en COVID-19 zijn de volgende gegevens van belang:

 1. Hoeveel personen zijn op het Corona virus getest? (aantal personen, aantal tests, datum)
 2. Hoeveel personen zijn positief getest en worden als COVID-19 patiënten geregistreerd? (per dag zodat te zien is hoe het aantal verandert).
 3. Over het verloop van de ziekte: Hoeveel patiënten met het Coronavirus zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis? Hoeveel patiënten zijn genezen? En hoeveel patiënten zijn overleden?
 4. Wat zijn de kenmerken van de geteste personen en van de patiënten qua gezondheid, leeftijd, geografische locatie, herkomst van de besmetting,...?

In hoeverre zijn deze gegevens voor Nederland openbaar beschikbaar?

 1. Het RIVM heeft alle laboratoria in Nederland die tests voor COVID-19 uitvoeren gevraagd om de gegevens hierover vanaf 9 maart dagelijks te melden. Het RIVM rapporteert deze gegevens wekelijks als open data en op ad hoc basis in eigen persberichten. In de ad hoc persberichten worden soms andere tijdsperioden gebruikt (bijvoorbeeld een week van dinsdag tot en met woensdag) dan in de open data (met weken van maandag tot en met zondag) waardoor verschillende weekcijfers kunnen voorkomen.
 2. Het aantal patiënten wordt sinds 3 maart 2020 dagelijks door het RIVM per gemeente gepubliceerd. Cijfers en grafieken op basis hiervan worden in dit artikel getoond. (Lang) niet iedereen met mogelijke besmetting wordt getest.
 3. Over het verloop van de ziekte wordt ad hoc bericht. Het aantal opgenomen en overleden patiënten wordt dagelijks rond 14:30 als bulk open data door het RIVM gepubliceerd.
 4. Het geslacht en de leeftijdsgroep van de patiënten (bevestigde besmettingen, opgenomen patiënten en overledenen ) wordt wekelijks gerapporteerd.
Gebruikte bronnen:
 1. Actueel nieuws over Corona in Nederland van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks diverse cijfers over het Coronavirus als open data en wekelijks een overzicht, zie "Grafieken coronavirus in Nederland".
 2. Cijfers over Corona van het Europese Centrum voor ziekte preventie en controle (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
 3. Gegevens over het aantal inwoners per land: "Population Estimates and Projections", World Bank Group. Gebruikte aantallen voor 2020: België: 11.538.000, China: 1.401.379.000, Duitsland: 82.678.000, Frankrijk: 67.443.000, Iran: 83.993.000, Italië: 60.250.000, Nederland: 17.330.000, Oostenrijk: 8.883.000, Spanje: 46.711.000, Verenigd Koninkrijk: 67.224.000, Verenigde Staten: 331.915.000, Zweden: 10.230.000 en Zwitserland: 8.641.000.
 4. Gegevens over het aantal patiënten op de Intensive Care: Stichting NICE
 5. Gegevens over het aantal overlijdensgevallen in Nederland per week: CBS.
 6. Statistieken over de bevolking en het aantal overledenen voor Zweden.
 7. Geografische gegevens en regionale indelingen van het CBS, zie het overzicht van bronnen.
Hoeveel patiënten zijn er naar verwachting in werkelijkheid? En wat is de prognose voor de verdere groei van het aantal patiënten?

De GGD gaf een schatting van 6.000 patiënten bij 959 positieve tests (in "Met het oog op morgen" op Radio 1 op 14 maart 2020). Deze verhouding zou je kunnen toepassen op het meest recente aantal bevestigde tests. Een andere manier is om te rekenen met het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen kan iets zeggen over het werkelijke aantal geïnfecteerden. Volgens experts kan het vijf weken duren van ziek worden tot overlijden. Iemand die nu overlijdt heeft het virus waarschijnlijk weken eerder gekregen: de incubatietijd is gemiddeld vijf dagen, dan volgen twee of drie weken ziekte, dan opname op de intensive care waar de beademing ook nog enkele weken kan duren. Daarbij is het van belang om de leeftijdsverdeling mee te nemen. De leeftijdcohort van de besmette persoon bepaalt een belangrijk deel van de sterftekans. En die kans is per leeftijdcohort zeer scheef verdeeld. Van 0.001% bij jonge kinderen tot iets van 8% bij personen boven de tachtig. Als je een generieke rekenregel wilt toepassen dan kan de IFR gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld dit Engelstalige artikel. De kern is dat je het aantal besmettingen per leeftijdcohort moet weten om een uitspraak te doen over aantal doden of vice versa. Als een bepaald percentage van de patiënten overlijdt dan zouden er voor elke overleden persoon vijf weken geleden een aantal besmette personen zijn. En dat aantal besmette personen kan vervolgens in het model worden ingevoerd om te weten hoeveel patiënten er vandaag in werkelijkheid zijn. Deze Engelstalige analyse toont met veel cijfers en grafieken hoe dit model eruit ziet.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo