Definities van de regionale data over auto's en andere motorvoertuigen

Advertentie:

Definities van de regionale data over voertuigen:
Toelichting bij de regionale statistieken en de regionale voertuigdata.
Regionale data over voertuigen:
Er is veel vraag naar informatie over welke auto's per adres voorkomen. Vanwege de wet op de privacy (AVG) kan deze data helaas niet als open data verstrekt worden. De data is niet beschikbaar bij de BOVAG, RAI en RDW. Er is vanuit de RDW echter wel data beschikbaar met het aantal voertuigen per postcode, per voertuigsoort, en per energiebron (het type brandstof met daarbij voor elektrische voertuigen of deze met een stekker oplaadbaar zijn of niet). Ook het CBS publiceert enkele afgeleide statistieken met regionale voertuigdata.
Voor de regionale statistieken op AlleCijfers zijn zowel data van het CBS als data van de RDW gebruikt. Deze data worden gecombineerd op de pagina's voor Nederland en per provincie, gemeente, woonplaats, wijk, buurt en postcode weergegeven.
Regionale data met het aantal voertuigen per voertuigsoort en per type energiebron per gebied (RDW):
De RDW data komen uit het Kentekenregister dat de gegevens van alle gekentekende voertuigen in Nederland bevat en worden gepubliceerd per postcode. De dataset bevat welke voertuigsoort(en) er op elke numerieke postcode geregistreerd staan. Vervolgens wordt er per voertuigsoort een onderverdeling gemaakt naar de verschillende brandstoffen die gebruikt worden. Voor hybride voertuigen wordt er ook aangegeven of deze extern opgeladen kunnen worden middels een stekkeraansluiting of niet. Het aantal geregistreerde voertuigen wordt weergegeven voor elke onderverdeelde voertuigsoort uit het Nederlandse wagenpark.
Om de traceerbaarheid van specifieke voertuigen te voorkomen, worden alleen aantallen getoond van 10 geregistreerde voertuigen of meer. Als er minder dan 10 exemplaren van een bepaalde onderverdeelde voertuigsoort op een postcode geregistreerd staan, wordt dit aantal niet weergegeven.
Data per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt (RDW):
Door de postcode data regionaal te sommeren is hiermee data per gemeente en provincie berekend. Voor de landelijke data kan ook gebruikgemaakt worden van de totale dataset met gekentekende voertuigen met alle details. De data per woonplaats, wijk en buurt is zo goed mogelijk afgeleid van de postcode data door een verdelingsmechanisme van postcodes over woonplaatsen, wijken en buurten te hanteren. De nauwkeurigheid van deze afleiding is afhankelijk van (1) de geografische overlap tussen postcodes en de woonplaats, wijk en buurt indeling per gemeente en (2) de spreiding van het voertuig bezit in de betreffende gebieden. Hoe groter de overlap en hoe kleiner de spreiding hoe nauwkeuriger het resultaat al zijn.
Hybride auto's zonder stekker
Hybride auto's combineren een verbrandingsmotor (bijna altijd op benzine en soms op diesel of gas) met een elektrische motor. Hybride auto's worden ook HEV genoemd. HEV staat voor Hybrid Electric Vehicle. Hierbij wordt de batterij opgeladen door regeneratief remmen.
Plug-in hybride auto's (hybride met stekker)
Hybride auto's met stekker combineren net zoals hybride auto's een verbrandingsmotor met een elektrische motor. Hybride auto's met stekker worden ook PHEV genoemd. PHEV staat voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Hierbij wordt de batterij opgeladen door regeneratief remmen en kan deze ook worden opgeladen via een stekkeraansluiting.
Elektrische auto's
Dit zijn auto's die op batterij rijden en met een stekker opgeladen worden. Deze auto's worden ook BEV genoemd. BEV staat voor Battery Electric Vehicle. Dit type elektrische auto wordt alleen aangedreven door één of meerdere elektrische motoren die worden gevoed door een batterij of accu. Een BEV heeft dus geen uitlaat, geen brandstoftank en rijdt volledig op elektriciteit.
Voortuigsoorten zoals door de RDW gebruikt:
Dit is de voertuigsoort zoals deze staat geregistreerd in het kentekenregister. De Nederlandse voertuigsoort is afgeleid van de Europese voertuigcategorie.
De RDW onderscheidt momenteel de volgende voertuigsoorten: bedrijfsauto, bromfiets, bus, driewielig motorrijtuig, land- of bosbouwtrekker, mobiele machine, motorfiets, motorfiets met zijspan, motorrijtuig met beperkte snelheid, personenauto. Hieronder volgende de definities voor elke voertuigsoort:
Personenauto
Personenauto’s zijn motorvoertuigen op 4 of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen, met maximaal 9 zitplaatsen inclusief bestuurdersstoel.
Bedrijfsauto
Bedrijfsauto’s zijn motorvoertuigen op 4 of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.
Bromfiets
Een bromfiets (of brommer) is een voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 45 kilometer per uur. Een bromfiets heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ of een elektromotor met een maximumvermogen van minder dan 4 kW.
Motorfiets
Motorfietsen hebben meestal 2 wielen en mogen niet langer zijn dan 4 meter. Een scooter en een trike kunnen ook een motor zijn.
Bus
Een bus is een motorvoertuig op 4 of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen, met meer dan 9 zitplaatsen inclusief bestuurdersstoel.
Land- of bosbouwtrekker
Een land- of bouwbouwtrekker is een motorvoertuig bedoeld voor tractiedoeleinden met een minimumsnelheid van 6 kilometer per uur.
Motorfiets met zijspan
Motorfietsen met zijspan zijn motorfietsen waar nog een apart wagentje aan de zijkant van de motor is gemonteerd.
Driewielig motorrijtuig
Driewielige motorrijtuigen zijn voertuigen van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde gehandicaptenvoertuigen of motorrijtuigen met beperkte snelheid. In Nederland vallen quads ook onder de driewielige motorvoertuigen.
Motorrijtuig met beperkte snelheid
Motorrijtuigen met beperkte snelheid zijn motorvoertuigen voor het uitvoeren van specifieke van werkzaamheden en niet bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg, met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.
Mobiele machine
Een mobiele machine is een motorvoertuig speciaal voor het uitvoeren van werkzaamheden en niet bedoeld voor personen- of goederenvervoer over de weg, met een minimum snelheid van 6 kilometer per uur.
Brandstoffen / Energiebronnen zoals door de RDW gebruikt:
De energiebron is afgeleid van de nationale code voor de brandstof dan wel energiebron van de motor van een voertuig. De volgende coderingen komen voor: A = Alcohol, B = Benzine, C = LNG (Liquified Natural Gas), D = Diesel, E = Elektriciteit, G = LPG (Liquified Petroleum Gas), H = CNG (Compressed Natural Gas, aardgas), W = Waterstof.
Elektriciteit is geen brandstof maar een energiebron. Om aan kunnen geven dat het voertuig voorzien is van een elektromotor wordt de "E" in het veld voor brandstof gebruikt.
In de weergave van de regionale data op AlleCijfers zijn voertuigen met meer dan één brandstof in sommige gevallen samengenomen. Zo zijn voertuigen met alle combinaties met gas hernoemd naar gas, alle combinaties met elektrisch (voornamelijk benzine en elektrisch en enkele diesel of aardgas en elektrisch) zijn hybride genoemd, alle combinaties met alcohol zijn alcohol genoemd en alle combinaties met waterstof zijn waterstof genoemd.
Het onderscheid tussen hybride en hybride met stekker is op basis van de indicator of een voertuig extern oplaadbaar is gemaakt. In de gekentekende brandstof gegevens van de RDW is ook nog de klasse van hybride elektrische voertuigen terug te vinden, te weten: OVC-HEV = Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig / NOVC-HEV = Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig / OVC-FCHV = Off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig / NOVC-FCHV = Not off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig. Dit specifieke onderscheid is in de regionale voertuigdata niet gemaakt.
Regionale data over voertuigen van het CBS:
Het CBS publiceert enkele voertuigstatistieken in de kerncijfers per gemeente, wijk en buurt:
Motorvoertuigen:
De motorvoertuigen betreffen personenauto's, bedrijfsauto’s en motortweewielers op 1 januari. Aanhangwagens en opleggers zijn niet meegerekend. De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek van de Motorvoertuigen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari in het kentekenbestand voorkomen. Het aantal geregistreerde motorvoertuigen is inclusief voertuigen van lease- en verhuurbedrijven. Deze motorvoertuigen staan geregistreerd op het adres van het lease- of verhuurbedrijf. De motorvoertuigen die staan ingeschreven op postbusadressen zijn niet meegeteld bij de aantallen van de wijken en buurten, maar wel in de gemeentelijke totalen. De wijken en buurten tellen daarom niet altijd op tot gemeenten. De gemeentelijke totalen komen overeen met de Regionale Kerncijfers Nederland.
Aantal personenauto's totaal:
Personenauto's zijn gedefinieerd als motorvoertuigen voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). Hieronder vallen personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens en campers. Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen:
Bedrijfsmotorvoertuig: motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers. Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen. Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar in de wijk en buurt data van 2013 tot en met 2016, daarna zijn ze uit de datasets gehaald.
Aantal motorfietsen:
Motorfiets: Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Het aantal personenauto's per (particulier) huishouden:
De personenauto's worden regionaal ingedeeld met behulp van de kentekenregistratie. Personenauto's die geregistreerd staan op het adres van het lease- of verhuurbedrijf vertekenen daarom de autodichtheid per huishouden. Het aantal personenauto's per huishouden is vermeld bij minimaal 50 huishoudens en bij een waarde van maximaal 2,5 personenauto’s per huishouden.
Gebruikte open data bronnen en verdere definities

De regionale data zijn samengesteld op basis van de regionale indelingen en cijfers die door het CBS als open data zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn ze aangevuld met regionale data van DUO, het Kadaster, de Open State Foundation, de Kiesraad, het PBL, de politie, de RDW, Rijkswaterstaat, het RIVM en de RVO.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.