Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Adressen in de gemeente Utrecht

Overzicht van alle adressen in de gemeente Utrecht. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Utrecht telt 361.699 inwoners en 189.419 adressen. Van de totaal 189.419 adressen hebben 187.169 adressen een postcode. En van de 187.169 adressen met postcode hebben 171.239 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Utrecht. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 4 juli 2022 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2022. De gemeente Utrecht telt 361.699 inwoners en 189.419 adressen. Van de totaal 189.419 adressen hebben 187.169 adressen een postcode. En van de 187.169 adressen met postcode hebben 171.239 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.