Informatie provincie Friesland:

Informatie provincie Friesland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Friesland voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Friesland
Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast Fryslân, 5: Dantumadiel ...Toon meer... Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast Fryslân, 5: Dantumadiel, 6: Vlieland, 7: Waadhoeke, 8: Achtkarspelen, 9: Tytsjerksteradiel, 10: Harlingen, 11: Leeuwarden, 12: Smallingerland, 13: Opsterland, 14: Súdwest Fryslân, 15: Heerenveen, 16: Ooststellingwerf, 17: De Fryske Marren, 18: Weststellingwerf ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Friesland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 300.238 woningen in provincie Friesland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Friesland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Friesland, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Friesland, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Friesland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal58.765aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5.735aantal2019
B-F Nijverheid en energie11.095aantal2019
G+I Handel en horeca13.315aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie4.060aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed4.285aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening12.890aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten7.405aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners649.957aantal2020
Mannen325.951aantal2020
Vrouwen324.006aantal2020
0 tot 15 jaar102.275aantal2020
15 tot 25 jaar79.438aantal2020
25 tot 45 jaar142.178aantal2020
45 tot 65 jaar185.293aantal2020
65 jaar of ouder140.773aantal2020
Ongehuwd304.248aantal2020
Gehuwd260.373aantal2020
Gescheiden49.492aantal2020
Verweduwd35.844aantal2020
Geboorte totaal5.957aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal6.256aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.679gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.295gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.407gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.671gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.258gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.958gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.899gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.359gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement849gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.214gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.349gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.365gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.786gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.117gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.513gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming18%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal294.474aantal2020
Eenpersoonshuishoudens108.082aantal2020
Huishoudens zonder kinderen91.065aantal2020
Huishoudens met kinderen95.327aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  510.000aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.192Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.691Euro2018
40% personen met laagste inkomen44%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,63 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen41,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,45 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,28 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand18.300aantal2019
Personen per soort uitkering; AO24.440aantal2019
Personen per soort uitkering; WW9.540aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW127.720aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon582.876aantal2020
Westers totaal33.612aantal2020
Niet-westers totaal33.469aantal2020
Marokko2.287aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.997aantal2020
Suriname3.168aantal2020
Turkije1.926aantal2020
Overig niet-westers23.091aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,48gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,36gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,83gemiddeld km2019
Afstand tot school0,82gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km5,74gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV21Code2020
RegionaamFrieslandNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid195aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte98gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal574.879hectaren2020
Oppervlakte land333.562hectaren2020
Oppervlakte water241.316hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid719gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal330.190aantal2019
Personenautos brandstof benzine242.195aantal2019
Personenautos overige brandstof88.015aantal2019
Personenautos per huishouden1,14gemiddeld2019
Motorfietsen30.855aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad300.238aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€186.088Euro2019
Percentage eengezinswoning81%percentage2019
Percentage meergezinswoning19%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen62%percentage2019
Huurwoningen totaal37%percentage2019
In bezit woningcorporatie27%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.