Alle adressen in Nederland: overzicht per gemeente

Bekijk de adressen per gemeente, woonplaats, wijk en buurt in Nederland. Zoek hier op gemeentenaam en bekijk de tabel met adressen voor die gemeente. De adresgegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. De gebruikte dataset is van 4 juli 2022. De adresdata zijn verrijkt met diverse andere datasets. Er zijn meer dan 50 kenmerken op adresniveau beschikbaar. En alle statistieken die per postcode of per buurt bekend zijn kunnen eventueel als maatwerk aan de adressen gekoppeld worden.
Bekijk de adressen per gemeente, woonplaats, wijk en buurt in Nederland. Zoek hier op gemeentenaam en bekijk de tabel met adressen voor die gemeente. De adresgegevens komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. De gebruikte dataset is van 4 juli 2022. De adresdata zijn verrijkt met diverse andere datasets. Er zijn meer dan 50 kenmerken op adresniveau beschikbaar. En alle statistieken die per postcode of per buurt bekend zijn kunnen eventueel als maatwerk aan de adressen gekoppeld worden.
Download alle informatie:
Download hier alle gegevens per gemeente en haar wijken en buurten. Meerdere bronbestanden gecombineerd in handige overzichten.

Download de informatie over meer dan 100 onderwerpen per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode, jaar... in meerdere handige overzichten!

Download!
Regionale statistieken over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt of viercijferige postcode.

Bekijk alle cijfers en grafieken voor Nederland, per provincie, gemeente, woonplaats, wijk of buurt of per postcode. Met meer dan 100 onderwerpen per regio! Op basis van de gecombineerde gegevens van diverse officiële leveranciers van open data.