Statistieken provincie Flevoland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De provincie Flevoland telt 450.826 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Flevoland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Flevoland:

JaarAantal inwoners de provincie Flevoland% verschil
2024450.8261,38%
2023444.7012,28%
2022434.7711,53%
2021428.2261,23%
2020423.0211,55%
2019416.5461,18%
2018411.6700,94%
2017407.8180,93%
2016404.0680,57%
2015401.7910,47%
2014399.8930,36%
2013398.4410,74%
2012395.5250,91%
2011391.9671,05%
2010387.8811,16%
2009383.4491,26%
2008378.6881,14%
2007374.4241,02%
2006370.6561,31%
2005365.8591,65%
2004359.9042,34%
2003351.6802,91%
2002341.7213,89%
2001328.9363,70%
2000317.2063,50%
1999306.4684,49%
1998293.2864,20%
1997281.4723,16%
1996272.8434,01%
1995262.325geen data

De bevolking van de provincie Flevoland is met 188.501 personen gegroeid van 262.325 personen in 1995 tot 450.826 personen in 2024 (dat is een zeer grote toename van 72%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 6.500 personen (1,89%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in de provincie Flevoland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de provincie Flevoland:

In 1995 waren er 262.325 inwoners in de provincie Flevoland. Het aantal van 262.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 450.826 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 188.501 (72%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 6.125 (1,38%). Het aantal van 450.826 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Flevoland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Noordoostpolder, 2: Urk, 3: Dronten, 4: Lelystad, 5: Almere, 6: Zeewolde.

Woningkenmerken
Er zijn 181.165 woningen in de provincie Flevoland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Flevoland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de provincie Flevoland was €347.352 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de provincie Flevoland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Flevoland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Provincie Flevoland% verschil
2023€347.35219%
2022€292.36212%
2021€261.6068,5%
2020€241.18410%
2019€218.47512%
2018€194.2425,1%
2017€184.8792,82%
2016€179.8130,40%
2015€179.101-2,03%
2014€182.814-4,34%
2013€191.099-3,0%
2012€197.000-1,99%
2011€201.000-0,99%
2010€203.0000%
2009€203.0002,01%
2008€199.0004,19%
2007€191.0006,1%
2006€180.0000%
2005€180.00054%
2004€117.0000,86%
2003€116.0000,87%
2002€115.0001,77%
2001€113.00045%
2000€78.0001,30%
1999€77.0001,32%
1998€76.0001,33%
1997€75.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de provincie Flevoland is met €272.352 gestegen van €75.000 in 1997 tot €347.352 in 2023 (dat is een stijging van 363%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.475 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de hoogste en laagste gemiddelde woningwaarde van de gemeenten in de provincie Flevoland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Flevoland is €347.352, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 181.165 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), 11 provincies (bruin) en 6 gemeenten (geel). De provincie Flevoland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de provincie Flevoland: er zijn 83.415 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de provincie Flevoland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 215.998 totaal in de provincie Flevoland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De provincie Flevoland telt in totaal 215.998 adressen, met 214.894 verblijfsobjecten, 961 standplaatsen en 143 ligplaatsen. 94% van de adressen in provincie Flevoland ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: gebruiksdoelen
In de provincie Flevoland zijn er 189.779 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de provincie Flevoland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 41.522 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Flevoland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de provincie Flevoland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Flevoland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Flevoland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Flevoland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de provincie Flevoland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Flevoland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023281.15039.095124.456
2022284.94335.815114.013
2021284.92034.256109.050
2020284.60533.087105.329
2019284.74231.506100.298
2018284.76030.33696.574
2017284.86629.39093.562
2016285.39728.36790.304
2015285.64927.76288.380
2014286.01127.22286.660
2013286.19826.83085.413
2012285.76826.23683.521
2011284.79125.61981.557
2010283.49224.95379.436
2009282.17724.20877.064
2008280.48423.47574.729
2007278.72022.87772.827
2006277.02422.38271.250
2005275.27521.65368.931
2004272.99220.77566.137
2003270.10419.50062.076
2002266.20018.05257.469
2001260.65316.32251.961
2000254.54214.97947.685
1999248.49213.85944.117
1998240.39412.64340.249
1997232.74111.64937.082
1996226.91010.98034.953

In 2023 was de herkomst van inwoners in de provincie Flevoland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europese landen: 8,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 28% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 4,02% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Flevoland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Flevoland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Flevoland in 2022 zijn Westers (45.406 inwoners) en Overig (43.883 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Flevoland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de provincie Flevoland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Flevoland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Flevoland zijn A (71.665 adressen) en C (51.914 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Flevoland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de provincie Flevoland: 71.665 adressen hebben energielabel A. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2.464 verkeersongevallen totaal in 2022 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Flevoland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Flevoland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Flevoland.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Flevoland voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Flevoland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

464 stembureaus

Er zijn 464 stembureaus in de provincie Flevoland, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1986-2023 voor de provincie Flevoland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de provincie Flevoland over de jaren 1986-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1986-2023 voor de provincie Flevoland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Flevoland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Flevoland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1986 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 12 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen provincie Flevoland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Flevoland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV60.43427%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD33.53915%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC27.82212%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA26.85912%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB11.7745,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D6610.2324,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP8.6563,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK7.5053,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD7.4223,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP7.1933,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU5.9632,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5.7162,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4.3891,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2.3921,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11.9000,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211.5970,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1.4980,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1.4470,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter3420,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten2520,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN1800,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN1730,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF1530,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP1040,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen670,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB33.98721%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD16.32110%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV12.4747,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA12.3917,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks11.2396,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9.6205,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D669.2555,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA8.2775,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217.5714,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7.4234,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD7.3434,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6.9154,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP6.8354,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SterkLokaalFlevoland4.5182,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4.0482,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Krachtig Flevoland2.8791,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2.1041,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB44.52528%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Wonen en Natuur44.46928%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP17.78111%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD15.5379,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP12.9268%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA10.0206,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8.0074,99%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7.3204,56%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokale partijen33.80023%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD17.39912%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA12.9378,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA10.6837,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU10.4437,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6610.0046,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9.5246,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8.6825,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP8.4135,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD4.9443,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD4.2172,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP3.4052,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BIJ13.2232,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP3.1232,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS3.0712,09%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK2.4311,66%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft5560,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA18.50016%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD16.90915%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD16.50114%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP12.63411%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA11.41010%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9.0547,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665.9355,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5.4404,76%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV5.3964,73%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.5183,96%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3.8843,40%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.6971,49%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.4911,31%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft3550,31%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten2810,25%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1700,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de provincie Flevoland op de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Flevoland. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Flevoland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de provincie Flevoland
Er zijn 39.072 elektrische auto’s in juni 2024 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Flevoland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39.072 elektrische auto’s in de provincie Flevoland. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Flevoland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 234.753 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Flevoland in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Flevoland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 389.593 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Flevoland (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 290.342 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Flevoland in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Flevoland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Flevoland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 16.837 misdrijven in de provincie Flevoland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Flevoland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Flevoland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 237.192 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 52 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de provincie Flevoland 16.837 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Flevoland in 2023 zijn Horizontale fraude (2.039 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (1.777 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, provincie Flevoland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 1.378 misdrijven in de provincie Flevoland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Flevoland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Flevoland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de provincie Flevoland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Flevoland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de provincie Flevoland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de provincie Flevoland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Flevoland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Flevoland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de provincie Flevoland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Flevoland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de provincie Flevoland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de provincie Flevoland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Flevoland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Flevoland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Flevoland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de provincie Flevoland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal56.745Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij2.640Aantal2023
B-F Nijverheid en energie8.450Aantal2023
G+I Handel en horeca9.825Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.250Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.445Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening11.945Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg9.835Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5.350Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners450.826Aantal2024
Mannen225.535Aantal2024
Vrouwen225.291Aantal2024
0 tot 15 jaar81.215Aantal2024
15 tot 25 jaar56.558Aantal2024
25 tot 45 jaar124.669Aantal2024
45 tot 65 jaar118.254Aantal2024
65 jaar of ouder70.130Aantal2024
Ongehuwd229.013Aantal2024
Gehuwd171.116Aantal2024
Gescheiden35.628Aantal2024
Verweduwd15.069Aantal2024
Geboorte totaal5.099Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal2.877Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid320Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag92.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar155.300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog89.280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura12.370Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten24.315Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.882Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.984Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.839Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.998Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.609Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.429Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.268Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.204Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal673Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement419Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning637Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning721Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning793Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.115Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning566Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning724Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming33%Percentage2022
Adressen zonder energielabel23.341Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel68.898Aantal2024
Adressen met definitief energielabel123.759Aantal2024
Energielabels A+++++41Aantal2024
Energielabels A++++751Aantal2024
Energielabels A+++2.681Aantal2024
Energielabels A++2.521Aantal2024
Energielabels A+3.839Aantal2024
Energielabels A71.665Aantal2024
Energielabels B47.881Aantal2024
Energielabels C51.914Aantal2024
Energielabels D5.366Aantal2024
Energielabels E2.398Aantal2024
Energielabels F2.942Aantal2024
Energielabels G658Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal188.277Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens61.932Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen50.904Aantal2023
Huishoudens met kinderen75.441Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers338.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.486Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.952Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,39%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€149x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand8.980Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO19.350Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW3.680Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW59.170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland281.150Aantal2023
Herkomst buiten Nederland163.551Aantal2023
Herkomst Europa39.095Aantal2023
Herkomst buiten Europa124.456Aantal2023
Geboren in Nederland281.150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa13.775Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa58.888Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25.320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa65.568Aantal2023
Autochtoon284.943Aantal2022
Westers totaal45.406Aantal2022
Niet-westers totaal104.422Aantal2022
Marokko12.571Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba8.513Aantal2022
Suriname31.399Aantal2022
Turkije8.056Aantal2022
Overig niet-westers43.883Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6.778Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1.714Aantal2023
Milieu overtredingen22Aantal2023
Oplichting2.389Aantal2023
Verkeersovertredingen3.028Aantal2023
Vernieling1.890Aantal2023
Overige misdrijven1.016Aantal2023
Totaal misdrijven16.837Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,43Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,59Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,47Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,43Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,29Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,96Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,33Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,69Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,28Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,84Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,67Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,37Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,22Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,19Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,39Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,56Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,28Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,54Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand36,78Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,08Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,07Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,66Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV24Code2023
RegionaamFlevolandNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000024Code2023
Oppervlakte totaal241.231Aantal hectaren2024
Oppervlakte land141.012Aantal hectaren2024
Oppervlakte water100.219Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.338Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal215.998Aantal2024
Adressen met postcode215.117Aantal2024
Adressen met woonfunctie189.779Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1.301Aantal2024
Adressen met celfunctie4Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1.530Aantal2024
Adressen met industriefunctie11.413Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2.570Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3.865Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie421Aantal2024
Adressen met sportfunctie303Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2.752Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6.648Aantal2024
Verblijfsobjecten214.894Aantal2024
Ligplaatsen143Aantal2024
Standplaatsen961Aantal2024
Panden met adres164.495Aantal2024
Adressen met pand214.709Aantal2024
Percelen met adres136.735Aantal2024
Adressen met perceel215.998Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom204.088Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom11.910Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom183.740Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom6.039Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900125Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925206Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.596Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197012.094Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198026.266Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199036.155Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200041.522Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201023.282Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014.256Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8.992Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900131Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925217Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.647Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197013.384Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198029.664Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199047.318Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200049.752Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201034.434Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021.710Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16.451Aantal2024
Postcodegebied1309AA-8323BMNaam2024
Meest voorkomende postcode1363Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode3%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk11Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade197Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.256Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2.464Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal364.785Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine234.445Aantal2023
Personenautos - overige brandstof130.345Aantal2023
Personenautos per huishouden1,94Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte259Aantal2023
Motorfietsen16.169Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad181.165Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€347.352Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200068%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200032%Percentage2023
Appartement45.445Aantal2024
Tussen of geschakelde woning83.415Aantal2024
Hoekwoning29.203Aantal2024
Tweeonder1kap11.002Aantal2024
Vrijstaande woning20.714Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.25.115Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Flevoland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Flevoland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 2.968 patiënten in de provincie Flevoland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Flevoland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Flevoland.

Gemiddeld overleden 50,26 personen per week in de provincie Flevoland. Het aantal sterftes in de provincie Flevoland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Bedrijven (56.745 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Flevoland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Flevoland zijn in totaal 56.745 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 56.745 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 56.740 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!