Bronnen | definities | uitleg | open data | informatie

Gebruikte data bronnen en definities:

Achtergrond informatie bij de datasets die op AlleCijfers.nl zijn gepubliceerd.


Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over de verkiezingen in Nederland.

Open data bronnen verkiezingsuitslagen - onderwijs data definties


21 maart 2018 mocht Nederland weer naar de stembus. Voor gemeenteraadverkiezingen (op enkele gemeenten na waar deze verkiezingen door herindelingen op een ander moment gepland worden) en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Een mooie aanleiding om informatie over de verkiezingsuitslagen aan AlleCijfers toe te voegen: Alle uitslagen van landelijke verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen bij gemeentelijke herindelingen sinds 2010 zijn ingeladen en worden op een pagina per gemeente getoond. Lees verder…

Wat zegt een gemiddelde eigenlijk? En wanneer gebruik je een gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel of modus? Lees de uitleg aan de hand van voorbeelden op AlleCijfers.nl!

Gemiddelde, gewogen gemiddelde, mediaan, percentiel en modus: uitleg en voorbeelden - toelichting en definities


Soms zegt één beeld meer dan 1000 woorden: Onderstaande afbeelding toont 4 grafieken met elk 11 data punten. Je ziet duidelijk dat de 11 punten in deze 4 gevallen zeer verschillend zijn. En toch hebben ze hetzelfde gemiddelde, dezelfde mediaan en dezelfde onderlinge samenhang (correlatie)… Lees deze pagina en je begrijpt precies hoe dat kan! Definitie, uitleg en voorbeelden van het gemiddelde: Het gemiddelde is een getal dat het resultaat is van de som van een groep getallen gedeeld door het aantal getallen in de groep. Lees verder…

Gegevens en grafieken kopiëren en plakken voor gebruik in eigen documenten. Afbeelding van het Windows Knipprogramma (snippingtool in het Engels) waarmee schermopnames gemaakt kunnen worden.

Gegevens en grafieken kopiëren van internet en in eigen documenten plakken - data en grafieken gebruik


Uitleg over het kopiëren van gegevens en grafieken voor eigen gebruik: Zie je op AlleCijfers.nl gegevens en grafieken die je wilt gebruiken? Leuk, dat is prima! Lees deze korte uitleg hoe je dit eenvoudig doet, er zijn meerdere opties: 1. Gegevens kopiëren en plakken Gegevens uit tabellen op AlleCijfers.nl kun je in eigen documenten overnemen door ze te selecteren, te kopiëren en te plakken. Selecteren kan met je muis (of je vinger bij aanraakschermen): klik linksbovenin de tabel met gegevens, houd de muisknop (of je vinger) ingeduwd en sleep naar de laatste gegevens die je wilt kopiëren. Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het primair onderwijs in Nederland.

Open data bronnen primair onderwijs - onderwijs data definties


Op AlleCijfers.nl vind je heel veel informatie over het primair onderwijs met een pagina per school, plaats en provincie. De informatie komt uit 6 bronnen en veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn er meer dan 20 bronnen gebruikt en gecombineerd. Dit zijn de gebruikte bronnen voor al deze gegevens: Gegevens over de instellingen in het primair onderwijs. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gebruikt. Lees verder…

Cijfers over je gemeente, wijk en buurt op AlleCijfers.nl.

Alle cijfers over je gemeente, wijk of buurt! Definities van de meer dan 100 onderwerpen uit de kerncijfers - definities


Op AlleCijfers.nl vind je héél véél informatie jouw gemeente, wijk of buurt. Er is veel informatie per gebied rond diverse thema’s. Zoals inwoners, bijvoorbeeld de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,…, woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,…) en diverse andere thema’s zoals autobezit en energieverbruik. Wat is de bron van alle informatie? De bron voor al deze gegevens wordt gevormd door het onderzoek naar de kerncijfers van wijken en buurten van het Centraal Bureau voor de Statistiek: Lees verder…

Bron beschrijving van de gebruikte bronnen voor de informatie over het voortgezet onderwijs in Nederland.

Open data bronnen voortgezet onderwijs - onderwijs data definties


Op AlleCijfers.nl vind je veel informatie over het voortgezet onderwijs met een pagina per school en een pagina per plaats. Het voortgezet onderwijs bestaat uit: Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt. De informatie komt uit de volgende bronnen en veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. Lees verder…

Informatie over de schooladviezen die groep 8 leerlingen krijgen voor doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs - onderwijs data definties


Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten.

Lees verder…

Cijfers over de centrale eindtoets in het primair onderwijs op AlleCijfers.nl.

Centrale eindtoets voor leerlingen in het primair onderwijs - onderwijs data definties


Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplichte eindtoets. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze in 8 jaar basisschool geleerd hebben.

Welke verschillende eindtoetsen zijn er?:

De toets van Cito werd tot en met 2014 door veel scholen afgenomen in groep 8. De Cito toets was niet verplicht. Toch werd de toets vaak gebruikt om een middelbaar schooladvies te geven. Sinds 2015 is het voor scholen verplicht om bij groep 8 een toets af te nemen. Dit wordt de eind toets genoemd. Waar de scholen in 2016 nog keuze hadden uit 3 eindtoetsen (Cito, Route 8 en IEP) daar zijn dit er in 2017 al 6! Dit zijn de verschillende toetsen waaruit de scholen in 2017 konden kiezen:

Lees verder…

Informatie over de zittenblijvers in het primair onderwijs.

Zittenblijven in het basisonderwijs - onderwijs data definities


De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft een nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. Hierin wordt het aantal zittenblijvers per schoolvestiging in het basisonderwijs gerapporteerd. In de gegevens is per schoolvestiging in het basisonderwijs het aantal leerlingen weergegeven dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Lees verder…

Uitleg over het gebruik van cookies op AlleCijfers.nl.

Cookies op AlleCijfers.nl - uitleg cookie gebruik


Het grootste deel van AlleCijfers.nl functioneert zonder cookies. Zie de beschrijving van de wijze waarop AlleCijfers is gemaakt. Op AlleCijfers.nl worden echter 2 belangrijke web diensten van Google gebruikt die met cookies werken: Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden. Het gaat dan om algemene, niet aan personen te relateren gegevens zoals welke pagina’s hoe vaak bekeken worden, hoe vaak er tussen types pagina wordt doorgeklikt, etcetera. Lees verder…