Informatie provincie Friesland:

Informatie provincie Friesland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Friesland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Friesland voor de periode van 1995 tot en met 2022.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Friesland
Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel ...Toon meer... Kaart van de provincie Friesland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schiermonnikoog, 2: Ameland, 3: Terschelling, 4: Noardeast-Fryslân, 5: Dantumadiel, 6: Vlieland, 7: Waadhoeke, 8: Achtkarspelen, 9: Tytsjerksteradiel, 10: Harlingen, 11: Leeuwarden, 12: Smallingerland, 13: Opsterland, 14: Súdwest-Fryslân, 15: Heerenveen, 16: Ooststellingwerf, 17: De Fryske Marren, 18: Weststellingwerf ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Friesland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 304.693 woningen in provincie Friesland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Friesland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Friesland, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Friesland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Friesland, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Verkiezingsuitslagen provincie Friesland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), het waterschap (2019), de Provinciale Staten (2019) en de gemeenteraad (2014) in de provincie Friesland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Friesland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD70.61317,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA60.06014,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6649.56612,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV44.47810,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA36.4828,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD30.3297,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP29.0247,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU20.4584,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks16.2343,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD14.6733,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB9.3542,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218.0691,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt6.0241,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4.1231,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3.2210,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.3140,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1.2630,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.0720,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ19840,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten9250,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots9200,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG6570,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter3860,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft3410,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2830,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2640,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht2080,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1660,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek1040,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland1000,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen300,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA47.48422,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA33.31815,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD30.83114,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD22.85910,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP18.0558,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks17.1398,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669.7824,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP8.3013,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD7.7143,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.9383,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6.0082,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2.4091,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft4590,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio4100,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK3340,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen2860,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA53.10118,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk45.45815,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97613,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP38.88513,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD27.1409,43%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger26.9349,36%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU22.9997,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD18.8736,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS14.0464,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water, Wonen en Natuur2000,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland1100,04%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP520,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP320,01%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA130,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA49.70416,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD40.05513,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA39.97613,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD28.0739,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP23.6627,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks22.9357,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU19.6736,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV17.2875,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP15.4265,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6612.2844,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD9.6183,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7.5952,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân5.3451,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.1981,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân2.9170,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK4930,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA42.06621,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
Lokale partijen38.99019,91%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
PvdA30.52815,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
FNP23.57312,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
VVD19.1219,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
CU16.1538,25%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
GroenLinks8.2394,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
D667.9084,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SP6.5513,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
D66 GroenLinks PvdA1.5250,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
SGP5230,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
OPA4010,20%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
Artikel502550,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Friesland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Friesland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de provincie Friesland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Friesland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Friesland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Friesland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60.685Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5.775Aantal2020
B-F Nijverheid en energie11.485Aantal2020
G+I Handel en horeca13.590Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.210Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.475Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening13.475Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7.650Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners654.061Aantal2022
Mannen326.788Aantal2021
Vrouwen324.647Aantal2021
0 tot 15 jaar100.908Aantal2021
15 tot 25 jaar79.453Aantal2021
25 tot 45 jaar142.710Aantal2021
45 tot 65 jaar184.269Aantal2021
65 jaar of ouder144.095Aantal2021
Ongehuwd306.037Aantal2021
Gehuwd259.176Aantal2021
Gescheiden50.144Aantal2021
Verweduwd36.078Aantal2021
Westers totaal33.951Aantal2021
Geboorte totaal5.841Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal6.453Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid195Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag139.650Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar228.190Aantal2020
Opleidingsniveau hoog119.310Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15.655Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,33%Percentage2020
WMO cliënten49.610Aantal2020
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.624Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.761Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.311Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.708Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.459Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.977Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.005Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement825Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.153Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.282Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.297Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.748Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.044Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.462Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal295.870Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens108.825Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen92.017Aantal2021
Huishoudens met kinderen95.028Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers516.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.967Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.331Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,69%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,49%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,73%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42,15%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen15,58%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,01%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,05%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,77%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,78%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€69x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand17.730Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO24.500Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW9.940Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW130.110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon583.187Aantal2021
Niet-westers totaal34.297Aantal2021
Marokko2.343Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba3.205Aantal2021
Suriname3.211Aantal2021
Turkije1.976Aantal2021
Overig niet-westers23.562Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,48Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand10,64Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,87Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand10,55Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand12,63Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,35Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,18Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,18Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,82Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,55Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,31Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km3,42Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,84Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,27Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,36Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,41Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,22Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,04Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,52Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,06Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,79Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,11Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,29Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,39Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,88Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,31Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand17,54Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,11Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand4,46Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand18,52Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,15Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand8,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand11,50Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand7,79Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV21Code2021
RegionaamFrieslandNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000021Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal575.328Aantal hectaren2021
Oppervlakte land333.588Aantal hectaren2021
Oppervlakte water241.740Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid723Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode367.711Aantal2021
Adressen totaal371.058Aantal2021
Panden297.364Aantal2021
Percelen254.445Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal336.670Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine247.530Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof89.145Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,15Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte100Aantal2020
Motorfietsen31.445Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad304.693Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€202.416Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning81%Percentage2020
Percentage meergezinswoning19%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen62%Percentage2021
Huurwoningen totaal38%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders11%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.