Statistieken provincie Friesland

Aantal inwoners per jaar
(groei van 8,2% naar 659.551 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Friesland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Friesland is met 49.972 personen gestegen van 609.579 in 1995 tot 659.551 in 2023 (dat is 8,2%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Friesland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel ...Toon meer... Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel, 6: Vlieland, 7: Waadhoeke, 8: Achtkarspelen, 9: Tytsjerksteradiel, 10: Harlingen, 11: Leeuwarden, 12: Smallingerland, 13: Opsterland, 14: Súdwest-Fryslân, 15: Heerenveen, 16: Ooststellingwerf, 17: De Fryske Marren, 18: Weststellingwerf ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 306.633 woningen in de provincie Friesland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Friesland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 53% naar €241.095 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Friesland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Friesland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Friesland is met €83.095 toegenomen van €158.000 in 2005 tot €241.095 in 2022 (dat is 53%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 377.368 totaal in de provincie Friesland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De provincie Friesland telt in totaal 377.368 adressen, met 373.217 verblijfsobjecten, 3.331 standplaatsen en 820 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Friesland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Friesland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Friesland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Friesland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Friesland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Friesland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Friesland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Friesland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Friesland is met 11.469 personen gestegen van 571.915 in 1996 tot 583.384 in 2022 (dat is 2,01%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Friesland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Friesland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Friesland in 2022 zijn Westers (34.635 inwoners) en Overig (24.910 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Friesland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Friesland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Friesland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Friesland zijn C (77.064 adressen) en A (69.807 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Friesland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Friesland: 77.064 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Friesland
Er waren 3.092 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Friesland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Friesland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Friesland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Friesland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Friesland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen provincie Friesland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de provincie Friesland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Friesland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokale partijen62.89522%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA41.64115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA36.55913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP36.20013%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD25.7259,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks22.8948,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU19.5016,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6614.4585,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD5.4971,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB4.6261,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)4.4781,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.7801,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA/GroenLinks1.6050,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV8390,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP7520,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft6380,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD70.61317%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA60.06015%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6649.56612%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV44.47811%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA36.4828,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD30.3297,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP29.0247%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU20.4584,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks16.2343,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD14.6733,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB9.3542,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218.0691,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt6.0241,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4.1231,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3.2210,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.3140,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1.2630,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.0720,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ19840,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten9250,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots9200,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG6570,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter3860,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft3410,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2830,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2640,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht2080,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1660,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek1040,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland1000,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen300,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA47.48422%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA33.31816%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD30.83115%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD22.85911%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP18.0558,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks17.1398,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669.7824,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP8.3013,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7.7143,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.9383,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6.0082,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2.4091,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft4590,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio4100,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK3340,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen2860,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA49.70417%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD40.05513%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97613%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD28.0739,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP23.6627,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks22.9357,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU19.6736,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV17.2875,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP15.4265,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6612.2844,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD9.6183,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7.5952,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân5.3451,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.1981,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân2.9170,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK4930,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA53.10118%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk45.45816%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97614%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP38.88514%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD27.1409,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger26.9349,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU22.9998%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD18.8736,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS14.0464,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur2000,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland1100,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP520,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP320,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA130,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de provincie Friesland op de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Friesland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Friesland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de provincie Friesland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Friesland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Friesland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Friesland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Friesland
Er zijn 19.503 elektrische auto’s in september 2023 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Friesland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19.503 elektrische auto’s in de provincie Friesland. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Friesland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 700.150 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Friesland in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Friesland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.065.883 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Friesland (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 709.971 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Friesland in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Friesland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Friesland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 20.839 misdrijven in de provincie Friesland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Friesland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Friesland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 261.023 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de provincie Friesland 20.839 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Friesland in 2022 zijn Horizontale fraude (3.040 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2.443 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Friesland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 1.743 misdrijven in de provincie Friesland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Friesland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Friesland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Friesland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Friesland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Friesland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Friesland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de provincie Friesland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Friesland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Friesland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Friesland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Friesland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Friesland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Friesland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Friesland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal78.405Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij6.080Aantal2022
B-F Nijverheid en energie12.680Aantal2022
G+I Handel en horeca15.025Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.595Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5.035Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening14.980Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg11.745Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.225Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners659.551Aantal2023
Mannen330.889Aantal2023
Vrouwen328.662Aantal2023
0 tot 15 jaar100.334Aantal2023
15 tot 25 jaar80.374Aantal2023
25 tot 45 jaar146.550Aantal2023
45 tot 65 jaar182.285Aantal2023
65 jaar of ouder150.008Aantal2023
Ongehuwd313.440Aantal2023
Gehuwd259.039Aantal2023
Gescheiden50.950Aantal2023
Verweduwd36.122Aantal2023
Westers totaal34.635Aantal2022
Geboorte totaal6.319Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal7.069Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid198Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag134.740Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar229.040Aantal2021
Opleidingsniveau hoog123.450Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura17.430Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten50.405Aantal2021
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.680Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.827Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.326Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.455Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.764Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.598Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.002Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.079Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.493Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.319Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.464Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.489Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.003Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.183Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.675Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2021
Energielabels Definitief186.519Aantal2023
Energielabels Voorlopig136.684Aantal2023
Energielabels Onbepaald49.359Aantal2023
Energielabels A+++++28Aantal2023
Energielabels A++++472Aantal2023
Energielabels A+++2.140Aantal2023
Energielabels A++1.052Aantal2023
Energielabels A+1.926Aantal2023
Energielabels A69.807Aantal2023
Energielabels B55.557Aantal2023
Energielabels C77.064Aantal2023
Energielabels D32.127Aantal2023
Energielabels E15.648Aantal2023
Energielabels F22.402Aantal2023
Energielabels G44.980Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal301.918Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens113.890Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen92.411Aantal2023
Huishoudens met kinderen95.617Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers521.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.210Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.536Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.906x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand16.770Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO25.340Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW6.510Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW135.240Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon583.384Aantal2022
Niet-westers totaal36.000Aantal2022
Marokko2.338Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.434Aantal2022
Suriname3.246Aantal2022
Turkije2.072Aantal2022
Overig niet-westers24.910Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7.538Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2.320Aantal2022
Milieu overtredingen68Aantal2022
Oplichting3.570Aantal2022
Verkeersovertredingen3.615Aantal2022
Vernieling2.544Aantal2022
Overige misdrijven1.184Aantal2022
Totaal misdrijven20.839Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,59Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,23Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,68Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,36Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,12Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,33Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,81Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,57Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,16Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,33Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,58Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,66Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,22Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,91Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,48Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,73Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,71Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,12Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,56Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,16Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,67Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,51Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,93Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV21Code2023
RegionaamFrieslandNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000021Code2023
Oppervlakte totaal575.327Aantal hectaren2023
Oppervlakte land334.010Aantal hectaren2023
Oppervlakte water241.315Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid730Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal377.368Aantal2023
Adressen met postcode372.562Aantal2023
Adressen met woonfunctie314.172Aantal2023
Panden298.815Aantal2023
Percelen256.471Aantal2023
Panden voor 17001.162Aantal2023
Panden 1700 tot 190021.734Aantal2023
Panden 1900 tot 192524.704Aantal2023
Panden 1925 tot 195033.671Aantal2023
Panden 1950 tot 197072.731Aantal2023
Panden 1970 tot 198062.404Aantal2023
Panden 1980 tot 199039.691Aantal2023
Panden 1990 tot 200040.568Aantal2023
Panden 2000 tot 201035.004Aantal2023
Panden 2010 tot 202022.398Aantal2023
Panden 2020 en later12.232Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk23Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade480Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.589Aantal2021
Verkeersongevallen totaal3.092Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal343.205Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine253.495Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof89.725Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte103Aantal2022
Motorfietsen31.290Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad306.633Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€241.095Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2022
Percentage meergezinswoning20%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Friesland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Friesland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.300 patiënten in de provincie Friesland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 12 september 2023, week 37 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Friesland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Friesland.

Gemiddeld overleden 124,94 personen per week in de provincie Friesland. Het aantal sterftes in de provincie Friesland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 35 (28 augustus tot en met 3 september) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (78.405 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Friesland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Friesland zijn in totaal 78.405 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 78.405 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 78.365 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!