Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’.
Gehoorbeperking:
Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in horen (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).
Gezichtsbeperking:
Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in zien (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).
Mobiliteitsbeperking:
Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in bewegen (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg bijvoorbeeld een volle boodschappentas 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).
Eén of meer lichamelijke beperkingen:
Percentage personen met minstens één beperking op het gebied van horen zien of mobiliteit (functioneringsproblemen). Er zijn 7 vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een persoon heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met ’kan niet’ of ’met grote moeite’ antwoordt. Vragen: Gehoorbeperking: grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat). Gezichtsbeperking: grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen). Mobiliteitsbeperking: grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg bijvoorbeeld een volle boodschappentas 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.