Misdaad in cijfers en grafieken

Maandelijkse misdaden per categorie in Nederland en per provincie
De politie registreerde in april 2024 in heel Nederland 64.219 misdrijven, zo blijkt uit misdaadcijfers van de afgelopen maand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


De misdaadgegevens komen van de politie en zijn bijgewerkt tot en met 15 mei 2024. Bekijk meer misdaaddata op de pagina's over Nederland, per provincie of per gemeente, woonplaats, wijk of buurt.

Misdaad regionaal

Advertentie:

Afbeelding van een verbodentoegangsbord met de tekst ‘EIGEN TERREIN Verboden toegang voor onbevoegden Art. 461 W.v.S.’.
Misdaad totaal per maand
Er zijn in april 2024 in totaal 64.219 misdrijven in Nederland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand over de afgelopen 6 jaar.

De misdaadgegevens komen van de politie en worden maandelijks bijgewerkt.

Misdaad per categorie per maand
De meest voorkomende soorten misdrijven in Nederland in april 2024 zijn diefstal (28.583 meldingen) en verkeersovertredingen (10.340 meldingen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Grafiek met het aantal geregistreerde misdaden in Nederland per categorie delicten. De data worden maandelijks bijgewerkt, de meest recente data zijn op 15 mei 2024 door de politie gepubliceerd. Gebruik het filter boven de grafiek om een maand en jaar te kiezen.

Bovenstaande grafiek toont het aantal delicten per maand en per categorie. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Misdrijven uitgesplitst naar soort delict

De onderstaande grafieken tonen het aantal geregistreerde misdaden per jaar en naarsoort delict. Gebruik de filters boven de grafieken om de gegevens voor Nederland, een provincie of gemeente te tonen.

Cybercrime
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per jaar in de categorie ‘Cybercrime’.

Sterke stijging van cybercriminaliteit in de afgelopen jaren:

De politie merkt op dat de samenstelling van de misdaadcijfers sinds de coronapandemie in 2029 blijvend lijkt te zijn veranderd. De ‘klassieke misdaad’ is licht toegenomen sinds het einde van de coronapandemie, maar blijft laag in vergelijking met 2019. Vorig jaar waren er 43 procent minder overvallen, het totaal aantal kwam uit op 670, het laagste ooit. Het aantal woninginbraken daalde ook fors met 38 procent tot ruim 24.000 en er waren bijna 2.500 straatroven, een daling van 34 procent ten opzichte van 2019. Mensen werkten massaal thuis, wat de beste beveiliging bleek tegen criminelen. Er was daardoor ook meer toezicht in de wijken. En winkels die verplicht gesloten moesten blijven, konden niet worden overvallen.

Er is een opvallende verschuiving van de misdaad naar de online wereld zichtbaar. Tijdens de coronamaatregelen was er al een enorme toename te zien in online oplichting en fraude, en dat blijft zo. In 2019 waren er 4.715 aangiftes van cybercriminaliteit, in 2022 waren dat er bijna drie keer zoveel: 13.949, bijna net zoveel als in 2021 tijdens de coronapandemie. De politie geeft aan dat er veel nieuwe cyberboeven bijkomen doordat de kennis om online misdrijven te plegen breed wordt gedeeld en omdat het gemakkelijk is om vanuit huis te doen.

Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Cybercrime’:

Cybercrime:
Cybercrime / Computercriminaliteit: Alle vormen van bezitsaantasting waarbij de computer het middel tot plegen is.
Diefstal
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Diefstal’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Diefstal/inbraak woning’, ‘Diefstal/inbraak box/garage/schuur’, ‘Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen’, ‘Diefstal van motorvoertuigen’, ‘Diefstal van brom- snor- fietsen’, ‘Zakkenrollerij’, ‘Diefstal af/uit/van ov. voertuigen’, ‘Diefstallen (water)’, ‘Overige vermogensdelicten’, ‘Diefstal/inbraak bedrijven enz.’ en ‘Winkeldiefstal’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Diefstal’:

Diefstal/inbraak woning:
Diefstal in / uit woning (gekwalificeerd): Diefstal is het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom. Diefstal komt in vele vormen voor. Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een ruimte waar men woont alsmede de schuren boxen garages bergingen etc. die men rechtstreeks vanuit de woning kan betreden. Of een ruimte een woning is wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke kenmerken zoals de bouw en de aanwezigheid van een bed en ander huisraad maar ook door de daaraan werkelijk gegeven bestemming. Met andere woorden de bewoningswil (dus de intentie van de gebruiker). De woning hoeft niet als huis gebouwd te zijn. Tal van woningen bevinden zich in woonwagens en woonschepen. Een schip of een tent caravan tuinhuis keet of barak kan (gedeeltelijk) als woning zijn ingericht en de rechtstreeks bereikbare gedeelten gelden dan als deel van de woning (Zie Wet tot Binnentreden).
Diefstal in / uit woning (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zoals beschreven in A20 maar zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een ruimte waar men woont alsmede de schuren boxen garages bergingen etc. die men rechtstreeks vanuit de woning kan betreden.
Diefstal met geweld in / uit woning (gekwalificeerd): Diefstal zoals gedefinieerd in A20 vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen.
Diefstal met geweld in / uit woning (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zoals gedefinieerd in A30 vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen.
Diefstal/inbraak box/garage/schuur:
Diefstal in / uit box / garage / schuur (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum uit particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.
Diefstal in / uit box / garage / schuur (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes / erf.
Diefstal met geweld in / uit box / garage / schuur (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren / boxen / garages / tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.
Diefstal met geweld in / uit box / garage / schuur (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren / boxen / garages / tuinhuisjes / erf voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum.
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen:
Diefstal uit / vanaf personenauto: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. De personenauto dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf A23 of A32. Diefstallen vanaf / uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar vallen onder A12 (diefstal ook braak uit / vanaf andere vervoermiddelen).
Diefstal met geweld uit / vanaf personenauto: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal van motorvoertuigen:
Diefstal personenauto: Diefstal van een personenauto op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal motor: Diefstal van een motorfiets op de openbare weg of voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal vrachtauto / bestelauto: Diefstal van een auto voor vrachtvervoer of een auto (met grijs kenteken) die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal van personenauto met geweld: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een personenauto die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
Diefstal met geweld motor: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een motorfiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
Diefstal met geweld vrachtauto / bestelauto: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een auto voor vrachtvervoer of een auto die alleen voorin met zitplaatsen is uitgerust en verder is ingericht voor het vervoer van goederen die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
Diefstal van brom- snor- fietsen:
Diefstal fiets: Diefstal van een fiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal bromfiets / snorfiets: Diefstal van een bromfiets of snorfiets op de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal met geweld fiets: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een fiets die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
Diefstal met geweld bromfiets / snorfiets: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een voertuig op wielen dat door een mechanische kracht wordt voortbewogen en waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 49 cc is die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats.
Zakkenrollerij:
Zakkenrollerij / tassenrollerij: Heimelijk (dus zonder geweld of bedreiging met geweld) wegnemen van geld en / of andere goederen op of aan het lichaam gedragen of uit kleding die door het slachtoffer gedragen wordt. Voor tassenrollerij dient het weggenomen goed in een (rug- / plastic- / of andere) tas gezeten te hebben. Die tas moet gedragen zijn door de betrokkene. Indien de tas etc. is neergezet of neergelegd op een tafeltje nabij het slachtoffer is er sprake van eenvoudige diefstal. Indien de persoon het goed vasthoudt en het wordt met (bedreiging met) geweld uit de handen genomen is het straatroof. Als het tijdens het wegnemen door de drager bemerkt wordt is sprake van eenvoudige diefstal.
Diefstal af/uit/van ov. voertuigen:
Diefstal uit / vanaf andere vervoermiddelen: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit een vervoermiddel niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Het vervoermiddel moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. Als het vervoermiddel zich bevindt in een schuur is het diefstal uit schuur.
Diefstal ander vervoermiddel: Diefstal van een vervoermiddel (anders dan een personenauto motorfiets fiets bromfiets / snorfiets vrachtauto bestelauto of vaartuig) voor vervoer over land van personen en / of goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats. Ook diefstal van een bus of touringcar valt hieronder.
Diefstal met geweld uit / vanaf ander vervoermiddel: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een vervoermiddel niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.
Diefstal met geweld ander vervoermiddel: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en / of goederen (niet zijnde een personenauto motor fiets bromfiets / snorfiets vrachtauto en bestelauto) die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats. Ook autobussen en touringcars vallen hier onder.
Diefstallen (water):
Diefstal uit/vanaf vaartuig: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit het vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Als het betreffende vervoermiddel zich bevindt op een locatie waarvoor een aparte maatschappelijke klasse beschikbaar is geldt een andere maatschappelijke klasse. Bij voorbeeld diefstal vanaf een vaartuig wat in de winterstalling ligt. We gebruiken het vaartuig zelf als locatie bij voorbeeld bij een mishandeling of verkeersongeval op een veerboot. Het vervoermiddel wat zich doorgaans niet permanent in of op het water bevindt is een goed.
Diefstal vaartuig: Diefstal van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot) vanaf openbaar vaarwater of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats.
Diefstal met geweld uit/vanaf vaartuig: De diefstal (ook d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit / vanaf een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kunt verplaatsen (niet zijnde een woonboot). Het vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan het openbaar water of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.
Diefstal met geweld vaartuig: De diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel waarmee je je op of onder het water kan verplaatsen (niet zijnde woonboot) die gepleegd is op of aan openbaar water of een openbaar toegankelijke plaats.
Overige vermogensdelicten:
Diefstal in/uit andere gebouwen (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum uit een ander gebouw dan een woning box / garage / schuur / tuinhuis winkel bedrijf / kantoor sportcomplex hotel / pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Er worden twee categorieën diefstal onderscheiden: eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal. Een gekwalificeerde diefstal wordt zwaarder bestraft omdat er sprake is van een omstandigheid of omstandigheden die de diefstal ernstiger maken.
Diefstal in/uit andere gebouwen (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum uit een gebouw. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in / uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning box etc. winkel bedrijf sportcomplex school hotel / pension).
Diefstal van een dier: Diefstal van een dier gepleegd op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats of weiland.
Verduistering (evt. In dienstbetrekking): Het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welks goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.
Heling: Het afnemen verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.
Chantage / afpersing: Chantage is het door bedreiging met bekendmaking van ware of verzonnen feiten of met vernietiging of verminking van gegevens dwingen tot de afgifte van goed of geld of tot aangaan of tenietdoen van een schuld of tot het beschikbaarstellen van waardevolle gegevens. Het drukmiddel is hier dus informatie. Afpersing is door (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot de afgifte van enig goed.
Overige (eenvoudige) diefstal: Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.
Overige gekwalificeerde diefstal: Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum die niet kan worden ondergebracht bij een andere beschikbare maatschappelijke klasse.
Diefstal met geweld in/uit andere gebouwen (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit een ander gebouw dan een woning box / garage / schuur / tuinhuis winkel bedrijf / kantoor sportcomplex hotel / pension of school. De diefstallen d.m.v. braak van of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.
Diefstal met geweld in/uit andere gebouwen (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal uit een gebouw voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstal in of uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Hieronder vallen alle diefstallen in / uit gebouwen die niet gespecificeerd zijn onder de andere definities (dus niet in: woning box etc. winkel bedrijf sportcomplex school hotel / pension). De toegang tot het gebouw etc. is verkregen zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum.
Overige diefstallen met geweld: Alle diefstallen met braak verbreking voorafgegaan vergezeld van of gevolgd door geweld die niet onder specifieke andere maatschappelijke klasse vallen.
Diefstal/inbraak bedrijven etcetera:
Diefstal in/uit winkel (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit winkel die op dat moment niet voor publiek geopend was. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal in/uit sportcomplex (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een sportcomplex (=geheel van terreinen gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal in/uit hotel/pension (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
Diefstal in/uit school (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Een school is elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school de opleidings- of instructieruimte in bv het hoofdbureau van politie wordt niet als school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal in/uit school (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordtniet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.
Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum in / uit een bedrijf of kantoor. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.
Diefstal in/uit hotel/pension (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
Diefstal in/uit sportcomplex (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum uit een sportcomplex (=geheel van terreinen gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. 2.5.1 Diefstal / inbraak bedrijven en instellingen
Diefstal met geweld in/uit winkel (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit winkel. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. Of de winkel op dat moment voor het publiek geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal met geweld in/uit sportcomplex (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een sportcomplex (=geheel van terreinen gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal met geweld in/uit hotel/pension (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in / uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
Diefstal met geweld in/uit school (gekwalificeerd): Diefstal d.m.v. braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum) is bepalend.
Diefstal met geweld in/uit school (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling / instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.
Diefstal met geweld in/uit bedrijf/kantoor (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstallen in / uit een bedrijf of kantoor voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang is verkregen zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.
Diefstal met geweld in/uit hotel/pension (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal uit een hotel of pension voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot het hotel of pension etc. is verkregen zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.
Diefstal met geweld in/uit sportcomplex (eenvoudig niet gekwalificeerd): Diefstal uit een sportcomplex (=geheel van terreinen gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport) voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstallen in / uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De toegang tot het sportcomplex etc. is verkregen zonder braak verbreking inklimming valse sleutel valse order of vals kostuum.
Winkeldiefstal:
Winkeldiefstal: Diefstal van uitgestalde voor de verkoop bestemde goederen uit of nabij een winkel gedurende de openingstijden.
Winkeldiefstal met geweld: Diefstal voorafgegaan vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen van uitgestalde voor de verkoop bestemde goederen uit of nabij een winkel gedurende de openingstijden.
Discriminatie
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per jaar in de categorie ‘Discriminatie’.

Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Discriminatie’:

Discriminatie:
Discriminatie: Elke vorm van onderscheid elke uitsluiting beperking of voorkeur die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek economisch sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast.
Drugsdelicten
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Drugsdelicten’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Drugs/drankoverlast’ en ‘Drugshandel’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Drugsdelicten’:

Drugs/drankoverlast:
Overige drugsdelicten: Overige drugsdelicten met name in- en uitvoer van middelen genoemd in de Opiumwet.
Drugshandel:
Bezit hard-drugs (lijst 1): Het bezitten van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
Bezit softdrugs (lijst 2): Het bezitten van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
Handel e.d. hard-drugs (lijst 1): Het verhandelen van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
Handel e.d. softdrugs (lijst 2): Het verhandelen van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
Vervaardigen hard-drugs (lijst 1): Het vervaardigen van middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet.
Vervaardigen softdrugs (lijst 2): Het vervaardigen van middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet.
Geweld en mishandeling
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Geweld en mishandeling’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Openlijk geweld (persoon)’, ‘Bedreiging’, ‘Mishandeling’, ‘Mensenhandel’, ‘Burengerucht (relatieproblemen)’, ‘Huisvredebreuk’ en ‘Mensensmokkel’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Geweld en mishandeling’:

Openlijk geweld (persoon):
Openlijke geweldpleging tegen personen: Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen.
Bedreiging:
Bedreiging: Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht met verkrachting met feitelijke aanranding van de eerbaarheid met enig misdrijf tegen het leven gericht met gijzeling met zware mishandeling of met brandstichting.
Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid: Alle andere misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid niet gespecificeerd onder bedreiging of gijzeling / ontvoering.
Gijzeling/ontvoering: Iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven met de bedoeling deze persoon en / of een ander te dwingen iets te doen of te laten.
Stalking: Het stelselmatig volgen of lastigvallen van een persoon.
Mishandeling:
Eenvoudige mishandeling: Iemand opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen.
Zware mishandeling: Iemand opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen.
Mensenhandel:
Mensenhandel uitbuiting in strafbare activiteiten: Mensenhandel uitbuiting in strafbare activiteiten.
Mensenhandel gedwongen orgaanverwijdering: Mensenhandel gedwongen orgaanverwijdering.
Mensenhandel arbeidsuitbuiting: Mensenhandel arbeidsuitbuiting.
Mensenhandel overige vormen van uitbuiting: Mensenhandel overige vormen van uitbuiting.
Mensenhandel sexuele uitbuiting: Mensenhandel sexuele uitbuiting.
Burengerucht (relatieproblemen):
Overtreding huisverbod: Het overtreden van een opgelegd huisverbod dat wil zeggen het zich bevinden op / in de locatie waarvoor het huisverbod geldt waaronder het zoeken van contact o.a. ook email en telefonisch contact na een huisverbod.
Huisvredebreuk:
Huisvredebreuk: Wederrechtelijk binnendringen in een woning besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik of wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op eerste vordering van de rechthebbende verwijderen uit die woning.
Mensensmokkel:
Mensensmokkel: Het onwettig en/of georganiseerd smokkelen van mensen over internationale grenzen heen.
Milieu overtredingen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Milieu overtredingen’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Inrichting Wet Milieubeheer’, ‘Bodem’, ‘Water’, ‘Afval’, ‘Bouwstoffen’, ‘Mest’, ‘Transport gevaarlijke stoffen’, ‘Vuurwerk’, ‘Bestrijdingsmiddelen’, ‘Natuur en landschap’, ‘Ruimtelijke ordening’, ‘Dieren’ en ‘Voedselveiligheid’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Milieu overtredingen’:

Inrichting Wet Milieubeheer:
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Inrichtingen wet milieubeheer: Alle strafbare handelingen met betrekking tot inrichtingen aangaande de Wet milieubeheer m.u.v. vuurwerk geluid horeca en opslag mest.
Inrichtingen vuurwerk: Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen.
Bodem:
Op/in bodem brengen afvalstoffen: Het in de bodem brengen cq op de bodem leggen en storten van afval buiten een inrichting.
Afval drugslab: Afval drugslab
Bodembescherming: Het zonder nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging verrichten van handelingen waardoor de bodem kan worden/wordt verontreinigd met uitzondering van mest. (art. 13 Wet bodembescherming) (Zorgplicht)
Ontgrondingen: Het verrichten van handelingen waardoor de hoogteligging van de bodem (terrein of waterbodem) wordt verlaagd (artikel 3 Ontgrondingenwet)
Ondergrondse tanks: Elke handeling met betrekking tot ondergrondse tanks. (besluit opslaan in onder-grondse tanks - BOOT).
Bodemsanering: Alle strafbare handeling betrekking hebbende op bodemsanering
Water:
Verontreinigingen oppervlaktewater: Alle handelingen waardoor het oppervlaktewater al of niet via een werk wordt verontreinigd.
Slootdemping: Een slootdemping zonder- of in strijd met ontheffing / vergunning
Afval:
Afvaltransport: De overtreding met betrekking tot nationaal en internationaal afvaltransport.
Huishoudelijk afval aanbieden/doorzoeke/inzamelen: Alle overtredingen benoemd in de Wet milieubeheer en/of de plaatselijke verordening(en) met betrekking tot huishoudelijk afval.
Afval verbranden: Het buiten een inrichting verbranden van afvalstoffen. (geen vuurtje stoken als baldadigheid)
Autowrak (milieu): Het aanwezig hebben buiten een inrichting van auto- en andere voertuigwrakken op een voor publiek zichtbare plaats en het zich ontdoen van een wrak aan een ander dan erkend inzamelaar auto- en voertuigwrakken.
Afvallozing in riool: Alle lozingen van afval op/in riool. Hieronder valt niet de rechtstreekse lozing in oppervlaktewater
Afvalstoffen inzamelen: Alle strafbare handeling met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen benoemd in de Wet milieubeheer en/of provinciale verordeningen
Asbest: Alle overtredingen aangaande het op onjuiste wijze slopen bewerken en afvoeren en inzamelen van asbest buiten inrichtingen
Bouwstoffen:
Bouw- en sloopafval: Alle overtredingen aangaande het slopen bewerken en afvoeren van bouw- en sloopafval buiten inrichtingen met uitzondering van asbest. (geldt zowel voor gebouwen als infrastructurele werken)
Bouwstoffen op of in de bodem: Alle handelingen in strijd met het bouwstoffenbesluit
Bouwstoffen in oppervlaktewater: Alle handelingen in strijd met het bouwstoffenbesluit
Mest:
Uitrijden mest: Alle overtredingen mbt het uitrijden en overige toepassingen van meststoffen.
Opslag mest: Alle overtredingen met betrekking tot de opslag van meststoffen
Vervoer mest: Alle overtredingen mbt het vervoer van meststoffen
Transport gevaarlijke stoffen:
Transport gevaarlijke stoffen over de weg: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
Transport gevaarlijke stoffen over binnenwater: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
Transport gevaarlijke stoffen over de rijn: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
Transport gevaarlijke stoffen over zee: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afva
Transport gevaarlijke stoffen over het spoor: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
Transport gevaarlijke stoffen door de lucht: Alle handelingen in strijd met voorschriften zoals verkeerd geladen geen/verkeerde aanduiding op voertuig geen gevarenkaart brandblusser verbandtrommel verkeerde verpakking/etikettering etc. (Wet vervoer gevaarlijke stoffen muv vuurwerkzaken en afvalstoffen).
Cfk (handel in-/uitvoer vullen): Alle strafbare handelingen met betrekking tot Cfk’s.
Koelinstallatie: Het in gebruik hebben van een voertuig waarin een koelinstallatie in werking is die niet voldoet aan de gestelde eisen
Vuurwerk:
Transport vuurwerk: De illegale in- of uitvoer alsmede het transport van vuurwerk in strijd met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
Bezitten/vervaardigen/voorhanden hebben/afleveren vuurwerk: Het illegaal bezitten vervaardigen of voorhanden hebben en afleveren van (consumenten) vuurwerk.

Advertentie:

Misdrijven tegen het openbaar gezag
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per jaar in de categorie ‘Misdrijven tegen het openbaar gezag’.

Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Misdrijven tegen het openbaar gezag’:

Aantasting openbare orde:
Overige delicten openbare orde: Alle niet nader gespecificeerde overtredingen genoemd in hoofdstuk 4 van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de openbare orde).
Wederspannigheid (verzet): Het zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijk voorschrift of op zijn verzoek bijstand verlenen.
Niet voldoen aan bevel/vordering: Het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten alsmede het beletten belemmeren of verijdelen van handelingen ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift.
Overige misdrijven tegen het openbaar gezag: Alle andere niet met name genoemde overtredingen van hoofdstuk 6 Wetboek van Strafrecht (Misdrijf tegen het Openbaar Gezag en Meineed).
Valse identiteit opgeven: Het door het bevoegd gezag naar de personalia gevraagd opgeven van een valse naam voornaam geboortedatum geboorteplaats adres waarop hij / zij in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats. 3.7.1 Discriminatie3.7.1 Discriminatie
Moord
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per jaar in de categorie ‘Moord’.

Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Moord’:

Moord doodslag:
Doodslag/moord: Het opzettelijk een ander van het leven beroven.
Euthanasie: Het op hun eigen verzoek bewust beëindigen van het leven van personen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Overige misdrijven tegen het leven: Alle andere misdrijven tegen het leven niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
Illegale abortus: Het illegaal opzettelijke onderbreken van de zwangerschap van een vrouw.
Behulpzaam bij zelfmoord: Het opzettelijk aanzetten tot zelfmoord behulpzaam zijn bij zelfdoding of middelen daartoe verschaffen.
Oplichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Oplichting’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Bijzondere wetten’, ‘Leefbaarheid (overig)’, ‘Vreemdelingenzorg’, ‘Horizontale fraude’, ‘Verticale fraude’ en ‘Fraude (overig)’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Oplichting’:

Bijzondere wetten:
Misdrijven wet op de kansspelen: Alle misdrijven genoemd in de Wet op de Kansspelen.
Telecommunicatiewet: Alle misdrijven genoemd in de Telecommunicatiewet
Misdrijven anders: Alle misdrijven die niet onder een andere maatschappelijke klasse vallen.
Witwassen: Het door criminaliteit verkregen geld legaal investeren of beleggen.
Leefbaarheid (overig):
Lokaalvredebreuk: Het wederrechtelijk binnendringen in een voor een openbare dienst bestemd lokaal of wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op eerste vordering van de rechthebbende verwijderen uit dat lokaal.
Vreemdelingenzorg:
Als ongewenst verklaarde vreemdeling in NL bevinden: De vreemdeling weet of kan weten dat zijn verblijf in Nederland niet rechtmatig is.
Horizontale fraude:
Fraude met betaalproducten: Het opzettelijk vervalsen bezitten gebruiken vervoeren en / of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.
Intellectueeleigendom-fraude / namaakgioederen: Rechten op intellectuele creaties zoals een product uitvinding softwareprogramma merknaam muziekstuk of literair werk worden intellectueel eigendom genoemd. Alleen degene die over het intellectueeleigendomsrecht beschikt mag het product produceren de merknaam hanteren het muziekstuk vastleggen het boek publiceren et cetera. In de meeste gevallen van intellectueel eigendomsfraude is sprake van het namaken van merkgoederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude / namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij).
Identiteitsfraude: Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen toe-eigenen bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan. Identiteitsfraude is veelal een faciliterend delict maar onder omstandigheden ook zelfstandig strafbaar.
Overige horizontale fraude: Alle niet onder de overige categorieën te classificeren incidentele enkelvoudige of meer regio-specifieke fraudegevallen.
Verzekerings en assurantiefraude: Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden teneinde zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade.
Faillissementsfraude: Faillissementsfraude is fraude die opzettelijk of verwijtbaar wordt gepleegd voorafgaand tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf inclusief het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.
Krediet- hypotheek- en depotfraude: Krediet- hypotheek- en depotfraude hebben gemeen dat de fraudeur - indien deze juiste gegevens opgeeft - niet in aanmerking komt voor een specifieke vorm van financiering. Om toch een hypotheek krediet of geld uit een depot te kunnen ontvangen wordt onware informatie verstrekt. Bijvoorbeeld de schijn wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is. Depotfraude houdt bijvoorbeeld in dat een aannemer een te hoog bedrag factureert dat de bank vervolgens uit het bouwdepot aan de aannemer betaalt.
Aquisitiefraude: Acquisitiefraude is het stelselmatig benaderen van aan het economische verkeer deelnemende organisaties door malafide advertentiebureaus uitgeverijen adviesbureaus of personen handelend in opdracht van dit soort bedrijven met als doel het onder valse voorwendselen verkrijgen van (advertentie) opdrachten door het misleiden van werkzame personen binnen die organisaties teneinde daar een financieel voordeel mee te behalen. Spookfacturen (offertes met het uiterlijk van een factuur) worden ook onder acquisitiefraude geschaard
Vastgoedfraude: Bij de bouw verbouwing koop en verkoop van vastgoed zijn vaak verschillende partijen betrokken. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten kansen om te frauderen. Opdrachtgevers die een ander bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke aannemerskosten en het verschil in eigen zak steken aannemers die aan verschillende projecten tegelijkertijd werken terwijl slechts een verbouwing wordt gefactureerd en vastgoed tegen een te lage prijs doorverkopen zijn verschillende vormen van vastgoedfraude. Alle varianten hebben gemeen dat sprake is van onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven bezit en het gebruik van vastgoedobjecten waardoor de fraudeur winst maakt. Vastgoedfraude is ook vaak een faciliterende vorm van fraude en gaat niet zelden samen met hypotheekfraude.
Fraude met kilometertellers: Fraude met kilometertellers betreft het wijzigen of doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig beïnvloeden of doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand. De tellerstand kan zowel naar boven als naar beneden gewijzigd worden waardoor een onjuiste waarde van de auto wordt verkregen. Door zowel het opwaarderen als afwaarderen van een tellerstand kan onder omstandigheden onrechtmatig voordeel verkregen worden door bijvoorbeeld een te hoge verkoopwaarde of te lage invoerheffingen.
Fraude in de zorg: Van fraude in de zorg wordt gesproken indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen. Artsen paramedici en ziekenhuizen die niet-uitgevoerde (of op andere wijze uitgevoerde) behandelingen in rekening brengen en fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Bemiddelaars steken soms een deel van die budgetten in eigen zak.
Fraude met onlinehandel: Fraude kan voorkomen bij het online aanschaffen van producten (op Marktplaats.nl bijvoorbeeld) ofwel er wordt (stelselmatig) niet betaald of er wordt (stelselmatig) niet geleverd. Ook gegevens die digitaal worden opgevraagd kunnen worden gemanipuleerd om hiermee voordeel te behalen.
Voorschotfraude: In het geval van voorschotfraude worden slachtoffers benaderd via e-mail. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd zoals een deel van de winst of een loterijuitkering. In ruil daarvoor geven slachtoffers eerst een financieel voorschot of verstrekken ze persoonlijke informatie. (Ook wel bekend als 419-fraude datingfraude loterij-fraude et cetera).
Telecomfraude: Elke vorm van misbruik van een telecommunicatievoorziening waardoor de integriteit van de telecommunicatie infrastructuur wordt of kan worden aangetast dan wel het verrichten van enige frauduleuze handeling teneinde een telecommunicatie dienstverlening te verkrijgen waardoor enig nadeel kan ontstaan en waarbij de gedragingen of het nalaten is te kwalificeren als een overtreding van het Wetboek van strafrecht en / of een bijzondere wet. Denk aan roaming fraude abonnementsfraude met betrekking tot belhuizen dealer fraude ghosting subscription fraude en premium rate services fraude.
Beleggingsfraude: Beleggingsfraude
Verticale fraude:
Uitkeringsfraude: Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende uitkeringswetgeving.
Subsidiefraude: Fraude bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften betreffende subsidie.
Overige verticale fraude: Overige verticale fraude
Fraude (overig):
Oplichting: Iemand bewegen een goed af te staan of een dienst te verlenen gegevens ter beschikking te stellen of tot het aangaan of teniet doen van een schuld door bedrog en / of leugens om zich daarmee te bevoordelen.
Flessentrekkerij: Iemand die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen zonder deze volledig te betalen.
Overig bedrog: Alle andere misdrijven genoemd in titel 25 WvSr. niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
Vals geld aanmaken: Het opzettelijk namaken of vervalsen van geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.
Vals geld uitgeven: Het opzettelijk uitgeven van vervalst geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.
Vervalsingen overig: Alle andere misdrijven genoemd in titel 10 niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.
Vervalsen paspoort/identiteitskaart/reisdocument: Het opzettelijk vervalsen van een reisdocument / identiteitsbewijs met de bedoeling deze als echt en onvervalst te gebruiken.
Vervalsing bankpas/giropas/cheques: Het opzettelijk vervalsen bezitten gebruiken vervoeren en/of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.
Vervalsen rijbewijs: Het opzettelijk vervalsen van een rijbewijs of gebruik maken van een vals rijbewijs met de bedoeling om dit als echt en onvervalst te gebruiken.
Valse aangifte: Het aangifte doen van een strafbaar feit wetende dat dit feit niet heeft plaatsgevonden is.
Overval
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Overval’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Straatroof’ en ‘Overval’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Overval’:

Straatroof:
Straatroof: Het met geweld of onder bedreiging met geweld (voorafgegaan vergezeld of gevolgd) wegnemen of afpersen van geld of goederen gepleegd tegen een of meer personen op de openbare weg m.u.v. geplande professionele / particuliere geld / waarde transporten. Hieronder vallen ook de berovingen gepleegd in een lift galerij binnenstraat portiek of trapportaal. Een ondernemer die geld van zijn bedrijf naar de bank brengt de bezorgers van een elektronicazaak de winkeleigenaar die met de kasopbrengst naar huis gaat en onderweg beroofd wordt vallen onder een gepland / georganiseerd waardetransport en dan is er sprake van een overval. Ook de beroving van taxichauffeurs buschauffeurs ed die zich BEVINDEN in hun voertuig vallen hieronder.
Overval:
Overval in woning: Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan vergezeld of gevolgd) wegnemen of afpersen van enig goed gepleegd tegen personen die zich in een woning bevinden.
Overval op overige objecten: Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan vergezeld of gevolgd) wegnemen of afpersen van enig goed gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand bevinden.
Overval op geld- en waardetransport: Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan vergezeld of gevolgd) wegnemen of afpersen van enig goed gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand of een professionele- en particuliere geld- en / of waardentransporten bevinden of op een gepland / georganiseerd (waarde-) transport. Van een gepland of georganiseerd waardetransport is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep.
Verkeersovertredingen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Verkeersovertredingen’.

Verkeersovertredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)

Er waren in 2022 meer dan 8 miljoen ‘Wahv verkeersovertredingen’. Dat zijn er fors meer dan de door de politie geregistreerde delicten in de categorie verkeersovertredingen.

De ‘Wahv boetes’ worden vaak opgelegd voor te hard rijden, door rood licht rijden, handheld bellen, fout parkeren/stilstaan en bellen op de fiets. De meeste verkeersboetes in 2022 zijn opgelegd voor te hard rijden. Van de in totaal opgelegde aantal van 8.153.043 boetes waren dat 6.512.086 voor het overtreden van de maximum snelheid. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met handhaving op kenteken. Veel van de overtredingen worden geautomatiseerd vastgesteld. Bijvoorbeeld door trajectcontrolesystemen en flitspalen. En er werden in 2022 bijvoorbeeld bijna 180.000 boetes uitgekeerd aan mensen die in het verkeer hun mobiele telefoon gebruiken. Dat is een stijging van 40.000 vergeleken met 2021. Dit komt volgens de politie door de MONOcam, een camera die bestuurders vanaf een viaduct geautomatiseerd bekeurt als zij hun mobiel gebruiken.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Ongevallen (weg)’, ‘Onder invloed (lucht)’, ‘Lucht (overig)’, ‘Onder invloed (water)’, ‘Onder invloed (weg)’ en ‘Weg (overig)’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Verkeersovertredingen’:

Ongevallen (weg):
Verkeersongeval met letsel: Een gebeurtenis op een openbare weg die verband houdt met het verkeer ten gevolge waarvan letsel bij personen ontstaat waarbij een medische behandeling noodzakelijk is en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken. Indien het letsel (later) lijdt tot de dood van het slachtoffer en er een causaal verband bestaat moet wijziging plaatsvinden naar verkeersongeval met dodelijke afloop.
Verkeersongeval met dodelijke afloop: Een gebeurtenis op een openbare weg die verband houdt met het verkeer ten gevolge waarvan een persoon overlijdt en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken.
Verlaten plaats na verkeersongeval: Een verkeersongeval waarbij één van de betrokkenen met opzet wetende dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden de plaats van ongeval heeft verlaten zonder daarbij anderen de gelegenheid te bieden tot het vaststelling van zijn identiteit en voor zover hij een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wegenverkeerswet bestuurde tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.
Onder invloed (lucht):
Vliegen onder invloed drugs/medicijnen: Als cockpitpersoneel of luchtverkeersleider werkzaamheden verrichten terwijl men overeenkomstig de wetgeving strafbaar onder invloed verkeert van drugs of medicijnen.
Vliegen onder invloed alcohol: Als cockpitpersoneel of luchtverkeersleider werkzaamheden verrichten terwijl men overeenkomstig de wetgeving strafbaar onder invloed verkeert alcohol.
Lucht (overig):
Luchtvaartwet: Overtreding luchtvaartwet
Onder invloed (water):
Varen onder invloed drugs/medicijnen: Het onder invloed van drugs en / of medicijnen varen als gezagvoerder / schipper / kapitein te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie.
Varen onder invloed alcohol: Het onder invloed van alcoholhoudende drank varen als gezagvoerder / schipper / kapitein te sturen als roerganger of als loods aan boord adviseren over de te voeren navigatie.
Weigeren ademanalyse (varen): Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door de gezagvoerder / schipper / kapitein de roerganger die stuurt of de loods die aan boord adviseert over de te voeren navigatie.
Onder invloed (weg):
Rijden onder invloed drugs/medicijnen: Het onder invloed van drugs en / of medicijnen besturen of doen besturen van een voertuig.
Rijden onder invloed alcohol: Het onder invloed van alcoholhoudende drank vanaf de vervolgingsgrens 95 / 235 ug / l besturen of doen besturen van een voertuig.
Weigeren ademanalyse: Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door een bestuurder van een voertuig die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank drugs en / of medicijnen.
Weigeren bloedproef: Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank drugs en / of medicijnen.
Weigeren vervangend (urine)onderzoek: Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een urineonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank drugs en / of medicijnen.
Weg (overig):
Rijden tijdens rijverbod: Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.
Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd: Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.
Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid: De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.
Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs: Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.
Joyriding: Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.
Vals kenteken/kentekenplaten: Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.
Overig verkeersmisdrijf: Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.
Vernieling
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven voor de onderwerpen binnen de categorie ‘Vernieling’.

De volgende soorten misdrijven vallen binnen deze categorie: ‘Brand/ontploffing’ en ‘Vernieling cq. zaakbeschadiging’. Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Vernieling’:

Brand/ontploffing:
Brandstichting: Het opzettelijk in brand steken van een goed een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken.
Bomaanslag: Het opzettelijk met behulp van springstof een of meerdere mensen te verwonden of te doden of om objecten te beschadigen of te vernietigen.
Vernieling cq. zaakbeschadiging:
Vernieling van / aan auto: Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen beschadigen onbruikbaar maken of wegmaken.
Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri: Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en / of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen beschadigen onbruikbaar maken of wegmaken.
Vernieling van/aan openbaar gebouw: Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen beschadigen onbruikbaar maken of wegmaken.
Vernieling overige objecten: Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen beschadigen onbruikbaar maken of wegmaken niet zijnde een auto middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen doden en wegmaken van dieren.
Openlijke geweldpleging tegen goederen: Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.
Wapenhandel
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per jaar in de categorie ‘Wapenhandel’.

Bekijk onderstaande toelichting voor een definitie van de getoonde soorten misdrijven.

Definities van de getoonde onderwerpen bij de categorie ‘Wapenhandel’:

Wapenhandel:
Bezit vuurwapens: Het illegaal voorhanden hebben van vuurwapen.
Handel vuurwapens: Het zonder erkenning vervaardigen transformeren of beroepsmatig uit te wisselen verhuren of anderszins ter beschikking te stellen te herstellen te beproeven of te verhandelen van wapens en / of munitie.
Bezit overige wapens: Het illegaal voorhanden hebben van een wapen niet zijnde een vuurwapen.
Handel overige wapens: Het zonder erkenning vervaardigen transformeren of beroepsmatig uit te wisselen verhuren of anderszins ter beschikking te stellen te herstellen te beproeven of te verhandelen van andere wapens dan vuurwapens.

Advertentie:

Misdrijven in absolute aantallen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens op basis van de data van de politie voor het jaar 2023.

Bekijk de definities van de verschillende soorten delicten.

Misdrijven per duizend inwoners
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont gegevens op basis van de data van de politie voor het jaar 2023.

Bekijk de definities van de verschillende soorten delicten.

Tabel met het aantal misdrijven per duizend inwoners per type delict voor Nederland, per provincie en per gemeente
RegionaamTotaal misdrijvenDiefstalGeweld en seksmisdrijvenMilieu overtredingenOplichtingVerkeersovertredingenVernielingOverige misdrijven
Nederland45,0320,714,150,095,877,384,162,68
Provincie Drenthe33,1013,263,070,055,575,724,061,37
Provincie Flevoland37,8615,243,850,055,376,814,252,28
Provincie Friesland31,3811,573,390,055,295,493,761,83
Provincie Gelderland36,7515,473,240,085,636,213,712,40
Provincie Groningen44,5721,914,220,065,396,354,432,22
Provincie Limburg46,0319,944,080,066,038,164,383,38
Provincie Noord-Brabant44,8920,494,190,085,957,044,113,02
Provincie Noord-Holland55,2728,684,960,086,377,784,612,80
Provincie Overijssel36,2015,993,130,075,256,133,462,16
Provincie Utrecht43,8122,683,180,045,566,563,772,04
Provincie Zeeland34,0011,933,630,086,036,093,902,34
Provincie Zuid-Holland49,7122,114,920,136,009,104,413,04
Gemeente Aa en Hunze25,388,281,630,006,265,562,880,78
Gemeente Aalsmeer32,4812,342,720,126,776,992,421,12
Gemeente Aalten17,554,591,980,184,623,521,391,25
Gemeente Achtkarspelen21,396,362,700,044,834,651,850,96
Gemeente Alblasserdam25,949,331,230,054,865,903,640,93
Gemeente Albrandswaard41,8116,736,181,254,975,965,081,63
Gemeente Alkmaar52,6522,964,930,047,139,275,562,75
Gemeente Almelo55,3224,375,840,046,498,067,183,34
Gemeente Almere40,9316,694,140,086,057,513,902,57
Gemeente Alphen aan den Rijn33,1312,863,490,095,485,702,962,55
Gemeente Alphen-Chaam27,6210,132,770,105,735,832,100,96
Gemeente Altena24,958,492,270,034,924,733,191,32
Gemeente Ameland24,4810,683,390,524,172,861,821,04
Gemeente Amersfoort47,1625,253,290,035,295,295,262,75
Gemeente Amstelveen40,2021,383,240,125,345,532,991,61
Gemeente Amsterdam88,2753,918,040,106,828,635,555,22
Gemeente Apeldoorn41,5018,433,510,086,176,384,002,94
Gemeente Arnhem66,4532,027,200,056,408,536,385,88
Gemeente Assen53,8826,724,580,066,156,517,692,16
Gemeente Asten35,5518,043,480,004,356,032,321,33
Gemeente Baarle-Nassau32,8111,463,390,147,356,792,690,99
Gemeente Baarn39,3116,793,320,125,927,604,401,16
Gemeente Barendrecht35,1614,812,890,065,886,883,181,45
Gemeente Barneveld28,5110,541,720,064,098,222,191,69
Gemeente Beek45,3818,412,480,066,6310,295,152,36
Gemeente Beekdaelen27,1610,931,970,005,095,781,951,45
Gemeente Beesel27,8811,901,490,224,245,652,451,93
Gemeente Berg en Dal33,6811,524,520,037,144,573,732,17
Gemeente Bergeijk25,5610,532,780,004,403,932,831,10
Gemeente Bergen (Limburg)30,038,613,960,005,648,082,061,68
Gemeente Bergen (Noord-Holland)29,9311,711,790,037,175,872,820,53
Gemeente Bergen op Zoom51,0724,354,920,075,987,134,813,80
Gemeente Berkelland23,605,572,700,095,295,292,751,91
Gemeente Bernheze24,7710,761,330,193,385,212,361,55
Gemeente Best38,4816,023,110,035,766,733,533,30
Gemeente Beuningen24,578,691,840,084,785,682,111,39
Gemeente Beverwijk45,4217,683,770,097,5210,094,451,83
Gemeente Bladel23,998,572,190,105,334,432,381,00
Gemeente Blaricum27,228,811,920,087,136,332,720,24
Gemeente Bloemendaal40,6319,441,920,046,528,113,551,05
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk40,7622,862,260,004,327,552,561,21
Gemeente Boekel27,3210,302,330,183,673,583,763,49
Gemeente Borger-Odoorn21,076,442,040,005,404,052,620,50
Gemeente Borne28,7111,742,450,044,773,303,752,65
Gemeente Borsele17,104,751,770,135,142,631,770,91
Gemeente Boxtel33,7815,382,840,035,224,983,441,90
Gemeente Breda58,7227,055,710,087,609,824,993,47
Gemeente Bronckhorst16,825,270,910,114,473,392,070,61
Gemeente Brummen25,879,052,080,145,074,883,740,90
Gemeente Brunssum42,1617,563,400,075,827,555,062,71
Gemeente Bunnik27,0811,291,370,004,496,742,181,00
Gemeente Bunschoten25,208,492,840,044,315,642,271,60
Gemeente Buren22,186,022,810,075,125,271,980,90
Gemeente Capelle aan den IJssel36,8614,464,530,065,856,203,762,00
Gemeente Castricum31,9715,021,710,035,974,813,490,94
Gemeente Coevorden30,4812,802,520,035,215,353,281,29
Gemeente Cranendonck51,5120,967,050,006,238,444,414,41
Gemeente Culemborg30,049,651,850,035,657,204,511,14
Gemeente Dalfsen16,555,670,950,004,263,711,220,74
Gemeente Dantumadiel14,804,531,820,053,332,602,030,42
Gemeente De Bilt38,9220,872,050,056,405,103,421,03
Gemeente De Fryske Marren21,276,352,100,174,444,372,751,10
Gemeente De Ronde Venen26,7310,382,240,025,245,842,080,92
Gemeente De Wolden18,786,381,460,084,474,351,630,41
Gemeente Delft51,0028,384,210,095,206,693,752,66
Gemeente Den Bosch57,3727,456,070,075,617,915,514,74
Gemeente Den Haag66,0930,416,960,106,4511,626,104,45
Gemeente Den Helder52,8323,756,610,125,807,117,412,02
Gemeente Deurne33,0817,253,180,064,584,372,151,49
Gemeente Deventer46,4822,474,550,086,255,684,482,97
Gemeente Diemen49,2024,005,000,096,567,354,152,04
Gemeente Dijk en Waard36,8516,853,270,064,995,624,601,47
Gemeente Dinkelland18,435,271,420,113,516,361,010,75
Gemeente Doesburg23,197,853,070,274,512,803,431,26
Gemeente Doetinchem36,2214,563,600,105,464,814,563,13
Gemeente Dongen25,5110,481,650,075,513,972,391,43
Gemeente Dordrecht53,2122,115,670,087,209,514,464,18
Gemeente Drechterland24,778,143,140,105,494,612,400,88
Gemeente Drimmelen27,3311,822,570,044,504,472,791,14
Gemeente Dronten28,7911,543,720,004,863,513,651,51
Gemeente Druten22,207,842,260,003,854,262,721,28
Gemeente Duiven31,0411,231,680,045,417,703,651,32
Gemeente Echt-Susteren40,7014,393,280,065,519,573,604,29
Gemeente Edam-Volendam21,006,201,580,004,685,032,720,79
Gemeente Ede37,3918,162,480,095,616,063,341,63
Gemeente Eemnes27,307,081,560,004,909,063,021,67
Gemeente Eemsdelta34,7013,574,800,115,025,404,101,70
Gemeente Eersel29,8911,202,250,104,655,452,353,90
Gemeente Eijsden-Margraten23,088,661,890,084,275,312,230,65
Gemeente Eindhoven76,7440,046,910,046,5410,096,286,84
Gemeente Elburg24,558,072,330,044,294,913,661,25
Gemeente Emmen39,0116,374,130,055,945,924,711,89
Gemeente Enkhuizen39,0313,775,720,055,456,415,671,96
Gemeente Enschede55,8929,664,550,095,827,305,013,47
Gemeente Epe27,857,722,820,034,427,933,151,77
Gemeente Ermelo30,1111,092,800,004,666,553,271,75
Gemeente Etten-Leur39,5314,723,520,006,356,623,394,94
Gemeente Geertruidenberg32,2610,003,890,056,296,563,442,04
Gemeente Geldrop-Mierlo34,6913,382,740,075,197,273,882,15
Gemeente Gemert-Bakel28,4211,823,060,064,404,333,411,34
Gemeente Gennep32,5410,812,650,005,528,392,652,53
Gemeente Gilze en Rijen38,2615,633,060,116,088,023,651,72
Gemeente Goeree-Overflakkee26,137,482,190,105,566,802,381,61
Gemeente Goes44,6119,045,430,156,526,164,163,14
Gemeente Goirle33,9617,742,730,045,213,313,431,49
Gemeente Gooise Meren43,3518,882,540,006,7810,293,751,13
Gemeente Gorinchem39,1813,103,870,086,588,403,693,46
Gemeente Gouda50,2021,424,820,054,979,835,643,48
Gemeente Groningen62,8736,025,360,056,236,775,213,23
Gemeente Gulpen-Wittem30,2612,951,760,144,577,252,740,84
Gemeente Haaksbergen21,225,801,140,005,675,841,751,02
Gemeente Haarlem58,3031,004,790,136,627,865,632,27
Gemeente Haarlemmermeer41,0918,632,570,066,517,733,861,74
Gemeente Halderberge34,9914,403,830,296,024,513,482,45
Gemeente Hardenberg24,199,212,480,064,223,702,941,57
Gemeente Harderwijk38,9515,443,600,145,328,363,132,96
Gemeente Hardinxveld-Giessendam21,897,281,500,214,875,091,661,28
Gemeente Harlingen27,869,452,900,065,135,253,581,48
Gemeente Hattem28,269,632,630,164,786,613,021,43
Gemeente Heemskerk34,7415,572,130,135,866,113,701,24
Gemeente Heemstede39,4622,031,840,046,055,332,951,22
Gemeente Heerde20,665,411,040,005,365,461,871,51
Gemeente Heerenveen32,8812,674,420,065,354,494,071,84
Gemeente Heerlen71,0726,118,020,058,6712,867,487,89
Gemeente Heeze-Leende30,9111,972,290,245,297,402,591,14
Gemeente Heiloo30,4313,202,470,005,724,323,870,86
Gemeente Hellendoorn22,457,001,410,004,417,061,790,77
Gemeente Helmond58,4628,465,990,066,428,046,123,37
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht29,3012,151,620,036,935,442,051,09
Gemeente Hengelo44,3721,163,470,096,266,914,012,47
Gemeente Het Hogeland22,326,582,610,064,914,602,441,12
Gemeente Heumen28,7110,822,790,064,815,533,271,43
Gemeente Heusden28,569,912,600,205,175,723,561,42
Gemeente Hillegom30,6012,292,180,006,554,593,871,11
Gemeente Hilvarenbeek35,9914,672,320,195,645,451,825,89
Gemeente Hilversum42,8518,084,500,046,736,265,281,96
Gemeente Hoeksche Waard23,445,361,890,045,316,752,501,58
Gemeente Hof van Twente20,396,602,060,064,175,251,470,79
Gemeente Hollands Kroon23,127,951,660,065,464,862,210,93
Gemeente Hoogeveen39,4314,813,560,096,028,205,141,59
Gemeente Hoorn46,4718,564,950,036,188,395,363,00
Gemeente Horst aan de Maas33,7514,372,470,095,276,972,572,02
Gemeente Houten24,1811,051,900,004,633,382,270,95
Gemeente Huizen25,167,272,910,025,505,702,671,09
Gemeente Hulst28,087,254,170,005,475,833,082,28
Gemeente IJsselstein37,3815,622,840,005,977,353,641,97
Gemeente Kaag en Braassem23,695,283,040,035,046,612,621,05
Gemeente Kampen29,2212,732,390,075,024,802,811,40
Gemeente Kapelle25,909,272,070,085,593,913,681,30
Gemeente Katwijk33,9018,421,860,034,894,382,731,58
Gemeente Kerkrade51,7821,814,230,026,699,076,493,46
Gemeente Koggenland24,979,061,740,004,726,341,911,19
Gemeente Krimpen aan den IJssel21,186,612,510,105,363,462,101,05
Gemeente Krimpenerwaard26,746,972,030,075,046,524,002,11
Gemeente Laarbeek25,8410,152,060,265,854,041,721,76
Gemeente Land van Cuijk28,7511,332,730,055,634,502,981,52
Gemeente Landgraaf40,4815,843,600,086,387,694,981,91
Gemeente Landsmeer41,7823,241,960,266,245,213,761,11
Gemeente Lansingerland31,1914,612,630,194,975,312,461,03
Gemeente Laren40,9016,562,480,096,4010,673,331,37
Gemeente Leeuwarden54,6725,235,200,026,528,335,633,74
Gemeente Leiden51,8426,264,800,036,017,344,492,91
Gemeente Leiderdorp31,7813,702,100,006,155,643,360,83
Gemeente Leidschendam-Voorburg48,3721,703,580,106,3810,384,042,20
Gemeente Lelystad46,0919,334,440,025,208,185,733,18
Gemeente Leudal27,6710,102,790,035,455,282,741,27
Gemeente Leusden24,6010,041,560,065,024,542,760,60
Gemeente Lingewaard22,497,692,080,065,273,622,311,46
Gemeente Lisse29,8410,262,390,044,837,783,421,11
Gemeente Lochem23,877,291,660,125,924,872,911,11
Gemeente Loon op Zand37,9012,613,990,256,897,313,872,98
Gemeente Lopik18,974,831,970,004,564,762,110,75
Gemeente Losser23,848,731,710,043,346,122,101,80
Gemeente Maasdriel27,949,262,960,005,535,693,311,19
Gemeente Maasgouw27,489,382,300,084,285,642,633,17
Gemeente Maashorst44,1916,273,830,146,2111,112,773,85
Gemeente Maassluis31,9513,823,430,064,874,733,541,50
Gemeente Maastricht63,2934,005,300,015,658,795,494,06
Gemeente Medemblik26,077,583,390,075,505,802,391,35
Gemeente Meerssen31,0814,411,670,055,326,292,261,08
Gemeente Meierijstad33,0313,892,410,025,217,362,261,88
Gemeente Meppel34,3711,193,410,005,647,734,571,83
Gemeente Middelburg45,1417,464,740,088,276,234,843,52
Gemeente Midden-Delfland32,1011,041,690,054,7211,092,471,03
Gemeente Midden-Drenthe21,428,151,770,065,183,941,710,62
Gemeente Midden-Groningen32,7415,452,550,084,215,673,461,32
Gemeente Moerdijk41,7416,762,520,246,479,473,692,60
Gemeente Molenlanden17,765,071,090,074,743,762,021,02
Gemeente Montferland21,837,511,790,034,074,122,601,71
Gemeente Montfoort26,649,621,790,146,325,032,011,72
Gemeente Mook en Middelaar27,3510,072,360,006,096,091,621,12
Gemeente Neder-Betuwe23,427,071,890,123,976,602,281,49
Gemeente Nederweert25,149,432,170,064,804,002,292,40
Gemeente Nieuwegein52,1027,663,270,026,219,024,161,77
Gemeente Nieuwkoop22,106,041,830,035,095,872,240,98
Gemeente Nijkerk27,289,121,960,025,116,742,761,58
Gemeente Nijmegen64,7434,515,780,076,588,295,184,33
Gemeente Nissewaard42,5613,045,630,126,549,773,963,51
Gemeente Noardeast-Fryslân19,714,652,290,074,874,452,620,76
Gemeente Noord-Beveland24,827,002,160,645,735,352,801,15
Gemeente Noordenveld21,306,392,370,004,814,372,410,95
Gemeente Noordoostpolder30,7512,232,730,024,696,093,781,21
Gemeente Noordwijk37,9217,202,920,024,967,923,481,42
Gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten26,8610,911,870,336,454,961,171,17
Gemeente Nunspeet26,179,192,610,004,736,022,401,22
Gemeente Oegstgeest34,9616,512,800,046,334,543,151,59
Gemeente Oirschot26,1710,772,390,004,225,262,131,41
Gemeente Oisterwijk30,0512,961,730,034,684,682,613,37
Gemeente Oldambt43,6915,325,150,035,029,765,842,59
Gemeente Oldebroek27,417,542,470,087,295,403,051,57
Gemeente Oldenzaal31,6113,163,230,034,206,013,411,57
Gemeente Olst-Wijhe20,559,052,140,113,642,891,501,23
Gemeente Ommen22,378,491,640,053,644,223,011,32
Gemeente Oost Gelre22,927,972,140,134,863,253,081,47
Gemeente Oosterhout35,9813,254,280,025,896,253,482,80
Gemeente Ooststellingwerf22,025,302,670,126,193,752,901,08
Gemeente Oostzaan50,2118,833,090,216,1716,983,291,65
Gemeente Opmeer23,818,951,890,085,343,862,221,48
Gemeente Opsterland18,004,921,400,004,824,032,060,77
Gemeente Oss45,9123,634,150,135,336,194,072,41
Gemeente Oude IJsselstreek23,337,402,220,055,403,813,051,39
Gemeente Ouder-Amstel62,7630,195,600,216,5812,615,601,96
Gemeente Oudewater19,555,861,370,005,774,501,660,39
Gemeente Overbetuwe31,199,242,870,146,167,123,841,81
Gemeente Papendrecht28,019,052,910,065,615,203,751,43
Gemeente Peel en Maas27,929,123,160,005,175,463,291,72
Gemeente Pekela29,917,984,510,084,605,405,971,37
Gemeente Pijnacker-Nootdorp28,4912,212,650,164,544,862,621,46
Gemeente Purmerend36,1913,293,810,026,286,654,701,45
Gemeente Putten25,3812,170,720,123,655,502,131,08
Gemeente Raalte20,368,391,740,134,003,451,611,04
Gemeente Reimerswaal26,458,772,710,045,335,423,011,16
Gemeente Renkum30,749,952,990,135,636,643,312,10
Gemeente Renswoude18,798,000,700,003,485,051,220,35
Gemeente Reusel-De Mierden25,119,083,540,154,733,841,991,77
Gemeente Rheden33,6515,102,500,075,004,874,591,51
Gemeente Rhenen30,5010,972,360,104,287,384,031,38
Gemeente Ridderkerk35,8115,193,540,085,756,682,971,60
Gemeente Rijssen-Holten22,608,471,580,053,566,112,180,65
Gemeente Rijswijk57,2827,904,500,166,5511,284,072,83
Gemeente Roerdalen24,307,782,220,105,514,152,272,27
Gemeente Roermond64,8533,216,070,055,979,925,454,18
Gemeente Roosendaal59,1030,484,950,066,477,675,883,59
Gemeente Rotterdam80,7239,218,570,357,1113,716,285,49
Gemeente Rozendaal201,2516,531,710,00173,324,563,991,14
Gemeente Rucphen33,6813,453,600,085,806,223,261,27
Gemeente Schagen36,0010,413,220,027,149,324,361,52
Gemeente Scherpenzeel17,145,101,250,004,043,472,600,67
Gemeente Schiedam60,1427,345,730,158,0410,675,592,63
Gemeente Schiermonnikoog38,7020,373,050,005,092,045,093,05
Gemeente Schouwen-Duiveland30,449,662,580,095,737,553,591,24
Gemeente Simpelveld28,287,792,020,107,026,352,892,12
Gemeente Sint-Michielsgestel21,308,761,590,034,313,152,461,00
Gemeente Sittard-Geleen52,0421,404,930,096,869,665,333,76
Gemeente Sliedrecht25,248,362,370,084,516,342,600,99
Gemeente Sluis29,008,002,150,094,958,782,802,24
Gemeente Smallingerland39,4513,644,140,076,357,814,972,48
Gemeente Soest28,8211,992,340,025,714,643,011,10
Gemeente Someren27,8211,912,640,054,645,232,041,30
Gemeente Son en Breugel35,8716,321,720,066,947,001,941,89
Gemeente Stadskanaal33,1711,233,240,004,988,373,801,56
Gemeente Staphorst18,104,590,680,003,746,751,251,08
Gemeente Stede Broec25,618,632,800,095,924,022,801,36
Gemeente Steenbergen27,479,263,940,045,084,392,801,95
Gemeente Steenwijkerland25,947,072,090,115,186,743,151,59
Gemeente Stein27,9311,342,380,164,974,442,791,86
Gemeente Stichtse Vecht35,0213,652,740,095,508,042,862,13
Gemeente Súdwest-Fryslân29,379,843,070,044,865,494,181,88
Gemeente Terneuzen34,8010,713,840,095,737,044,313,09
Gemeente Terschelling30,449,744,060,006,295,283,651,42
Gemeente Texel29,627,581,930,005,729,513,651,22
Gemeente Teylingen31,7115,842,390,055,144,702,441,14
Gemeente Tholen18,304,702,610,004,512,762,571,16
Gemeente Tiel48,1420,424,270,026,697,985,333,43
Gemeente Tilburg59,6629,536,100,077,617,755,672,94
Gemeente Tubbergen17,474,480,510,146,914,340,510,56
Gemeente Twenterand21,055,551,360,065,115,931,891,15
Gemeente Tynaarlo19,516,451,910,064,603,702,140,66
Gemeente Tytsjerksteradiel21,727,282,590,004,663,832,131,23
Gemeente Uitgeest32,2912,992,000,005,727,573,270,74
Gemeente Uithoorn32,8212,533,850,006,625,313,371,14
Gemeente Urk20,846,002,660,052,344,034,441,33
Gemeente Utrecht68,9442,764,830,045,557,614,773,39
Gemeente Utrechtse Heuvelrug29,2310,312,200,066,096,273,251,05
Gemeente Vaals29,5413,541,860,104,915,202,851,08
Gemeente Valkenburg aan de Geul47,5619,243,230,005,4213,403,842,44
Gemeente Valkenswaard38,5414,533,680,325,586,824,852,76
Gemeente Veendam38,1314,884,530,004,676,306,231,52
Gemeente Veenendaal33,7114,462,380,095,906,333,111,44
Gemeente Veere28,4912,161,450,054,675,043,721,41
Gemeente Veldhoven33,2014,412,520,065,525,323,681,68
Gemeente Velsen39,2914,643,290,166,058,634,671,86
Gemeente Venlo62,3529,614,930,187,0210,335,215,08
Gemeente Venray39,6816,164,500,025,896,303,233,59
Gemeente Vijfheerenlanden29,299,392,630,056,166,343,311,40
Gemeente Vlaardingen47,6719,465,810,036,137,575,673,01
Gemeente Vlieland72,0437,963,870,006,205,4214,723,87
Gemeente Vlissingen48,9018,805,650,027,227,716,143,37
Gemeente Voerendaal20,807,581,770,003,873,952,341,29
Gemeente Voorne aan Zee31,759,393,600,056,056,984,421,27
Gemeente Voorschoten31,7217,612,300,044,874,211,870,82
Gemeente Voorst28,3610,872,020,283,737,772,421,27
Gemeente Vught32,8815,072,580,005,455,082,492,21
Gemeente Waadhoeke21,985,843,100,024,584,583,040,81
Gemeente Waalre26,9213,071,390,004,673,783,060,95
Gemeente Waalwijk34,2112,373,340,105,457,713,242,00
Gemeente Waddinxveen32,2412,302,910,005,217,522,791,50
Gemeente Wageningen34,6718,023,170,054,524,053,321,54
Gemeente Wassenaar40,1913,473,620,115,5012,183,581,73
Gemeente Waterland25,908,691,480,005,796,193,010,74
Gemeente Weert42,9519,503,460,026,076,274,623,01
Gemeente West Betuwe29,4811,311,950,085,446,013,740,95
Gemeente West Maas en Waal24,629,022,090,003,944,882,991,69
Gemeente Westerkwartier21,396,821,630,084,634,502,681,05
Gemeente Westerveld18,334,531,610,204,934,681,710,65
Gemeente Westervoort25,478,601,720,005,365,562,781,46
Gemeente Westerwolde50,5025,785,580,045,996,444,222,45
Gemeente Westland33,5914,602,270,034,378,492,920,92
Gemeente Weststellingwerf22,907,413,210,044,463,553,211,02
Gemeente Wierden23,737,801,570,044,467,401,810,64
Gemeente Wijchen31,1813,292,090,075,714,533,661,83
Gemeente Wijdemeren23,808,112,150,005,724,912,310,61
Gemeente Wijk bij Duurstede18,135,380,920,045,383,212,290,92
Gemeente Winterswijk34,089,884,140,446,365,883,493,90
Gemeente Woensdrecht32,8510,733,150,055,817,843,152,12
Gemeente Woerden38,2215,982,650,045,829,652,311,77
Gemeente Wormerland21,735,602,050,004,397,341,750,60
Gemeente Woudenberg26,689,471,880,074,677,312,790,49
Gemeente Zaanstad44,6616,855,040,125,869,984,422,39
Gemeente Zaltbommel36,9418,422,410,134,615,874,091,42
Gemeente Zandvoort65,5031,355,810,116,9011,466,213,65
Gemeente Zeewolde27,448,992,830,004,815,574,221,01
Gemeente Zeist35,6215,383,530,025,935,454,021,29
Gemeente Zevenaar26,5510,101,930,045,134,972,352,02
Gemeente Zoetermeer43,5715,734,620,095,6210,023,893,58
Gemeente Zoeterwoude27,4312,071,160,114,346,142,650,95
Gemeente Zuidplas32,4812,833,000,064,776,903,151,77
Gemeente Zundert25,096,441,870,135,556,393,241,47
Gemeente Zutphen53,7024,045,130,166,397,715,884,39
Gemeente Zwartewaterland18,574,791,240,004,665,521,710,64
Gemeente Zwijndrecht37,2315,903,350,095,847,023,621,40
Gemeente Zwolle51,5324,174,930,106,267,704,553,82

Bovenstaande tabel toont de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor Nederland, per provincie en per gemeente. De gegevens komen uit de politiedata over 2023. De gegevens zijn ook beschikbaar voor iedere woonplaats, wijk en buurt in Nederland en worden maandelijks bijgewerkt. Deze gegevens kunnen als Excel document voor heel Nederland of per gemeente gedownload worden.

Tabelgebruik:

  • Klik op de naam van een regio om de pagina met politiedata en meer dan 100 andere statistieken voor die regio weer te geven.
  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: