Definities van de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de regionale gezondheidsmonitor

Advertentie:

Definities van de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’:
Toelichting bij de regionale cijfers uit de gezondheidsmonitor in de categorie ‘Sociale aspecten’.
Matig/veel regie over eigen leven:
Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat matig of veel regie over eigen leven ervaart. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen.
Vragenlijst:
Deze indicator is gebaseerd op een vraag met 7 stellingen. De antwoorden worden samengevat in een score tussen de 7-35.
7 t/m 19: onvoldoende eigen regie
20 t/m 35: matig of veel regie over eigen leven.
Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 ’Helemaal mee eens’; 2 ’Meestal’; 3 ’Niet mee eens niet mee oneens’; 4 ’Niet mee eens’; 5 ’Helemaal mee oneens’.
Bij antwoord 1 ’Helemaal mee eens’ krijg je in dit geval de laagste score 1 bij antwoord 5 ’Helemaal mee oneens’ krijgt de hoogste score 5.
Het betreft de volgende stellingen:
Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen
Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen
Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen
Ik voel me vaak hopeloos bij het omgaan met de problemen van het leven.
Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben.
Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af
Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen er op heb gezet.
Moeite met rondkomen:
Percentage personen dat moeite heeft met rondkomen.
Ernstige geluidhinder door buren:
Percentage personen van 18 jaar en ouder dat ernstige geluidhinder ervaart door buren.
Gebruikte open data bronnen, verdere definities en gerelateerde pagina's

Op de pagina over de gezondheidszorg is het mogelijk om de data uit de gezondheidsmonitor tussen Nederland, provincies en gemeenten te vergelijken.

De regionale data uit de gezondheidsmonitor zijn samengesteld op basis van cijfers die door het RIVM in samenwerking met het CBS als open data zijn gepubliceerd.

De bronvermelding en de definities van alle onderwerpen uit de gezondheidsmonitor zijn te vinden op de achtergrondpagina over de gezondheidsgegevens per gemeente, wijk en buurt obv de gezondheidsmonitor van het RIVM met de definities van alle onderwerpen.

Het overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt is in de tabel met het overzicht van de gebruikte bronnen te vinden. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.