Informatie provincie Flevoland:

Informatie provincie Flevoland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Flevoland voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Flevoland
Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Noordoostpolder, 2: Urk, 3: Dronten, 4: Lelystad, 5: Almere, 6: Zeewolde.

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Flevoland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 169.237 woningen in provincie Flevoland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Flevoland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal37.165aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij2.515aantal2019
B-F Nijverheid en energie5.855aantal2019
G+I Handel en horeca7.960aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie4.060aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed3.010aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening9.330aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten4.450aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners423.021aantal2020
Mannen211.643aantal2020
Vrouwen211.378aantal2020
0 tot 15 jaar78.954aantal2020
15 tot 25 jaar54.368aantal2020
25 tot 45 jaar111.873aantal2020
45 tot 65 jaar118.043aantal2020
65 jaar of ouder59.783aantal2020
Ongehuwd210.979aantal2020
Gehuwd163.133aantal2020
Gescheiden34.886aantal2020
Verweduwd14.023aantal2020
Geboorte totaal4.892aantal2019
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal2.469aantal2019
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.959gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.957gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.108gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.648gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.306gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.316gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.266gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal786gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement483gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning730gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning839gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning941gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.326gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning658gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning844gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming44%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal176.625aantal2020
Eenpersoonshuishoudens56.224aantal2020
Huishoudens zonder kinderen47.684aantal2020
Huishoudens met kinderen72.717aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  313.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.335Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.346Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,16 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen34,94 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,64 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,67 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,60 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10.080aantal2019
Personen per soort uitkering; AO18.960aantal2019
Personen per soort uitkering; WW6.780aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW51.880aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon284.605aantal2020
Westers totaal42.303aantal2020
Niet-westers totaal96.113aantal2020
Marokko12.195aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba8.079aantal2020
Suriname30.028aantal2020
Turkije7.308aantal2020
Overig niet-westers38.503aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,18gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,76gemiddeld km2019
Afstand tot school0,81gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km12,10gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV24Code2020
RegionaamFlevolandNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid300aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte265gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal241.230hectaren2020
Oppervlakte land141.163hectaren2020
Oppervlakte water100.067hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid945gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal374.270aantal2019
Personenautos brandstof benzine230.235aantal2019
Personenautos overige brandstof144.040aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen15.525aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad169.237aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€212.193Euro2019
Percentage eengezinswoning79%percentage2019
Percentage meergezinswoning21%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen65%percentage2019
Huurwoningen totaal35%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200073%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200027%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.