Informatie provincie Flevoland:

Informatie provincie Flevoland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Flevoland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Flevoland voor de periode van 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Flevoland
Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Flevoland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Noordoostpolder, 2: Urk, 3: Dronten, 4: Lelystad, 5: Almere, 6: Zeewolde.

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Flevoland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 174.659 woningen in provincie Flevoland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Flevoland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Flevoland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Flevoland, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal39.535Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij2.530Aantal2020
B-F Nijverheid en energie6.555Aantal2020
G+I Handel en horeca8.370Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.285Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.130Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening9.975Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4.680Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners428.226Aantal2021
Mannen214.301Aantal2021
Vrouwen213.925Aantal2021
0 tot 15 jaar79.175Aantal2021
15 tot 25 jaar54.360Aantal2021
25 tot 45 jaar114.291Aantal2021
45 tot 65 jaar118.179Aantal2021
65 jaar of ouder62.221Aantal2021
Ongehuwd214.556Aantal2021
Gehuwd164.112Aantal2021
Gescheiden35.314Aantal2021
Verweduwd14.244Aantal2021
Westers totaal43.640Aantal2021
Geboorte totaal4.871Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal2.740Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid304Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag94.420Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar148.380Aantal2020
Opleidingsniveau hoog83.140Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura11.660Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten24.460Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.959Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.957Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.108Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.648Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.306Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.316Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.266Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal786Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement483Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning730Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning839Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning941Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.326Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning658Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning844Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming44%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal178.960Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens56.743Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen48.750Aantal2021
Huishoudens met kinderen73.467Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers319.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.334Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.228Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,12%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen34,93%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen20,58%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,53%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€42x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand9.550Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO18.860Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW6.880Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW53.930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon284.920Aantal2021
Niet-westers totaal99.666Aantal2021
Marokko12.322Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba8.307Aantal2021
Suriname30.716Aantal2021
Turkije7.592Aantal2021
Overig niet-westers40.729Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,27Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand5,13Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,46Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand4,82Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,37Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,03Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,11Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km37Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,13Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Café afstand2,05Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,06Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km40Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,05Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,77Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,81Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,26Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,57Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,65Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,85Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand4,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,42Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,67Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand6,31Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand18,22Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,81Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand21,98Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand11,84Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand13,41Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand7,39Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV24Code2021
RegionaamFlevolandNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000024Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal241.230Aantal hectaren2021
Oppervlakte land141.163Aantal hectaren2021
Oppervlakte water100.067Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid949Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode207.567Aantal2021
Adressen totaal208.535Aantal2021
Panden160.392Aantal2021
Percelen133.095Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal380.065Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine244.440Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof135.625Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte269Aantal2020
Motorfietsen15.715Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad174.659Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€241.370Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning78%Percentage2020
Percentage meergezinswoning22%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen65%Percentage2021
Huurwoningen totaal35%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200071%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.