Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’.
Voldoet aan alcoholrichtlijn:
Percentage personen dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.
Drinker:
Percentage personen dat wel eens alcohol drinkt.
Zware drinker:
Percentage personen dat minstens 1 keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinkt.
Overmatige drinker:
Percentage personen dat per week meer dan 14 glazen (voor vrouwen) en 21 (voor mannen) glazen alcohol drinkt.
Roker:
Percentage personen dat de vraag ‘Rookt u weleens?’ beantwoordt met ‘ja’ exclusief elektronische sigaretten.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.