Gezondheidszorg: cijfers over ziekenhuisopnames en de gezondheid van inwoners

Patiënten in het ziekenhuis
In Nederland zijn in totaal 11.832 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (aantal van maandag 15 april 2024).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal patiënten op de Intensive Care en in de kliniek op basis van de data van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De gegevens worden over de afgelopen 3 maanden getoond. De data zijn vanuit het LCPS beschikbaar voor werkdagen en worden iedere werkdag in de middag bijgewerkt.

De gegevens over het aantal patiënten met Corona worden op de pagina met Corona statisteken weergegeven. Op 15 april 2024 waren er 17 ziekenhuisopnames van patiënten met Corona, waarvan 17 in de kliniek en 0 op de Intensive Care.

Corona

Advertentie:

Ziekenhuisopnames met Corona per dag
Op 15 april 2024 waren er 17 ziekenhuisopnames van patiënten met Corona, waarvan 17 in de kliniek en 0 op de Intensive Care.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal Corona ziekenhuisopnames in de kliniek en op de Intensive Care op basis van de data van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding).

Het aantal ziekenhuisopnames met Corona per provincie en gemeente wordt wekelijks op dinsdag gepubliceerd op basis van de data van Stichting NICE.

Toelichting Per regio
Corona patiënten op de Intensive Care
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal patiënten op de Intensive Care op basis van de data van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De gegevens gelden voor 15 april 2024.

Het donut-diagram toont het aantal en percentage patiënten op de Intensive Care in Nederland zoals bekend op 15 april 2024. Hierbij zijn de patiënten onderverdeeld in 3 groepen: 1. IC Corona: de plaatsen op de IC die in gebruik zijn voor patiënten met Corona. 2. IC geen Corona meer: het aantal IC bedden bezet door patiënten die met Corona in het ziekenhuis zijn opgenomen maar inmiddels niet besmettelijk meer zijn. Voor deze patiënten is geen apart Corona-bed meer nodig. 3. IC zonder Corona: het aantal patiënten op de IC dat zonder Corona is opgenomen en geen Corona heeft.

Patiënten in de kliniek
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal patiënten in de kliniek op basis van de data van het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De gegevens gelden voor 15 april 2024.

Het donut-diagram toont het aantal en percentage patiënten in de kliniek in Nederland zoals bekend op 15 april 2024. Hierbij zijn de patiënten onderverdeeld in 3 groepen: 1. Kliniek Corona: de plaatsen in de kliniek die in gebruik zijn voor patiënten met Corona. 2. Kliniek geen Corona meer: het aantal bedden bezet door patiënten die met Corona in het ziekenhuis zijn opgenomen maar inmiddels niet besmettelijk meer zijn. Voor deze patiënten is geen apart Corona-bed meer nodig. 3. Kliniek zonder Corona: het aantal patiënten in de kliniek dat zonder Corona is opgenomen en geen Corona heeft.

Advertentie:

Gegevens uit de gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. Deze gegevens zijn ook beschikbaar per wijk en buurt. Bekijk hiervoor het overzicht van de gebieden in Nederland.

De gezondheidsmonitor is een groot onderzoek dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Gemeentelijke / Gewestelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) en het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS is afgenomen. Op basis hiervan zijn cijfers over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking beschikbaar.

Alcoholgebruik en roken
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’:

Voldoet aan alcoholrichtlijn: Percentage personen dat geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt.

Drinker: Percentage personen dat wel eens alcohol drinkt.

Zware drinker: Percentage personen dat minstens 1 keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinkt.

Overmatige drinker: Percentage personen dat per week meer dan 14 glazen (voor vrouwen) en 21 (voor mannen) glazen alcohol drinkt.

Roker: Percentage personen dat de vraag ‘Rookt u weleens?’ beantwoordt met ‘ja’ exclusief elektronische sigaretten.

Gewicht
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Gewicht’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Gewicht’:

Ondergewicht: Percentage personen met een BMI van minder dan 18 5 kg/m2 gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. De body mass index (BMI) is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht. De BMI is de meest gebruikte maat om onder- of overgewicht te definiëren. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2].

Normaal gewicht: Percentage personen met een BMI vanaf 18 5 tot 25 0 kg/m2.

Overgewicht: Percentage personen met een BMI van 25 0 kg/m2 en hoger.

Ernstig overgewicht: Percentage personen met een BMI van 30 0 kg/m2 en hoger.

Sporten en bewegen
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Sporten en bewegen’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Sporten en bewegen’:

Voldoet aan beweegrichtlijn: Percentage personen dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen zoals wandelen en fietsen en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Voorkom veel stilzitten.

Wekelijkse sporters: Percentage personen dat minimaal 1 keer per week aan sport doet.

Lopen en/of fietsen naar school of werk: Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of werk gaat.

Lopen naar school of werk: Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week lopend naar school of werk gaat.

Fietsen naar school of werk: Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week fietsend naar school of werk gaat.

Lichamelijke gezondheid
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’:

Goed/zeer goed ervaren gezondheid: Percentage personen met antwoordcategorie ’zeer goed’ of ’goed’ op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.

Eén of meer langdurige aandoeningen: Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja’ op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.

Beperkt vanwege gezondheid: Percentage personen dat aangeeft (ernstig) beperkt te zijn in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid (de antwoord categorie ’ernstig beperkt’ of ’wel beperking maar niet ernstig’ op de vraag naar de mate waarin iemand vanwege problemen met zijn gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen).

Ernstig beperkt vanwege gezondheid: Percentage personen dat aangeeft ernstig beperkt te zijn in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid (de antwoord categorie ’ernstig beperkt’ op de vraag naar de mate waarin iemand vanwege problemen met zijn gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. ).

Langdurige ziekte en beperkt: Percentage personen dat aangeeft een langdurige ziekte te hebben én dat aangeeft beperkt te zijn vanwege problemen met de gezondheid. De internationaal gebruikte en afgestemde indicator voor gezondheidsbeperking wordt de GALI-indicator genoemd. GALI staat voor Global Activity Limitation Indicator. Dit is een internationaal gebruikte en afgestemde indicator voor gezondheidsbeperking.

Gezondheidsbeperkingen
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’:

Gehoorbeperking: Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in horen (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).

Gezichtsbeperking: Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in zien (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).

Mobiliteitsbeperking: Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja met grote moeite’ of ’nee dat kan ik niet’ op minstens 1 van de vragen naar beperkingen in bewegen (volgens de OESO indicator). Vragen: Grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg bijvoorbeeld een volle boodschappentas 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).

Eén of meer lichamelijke beperkingen: Percentage personen met minstens één beperking op het gebied van horen zien of mobiliteit (functioneringsproblemen). Er zijn 7 vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een persoon heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met ’kan niet’ of ’met grote moeite’ antwoordt.

Psychische gezondheid
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Psychische gezondheid’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Psychische gezondheid’:

Matig/hoog risico op angst of depressie: Het hebben van een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie onder personen van 18 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score.

Hoog risico op angst of depressie: Percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score.

(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken: Percentage personen dat de afgelopen 4 weken (heel) veel stress heeft ervaren.

Eenzaamheid
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Eenzaamheid’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Eenzaamheid’:

Eenzaam: Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.

Ernstig/zeer ernstig eenzaam: Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich ernstig eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.

Emotioneel eenzaam: Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich emotioneel eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens drie van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ”ernstig eenzaam”.

Sociaal eenzaam: Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich sociaal eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.

Sociale aspecten
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Sociale aspecten’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Sociale aspecten’:

Matig/veel regie over eigen leven: Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat matig of veel regie over eigen leven ervaart. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen.

Moeite met rondkomen: Percentage personen dat moeite heeft met rondkomen.

Ernstige geluidhinder door buren: Percentage personen van 18 jaar en ouder dat ernstige geluidhinder ervaart door buren.

Hulp aan anderen
Gebruik de filters boven de grafiek om de data voor Nederland, een provincie of een gemeente te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Hulp aan anderen’. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners van 18 jaar en ouder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is.

Bekijk onderstaande toelichting voor een korte definitie van de getoonde onderwerpen of open de uitgebreide definities van de gezondheidsmonitor voor de vragenlijst en stellingen die bij deze onderwerpen zijn gebruikt.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Hulp aan anderen’:

Vrijwilligerswerk: Percentage personen dat de vraag ”Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging kerkbestuur school) onbetaald wordt uitgevoerd” met ’ja’ beantwoordt.

Mantelzorger: Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week. Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving zoals een partner kind of vriend als deze persoon voor langere tijd ziek hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen wassen en aankleden gezelschap houden vervoer geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.

Advertentie:

Tabel met de percentages uit de gezondheidsmonitor per onderwerp voor Nederland, per provincie en per gemeente
Regionaam(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekenBeperkt vanwege gezondheidDrinkerEenzaamEmotioneel eenzaamErnstig beperkt vanwege gezondheidErnstig overgewichtErnstig/zeer ernstig eenzaamErnstige geluidhinder door burenEén of meer langdurige aandoeningenEén of meer lichamelijke beperkingenFietsen naar school of werkGehoorbeperkingGezichtsbeperkingGoed/zeer goed ervaren gezondheidHoog risico op angst of depressieLangdurige ziekte en beperktLopen en/of fietsen naar school of werkLopen naar school of werkMantelzorgerMatig/hoog risico op angst of depressieMatig/veel regie over eigen levenMobiliteitsbeperkingMoeite met rondkomenNormaal gewichtOndergewichtOvergewichtOvermatige drinkerRokerSociaal eenzaamVoldoet aan alcoholrichtlijnVoldoet aan beweegrichtlijnVrijwilligerswerkWekelijkse sportersZware drinker
Nederland18%31%79%47%29%5,1%16%11%7%32%15%0%4,63%5,6%78%6,7%29%0%0%14%46%90%9,6%14%48%1,99%51%6,3%18%30%44%50%25%49%8,4%
Provincie Drenthe14%33%79%44%25%5,7%17%9,7%5,0%35%16%0%4,87%4,98%79%5%32%0%0%14%38%91%10%11%44%1,69%55%6,6%18%28%43%47%28%43%8%
Provincie Flevoland18%29%77%46%29%4,69%16%11%6,5%32%14%0%4,04%5,1%79%6,9%27%0%0%13%45%91%8,2%16%45%1,93%53%5,5%19%30%49%48%23%46%7,6%
Provincie Friesland14%32%80%42%24%4,77%15%8,4%4,39%33%14%0%4,04%4,61%80%5,1%30%0%0%12%41%91%8,9%12%46%1,84%52%7,1%19%26%42%52%29%45%9,3%
Provincie Gelderland17%32%80%45%27%4,92%16%10%5,5%33%15%0%4,62%5,1%79%6,3%30%0%0%15%48%91%9%12%47%1,87%52%6,3%17%28%43%51%28%49%8,6%
Provincie Groningen18%31%79%47%28%5,6%17%11%7,4%33%15%0%3,85%4,84%77%6,1%30%0%0%12%44%91%9,8%14%47%2,05%51%6,8%21%30%43%49%25%44%8,8%
Provincie Limburg18%37%79%48%30%6,7%17%13%6,7%37%19%0%5,9%6,7%74%7,7%35%0%0%16%48%87%12%12%44%1,93%54%6,1%19%32%44%48%22%45%8,2%
Provincie Noord-Brabant17%31%80%45%28%4,76%16%11%6,9%32%15%0%4,89%5,7%78%6,7%29%0%0%14%46%90%9,5%11%47%1,89%52%6,3%17%29%41%49%24%52%9,1%
Provincie Noord-Holland19%29%79%48%30%4,83%14%12%8,3%31%14%0%4,15%5,7%79%7%27%0%0%12%46%91%8,8%17%51%2,19%47%6,8%19%31%41%53%21%53%9,1%
Provincie Overijssel16%31%80%45%27%5,3%17%10%5,4%32%15%0%4,87%5,5%80%5,9%29%0%0%15%45%90%9,6%12%45%1,77%53%7,4%18%28%41%51%31%47%9,9%
Provincie Utrecht19%28%79%46%28%4,49%13%10%6,8%31%13%0%4,24%4,75%80%6,2%26%0%0%13%42%91%8%13%52%2,07%46%6%17%28%44%52%26%53%7,5%
Provincie Zeeland15%34%80%49%28%4,82%15%12%6,8%34%16%0%4,90%5,4%77%6%32%0%0%15%46%89%10%11%45%1,93%53%5,8%17%33%49%49%28%41%6,7%
Provincie Zuid-Holland20%30%75%50%31%5,1%16%13%8,1%32%16%0%4,76%6,3%78%7,5%28%0%0%13%48%90%10%16%47%2,09%51%5,6%18%32%48%47%22%48%7,3%
Gemeente Aa en Hunze12%32%80%42%22%4,86%16%7,9%4,72%34%14%0%4,45%3,92%81%3,75%31%0%0%15%34%92%8,8%9,3%45%1,64%54%6,6%15%28%43%47%30%45%7,3%
Gemeente Aalsmeer16%27%83%44%25%3,96%13%9,3%6,5%29%12%0%3,39%4,07%82%4,94%25%0%0%13%40%92%6,9%12%50%1,79%48%6,3%14%28%40%49%24%55%7,6%
Gemeente Aalten14%33%81%43%26%5,3%17%9,4%4,32%33%15%0%4,65%5,2%80%5,5%31%0%0%17%46%90%8,8%11%44%1,66%54%6,9%16%28%39%54%34%48%11%
Gemeente Achtkarspelen13%33%78%40%23%5,3%16%8,4%3,64%33%15%0%4,24%4,42%80%4,53%31%0%0%13%40%91%9,7%11%44%1,71%55%6,9%19%25%42%47%31%40%9,7%
Gemeente Alblasserdam17%31%75%45%26%4,99%17%10%6,7%33%15%0%4,42%5,3%78%6,3%29%0%0%15%45%90%10%12%43%1,90%55%4,88%15%28%54%43%27%42%6,1%
Gemeente Albrandswaard16%28%80%45%26%3,93%16%9,9%6,4%31%13%0%3,65%4,33%81%5,4%26%0%0%14%43%91%7,8%11%45%1,73%54%4,86%14%29%47%45%23%51%6,3%
Gemeente Alkmaar18%31%81%46%28%4,73%15%11%7,3%34%14%0%4,18%5,1%79%6,8%29%0%0%12%44%91%8,7%15%50%2,10%49%6,8%18%30%41%54%21%52%8,9%
Gemeente Almelo17%35%74%51%31%7%20%13%6,4%34%20%0%6,5%7,7%77%7,6%33%0%0%15%49%88%13%16%42%1,79%57%7,2%22%33%45%48%25%42%9,2%
Gemeente Almere20%28%76%48%31%4,61%16%12%7,5%32%14%0%4,0%5,4%79%7,6%26%0%0%12%47%91%8,3%18%45%1,96%53%5,4%19%31%50%47%18%47%7,3%
Gemeente Alphen aan den Rijn18%29%80%46%27%4,53%15%10%7,5%32%13%0%4,05%4,70%81%5,8%28%0%0%13%46%91%7,9%13%48%1,84%51%6,3%16%29%44%48%27%49%7,4%
Gemeente Alphen-Chaam13%29%84%41%22%3,58%14%8,7%4,47%30%13%0%4,40%4,58%81%4,25%27%0%0%16%41%92%7,4%7,7%48%1,69%50%7,1%12%27%37%50%30%51%9,4%
Gemeente Altena15%30%79%42%23%4,21%16%8,5%5,3%31%13%0%4,30%4,44%80%4,96%28%0%0%15%44%91%8%9,2%44%1,81%54%5,7%16%26%48%45%32%44%7,6%
Gemeente Ameland12%29%83%37%17%4,12%13%6,4%3,51%31%12%0%4,07%4,58%82%4,0%27%0%0%11%37%91%7,9%9,5%44%2,29%54%8,1%19%24%38%64%34%38%10%
Gemeente Amersfoort19%28%79%46%28%4,67%14%10%6,8%31%13%0%4,18%5%80%6,6%26%0%0%13%41%91%8,1%13%51%2,08%47%5,6%17%28%44%52%26%52%7,2%
Gemeente Amstelveen19%27%80%51%33%4,42%12%12%8,5%29%13%0%3,82%5,1%80%6,1%25%0%0%12%44%91%8,3%16%53%2,38%44%5,7%15%33%45%48%19%55%7,1%
Gemeente Amsterdam24%28%75%53%36%5,1%12%15%11%30%15%0%4,63%7%78%9,2%25%0%0%9,5%53%90%9,8%24%56%2,60%41%7%23%34%42%56%17%56%11%
Gemeente Apeldoorn17%32%79%46%28%5,2%16%11%5,9%34%15%0%4,57%5,4%79%6,6%30%0%0%14%47%90%9,5%14%46%1,81%52%6%18%29%45%51%28%48%7,6%
Gemeente Arnhem22%33%77%51%34%5,7%16%14%7,3%34%16%0%5,1%6,7%77%9,5%31%0%0%12%56%89%10%18%48%2,17%50%6,4%23%32%44%53%22%51%9,2%
Gemeente Assen16%33%79%46%27%5,5%17%10%6,3%35%15%0%4,68%5,1%79%5,5%31%0%0%13%39%91%9,9%13%45%1,83%54%6,3%19%29%45%50%24%46%6,8%
Gemeente Asten14%31%83%43%25%4,51%14%9,5%5,7%31%14%0%4,44%5,2%79%5,5%29%0%0%16%44%90%8,2%8,6%50%1,81%49%6,7%15%27%38%51%29%53%9,7%
Gemeente Baarle-Nassau13%32%80%44%25%4,34%17%10%4,86%32%16%0%4,98%5,3%77%4,87%29%0%0%15%43%90%9,9%9,4%46%1,56%53%6,7%14%29%41%48%28%46%9,2%
Gemeente Baarn16%30%82%45%27%4,74%14%9,5%6,4%33%14%0%4,13%4,56%80%5,4%28%0%0%15%38%91%8,8%12%51%1,99%48%7,2%16%28%42%49%26%50%7,3%
Gemeente Barendrecht17%28%77%46%27%4,10%17%10%6,6%31%13%0%3,63%4,79%80%5,7%26%0%0%14%44%91%8,4%11%44%1,89%54%4,62%14%29%51%43%22%49%5,9%
Gemeente Barneveld16%28%79%41%24%3,96%14%8,4%4,58%30%12%0%4,08%4,02%83%5%26%0%0%15%45%92%7,1%9,7%49%2,02%50%5,8%16%25%46%53%34%47%7,3%
Gemeente Beek17%37%79%47%28%6,1%17%12%6,3%37%18%0%5,8%6,2%74%6,7%35%0%0%16%46%88%12%10%43%1,68%55%5,3%17%31%45%46%21%46%7%
Gemeente Beekdaelen17%37%80%46%27%6,6%18%11%5,4%38%18%0%6%5,8%74%7%36%0%0%17%46%87%12%9,8%43%1,67%56%5,4%17%31%45%43%23%45%7,1%
Gemeente Beesel15%36%79%45%26%6,3%18%11%5,7%37%18%0%5,6%6,1%76%6%34%0%0%17%44%88%11%9,9%44%1,72%55%5,6%17%29%43%52%24%45%8,6%
Gemeente Berg en Dal16%35%82%44%26%5,2%16%10%4,88%35%16%0%4,91%5,5%76%5,8%33%0%0%16%48%90%9,7%11%46%1,66%52%6,5%16%28%40%50%26%50%9%
Gemeente Bergeijk13%30%84%41%24%4,0%15%9,2%5,1%30%14%0%4,50%4,75%80%4,65%28%0%0%15%42%91%7,7%7,3%47%1,79%51%6,5%14%27%38%50%30%51%9,7%
Gemeente Bergen (Limburg)14%34%81%43%25%5,4%17%9,3%4,30%35%16%0%5,6%5,9%77%5,2%33%0%0%16%45%89%9,7%9,8%44%1,62%55%7%17%28%40%51%27%44%11%
Gemeente Bergen (Noord-Holland)13%31%85%43%23%3,98%11%8,3%6,1%33%12%0%3,39%4,20%80%4,09%29%0%0%15%37%92%8,1%10%54%2,04%45%7,6%13%28%39%56%27%53%8,8%
Gemeente Bergen op Zoom17%33%75%48%29%5,3%18%13%8,1%34%19%0%6,2%7,1%75%7,9%31%0%0%15%47%89%11%13%43%1,83%56%5,6%18%32%47%47%21%45%7,1%
Gemeente Berkelland13%32%83%42%25%4,87%16%8,8%4,10%32%15%0%4,60%4,60%81%4,55%30%0%0%16%42%91%9,2%11%44%1,61%54%8,9%15%27%37%53%35%50%11%
Gemeente Bernheze14%30%83%39%23%4,16%14%8,8%5%30%14%0%4,73%4,77%80%5,1%28%0%0%15%43%91%8,1%8,3%47%1,78%51%6,4%14%25%37%50%31%54%10%
Gemeente Best16%30%82%44%26%4,37%15%10%6,7%31%14%0%4,34%5,3%80%6%27%0%0%15%45%91%8,7%9,3%47%1,78%52%6,2%14%28%39%50%25%56%9,4%
Gemeente Beuningen17%33%82%43%25%4,63%16%9,4%5,4%34%14%0%4,54%4,88%77%5,6%31%0%0%15%48%91%8,3%10%46%1,69%52%6,1%16%27%39%50%24%52%8,6%
Gemeente Beverwijk20%32%78%49%30%5,6%17%12%7,6%34%17%0%4,78%6,2%76%7,1%30%0%0%14%45%90%10%17%43%2,06%55%7%20%31%42%55%19%49%8,8%
Gemeente Bladel14%30%83%41%24%3,89%15%9,2%5,6%30%13%0%4,50%4,64%80%4,81%27%0%0%15%43%91%7,9%7,8%47%1,77%52%6,8%13%26%37%50%30%53%11%
Gemeente Blaricum15%28%84%42%23%4,09%12%8,3%6,2%31%11%0%3,16%3,80%83%4,41%26%0%0%14%35%93%7,1%10%52%1,79%46%7,5%14%26%39%50%24%54%7,4%
Gemeente Bloemendaal15%28%88%41%23%4,03%9,8%7,7%5,6%31%11%0%3,13%3,95%83%3,72%26%0%0%15%36%93%7,2%8,7%57%2,03%41%7,8%11%26%35%61%29%63%7,4%
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk16%28%80%43%24%4,06%14%8,5%5,8%31%12%0%3,98%4,04%83%4,79%26%0%0%14%43%92%7,5%9,8%49%1,81%49%5,9%14%27%44%48%32%50%7%
Gemeente Boekel14%29%84%39%22%3,69%14%8,3%4,53%29%13%0%4,44%4,45%81%4,82%27%0%0%15%43%91%7,3%7,7%49%1,78%50%6,2%13%25%35%53%32%56%11%
Gemeente Borger-Odoorn13%34%79%43%23%6,3%19%8,6%4,43%35%16%0%4,85%4,50%79%4,68%33%0%0%15%36%91%10%11%40%1,66%58%6,3%17%29%45%44%28%38%8%
Gemeente Borne14%31%83%43%25%4,88%16%9,1%4,95%31%14%0%4,66%4,86%82%4,65%29%0%0%17%43%90%8,9%9,4%46%1,53%53%8,5%16%27%38%55%31%52%10%
Gemeente Borsele14%33%82%45%25%4,13%15%9,8%5,2%32%14%0%4,63%4,20%78%4,81%30%0%0%17%45%90%8,3%9%45%1,74%54%6%16%31%48%48%32%41%6,7%
Gemeente Boxtel16%31%81%44%27%4,72%16%10%6,4%32%15%0%4,80%5,5%79%6,1%29%0%0%15%45%90%9,3%11%47%1,75%52%6,7%16%28%39%50%27%53%10%
Gemeente Breda19%30%80%47%29%4,59%15%12%8%31%15%0%4,82%6%79%7,4%28%0%0%13%48%90%9,6%13%49%2,11%49%6,1%18%29%39%50%22%55%8,8%
Gemeente Bronckhorst13%32%84%41%23%4,46%15%8%3,56%33%14%0%4,40%4,31%81%4,52%30%0%0%17%43%91%8,1%9,7%46%1,61%53%7,3%14%26%39%52%34%50%9,6%
Gemeente Brummen15%33%80%43%25%4,96%17%9,3%4,78%34%15%0%4,64%4,72%80%6%31%0%0%16%46%91%9,3%12%45%1,62%54%6,4%16%28%43%51%31%48%8,3%
Gemeente Brunssum20%44%75%51%32%9,2%22%15%7,8%43%23%0%7,3%7,9%69%9,7%42%0%0%16%51%84%16%14%38%1,82%60%5,5%22%35%50%39%17%38%6,7%
Gemeente Bunnik15%29%84%43%24%3,88%11%7,7%5,1%31%11%0%3,70%3,91%82%3,96%27%0%0%15%35%92%6,8%7,9%54%1,75%45%5,5%12%26%45%53%32%55%6%
Gemeente Bunschoten16%26%83%42%24%3,84%14%8,5%5,3%29%11%0%3,64%3,83%83%5,1%25%0%0%14%36%93%6,6%9,6%49%1,83%49%5,8%16%25%40%52%31%51%7,7%
Gemeente Buren14%30%81%41%23%4,12%16%7,9%4,49%32%13%0%4,58%4,27%80%4,58%29%0%0%16%43%92%7,4%9,5%46%1,67%53%6,1%16%26%45%45%29%44%7,7%
Gemeente Capelle aan den IJssel18%31%75%51%32%5,4%17%13%7,8%34%16%0%4,61%6,1%76%7,3%29%0%0%13%48%89%11%16%44%2,00%54%5,3%18%33%51%42%20%46%6,5%
Gemeente Castricum15%29%86%41%23%3,98%12%7,8%5,4%31%11%0%3,17%4,08%82%4,14%27%0%0%14%38%93%6,9%9,5%54%2,06%44%7,3%13%26%37%58%26%58%9,3%
Gemeente Coevorden13%34%79%43%25%6,4%18%9,2%4,24%35%17%0%5,4%5,4%79%5,1%32%0%0%14%36%90%11%11%42%1,60%57%7,3%18%28%40%47%30%42%9,1%
Gemeente Cranendonck15%32%83%43%26%4,63%14%10%5,9%32%15%0%4,75%5,3%78%5,3%29%0%0%16%43%90%8,8%8,9%48%1,74%51%6,8%15%28%40%50%28%50%9,9%
Gemeente Culemborg18%31%75%46%28%4,73%16%10%6,8%33%14%0%4,78%5,2%78%6,2%29%0%0%14%46%91%8,7%12%47%1,80%51%5%16%29%50%49%25%49%6,3%
Gemeente Dalfsen13%29%82%41%23%4,04%15%7,8%3,69%30%12%0%4,27%3,92%83%3,58%27%0%0%16%39%92%7,1%7,9%48%1,72%51%6,9%14%26%40%50%38%48%9,8%
Gemeente Dantumadiel13%33%77%39%22%5,3%16%7,9%3,52%34%16%0%4,62%4,91%80%4,34%31%0%0%13%40%91%10%10%44%1,66%54%6,4%17%25%43%47%32%39%9,3%
Gemeente De Bilt16%30%82%44%26%4,63%11%9,1%5,9%33%13%0%4,11%4,36%80%5,0%28%0%0%15%37%92%8,5%10%54%1,98%44%6,5%14%27%43%49%27%53%6,7%
Gemeente De Fryske Marren13%31%81%40%22%4,51%15%7,1%4,12%32%13%0%3,78%4,10%81%4,19%29%0%0%13%38%92%8,2%10%47%1,83%52%7%16%26%41%52%33%47%8,6%
Gemeente De Ronde Venen16%28%83%43%24%4,11%13%8,7%6,1%30%12%0%3,64%4,10%82%4,80%26%0%0%14%38%92%7,1%11%50%1,86%48%7,1%14%27%40%49%26%52%7,8%
Gemeente De Wolden12%31%81%41%22%4,35%15%7,7%3,33%32%13%0%4,56%3,88%82%3,42%29%0%0%15%34%92%8%8,1%46%1,69%52%7,7%15%26%41%48%35%44%9,6%
Gemeente Delft23%27%79%53%36%4,50%13%14%8,9%30%14%0%4,06%5,8%79%8,4%25%0%0%11%51%91%8,8%17%54%2,60%44%6,3%18%33%44%52%24%54%8,8%
Gemeente Den Bosch19%31%80%46%29%5,1%15%11%7,3%32%15%0%4,53%5,7%78%7,4%29%0%0%14%48%90%9,5%13%49%1,95%50%6,3%18%29%39%48%23%54%9,4%
Gemeente Den Haag24%31%70%57%38%6%16%16%9,6%33%20%0%6,1%8,9%75%10%28%0%0%12%52%88%13%22%49%2,44%49%5,1%21%37%52%49%19%47%7%
Gemeente Den Helder17%34%80%49%29%5,2%18%11%7,6%37%16%0%4,22%6,4%76%7%32%0%0%13%43%90%10%15%41%1,89%57%6,9%21%31%45%51%21%42%9,2%
Gemeente Deurne14%32%82%42%25%4,79%15%9,5%5,4%32%15%0%4,77%5,5%79%5,5%30%0%0%16%44%90%9,2%8,7%47%1,72%53%6,5%15%27%39%51%28%51%9,8%
Gemeente Deventer18%32%78%48%30%5,4%17%11%6,6%34%16%0%4,80%5,9%79%7,7%30%0%0%14%49%90%9,9%15%46%1,86%52%6,3%20%30%43%51%27%48%8,5%
Gemeente Diemen22%26%79%52%34%4,18%13%13%9,4%29%12%0%3,71%5,2%81%7,5%24%0%0%10%50%91%7,8%19%54%2,65%44%5,7%18%32%44%50%17%55%8,4%
Gemeente Dijk en Waard17%29%83%44%25%4,15%14%9,5%6%32%12%0%3,98%4,45%81%5,8%28%0%0%13%41%92%7,3%13%48%2,00%50%6,5%16%29%40%55%23%54%8,8%
Gemeente Dinkelland12%29%85%39%22%4,43%13%7,4%3,07%28%13%0%3,99%4,34%83%3,69%27%0%0%17%39%91%7,5%7,3%48%1,47%52%11%15%25%33%54%38%54%15%
Gemeente Doesburg17%37%78%48%29%6,2%18%12%5,6%38%18%0%5,2%6,4%76%7,9%35%0%0%16%50%89%11%15%42%1,66%56%6,4%19%31%44%50%27%46%8,5%
Gemeente Doetinchem17%33%81%45%28%5,4%17%11%5,7%34%16%0%4,98%5,5%79%6,9%32%0%0%16%49%90%9,6%14%44%1,80%55%6,3%18%29%41%52%27%50%9,3%
Gemeente Dongen16%31%81%43%26%4,59%17%10%6,4%32%15%0%4,82%5,2%79%6%29%0%0%14%45%90%9%9,7%44%1,79%55%5,5%15%28%42%47%24%53%8,5%
Gemeente Dordrecht19%32%73%49%31%5,7%19%13%8%34%17%0%5,3%6,4%76%7,8%30%0%0%14%47%89%11%15%43%2,02%55%5,1%19%31%52%44%23%44%6,4%
Gemeente Drechterland14%28%84%42%23%4,13%14%7,8%4,81%31%12%0%3,51%3,90%82%4,43%26%0%0%13%39%93%6,7%9,2%49%1,81%49%6,9%15%26%39%53%29%52%9,2%
Gemeente Drimmelen14%30%82%42%24%4,03%16%9,1%5,9%31%14%0%4,47%4,63%80%4,93%28%0%0%15%43%91%8,2%8,7%45%1,69%54%6%15%27%39%46%26%48%8,1%
Gemeente Dronten15%30%80%43%25%4,63%16%9%5,2%32%13%0%4,16%4,46%81%5,5%28%0%0%14%43%92%7,8%12%46%1,87%53%5,9%18%27%46%50%29%46%8,3%
Gemeente Druten16%33%79%43%26%4,74%17%9,8%5,4%33%15%0%4,82%5,1%77%5,9%31%0%0%15%46%91%9%11%44%1,64%55%5,6%17%27%43%46%25%48%8,7%
Gemeente Duiven17%33%82%44%26%4,97%17%9,9%5,7%34%15%0%4,61%5,3%79%6,1%31%0%0%16%48%91%8,9%11%44%1,73%54%6,4%17%28%40%52%25%51%9%
Gemeente Echt-Susteren17%38%79%47%28%6,4%17%12%5,8%37%18%0%5,7%6%74%6,2%35%0%0%17%47%88%11%9,9%43%1,67%56%5,5%17%32%46%47%22%44%7,2%
Gemeente Edam-Volendam16%27%84%41%23%4,0%13%8%5,8%30%12%0%3,29%4,13%82%4,57%25%0%0%14%39%93%6,8%10%49%1,91%49%6,9%14%26%36%50%24%51%9,5%
Gemeente Ede17%30%77%44%26%4,45%15%9,6%5,5%32%13%0%4,39%4,84%81%5,9%28%0%0%14%47%91%8,2%11%48%2,01%50%5,3%17%27%50%53%31%48%6,9%
Gemeente Eemnes15%28%85%43%24%4,02%13%8,3%5,7%31%11%0%3,50%3,90%82%4,56%26%0%0%15%36%93%6,7%11%49%1,87%48%7,7%15%26%35%50%27%52%7,8%
Gemeente Eemsdelta16%34%75%48%27%6,7%22%11%7%35%17%0%4,33%5,9%75%6,7%33%0%0%14%42%89%13%12%39%1,76%59%5,9%20%33%50%42%26%36%7,2%
Gemeente Eersel13%29%84%40%23%4,03%14%8,5%5,2%30%13%0%4,41%4,76%80%4,65%27%0%0%15%42%91%7,6%7,2%48%1,70%50%6,5%12%25%38%50%31%54%9,6%
Gemeente Eijsden-Margraten16%34%85%42%25%4,58%15%9,9%5,3%34%15%0%4,74%4,82%78%5,5%32%0%0%16%44%89%9,2%8,6%46%1,86%52%6,6%15%28%38%48%25%46%8,7%
Gemeente Eindhoven21%30%78%51%34%5,1%15%14%9,1%31%16%0%5,1%6,5%77%8,8%27%0%0%12%52%89%9,8%15%51%2,22%47%6,6%20%33%42%51%20%53%9,6%
Gemeente Elburg14%30%79%42%24%4,53%16%8,5%4,87%31%13%0%4,22%4,11%82%4,78%28%0%0%15%45%92%7,8%10%46%1,80%53%5,8%16%26%47%51%37%44%8%
Gemeente Emmen14%36%77%46%28%7,1%20%12%5,4%36%18%0%5,8%6,4%77%6,4%34%0%0%14%40%89%12%12%40%1,67%59%5,7%20%30%43%44%26%39%8,1%
Gemeente Enkhuizen16%32%81%47%28%5,3%16%11%6,4%34%15%0%4,12%5,3%78%6,3%30%0%0%13%43%91%9,3%13%46%1,86%52%6,4%18%30%41%51%23%46%8,3%
Gemeente Enschede18%32%79%52%33%6,4%18%13%6,7%32%18%0%5,6%7,1%77%8,5%30%0%0%14%51%88%12%17%46%1,94%52%7,5%22%32%42%53%23%47%11%
Gemeente Epe14%33%79%44%25%5%16%9,1%4,72%34%15%0%4,71%4,85%80%4,98%31%0%0%15%44%91%9,5%11%46%1,72%53%6%16%27%46%50%34%46%7,9%
Gemeente Ermelo16%31%80%44%26%4,62%15%9,4%5,2%33%13%0%4,15%4,31%80%5,1%29%0%0%15%45%91%8,1%11%47%1,79%52%6%16%27%48%50%35%48%7,3%
Gemeente Etten-Leur17%32%78%46%28%4,76%17%11%7,4%33%17%0%5,1%6%78%7%30%0%0%15%46%89%10%11%44%1,81%54%5,7%16%30%44%48%21%50%7,9%
Gemeente Geertruidenberg16%32%80%44%26%4,76%18%10%6,9%32%15%0%4,72%5%78%6%29%0%0%14%45%90%9,5%11%42%1,72%56%5,6%16%28%41%46%24%46%8,3%
Gemeente Geldrop-Mierlo16%32%81%44%27%4,94%16%11%6,9%33%15%0%4,60%5,7%78%6,5%30%0%0%15%46%90%9,4%10%48%1,79%51%7%16%29%40%50%24%52%9%
Gemeente Gemert-Bakel15%31%82%42%25%4,48%15%9,6%5,2%32%15%0%4,64%5,3%79%5,6%29%0%0%16%44%90%8,6%9,2%47%1,74%52%6,8%15%27%36%51%30%53%10%
Gemeente Gennep15%34%81%43%26%4,96%16%9,9%4,76%34%16%0%5,1%5,6%78%5,7%32%0%0%16%45%90%9,3%9,9%46%1,64%53%6,1%16%28%41%53%28%48%9%
Gemeente Gilze en Rijen16%31%80%44%26%4,55%17%11%6,7%32%15%0%4,95%5,7%78%6,2%29%0%0%14%45%90%9,2%9,9%44%1,70%55%5,8%15%28%42%48%24%52%8,4%
Gemeente Goeree-Overflakkee15%31%80%44%24%4,38%17%9,5%5,9%32%14%0%4,26%4,38%79%5,2%29%0%0%15%43%90%8,9%9,9%44%1,70%55%5,6%15%29%49%44%28%43%6,9%
Gemeente Goes16%34%80%49%29%4,97%14%12%7,3%34%15%0%4,78%5,3%77%6,3%32%0%0%15%47%89%10%10%46%1,82%53%5,5%16%33%52%49%28%43%6,3%
Gemeente Goirle15%32%83%42%25%4,48%17%9,8%6,5%32%15%0%4,53%5,2%79%5,6%30%0%0%15%44%91%9,2%8,8%44%1,67%55%6,4%14%28%38%49%25%53%8,7%
Gemeente Gooise Meren17%29%83%44%26%4,39%12%9,3%7,4%32%12%0%3,52%4,31%82%5,2%26%0%0%14%38%92%7,9%13%54%2,02%44%7,2%15%27%38%50%23%54%7,5%
Gemeente Gorinchem19%32%72%48%30%5,6%18%12%7,4%34%17%0%5,2%6,3%77%7,5%31%0%0%13%47%89%11%14%44%1,88%55%4,79%18%31%53%45%25%44%6,1%
Gemeente Gouda19%31%74%48%29%5,4%16%11%7,8%34%16%0%4,71%5,6%78%7,1%29%0%0%13%48%90%10%14%48%1,95%50%5,6%17%30%51%49%26%48%6,8%
Gemeente Groningen23%27%83%49%32%4,51%12%12%9,5%29%12%0%3,05%4,46%80%6,8%25%0%0%9,9%50%91%7,5%17%56%2,52%41%8,1%24%30%37%56%23%54%11%
Gemeente Gulpen-Wittem15%38%81%46%26%6%16%11%5,2%36%16%0%5,6%5,5%75%6,4%36%0%0%17%45%88%10%8,8%46%1,78%53%6,5%16%31%42%42%25%44%6,9%
Gemeente Haaksbergen13%31%82%46%26%4,89%16%9%4,33%31%15%0%4,29%4,99%81%4,57%29%0%0%17%42%90%9,3%10%45%1,62%53%7,5%16%28%36%54%32%51%9,8%
Gemeente Haarlem21%29%80%48%31%5%13%12%8,8%31%14%0%4,10%5,7%79%6,9%27%0%0%13%45%91%8,8%17%53%2,15%45%7%18%30%40%58%21%55%8,3%
Gemeente Haarlemmermeer18%27%80%46%28%4,14%14%11%7%30%12%0%3,51%4,61%82%5,8%26%0%0%13%42%92%7,2%13%48%1,91%50%6,4%15%29%44%51%22%54%7,6%
Gemeente Halderberge15%32%78%45%26%4,58%18%10%6,4%33%16%0%5,3%5,4%77%6,2%30%0%0%15%45%90%10%10%42%1,70%57%5,7%15%30%46%46%24%48%7,5%
Gemeente Hardenberg13%31%80%41%24%5%18%8,7%4,02%31%14%0%5%4,62%82%4,60%29%0%0%14%41%92%8,3%10%43%1,67%55%7,5%17%26%39%48%34%44%11%
Gemeente Harderwijk18%31%76%46%28%4,99%16%10%6,2%33%14%0%4,41%4,96%79%6,2%29%0%0%14%48%91%8,8%13%45%1,84%53%5,4%18%29%50%50%30%47%7,2%
Gemeente Hardinxveld-Giessendam15%29%77%41%24%4,23%17%8,7%5,8%30%13%0%4,35%4,28%81%5,2%27%0%0%15%42%91%8,5%8,9%45%1,80%54%4,97%15%26%51%45%34%43%6,4%
Gemeente Harlingen14%33%79%45%24%5,3%17%8,8%4,77%36%16%0%4,46%4,86%78%5,3%31%0%0%13%42%90%10%13%44%1,80%54%6,8%20%27%43%54%27%44%9,1%
Gemeente Hattem14%31%81%42%24%4,57%15%8,3%5%32%14%0%4,30%4,31%82%4,27%29%0%0%15%45%92%8,4%9,7%47%1,72%52%5,8%15%26%43%52%37%48%8,1%
Gemeente Heemskerk18%32%80%46%27%5,2%16%10%6,7%34%16%0%4,46%5,5%78%6%30%0%0%15%42%91%9,7%14%46%2,01%53%6,9%16%29%41%56%21%52%8,7%
Gemeente Heemstede16%29%85%43%25%4,34%10%8,8%6,5%32%12%0%3,34%4,23%82%4,34%27%0%0%14%37%93%8,2%10%55%1,96%44%7,2%12%27%36%58%26%61%7%
Gemeente Heerde13%32%80%42%23%4,78%16%8,1%4,40%33%14%0%4,33%4,17%81%4,45%30%0%0%16%44%92%8,4%9,5%46%1,67%53%6,5%15%26%45%51%37%46%8,6%
Gemeente Heerenveen14%32%79%42%24%4,81%15%8,6%4,73%33%14%0%4,02%4,90%80%5,1%30%0%0%13%41%91%9,2%12%47%1,84%52%6,4%18%26%43%52%28%47%8,2%
Gemeente Heerlen22%44%73%54%35%9,5%21%17%8,6%43%25%0%8%9%67%11%42%0%0%15%54%83%17%18%40%2,01%58%5,6%24%37%51%40%17%37%7%
Gemeente Heeze-Leende13%29%85%40%23%4,06%13%8,8%5,5%30%13%0%4,03%4,57%81%4,43%27%0%0%16%41%91%7,5%6,7%51%1,68%48%6,7%12%26%37%51%30%54%9,5%
Gemeente Heiloo15%30%86%43%24%4,15%12%7,8%5,8%32%11%0%3,19%3,96%81%4,21%28%0%0%13%38%92%7,2%9,5%55%2,06%43%6,8%13%27%40%58%25%58%8,3%
Gemeente Hellendoorn14%31%81%42%24%4,77%16%8,4%4,42%32%14%0%4,71%4,88%82%4,27%29%0%0%17%43%90%8,7%9,2%43%1,64%56%7,8%16%27%40%51%35%48%10%
Gemeente Helmond18%33%76%49%30%5,8%18%13%7,6%34%18%0%5,3%7%76%8,3%31%0%0%15%48%88%11%15%44%1,90%54%6,3%20%31%44%49%21%49%9,1%
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht17%28%79%43%25%4,09%17%9,1%6,4%31%13%0%3,74%4,46%81%5,6%26%0%0%15%43%91%8,2%9,8%44%1,89%54%4,66%14%26%51%44%25%47%5,9%
Gemeente Hengelo17%33%79%49%30%5,5%18%12%6,3%33%17%0%5,3%6,5%79%6,8%31%0%0%16%47%89%11%14%44%1,65%54%7,6%20%31%42%53%26%48%9,7%
Gemeente Het Hogeland14%32%79%44%24%5,3%15%9,3%5,3%34%14%0%3,60%4,71%78%4,59%30%0%0%13%39%91%9,4%10%45%1,75%53%7,1%18%29%44%48%34%39%8,3%
Gemeente Heumen15%32%83%42%25%4,39%13%9,2%4,58%33%14%0%4,36%4,71%79%5,2%30%0%0%16%45%91%8,2%8,7%50%1,69%48%6,5%14%27%40%52%30%55%8,2%
Gemeente Heusden16%31%81%44%26%4,51%17%9,7%6,1%31%15%0%4,57%5,3%79%6%28%0%0%15%45%90%8,9%10%46%1,78%53%5,8%16%28%41%46%25%51%8,7%
Gemeente Hillegom17%29%83%45%27%4,54%14%9,8%8,1%31%13%0%4,26%4,61%81%5,7%28%0%0%13%44%92%7,7%13%49%1,85%49%7,1%15%28%39%51%22%52%7,9%
Gemeente Hilvarenbeek13%29%85%40%23%3,61%14%8,6%4,75%30%13%0%4,28%4,77%81%4,42%27%0%0%16%41%91%7,5%6,6%48%1,71%51%7,4%12%25%35%51%31%56%10%
Gemeente Hilversum19%29%79%48%30%4,99%13%11%8,1%32%14%0%4,12%5,2%80%6,6%27%0%0%13%42%91%8,8%16%52%2,15%46%6,8%18%30%42%51%20%51%8%
Gemeente Hoeksche Waard15%30%81%44%24%4,10%17%9,1%6%31%13%0%4,10%4,18%80%4,89%28%0%0%15%42%91%8,4%9,3%43%1,72%55%5,5%14%28%47%43%25%46%6,5%
Gemeente Hof van Twente13%31%83%43%24%5,0%16%8,5%4,02%31%15%0%4,65%4,72%82%4,06%30%0%0%18%41%90%9,4%10%45%1,64%54%9,6%16%27%36%52%37%50%11%
Gemeente Hollands Kroon13%29%84%43%23%4,0%15%8,3%4,66%31%12%0%3,92%3,92%81%4,78%27%0%0%13%39%92%7,4%11%47%1,94%51%7,1%17%27%39%51%29%47%9,9%
Gemeente Hoogeveen15%34%78%45%27%5,8%17%10%5,4%35%17%0%5,2%5,1%78%5,5%32%0%0%13%39%90%10%12%43%1,77%55%7,1%19%29%44%48%29%42%9,3%
Gemeente Hoorn17%31%79%48%28%5,4%16%11%7%34%15%0%4,12%5,5%78%6,8%29%0%0%12%44%91%8,8%14%46%2,0%52%6,1%18%30%44%50%21%50%7,9%
Gemeente Horst aan de Maas14%32%83%42%24%4,64%15%9,1%4,34%32%14%0%4,70%5,1%79%5%30%0%0%16%43%90%8%7,5%45%1,71%53%6,8%15%27%37%54%31%53%10%
Gemeente Houten17%28%82%43%25%3,93%13%8,5%6,2%31%11%0%3,77%4,04%81%4,96%26%0%0%15%39%93%6,7%9,3%51%1,81%47%5,1%14%26%45%52%28%54%6%
Gemeente Huizen17%31%80%45%27%5,1%14%10%7,9%34%14%0%4,0%4,95%79%6,1%29%0%0%15%40%91%9,3%14%48%1,80%50%6,9%17%29%43%48%21%48%7,1%
Gemeente Hulst15%33%82%48%28%4,61%17%12%6%33%16%0%5,3%5,7%76%6,2%31%0%0%16%45%89%10%9,7%43%1,85%55%5,9%16%33%44%47%26%42%7,9%
Gemeente IJsselstein18%30%78%46%27%4,80%16%9,7%6,8%33%14%0%4,54%5,0%78%5,8%28%0%0%15%40%91%8,9%12%46%1,84%52%5,5%16%28%46%50%25%50%6,5%
Gemeente Kaag en Braassem15%28%84%42%24%4,09%14%8,6%6,6%31%12%0%3,75%3,94%83%4,60%27%0%0%14%43%92%6,8%11%48%1,71%50%7,5%14%27%38%49%32%53%8,7%
Gemeente Kampen16%30%78%44%26%4,74%16%9,3%5,8%31%14%0%4,31%4,69%81%5,8%28%0%0%14%46%91%8,4%12%46%1,89%52%6%19%27%47%50%31%44%8,4%
Gemeente Kapelle14%32%81%45%25%4,04%15%9,9%5,8%32%14%0%4,39%4,08%79%5%29%0%0%17%44%90%8,9%8%46%1,65%53%4,93%14%30%51%51%32%45%6%
Gemeente Katwijk18%30%83%44%25%4,35%18%8,9%7,6%31%13%0%4,16%4,54%82%5,5%28%0%0%14%46%91%7,5%11%47%1,97%52%7,1%17%27%41%53%24%46%8,5%
Gemeente Kerkrade20%43%74%53%33%8,6%23%16%8,3%42%24%0%7,2%8,2%68%11%41%0%0%16%51%84%17%16%37%1,94%61%5,1%24%36%50%37%16%35%6,7%
Gemeente Koggenland14%28%86%40%21%3,70%13%7,2%4,76%29%11%0%3,37%3,71%83%4,07%26%0%0%13%37%93%6,2%10%50%1,98%49%7,9%15%25%33%53%30%53%10%
Gemeente Krimpen aan den IJssel16%32%77%46%27%4,90%17%10%6,8%33%15%0%4,26%5,2%78%6%30%0%0%14%45%90%10%12%44%1,95%54%5,3%15%29%52%42%24%44%6,3%
Gemeente Krimpenerwaard15%30%79%43%24%4,32%15%8,9%5,8%31%13%0%4,18%4,18%81%5,1%28%0%0%15%43%91%8,1%9,9%46%1,85%52%5,7%14%27%48%46%31%46%6,7%
Gemeente Laarbeek14%31%83%41%24%4,42%15%9,2%5,2%31%14%0%4,44%4,85%79%5,2%29%0%0%15%43%91%8,5%8,4%47%1,73%52%7%14%26%36%50%29%53%11%
Gemeente Land van Cuijk15%33%81%42%25%4,64%15%9,4%4,64%32%15%0%4,98%5,4%79%5,5%31%0%0%16%44%90%9%9,4%47%1,69%52%6,2%14%27%40%52%30%53%9,5%
Gemeente Landgraaf20%42%77%50%30%8,3%21%13%7,6%42%22%0%7,2%7,2%69%9,3%41%0%0%17%50%85%15%13%39%1,72%59%5,1%21%34%49%39%18%37%6,6%
Gemeente Landsmeer16%29%83%43%24%4,31%14%8,8%6,1%32%12%0%3,42%4,41%81%5,1%27%0%0%15%40%92%7,6%12%51%1,77%48%6,8%15%27%41%49%25%51%8,1%
Gemeente Lansingerland17%26%81%43%25%3,62%14%8,9%6,2%29%11%0%3,27%3,99%83%5%24%0%0%14%41%93%6,5%9,7%50%1,80%48%5,3%13%27%45%49%26%54%6,6%
Gemeente Laren14%29%86%43%25%4,20%10%8,3%6,1%32%12%0%3,35%4,16%83%3,81%27%0%0%15%33%93%7,8%9,6%54%2,03%44%8,7%12%27%34%49%24%55%7,1%
Gemeente Leeuwarden18%32%80%46%28%4,79%15%10%5,2%33%14%0%3,99%5,2%80%6,9%30%0%0%11%46%90%8,8%16%49%2,13%49%7,6%22%28%41%56%25%48%10%
Gemeente Leiden24%28%81%50%33%4,44%12%12%9,9%31%12%0%3,89%5,1%81%7,7%25%0%0%11%54%91%7,7%17%55%2,60%42%7,5%18%30%40%55%24%55%10%
Gemeente Leiderdorp18%30%80%46%27%4,69%15%10%7,9%33%14%0%4,0%5,1%80%5,5%28%0%0%14%46%91%9%12%49%1,91%49%6,7%14%29%44%50%25%51%7,4%
Gemeente Leidschendam-Voorburg19%30%79%50%32%5,1%14%12%7,9%34%16%0%4,42%6%78%6,4%28%0%0%14%45%91%10%14%50%2,06%49%5,8%15%31%47%48%23%51%6,5%
Gemeente Lelystad19%33%75%48%30%5,4%18%12%6,5%34%16%0%4,43%5,9%77%7,5%30%0%0%13%47%91%9,6%16%43%1,87%55%5,3%21%31%51%48%22%43%7,3%
Gemeente Leudal14%33%82%44%25%5,1%15%10%4,82%33%15%0%4,84%5,2%78%4,83%31%0%0%17%43%89%8,4%8%47%1,68%52%6,4%16%29%40%51%30%47%9,1%
Gemeente Leusden16%29%83%43%24%4,16%13%8,3%5,2%32%12%0%3,83%3,92%82%4,58%27%0%0%16%37%92%7,1%8,6%51%1,90%47%5,9%14%26%43%51%30%52%6,5%
Gemeente Lingewaard16%32%83%43%25%4,60%16%9%5,1%33%14%0%4,38%4,85%79%5,3%30%0%0%15%47%91%8,3%9,2%46%1,70%53%6,4%15%27%39%53%26%53%8,9%
Gemeente Lisse17%30%83%45%26%4,77%14%9,4%8%32%13%0%4,02%4,54%81%5,3%28%0%0%14%44%91%8,1%11%48%1,91%49%7,6%14%28%40%50%25%51%8,1%
Gemeente Lochem13%32%82%43%24%4,74%15%8,4%3,99%34%14%0%4,68%4,47%81%4,60%30%0%0%17%42%91%8,7%9,7%47%1,60%52%7,3%14%28%42%51%35%49%8,7%
Gemeente Loon op Zand15%32%81%43%26%4,84%18%9,9%6,4%33%15%0%4,90%5,4%78%6%30%0%0%15%45%90%9,7%9,9%44%1,73%54%5,9%16%28%41%46%24%50%8,8%
Gemeente Lopik14%28%81%41%22%3,92%14%7,6%4,31%30%12%0%4,34%3,83%82%4,61%26%0%0%15%37%92%7%8,9%48%1,81%50%5,9%15%26%44%49%33%46%7,2%
Gemeente Losser12%32%82%40%24%5,9%18%8,3%4,19%32%17%0%4,52%6,4%78%5%30%0%0%18%43%89%10%9,1%41%1,45%58%8,6%16%27%34%51%31%46%12%
Gemeente Maasdriel15%30%82%44%25%4,28%16%9,2%5,1%31%14%0%4,79%4,84%79%5,3%29%0%0%15%45%91%8%10%45%1,80%53%6,2%18%27%39%46%26%45%8,8%
Gemeente Maasgouw14%36%81%45%26%5,7%16%11%5,3%35%16%0%5,2%5,7%77%5%33%0%0%17%44%89%9,8%8,3%44%1,65%55%6,2%16%30%43%50%27%44%7,8%
Gemeente Maashorst16%32%81%42%26%4,73%15%9,9%5,6%32%15%0%4,78%5,6%78%6,2%30%0%0%14%44%90%9,4%10%47%1,76%52%6,5%15%28%38%50%27%53%9,9%
Gemeente Maassluis18%33%74%49%30%5,2%19%13%7,7%34%18%0%5%6,7%76%7,5%31%0%0%14%46%90%12%14%43%1,87%56%5,2%17%32%48%43%23%45%6,4%
Gemeente Maastricht24%34%81%53%35%6,5%16%15%9,1%34%18%0%5,6%7,2%75%9,9%32%0%0%13%53%86%12%16%50%2,93%47%7,5%22%35%39%50%19%48%9,6%
Gemeente Medemblik14%29%84%43%24%4,29%14%8,1%4,77%31%12%0%3,84%4,18%81%4,69%27%0%0%13%39%92%7,3%11%47%1,87%51%7,7%16%27%38%52%28%49%9,8%
Gemeente Meerssen16%36%82%45%26%5,5%16%11%5,7%36%16%0%5,2%5,5%76%6%34%0%0%17%45%89%11%8,8%44%1,70%54%5,8%16%30%42%46%23%47%7,5%
Gemeente Meierijstad15%30%81%42%25%4,42%15%9,7%5,6%31%14%0%4,64%5,3%79%5,8%28%0%0%14%44%91%8,8%9,4%47%1,78%52%6,5%15%27%38%51%28%54%10%
Gemeente Meppel16%31%79%46%27%4,93%16%10%5,8%33%15%0%4,67%4,64%80%5,5%29%0%0%15%40%91%9,1%12%46%1,79%53%6,7%19%28%42%50%29%45%8,5%
Gemeente Middelburg17%33%79%49%29%4,62%13%12%7,8%34%15%0%4,55%5,8%77%6,4%31%0%0%15%46%90%9,2%11%49%2,06%49%5,4%17%34%50%53%27%44%5,9%
Gemeente Midden-Delfland15%25%83%42%24%3,48%13%8,6%5,6%29%11%0%3,48%4,15%83%4,51%24%0%0%15%40%93%6,7%8%51%1,89%47%5,4%12%26%42%51%32%55%7,1%
Gemeente Midden-Drenthe12%32%80%41%22%4,85%16%8,4%4,04%34%14%0%4,39%4,14%81%4,20%31%0%0%15%35%92%9,1%9,6%45%1,63%54%7,2%16%26%43%50%29%45%8,5%
Gemeente Midden-Groningen16%34%76%46%26%6%20%10%6,6%36%17%0%4,34%5,2%75%6%33%0%0%14%41%90%12%14%39%1,78%59%5,6%20%31%47%45%24%40%7,2%
Gemeente Moerdijk15%32%80%44%25%4,50%18%10%6,3%32%15%0%4,99%4,92%78%5,6%29%0%0%15%45%90%9,6%11%41%1,71%58%5,9%16%29%45%44%25%45%7,4%
Gemeente Molenlanden14%28%79%40%22%3,86%15%7,8%4,73%30%12%0%4,07%3,84%82%4,46%26%0%0%15%40%92%7,3%8,7%46%1,90%52%5,8%14%26%48%45%35%43%6,9%
Gemeente Montferland15%34%82%44%26%5,2%18%9,7%4,91%35%16%0%4,97%5,2%78%5,9%32%0%0%17%48%90%9,9%11%44%1,70%55%6,3%17%28%41%50%27%48%9,3%
Gemeente Montfoort15%28%82%41%23%3,72%14%7,9%5%30%11%0%3,68%3,75%82%4,25%26%0%0%15%36%92%6,5%8,3%49%1,81%49%6,5%14%25%41%50%33%51%7,6%
Gemeente Mook en Middelaar14%33%84%41%24%4,37%13%8,6%4,33%34%14%0%4,30%5,1%80%4,35%31%0%0%18%42%91%8,2%8%50%1,74%49%6,7%13%27%41%54%30%54%8,2%
Gemeente Neder-Betuwe16%31%77%41%24%4,37%17%9%4,73%31%14%0%4,68%4,63%79%5,4%29%0%0%14%47%91%8,1%11%45%1,86%54%5,6%17%26%49%46%29%41%8,1%
Gemeente Nederweert14%33%82%42%24%5,1%14%9,6%5,1%32%15%0%4,79%5,3%79%5,1%31%0%0%16%43%89%8,9%7,9%48%1,71%51%6,2%14%27%40%51%29%49%9,3%
Gemeente Nieuwegein18%31%76%49%30%5,1%16%11%7,3%34%15%0%4,85%5,1%77%6,5%29%0%0%14%42%90%9,2%13%46%1,88%52%5,5%18%30%47%50%22%49%6,4%
Gemeente Nieuwkoop15%28%84%42%23%3,88%14%7,9%5,9%30%11%0%3,64%3,75%82%4,37%26%0%0%14%42%92%6,5%9,8%49%1,79%50%7,4%14%26%39%48%32%52%8,4%
Gemeente Nijkerk16%29%80%43%25%4,26%14%8,9%5%31%12%0%4,09%4,16%82%5,2%27%0%0%15%44%92%7,2%10%49%1,84%50%6%15%26%44%51%30%50%7,6%
Gemeente Nijmegen23%32%80%50%33%5,1%14%13%7,1%33%15%0%4,58%5,6%76%8,6%30%0%0%11%56%90%9%16%53%2,36%44%7,4%20%30%39%53%22%56%11%
Gemeente Nissewaard18%32%76%49%30%5,2%20%12%8%34%17%0%4,69%6%76%7,3%30%0%0%14%46%89%11%15%39%1,83%60%5,3%19%32%50%42%19%43%6,5%
Gemeente Noardeast-Fryslân13%33%79%41%23%5%15%8,1%3,29%33%13%0%3,85%4,56%80%4,76%31%0%0%12%40%91%8,7%11%45%1,76%53%6,8%19%26%43%48%33%38%9,5%
Gemeente Noord-Beveland14%35%82%46%26%4,60%16%10%5,5%35%15%0%4,26%4,53%76%5,2%34%0%0%16%44%90%9,5%10%42%1,72%56%6,6%17%32%47%46%27%38%6,7%
Gemeente Noordenveld12%33%80%43%23%5%14%8,4%4,65%35%15%0%4,13%4,34%80%4,15%31%0%0%14%36%92%9,4%9,2%46%1,61%53%6,5%15%27%45%49%29%45%6,8%
Gemeente Noordoostpolder15%30%80%43%25%4,59%16%8,3%4,87%32%13%0%4,02%4,32%81%5,2%28%0%0%14%41%92%7,8%13%46%1,91%53%6,3%19%27%47%48%32%44%8,6%
Gemeente Noordwijk17%28%84%44%26%4,42%14%9,5%8,1%31%12%0%3,96%4,42%82%5,1%26%0%0%14%43%92%7,5%12%48%1,89%50%7,9%17%28%38%53%24%52%8,8%
Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten15%30%84%42%24%4,09%14%9,1%5,8%32%13%0%3,93%4,40%80%4,87%28%0%0%16%43%91%8%7,6%48%1,72%50%6,8%13%27%38%51%29%56%8,7%
Gemeente Nunspeet15%30%79%43%24%4,56%15%8,6%4,69%32%13%0%4,31%4,20%81%4,80%28%0%0%15%45%91%7,9%10%47%1,81%52%5,8%16%26%47%50%33%44%8%
Gemeente Oegstgeest18%28%85%45%26%3,76%11%9%6,7%31%11%0%3,22%3,79%83%4,69%26%0%0%14%44%93%6,5%9,2%54%2,08%43%6,6%12%27%41%53%28%57%7%
Gemeente Oirschot13%29%85%40%23%3,85%14%8,6%4,97%29%13%0%4,20%4,57%81%4,62%26%0%0%15%42%92%7,2%7,2%48%1,81%51%7,5%13%25%34%50%30%55%11%
Gemeente Oisterwijk15%30%83%41%25%4,32%15%9,3%5,8%31%14%0%4,30%4,97%80%5,1%28%0%0%15%43%91%8,4%8,6%47%1,77%51%7%14%26%36%50%27%57%9,5%
Gemeente Oldambt16%38%75%49%28%8,5%24%11%7,1%38%19%0%5,6%5,6%71%6,6%36%0%0%13%43%89%13%14%37%1,76%62%5,1%20%34%50%41%22%35%7%
Gemeente Oldebroek14%30%78%42%24%4,54%16%8,1%4,58%31%14%0%4,49%4,19%82%4,84%29%0%0%15%45%91%7,9%10%46%1,81%53%5,9%16%26%46%50%37%43%8,6%
Gemeente Oldenzaal14%33%82%45%27%5,4%17%9,5%5,1%32%16%0%4,81%5,8%80%5,1%31%0%0%17%44%89%10%11%45%1,54%55%7%17%28%35%53%29%52%10%
Gemeente Olst-Wijhe13%31%81%42%24%4,49%16%8,4%4,13%32%14%0%4,43%4,29%82%4,68%29%0%0%15%42%92%8,2%10%46%1,75%53%7,4%16%26%40%50%34%46%9,8%
Gemeente Ommen13%30%82%42%24%4,15%16%8,1%3,93%31%13%0%4,62%4,30%82%4,05%28%0%0%16%40%92%7,4%9%46%1,63%53%7,3%16%27%40%50%36%46%9,7%
Gemeente Oost Gelre14%31%84%41%24%4,99%16%8,4%4,04%32%14%0%4,31%4,50%82%4,85%29%0%0%16%44%91%8,2%9,8%45%1,59%54%8,7%15%26%34%56%36%53%12%
Gemeente Oosterhout17%33%78%46%27%5,1%17%11%7,2%33%17%0%5,3%6,2%77%6,8%30%0%0%14%46%90%11%12%43%1,78%55%5,7%16%30%42%46%22%49%7,9%
Gemeente Ooststellingwerf13%34%78%42%23%5,3%16%8,6%4,37%34%15%0%4,33%4,57%79%4,54%32%0%0%14%38%91%9,7%11%44%1,65%54%7%17%27%44%49%28%42%8,4%
Gemeente Oostzaan16%29%83%43%25%4,20%15%8,8%6,7%32%13%0%3,51%4,48%80%4,89%27%0%0%14%41%92%7,7%12%48%1,69%51%6,6%15%27%41%50%24%51%8,1%
Gemeente Opmeer13%28%86%41%22%3,68%12%8%4,87%30%11%0%3,54%3,80%82%4,48%26%0%0%13%39%93%6,7%9,3%51%1,93%48%8%16%26%35%53%29%52%11%
Gemeente Opsterland13%32%81%40%22%4,62%15%7,8%3,87%32%13%0%3,86%4,08%81%4,22%30%0%0%14%39%92%8,2%10%46%1,74%52%6,8%17%25%42%51%31%46%8,8%
Gemeente Oss17%33%78%46%28%5,4%17%11%6,4%33%16%0%5,6%5,9%77%7,2%31%0%0%14%47%89%10%12%45%1,82%54%6,1%19%29%42%48%24%50%9,1%
Gemeente Oude IJsselstreek15%34%80%44%26%5,6%18%10%4,65%34%16%0%5,1%5,3%78%6%32%0%0%16%47%90%10%12%43%1,68%56%6,5%17%29%40%51%30%46%9,7%
Gemeente Ouder-Amstel17%28%83%46%27%4,17%12%10%7%30%12%0%3,63%4,45%82%5,3%25%0%0%13%42%92%7,6%14%53%2,05%45%6,6%14%29%40%50%23%57%7,4%
Gemeente Oudewater15%29%81%42%24%3,94%14%8,5%5%30%12%0%3,89%3,81%81%4,52%26%0%0%15%37%91%7,6%8,6%49%1,70%49%6,3%13%26%42%49%32%49%7,6%
Gemeente Overbetuwe16%32%83%42%25%4,51%16%9,1%4,83%33%14%0%4,22%4,69%80%5,3%30%0%0%15%48%92%8,1%9,9%46%1,74%52%6,3%16%27%40%52%27%52%8,7%
Gemeente Papendrecht17%31%77%45%27%4,90%17%10%6,8%33%15%0%4,50%5,2%78%6,1%29%0%0%15%43%90%9,9%11%43%1,89%55%4,99%15%29%51%44%26%44%6,1%
Gemeente Peel en Maas14%32%82%42%23%4,89%15%9,2%4,68%32%14%0%4,74%5,2%79%4,98%30%0%0%17%42%90%8,3%7,8%47%1,73%52%6,4%15%27%39%53%29%51%10%
Gemeente Pekela15%38%72%48%27%8,7%25%11%6,6%38%20%0%5,1%5,4%72%7,3%36%0%0%14%43%89%14%16%36%1,66%64%4,89%21%33%51%42%21%33%6,8%
Gemeente Pijnacker-Nootdorp18%26%82%44%26%3,65%13%9,1%6,4%30%11%0%3,23%4,14%83%5,3%24%0%0%14%41%93%6,8%9,5%51%1,90%48%5,2%13%27%45%49%25%56%6,7%
Gemeente Purmerend18%31%79%47%28%5,2%16%11%7,7%33%15%0%4,06%5,7%78%6,6%29%0%0%13%43%91%9,5%16%46%1,89%53%6,2%18%30%44%47%20%46%7,7%
Gemeente Putten15%29%80%42%24%4,34%14%8,3%4,65%31%13%0%4,08%4,11%81%4,77%28%0%0%15%45%92%8%9,5%47%1,83%52%6%15%27%46%51%34%47%7,5%
Gemeente Raalte13%30%81%42%24%4,37%15%8,1%4,20%31%13%0%4,35%4,26%82%3,93%29%0%0%16%41%92%8,1%8,8%47%1,65%52%7,1%15%26%39%51%36%49%10%
Gemeente Reimerswaal15%31%79%46%27%4,22%16%11%5,8%30%14%0%4,88%4,99%79%5,8%28%0%0%15%46%89%9%11%45%1,83%54%5,6%17%31%53%48%29%39%7,4%
Gemeente Renkum15%35%81%45%27%5,2%15%9,9%5,2%36%16%0%4,77%5,1%79%5,5%33%0%0%16%48%91%9,8%10%49%1,71%50%5,9%15%29%46%52%29%51%7,2%
Gemeente Renswoude15%26%80%39%22%3,58%14%7,2%4,30%28%11%0%3,73%3,76%84%4,48%24%0%0%14%36%93%5,9%7,9%49%1,96%49%5,6%15%24%47%52%35%49%6,8%
Gemeente Reusel-De Mierden13%29%84%40%23%3,73%15%8,8%5,1%30%13%0%4,38%4,72%81%4,65%27%0%0%15%41%92%7,3%7,9%46%1,60%53%6,6%13%26%37%49%30%54%10%
Gemeente Rheden17%36%80%48%29%5,9%17%11%6%37%17%0%5,1%5,6%77%7,1%34%0%0%15%50%89%11%14%46%1,82%53%6,6%18%30%43%51%27%48%8,4%
Gemeente Rhenen16%32%77%43%25%4,61%15%8,9%5,2%33%14%0%4,73%4,72%80%5,3%30%0%0%15%40%91%8,5%10%47%1,84%51%5,2%16%27%50%50%31%46%6,7%
Gemeente Ridderkerk17%33%74%48%29%5,3%18%11%7,2%34%17%0%4,47%5,6%76%6,4%31%0%0%15%46%89%11%13%42%1,86%56%5,1%16%31%54%41%22%41%6%
Gemeente Rijssen-Holten14%29%80%41%24%4,68%16%8,4%4,61%29%14%0%4,67%4,82%82%4,59%27%0%0%17%42%90%8,9%9,2%45%1,69%54%8,1%16%26%41%50%34%46%10%
Gemeente Rijswijk20%31%75%52%34%5,7%16%13%8,3%34%18%0%4,81%6,9%76%7,6%28%0%0%13%47%90%12%16%48%2,03%50%4,92%17%33%51%45%21%47%6,2%
Gemeente Roerdalen16%37%79%48%28%6,7%17%12%5,2%38%17%0%5,4%5,6%75%5,5%35%0%0%17%44%88%11%9,4%44%1,60%55%6,2%17%32%45%49%24%43%7,7%
Gemeente Roermond20%37%75%51%32%7%18%15%7,4%38%19%0%5,7%7,3%74%8,4%35%0%0%15%49%87%12%14%46%1,89%53%5,7%21%34%46%50%20%45%7,7%
Gemeente Roosendaal18%33%75%48%30%5,1%18%12%7,6%33%18%0%5,9%7%76%7,9%31%0%0%14%48%89%11%13%42%1,90%57%5,8%17%32%47%48%20%46%7,3%
Gemeente Rotterdam22%31%68%56%37%6%17%16%9,7%33%19%0%5,5%8,3%74%10%29%0%0%10%53%88%13%22%47%2,30%51%5,4%22%36%52%45%18%47%8%
Gemeente Rozendaal14%27%89%37%20%3,20%9%6,3%3,90%30%11%0%3,30%3,99%85%3,0%25%0%0%16%40%93%6,1%5,3%56%1,10%44%8,5%10%23%35%55%32%62%8,8%
Gemeente Rucphen15%33%80%44%25%4,93%18%10%6,2%33%17%0%5,3%5,6%76%6,2%31%0%0%16%45%89%11%10%41%1,66%58%6%16%30%42%47%24%45%8,5%
Gemeente Schagen13%30%84%42%23%3,85%13%8,2%5,6%32%12%0%3,83%4,25%80%4,61%28%0%0%13%39%92%7,5%11%48%1,93%50%7%15%27%39%55%27%52%9,7%
Gemeente Scherpenzeel16%30%79%41%24%4,0%14%8,4%4,86%30%12%0%4,20%4,02%82%5,1%28%0%0%14%43%92%7,5%8,8%48%2,01%51%5,2%16%25%47%53%33%48%6,6%
Gemeente Schiedam21%31%70%54%35%5,7%19%15%8,9%33%18%0%5,2%7,6%75%9,1%29%0%0%12%50%88%12%19%43%2,04%56%5,3%22%35%52%44%18%45%6,8%
Gemeente Schiermonnikoog16%26%85%44%27%5,3%15%9,5%6,8%30%14%0%4,38%5,6%78%6,6%25%0%0%10%41%87%9,1%12%52%1,81%49%8,1%27%28%35%71%36%34%10%
Gemeente Schouwen-Duiveland14%34%81%45%25%4,53%15%10%5,7%34%15%0%4,61%4,64%78%5,1%32%0%0%16%43%89%9,8%10%45%1,70%55%6,4%16%31%49%47%29%41%6,6%
Gemeente Simpelveld17%39%78%46%27%7%19%11%6,8%38%18%0%6%5,9%73%7,4%37%0%0%17%47%87%12%10%44%1,74%56%4,14%18%31%49%40%22%44%6,5%
Gemeente Sint-Michielsgestel14%29%84%38%23%4,12%14%8,3%5,1%30%13%0%4,08%4,71%81%4,73%27%0%0%15%42%91%7,9%8%48%1,71%50%6,5%14%25%36%51%29%56%10%
Gemeente Sittard-Geleen20%39%77%50%31%7,4%19%14%7,5%39%21%0%6,4%7,2%71%8,6%37%0%0%16%50%86%14%14%42%1,86%56%5,7%20%34%48%45%19%44%7,2%
Gemeente Sliedrecht17%31%75%45%27%5,1%18%10%6,8%32%15%0%4,85%5,1%78%6,3%29%0%0%14%44%90%10%11%44%1,91%55%4,71%16%28%52%44%28%42%6,2%
Gemeente Sluis15%38%82%53%30%6%16%14%5,9%35%18%0%5,2%5,8%74%5,6%35%0%0%16%45%89%12%11%44%2,43%54%6%18%38%47%49%27%38%6,8%
Gemeente Smallingerland15%34%79%42%25%5,3%16%9,3%5,4%34%16%0%4,17%5%78%5,5%32%0%0%13%43%91%10%12%45%1,73%54%6,7%19%27%43%51%25%43%8,7%
Gemeente Soest17%30%80%45%27%4,94%14%9,7%6,2%33%14%0%4,46%5,1%80%5,6%28%0%0%15%38%91%8,7%12%50%1,95%48%6,6%16%28%43%49%25%50%7%
Gemeente Someren14%30%83%41%24%4,37%14%9,4%5,4%30%14%0%4,48%4,96%80%5,3%28%0%0%16%42%90%8,1%8,2%49%1,79%49%6,9%15%27%38%50%29%51%10%
Gemeente Son en Breugel15%30%84%42%24%4,17%13%9%5,5%31%13%0%4,21%4,70%80%4,93%27%0%0%15%43%91%8,5%8%49%1,67%50%6,1%13%27%39%50%27%57%8,6%
Gemeente Stadskanaal14%37%74%47%26%7,9%23%10%6,2%37%19%0%4,90%5,6%74%5,8%36%0%0%15%40%89%14%13%37%1,76%62%5,6%19%31%50%42%25%33%7,3%
Gemeente Staphorst12%26%81%40%22%3,47%14%7,5%3,31%27%11%0%3,81%3,35%85%3,53%24%0%0%15%37%93%5,7%7,9%49%1,91%49%6,8%15%25%43%49%37%44%9,3%
Gemeente Stede Broec15%30%83%44%25%4,80%15%9,3%5,9%33%14%0%3,79%4,55%80%5,4%28%0%0%13%41%92%8,3%11%46%1,85%52%6,3%16%28%40%52%24%48%8,3%
Gemeente Steenbergen15%32%80%45%26%4,44%18%11%6,3%32%15%0%5,1%4,95%78%5,7%29%0%0%15%45%90%9,6%11%41%1,75%57%5,9%17%30%46%45%24%44%6,8%
Gemeente Steenwijkerland14%32%80%43%24%4,86%17%8,8%4,51%33%14%0%4,26%4,36%81%4,73%30%0%0%15%41%91%8,9%11%44%1,76%54%7,2%18%27%43%48%31%43%8,8%
Gemeente Stein17%38%79%47%28%6,4%18%12%6,3%38%19%0%5,8%6%73%6,6%36%0%0%17%47%88%12%9,8%41%1,63%57%5,6%17%31%46%46%21%45%7,3%
Gemeente Stichtse Vecht17%29%82%44%26%4,31%14%9%6,1%32%12%0%3,71%4,29%81%5%27%0%0%14%39%92%7,7%11%50%1,87%48%6,9%15%27%42%49%26%52%7,6%
Gemeente Súdwest-Fryslân13%31%81%42%23%4,27%15%7,7%4,44%33%13%0%3,98%4,27%80%4,88%30%0%0%13%40%91%8,3%11%47%1,82%51%7,4%18%26%41%53%32%46%9,3%
Gemeente Terneuzen16%36%79%52%31%5,4%18%14%7,5%35%18%0%5,7%6,4%74%7,2%33%0%0%15%48%88%12%13%43%1,88%55%6,3%19%37%47%46%27%40%7,4%
Gemeente Terschelling13%30%86%41%22%3,68%14%7,2%3,29%29%11%0%3,75%4,46%83%4,27%28%0%0%11%37%91%6,3%11%48%2,58%51%13%18%27%35%71%33%47%14%
Gemeente Texel14%32%83%45%24%4,40%14%8,6%4,69%32%12%0%3,90%4,16%79%4,46%30%0%0%14%40%91%7,3%12%46%1,98%52%7,6%17%30%43%60%29%48%9,7%
Gemeente Teylingen17%28%84%44%25%4,01%13%8,7%7,1%31%11%0%3,64%3,99%83%5%26%0%0%14%43%92%6,8%11%50%1,87%48%7,3%13%27%39%52%27%54%8,1%
Gemeente Tholen15%32%79%45%25%4,33%18%10%5,8%31%15%0%4,93%4,65%78%5,7%30%0%0%15%45%89%9,1%11%43%1,75%56%5,8%17%30%51%46%29%39%7,1%
Gemeente Tiel19%34%73%49%31%5,4%19%12%6,9%35%17%0%5,6%6,3%75%8,1%32%0%0%14%51%89%11%15%43%1,82%56%5,3%21%31%51%46%21%41%7,2%
Gemeente Tilburg20%31%78%49%32%5%18%13%8,8%32%16%0%5,1%6,6%77%8,7%29%0%0%12%51%89%11%15%46%2,23%52%6,6%20%31%41%49%21%52%10%
Gemeente Tubbergen11%28%84%38%21%4,44%14%7,1%2,72%28%13%0%4,32%4,35%84%3,53%27%0%0%18%38%91%7,3%7,4%48%1,52%52%11%15%24%33%52%40%52%15%
Gemeente Twenterand14%32%78%43%25%5,9%20%8,8%4,23%32%17%0%5,4%5,8%80%4,72%31%0%0%17%44%89%10%11%40%1,62%58%7,8%17%27%40%49%33%43%11%
Gemeente Tynaarlo12%31%82%42%22%4,50%14%7,9%4,77%33%13%0%3,47%3,76%82%3,67%29%0%0%14%34%93%8,3%8,3%49%1,62%50%6,4%14%27%42%51%30%51%6,6%
Gemeente Tytsjerksteradiel12%32%81%39%22%4,67%14%6,9%3,52%33%13%0%3,91%4,03%81%4,05%30%0%0%13%39%91%8,4%9,1%47%1,64%52%6,4%16%24%41%51%33%43%9%
Gemeente Uitgeest17%27%86%42%23%3,71%13%8,3%5,6%29%11%0%3,19%4,01%83%4,61%25%0%0%15%39%93%6,2%11%50%1,98%49%6,8%14%26%35%59%25%58%9,3%
Gemeente Uithoorn17%29%81%47%28%4,58%14%10%7,5%31%13%0%3,73%4,78%80%5,7%26%0%0%13%42%92%8%14%49%1,89%49%6,3%15%30%43%47%22%53%7,6%
Gemeente Urk15%24%76%35%21%3,34%15%6,6%4,48%26%10%0%3,08%3,44%85%4,70%23%0%0%13%39%93%5,6%9,8%49%2,17%49%5,3%18%22%49%51%36%46%8,2%
Gemeente Utrecht23%26%78%49%33%4,35%11%12%8,5%28%12%0%4,18%5%81%7,7%24%0%0%9,9%50%91%7,7%17%58%2,47%40%6,3%19%28%40%58%23%60%9,5%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug16%31%80%44%25%4,57%13%8,7%5,3%33%14%0%4,53%4,51%80%4,78%29%0%0%16%37%92%8,4%9,7%51%1,89%48%5,7%14%27%46%50%31%51%6%
Gemeente Vaals22%40%77%51%33%8%18%14%9%40%20%0%6%7,7%71%9,6%37%0%0%15%51%85%13%14%46%2,32%53%4,45%22%35%46%41%21%42%6,9%
Gemeente Valkenburg aan de Geul17%38%81%48%28%6,4%16%12%5,8%37%18%0%5,7%6,3%74%6,7%36%0%0%17%47%88%12%11%45%1,71%54%6,3%18%32%43%44%22%44%7,5%
Gemeente Valkenswaard16%33%82%45%27%5,1%16%11%7,5%34%16%0%5,1%5,1%77%6,3%31%0%0%15%45%89%10%10%46%1,76%52%6,8%16%29%41%49%24%51%9%
Gemeente Veendam15%35%75%47%27%6,2%21%10%7,1%36%18%0%4,66%5,3%75%6,5%34%0%0%14%41%90%13%14%37%1,73%61%5,3%20%31%50%43%23%39%7,1%
Gemeente Veenendaal18%31%74%45%28%5,1%17%10%6,3%33%15%0%4,91%5,6%78%6,6%30%0%0%14%40%90%9,3%12%46%1,99%52%4,46%17%28%53%52%28%47%5,8%
Gemeente Veere11%31%84%42%23%3,93%12%9,6%4,22%31%12%0%3,68%4,05%81%3,18%29%0%0%15%40%90%7,2%7,1%51%1,93%48%6,5%12%30%47%55%36%43%6,9%
Gemeente Veldhoven16%30%83%44%27%4,58%15%10%7%32%14%0%4,49%5,2%79%6%28%0%0%15%45%90%8,7%9,3%48%1,76%50%6,4%14%29%41%50%23%53%8,8%
Gemeente Velsen19%31%81%46%28%5,5%16%11%7,1%34%15%0%4,29%5,8%78%6,2%29%0%0%15%44%91%9,3%15%47%1,96%51%7,3%18%29%40%55%21%50%8,8%
Gemeente Venlo18%36%77%49%30%6,8%18%13%6,8%36%19%0%6%6,9%74%8%34%0%0%15%48%87%12%13%44%1,91%55%6,5%20%32%41%52%21%45%9,1%
Gemeente Venray16%34%79%46%27%5,6%16%11%5,3%34%16%0%5,5%6,4%77%6,5%31%0%0%16%45%89%9,7%10%45%1,74%54%6,3%17%29%41%53%28%52%9,6%
Gemeente Vijfheerenlanden17%31%75%45%26%4,86%16%9,8%5,9%32%14%0%5,1%4,96%78%6%29%0%0%14%42%90%9,1%12%45%1,77%53%5,2%17%28%50%46%29%45%6,3%
Gemeente Vlaardingen19%33%72%52%33%5,8%19%14%8,7%35%19%0%5,4%7,2%75%8,6%31%0%0%12%49%88%13%17%42%1,97%57%5,2%19%34%52%43%19%44%6,6%
Gemeente Vlieland16%30%86%47%25%4,06%15%11%3,82%29%11%0%4,39%4,05%84%5,2%28%0%0%9,5%41%93%5,6%13%54%2,64%44%12%31%34%37%72%37%48%17%
Gemeente Vlissingen17%36%78%53%32%5,6%15%14%9,4%37%18%0%5,2%6,7%74%7,1%34%0%0%15%46%89%11%13%45%2,29%52%5,3%19%37%50%53%24%42%5,7%
Gemeente Voerendaal16%37%81%46%27%6,6%15%11%5,4%37%16%0%5,3%5,6%75%6,3%35%0%0%17%45%88%11%8,8%44%1,75%54%5,6%15%31%45%45%24%47%6,6%
Gemeente Voorne aan Zee16%32%80%46%27%4,60%17%10%6,5%34%15%0%4,35%5%78%5,8%30%0%0%15%44%90%9,7%11%43%1,73%55%5,8%17%30%44%44%23%46%7%
Gemeente Voorschoten17%28%83%46%27%4,33%13%9,6%7,1%33%13%0%3,69%4,62%82%4,98%26%0%0%14%43%92%8%10%51%1,95%47%6,3%13%28%43%52%25%54%6,8%
Gemeente Voorst13%31%81%42%24%4,42%15%8,1%3,96%33%13%0%4,22%4,29%82%4,67%29%0%0%16%43%91%8,3%9,4%47%1,62%52%6,9%14%26%42%51%34%48%8,2%
Gemeente Vught15%30%84%41%25%4,31%14%9,2%6%31%14%0%4,23%4,86%80%5,3%28%0%0%15%43%91%8,4%9,3%49%1,77%50%6,5%14%26%37%51%27%59%9,1%
Gemeente Waadhoeke12%31%81%41%22%4,25%16%7,3%3,72%33%13%0%4,05%4,01%81%4,50%30%0%0%13%39%91%8,1%11%45%1,78%53%7,5%19%25%41%53%33%44%9,8%
Gemeente Waalre14%30%84%42%25%4,34%14%9,7%6,3%31%13%0%4,12%4,55%80%4,90%28%0%0%15%43%91%8,3%8%50%1,65%48%6,6%12%27%41%51%28%56%8,3%
Gemeente Waalwijk17%32%79%46%28%5,1%18%11%6,8%33%16%0%5,2%5,9%78%7%30%0%0%14%47%89%10%12%43%1,83%55%5,6%18%30%43%45%23%49%8,3%
Gemeente Waddinxveen17%29%78%44%26%4,45%16%9,6%6,7%32%13%0%4,01%4,45%81%5,8%27%0%0%13%45%91%8,3%12%47%1,80%52%5,4%15%28%48%48%28%48%6,7%
Gemeente Wageningen23%28%80%50%33%3,98%12%12%6,9%30%12%0%3,94%4,34%81%7,5%26%0%0%12%56%91%6,8%14%56%2,85%41%6,1%18%30%45%58%30%58%8,6%
Gemeente Wassenaar16%28%83%48%28%4,68%13%10%6,5%33%14%0%3,98%5,2%81%5,1%26%0%0%14%42%91%8,8%11%52%2,12%46%7,2%13%30%42%51%27%54%7,1%
Gemeente Waterland15%29%84%42%23%4,25%13%8%5,3%32%12%0%3,56%4,18%81%4,17%27%0%0%14%38%92%7,4%11%49%1,74%49%7,3%14%27%38%49%28%51%8,3%
Gemeente Weert17%34%78%47%29%6,1%15%12%6,7%34%17%0%5,5%6,7%76%6,7%32%0%0%16%46%88%11%11%47%1,79%52%6,2%17%31%44%51%24%49%8,6%
Gemeente West Betuwe15%29%80%42%23%4,05%16%8,2%4,82%31%13%0%4,57%4,35%80%4,85%28%0%0%15%43%91%7,4%9,3%45%1,78%53%5,9%16%26%45%46%31%45%7,8%
Gemeente West Maas en Waal15%32%81%42%24%4,44%16%8,8%4,68%32%14%0%4,92%4,70%78%5%30%0%0%15%45%91%8,4%9,5%45%1,62%54%6%16%27%41%46%27%45%8,9%
Gemeente Westerkwartier13%30%81%42%23%4,60%15%8%4,12%31%13%0%3,51%4,02%81%4,20%29%0%0%13%37%92%8,1%9,5%46%1,62%53%6,4%17%26%43%49%33%43%7,8%
Gemeente Westerveld11%33%80%42%22%4,92%15%7,6%3,34%34%14%0%4,45%4,07%80%3,54%32%0%0%15%34%92%9%9,1%46%1,65%53%7,7%15%27%43%48%33%43%8,3%
Gemeente Westervoort18%35%80%46%28%5,5%19%11%6,1%36%16%0%5,1%5,5%78%7,1%33%0%0%15%50%90%9,7%13%43%1,73%55%6,5%19%30%43%51%24%49%8,6%
Gemeente Westerwolde13%36%76%46%25%7,3%21%9,8%4,98%36%17%0%5,1%5,2%75%5,1%35%0%0%14%39%91%11%12%37%1,74%61%5,6%18%32%48%44%26%34%7,6%
Gemeente Westland16%27%81%45%26%4,13%14%9,5%6,2%30%13%0%3,85%4,67%81%5,4%25%0%0%15%42%92%8%11%49%1,92%50%5,2%15%28%41%51%28%52%7,5%
Gemeente Weststellingwerf13%33%79%42%23%5,1%16%8,4%4,45%34%15%0%4,26%4,69%80%4,76%31%0%0%13%40%91%9,6%11%44%1,71%54%6,9%17%27%44%49%29%43%8,1%
Gemeente Wierden13%29%82%41%23%4,61%16%8%4,08%29%14%0%4,34%4,72%83%3,89%28%0%0%17%41%91%8,3%8,7%45%1,55%54%8,2%15%26%38%51%35%48%10%
Gemeente Wijchen16%33%81%43%25%4,90%16%9,6%5,6%34%15%0%4,56%5,2%77%5,8%31%0%0%15%46%91%9%10%46%1,70%52%6,4%16%27%40%51%25%52%8,7%
Gemeente Wijdemeren15%29%84%42%23%4,28%13%7,9%5,6%32%12%0%3,58%4,02%82%4,34%27%0%0%15%35%92%7,3%11%50%1,80%48%7,8%14%26%39%48%26%51%8,2%
Gemeente Wijk bij Duurstede16%30%81%43%24%4,33%16%8,6%6%33%13%0%4,34%4,45%80%5,1%29%0%0%15%39%92%7,9%9,8%48%1,77%51%6%16%26%44%49%27%48%6,8%
Gemeente Winterswijk15%34%81%45%27%5,6%18%10%4,82%34%16%0%4,60%5,5%79%6,2%32%0%0%16%47%89%9,9%12%44%1,72%54%7%17%29%38%53%30%46%9,6%
Gemeente Woensdrecht15%32%81%47%27%4,52%18%11%6,3%33%16%0%5,2%5,8%77%5,8%30%0%0%15%47%90%9,8%10%42%1,74%57%5,8%16%32%45%47%23%46%8,1%
Gemeente Woerden16%28%81%44%26%4,24%14%8,9%6,1%31%12%0%3,86%4,28%81%5,1%27%0%0%14%38%92%7,5%10%50%1,85%49%6,1%15%27%43%49%30%51%7,1%
Gemeente Wormerland16%31%81%44%26%4,89%16%9,6%6,9%33%14%0%4,01%5,1%79%5,4%29%0%0%14%41%91%8,7%13%47%1,87%52%6,8%16%28%40%48%24%49%8,7%
Gemeente Woudenberg16%28%80%41%23%3,87%13%7,9%5,1%30%12%0%4,10%3,88%83%4,65%26%0%0%15%37%92%7,1%8,9%50%1,86%48%5,2%14%25%47%52%33%50%6,3%
Gemeente Zaanstad20%32%75%49%31%5,7%17%12%8,5%34%16%0%4,62%6,6%76%7,7%29%0%0%13%47%90%10%18%45%1,91%54%6%20%31%46%47%20%45%8%
Gemeente Zaltbommel16%29%79%44%25%4,28%16%9,1%5,3%31%14%0%4,93%4,77%79%5,7%28%0%0%14%46%91%8,1%11%46%1,86%52%5,8%18%27%46%45%28%44%8%
Gemeente Zandvoort18%33%82%48%29%5,6%15%11%7,3%35%16%0%4,38%5,8%78%6,2%31%0%0%15%43%91%10%17%50%1,98%49%8,7%18%31%38%51%22%51%9,2%
Gemeente Zeewolde18%28%82%44%26%4,10%15%9,5%5,6%30%11%0%3,59%3,78%82%5,5%26%0%0%14%45%92%6,3%13%47%1,88%51%5,8%18%28%46%51%30%50%7,7%
Gemeente Zeist18%30%79%46%28%4,90%13%10%6,6%33%14%0%4,51%4,89%79%6%28%0%0%14%39%91%8,8%13%53%2,11%45%6,1%16%28%46%52%27%52%6,8%
Gemeente Zevenaar16%35%81%45%27%5,3%18%10%5,3%36%16%0%4,97%5,6%77%6,4%33%0%0%16%49%90%10%12%43%1,74%55%6,8%18%29%41%50%26%47%9,1%
Gemeente Zoetermeer19%31%76%49%31%5,2%17%12%7,7%34%16%0%4,48%6%78%7,1%29%0%0%13%46%91%10%15%45%1,91%54%5,1%17%31%51%46%21%47%6,6%
Gemeente Zoeterwoude16%27%84%41%23%3,57%13%7,9%6,1%30%11%0%3,56%3,96%84%4,33%25%0%0%15%43%93%6,1%9%50%1,76%48%6,9%13%26%39%53%30%53%7,9%
Gemeente Zuidplas17%28%80%44%25%4,08%15%9,2%6,4%31%12%0%3,73%4,18%82%5,4%26%0%0%14%44%92%7,4%11%47%1,81%52%5,7%14%27%47%47%26%50%6,9%
Gemeente Zundert14%30%83%44%25%3,86%16%9,8%5,1%30%15%0%4,98%5%79%5,2%28%0%0%15%45%90%8,8%8,6%46%1,81%54%6,4%14%28%38%49%28%47%9,1%
Gemeente Zutphen17%34%79%47%29%5,7%17%11%6,2%36%16%0%4,78%5,2%78%7,5%32%0%0%16%49%89%9,9%15%45%1,79%53%6,3%19%30%45%52%29%48%8,1%
Gemeente Zwartewaterland14%28%81%41%24%4,12%17%8,1%4,29%29%12%0%3,92%3,78%83%4,18%26%0%0%15%41%92%7,2%9,8%45%1,84%53%6,5%17%25%43%49%34%43%8,9%
Gemeente Zwijndrecht18%33%74%48%29%5,7%19%11%7,4%35%18%0%5,2%6,1%76%7%31%0%0%15%46%89%12%13%42%1,90%57%5,2%17%31%52%42%23%42%6,1%
Gemeente Zwolle19%30%80%47%29%4,83%15%11%7,1%32%14%0%4,51%4,98%81%6,2%29%0%0%13%50%91%8,4%14%49%2,08%49%6,2%19%29%42%53%31%50%8,8%

Bovenstaande tabel toont de gegevens uit de gezondheidsmonitor per onderwerp en voor Nederland, per provincie en per gemeente. De gegevens gelden voor inwoners van 18 jaar of ouder en komen uit de regionale gezondheidsmonitor van 2020. De gegevens zijn ook beschikbaar voor iedere wijk en buurt in Nederland en voor de leeftijdsgroepen van 18 tot 65 jaar en van 65 jaar of ouder. Deze gegevens kunnen als Excel document voor heel Nederland of per gemeente gedownload worden.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een regio om de pagina met de gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor en meer dan 100 andere statistieken voor die regio weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: