Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Eenzaamheid’.
Eenzaam:
Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.
Vragenlijst:
De eenzaamheidsschaal die gebruikt is is de meest bekende Nederlandse vragenlijst om eenzaamheid te meten. Ook buiten Nederland gebruiken onderzoekers in meer dan twintig andere landen de eenzaamheidsschaal (Gierveld-de Jong & van Tilburg 2007).
De eenzaamheidsschaal bestaat uit 11 uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Voorafgaand aan de uitspraken staat de vraag: ”Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u zoals u de laatste tijd bent van toepassing is?” met de toelichting ”U kunt antwoorden met nee min of meer ja”. Een uitspraak voor het meten van emotionele eenzaamheid is bijvoorbeeld ”Ik mis een echte goede vriend of vriendin”. Sociale eenzaamheid wordt gemeten met onder andere de uitspraak: ”Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht”.
Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens drie van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ”ernstig eenzaam”.
Niet eenzaam: score 0-2
Matig eenzaam: score 3-8
Ernstig eenzaam: score 9-10
Zeer ernstig eenzaam: score 11
De vragenlijst is bedoeld voor onderzoek onder grote groepen mensen. De eenzaamheidsschaal is niet toepasbaar voor het stellen van een diagnose van afzonderlijke personen.
Indicator code: GGEES217
Let op: de percentages zijn gebaseerd op een modelmatige schatting.
Ernstig/zeer ernstig eenzaam:
Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich ernstig eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.
Vragenlijst:
De eenzaamheidsschaal die gebruikt is is de meest bekende Nederlandse vragenlijst om eenzaamheid te meten. Ook buiten Nederland gebruiken onderzoekers in meer dan twintig andere landen de eenzaamheidsschaal (Gierveld-de Jong & van Tilburg 2007).
De eenzaamheidsschaal bestaat uit 11 uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Voorafgaand aan de uitspraken staat de vraag: ”Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u zoals u de laatste tijd bent van toepassing is?” met de toelichting ”U kunt antwoorden met nee min of meer ja”. Een uitspraak voor het meten van emotionele eenzaamheid is bijvoorbeeld ”Ik mis een echte goede vriend of vriendin”. Sociale eenzaamheid wordt gemeten met onder andere de uitspraak: ”Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht”.
Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens drie van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ”ernstig eenzaam”.
Niet eenzaam: score 0-2
Matig eenzaam: score 3-8
Ernstig eenzaam: score 9-10
Zeer ernstig eenzaam: score 11
De vragenlijst is bedoeld voor onderzoek onder grote groepen mensen. De eenzaamheidsschaal is niet toepasbaar voor het stellen van een diagnose van afzonderlijke personen.
Indicator code: GGEES209
Let op: de percentages zijn gebaseerd op een modelmatige schatting.
Emotioneel eenzaam:
Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich emotioneel eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens drie van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ”ernstig eenzaam”.
Niet eenzaam: score 0-2
Matig eenzaam: score 3-8
Ernstig eenzaam: score 9-10
Zeer ernstig eenzaam: score 11
De vragenlijst is bedoeld voor onderzoek onder grote groepen mensen. De eenzaamheidsschaal is niet toepasbaar voor het stellen van een diagnose van afzonderlijke personen.
Sociaal eenzaam:
Percentage personen van 18 jaar en ouder dat zich sociaal eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens drie van de bijbehorende items ongunstig scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Bij negen ongunstige scores is dat ”ernstig eenzaam”.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.