Statistieken gemeente Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 3,01% naar 50.429 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gegevens voor de jaren 2006 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is met 1.472 personen toegenomen van 48.957 in 2006 tot 50.429 in 2023 (dat is 3,01%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.394 hectare, waarvan 13.202 land en 192 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 791 adressen per km2. Er wonen 21.947 huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 5 wijken en 33 buurten.

Vlag van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vlag van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Maarn, 2: Driebergen, 3: Doorn, 4: Leersum, 5: Amerongen.

Woningkenmerken
Er zijn 22.066 woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 46% naar €427.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gegevens voor de jaren 2006 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2006 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is met €135.000 gestegen van €292.000 in 2006 tot €427.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 26.887 totaal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt in totaal 26.887 adressen, met 26.880 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gegevens voor de jaren 2006 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2006 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is met 583 personen afgenomen van 42.474 in 2006 tot 41.891 in 2022 (dat is 1,37%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrechtse Heuvelrug naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Utrechtse Heuvelrug
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2022 zijn Westers (4.276 inwoners) en Overig (2.128 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Utrechtse Heuvelrug: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn C (6.759 adressen) en A (3.439 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Utrechtse Heuvelrug: 6.759 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Er waren 318 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Utrechtse Heuvelrug
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
BVHlokaal5.07120%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.21017%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
OPEN - GROENLINKS - P.v.d.A.4.03116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.33713%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.10512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.2589,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.9127,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU9513,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.66724%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D666.25519%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.9709,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.3957,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.8885,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.8245,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.5894,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.4944,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.2343,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.1583,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.0413,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.0303,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA217112,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3160,97%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2460,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1680,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1980,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter920,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA480,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje470,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots410,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten400,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG330,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter290,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland250,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft200,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol190,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP170,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht140,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD3.74718%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA3.58517%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2.59513%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.28411%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661.8468,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.7978,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.6748,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.0665,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5932,87%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt4912,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4572,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3851,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK750,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio330,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen320,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft120,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD4.59218%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3.62714%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.94512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.61910%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662.52810%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.5386,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.5356,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.4605,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.2915,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV9873,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7863,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7803,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN3231,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1580,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk6.03725%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.98216%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.92312%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2.0018,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.8297,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.6906,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.6736,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.5286,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.2565,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen1.1604,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer2230,92%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP210,09%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2006-2021 voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2006 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 5 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.500) gemeente Utrechtse Heuvelrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Doorn - Kaapse Bossen heeft met €50.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En buurt Leersum - Ginkel heeft met €25.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Utrechtse Heuvelrug is €34.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.700. Gemeente Utrechtse Heuvelrug telt 38.700 inkomensontvangers op 50.429 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Utrechtse Heuvelrug


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Utrechtse Heuvelrug is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Utrechtse Heuvelrug is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Er zijn 950 elektrische auto’s in september 2023 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 950 elektrische auto’s in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 24.913 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35.670 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 26.402 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.542 misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 19.242 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 1.542 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2022 zijn Horizontale fraude (192 delicten) en Ongevallen (weg) (165 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 132 misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,93 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.045Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij220Aantal2022
B-F Nijverheid en energie775Aantal2022
G+I Handel en horeca965Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie495Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed765Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.470Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.615Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten735Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners50.429Aantal2023
Mannen24.668Aantal2023
Vrouwen25.761Aantal2023
0 tot 15 jaar8.044Aantal2023
15 tot 25 jaar5.473Aantal2023
25 tot 45 jaar9.662Aantal2023
45 tot 65 jaar14.679Aantal2023
65 jaar of ouder12.571Aantal2023
Ongehuwd22.560Aantal2023
Gehuwd21.014Aantal2023
Gescheiden3.773Aantal2023
Verweduwd3.082Aantal2023
Westers totaal4.276Aantal2022
Geboorte totaal440Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal621Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid382Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.950Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar12.460Aantal2021
Opleidingsniveau hoog15.350Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.410Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten3.685Aantal2021
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.590Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.690Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.740Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.930Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief13.385Aantal2023
Energielabels Voorlopig8.236Aantal2023
Energielabels Onbepaald5.009Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++10Aantal2023
Energielabels A+++162Aantal2023
Energielabels A++78Aantal2023
Energielabels A+113Aantal2023
Energielabels A3.439Aantal2023
Energielabels B3.026Aantal2023
Energielabels C6.759Aantal2023
Energielabels D2.523Aantal2023
Energielabels E1.405Aantal2023
Energielabels F2.164Aantal2023
Energielabels G1.942Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.947Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.821Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.850Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.276Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers38.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,0%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€215x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand670Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.030Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW370Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW11.530Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon41.891Aantal2022
Niet-westers totaal3.814Aantal2022
Marokko827Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba213Aantal2022
Suriname256Aantal2022
Turkije390Aantal2022
Overig niet-westers2.128Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal551Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven117Aantal2022
Milieu overtredingen8Aantal2022
Oplichting271Aantal2022
Verkeersovertredingen384Aantal2022
Vernieling148Aantal2022
Overige misdrijven63Aantal2022
Totaal misdrijven1.542Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1581Code2023
RegionaamUtrechtse HeuvelrugNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode15810000Code2023
Oppervlakte totaal13.394Aantal hectaren2023
Oppervlakte land13.202Aantal hectaren2023
Oppervlakte water192Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid791Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal26.887Aantal2023
Adressen met postcode26.630Aantal2023
Adressen met woonfunctie22.600Aantal2023
Panden21.065Aantal2023
Percelen16.593Aantal2023
Panden voor 170024Aantal2023
Panden 1700 tot 1900605Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.168Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.419Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.167Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.502Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.756Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.505Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.331Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.552Aantal2023
Panden 2020 en later556Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade39Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade276Aantal2021
Verkeersongevallen totaal318Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal25.770Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine20.225Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.550Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte195Aantal2022
Motorfietsen2.015Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.066Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€427.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning75%Percentage2022
Percentage meergezinswoning25%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200088%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 365 patiënten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 19 september 2023, week 38 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gemiddeld overleden 11,47 personen per week in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het aantal sterftes in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 36 (4 tot en met 10 september) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Utrechtse Heuvelrug: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (8.045 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn in totaal 8.045 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 8.045 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 8.040 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 46 wijken en buurten in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Utrechtse Heuvelrug als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Utrechtse Heuvelrug als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities