Corona-statistieken hier

Corona ziekenhuisopnames per regio (cumulatief)

Corona ziekenhuisopnames per regio (cumulatief)

Het totaal aantal ziekenhuisopnames met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM zoals meest recent gepubliceerd op 1 december 2020.
Het totaal aantal ziekenhuisopnames met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM zoals meest recent gepubliceerd op 1 december 2020.
Tabel met het cumulatief aantal Corona ziekenhuisopnames (toon als grafiek):

Onderstaande tabel toont het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de cijfers van het RIVM. Zie ook het aantal Corona besmettingen, het aantal overleden Corona patiënten of het totaal aantal overledenen per regio. De tabel toont de gegevens per dag voor de afgelopen 4 weken. De download van de tabel bevat alle beschikbare gegevens als Excel document.

Merk op: De gegevens op deze pagina zijn van het RIVM met data van de GGD's. Deze cijfers zijn per gemeente beschikbaar maar zijn te laag doordat niet alle ziekenhuisopnames aan de GGD's worden doorgegeven. Zie de verdere toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten. Ter vergelijking: Stichting NICE rapporteert dat er 1.943 patiënten met (verdenking van) Corona in het ziekenhuis liggen (waarvan 1.442 op de verpleegafdelingen en 501 op de Intensive Care). Dit is het aantal patiënten dat op 1 december 2020 in het ziekenhuis verblijft, de GGD cijfers gaan over de opnames per dag en het totaal aantal Corona opnames ooit.

Gebruikte bronnen en meer informatie over het Coronavirus

Sinds 13 maart 2020 rapporteert het RIVM de cijfers per gemeente over het aantal opgenomen patiënten. Deze worden dagelijks aan bovenstaande tabel toegevoegd tot 4 weken terug. Alle dagelijkse gegevens sinds 13 maart kunnen gratis als Excel document gedownload worden. Als bron voor bovenstaande tabel zijn de op dagelijkse basis door het RIVM gepubliceerde gegevens gebruikt. Zie ook het overzicht van bronnen. En bekijk diverse andere cijfers en grafieken over het Coravirus op de pagina met statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Opmerking: De tabel toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over bij de GGD'en gemelde en in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar rapportagedatum. De rapportage datum is de datum waarop het RIVM dit aantal heeft gepubliceerd. Het werkelijke aantal op een datum kan hiervan afwijken omdat sommige patiënten pas enkele dagen later gemeld worden. Het aantal op 1 dag gerapporteerde opgenomen patiënten kan hierdoor cijfers bevatten van patiënten die 1 of meer dagen eerder zijn opgenomen. Het cijfer met het aantal ziekenhuisopnames vermeldt het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen (het is dus is cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen wordt niet vermeld).

Tabelgebruik:

  • Klik op de links voor iedere gebiedsnaam en bekijk de aparte pagina met informatie voor dat gebied.
  • Zoek in de tabel door de rijen met het zoekveld rechtsbovenin de tabel te filteren.
  • Sorteer de tabel door op de kolomtitels te klikken.
Corona statistieken
Grafiek met het cumulatief aantal Corona ziekenhuisopnames (toon als tabel):

Kies een regio om de gegevens voor Nederland, een provincie of gemeente te tonen.

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo