Statistieken provincie Flevoland

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 70% naar 444.850 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Flevoland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Flevoland is met 182.525 personen toegenomen van 262.325 in 1995 tot 444.850 in 2023 (dat is 70%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Flevoland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Noordoostpolder, 2: Urk, 3: Dronten, 4: Lelystad, 5: Almere, 6: Zeewolde.

Woningkenmerken
Er zijn 178.000 woningen in de provincie Flevoland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Flevoland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 62% naar €292.413 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Flevoland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Flevoland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Flevoland is met €112.413 toegenomen van €180.000 in 2005 tot €292.413 in 2022 (dat is 62%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 212.999 totaal in de provincie Flevoland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De provincie Flevoland telt in totaal 212.999 adressen, met 211.966 verblijfsobjecten, 895 standplaatsen en 138 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Flevoland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Flevoland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Flevoland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Flevoland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Flevoland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Flevoland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Flevoland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Flevoland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Flevoland is met 58.033 personen toegenomen van 226.910 in 1996 tot 284.943 in 2022 (dat is 26%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Flevoland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Flevoland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Flevoland in 2022 zijn Westers (45.406 inwoners) en Overig (43.883 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Flevoland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Flevoland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Flevoland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Flevoland op 3 januari 2023 zijn A (70.059 adressen) en C (53.530 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Flevoland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de provincie Flevoland: 70.059 adressen hebben energielabel A. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Flevoland
Er waren 2.481 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Flevoland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Flevoland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Flevoland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Flevoland voor 2023.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Flevoland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen provincie Flevoland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (2014) in de provincie Flevoland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Flevoland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD48.69621%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV28.00812%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6627.80512%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA18.2727,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD16.0727%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP13.1485,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA11.0614,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9.9794,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU9.6294,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP9.4514,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8.3023,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216.0812,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK5.6542,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14.3111,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3.8001,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2.7371,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1.9920,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1.1690,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.0550,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter8180,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten7300,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft4150,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG4090,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2620,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter2330,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht1790,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu1310,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1290,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid670,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA18.50016%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD16.90915%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD16.50114%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP12.63411%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA11.41010%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9.0547,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665.9355,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5.4404,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5.3964,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.5183,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3.8843,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.6971,49%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.4911,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft3550,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio2810,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1700,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD28.37618%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD21.01213%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV14.7819,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks13.6088,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA13.2568,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA13.0908,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU11.2197%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9.2915,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7.8594,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667.7994,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6.9864,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP6.1283,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK3.3262,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
OPA1.2830,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Respect!9760,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft4950,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur51.22633%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP21.11414%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland19.09912%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD17.72912%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS16.11911%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA13.1148,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP9.3856,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA5.5193,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokale partijen32.65221%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
VVD18.74212%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CDA17.30611%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
D6616.64211%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
PVV14.4409,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
PvdA12.9598,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SP12.6338,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CU10.5596,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
GroenLinks6.4084,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
OPA3.0982,01%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CU SGP3.0771,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SGP2.5891,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
GroenLinks PvdA2.3861,55%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
Groen Liberaal8000,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de provincie Flevoland op de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Flevoland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Flevoland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1986-2021 voor de provincie Flevoland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Flevoland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Flevoland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1986 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 11 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Flevoland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Flevoland
Er zijn 52.867 elektrische auto’s in mei 2023 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Flevoland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 52.867 elektrische auto’s in de provincie Flevoland. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Flevoland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 282.571 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Flevoland in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Flevoland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 480.753 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Flevoland (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 369.976 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Flevoland in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Flevoland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Flevoland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 16.891 misdrijven in de provincie Flevoland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Flevoland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Flevoland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 220.174 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 220.174 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 215.555 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de provincie Flevoland 16.891 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Flevoland in 2022 zijn Horizontale fraude (2.012 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (1.751 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Flevoland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 1.266 misdrijven in de provincie Flevoland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Flevoland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Flevoland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Flevoland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Flevoland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Flevoland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Flevoland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Flevoland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Flevoland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Flevoland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Flevoland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Flevoland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Flevoland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal53.915Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij2.630Aantal2022
B-F Nijverheid en energie7.760Aantal2022
G+I Handel en horeca9.755Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.945Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.575Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening11.220Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg8.875Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5.155Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners444.850Aantal2023
Mannen217.585Aantal2022
Vrouwen217.186Aantal2022
0 tot 15 jaar79.831Aantal2022
15 tot 25 jaar54.821Aantal2022
25 tot 45 jaar117.144Aantal2022
45 tot 65 jaar118.215Aantal2022
65 jaar of ouder64.760Aantal2022
Ongehuwd218.670Aantal2022
Gehuwd165.832Aantal2022
Gescheiden35.752Aantal2022
Verweduwd14.517Aantal2022
Westers totaal45.406Aantal2022
Geboorte totaal5.179Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal2.945Aantal2021
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid308Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag92.930Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar150.710Aantal2021
Opleidingsniveau hoog86.530Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura11.660Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2020
WMO cliënten24.385Aantal2021
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.042Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.043Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.023Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.194Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.803Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.608Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.366Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.404Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal865Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement545Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning803Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning921Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.032Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.508Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning724Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning937Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming45%Percentage2021
Energielabels Definitief117.265Aantal2023
Energielabels Voorlopig72.717Aantal2023
Energielabels Onbepaald22.137Aantal2023
Energielabels A+++++23Aantal2023
Energielabels A++++470Aantal2023
Energielabels A+++1.647Aantal2023
Energielabels A++1.694Aantal2023
Energielabels A+2.715Aantal2023
Energielabels A70.059Aantal2023
Energielabels B48.347Aantal2023
Energielabels C53.530Aantal2023
Energielabels D5.377Aantal2023
Energielabels E2.453Aantal2023
Energielabels F3.016Aantal2023
Energielabels G651Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal183.147Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens58.982Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen50.060Aantal2022
Huishoudens met kinderen74.105Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers330.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.682Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.285Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€594x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand9.390Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO19.180Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW4.820Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW58.010Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon284.943Aantal2022
Niet-westers totaal104.422Aantal2022
Marokko12.571Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba8.513Aantal2022
Suriname31.399Aantal2022
Turkije8.056Aantal2022
Overig niet-westers43.883Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6.580Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1.872Aantal2022
Milieu overtredingen26Aantal2022
Oplichting2.474Aantal2022
Verkeersovertredingen2.929Aantal2022
Vernieling1.849Aantal2022
Overige misdrijven698Aantal2022
Totaal misdrijven16.891Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,32Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,13Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,53Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,94Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand10,51Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,12Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,22Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,19Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,06Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,06Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,02Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,86Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,86Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,24Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,32Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,62Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,65Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,85Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand4,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,42Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,78Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand6,31Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand18,22Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,65Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,44Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand22,06Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand11,92Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand5,17Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,53Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV24Code2022
RegionaamFlevolandNaam2022
Soort regioProvincieCategorisch type2022
Sorteercode00000024Code2022
Oppervlakte totaal241.230Aantal hectaren2022
Oppervlakte land141.012Aantal hectaren2022
Oppervlakte water100.218Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid956Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal212.999Aantal2023
Adressen met postcode212.119Aantal2023
Adressen met woonfunctie187.438Aantal2023
Panden162.966Aantal2023
Percelen135.185Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900130Aantal2023
Panden 1900 tot 1925217Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.645Aantal2023
Panden 1950 tot 197013.318Aantal2023
Panden 1970 tot 198029.381Aantal2023
Panden 1980 tot 199047.361Aantal2023
Panden 1990 tot 200049.708Aantal2023
Panden 2000 tot 201034.343Aantal2023
Panden 2010 tot 202022.345Aantal2023
Panden 2020 en later12.567Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk13Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade173Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.295Aantal2021
Verkeersongevallen totaal2.481Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal363.230Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine239.625Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof123.605Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,14Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte258Aantal2022
Motorfietsen15.845Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad178.000Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€292.413Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2022
Percentage meergezinswoning22%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200069%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Flevoland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Flevoland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 2.717 patiënten in de provincie Flevoland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 22 mei 2023, week 21 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Flevoland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Flevoland.

Gemiddeld overleden 49,29 personen per week in de provincie Flevoland. Het aantal sterftes in de provincie Flevoland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 19 (8 tot en met 14 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (53.915 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Flevoland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Flevoland zijn in totaal 53.915 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!