Informatie provincie Flevoland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Flevoland voor de periode van 1995 tot en met 2022.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Flevoland
Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Noordoostpolder, 2: Urk, 3: Dronten, 4: Lelystad, 5: Almere, 6: Zeewolde.

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2012 tot en met 2021.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Flevoland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 174.659 woningen in provincie Flevoland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Flevoland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2022, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2022, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Verkiezingsuitslagen provincie Flevoland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (2014) in de provincie Flevoland.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Flevoland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD48.69621,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV28.00812,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6627.80512,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA18.2727,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD16.0726,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP13.1485,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA11.0614,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9.9794,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU9.6294,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP9.4514,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8.3023,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216.0812,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK5.6542,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14.3111,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3.8001,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2.7371,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1.9920,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1.1690,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.0550,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter8180,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten7300,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft4150,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG4090,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2620,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter2330,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht1790,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu1310,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1290,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid670,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA18.50016,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD16.90914,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD16.50114,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP12.63411,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA11.4109,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9.0547,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665.9355,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5.4404,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5.3964,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.5183,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3.8843,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.6971,49%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.4911,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft3550,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio2810,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1700,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD28.37617,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD21.01213,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV14.7819,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks13.6088,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA13.2568,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA13.0908,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU11.2197,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9.2915,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7.8594,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667.7994,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6.9864,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP6.1283,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK3.3262,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
OPA1.2830,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Respect!9760,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft4950,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water, Wonen en Natuur51.22633,41%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP21.11413,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland19.09912,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD17.72911,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS16.11910,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA13.1148,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP9.3856,12%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA5.5193,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokale partijen32.65221,16%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
VVD18.74212,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CDA17.30611,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
D6616.64210,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
PVV14.4409,36%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
PvdA12.9598,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SP12.6338,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CU10.5596,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
GroenLinks6.4084,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
OPA3.0982,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CU SGP3.0771,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SGP2.5891,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
GroenLinks PvdA2.3861,55%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
Groen Liberaal8000,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Flevoland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Flevoland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1986-2021 voor de provincie Flevoland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Flevoland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Flevoland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1986 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 11 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Flevoland, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Flevoland zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 203.379 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 50 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 203.379 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 199.219 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de provincie Flevoland 16.435 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, provincie Flevoland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal49.240Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij2.575Aantal2021
B-F Nijverheid en energie6.960Aantal2021
G+I Handel en horeca8.870Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.470Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.245Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening10.295Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg7.975Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4.855Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners434.771Aantal2022
Mannen217.585Aantal2022
Vrouwen217.186Aantal2022
0 tot 15 jaar79.831Aantal2022
15 tot 25 jaar54.821Aantal2022
25 tot 45 jaar117.144Aantal2022
45 tot 65 jaar118.215Aantal2022
65 jaar of ouder64.760Aantal2022
Ongehuwd218.670Aantal2022
Gehuwd165.832Aantal2022
Gescheiden35.752Aantal2022
Verweduwd14.517Aantal2022
Westers totaal43.640Aantal2021
Geboorte totaal4.871Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal2.740Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid304Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag94.420Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar148.380Aantal2020
Opleidingsniveau hoog83.140Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura11.660Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,54%Percentage2020
WMO cliënten24.460Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.012Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.029Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.166Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.712Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.403Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.356Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal757Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement477Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning698Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning802Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning903Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.305Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning634Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning816Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming45%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal178.960Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens56.743Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen48.750Aantal2021
Huishoudens met kinderen73.467Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers324.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.197Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.951Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,38%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,53%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34,98%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen20,58%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,28%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,48%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,88%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€435x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand9.550Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO18.860Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW6.880Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW53.930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon284.920Aantal2021
Niet-westers totaal99.666Aantal2021
Marokko12.322Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba8.307Aantal2021
Suriname30.716Aantal2021
Turkije7.592Aantal2021
Overig niet-westers40.729Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,06Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,45Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand6,37Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,02Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,19Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,15Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,01Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,08Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,09Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,89Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,82Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,78Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,19Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,28Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,59Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,65Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,85Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand4,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,42Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,73Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand6,38Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand10,89Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,54Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,36Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand22,01Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand6,41Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,98Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand13,47Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,48Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV24Code2021
RegionaamFlevolandNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000024Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal241.231Aantal hectaren2022
Oppervlakte land141.012Aantal hectaren2022
Oppervlakte water100.219Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.309Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode208.611Aantal2021
Adressen totaal209.506Aantal2021
Panden160.897Aantal2021
Percelen134.037Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal380.065Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine244.440Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof135.625Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,24Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte269Aantal2020
Motorfietsen15.715Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad174.659Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€261.692Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning78%Percentage2021
Percentage meergezinswoning22%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen65%Percentage2021
Huurwoningen totaal35%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200070%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.