De eindexamens in cijfers en grafieken

Afbeelding van een schooltas aan een vlaggenmast met wapperende vlag. In Nederland wordt in de tijd van de eindexamens vaak een vlag met schooltas aan de vlaggenmast gehangen om te vieren dat een leerling geslaagd is. Hierbij staat de tas symbool staat voor de last die van de schouders van de leerling valt nu hij of zij geslaagd is.

Examens afgerond en diploma gehaald, dat voelt heerlijk! Voor veel examenkandidaten is de uitslag positief. De slagingspercentages liggen over het algemeen hoog. Maar er zijn ook uitzonderingen...

 • Op deze pagina vind je de cijfers over slagingspercentages en examenkandidaten per VMBO leerweg en voor de HAVO en het VWO.
 • Bekijk ook de resultaten per examenvak, met de gemiddelde cijfers, het percentage onvoldoendes en de N-termen per vak.
 • En bekijk ook de examenresultaten per middelbare school.
 • Advertentie:

  89% geslaagd totaal

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 89% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de middelbare school geslaagd. Op het VMBO was het percentage geslaagden 94%, op de HAVO was dit 84% en op het VWO is gemiddeld 89% geslaagd. Op 50% van de middelbare scholen in Nederland slaagt minimaal 92% van de examenkandidaten. Er zijn 1.621 middelbare scholen met in totaal 960.745 leerlingen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 174.181 leerlingen eindexamen gedaan. Op deze pagina vind je deze cijfers ook apart voor de VMBO leerwegen en voor de HAVO en VWO examens.

  Percentage geslaagd voor het eindexamen
  De opleidingen met het hoogste percentage geslaagden in schooljaar 2022-2023 zijn VMBO Basis (96% geslaagden) en VMBO Leerwerktraject (96% geslaagden).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het gewogen gemiddelde percentage geslaagde leerlingen per type opleiding. De gegevens zijn gebaseerd op de data van DUO voor het schooljaar 2022-2023.

  Percentage geslaagden per soort opleiding
  Afbeelding van een viooldiagram (een categorisch spreidingsdiagram) met een stip voor iedere school. Hierbij zijn de scholen op de horizontale in groepen verdeeld met een groep voor ieder type opleiding (VMBO Beroepsgericht, VMBO Leerwerktraject, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, HAVO & VWO). Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het percentage geslaagde eindexamen kandidaten.

  Bovenstaande grafiek toont een vioolplot op basis van de examendata over het percentage geslaagden per opleiding per school voor alle vestigingen in het middelbaar onderwijs in examenjaar 2022-2023. Een vioolplot toont de verdeling van gegevens op een manier die lijkt op een viool, waarbij de breedte van de viool op elk niveau van een categorie aangeeft hoeveel gegevens daar voorkomen. Op de plaats waar de viool dikker is komen meer scholen voor. De vertikale lijn in het midden van de viool geeft de volledige spreiding van de gegevens weer.

  Scholen naar type opleiding en aantal examenkandidaten
  Afbeelding van een zwermgrafiek (een categorisch spreidingsdiagram) met een stip voor iedere school. Hierbij zijn de scholen op de horizontale in groepen verdeeld met een groep voor ieder type opleiding (VMBO Beroepsgericht, VMBO Leerwerktraject, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, HAVO & VWO). Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het aantal examen kandidaten.

  Bovenstaande grafiek toont een stip voor iedere opleiding per school in het middelbaar onderwijs. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as naar type opleiding gegroepeerd. Op de vertikale as zijn de scholen ingedeeld naar het aantal leerlingen dat eindexamen doet. De data gelden voor examenjaar 2022-2023.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar
  (89% geslaagden totaal in 2022-2023)
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201391%91%92%
  2013-201492%92%92%
  2014-201593%92%93%
  2015-201693%92%93%
  2016-201792%91%92%
  2017-201892%92%92%
  2018-201992%92%92%
  2019-202099%99%98%
  2020-202195%95%95%
  2021-202294%94%95%
  2022-202389%89%90%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen

  Advertentie:

  96% geslaagd voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 96% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-B opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 450 VMBO-B scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 12.795 leerlingen hun VMBO Basis eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 12.299 geslaagd.

  Examenprofielen VMBO Basis
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VMBO Basis - Economie2884.4204.24096%
  VMBO Basis - Landbouw721.8791.81196%
  VMBO Basis - Techniek2103.0822.97897%
  VMBO Basis - Zorg en Welzijn2393.4143.27096%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  In het VMBO-B krijgen leerlingen ongeveer de helft van de schoolweek (zo’n 12 uur) praktijkles (dit wordt beroepsgericht onderwijs genoemd). De andere helft krijgen leerlingen algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur. Met het diploma van basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 2.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 288 VMBO-B opleidingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 4.420 VMBO-B leerlingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

  VMBO Basis: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 96% geslaagden op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201397%97%97%
  2013-201497%97%97%
  2014-201598%98%97%
  2015-201698%98%98%
  2016-201798%98%98%
  2017-201898%98%98%
  2018-201998%98%98%
  2019-202099%99%99%
  2020-202199%99%99%
  2021-202299%99%99%
  2022-202396%96%96%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
  De meeste gekozen profielen op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Economie (4.420 kandidaten) en Zorg en Welzijn (3.414 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
  De hoogste slagingspercentages op de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Techniek (97% geslaagd) en Landbouw (96% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg .

  Advertentie:

  94% geslaagd voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 94% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-K opleidingen slaagt minimaal 96% van de examen kandidaten. Er zijn 483 VMBO-K scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 24.190 leerlingen hun VMBO Kader eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 22.764 geslaagd.

  Examenprofielen VMBO Kader
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VMBO Kader - Economie3669.5288.94494%
  VMBO Kader - Landbouw823.0342.85194%
  VMBO Kader - Techniek2485.0734.77694%
  VMBO Kader - Zorg en Welzijn2706.5556.19394%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  In het VMBO-K krijgen leerlingen ongeveer de helft van de schoolweek (zo’n 12 uur) praktijkles (dit wordt beroepsgericht onderwijs genoemd). De andere helft krijgen leerlingen algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur. VMBO-B en VMBO-K lijken op elkaar alleen ligt het niveau bij VMBO-K hoger en is er een breder vakkenpakket. Met het diploma van de VMBO-K leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 3 of 4.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 366 VMBO-K opleidingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 9.528 VMBO-K leerlingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

  VMBO Kader: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  Er zijn 94% geslaagden op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201393%93%94%
  2013-201495%95%95%
  2014-201595%95%95%
  2015-201696%96%96%
  2016-201796%96%96%
  2017-201895%95%95%
  2018-201996%96%96%
  2019-202099%100%99%
  2020-202199%99%99%
  2021-202299%99%99%
  2022-202394%95%94%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  De meeste gekozen profielen op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Economie (9.528 kandidaten) en Zorg en Welzijn (6.555 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
  De hoogste slagingspercentages op de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Zorg en Welzijn (94% geslaagd) en Techniek (94% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg .

  Advertentie:

  96% geslaagd voor het VMBO Leerwerktraject

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 96% van alle kandidaten voor het eindexamen voor het VMBO Leerwerktraject geslaagd. Op 50% van de VMBO- Lwt opleidingen slaagt minimaal 100% van de examen kandidaten. Er zijn 63 VMBO- Lwt scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 775 leerlingen hun VMBO Leerwerktraject eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 746 geslaagd.

  Examenprofielen VMBO Leerwerktraject
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VMBO LWT - Economie1224122794%
  VMBO LWT - Landbouw14174174100%
  VMBO LWT - Techniek1022321396%
  VMBO LWT - Zorg en Welzijn713713296%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor het VMBO Leerwerktraject. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  Het VMBO Leerwerktraject is geen leerweg op zichzelf, maar een variant binnen de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO. Het Leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die vooral praktijkgericht zijn ingesteld en graag leren door te doen. In het Leerwerktraject lopen leerlingen extra veel stage lopen bij een bedrijf. Hierdoor doen zij werkervaring op en leren zij hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook krijgen zij hierdoor een beter beeld van welk beroep bij hen past.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor het VMBO Leerwerktraject
  Er zijn 14 VMBO- Lwt opleidingen met het examenprofiel Landbouw in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2022-2023.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor het VMBO Leerwerktraject
  Er zijn 241 VMBO- Lwt leerlingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

  VMBO Leerwerktraject: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor het VMBO Leerwerktraject.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die het VMBO Leerwerktraject aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die het VMBO Leerwerktraject aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor het VMBO Leerwerktraject
  Er zijn 96% geslaagden op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201394%95%92%
  2013-201492%94%90%
  2014-201595%96%94%
  2015-201696%98%94%
  2016-201796%97%96%
  2017-201896%98%95%
  2018-201995%96%95%
  2019-202099%100%99%
  2020-202197%99%97%
  2021-202298%98%98%
  2022-202396%97%96%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor het VMBO Leerwerktraject
  De meeste gekozen profielen op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2022-2023 zijn Economie (241 kandidaten) en Techniek (223 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor het VMBO Leerwerktraject
  De hoogste slagingspercentages op het VMBO Leerwerktraject in schooljaar 2022-2023 zijn Landbouw (100% geslaagd) en Zorg en Welzijn (96% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen het VMBO Leerwerktraject .

  Advertentie:

  90% geslaagd voor de VMBO Gemengde leerweg

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 90% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Gemengde leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO-G opleidingen slaagt minimaal 92% van de examen kandidaten. Er zijn 271 VMBO-G scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 7.630 leerlingen hun VMBO Gemengd eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 6.883 geslaagd.

  Examenprofielen VMBO Gemengd
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VMBO Gemengd - Economie1663.6743.27589%
  VMBO Gemengd - Landbouw631.8201.64690%
  VMBO Gemengd - Techniek541.03697894%
  VMBO Gemengd - Zorg en Welzijn681.10098489%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Gemengde leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  Bij de VMBO gemengde leerweg wordt over het algemeen 1 algemeen vormend vak minder gevolgd dan bij de theoretische leerweg. In plaats daarvan krijgen leerlingen 4 uur beroepsgericht onderwijs. De algemeen vormende vakken zijn van hetzelfde niveau als bij de VMBO theoretische leerweg. Met het diploma van de gemengde leerweg kun je doorstromen naar MBO niveau 3 of 4 of de HAVO.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Gemengde leerweg
  Er zijn 166 VMBO-G opleidingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2022-2023.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Gemengde leerweg
  Er zijn 3.674 VMBO-G leerlingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

  VMBO Gemengd: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Gemengde leerweg.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Gemengde leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Gemengde leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Gemengde leerweg
  Er zijn 90% geslaagden op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201389%88%90%
  2013-201492%91%92%
  2014-201593%92%93%
  2015-201692%92%93%
  2016-201790%90%90%
  2017-201890%90%89%
  2018-201990%90%90%
  2019-2020100%100%99%
  2020-202197%97%97%
  2021-202297%97%97%
  2022-202390%90%91%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Gemengde leerweg
  De meeste gekozen profielen op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Economie (3.674 kandidaten) en Landbouw (1.820 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Gemengde leerweg
  De hoogste slagingspercentages op de VMBO Gemengde leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Techniek (94% geslaagd) en Landbouw (90% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Gemengde leerweg .

  Advertentie:

  92% geslaagd voor de VMBO Theoretische leerweg

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 92% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de VMBO Theoretische leerweg geslaagd. Op 50% van de VMBO- T opleidingen slaagt minimaal 94% van de examen kandidaten. Er zijn 713 VMBO- T scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 41.466 leerlingen hun VMBO Theoretisch eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 37.945 geslaagd.

  Examenprofielen VMBO Theoretisch
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VMBO T - Economie62818.06816.35290%
  VMBO T - Landbouw861.4111.33294%
  VMBO T - Techniek4976.5326.16194%
  VMBO T - Zorg en Welzijn62815.45514.10091%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de VMBO Theoretische leerweg. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  Theoretische leerweg (VMBO-T): Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende vakken. Met de VMBO theoretische kun je doorstromen naar de HAVO of MBO niveau 4.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor de VMBO Theoretische leerweg
  Er zijn 628 VMBO- T opleidingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2022-2023.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor de VMBO Theoretische leerweg
  Er zijn 18.068 VMBO- T leerlingen met het examenprofiel Economie in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

  VMBO Theoretisch: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de VMBO Theoretische leerweg.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de VMBO Theoretische leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de VMBO Theoretische leerweg aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de VMBO Theoretische leerweg
  Er zijn 92% geslaagden op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201392%92%92%
  2013-201494%93%94%
  2014-201595%94%95%
  2015-201694%94%94%
  2016-201793%93%93%
  2017-201893%93%92%
  2018-201993%94%93%
  2019-202099%99%99%
  2020-202196%96%96%
  2021-202296%95%96%
  2022-202392%91%92%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor de VMBO Theoretische leerweg
  De meeste gekozen profielen op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Economie (18.068 kandidaten) en Zorg en Welzijn (15.455 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de VMBO Theoretische leerweg
  De hoogste slagingspercentages op de VMBO Theoretische leerweg in schooljaar 2022-2023 zijn Landbouw (94% geslaagd) en Techniek (94% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de VMBO Theoretische leerweg .

  Advertentie:

  84% geslaagd voor de HAVO

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 84% van alle kandidaten voor het eindexamen voor de HAVO geslaagd. Op 50% van de HAVO opleidingen slaagt minimaal 85% van de examen kandidaten. Er zijn 534 HAVO scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 49.905 leerlingen hun HAVO eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 42.044 geslaagd.

  Examenprofielen HAVO
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  HAVO - Cultuur en Maatschappij4536.7335.66484%
  HAVO - E&M / C&M1591.8301.56586%
  HAVO - Economie en Maatschappij51422.79719.08884%
  HAVO - N&G / E&M166100%
  HAVO - N&T / N&G4265.2524.52786%
  HAVO - Natuur en Gezondheid49310.7218.94383%
  HAVO - Natuur en Techniek2312.5662.25188%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor de HAVO. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  De HAVO bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor de HAVO
  Er zijn 514 HAVO opleidingen met het examenprofiel E&M in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen de HAVO in schooljaar 2022-2023.

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor de HAVO
  Er zijn 22.797 HAVO leerlingen met het examenprofiel E&M in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de HAVO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  HAVO: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor de HAVO.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die de HAVO aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die de HAVO aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor de HAVO
  Er zijn 84% geslaagden op de HAVO in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201388%87%89%
  2013-201488%88%88%
  2014-201587%87%88%
  2015-201689%88%89%
  2016-201787%87%88%
  2017-201888%87%88%
  2018-201988%88%89%
  2019-202098%98%97%
  2020-202191%91%90%
  2021-202291%91%91%
  2022-202384%83%85%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor de HAVO
  De meeste gekozen profielen op de HAVO in schooljaar 2022-2023 zijn Economie en Maatschappij (22.797 kandidaten) en Natuur en Gezondheid (10.721 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen de HAVO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor de HAVO
  De hoogste slagingspercentages op de HAVO in schooljaar 2022-2023 zijn N&G / E&M (100% geslaagd) en Natuur en Techniek (88% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen de HAVO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Advertentie:

  89% geslaagd voor het VWO

  In schooljaar 2022-2023 is gemiddeld 89% van alle kandidaten voor het eindexamen voor het VWO geslaagd. Op 50% van de VWO opleidingen slaagt minimaal 89% van de examen kandidaten. Er zijn 526 VWO scholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 hebben 37.420 leerlingen hun VWO eindexamen gedaan. Hiervan zijn er 33.141 geslaagd.

  Examenprofielen VWO
  ProfielAanbiedersExamenkandidatenGeslaagden% Geslaagden
  VWO - Cultuur en Maatschappij2442.8982.51787%
  VWO - E&M / C&M3705.4514.78988%
  VWO - Economie en Maatschappij4367.4576.47687%
  VWO - N&G / C&M1434195%
  VWO - N&G / E&M11212100%
  VWO - N&T / E&M166100%
  VWO - N&T / N&G49311.55110.56791%
  VWO - Natuur en Gezondheid4536.9005.88885%
  VWO - Natuur en Techniek2723.0982.84192%

  Bovenstaande tabel toont de examenprofielen voor het VWO. Hierbij wordt per profiel getoond hoeveel opleidingen hiervoor in Nederland beschikbaar zijn, hoeveel examenkandidaten er voor dit profiel zijn, hoeveel geslaagden er voor dit profiel zijn en wat het slagingspercentage per examenprofiel is. Deze gegevens gelden voor schooljaar 2022-2023.

  Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het VWO duurt 6 jaar.

  Aantal opleidingen per examenprofiel voor het VWO
  Er zijn 493 VWO opleidingen met het examenprofiel N&T / N&G in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont het opleidingsaanbod voor de verschillende examenprofielen binnen het VWO in schooljaar 2022-2023.

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / C&M: N&G / C&M, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / E&M: N&T / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Aantal examenkandidaten per profiel voor het VWO
  Er zijn 11.551 VWO leerlingen met het examenprofiel N&T / N&G in 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaand taartdiagram toont hoeveel leerlingen er in schooljaar 2022-2023 examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VWO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / C&M: N&G / C&M, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / E&M: N&T / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  VWO: percentage geslaagd ten opzichte van het aantal leerlingen
  Spreidingsdiagram van middelbare scholen met een opleiding voor het VWO.
  Afbeelding van een spreidingsdiagram met een stip voor iedere school die het VWO aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Bovenstaand spreidingsdiagram toont een stip voor iedere school die het VWO aanbiedt in examenjaar 2022-2023. Hierbij zijn de scholen op de horizontale as in groepen verdeeld naar slagingspercentage en op de vertikale as naar het aantal leerlingen.

  Percentage geslaagde leerlingen per schooljaar voor het VWO
  Er zijn 89% geslaagden op het VWO in schooljaar 2022-2023.
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar.


  Onderstaande tabel toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per examenjaar:

  SchooljaarTotaalVrouwMan
  2012-201392%91%92%
  2013-201490%89%90%
  2014-201592%92%93%
  2015-201691%91%92%
  2016-201791%90%92%
  2017-201892%91%92%
  2018-201991%90%91%
  2019-202099%99%98%
  2020-202194%94%94%
  2021-202293%92%94%
  2022-202389%88%90%

  Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar. Deze grafiek wordt ook getoond op de pagina's per middelbare school.

  Middelbare scholen
  Kandidaten per profiel per jaar voor het VWO
  De meeste gekozen profielen op het VWO in schooljaar 2022-2023 zijn N&T / N&G (11.551 kandidaten) en Economie en Maatschappij (7.457 kandidaten).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar examen hebben gedaan per examenprofiel binnen het VWO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / C&M: N&G / C&M, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / E&M: N&T / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Percentage geslaagd per profiel per jaar voor het VWO
  De hoogste slagingspercentages op het VWO in schooljaar 2022-2023 zijn N&G / E&M (100% geslaagd) en N&T / E&M (100% geslaagd).
  Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


  Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage leerlingen per schooljaar dat voor het eindexamen is geslaagd per examenprofiel binnen het VWO .

  Gebruikte afkortingen: C&M: Cultuur en Maatschappij, E&M / C&M: E&M / C&M, E&M: Economie en Maatschappij, N&G / C&M: N&G / C&M, N&G / E&M: N&G / E&M, N&T / E&M: N&T / E&M, N&T / N&G: N&T / N&G, N&G: Natuur en Gezondheid, N&T: Natuur en Techniek.

  Advertentie:

  Welke vormen van middelbaar onderwijs zijn er in Nederland?

  De meest voorkomende vormen van middelbaar onderwijs zijn:

  1. VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs): Dit is een opleiding van vier jaar die zich richt op praktische vaardigheden. De VMBO-leerlingen kiezen uiterlijk aan het eind van het tweede schooljaar een leerweg. Er zijn 4 leerwegen in het VMBO: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Vanuit alle leerwegen van het VMBO kunnen leerlingen verder leren op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Na de gemengde leerweg en na de theoretische leerweg kunnen leerlingen ook doorstromen naar de HAVO.
  2. HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs): Dit is een opleiding van vijf jaar die voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs (HBO).
  3. VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs): Dit is een opleiding van zes jaar die voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs (WO, universiteit). VWO is de overkoepelende term voor het hoogste niveau van het Nederlandse voortgezet onderwijs.
  4. Atheneum: Dit is een vorm van VWO. Hierbij zijn Grieks en Latijn niet verplicht.
  5. Gymnasium: Dit is een vorm van VWO waarbij leerlingen ook Grieks en Latijn krijgen.
  6. Technasium: het technasium kan als speciaal onderwijsprogramma aan HAVO of VWO leerlingen worden aangeboden. Het is een programma waarbij leerlingen op een praktische manier kennismaken met technologie en techniek. Hierbij ligt de nadruk op lessen in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en informatica en zijn er ook lessen in creatieve vakken zoals design en kunst.
  7. Montessori-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen zelfstandig en in hun eigen tempo werken.
  8. Dalton-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.
  9. Jenaplan-onderwijs: Dit is een onderwijsvorm waarbij leerlingen in stamgroepen werken en veel samenwerken en zelfstandig leren.
  Definities en gebruikte bronnen
  Gebruikte datasets:

  Aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs. In combinatie met de vestigingsdata van middelbare scholen. En met de data over leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn deze data voor meerdere schooljaren geladen en gecombineerd. De data is bovendien gecombineerd met de metdata over de namen en beschrijvingen van de verschillende opleidingsvormen in het middelbaar onderwijs.

  De meeste data komen uit een grote dataset met het aantal examenkandidaten en geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) per instelling (hoofd en nevenvestigingen), onderwijstype en opleiding. Naast het aantal kandidaten en geslaagden staan ook de slaagpercentages weergegeven. De aantallen en percentages staan weergegeven per geslacht en schooljaar. Bovendien worden de verschillende opleidingen gespecificeerd.

  Zie ook de beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het voortgezet onderwijs.

  Definities:

  Om de slagingspercentages te berekenen zijn de gegevens gegroepeerd opgeteld en gewogen gemiddeld. Bijvoorbeeld: als er in een jaar 2 leerlingen VWO deden en 1 daarvan is geslaagd dan is het slagingspercentage voor VWO 50%. Als er 1 HAVO leerling was en die is geslaagd dan is het slagingspercentage voor HAVO 100%. Het gewogen gemiddelde voor alle opleidingen voor de middelbare school in dat jaar is dan afgerond 67% (en geen 75% wat het gemiddelde van 50% en 100% is als je ieder onderwijs type even zwaar zou wegen ongeacht het aantal leerlingen (examen kandidaten)).

  De meeste schoolbesturen registreren iedere vestiging apart maar er zijn ook scholen waar meerdere vestigingen gecombineerd geregistreerd staan. De opleidingsvormen worden wel allemaal apart in de data gerapporteerd.

  Interessant? Blijf op de hoogte!

  Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

  Inschrijven
  Bedankje voor "alle cijfers"

  Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

  Inspireer anderen en deel deze pagina:
  Deel deze pagina: