Informatie provincie Friesland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Friesland

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.

Aantal inwoners in de provincie Friesland voor de periode van 1995 tot en met 2022.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Friesland
Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel ...Toon meer... Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel, 6: Vlieland, 7: Waadhoeke, 8: Achtkarspelen, 9: Tytsjerksteradiel, 10: Harlingen, 11: Leeuwarden, 12: Smallingerland, 13: Opsterland, 14: Súdwest-Fryslân, 15: Heerenveen, 16: Ooststellingwerf, 17: De Fryske Marren, 18: Weststellingwerf ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Friesland

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2012 tot en met 2021.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Friesland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 306.633 woningen in provincie Friesland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Friesland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Friesland

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.

Provincie Friesland, 2022, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Friesland

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.

Provincie Friesland, 2022, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Verkiezingsuitslagen provincie Friesland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de provincie Friesland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Friesland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokale partijen62.89522,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA41.64114,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA36.55912,96%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP36.20012,83%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD25.7259,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks22.8948,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU19.5016,91%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6614.4585,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD5.4971,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB4.6261,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)4.4781,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.7801,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks PvdA1.6050,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8390,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP7520,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft6380,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD70.61317,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA60.06014,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6649.56612,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV44.47810,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA36.4828,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD30.3297,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP29.0247,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU20.4584,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks16.2343,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD14.6733,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB9.3542,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218.0691,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt6.0241,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4.1231,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3.2210,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.3140,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1.2630,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.0720,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ19840,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten9250,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots9200,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG6570,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter3860,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft3410,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2830,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2640,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht2080,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1660,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek1040,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland1000,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen300,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA47.48422,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA33.31815,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD30.83114,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD22.85910,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP18.0558,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks17.1398,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669.7824,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP8.3013,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7.7143,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.9383,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6.0082,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2.4091,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft4590,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio4100,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK3340,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen2860,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA49.70416,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD40.05513,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97613,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD28.0739,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP23.6627,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks22.9357,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU19.6736,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV17.2875,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP15.4265,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6612.2844,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD9.6183,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7.5952,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân5.3451,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.1981,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân2.9170,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK4930,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA53.10118,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk45.45815,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97613,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP38.88513,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD27.1409,43%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger26.9349,36%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU22.9997,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD18.8736,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS14.0464,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur2000,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland1100,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP520,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP320,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA130,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Friesland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Friesland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de provincie Friesland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Friesland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Friesland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Friesland, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Friesland zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 240.260 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 50 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 240.260 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 233.912 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de provincie Friesland 19.897 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, provincie Friesland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Friesland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal73.070Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5.905Aantal2021
B-F Nijverheid en energie11.760Aantal2021
G+I Handel en horeca14.090Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.250Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.585Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening13.805Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10.950Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7.705Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners654.019Aantal2022
Mannen328.155Aantal2022
Vrouwen325.864Aantal2022
0 tot 15 jaar100.488Aantal2022
15 tot 25 jaar79.749Aantal2022
25 tot 45 jaar143.797Aantal2022
45 tot 65 jaar183.014Aantal2022
65 jaar of ouder146.971Aantal2022
Ongehuwd308.837Aantal2022
Gehuwd258.300Aantal2022
Gescheiden50.726Aantal2022
Verweduwd36.156Aantal2022
Westers totaal34.635Aantal2022
Geboorte totaal5.841Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal6.453Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid195,78Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag139.650Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar228.190Aantal2020
Opleidingsniveau hoog119.310Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15.655Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,33%Percentage2020
WMO cliënten49.610Aantal2020
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.624Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.761Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.311Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.708Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.459Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.977Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.005Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement825Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.153Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.282Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.297Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.748Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.044Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.462Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2020
Energielabels Definitief179.494Aantal2022
Energielabels Voorlopig142.322Aantal2022
Energielabels Onbepaald47.245Aantal2022
Energielabels A+++++13Aantal2022
Energielabels A++++248Aantal2022
Energielabels A+++1.214Aantal2022
Energielabels A++635Aantal2022
Energielabels A+1.145Aantal2022
Energielabels A67.879Aantal2022
Energielabels B55.250Aantal2022
Energielabels C77.666Aantal2022
Energielabels D32.596Aantal2022
Energielabels E16.183Aantal2022
Energielabels F22.904Aantal2022
Energielabels G46.083Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal298.709Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens111.595Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen92.340Aantal2022
Huishoudens met kinderen94.774Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers516.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.967Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.331Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,69%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,49%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,73%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42,15%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen15,58%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,01%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,05%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,77%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,78%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.505x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand17.730Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO24.500Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW9.940Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW130.110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon583.384Aantal2022
Niet-westers totaal36.000Aantal2022
Marokko2.338Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.434Aantal2022
Suriname3.246Aantal2022
Turkije2.072Aantal2022
Overig niet-westers24.910Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,59Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand10,54Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,91Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand10,15Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand12,55Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,28Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,18Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,42Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,33Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,67Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,07Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,57Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,16Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,04Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,52Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,06Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,79Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,11Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,29Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,39Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,88Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,32Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand8,64Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand23,96Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,05Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,52Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand18,46Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,16Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand8,65Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand11,54Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,22Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV21Code2022
RegionaamFrieslandNaam2022
Soort regioProvincieCategorisch type2022
Sorteercode00000021Code2022
Oppervlakte totaal575.327Aantal hectaren2022
Oppervlakte land334.011Aantal hectaren2022
Oppervlakte water241.315Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid726Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode369.061Aantal2022
Adressen totaal372.384Aantal2022
Adressen met woonfunctie312.421Aantal2022
Panden297.983Aantal2022
Percelen255.451Aantal2022
Panden voor 17001.166Aantal2022
Panden 1700 tot 190021.878Aantal2022
Panden 1900 tot 192524.241Aantal2022
Panden 1925 tot 195033.951Aantal2022
Panden 1950 tot 197074.297Aantal2022
Panden 1970 tot 198062.194Aantal2022
Panden 1980 tot 199039.600Aantal2022
Panden 1990 tot 200040.961Aantal2022
Panden 2000 tot 201035.190Aantal2022
Panden 2010 en later26.055Aantal2020
Panden 2010 tot 202022.771Aantal2022
Panden 2020 en later8.822Aantal2022
Diefstal5.766Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven2.252Aantal2021
Milieu overtredingen74Aantal2021
Oplichting4.384Aantal2021
Verkeersovertredingen3.325Aantal2021
Vernieling2.748Aantal2021
Overige misdrijven749Aantal2021
Totaal misdrijven19.897Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal336.670Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine247.530Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof89.145Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,15Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte100Aantal2020
Motorfietsen31.445Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad306.633Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€218.746Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning80%Percentage2021
Percentage meergezinswoning20%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen62%Percentage2021
Huurwoningen totaal38%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders11%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.