Statistieken provincie Friesland

Aantal inwoners per jaar
De provincie Friesland telt 659.551 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Friesland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Friesland:

JaarAantal inwoners de provincie Friesland% verschil
2023659.5510,85%
2022654.0190,40%
2021651.4350,23%
2020649.9570,35%
2019647.6720,06%
2018647.2680,06%
2017646.8740,13%
2016646.040-0,03%
2015646.257-0,01%
2014646.317-0,08%
2013646.862-0,05%
2012647.214-0,01%
2011647.2820,15%
2010646.3050,23%
2009644.8110,25%
2008643.1890,15%
2007642.209-0,00%
2006642.230-0,12%
2005642.9770,14%
2004642.0660,36%
2003639.7870,57%
2002636.1840,90%
2001630.5390,97%
2000624.5000,53%
1999621.2220,50%
1998618.1150,50%
1997615.0450,49%
1996612.0280,40%
1995609.579geen data

Het aantal inwoners in de provincie Friesland is met 49.972 personen gegroeid van 609.579 personen in 1995 tot 659.551 personen in 2023 (dat is een toename van 8,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 1.785 personen (0,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in de provincie Friesland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de provincie Friesland:

In 1995 telde de provincie Friesland 609.579 inwoners. Het aantal van 609.579 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 659.551 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 49.972 (8,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5.532 (0,85%). Het aantal van 659.551 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Friesland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel ...Toon meer... Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel, 6: Vlieland, 7: Waadhoeke, 8: Achtkarspelen, 9: Tytsjerksteradiel, 10: Harlingen, 11: Leeuwarden, 12: Smallingerland, 13: Opsterland, 14: Súdwest-Fryslân, 15: Heerenveen, 16: Ooststellingwerf, 17: De Fryske Marren, 18: Weststellingwerf ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 308.768 woningen in de provincie Friesland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Friesland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de provincie Friesland was €278.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de provincie Friesland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Friesland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Provincie Friesland% verschil
2023€278.00015%
2022€241.00011%
2021€217.0007,4%
2020€202.0006,3%
2019€190.0008%
2018€176.0004,14%
2017€169.0003,05%
2016€164.0000,61%
2015€163.000-3,55%
2014€169.000-6,1%
2013€180.000-5,3%
2012€190.000-2,56%
2011€195.000-1,02%
2010€197.0000,00%
2009€197.0003,14%
2008€191.0007,9%
2007€177.00011%
2006€159.0000,63%
2005€158.00055%
2004€102.0000,00%
2003€102.0002,0%
2002€100.0000,00%
2001€100.00067%
2000€60.0001,69%
1999€59.0001,72%
1998€58.0001,75%
1997€57.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de provincie Friesland is met €221.000 gegroeid van €57.000 in 1997 tot €278.000 in 2023 (dat is een toename van 388%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.500 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de hoogste en laagste gemiddelde woningwaarde van de gemeenten in de provincie Friesland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Friesland is €278.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 308.768 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), 11 provincies (bruin) en 18 gemeenten (geel). De provincie Friesland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de provincie Friesland: er zijn 91.740 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de provincie Friesland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 378.602 totaal in de provincie Friesland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De provincie Friesland telt in totaal 378.602 adressen, met 374.375 verblijfsobjecten, 3.399 standplaatsen en 828 ligplaatsen. 89% van de adressen in provincie Friesland ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Friesland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Friesland. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de provincie Friesland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Friesland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Friesland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Friesland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de provincie Friesland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Friesland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023578.69529.56551.291
2022583.38425.82844.807
2021583.18724.95543.293
2020582.87624.52842.553
2019582.95823.66341.051
2018583.88923.17540.204
2017585.40822.47538.991
2016586.95721.60437.479
2015588.38821.16036.709
2014589.18220.89136.244
2013590.39620.64735.819
2012591.19520.48335.536
2011591.90120.25035.131
2010591.68719.97134.647
2009591.21919.59633.996
2008590.34919.32133.519
2007589.97819.09833.133
2006589.79719.17233.261
2005589.05919.71534.203
2004587.95819.78534.323
2003586.02119.66034.106
2002583.76319.16833.253
2001580.83318.17531.531
2000577.97017.01429.516
1999576.09116.50228.629
1998574.58615.91627.613
1997573.04615.35726.642
1996571.91514.66725.446

In 2023 was de herkomst van inwoners in de provincie Friesland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 4,48% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,40% en herkomst van buiten Europa: 4,16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Friesland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Friesland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Friesland in 2022 zijn Westers (34.635 inwoners) en Overig (24.910 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Friesland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Friesland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Friesland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Friesland zijn C (77.064 adressen) en A (69.807 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Friesland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Friesland: 77.064 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3.205 verkeersongevallen totaal in 2022 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Friesland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Friesland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Friesland.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Friesland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Friesland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

1.051 stembureaus

Er zijn 1.051 stembureaus in de provincie Friesland, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 provincie Friesland
Opkomst: 80,6%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de provincie Friesland. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de provincie Friesland:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV24%102.52437
NSC16%68.45120
GL-PvdA15%61.19425
VVD11%47.09824
BBB8,3%35.0107
CDA5,4%22.4785
D664,30%18.2499
SP3,40%14.2665
CU2,70%11.4693
FvD2,70%11.3123
PvdD1,80%7.6353
SGP1,00%4.1973
Volt0,90%3.6892
BVNL0,80%3.4500
JA210,70%2.7371
50PLUS0,40%1.7560
DENK0,40%1.6753
BIJ10,20%6850
Piraten0,10%3770
SAMEN0,10%2630
Splinter0,10%4370
Politieke Partij voor Basisinkomen0,00%1020
PLAN0,00%1610
LEF0,00%2020
LP0,00%1820

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen provincie Friesland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Friesland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV102.52424%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC68.45116%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA61.19415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD47.09811%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB35.0108,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA22.4785,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D6618.2494,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP14.2663,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU11.4692,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD11.3122,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD7.6351,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP4.1971,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3.6890,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL3.4500,82%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212.7370,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1.7560,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.6750,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ16850,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter4370,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten3770,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN2630,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF2020,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP1820,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN1610,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen1020,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB94.45828%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA36.02311%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA29.6698,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP27.2988,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD22.8436,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks22.1816,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU17.8835,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV15.1024,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD12.3663,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP11.7243,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD11.4023,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D6611.2373,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA219.0962,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân6.8912,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL6.0331,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2.9030,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.9710,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB89.39527%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk52.12116%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP35.53211%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA32.8079,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA31.9189,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD19.8626%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU19.1075,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD16.2484,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL14.6334,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP11.4143,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger10.0423,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Wonen en Natuur1320,04%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP450,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS300,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang00,00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Student & Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokale partijen62.89522%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA41.64115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA36.55913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP36.20013%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD25.7259,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks22.8948,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU19.5016,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6614.4585,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD5.4971,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB4.6261,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL4.4781,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.7801,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GL-PvdA1.6050,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8390,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP7520,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft6380,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA40.06421%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA27.99715%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD20.62311%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D6620.31611%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP20.23211%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV18.9899,9%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP15.0847,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks11.1035,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD7.4633,88%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS6.4073,33%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten1.3420,70%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel508800,46%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij5410,28%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft4730,25%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen3980,21%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu2270,12%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij1820,09%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud1230,06%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij650,03%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Friesland: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Friesland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Friesland
Er zijn 10.901 elektrische auto’s in februari 2024 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Friesland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10.901 elektrische auto’s in de provincie Friesland. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Friesland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 351.497 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Friesland in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Friesland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 535.624 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Friesland (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 357.349 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Friesland in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Friesland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Friesland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 20.839 misdrijven in de provincie Friesland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Friesland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Friesland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 261.023 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de provincie Friesland 20.839 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Friesland in 2022 zijn Horizontale fraude (3.040 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2.443 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Friesland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 1.637 misdrijven in de provincie Friesland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Friesland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Friesland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Friesland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Friesland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Friesland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Friesland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Friesland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Friesland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Friesland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80.905Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij6.135Aantal2023
B-F Nijverheid en energie13.360Aantal2023
G+I Handel en horeca15.125Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.760Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5.000Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15.595Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg12.295Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.640Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners659.551Aantal2023
Mannen330.889Aantal2023
Vrouwen328.662Aantal2023
0 tot 15 jaar100.334Aantal2023
15 tot 25 jaar80.374Aantal2023
25 tot 45 jaar146.550Aantal2023
45 tot 65 jaar182.285Aantal2023
65 jaar of ouder150.008Aantal2023
Ongehuwd313.440Aantal2023
Gehuwd259.039Aantal2023
Gescheiden50.950Aantal2023
Verweduwd36.122Aantal2023
Geboorte totaal5.801Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal7.098Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid197Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag134.740Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar229.040Aantal2021
Opleidingsniveau hoog123.450Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura17.795Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten49.740Aantal2022
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.526Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.761Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.172Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.305Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.592Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.393Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.899Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.891Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.136Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement732Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.019Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.115Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.138Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning912Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.268Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2022
Energielabels Definitief186.519Aantal2023
Energielabels Voorlopig136.684Aantal2023
Energielabels Onbepaald49.359Aantal2023
Energielabels A+++++28Aantal2023
Energielabels A++++472Aantal2023
Energielabels A+++2.140Aantal2023
Energielabels A++1.052Aantal2023
Energielabels A+1.926Aantal2023
Energielabels A69.807Aantal2023
Energielabels B55.557Aantal2023
Energielabels C77.064Aantal2023
Energielabels D32.127Aantal2023
Energielabels E15.648Aantal2023
Energielabels F22.402Aantal2023
Energielabels G44.980Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal301.918Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens113.890Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen92.411Aantal2023
Huishoudens met kinderen95.617Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers527.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.713Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.985Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,56%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.813x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand16.090Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO25.790Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW5.210Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW135.850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland578.695Aantal2023
Herkomst Europa29.565Aantal2023
Herkomst buiten Europa51.291Aantal2023
Geboren in Nederland578.695Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa13.008Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa22.000Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa16.557Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa29.291Aantal2023
Autochtoon583.384Aantal2022
Westers totaal34.635Aantal2022
Niet-westers totaal36.000Aantal2022
Marokko2.338Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.434Aantal2022
Suriname3.246Aantal2022
Turkije2.072Aantal2022
Overig niet-westers24.910Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7.538Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2.320Aantal2022
Milieu overtredingen68Aantal2022
Oplichting3.570Aantal2022
Verkeersovertredingen3.615Aantal2022
Vernieling2.544Aantal2022
Overige misdrijven1.184Aantal2022
Totaal misdrijven20.839Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,63Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,23Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,36Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,12Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,33Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,81Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,75Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,58Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,66Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,22Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,91Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,48Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,73Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,71Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,12Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,56Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,24Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,06Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,51Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,93Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV21Code2023
RegionaamFrieslandNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000021Code2023
Oppervlakte totaal575.326Aantal hectaren2023
Oppervlakte land334.010Aantal hectaren2023
Oppervlakte water241.315Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.018Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal377.368Aantal2023
Adressen met postcode372.562Aantal2023
Adressen met woonfunctie314.172Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom337.015Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom40.353Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom287.873Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom26.302Aantal2023
Percelen256.471Aantal2023
Panden298.815Aantal2023
Adressen met panden366.299Aantal2023
Panden voor 17001.162Aantal2023
Panden 1700 tot 190021.734Aantal2023
Panden 1900 tot 192524.704Aantal2023
Panden 1925 tot 195033.671Aantal2023
Panden 1950 tot 197072.731Aantal2023
Panden 1970 tot 198062.404Aantal2023
Panden 1980 tot 199039.691Aantal2023
Panden 1990 tot 200040.568Aantal2023
Panden 2000 tot 201035.004Aantal2023
Panden 2010 tot 202022.398Aantal2023
Panden 2020 en later12.232Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk25Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade620Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.560Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3.205Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal347.242Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine257.105Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof90.140Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte104Aantal2023
Motorfietsen32.125Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad308.768Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement62.515Aantal2023
Tussen of geschakelde woning69.956Aantal2023
Hoekwoning40.284Aantal2023
Tweeonder1kap49.680Aantal2023
Vrijstaande woning91.740Aantal2023
Ligplaats821Aantal2023
Standplaats3.331Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4.230Aantal2023
Woningtype n.v.t.59.041Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Friesland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Friesland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.383 patiënten in de provincie Friesland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 13 februari 2024, week 07 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Friesland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Friesland.

Gemiddeld overleden 125,61 personen per week in de provincie Friesland. Het aantal sterftes in de provincie Friesland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 03 (15 tot en met 21 januari) van 2024.

Sterftecijfers
Bedrijven (80.905 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Friesland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Friesland zijn in totaal 80.905 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 80.905 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 80.910 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!