Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’, ‘mantelzorger’, ‘mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)’ en ‘mantelzorg ontvangen nu (65+)’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Hulp aan anderen’.
Vrijwilligerswerk:
Percentage personen dat de vraag ”Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging kerkbestuur school) onbetaald wordt uitgevoerd” met ’ja’ beantwoordt.
Mantelzorger:
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week. Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving zoals een partner kind of vriend als deze persoon voor langere tijd ziek hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen wassen en aankleden gezelschap houden vervoer geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.