Statistieken buurt Welgelegen Den Hommel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Welgelegen Den Hommel in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Welgelegen Den Hommel in de gemeente Utrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Welgelegen Den Hommel telt 1.810 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Welgelegen Den Hommel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Welgelegen Den Hommel:

JaarAantal inwoners de buurt Welgelegen Den Hommel% verschil
20231.810-2,43%
20221.8551,09%
20211.83525%
20201.465-2,66%
20191.5057,5%
20181.4000,36%
20171.39514%
20161.22518%
20151.0350,98%
20141.0253,54%
2013990geen data

Het aantal inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel is met 820 inwoners gestegen van 990 inwoners in 2013 tot 1.810 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 82 inwoners (6,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel:

In 2013 telde de buurt Welgelegen Den Hommel 990 inwoners. Het aantal van 990 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.855 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 865 (87%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 20 (1,09%). Het aantal van 1.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.810 inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel.

Over de buurt Welgelegen Den Hommel

Buurt Welgelegen Den Hommel heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare, waarvan 36 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.686 adressen per km2. Er wonen 1.070 huishoudens in de buurt Welgelegen Den Hommel. Postcode 3533 is de meest voorkomende postcode in de buurt Welgelegen Den Hommel. De buurt Welgelegen Den Hommel ligt binnen West in de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Welgelegen Den Hommel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord ...Toon meer... Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Lageweide, 2: Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving, 3: Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving, 4: Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving, 5: Halve Maan-Noord, 6: Lombok-Oost, 7: Lombok-West, 8: Leidseweg en omgeving, 9: Oog in Al, 10: Halve Maan-Zuid, 11: Welgelegen Den Hommel ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 910 woningen in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Welgelegen Den Hommel was €430.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Welgelegen Den Hommel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Welgelegen Den Hommel% verschil
2023€430.00016%
2022€370.00012%
2021€330.0003,12%
2020€320.0009,2%
2019€293.00025%
2018€234.00015%
2017€203.0006,8%
2016€190.0001,60%
2015€187.000-3,11%
2014€193.000-9,8%
2013€214.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Welgelegen Den Hommel is met €216.000 toegenomen van €214.000 in 2013 tot €430.000 in 2023 (dat is een stijging van 101%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €21.600 (7,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Welgelegen Den Hommel is €430.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 910 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrecht (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk West (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Welgelegen Den Hommel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Welgelegen Den Hommel: er zijn 777 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.145 totaal in de buurt Welgelegen Den Hommel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Welgelegen Den Hommel telt in totaal 1.145 adressen, met 1.130 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Welgelegen Den Hommel liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Utrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Welgelegen Den Hommel zijn er 942 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Welgelegen Den Hommel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 188 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Welgelegen Den Hommel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Welgelegen Den Hommel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Welgelegen Den Hommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Welgelegen Den Hommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Welgelegen Den Hommel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Welgelegen Den Hommel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.400155255
20221.460149246
20211.485132218
20201.185106174
20191.215110180
20181.15095155
20171.020142233
20161.02576124
20158805996
20148715896
20138425692

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 8,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 9,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Welgelegen Den Hommel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Welgelegen Den Hommel in 2022 zijn Westers (230 inwoners) en Overig (100 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Welgelegen Den Hommel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Welgelegen Den Hommel zijn A (412 adressen) en C (160 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Welgelegen Den Hommel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Welgelegen Den Hommel: 412 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Welgelegen Den Hommel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Welgelegen Den Hommel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Welgelegen Den Hommel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Welgelegen Den Hommel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Welgelegen Den Hommel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Leidseweg in Utrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Leidseweg in Utrecht is uitgebracht. Stembureau Leidseweg in Utrecht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Welgelegen Den Hommel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Leidseweg in Utrecht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Welgelegen Den Hommel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 596 stembureaus in de gemeente Utrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Welgelegen Den Hommel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (Welgelegen Den Hommel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Welgelegen Den Hommel is €39.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.400. Buurt Welgelegen Den Hommel telt 1.600 inkomensontvangers op 1.810 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,60% procent van de huishoudens in buurt Welgelegen Den Hommel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (Welgelegen Den Hommel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (325 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Welgelegen Den Hommel zijn in totaal 325 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Welgelegen Den Hommel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Welgelegen Den Hommel
Er zijn 39 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Welgelegen Den Hommel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de buurt Welgelegen Den Hommel. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Welgelegen Den Hommel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 685 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Welgelegen Den Hommel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Welgelegen Den Hommel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 959 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Welgelegen Den Hommel (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 798 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Welgelegen Den Hommel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Welgelegen Den Hommel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Welgelegen Den Hommel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 113 misdrijven in de buurt Welgelegen Den Hommel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Welgelegen Den Hommel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Welgelegen Den Hommel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.103 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Welgelegen Den Hommel 113 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Welgelegen Den Hommel in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (22 delicten) en Overige vermogensdelicten (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Welgelegen Den Hommel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Welgelegen Den Hommel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Welgelegen Den Hommel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Welgelegen Den Hommel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 36,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Welgelegen Den Hommel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 23 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Welgelegen Den Hommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Welgelegen Den Hommel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Welgelegen Den Hommel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Welgelegen Den Hommel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Welgelegen Den Hommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Welgelegen Den Hommel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Welgelegen Den Hommel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal325Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.810Aantal2023
Mannen845Aantal2023
Vrouwen960Aantal2023
0 tot 15 jaar200Aantal2023
15 tot 25 jaar235Aantal2023
25 tot 45 jaar780Aantal2023
45 tot 65 jaar235Aantal2023
65 jaar of ouder360Aantal2023
Ongehuwd1.225Aantal2023
Gehuwd350Aantal2023
Gescheiden110Aantal2023
Verweduwd125Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief23Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.028Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.000Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,3%Percentage2022
WMO cliënten165Aantal2022
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement80Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning90Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning550Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming71%Percentage2022
Adressen zonder energielabel199Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel261Aantal2024
Adressen met definitief energielabel685Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A412Aantal2024
Energielabels B68Aantal2024
Energielabels C160Aantal2024
Energielabels D72Aantal2024
Energielabels E150Aantal2024
Energielabels F34Aantal2024
Energielabels G43Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2022
Drinker87%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht63%percentage2022
Overgewicht34%percentage2022
Ernstig overgewicht9%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2022
Wekelijkse sporters68%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk67%percentage2022
Lopen naar school of werk22%percentage2022
Fietsen naar school of werk58%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger8%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)31%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)25%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.070Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens630Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2023
Huishoudens met kinderen145Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€33x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW340Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.400Aantal2023
Herkomst buiten Nederland410Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa255Aantal2023
Geboren in Nederland1.400Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Autochtoon1.460Aantal2022
Westers totaal230Aantal2022
Niet-westers totaal165Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven113Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km244Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km89Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km262Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km142Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km476Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km33,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km40Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km65Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km137Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440111Code2023
RegionaamWelgelegen Den HommelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03440111Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land36Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.686Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.145Aantal2024
Adressen met postcode1.136Aantal2024
Adressen met woonfunctie942Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie57Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie42Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie127Aantal2024
Verblijfsobjecten1.130Aantal2024
Ligplaatsen15Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres344Aantal2024
Adressen met pand1.113Aantal2024
Percelen met adres248Aantal2024
Adressen met perceel1.145Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.145Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom942Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190011Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192538Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195011Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970188Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202067Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190013Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192542Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970609Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990102Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200060Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201036Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020239Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3527KT-3533KNNaam2024
Meest voorkomende postcode3533Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2022
Verkeersongevallen totaal36Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal650Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine445Aantal2023
Personenautos - overige brandstof205Aantal2023
Personenautos per huishouden0,61Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.806Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad910Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€430.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning21%Percentage2023
Percentage meergezinswoning79%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen44%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders55%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement777Aantal2024
Tussen of geschakelde woning87Aantal2024
Hoekwoning31Aantal2024
Tweeonder1kap28Aantal2024
Vrijstaande woning19Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.188Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Welgelegen Den Hommel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Welgelegen Den Hommel
Tabel met 1.145 adressen in de buurt Welgelegen Den Hommel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Welgelegen Den Hommel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
24 Oktoberplein13533KAUtrecht1
24 Oktoberviaduct--Utrecht0
Bartóklaan2 t/m 903533JAUtrecht94
Bizetlaan1 t/m 243533KCUtrecht13
Brucknerlaan16 t/m 1103533KD t/m 3533KGUtrecht69
De Meernbrug--Utrecht0
Deliuslaan2 t/m 1163533JS t/m 3533JVUtrecht57
Elgarlaan1 t/m 363533KDUtrecht23
Franz-Lisztplantsoen100 t/m 2603533JGUtrecht8
Gershwinlaan--Utrecht0
Kanaalweg79 t/m 2013533HG t/m 3533HMUtrecht11
Kennedylaan1 t/m 4983533KH t/m 3533KNUtrecht154
Leidseweg91 t/m 2133533HA t/m 3533HDUtrecht131
Muntbrug--Utrecht0
Oude Leidseweg1 t/m 1233533KKUtrecht14
Peter Schathof3 t/m 413533HZUtrecht35
Pijperlaan15 t/m 373533KBUtrecht8
Plateau der Verenigde Naties--Utrecht0
Rachmaninoffplantsoen1 t/m 10003533JW t/m 3533JZUtrecht194
Ravellaan1 t/m 10023533JE t/m 3533JRUtrecht186
Schönberglaan1 t/m 10013533JC t/m 3533JDUtrecht129
Strawinskylaan1 t/m 323533JBUtrecht7
Verdilaan--Utrecht0
Vivaldiplantsoen100 t/m 2703533JEUtrecht10
Weg der Verenigde Naties13527KTUtrecht1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 25 openbare ruimtes en 1.145 adressen in de buurt Welgelegen Den Hommel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Utrecht
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Welgelegen Den Hommel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Welgelegen Den Hommel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek35271
Postcode numeriek35331135
WoonkernUtrecht1145
WoonplaatsUtrecht1151
WijkWest1151
GemeenteUtrecht1151
StadsdeelWest1145
ProvincieUtrecht1151
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden1151
LandNederland1151

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Welgelegen Den Hommel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Welgelegen Den Hommel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Welgelegen Den Hommel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Welgelegen Den Hommel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven