Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’.
Goed/zeer goed ervaren gezondheid:
Percentage personen met antwoordcategorie ’zeer goed’ of ’goed’ op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.
Eén of meer langdurige aandoeningen:
Percentage personen met de antwoordcategorie ’ja’ op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Beperkt vanwege gezondheid:
Percentage personen dat aangeeft (ernstig) beperkt te zijn in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid (de antwoord categorie ’ernstig beperkt’ of ’wel beperking maar niet ernstig’ op de vraag naar de mate waarin iemand vanwege problemen met zijn gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen).
Ernstig beperkt vanwege gezondheid:
Percentage personen dat aangeeft ernstig beperkt te zijn in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid (de antwoord categorie ’ernstig beperkt’ op de vraag naar de mate waarin iemand vanwege problemen met zijn gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. ).
Langdurige ziekte en beperkt:
Percentage personen dat aangeeft een langdurige ziekte te hebben én dat aangeeft beperkt te zijn vanwege problemen met de gezondheid. De internationaal gebruikte en afgestemde indicator voor gezondheidsbeperking wordt de GALI-indicator genoemd. GALI staat voor Global Activity Limitation Indicator. Dit is een internationaal gebruikte en afgestemde indicator voor gezondheidsbeperking.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.