Analyses:

Analyses:

De datasets die op AlleCijfers.nl zijn gepubliceerd bevatten een schat aan interessante informatie. En de beschikbare tools voor data analyse zijn bijna eindeloos. Er zijn kant en klare functies om kengetallen te berekenen en om diverse grafische overzichten te maken. Bewerkingen van duizenden gegevens worden in milliseconden uitgevoerd. Een puntenwolk om de eventuele samenhang tussen 2 variabelen te tonen (regressie analyse) is bijvoorbeeld in enkele regels code gemaakt! Bekijk hier de onderzoeksvragen tot nu toe. En heb je zelf een interessante vraag? Neem contact op!

Heel veel info per middelbare school! Van instroom vanaf de basisschool tot inspectie resultaat. En van leerlingaantallen per klas, type profiel en jaar tot slagingspercentages per type onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en per examenjaar. En meer! Vergelijk de middelbarescholen per gemeente en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere middelbare school in Nederland!

Verkennende data analyse van de open data over de middelbare scholen in Nederland - 2018


Dit is een ‘verkennende analyse’ van de datasets rond het voorgezet onderwijs (middelbare scholen). Als bron voor deze data zijn diverse bestanden van DUO en de onderwijsinspectie gebruikt, zie deze bron beschrijving. Het doel van de analyse is om een eerste beeld bij de data set te krijgen. Waar hebben we het over? Hoeveel scholen zijn er, wat zijn de leerling aantallen en welke andere gegevens zijn voor de scholen beschikbaar? Lees verder…

Heel veel info per middelbare school! Van instroom vanaf de basisschool tot inspectie resultaat. En van leerlingaantallen per klas, type profiel en jaar tot slagingspercentages per type onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en per examenjaar. En meer! Vergelijk de middelbarescholen per gemeente en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere middelbare school in Nederland!

Percentage geslaagd voor het examen voor alle middelbare scholen in Nederland - 2017


Examens afgerond en diploma gehaald, dat voelt heerlijk! Voor veel examenkandidaten is de uitslag positief. De slagingspercentages liggen over het algemeen hoog. Maar er zijn ook uitzonderingen... Bekijk het overzicht per middelbare school met de slagingspercenages per type onderwijs per jaar. En lees hier de analyse van de slagingspercentages van de middelbare scholen in heel Nederland: Eerst een overzicht van de middelbare scholen in Nederland. Er zijn 1246 unieke vestigingen in de data over de examens in 2017 beschikbaar. Lees verder…

Grafiek om het verband tussen het aantal aantal geborenen- en overledenen in Nederland te tonen.

Geboorte en sterfte per 1000 inwoners in Nederland - 2016


Hoe veel verschilt het relatieve aantal geborenen en overledenen (per 1000 inwoners) in Nederland? Onderstaande grafiek toont het relatieve aantal geborenen en overledenen in het jaar 2016: Rood toont de gemeente, wijken zijn geel en elke buurt is blauw gekleurd. Door met de muis boven de bubbel te zweven zie je de naam van de wijk of buurt en de overige gegevens. De omvang van de bubbel toont het aantal inwoners. Lees verder…

Vergelijk basisscholen per woonplaats. Informatie uit meer dan 25 bronnen over het primair onderwijs. Benieuwd naar de kwaliteit van de basisscholen in je buurt? Vergelijk scholen per woonplaats en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere basischool in Nederland! Met heel veel informatie zoals de eindtoets resultaten van groep 8, de uitstroom naar de middelbare school, het aantal leerlingen naar leeftijd over de jaren, het percentage zittenblijvers, de inspectie resultaten,... En meer!

Percentage uitstroom naar de HAVO of het VWO - 2016


Wat is het verband tussen het aantal leerlingen per vestiging in het primair onderwijs en de provincies in Nederland? In de gebruikte dataset met primair onderwijs instellingen van het ministerie van onderwijs komen 7250 vestigingen met geregistreerde leerlingaantallen voor. Iedere vestgiging wordt weergegeven door een stip in onderstaande grafiek: De meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart. Er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. Deze komen daardoor als school met meer leerlingen in de dataset naar voren. Lees verder…

Vergelijk basisscholen per woonplaats. Informatie uit meer dan 25 bronnen over het primair onderwijs. Benieuwd naar de kwaliteit van de basisscholen in je buurt? Vergelijk scholen per woonplaats en bekijk de details met een aparte pagina voor iedere basischool in Nederland! Met heel veel informatie zoals de eindtoets resultaten van groep 8, de uitstroom naar de middelbare school, het aantal leerlingen naar leeftijd over de jaren, het percentage zittenblijvers, de inspectie resultaten,... En meer!

Aantal leerlingen van Nederlandse vestigingen in het primair onderwijs - 2016


Wat is het verband tussen het aantal leerlingen per vestiging in het primair onderwijs en de provincies in Nederland? In de gebruikte dataset met primair onderwijs instellingen van het ministerie van onderwijs komen 7250 vestigingen met geregistreerde leerlingaantallen voor. Iedere vestgiging wordt weergegeven door een stip in onderstaande grafiek: De meeste school stichtingen / besturen registreren iedere vestiging apart. Er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. Deze komen daardoor als school met meer leerlingen in de dataset naar voren. Lees verder…

100+ onderwerpen voor iedere gemeente, wijk en buurt! Bekijk alle cijfers voor je gemeente, wijk of buurt. Met meer dan 100 onderwerpen per regio! Op basis van de open data per gemeente, wijk of buurt van het centraal bureau voor de statistiek in combinatie met andere interessante bronnen. Deze gegevens worden op AlleCijfers zo duidelijk mogelijk in visuele informatie en analyses getoond.

Nederlandse buurten woningwaarde & bevolkingsdichtheid - 2016


Wat is het verband tussen woningwaarde en bevolkingsdichtheid voor alle buurten in Nederland? Er zijn 12.822 buurten in 390 gemeentes in Nederland (op basis van deze definities van het CBS, cijfers 2016, de dataset over 2017 bevat 13.208 buurten in 388 gemeentes in Nederland. Iedere buurt wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. Deze eerste weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Lees verder…

100+ onderwerpen voor iedere gemeente, wijk en buurt! Bekijk alle cijfers voor je gemeente, wijk of buurt. Met meer dan 100 onderwerpen per regio! Op basis van de open data per gemeente, wijk of buurt van het centraal bureau voor de statistiek in combinatie met andere interessante bronnen. Deze gegevens worden op AlleCijfers zo duidelijk mogelijk in visuele informatie en analyses getoond.

Nederlandse buurten woningwaarde & autobezit - 2016


Wat is het verband tussen woningwaarde en het gemiddeld aantal personenauto’s voor alle buurten in Nederland? Er zijn 12.822 buurten in Nederland (op basis van deze definities van het CBS). Iedere buurt wordt weergegeven door een stip in de grafische weergave. Deze eerste weergave heet een ‘zwerm plot’: de data punten (buurten) worden als een zwerm getoond. Op de x-as is de gemiddelde woningwaarde per buurt in categorieën opgenomen. De y-as toont een continuüm van het gemiddeld aantal auto’s per inwoner. Lees verder…
Pagina laatst gewijzigd: 14-10-2018.
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!