De eindexamens in cijfers en grafieken

Afbeelding van een schooltas aan een vlaggenmast met wapperende vlag. In Nederland wordt in de tijd van de eindexamens vaak een vlag met schooltas aan de vlaggenmast gehangen om te vieren dat een leerling geslaagd is. Hierbij staat de tas symbool staat voor de last die van de schouders van de leerling valt nu hij of zij geslaagd is.

Examens afgerond en diploma gehaald, dat voelt heerlijk! Voor veel examenkandidaten is de uitslag positief. De slagingspercentages liggen over het algemeen hoog. Maar er zijn ook uitzonderingen... Bekijk het overzicht per middelbare school met de slagingspercenages per type onderwijs per jaar. En bekijk op deze pagina de cijfers over slagingspercentages en examenkandidaten voor de middelbare scholen in heel Nederland.

Advertentie:

94% geslaagd totaal

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 94% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de middelbare school geslaagd. Op het VMBO was het percentage geslaagden 98%, op de HAVO was dit 91% en op het VWO is gemiddeld 93% geslaagd. Op 50% van de middelbare scholen in Nederland slaagt minimaal 96% van de examenkandidaten. Er zijn 1.605 middelbare scholen met in totaal 951.892 leerlingen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 177.425 leerlingen eindexamen gedaan. Op deze pagina vind je deze cijfers ook apart voor de VMBO leerwegen en voor de HAVO en VWO examens.

Percentage geslaagd voor het eindexamen
Gewogen gemiddelde percentages geslaagden per type opleiding.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont

Percentage geslaagd voor het examen van de middelbare school

Scholen naar type opleiding en percentage geslaagden
Afbeelding van een viooldiagram (een categorisch spreidingsdiagram) met een stip voor iedere school. Hierbij zijn de scholen op de horizontale in groepen verdeeld met een groep voor ieder type opleiding (VMBO Beroepsgericht, VMBO Leerwerktraject, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, HAVO & VWO). Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het percentage geslaagde eindexamen kandidaten.

Bovenstaande grafiek toont een vioolplot op basis van de examendata over het percentage geslaagden per opleiding per school voor alle vestigingen in het middelbaar onderwijs in examenjaar 2021-2022. Een vioolplot toont de verdeling van gegevens op een manier die lijkt op een viool, waarbij de breedte van de viool op elk niveau van een categorie aangeeft hoeveel gegevens daar voorkomen. Op de plaats waar de viool dikker is komen meer scholen voor. De vertikale lijn in het midden van de viool geeft de volledige spreiding van de gegevens weer.

Scholen naar type opleiding en aantal examenkandidaten
Afbeelding van een zwermgrafiek (een categorisch spreidingsdiagram) met een stip voor iedere school. Hierbij zijn de scholen op de horizontale in groepen verdeeld met een groep voor ieder type opleiding (VMBO Beroepsgericht, VMBO Leerwerktraject, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, HAVO & VWO). Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het aantal examen kandidaten.

Bovenstaande grafiek toont een stip voor iedere opleiding per school in het middelbaar onderwijs. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as naar type opleiding gegroepeerd. Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het aantal leerlingen dat eindexamen doet. De data gelden voor examenjaar 2021-2022.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar
(94% geslaagden totaal in 2021-2022)
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen

Advertentie:

99% geslaagd voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 99% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-B opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 545 VMBO-B scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 13.545 leerlingen hun VMBO B eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 13.423 geslaagd.

Examenprofielen VMBO Basis
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VMBO B - Economie Basisberoepsgericht Leerwerktraject 41547.06546.09998%
VMBO B - Basisberoepsgericht Intersectoraal 6619.12318.61797%
VMBO B - Landbouw Basisberoepsgericht Leerwerktraject 12025.72325.43099%
VMBO B - Techniek Basisberoepsgericht Leerwerktraject 28342.90541.99798%
VMBO B - Zorg en Welzijn Basisberoepsgericht Leerwerktraject 31742.84542.04598%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

In het VMBO-B krijgen leerlingen ongeveer de helft van de schoolweek (zo’n 12 uur) praktijkles (dit wordt beroepsgericht onderwijs genoemd). De andere helft krijgen leerlingen algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur. Met het diploma van basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 2.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Er zijn 415 VMBO-B opleidingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022.

Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Er zijn 47.065 VMBO-B leerlingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

VMBO Basis: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Er zijn 99% geslaagden op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
De meeste gekozen profielen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn economie (4.843 kandidaten) en zorg en welzijn (3.446 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
De hoogste slagingspercentages op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn landbouw (99% geslaagd) en economie (99% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

Advertentie:

99% geslaagd voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 99% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-K opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 561 VMBO-K scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 25.149 leerlingen hun VMBO K eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 24.868 geslaagd.

Examenprofielen VMBO Kader
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VMBO K - Economie Kaderberoepsgerichte Leerweg 43286.33183.30496%
VMBO K - Kaderberoepsgericht Intersectoraal 10431.38929.79695%
VMBO K - Landbouw Kaderberoepsgerichte Leerweg 11830.71429.76197%
VMBO K - Techniek Kaderberoepsgerichte Leerweg 29259.21157.06696%
VMBO K - Zorg en Welzijn Kaderberoepsgerichte Leerweg32470.41767.74196%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

In het VMBO-K krijgen leerlingen ongeveer de helft van de schoolweek (zo’n 12 uur) praktijkles (dit wordt beroepsgericht onderwijs genoemd). De andere helft krijgen leerlingen algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur. VMBO-B en VMBO-K lijken op elkaar alleen ligt het niveau bij VMBO-K hoger en is er een breder vakkenpakket. Met het diploma van de VMBO-K leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 3 of 4.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn 432 VMBO-K opleidingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022.

Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn 86.331 VMBO-K leerlingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

VMBO Kader: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn 99% geslaagden op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
De meeste gekozen profielen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn economie (10.107 kandidaten) en zorg en welzijn (6.603 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
De hoogste slagingspercentages op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn techniek (99% geslaagd) en zorg en welzijn (99% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

Advertentie:

98% geslaagd voor het VMBO Leerwerktraject

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 98% van alle kandidaten voor het eindexamen voor het VMBO Leerwerktraject geslaagd. Op 50% van de VMBO- Lwt opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 251 VMBO- Lwt scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 776 leerlingen hun VMBO Lwt eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 758 geslaagd.

Examenprofielen VMBO Leerwerktraject
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VMBO Lwt - Economie Basisberoepsgericht Leerwerktraject 1341.8551.76495%
VMBO Lwt - Basisberoepsgericht Leerwerktraject Intersectoraal 1385581495%
VMBO Lwt - Landbouw Basisberoepsgericht Leerwerktraject 582.1322.06097%
VMBO Lwt - Techniek Basisberoepsgericht Leerwerktraject 1372.4942.34194%
VMBO Lwt - Zorg en Welzijn Basisberoepsgericht Leerwerktraject 1312.3652.27196%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor het VMBO Leerwerktraject. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

Het VMBO Leerwerktraject is geen leerweg op zichzelf, maar een variant binnen de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO. Het Leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die vooral praktijkgericht zijn ingesteld en graag leren door te doen. In het Leerwerktraject lopen leerlingen extra veel stage lopen bij een bedrijf. Hierdoor doen zij werkervaring op en leren zij hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook krijgen zij hierdoor een beter beeld van welk beroep bij hen past.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor het VMBO Leerwerktraject
Er zijn 137 VMBO- Lwt opleidingen met het examenprofiel techniek in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2021-2022.

Aantal examenkandidaten per profiel voor het VMBO Leerwerktraject
Er zijn 2.494 VMBO- Lwt leerlingen met het examenprofiel techniek in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

VMBO Leerwerktraject: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor het VMBO Leerwerktraject.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die het VMBO Leerwerktraject aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die het VMBO Leerwerktraject aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor het VMBO Leerwerktraject
Er zijn 97% geslaagden op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor het VMBO Leerwerktraject
De meeste gekozen profielen op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2021-2022 zijn economie (236 kandidaten) en techniek (212 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor het VMBO Leerwerktraject
De hoogste slagingspercentages op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2021-2022 zijn landbouw (99% geslaagd) en zorg & welzijn (99% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

Advertentie:

97% geslaagd voor de VMBO Gemengde leerweg

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 97% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Gemengde leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-G opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 408 VMBO-G scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 7.214 leerlingen hun VMBO G eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 6.994 geslaagd.

Examenprofielen VMBO Gemengd
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VMBO G - Economie Gemengde Leerweg29625.95424.08193%
VMBO G - Gemengde Lw Intersectoraal245.8485.17288%
VMBO G - Landbouw Gemengde Leerweg 9716.27315.31894%
VMBO G - Techniek Gemengde Leerweg - techniek13310.4819.87294%
VMBO G - Zorg en Welzijn Gemengde Leerweg15512.48011.52092%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Gemengde leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

Bij de VMBO gemengde leerweg wordt over het algemeen 1 algemeen vormend vak minder gevolgd dan bij de theoretische leerweg. In plaats daarvan krijgen leerlingen 4 uur beroepsgericht onderwijs. De algemeen vormende vakken zijn van hetzelfde niveau als bij de VMBO theoretische leerweg. Met het diploma van de gemengde leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 3 of 4 of de HAVO.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Gemengde leerweg
Er zijn 296 VMBO-G opleidingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2021-2022.

Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Gemengde leerweg
Er zijn 25.954 VMBO-G leerlingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

VMBO Gemengd: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Gemengde leerweg.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Gemengde leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Gemengde leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Gemengde leerweg
Er zijn 96% geslaagden op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Gemengde leerweg
De meeste gekozen profielen op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn economie (3.640 kandidaten) en landbouw (1.489 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Gemengde leerweg
De hoogste slagingspercentages op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn techniek (98% geslaagd) en landbouw (97% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

Advertentie:

96% geslaagd voor de VMBO Theoretische leerweg

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 96% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Theoretische leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO- T opleidingen slaagt minimaal 98% van de examen kandidaten. Er zijn 839 VMBO- T scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 42.207 leerlingen hun VMBO T eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 40.344 geslaagd.

Examenprofielen VMBO Theoretisch
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VMBO T - Economie76583.11379.59496%
VMBO T - Landbouw4835.4215.29598%
VMBO T - Techniek72732.10231.14397%
VMBO T - Theoretische Leerweg744296.408276.80393%
VMBO T - Zorg en welzijn75263.48160.95896%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Theoretische leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

Theoretische leerweg (VMBO-T): Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende vakken. Met de VMBO theoretische kun je doorstromen naar de HAVO of MBO niveau 4.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Theoretische leerweg
Er zijn 765 VMBO- T opleidingen met het examenprofiel economie in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2021-2022.

Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Theoretische leerweg
Er zijn 296.408 VMBO- T leerlingen met het examenprofiel theoretisch in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

VMBO Theoretisch: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Theoretische leerweg.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Theoretische  leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Theoretische leerweg aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Theoretische leerweg
Er zijn 96% geslaagden op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Theoretische leerweg
De meeste gekozen profielen op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn economie (18.331 kandidaten) en zorg en welzijn (15.491 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Theoretische leerweg
De hoogste slagingspercentages op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2021-2022 zijn theoretisch (100% geslaagd) en techniek (97% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

Advertentie:

91% geslaagd voor de HAVO

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 91% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de HAVO geslaagd. Op 50% van de HAVO opleidingen slaagt minimaal 92% van de examen kandidaten. Er zijn 559 HAVO scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 50.155 leerlingen hun HAVO eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 45.407 geslaagd.

Examenprofielen HAVO
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
HAVO - Cultuur en Maatschappij54363.57856.45889%
HAVO - Economie en Maatschappij554227.116202.62789%
HAVO - Economie en Maatschappij - Cultuur en Maatschappij52026.01423.49190%
HAVO - Natuur en Gezondheid540108.47395.86988%
HAVO - Natuur en Techniek - Economie en Maatschappij255100%
HAVO - Natuur en Gezondheid - Economie en Maatschappij27737299%
HAVO - Natuur en Techniek45734.70831.55891%
HAVO - Natuur en Techniek - Natuur en Gezondheid54369.11062.86791%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de HAVO. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

De HAVO bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor de HAVO
Er zijn 554 HAVO opleidingen met het examenprofiel E&M in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de HAVO in schooljaar 2021-2022.

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Techniek, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Aantal examenkandidaten per profiel voor de HAVO
Er zijn 227.116 HAVO leerlingen met het examenprofiel E&M in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de HAVO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Techniek, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

HAVO: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de HAVO.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de HAVO aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de HAVO aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de HAVO
Er zijn 91% geslaagden op de HAVO in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor de HAVO
De meeste gekozen profielen op de HAVO in schooljaar 2021-2022 zijn E&M (22.340 kandidaten) en N&G (11.048 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de HAVO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Techniek, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de HAVO
De hoogste slagingspercentages op de HAVO in schooljaar 2021-2022 zijn N&G / C&M (100% geslaagd) en N&G / E&M (100% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de HAVO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Techniek, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Advertentie:

93% geslaagd voor het VWO

In schooljaar 2021-2022 is gemiddeld 93% van alle kandidaten voor het eindexamen voor het VWO geslaagd. Op 50% van de VWO opleidingen slaagt minimaal 94% van de examen kandidaten. Er zijn 549 VWO scholen in Nederland. In schooljaar 2021-2022 hebben 38.379 leerlingen hun VWO eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 35.611 geslaagd.

Examenprofielen VWO
OpleidingsprofielOpleidingenExamenkandidatenGeslaagdenPercentage geslaagd
VWO - Cultuur en Maatschappij53132.15229.40691%
VWO - Economie en Maatschappij52670.16364.12991%
VWO - Economie en Maatschappij - Cultuur en Maatschappij 53355.37251.36393%
VWO - Natuur en Gezondheid54059.26753.10590%
VWO - Natuur en Gezondheid - Cultuur en Maatschappij9930329698%
VWO - Natuur en Gezondheid - Economie en Maatschappij7719719599%
VWO - Natuur en Techniek50432.02830.26694%
VWO - Natuur en Techniek - Cultuur en Maatschappij285555100%
VWO - Natuur en Techniek - Economie en Maatschappij349292100%
VWO - Natuur en Techniek - Natuur en Gezondheid 543124.822117.27294%

Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor het VWO. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2021-2022.

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het VWO duurt 6 jaar.

Aantal opleidingen per examenprofiel voor het VWO
Er zijn 543 VWO opleidingen met het examenprofiel N&T / N&G in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen het VWO in schooljaar 2021-2022.

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Gezondheid, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / C&M: Natuur en Techniek, N&T / E&M: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Aantal examenkandidaten per profiel voor het VWO
Er zijn 124.822 VWO leerlingen met het examenprofiel N&T / N&G in 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2021-2022 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VWO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Gezondheid, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / C&M: Natuur en Techniek, N&T / E&M: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

VWO: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor het VWO.
Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die het VWO aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die het VWO aanbiedt in examenjaar 2021-2022. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor het VWO
Er zijn 93% geslaagden op het VWO in schooljaar 2021-2022.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.

Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

Middelbare scholen
Kandidaten per profiel per jaar voor het VWO
De meeste gekozen profielen op het VWO in schooljaar 2021-2022 zijn N&T / N&G (12.385 kandidaten) en E&M (7.553 kandidaten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VWO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Gezondheid, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / C&M: Natuur en Techniek, N&T / E&M: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Percentage geslaagd per profiel per jaar voor het VWO
De hoogste slagingspercentages op het VWO in schooljaar 2021-2022 zijn N&G / E&M (100% geslaagd) en N&T / C&M (100% geslaagd).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen het VWO .

Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M: Economie en Maatschappij, E&M / C&M: Economie en Maatschappij, N&G: Natuur en Gezondheid, N&G / C&M: Natuur en Gezondheid, N&G / E&M: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek, N&T / C&M: Natuur en Techniek, N&T / E&M: Natuur en Techniek, N&T / N&G: Natuur en Techniek.

Welke vormen van middelbaar onderwijs zijn er in Nederland?

De meest voorkomende vormen van middelbaar onderwijs zijn:

  1. VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs): Dit is een opleiding van vier jaar die zich richt op praktische vaardigheden. De VMBO-leerlingen kiezen uiterlijk aan het eind van het tweede schooljaar een leerweg. Er zijn 4 leerwegen in het VMBO: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Vanuit alle leerwegen van het VMBO kunnen leerlingen verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Na de gemengde leerweg en na de theoretische leerweg kunnen leerlingen ook doorstromen naar de HAVO.
  2. HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs): Dit is een opleiding van vijf jaar die voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs (HBO).
  3. VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs): Dit is een opleiding van zes jaar die voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs (WO, universiteit). VWO is de overkoepelende term voor het hoogste niveau van het Nederlandse voortgezet onderwijs.
  4. Atheneum: Dit is een vorm van VWO. Hierbij zijn Grieks en Latijn niet verplicht.
  5. Gymnasium: Dit is een vorm van VWO waarbij leerlingen ook Grieks en Latijn krijgen.
  6. Technasium: het technasium kan als speciaal onderwijsprogramma aan HAVO of VWO leerlingen worden aangeboden. Het is een programma waarbij leerlingen op een praktische manier kennismaken met technologie en techniek. Hierbij ligt de nadruk op lessen in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en informatica en zijn er ook lessen in creatieve vakken zoals design en kunst.
  7. Montessori-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo werken.
  8. Dalton-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.
  9. Jenaplan-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen in stamgroepen werken en veel samenwerken en zelfstandig leren.
Definities en gebruikte bronnen
Gebruikte datasets:

Aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs. In combinatie met de vestigingsdata van middelbare scholen. En met de data over leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn deze data voor meerdere schooljaren geladen en gecombineerd. De data is bovendien gecombineerd met de metdata over de namen en beschrijvingen van de verschillende opleidingsvormen in het middelbaar onderwijs.

De meeste data komen uit een grote dataset met het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofd en nevenvestigingen), onderwijstype en opleiding. Naast het aantal kandidaten en geslaagden staan ook de slaagpercentages weergegeven. De aantallen en percentages staan weergegeven per geslacht en schooljaar. Bovendien worden de verschillende opleidingen gespecificeerd.

Zie ook de beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het voortgezet onderwijs.

Definities:

Om de slagingspercentages te berekenen zijn de gegevens gegroepeerd opgeteld en gewogen gemiddeld. Bijvoorbeeld: als er in een jaar 2 leerlingen VWO deden en 1 daarvan is geslaagd dan is het slagingspercentage voor VWO 50%. Als er 1 HAVO leerling was en die is geslaagd dan is het slagingspercentage voor HAVO 100%. Het gewogen gemiddelde voor alle opleidingen voor de middelbare school in dat jaar is dan afgerond 67% (en geen 75% wat het gemiddelde van 50% en 100% is als je ieder onderwijs type even zwaar zou wegen ongeacht het aantal leerlingen (examen kandidaten)).

De meeste schoolbesturen registreren iedere vestiging apart maar er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. De opleidingsvormen worden wel allemaal apart in de data gerapporteerd.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo