Statistieken gemeente Mook en Middelaar

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Mook en Middelaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Mook en Middelaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Mook en Middelaar telt 8.153 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Mook en Middelaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Mook en Middelaar:

JaarAantal inwoners de gemeente Mook en Middelaar% verschil
20248.1531,37%
20238.0430,68%
20227.9891,01%
20217.9090,79%
20207.8470,53%
20197.8060,49%
20187.768-0,09%
20177.7750,26%
20167.755-0,09%
20157.762-0,44%
20147.796-0,40%
20137.827-0,60%
20127.874-0,92%
20117.947-1,27%
20108.0490,11%
20098.040-0,54%
20088.0840,69%
20078.0290,16%
20068.0160,07%
20058.0100,41%
20047.977-0,42%
20038.0110,81%
20027.947-0,39%
20017.9781,85%
20007.8333,11%
19997.5971,67%
19987.4720,31%
19977.4490,20%
19967.434-0,39%
19957.463geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is met 690 inwoners toegenomen van 7.463 inwoners in 1995 tot 8.153 inwoners in 2024 (dat is een groei van 9,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 24 inwoners (0,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Mook en Middelaar.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Mook en Middelaar:

In 1995 waren er 7.463 inwoners in de gemeente Mook en Middelaar. In 1996 is het aantal gedaald tot 7.434 inwoners. Dit is een daling van 29 (-0,39%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 7.434 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 8.153 inwoners. De stijging ten opzichte van 1996 is 719 (9,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 110 (1,37%). Het aantal van 8.153 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Mook en Middelaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.881 hectare, waarvan 1.739 land en 142 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 436 adressen per km2. Er wonen 3.686 huishoudens in de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 2 wijken en 5 buurten.

Vlag van de gemeente Mook en Middelaar

Vlag van de gemeente Mook en Middelaar

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Mook en Middelaar
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Mook en Middelaar met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Mook, 2: Middelaar.

Woningkenmerken
Er zijn 3.679 woningen in de gemeente Mook en Middelaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Mook en Middelaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Mook en Middelaar was €423.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Mook en Middelaar.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Mook en Middelaar:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Mook en Middelaar% verschil
2023€423.00021%
2022€349.0007,4%
2021€325.0004,84%
2020€310.0005,8%
2019€293.0005,8%
2018€277.0004,53%
2017€265.0002,71%
2016€258.000-1,15%
2015€261.000-5,4%
2014€276.000-6,4%
2013€295.000-4,84%
2012€310.000-2,52%
2011€318.000-2,45%
2010€326.000-0,31%
2009€327.0003,48%
2008€316.0004,64%
2007€302.0005,6%
2006€286.000-0,35%
2005€287.00053%
2004€188.000-1,05%
2003€190.0000%
2002€190.0000,53%
2001€189.00059%
2000€119.0000%
1999€119.0000%
1998€119.0000,85%
1997€118.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Mook en Middelaar is met €305.000 gestegen van €118.000 in 1997 tot €423.000 in 2023 (dat is een toename van 258%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.730 (5,9%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Mook en Middelaar.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Mook en Middelaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Mook en Middelaar is €423.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 3.679 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 4 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 5 buurten (blauw). De gemeente Mook en Middelaar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Mook en Middelaar: er zijn 1.198 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Mook en Middelaar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.287 totaal in de gemeente Mook en Middelaar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Mook en Middelaar telt in totaal 4.287 adressen, met 4.278 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 97% van de adressen in gemeente Mook en Middelaar ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Mook en Middelaar
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Mook en Middelaar zijn er 3.822 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Mook en Middelaar.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.018 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Mook en Middelaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Mook en Middelaar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Mook en Middelaar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Mook en Middelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Mook en Middelaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Mook en Middelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Mook en Middelaar per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Mook en Middelaar:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.758645640
20226.829582578
20216.780567562
20206.744554549
20196.733539534
20186.706533529
20176.719530526
20166.702529524
20156.720523519
20146.777511508
20136.812509506
20126.855511508
20116.924513510
20106.980537532
20096.989528523
20087.050519515
20077.017508504
20067.027496493
20057.027493490
20046.941520516
20036.911552548
20026.884534529
20016.939522517
20006.837500496
19996.648476473
19986.568454450
19976.551451447
19966.557440437

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Mook en Middelaar als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 8% en herkomst uit landen buiten Europa: 8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 5,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Mook en Middelaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Mook en Middelaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Mook en Middelaar in 2022 zijn Westers (804 inwoners) en Overig (272 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Mook en Middelaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Mook en Middelaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Mook en Middelaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Mook en Middelaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Mook en Middelaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Mook en Middelaar zijn C (1.109 adressen) en B (780 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Mook en Middelaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Mook en Middelaar: 1.109 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Mook en Middelaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 33 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Mook en Middelaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Mook en Middelaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Mook en Middelaar.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Mook en Middelaar voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Mook en Middelaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

17 stembureaus

Er zijn 17 stembureaus in de gemeente Mook en Middelaar. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Mook en Middelaar
Opkomst: 86,5%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Mook en Middelaar. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Mook en Middelaar:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
GL-PvdA22%1.26425
PVV20%1.16137
VVD18%1.05524
NSC13%72020
D668,8%5029
SP3,70%2105
BBB3,0%1747
CDA3,0%1745
PvdD2,70%1573
Volt1,80%1002
FvD1,20%673
50PLUS0,40%240
JA210,40%211
DENK0,40%213
CU0,30%173
BVNL0,30%170
PartijvdSport0,10%40
Piraten0,10%40
SGP0,10%43
Splinter0,10%50
BIJ10,10%70
LEF0%00
PLAN0%20
SAMEN0%00
LP0%00

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Mook en Middelaar
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Mook en Middelaar:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.26422%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV1.16120%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.05518%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC72013%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665028,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2103,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1743,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1743,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1572,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1001,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD671,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS240,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK210,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21210,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL170,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU170,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ170,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter50,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport40,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten40,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP40,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN20,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks71516%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB64814%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD64614%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA49611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D6647610%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2796,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2726%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2695,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2545,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211793,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD821,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS511,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg511,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP430,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU390,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL290,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)190,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!120,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen1.13625%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk87520%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD54312%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB47811%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD45710%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg4409,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1964,37%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg902,01%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL631,41%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS531,18%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo410,91%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad390,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid290,65%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland170,38%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek120,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht60,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal40,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel30,07%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Dorpsgroepering Pouwels (DGP)1.19428%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.10126%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.01124%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks75618%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1503,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6655620%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD43615%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA41114%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA29410%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks28810%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP2779,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV2448,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1254,40%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1053,70%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP331,16%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten240,85%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel5090,32%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft90,32%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu80,28%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen70,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij70,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij20,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij20,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud10,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Mook en Middelaar: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.800) gemeente Mook en Middelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Mook en Middelaar.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Bisselt heeft met €43.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Mook en Middelaar. En buurt Middelaar Katerbosch en Heikant heeft met €31.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Mook en Middelaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Mook en Middelaar is €34.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.500. Gemeente Mook en Middelaar telt 6.800 inkomensontvangers op 8.153 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in gemeente Mook en Middelaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Mook en Middelaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Mook en Middelaar is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Mook en Middelaar is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Mook en Middelaar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Mook en Middelaar
Er zijn 172 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Mook en Middelaar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 172 elektrische auto’s in de gemeente Mook en Middelaar. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Mook en Middelaar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.639 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Mook en Middelaar in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Mook en Middelaar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.460 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Mook en Middelaar (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.979 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Mook en Middelaar in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Mook en Middelaar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Mook en Middelaar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 220 misdrijven in de gemeente Mook en Middelaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Mook en Middelaar, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Mook en Middelaar zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.071 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Voor 2,63% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.071 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Mook en Middelaar 220 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Mook en Middelaar in 2023 zijn Horizontale fraude (43 delicten) en Onder invloed (weg) (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Mook en Middelaar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 24 misdrijven in de gemeente Mook en Middelaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Mook en Middelaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Mook en Middelaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Mook en Middelaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,93 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Mook en Middelaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Mook en Middelaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Mook en Middelaar
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Mook en Middelaar dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Mook en Middelaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Mook en Middelaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Mook en Middelaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Mook en Middelaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Mook en Middelaar. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Mook en Middelaar geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Mook en Middelaar heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Mook en Middelaar sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Mook en Middelaar heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Mook en Middelaar heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Mook en Middelaar heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Mook en Middelaar voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Mook en Middelaar heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Mook en Middelaar doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Mook en Middelaar is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Mook en Middelaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.095Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie145Aantal2023
G+I Handel en horeca155Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening265Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg235Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.153Aantal2024
Mannen3.978Aantal2023
Vrouwen4.065Aantal2023
0 tot 15 jaar969Aantal2023
15 tot 25 jaar869Aantal2023
25 tot 45 jaar1.371Aantal2023
45 tot 65 jaar2.577Aantal2023
65 jaar of ouder2.257Aantal2023
Ongehuwd3.384Aantal2023
Gehuwd3.579Aantal2023
Gescheiden591Aantal2023
Verweduwd489Aantal2023
Geboorte totaal67Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal73Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid463Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.150Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten460Aantal2022
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel650Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.566Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.071Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++14Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+7Aantal2024
Energielabels A667Aantal2024
Energielabels B780Aantal2024
Energielabels C1.109Aantal2024
Energielabels D439Aantal2024
Energielabels E98Aantal2024
Energielabels F362Aantal2024
Energielabels G148Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.686Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.163Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.366Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.157Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€278x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO270Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.060Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.758Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.285Aantal2023
Herkomst Europa645Aantal2023
Herkomst buiten Europa640Aantal2023
Geboren in Nederland6.758Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa357Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa282Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa288Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa358Aantal2023
Autochtoon6.829Aantal2022
Westers totaal804Aantal2022
Niet-westers totaal356Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba32Aantal2022
Suriname23Aantal2022
Turkije19Aantal2022
Overig niet-westers272Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal81Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting49Aantal2023
Verkeersovertredingen49Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven220Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0944Code2023
RegionaamMook en MiddelaarNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode09440000Code2023
Oppervlakte totaal1.881Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.739Aantal hectaren2023
Oppervlakte water142Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid436Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.287Aantal2024
Adressen met postcode4.248Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.822Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie61Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie14Aantal2024
Adressen met industriefunctie93Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie41Aantal2024
Adressen met logiesfunctie61Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie58Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie236Aantal2024
Verblijfsobjecten4.278Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres3.691Aantal2024
Adressen met pand4.267Aantal2024
Percelen met adres3.240Aantal2024
Adressen met perceel4.287Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.157Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom130Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.726Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom96Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190026Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192560Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950229Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.018Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980788Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990649Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000486Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010171Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020197Aantal2024
Panden met adres 2020 en later66Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190028Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192562Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950249Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.057Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980875Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990687Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000639Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010266Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020302Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later101Aantal2024
Postcodegebied6584AA-6587BKNaam2024
Meest voorkomende postcode6584Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode44%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2022
Verkeersongevallen totaal33Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.753Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.040Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte273Aantal2023
Motorfietsen349Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.679Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€423.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement608Aantal2024
Tussen of geschakelde woning918Aantal2024
Hoekwoning466Aantal2024
Tweeonder1kap632Aantal2024
Vrijstaande woning1.198Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.456Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Mook en Middelaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Mook en Middelaar
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Mook en Middelaar: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 62 patiënten in de gemeente Mook en Middelaar met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Mook en Middelaar
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Mook en Middelaar.

Gemiddeld overleden 1,24 personen per week in de gemeente Mook en Middelaar. Het aantal sterftes in de gemeente Mook en Middelaar is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Mook en Middelaar: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.095 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Mook en Middelaar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Mook en Middelaar zijn in totaal 1.095 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 12 wijken en buurten in gemeente Mook en Middelaar. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Mook en Middelaar als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Mook en Middelaar als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities