Onderzoeksvragen | analyses | visualisaties | kengetallen | samenhang

Analyses en grafische overzichten:

De datasets die op AlleCijfers.nl zijn gepubliceerd bevatten een schat aan interessante informatie. En de beschikbare tools voor data analyse zijn bijna eindeloos. Er zijn kant en klare functies om kengetallen (gemiddelde, mediaan, modus, variantie, standaarddeviatie) te berekenen en om diverse grafische overzichten en visualisaties te maken. Een puntenwolk om de eventuele samenhang tussen 2 variabelen te tonen (regressie analyse) is bijvoorbeeld in enkele regels Python code gemaakt! Bekijk hier de onderzoeksvragen tot nu toe. En heb je zelf een interessante vraag? Neem contact op!


Visualisatie van verkennende data analyse op de middelbare scholen in Nederland.

Verkennende data analyse van de open data over de middelbare scholen in Nederland - 2018


Dit is een ‘verkennende analyse’ van de datasets rond het voorgezet onderwijs (middelbare scholen). Als bron voor deze data zijn diverse bestanden van DUO en de onderwijsinspectie gebruikt, zie deze bron beschrijving. Het doel van de analyse is om een eerste beeld bij de data set te krijgen. Waar hebben we het over? Hoeveel scholen zijn er, wat zijn de leerling aantallen en welke andere gegevens zijn voor de scholen beschikbaar? Lees verder…

Visualisatie van data analyse op de gewogen gemiddelde slagingspercentages van de middelbare scholen in Nederland.

Percentage geslaagd voor het examen voor alle middelbare scholen in Nederland - 2017


Wat zijn de gewogen gemiddelde slagingspercentages van de middelbare scholen in Nederland? Analyse van de dataset “Aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs - Publicatiedatum: 19 december 2017” Dit is een grote dataset met het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofden nevenvestigingen), onderwijstype en opleiding. Naast het aantal kandidaten en geslaagden staan ook de slaagpercentages weergegeven. De aantallen en percentages staan weergegeven per geslacht en schooljaar. Lees verder…

Grafiek om het verband tussen het aantal aantal geborenen- en overledenen in Nederland te tonen.

Geboorte en sterfte per 1000 inwoners in Nederland - 2016


Hoe veel verschilt het relatieve aantal geborenen en overledenen (per 1000 inwoners) in Nederland? De grafiek toont het relatieve aantal geborenen en overledenen in het jaar 2016. Rood toont de gemeente, wijken zijn geel en elke buurt is blauw gekleurd. Door met de muis boven de bubbel te zweven zie je de naam van de wijk of buurt en de overige gegevens. De omvang van de bubbel toont het aantal inwoners. Lees verder…

Visualisatie van data analyse in een punten wolk om het verschil in grote en kleine scholen tussen provincies in Nederland te onderzoeken.

Percentage uitstroom naar de HAVO of het VWO - 2016


Wat is het verband tussen het aantal leerlingen per vestiging in het primair onderwijs en de provincies in Nederland? In de gebruikte dataset met primair onderwijs instellingen van het ministerie van onderwijs komen 7250 vestigingen met geregistreerde leerlingaantallen voor. Iedere vestgiging wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. De meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart. Er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. Lees verder…

Visualisatie van data analyse in een punten wolk om het verschil in grote en kleine scholen tussen provincies in Nederland te onderzoeken.

Aantal leerlingen van Nederlandse vestigingen in het primair onderwijs - 2016


Wat is het verband tussen het aantal leerlingen per vestiging in het primair onderwijs en de provincies in Nederland? In de gebruikte dataset met primair onderwijs instellingen van het ministerie van onderwijs komen 7250 vestigingen met geregistreerde leerlingaantallen voor. Iedere vestgiging wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. De meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart. Er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. Lees verder…

Visualisatie van data analyse in punten wolk en zwem plot om het verband tussen woningwaarde en bevolkingsdichtheid voor alle buurten in Nederland te onderzoeken.

Nederlandse buurten woningwaarde & bevolkingsdichtheid - 2016


Wat is het verband tussen woningwaarde en bevolkingsdichtheid voor alle buurten in Nederland? Er zijn 12.822 buurten in 390 gemeentes in Nederland (op basis van deze definities van het CBS, cijfers 2016, de dataset over 2017 bevat 13.208 buurten in 388 gemeentes in Nederland. Iedere buurt wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. Deze eerste weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Lees verder…

Visualisatie van data analyse in punten wolk en zwem plot om het verband tussen woningwaarde en autobezit voor alle buurten in Nederland te onderzoeken.

Nederlandse buurten woningwaarde & autobezit - 2016


Wat is het verband tussen woningwaarde en het gemiddeld aantal personenauto’s voor alle buurten in Nederland? Er zijn 12.822 buurten in Nederland (op basis van deze definities van het CBS). Iedere buurt wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. Deze eerste weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Op de x-as is de gemiddelde woningwaarde per buurt in categorieën opgenomen. De y-as toont een continuüm van het gemiddeld aantal auto’s per inwoner. Lees verder…