Informatie provincie Zeeland:

Informatie provincie Zeeland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zeeland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zeeland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Zeeland voor de periode van 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Zeeland
Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen-Duiveland, 2: Noord-Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes ...Toon meer... Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen-Duiveland, 2: Noord-Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes, 6: Middelburg, 7: Kapelle, 8: Vlissingen, 9: Borsele, 10: Reimerswaal, 11: Sluis, 12: Hulst, 13: Terneuzen ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Zeeland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 188.560 woningen in provincie Zeeland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Zeeland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zeeland, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zeeland, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Zeeland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal35.205Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij3.495Aantal2020
B-F Nijverheid en energie6.130Aantal2020
G+I Handel en horeca8.325Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.360Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.645Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening6.980Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4.255Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners385.400Aantal2021
Mannen191.424Aantal2021
Vrouwen193.976Aantal2021
0 tot 15 jaar57.508Aantal2021
15 tot 25 jaar42.412Aantal2021
25 tot 45 jaar82.768Aantal2021
45 tot 65 jaar109.433Aantal2021
65 jaar of ouder93.279Aantal2021
Ongehuwd162.333Aantal2021
Gehuwd167.988Aantal2021
Gescheiden32.220Aantal2021
Verweduwd22.859Aantal2021
Westers totaal49.629Aantal2021
Geboorte totaal3.424Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal4.139Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid216Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag85.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar136.280Aantal2020
Opleidingsniveau hoog64.350Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura9.725Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten27.645Aantal2020
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.516Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.834Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.333Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.428Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.756Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.215Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.901Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.829Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.221Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement749Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.089Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.244Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.313Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.676Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning988Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.343Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal177.236Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens64.737Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen58.212Aantal2021
Huishoudens met kinderen54.287Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers307.700Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.391Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.705Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,13%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen38,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen18,12%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,58%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,03%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€88x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand7.110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO15.130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW4.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW83.980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon311.021Aantal2021
Niet-westers totaal24.750Aantal2021
Marokko2.431Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba2.214Aantal2021
Suriname2.515Aantal2021
Turkije3.424Aantal2021
Overig niet-westers14.166Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,37Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand8,78Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand6,68Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,47Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,15Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand6,42Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,49Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,02Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,14Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km6,44Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,92Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,15Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,33Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,08Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,52Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,93Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,34Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,71Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,39Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,08Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,16Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,61Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,45Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand67,07Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,32Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand5,47Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand90,74Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,11Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand9,09Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand12,46Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand13,24Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV29Code2021
RegionaamZeelandNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000029Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal293.345Aantal hectaren2021
Oppervlakte land178.214Aantal hectaren2021
Oppervlakte water115.132Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid613Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode236.286Aantal2021
Adressen totaal247.897Aantal2021
Panden202.068Aantal2021
Percelen171.490Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal206.055Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine172.000Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof34.060Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte115Aantal2020
Motorfietsen18.115Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad188.560Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€214.856Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning81%Percentage2020
Percentage meergezinswoning19%Percentage2020
Percentage bewoond91%Percentage2020
Percentage onbewoond9%Percentage2020
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie23%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.