f'Definities Definities, bronnen en uitleg bij alle cijfers

f'Definities Definities, bronnen en uitleg bij alle cijfers

Definitiepagina’s:

Klik op de naam van een pagina om de pagina openen.

Overzicht van de gebruikte bronnen

Overzicht van de bronnen die voor alle cijfers zijn gebruikt. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.

Wijzigingen op AlleCijfers.nl

Overzicht van de wijzigingen in de tijd op AlleCijfers.nl.

Definities van alle onderwerpen bij de regionale cijfers

Bekijk de definities van de meer dan 100 regionale onderwerpen. Op AlleCijfers.nl vind je héél véél informatie voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt!

Aantal gemeenten en herindelingen per jaar

Overzicht van het aantal gemeenten in Nederland per jaar. Met een overzicht van de gemeentelijke herindelingen.

Gebieden in Nederland: Gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode, adressen

Beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.

Adresgegevens per regio op basis van de BAG

Bronbeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster.

Gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor

Bekijk de definities van de onderwerpen uit de gezondheidsmonitor met gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt. Met de onderwerpen uit de gezondheidsmonitors van 2016 en 2020. De gezondheidsmonitors bieden een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking.

Politiegegevens misdaad: definities van soorten delicten

Bekijk de definities van de soorten delicten waarvoor vanuit de politie gegevens beschikbaar zijn. Op AlleCijfers.nl vind je heel veel gegevens over misdrijven, criminaliteit en overlast per gemeente, woonplaats, wijk en buurt.

Open data bronnen verkiezingsuitslagen

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over de verkiezingen en politiek.

Open data bronnen kinderopvang

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over de kinderopvang in Nederland.

Open data bronnen primair onderwijs

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het primair onderwijs in Nederland.

Open data bronnen voortgezet onderwijs

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het voortgezet onderwijs in Nederland.

Agile werkwijze: gericht op het snel opleveren van waarde

Uitleg over de agile werkwijze. De ’agile’ manier van werken is sterk gericht op het opleveren van waarde. Incrementeel en iteratief. Er wordt vastgehouden aan de tijdlijn dankzij een focus op wat het meest relevant is.

Wijzigingsideeën voor AlleCijfers.nl

Overzicht van ideeën voor toevoegingen en verbeteringen aan AlleCijfers.nl.

Toetsen voor leerlingen in het basisonderwijs

Welke verschillende soorten toetsen worden in het basisonderwijs gebruikt? Bekijk de informatie over het gebruik door scholen en de gemiddelde scores voor AMN, Cito, DIA, IEP en Route 8 per schooljaar. Met uitleg over de normering, het verschil tussen volgtoetsen, de eindtoets, de doorstroomtoets en veel meer!

Gegevens en grafieken kopiëren van internet en in eigen documenten plakken

Gegevens en grafieken kopiëren voor gebruik in eigen documenten? Lees deze uitleg van de mogelijkheden voor Windows, Apple, Tablet of mobiele telefoon!

Gemiddelde, gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel en modus: uitleg en voorbeelden

Wat zegt een gemiddelde eigenlijk? En wanneer gebruik je een gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel of modus? Lees de uitleg aan de hand van voorbeelden op AlleCijfers.nl!

Hoe is AlleCijfers gemaakt?

Uitleg over de manier waarop AlleCijfers is gemaakt. Veel informatie op basis van open data, gemaakt met open source tools. Beschrijving van de componenten waarmee de statische, serverloze website AlleCijfers is gemaakt.

Open data bronnen met informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Beschrijving van de informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten per vestiging

Regionale gegevens Nederland: actualiteit per onderwerp.

Overzicht van de onderwerpen uit de kerncijfers voor gemeenten, woonplaatsen wijken en buurten met het jaar waarvoor de data per onderwerp meest recent beschikbaar is.

Definities van alle onderwerpen bij de gegevens per postcode.

Bekijk de bronnen en definities van de meer dan 100 onderwerpen die per postcode beschikbaar zijn. Op AlleCijfers.nl vind je héél véél informatie voor alle viercijferige postcodes in Nederland!

Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Schooladviezen voor doorstroom van de basisschool naar de middelbare school

Zittenblijven in het basisonderwijs

Zittenblijvers per basisschool

Definities van de statistieken over adressen

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de statistieken over adressen.

Definitie van bedrijven en bedrijfsactiviteiten

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende begrippen rond bedrijven en bedrijfsactiviteiten.

Definitie van burgerlijke staat

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende begrippen rond burgerlijke staat.

Definities bij de cijfers over inkomens van huishoudens

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende begrippen rond inkomen.

Definities energieverbruik (gas- en elektriciteitsverbruik)

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit en aardgas.

Definitie van migratieachtergrond en herkomstindeling

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende begrippen rond migratie en herkomstindelingen.

Definities van de verschillende dichtheden

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten bevolkingsdichtheid, omgevingsadressendichtheid, personenauto's naar oppervlakte en stedelijkheidsklasse.

Definitie van openbare ruimte

Toelichting bij de adresgegevens: Definities van de verschillende begrippen rond de openbare ruimte.

Definitie van opleidingsniveau

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de verschillende begrippen rond opleidingsniveau.

Definities van de regionale data over voertuigen

Toelichting bij de regionale cijfers over voertuigen: Definities van de verschillende soorten voertuigen (bedrijfsauto, bromfiets, bus, land- of bosbouwtrekker, motorfiets, personenauto,...) en energiebronnen (aardgas, benzine, diesel, elektriciteit, hybride, lpg, waterstof,...).

Definities van de woningkenmerken

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de woningkenmerken.

Definitie van de woningwaarde

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de woningwaarde.

Definities van de data over ziekenhuisopnames

Toelichting bij de data over ziekenhuisopnames: Definities van het aantal patiënten met en zonder Corona op de verpleegafdeling en op de intensive care.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Toelichting bij de regionale cijfers: Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS.

Definities van de data over positieve tests met Corona

Toelichting bij de dagelijkse data van het RIVM over het aantal positieve tests (‘bevestigde besmettingen’) met Corona

Toelichting:

Bovenstaande lijst toont alle definitiepagina’s op AlleCijfers.nl. Klik op een paginanaam in de lijst om de informatie op die pagina te bekijken. Er kan in de lijst gezocht door het zoekveld boven de lijst te gebruiken. Of doorzoek heel AlleCijfers voor alle pagina's en onderwerpen.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: