Politiegegevens misdaad: definities van soorten delicten en overlast

Politiegegevens misdaad: definities van soorten delicten en overlast

Bekijk de definities van de soorten delicten waarvoor vanuit de politie gegevens beschikbaar zijn. Op AlleCijfers.nl vind je heel veel gegevens over misdrijven, criminaliteit en overlast per gemeente, woonplaats, wijk en buurt.
Bekijk de definities van de soorten delicten waarvoor vanuit de politie gegevens beschikbaar zijn. Op AlleCijfers.nl vind je heel veel gegevens over misdrijven, criminaliteit en overlast per gemeente, woonplaats, wijk en buurt.
Tabel met definities van alle onderwerpen per type delict:

Definities van alle soorten delicten en overlast uit de politiedata per gemeente, woonplaats, wijk en buurt. Bekijk de definities per type delict in onderstaande tabel:

CodeSoort misdrijfType delictPolitiecodeDefinitie criminele activiteit
0.0.0Totaal misdrijvenTotaal misdrijven (criminaliteit totaal ) Totaal van alle misdrijven. Omvat alle in deze tabel gepresenteerde misdrijven geregistreerde misdrijven. Bron is de politieregistratie Basis Voorziening Informatie (BVI). Een geregistreerd misdrijf is een misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie. Bij diverse delicten worden twee categorieën onderscheiden: eenvoudige en gekwalificeerde delicten. Een gekwalificeerd misdrijf wordt zwaarder bestraft omdat er sprake is van een omstandigheid of omstandigheden die het misdrijf ernstiger maken. Bij diefstal kan dit bijvoorbeeld zijn omdat er wordt ingebroken, omdat de diefstal ’s nachts plaatsvindt of omdat er twee of meer daders zijn die de diefstal samen plegen. Van enkele soorten misdrijven, zoals zedenmisdrijven, kinderporno, kinderprostitutie en maatschappelijke integriteit, worden in verband met privacy niet alle regionale cijfers gepubliceerd. Hierdoor is het totaal aantal misdrijven hoger dan de som van alle misdrijven uitgesplitst naar type delict.
1.1.1Diefstal/inbraak woningDiefstal in / uit woning (gekwalificeerd)A20Diefstal is het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom. Diefstal komt in vele vormen voor. Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een ruimte waar men woont alsmede de schuren, boxen, garages, bergingen, etc. die men rechtstreeks vanuit de woning kan betreden. Of een ruimte een woning is wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke kenmerken zoals de bouw en de aanwezigheid van een bed en ander huisraad, maar ook door de daaraan werkelijk gegeven bestemming. Met andere woorden de bewoningswil (dus de intentie van de gebruiker). De woning hoeft niet als huis gebouwd te zijn. Tal van woningen bevinden zich in woonwagens en woonschepen. Een schip of een tent, caravan, tuinhuis, keet of barak kan (gedeeltelijk) als woning zijn ingericht en de rechtstreeks bereikbare gedeelten gelden dan als deel van de woning (Zie Wet tot Binnentreden).
1.1.1Diefstal/inbraak woningDiefstal in / uit woning (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A30Diefstal zoals beschreven in A20 maar zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een ruimte waar men woont alsmede de schuren, boxen, garages, bergingen, etc. die men rechtstreeks vanuit de woning kan betreden.
1.1.1Diefstal/inbraak woningDiefstal met geweld in / uit woning (gekwalificeerd)B20Diefstal zoals gedefinieerd in A20, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen.
1.1.1Diefstal/inbraak woningDiefstal met geweld in / uit woning (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B30Diefstal zoals gedefinieerd in A30, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen.
1.1.2Diefstal/inbraak box/garage/schuurDiefstal in / uit box / garage / schuur (gekwalificeerd)A21Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.
1.1.2Diefstal/inbraak box/garage/schuurDiefstal in / uit box / garage / schuur (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A34Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes / erf.
1.1.2Diefstal/inbraak box/garage/schuurDiefstal met geweld in / uit box / garage / schuur (gekwalificeerd)B21Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.
1.1.2Diefstal/inbraak box/garage/schuurDiefstal met geweld in / uit box / garage / schuur (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B34Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren / boxen / garages / tuinhuisjes / erf voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.
1.2.1Diefstal uit/vanaf motorvoertuigenDiefstal uit / vanaf personenautoA10De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen, gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. De personenauto dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf, A23 of A32. Diefstallen vanaf / uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar vallen onder A12 (diefstal ook braak uit / vanaf andere vervoermiddelen).
1.2.1Diefstal uit/vanaf motorvoertuigenDiefstal met geweld uit / vanaf personenautoB10De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal personenautoA70Diefstal van een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal motorA71Diefstal van een motorfiets op de openbare weg of voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal vrachtauto / bestelautoA76Diefstal van een auto voor vrachtvervoer of een auto (met grijs kenteken) die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal van personenauto met geweldB60Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een personenauto die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal met geweld motorB61Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een motorfiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
1.2.2Diefstal van motorvoertuigenDiefstal met geweld vrachtauto / bestelautoB66Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een auto voor vrachtvervoer of een auto die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
1.2.3Diefstal van brom-, snor-, fietsenDiefstal fietsA72Diefstal van een fiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.3Diefstal van brom-, snor-, fietsenDiefstal bromfiets / snorfietsA73Diefstal van een bromfiets of snorfiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.2.3Diefstal van brom-, snor-, fietsenDiefstal met geweld fietsB62Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een fiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
1.2.3Diefstal van brom-, snor-, fietsenDiefstal met geweld bromfiets / snorfietsB63Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een voertuig op wielen dat door een mechanische kracht wordt voortbewogen en waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 49 cc is, die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
1.2.4ZakkenrollerijZakkenrollerij / tassenrollerijA40Heimelijk (dus zonder geweld of bedreiging met geweld) wegnemen van geld en / of andere goederen op of aan het lichaam gedragen of uit kleding die door het slachtoffer gedragen wordt. Voor tassenrollerij dient het weggenomen goed in een (rug- / plastic- / of andere) tas gezeten te hebben. Die tas moet gedragen zijn door de betrokkene. Indien de tas etc. is neergezet of neergelegd op een tafeltje nabij het slachtoffer is er sprake van eenvoudige diefstal. Indien de persoon het goed vasthoudt, en het wordt met (bedreiging met) geweld uit de handen genomen is het straatroof. Als het tijdens het wegnemen door de drager bemerkt wordt is sprake van eenvoudige diefstal.
1.2.5Diefstal af/uit/van ov. voertuigenDiefstal uit / vanaf andere vervoermiddelenA12De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Het vervoermiddel moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. Als het vervoermiddel zich bevindt in een schuur is het diefstal uit schuur.
1.2.5Diefstal af/uit/van ov. voertuigenDiefstal ander vervoermiddelA74Diefstal van een vervoermiddel (anders dan een personenauto, motorfiets, fiets, bromfiets / snorfiets, vrachtauto, bestelauto of vaartuig) voor vervoer over land van personen en / of goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats. Ook diefstal van een bus of touringcar valt hieronder.
1.2.5Diefstal af/uit/van ov. voertuigenDiefstal met geweld uit / vanaf ander vervoermiddelB12De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.
1.2.5Diefstal af/uit/van ov. voertuigenDiefstal met geweld ander vervoermiddelB64Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en / of goederen (niet zijnde een personenauto, motor, fiets, bromfiets / snorfiets, vrachtauto en bestelauto), die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats. Ook autobussen en touringcars vallen hier onder.
1.3.1Ongevallen (weg)Verkeersongeval met letselD11Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan letsel bij personen ontstaat waarbij een medische behandeling noodzakelijk is, en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken. Indien het letsel (later) lijdt tot de dood van het slachtoffer en er een causaal verband bestaat moet wijziging plaatsvinden naar verkeersongeval met dodelijke afloop.
1.3.1Ongevallen (weg)Verkeersongeval met dodelijke afloopD12Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan een persoon overlijdt en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken.
1.3.1Ongevallen (weg)Verlaten plaats na verkeersongevalD13Een verkeersongeval waarbij één van de betrokkenen met opzet, wetende dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, de plaats van ongeval heeft verlaten zonder daarbij anderen de gelegenheid te bieden tot het vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wegenverkeerswet bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.
1.4.1ZedenmisdrijfOpenbare schennis der eerbaarheidF520Het in het openbaar verrichten van een, onder de gegeven omstandigheden, voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende of aanstootgevende sexuele handeling.
1.4.1ZedenmisdrijfVerkrachtingF521Het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.
1.4.1ZedenmisdrijfAanrandingF522Iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.
1.4.1ZedenmisdrijfOverige zedenmisdrijvenF523Overige zedenmisdrijven
1.4.1ZedenmisdrijfPornografieF525Het verspreiden van pornografisch materiaal waarvan hij / zij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.
1.4.1ZedenmisdrijfIncest / afhankelijkheid / wilsonbekwameF526Elke vorm van seksueel contact met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil, een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of ondergeschikte.
1.4.1ZedenmisdrijfSeksueel misbruik kinderen (geen incest)F527Ontuchtige handelingen met personen beneden de leeftijd van 16 jaren zonder dat sprake is van een bepaalde gezagsverhouding tussen verdachte en slachtoffer.
1.4.1ZedenmisdrijfSexting / GroomingF529Onder sexting wordt het verspreiden of delen van seksuele berichten, foto's of video's verstaan. Grooming is een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander (het slachtoffer) met het doel deze persoon seksueel te misbruiken.
1.4.2Moord, doodslagDoodslag/moordF540Het opzettelijk een ander van het leven beroven.
1.4.2Moord, doodslagEuthanasieF541Het op hun eigen verzoek bewust beëindigen van het leven van personen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
1.4.2Moord, doodslagOverige misdrijven tegen het levenF542Alle andere misdrijven tegen het leven niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
1.4.2Moord, doodslagIllegale abortusF543Het illegaal opzettelijke onderbreken van de zwangerschap van een vrouw.
1.4.2Moord, doodslagBehulpzaam bij zelfmoordF544Het opzettelijk aanzetten tot zelfmoord, behulpzaam zijn bij zelfdoding of middelen daartoe verschaffen.
1.4.3Openlijk geweld (persoon)Openlijke geweldpleging tegen personenF12Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen.
1.4.4BedreigingBedreigingF530Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting.
1.4.4BedreigingOverige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheidF531Alle andere misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid niet gespecificeerd onder bedreiging of gijzeling / ontvoering.
1.4.4BedreigingGijzeling/ontvoeringF532Iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven met de bedoeling deze persoon en / of een ander te dwingen iets te doen of te laten.
1.4.4BedreigingStalkingF533Het stelselmatig volgen of lastigvallen van een persoon.
1.4.5MishandelingEenvoudige mishandelingF550Iemand opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen.
1.4.5MishandelingZware mishandelingF551Iemand opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen.
1.4.6StraatroofStraatroofB70Het met geweld of onder bedreiging met geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd) wegnemen of afpersen van geld of goederen, gepleegd tegen een of meer personen op de openbare weg, m.u.v. geplande professionele / particuliere geld / waarde transporten. Hieronder vallen ook de berovingen gepleegd in een lift, galerij, binnenstraat, portiek of trapportaal. Een ondernemer, die geld van zijn bedrijf naar de bank brengt, de bezorgers van een elektronicazaak, de winkeleigenaar die met de kasopbrengst naar huis gaat en onderweg beroofd wordt, vallen onder een gepland / georganiseerd waardetransport, en dan is er sprake van een overval. Ook de beroving van taxichauffeurs, buschauffeurs, ed die zich BEVINDEN in hun voertuig, vallen hieronder.
1.4.7OvervalOverval in woningB72Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een woning bevinden.
1.4.7OvervalOverval op overige objectenB73Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand bevinden.
1.4.7OvervalOverval op geld- en waardetransportB74Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand of een professionele- en particuliere geld- en / of waardentransporten bevinden of op een gepland / georganiseerd (waarde-) transport. Van een gepland of georganiseerd waardetransport is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep.
1.5.2Diefstallen (water)Diefstal uit/vanaf vaartuigA11De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit het vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Als het betreffende vervoermiddel zich bevindt op een locatie waarvoor een aparte maatschappelijke klasse beschikbaar is geldt een andere maatschappelijke klasse. Bij voorbeeld diefstal vanaf een vaartuig wat in de winterstalling ligt. We gebruiken het vaartuig zelf als locatie bij voorbeeld bij een mishandeling of verkeersongeval op een veerboot. Het vervoermiddel wat zich doorgaans niet permanent in of op het water bevindt is een goed.
1.5.2Diefstallen (water)Diefstal vaartuigA75Diefstal van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot) vanaf openbaar vaarwater of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
1.5.2Diefstallen (water)Diefstal met geweld uit/vanaf vaartuigB11De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.
1.5.2Diefstallen (water)Diefstal met geweld vaartuigB65De diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kan verplaatsen (niet zijnde woonboot), die gepleegd is op of aan openbaar water of een openbaar toegankelijke plaats.
1.6.1Brand/ontploffingBrandstichtingF13Het opzettelijk in brand steken van een goed, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken.
1.6.1Brand/ontploffingBomaanslagF14Het opzettelijk met behulp van springstof een of meerdere mensen te verwonden of te doden of om objecten te beschadigen of te vernietigen.
1.6.2Overige vermogensdelictenDiefstal in/uit andere gebouwen (gekwalificeerd)A27Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een ander gebouw dan een woning, box / garage / schuur / tuinhuis, winkel, bedrijf / kantoor, sportcomplex, hotel / pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Er worden twee categorieën diefstal onderscheiden: eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal. Een gekwalificeerde diefstal wordt zwaarder bestraft omdat er sprake is van een omstandigheid of omstandigheden die de diefstal ernstiger maken.
1.6.2Overige vermogensdelictenDiefstal in/uit andere gebouwen (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A36Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een gebouw. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in / uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel / pension).
1.6.2Overige vermogensdelictenDiefstal van een dierA60Diefstal van een dier gepleegd op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats of weiland.
1.6.2Overige vermogensdelictenVerduistering (evt. In dienstbetrekking)A80Het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welks goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.
1.6.2Overige vermogensdelictenHelingA81Het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.
1.6.2Overige vermogensdelictenChantage / afpersingA82Chantage is het door bedreiging met bekendmaking van ware of verzonnen feiten, of met vernietiging of verminking van gegevens, dwingen tot de afgifte van goed of geld, of tot aangaan of tenietdoen van een schuld, of tot het beschikbaarstellen van waardevolle gegevens. Het drukmiddel is hier dus informatie. Afpersing is door (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot de afgifte van enig goed.
1.6.2Overige vermogensdelictenOverige (eenvoudige) diefstalA90Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.
1.6.2Overige vermogensdelictenOverige gekwalificeerde diefstalA95Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.
1.6.2Overige vermogensdelictenDiefstal met geweld in/uit andere gebouwen (gekwalificeerd)B27Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit een ander gebouw dan een woning, box / garage / schuur / tuinhuis, winkel, bedrijf / kantoor, sportcomplex, hotel / pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.
1.6.2Overige vermogensdelictenDiefstal met geweld in/uit andere gebouwen (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B36Diefstal uit een gebouw voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in / uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel / pension). De toegang tot het gebouw etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.
1.6.2Overige vermogensdelictenOverige diefstallen met geweldB95Alle diefstallen met braak, verbreking, voorafgegaan vergezeld van of gevolgd door geweld die niet onder specifieke andere maatschappelijke klasse vallen.
3.2.3MensenhandelMensenhandelF5293De handel in mensen met het oog op moderne slavernij, uitbuiting of als goedkope arbeidskrachten of voor seksuele exploitatie.
1.6.3MensenhandelMensenhandel uitbuiting in strafbare activiteitenF563Mensenhandel uitbuiting in strafbare activiteiten.
1.6.3MensenhandelMensenhandel gedwongen orgaanverwijderingF564Mensenhandel gedwongen orgaanverwijdering.
1.6.3MensenhandelMensenhandel arbeidsuitbuitingF562Mensenhandel arbeidsuitbuiting.
1.6.3MensenhandelMensenhandel overige vormen van uitbuitingF565Mensenhandel overige vormen van uitbuiting.
1.6.3MensenhandelMensenhandel sexuele uitbuitingF561Mensenhandel sexuele uitbuiting.
2.1.1Drugs/drankoverlastOverige drugsdelictenF47Overige drugsdelicten, met name in- en uitvoer van middelen genoemd in de Opiumwet.
2.2.1Vernieling cq. zaakbeschadigingVernieling van / aan autoC10Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.
2.2.1Vernieling cq. zaakbeschadigingVernieling van/aan openbaar vervoer/abriC20Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en / of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.
2.2.1Vernieling cq. zaakbeschadigingVernieling van/aan openbaar gebouwC30Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.
2.2.1Vernieling cq. zaakbeschadigingVernieling overige objectenC40Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, doden en wegmaken van dieren.
2.2.1Vernieling cq. zaakbeschadigingOpenlijke geweldpleging tegen goederenF11Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.
2.4.1Burengerucht (relatieproblemen)Overtreding huisverbodF95Het overtreden van een opgelegd huisverbod, dat wil zeggen het zich bevinden op / in de locatie waarvoor het huisverbod geldt, waaronder het zoeken van contact, o.a. ook email en telefonisch contact na een huisverbod.
2.4.2HuisvredebreukHuisvredebreukF15Wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op eerste vordering van de rechthebbende verwijderen uit die woning.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit winkel (gekwalificeerd)A22Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit winkel die op dat moment niet voor publiek geopend was. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit bedrijf/kantoor (gekwalificeerd)A23Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit sportcomplex (gekwalificeerd)A24Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit hotel/pension (gekwalificeerd)A25Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit school (gekwalificeerd)A26Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Een school is elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidings- of instructieruimte in bv het hoofdbureau van politie wordt niet als school gezien. Of de school op dat moment geopend was, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit school (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A31Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordtniet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit bedrijf/kantoor (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A32Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in / uit een bedrijf of kantoor. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit hotel/pension (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A33Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal in/uit sportcomplex (eenvoudig, niet gekwalificeerd)A35Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. 2.5.1 Diefstal / inbraak bedrijven en instellingen
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit winkel (gekwalificeerd)B22Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit winkel. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. Of de winkel op dat moment voor het publiek geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor (gekwalificeerd)B23Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit sportcomplex (gekwalificeerd)B24Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit hotel/pension (gekwalificeerd)B25Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit school (gekwalificeerd)B26Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit school (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B31Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B32Diefstallen in / uit een bedrijf of kantoor voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit hotel/pension (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B33Diefstal uit een hotel of pension voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot het hotel of pension etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
2.5.1Diefstal/inbraak bedrijven etceteraDiefstal met geweld in/uit sportcomplex (eenvoudig, niet gekwalificeerd)B35Diefstal uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De toegang tot het sportcomplex etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.
2.5.2WinkeldiefstalWinkeldiefstalA50Diefstal van uitgestalde, voor de verkoop bestemde goederen uit of nabij een winkel gedurende de openingstijden.
2.5.2WinkeldiefstalWinkeldiefstal met geweldB50Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen, van uitgestalde, voor de verkoop bestemde goederen uit of nabij een winkel gedurende de openingstijden.
2.6.1Inrichting Wet MilieubeheerInrichtingen wet milieubeheerM08Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer, m.u.v. vuurwerk, geluid horeca en opslag mest.
2.6.1Inrichting Wet MilieubeheerInrichtingen vuurwerkM135Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
2.6.10BestrijdingsmiddelenGebruik bestrijdingsmiddelenM021Het gebruik en toepassen van bestrijdingsmiddelen, in strijd met Bestrijdingsmiddelenwet/besluit.
2.6.10BestrijdingsmiddelenOpslag en voorhanden hebben bestrijdingsmiddelenM022Het opgeslagen hebben/ het opgeslagen houden en het voorhanden hebben van bestrijdingsmiddelen in strijd met het Bestrijdingsmiddelenwet/besluit.
2.6.11Natuur en landschapWet inzake luchtverontreinigingM23Wet inzake luchtverontreiniging.
2.6.12Ruimtelijke ordeningRuimtelijke ordeningM11Alle overtredingen in strijd met bouwverordeningen en bestemmingsplannen.
2.6.13DierenGezondheid en welzijn dieren en dierenvervoerM051Alle strafbare handelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waaronder dierenvervoer
2.6.13DierenCites (uitheemse planten en dieren)M102Alle strafbare handelingen aangaande uitheemse planten en dieren vanuit Flora en faunawet.
2.6.14VoedselveiligheidVoedselveiligheid en slachtM12Alle strafbare handelingen met betrekking tot diervoerders, dierlijke vetten, hormonen en slacht in relatie met voedselveiligheid.
2.6.2BodemOp/in bodem brengen afvalstoffenM011Het in de bodem brengen cq op de bodem leggen en storten van afval buiten een inrichting.
2.6.2BodemAfval drugslabM0111Afval drugslab
2.6.2BodemBodembeschermingM031Het zonder nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging verrichten van handelingen waardoor de bodem kan worden/wordt verontreinigd, met uitzondering van mest. (art. 13 Wet bodembescherming) (Zorgplicht)
2.6.2BodemOntgrondingenM032Het verrichten van handelingen waardoor de hoogteligging van de bodem (terrein of waterbodem) wordt verlaagd (artikel 3 Ontgrondingenwet)
2.6.2BodemOndergrondse tanksM033Elke handeling met betrekking tot ondergrondse tanks. (besluit opslaan in onder-grondse tanks - BOOT).
2.6.2BodemBodemsaneringM034Alle strafbare handeling betrekking hebbende op bodemsanering
2.6.3WaterVerontreinigingen oppervlaktewaterM141Alle handelingen waardoor het oppervlaktewater al of niet via een werk wordt verontreinigd.
2.6.3WaterSlootdempingM144Een slootdemping zonder- of in strijd met ontheffing / vergunning
2.6.4AfvalAfvaltransportM012De overtreding met betrekking tot nationaal en internationaal afvaltransport.
2.6.4AfvalHuishoudelijk afval aanbieden/doorzoeke/inzamelenM013Alle overtredingen benoemd in de Wet milieubeheer en/of de plaatselijke verordening(en) met betrekking tot huishoudelijk afval.
2.6.4AfvalAfval verbrandenM014Het buiten een inrichting verbranden van afvalstoffen. (geen vuurtje stoken als baldadigheid)
2.6.4AfvalAutowrak (milieu)M015Het aanwezig hebben buiten een inrichting van auto- en andere voertuigwrakken op een voor publiek zichtbare plaats, en het zich ontdoen van een wrak aan een ander dan erkend inzamelaar auto- en voertuigwrakken.
2.6.4AfvalAfvallozing in rioolM016Alle lozingen van afval op/in riool. Hieronder valt niet de rechtstreekse lozing in oppervlaktewater
2.6.4AfvalAfvalstoffen inzamelenM017Alle strafbare handeling met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen benoemd in de Wet milieubeheer en/of provinciale verordeningen
2.6.4AfvalAsbestM019Alle overtredingen aangaande het op onjuiste wijze slopen, bewerken en afvoeren en inzamelen van asbest buiten inrichtingen
2.6.5BouwstoffenBouw- en sloopafvalM018Alle overtredingen aangaande het slopen, bewerken en afvoeren van bouw- en sloopafval buiten inrichtingen, met uitzondering van asbest. (geldt zowel voor gebouwen als infrastructurele werken)
2.6.5BouwstoffenBouwstoffen op of in de bodemM041Alle handelingen in strijd met het bouwstoffenbesluit
2.6.5BouwstoffenBouwstoffen in oppervlaktewaterM042Alle handelingen in strijd met het bouwstoffenbesluit
2.6.7MestUitrijden mestM091Alle overtredingen mbt het uitrijden en overige toepassingen van meststoffen.
2.6.7MestOpslag mestM092Alle overtredingen met betrekking tot de opslag van meststoffen
2.6.7MestVervoer mestM093Alle overtredingen mbt het vervoer van meststoffen
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen over de wegM071Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen over binnenwaterM072Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen over de rijnM073Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen over zeeM074Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afva
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen over het spoorM075Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenTransport gevaarlijke stoffen door de luchtM076Alle handelingen in strijd met voorschriften, zoals verkeerd geladen, geen/verkeerde aanduiding op voertuig, geen gevarenkaart, brandblusser, verbandtrommel, verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenCfk (handel, in-/uitvoer, vullen)M077Alle strafbare handelingen met betrekking tot Cfk's.
2.6.8Transport gevaarlijke stoffenKoelinstallatieM078Het in gebruik hebben van een voertuig waarin een koelinstallatie in werking is die niet voldoet aan de gestelde eisen
2.6.9VuurwerkTransport vuurwerkM132De illegale in- of uitvoer alsmede het transport van vuurwerk in strijd met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
2.6.9VuurwerkBezitten/vervaardigen/voorhanden hebben/afleveren vuurwerkM134Het illegaal bezitten, vervaardigen of voorhanden hebben en afleveren van (consumenten) vuurwerk.
2.7.2Bijzondere wettenMisdrijven wet op de kansspelenF91Alle misdrijven genoemd in de Wet op de Kansspelen.
2.7.2Bijzondere wettenTelecommunicatiewetF92Alle misdrijven genoemd in de Telecommunicatiewet
2.7.2Bijzondere wettenMisdrijven andersF93Alle misdrijven die niet onder een andere maatschappelijke klasse vallen.
2.7.2Bijzondere wettenWitwassenF94Het door criminaliteit verkregen geld legaal investeren of beleggen.
2.7.3Leefbaarheid (overig)LokaalvredebreukF16Het wederrechtelijk binnendringen in een voor een openbare dienst bestemd lokaal, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op eerste vordering van de rechthebbende verwijderen uit dat lokaal.
3.1.1DrugshandelBezit hard-drugs (lijst 1)F40Het bezitten van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
3.1.1DrugshandelBezit softdrugs (lijst 2)F41Het bezitten van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
3.1.1DrugshandelHandel e.d. hard-drugs (lijst 1)F42Het verhandelen van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
3.1.1DrugshandelHandel e.d. softdrugs (lijst 2)F43Het verhandelen van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
3.1.1DrugshandelVervaardigen hard-drugs (lijst 1)F44Het vervaardigen van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
3.1.1DrugshandelVervaardigen softdrugs (lijst 2)F45Het vervaardigen van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
3.1.2MensensmokkelMensensmokkelF5294Het onwettig en/of georganiseerd smokkelen van mensen over internationale grenzen heen.
3.1.3WapenhandelBezit vuurwapensF70Het illegaal voorhanden hebben van vuurwapen.
3.1.3WapenhandelHandel vuurwapensF71Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van wapens en / of munitie.
3.1.3WapenhandelBezit overige wapensF72Het illegaal voorhanden hebben van een wapen, niet zijnde een vuurwapen.
3.1.3WapenhandelHandel overige wapensF73Het zonder erkenning vervaardigen, transformeren, of beroepsmatig uit te wisselen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen van andere wapens dan vuurwapens.
3.2.1KinderpornoKinderpornografieF5291Het verspreiden van pornografisch materiaal betreffende personen beneden de leeftijd van 16 jaar waarvan hij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend voor de eerbaarheid is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.
3.2.2KinderprostitutieKinderprostitutieF5292Elk gebruik van een kind bij seksuele activiteiten tegen vergoeding of elke andere vorm van beloning.
3.3.2Onder invloed (lucht)Vliegen onder invloed drugs/medicijnenL90Als cockpitpersoneel of luchtverkeersleider werkzaamheden verrichten terwijl men overeenkomstig de wetgeving strafbaar onder invloed verkeert van drugs of medicijnen.
3.3.2Onder invloed (lucht)Vliegen onder invloed alcoholL91Als cockpitpersoneel of luchtverkeersleider werkzaamheden verrichten terwijl men overeenkomstig de wetgeving strafbaar onder invloed verkeert alcohol.
3.3.5Lucht (overig)LuchtvaartwetL21Overtreding luchtvaartwet
3.4.2Onder invloed (water)Varen onder invloed drugs/medicijnenL80Het onder invloed van drugs en / of medicijnen varen als gezagvoerder / schipper / kapitein, te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie.
3.4.2Onder invloed (water)Varen onder invloed alcoholL81Het onder invloed van alcoholhoudende drank varen als gezagvoerder / schipper / kapitein, te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie.
3.4.2Onder invloed (water)Weigeren ademanalyse (varen)L83Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door de gezagvoerder / schipper / kapitein, de roerganger die stuurt of de loods die aan boord adviseert over de te voeren navigatie.
3.5.2Onder invloed (weg)Rijden onder invloed drugs/medicijnenD20Het onder invloed van drugs en / of medicijnen besturen of doen besturen van een voertuig.
3.5.2Onder invloed (weg)Rijden onder invloed alcoholD21Het onder invloed van alcoholhoudende drank vanaf de vervolgingsgrens 95 / 235 ug / l besturen of doen besturen van een voertuig.
3.5.2Onder invloed (weg)Weigeren ademanalyseD23Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door een bestuurder van een voertuig die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en / of medicijnen.
3.5.2Onder invloed (weg)Weigeren bloedproefD24Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en / of medicijnen.
3.5.2Onder invloed (weg)Weigeren vervangend (urine)onderzoekD25Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een urineonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en / of medicijnen.
3.5.5Weg (overig)Rijden tijdens rijverbodD40Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.
3.5.5Weg (overig)Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderdD41Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.
3.5.5Weg (overig)Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheidD42De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.
3.5.5Weg (overig)Rijden met ongeldig verklaard rijbewijsD44Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.
3.5.5Weg (overig)JoyridingD50Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.
3.5.5Weg (overig)Vals kenteken/kentekenplatenD51Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.
3.5.5Weg (overig)Overig verkeersmisdrijfD52Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.
3.6.4Aantasting openbare ordeOverige delicten openbare ordeF10Alle niet nader gespecificeerde overtredingen genoemd in hoofdstuk 4 van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de openbare orde).
3.6.4Aantasting openbare ordeWederspannigheid (verzet)F17Het zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijk voorschrift of op zijn verzoek, bijstand verlenen.
3.6.4Aantasting openbare ordeNiet voldoen aan bevel/vorderingF18Het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten alsmede het beletten, belemmeren of verijdelen van handelingen ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift.
3.6.4Aantasting openbare ordeOverige misdrijven tegen het openbaar gezagF19Alle andere niet met name genoemde overtredingen van hoofdstuk 6 Wetboek van Strafrecht (Misdrijf tegen het Openbaar Gezag en Meineed).
3.6.4Aantasting openbare ordeValse identiteit opgevenF30Het door het bevoegd gezag naar de personalia gevraagd opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij / zij in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats. 3.7.1 Discriminatie3.7.1 Discriminatie
3.7.1DiscriminatieDiscriminatieF50Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
3.7.2Vreemdelingenzorgals ongewenst verklaarde vreemdeling in NL bevindenF0064De vreemdeling weet of kan weten dat zijn verblijf in Nederland niet rechtmatig is.
3.7.3Maatsch. integriteit (overig)BeledigingF51Elke vorm van opzettelijke aanranding van eer of goede naam van personen of (dienaren van) het openbaar gezag of instelling.
3.7.4CybercrimeCybercrime / ComputercriminaliteitF90Alle vormen van bezitsaantasting, waarbij de computer het middel tot plegen is.
3.9.1Horizontale fraudeFraude met betaalproductenF614Het opzettelijk vervalsen, bezitten, gebruiken, vervoeren en / of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas, bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg, met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.
3.9.1Horizontale fraudeIntellectueeleigendom-fraude / namaakgioederenF616Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk, worden intellectueel eigendom genoemd. Alleen degene die over het intellectueeleigendomsrecht beschikt, mag het product produceren, de merknaam hanteren, het muziekstuk vastleggen, het boek publiceren et cetera. In de meeste gevallen van intellectueel eigendomsfraude, is sprake van het namaken van merkgoederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude / namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij).
3.9.1Horizontale fraudeIdentiteitsfraudeF617Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan. Identiteitsfraude is veelal een faciliterend delict maar onder omstandigheden ook zelfstandig strafbaar.
3.9.1Horizontale fraudeOverige horizontale fraudeF620Alle, niet onder de overige categorieën te classificeren incidentele, enkelvoudige of meer regio-specifieke fraudegevallen.
3.9.1Horizontale fraudeVerzekerings en assurantiefraudeF622Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden teneinde zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade.
3.9.1Horizontale fraudeFaillissementsfraudeF625Faillissementsfraude is fraude die opzettelijk of verwijtbaar wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf, inclusief het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.
3.9.1Horizontale fraudeKrediet-,hypotheek- en depotfraudeF631Krediet-, hypotheek- en depotfraude hebben gemeen dat de fraudeur - indien deze juiste gegevens opgeeft - niet in aanmerking komt voor een specifieke vorm van financiering. Om toch een hypotheek, krediet of geld uit een depot te kunnen ontvangen wordt onware informatie verstrekt. Bijvoorbeeld de schijn wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is. Depotfraude houdt bijvoorbeeld in dat een aannemer een te hoog bedrag factureert dat de bank vervolgens uit het bouwdepot aan de aannemer betaalt.
3.9.1Horizontale fraudeAquisitiefraudeF632Acquisitiefraude is het stelselmatig benaderen van aan het economische verkeer deelnemende organisaties, door malafide advertentiebureaus, uitgeverijen, adviesbureaus of personen handelend in opdracht van dit soort bedrijven, met als doel het onder valse voorwendselen verkrijgen van (advertentie) opdrachten door het misleiden van werkzame personen binnen die organisaties, teneinde daar een financieel voordeel mee te behalen. Spookfacturen (offertes met het uiterlijk van een factuur) worden ook onder acquisitiefraude geschaard
3.9.1Horizontale fraudeVastgoedfraudeF633Bij de bouw, verbouwing, koop en verkoop van vastgoed zijn vaak verschillende partijen betrokken. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten kansen om te frauderen. Opdrachtgevers die een ander bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke aannemerskosten en het verschil in eigen zak steken, aannemers die aan verschillende projecten tegelijkertijd werken terwijl slechts een verbouwing wordt gefactureerd en vastgoed tegen een te lage prijs doorverkopen, zijn verschillende vormen van vastgoedfraude. Alle varianten hebben gemeen dat sprake is van onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten, waardoor de fraudeur winst maakt. Vastgoedfraude is ook vaak een faciliterende vorm van fraude en gaat niet zelden samen met hypotheekfraude.
3.9.1Horizontale fraudeFraude met kilometertellersF634Fraude met kilometertellers betreft het wijzigen of doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig beïnvloeden of doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand. De tellerstand kan zowel naar boven als naar beneden gewijzigd worden, waardoor een onjuiste waarde van de auto wordt verkregen. Door zowel het opwaarderen als afwaarderen van een tellerstand kan onder omstandigheden onrechtmatig voordeel verkregen worden door bijvoorbeeld een te hoge verkoopwaarde of te lage invoerheffingen.
3.9.1Horizontale fraudeFraude in de zorgF635Van fraude in de zorg wordt gesproken, indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen. Artsen, paramedici en ziekenhuizen die niet-uitgevoerde (of op andere wijze uitgevoerde) behandelingen in rekening brengen en fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Bemiddelaars steken soms een deel van die budgetten in eigen zak.
3.9.1Horizontale fraudeFraude met onlinehandelF636Fraude kan voorkomen bij het online aanschaffen van producten (op Marktplaats.nl bijvoorbeeld), ofwel er wordt (stelselmatig) niet betaald of er wordt (stelselmatig) niet geleverd. Ook gegevens die digitaal worden opgevraagd kunnen worden gemanipuleerd om hiermee voordeel te behalen.
3.9.1Horizontale fraudeVoorschotfraudeF637In het geval van voorschotfraude worden slachtoffers benaderd via e-mail. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd, zoals een deel van de winst, of een loterijuitkering. In ruil daarvoor geven slachtoffers eerst een financieel voorschot of verstrekken ze persoonlijke informatie. (Ook wel bekend als 419-fraude, datingfraude, loterij-fraude et cetera).
3.9.1Horizontale fraudeTelecomfraudeF638Elke vorm van misbruik van een telecommunicatievoorziening, waardoor de integriteit van de telecommunicatie infrastructuur wordt of kan worden aangetast dan wel het verrichten van enige frauduleuze handeling teneinde een telecommunicatie dienstverlening te verkrijgen, waardoor enig nadeel kan ontstaan en waarbij de gedragingen of het nalaten is te kwalificeren als een overtreding van het Wetboek van strafrecht en / of een bijzondere wet. Denk aan roaming fraude, abonnementsfraude met betrekking tot belhuizen, dealer fraude, ghosting, subscription fraude en premium rate services fraude.
3.9.1Horizontale fraudeBeleggingsfraudeF639Beleggingsfraude
3.9.2Verticale fraudeUitkeringsfraudeF621Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende uitkeringswetgeving.
3.9.2Verticale fraudeSubsidiefraudeF623Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende subsidie.
3.9.2Verticale fraudeOverige verticale fraudeF649Overige verticale fraude
3.9.3Fraude (overig)OplichtingF600Iemand bewegen een goed af te staan of een dienst te verlenen, gegevens ter beschikking te stellen, of tot het aangaan of teniet doen van een schuld door bedrog en / of leugens om zich daarmee te bevoordelen.
3.9.3Fraude (overig)FlessentrekkerijF601Iemand die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen zonder deze volledig te betalen.
3.9.3Fraude (overig)Overig bedrogF602Alle andere misdrijven genoemd in titel 25 WvSr. niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
3.9.3Fraude (overig)Vals geld aanmakenF610Het opzettelijk namaken of vervalsen van geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.
3.9.3Fraude (overig)Vals geld uitgevenF611Het opzettelijk uitgeven van vervalst geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.
3.9.3Fraude (overig)Vervalsingen overigF612Alle andere misdrijven genoemd in titel 10 niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
3.9.3Fraude (overig)Vervalsen paspoort/identiteitskaart/reisdocumentF613Het opzettelijk vervalsen van een reisdocument / identiteitsbewijs met de bedoeling deze als echt en onvervalst te gebruiken.
3.9.3Fraude (overig)Vervalsing bankpas/giropas/chequesF614Het opzettelijk vervalsen, bezitten, gebruiken, vervoeren en/of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas, bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg, met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.
3.9.3Fraude (overig)Vervalsen rijbewijsF615Het opzettelijk vervalsen van een rijbewijs of gebruik maken van een vals rijbewijs, met de bedoeling om dit als echt en onvervalst te gebruiken.
3.9.3Fraude (overig)Valse aangifteF624Het aangifte doen van een strafbaar feit wetende dat dit feit niet heeft plaatsgevonden is.
Achtergrond informatie bij de tabel:

Het Wetboek van Strafvordering beschrijft de regels voor opsporing, vervolging en berechting van verdachten. Het waarborgt de grond- en mensenrechten van iedereen. In dit wetboek staat bijvoorbeeld of wanneer iemand in voorlopige hechtenis genomen mag worden. En wat de toegestande opsporingsmiddelen zijn die de politie mag gebruiken. Het Wetboek van Strafrecht benoemd alle soorten misdrijven. Tesamen vormen Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht de basis van het strafrecht in Nederland. Achtergrond informatie bij de tabel, tabelgebruik, gebruikte open data bronnen en meer:

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld rechts bovenin de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Bronnen
Logo van de politie als belangrijke leverancier van open data over geregistreerde misdaad en overlast. De politie maakt hiervoor gebruik van de data APIs van het CBS. Deze pagina gaat over de criminaliteitsdata (geregistreerde misdaad, delicten, aangiftes, overlast) van de politie die per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar is. De meeste gegevens zijn sinds 2012 beschikbaar en worden maandelijks bijgewerkt.

Logo van de politie als belangrijke leverancier van open data over geregistreerde misdaad en overlast. De politie maakt hiervoor gebruik van de data APIs van het CBS. Deze pagina gaat over de criminaliteitsdata (geregistreerde misdaad, delicten, aangiftes, overlast) van de politie die per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar is. De meeste gegevens zijn sinds 2012 beschikbaar en worden maandelijks bijgewerkt.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo