Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Gewicht’.
Ondergewicht:
Percentage personen met een BMI van minder dan 18 5 kg/m2 gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht. De body mass index (BMI) is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht. De BMI is de meest gebruikte maat om onder- of overgewicht te definiëren. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2].
Normaal gewicht:
Percentage personen met een BMI vanaf 18 5 tot 25 0 kg/m2.
Overgewicht:
Percentage personen met een BMI van 25 0 kg/m2 en hoger.
Ernstig overgewicht:
Percentage personen met een BMI van 30 0 kg/m2 en hoger.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.