Informatie provincie Limburg:

Informatie provincie Limburg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Limburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Limburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Limburg

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Limburg voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Limburg
Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Mook en Middelaar, 2: Gennep, 3: Bergen L, 4: Venray, 5: Horst aan de Maas ...Toon meer... Kaart van de provincie Limburg met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Mook en Middelaar, 2: Gennep, 3: Bergen L, 4: Venray, 5: Horst aan de Maas, 6: Venlo, 7: Peel en Maas, 8: Nederweert, 9: Beesel, 10: Leudal, 11: Weert, 12: Roermond, 13: Maasgouw, 14: Roerdalen, 15: Echt Susteren, 16: Sittard Geleen, 17: Stein, 18: Brunssum, 19: Beekdaelen, 20: Beek, 21: Landgraaf, 22: Meerssen, 23: Heerlen, 24: Kerkrade, 25: Voerendaal, 26: Valkenburg aan de Geul, 27: Maastricht, 28: Simpelveld, 29: Gulpen Wittem, 30: Eijsden Margraten, 31: Vaals ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Limburg

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Limburg.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 531.082 woningen in provincie Limburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Limburg:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Limburg

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Limburg, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Limburg

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Limburg, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Limburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal87.050aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij4.805aantal2019
B-F Nijverheid en energie13.125aantal2019
G+I Handel en horeca21.820aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie6.035aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed7.955aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening20.260aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten13.060aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.117.201aantal2020
Mannen555.327aantal2020
Vrouwen561.874aantal2020
0 tot 15 jaar143.280aantal2020
15 tot 25 jaar128.465aantal2020
25 tot 45 jaar243.898aantal2020
45 tot 65 jaar334.713aantal2020
65 jaar of ouder266.845aantal2020
Ongehuwd487.219aantal2020
Gehuwd462.411aantal2020
Gescheiden96.920aantal2020
Verweduwd70.651aantal2020
Geboorte totaal8.668aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal12.007aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.913gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.997gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.899gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.013gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.219gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.078gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.259gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.331gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.359gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement829gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.264gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.435gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.612gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.186gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.061gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.556gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal532.321aantal2020
Eenpersoonshuishoudens203.728aantal2020
Huishoudens zonder kinderen171.058aantal2020
Huishoudens met kinderen157.535aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,06gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  907.100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.652Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.824Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,33 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen42,12 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen16,58 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,82 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,08 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand27.610aantal2019
Personen per soort uitkering; AO65.600aantal2019
Personen per soort uitkering; WW15.960aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW240.540aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon866.218aantal2020
Westers totaal167.994aantal2020
Niet-westers totaal82.989aantal2020
Marokko17.007aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba4.911aantal2020
Suriname3.227aantal2020
Turkije12.411aantal2020
Overig niet-westers45.433aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,95gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,94gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,75gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km6,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV31Code2020
RegionaamLimburgNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid520aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte274gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal220.986hectaren2020
Oppervlakte land214.662hectaren2020
Oppervlakte water6.324hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid845gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal588.460aantal2019
Personenautos brandstof benzine505.780aantal2019
Personenautos overige brandstof82.680aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen47.205aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad531.082aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€199.967Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen60%percentage2019
Huurwoningen totaal39%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders13%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.