Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Sporten en bewegen’.
Voldoet aan beweegrichtlijn:
Percentage personen dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Personen vanaf 18 jaar dienen minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning te verrichten verspreid over diverse dagen zoals wandelen en fietsen en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Voorkom veel stilzitten.
In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is de zogeheten Short Questionnaire to Assess Health enhancing physical activity (SQUASH) opgenomen. Deze vragenlijst is ontwikkeld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie duur en intensiteit van de diverse deelvormen van lichamelijke activiteit.
Wekelijkse sporters:
Percentage personen dat minimaal 1 keer per week aan sport doet.
Lopen en/of fietsen naar school of werk:
Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of werk gaat.
Lopen naar school of werk:
Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week lopend naar school of werk gaat.
Fietsen naar school of werk:
Percentage personen van 18 tot 65 jaar dat (deels) één of meer dagen per week fietsend naar school of werk gaat.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.