Statistieken provincie Zeeland

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,9% naar 391.142 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Zeeland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Zeeland is met 25.296 personen gestegen van 365.846 in 1995 tot 391.142 in 2023 (dat is 6,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Zeeland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen-Duiveland, 2: Noord-Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes ...Toon meer... Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen-Duiveland, 2: Noord-Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes, 6: Middelburg, 7: Kapelle, 8: Vlissingen, 9: Borsele, 10: Reimerswaal, 11: Sluis, 12: Hulst, 13: Terneuzen ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 189.397 woningen in de provincie Zeeland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Zeeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 57% naar €248.346 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Zeeland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Zeeland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Zeeland is met €90.346 gestegen van €158.000 in 2005 tot €248.346 in 2022 (dat is 57%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 251.814 totaal in de provincie Zeeland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De provincie Zeeland telt in totaal 251.814 adressen, met 251.302 verblijfsobjecten, 478 standplaatsen en 34 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Zeeland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Zeeland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Zeeland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Zeeland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Zeeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Zeeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Zeeland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Zeeland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Zeeland is met 9.198 personen gedaald van 319.522 in 1996 tot 310.324 in 2022 (dat is 2,88%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Zeeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Zeeland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Zeeland in 2022 zijn Westers (50.625 inwoners) en Overig (15.033 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Zeeland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Zeeland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Zeeland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Zeeland op 3 januari 2023 zijn C (50.615 adressen) en A (44.141 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Zeeland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Zeeland: 50.615 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Zeeland
Er waren 2.328 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Zeeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Zeeland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Zeeland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Zeeland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Zeeland voor 2023.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Zeeland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen provincie Zeeland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), het waterschap (2019), de Provinciale Staten (2015) en de gemeenteraad (2002) in de provincie Zeeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Zeeland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD49.31221%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA24.81411%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV24.60111%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6623.75810%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP22.2749,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA14.2836,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD13.1345,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP12.8315,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU10.5524,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7.6573,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks6.9923,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215.8142,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3.2901,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3.0831,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2.6861,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.4660,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje7950,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter6030,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ15590,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten4350,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst2970,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG2730,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft2040,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter2000,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol1990,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1630,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht1460,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid230,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP21.89818%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA21.33117%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA16.48513%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD14.87112%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD13.58411%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7.9536,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6.0034,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665.0514,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5.0044,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4.4923,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4.0003,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.6631,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK4330,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio2440,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft2320,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1730,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVZ26.10216%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA25.56715%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP21.06113%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA16.69210%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD15.6409,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen15.2009,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk13.8868,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS13.4018%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP9.9135,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU9.2865,6%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA21.84715%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
VVD20.30314%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SGP19.62913%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SP16.26211%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVV15.43410%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdA14.1899,4%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
D6610.4036,9%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CU8.6075,7%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Zeeland Lokaal5.8153,87%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVZ5.7873,85%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
GroenLinks5.1983,46%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS4.4572,97%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Provinciaal Belang Zeeland2.3881,59%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CDA25.15120%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
PvdA19.77116%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
LOG19.68316%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
VVD19.00715%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
SGP14.16711%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
CU6.4975,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
GroenLinks6.4855,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
LCG5.8024,60%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
D664.1323,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
SP2.9072,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002
LPG2.5101,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 6 maart 2002

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de provincie Zeeland op de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Zeeland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Zeeland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de provincie Zeeland.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Zeeland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Zeeland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Zeeland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Zeeland
Er zijn 4.446 elektrische auto’s in mei 2023 in de provincie Zeeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Zeeland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4.446 elektrische auto’s in de provincie Zeeland. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Zeeland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 230.709 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Zeeland in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Zeeland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 321.441 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Zeeland (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 214.353 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Zeeland in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Zeeland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Zeeland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 13.883 misdrijven in de provincie Zeeland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Zeeland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Zeeland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 166.239 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 53 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 166.239 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 162.120 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de provincie Zeeland 13.883 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Zeeland in 2022 zijn Horizontale fraude (2.352 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (1.572 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Zeeland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 962 misdrijven in de provincie Zeeland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Zeeland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Zeeland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Zeeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Zeeland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Zeeland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de provincie Zeeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Zeeland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Zeeland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de provincie Zeeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Zeeland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Zeeland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zeeland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zeeland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zeeland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zeeland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zeeland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zeeland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
52% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zeeland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zeeland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zeeland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zeeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zeeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Zeeland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45.800Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij3.615Aantal2022
B-F Nijverheid en energie6.960Aantal2022
G+I Handel en horeca9.180Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.565Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.970Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening7.905Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg7.000Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4.580Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners391.142Aantal2023
Mannen192.162Aantal2022
Vrouwen194.605Aantal2022
0 tot 15 jaar57.703Aantal2022
15 tot 25 jaar42.033Aantal2022
25 tot 45 jaar83.657Aantal2022
45 tot 65 jaar108.958Aantal2022
65 jaar of ouder94.416Aantal2022
Ongehuwd163.985Aantal2022
Gehuwd167.386Aantal2022
Gescheiden32.425Aantal2022
Verweduwd22.971Aantal2022
Westers totaal50.625Aantal2022
Geboorte totaal3.592Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal4.733Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid217Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag82.590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar136.250Aantal2021
Opleidingsniveau hoog66.760Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura9.725Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten28.515Aantal2021
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.706Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.917Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.437Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.939Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.675Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.994Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.061Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement863Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.205Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.367Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.454Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.883Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.082Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.494Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief111.280Aantal2023
Energielabels Voorlopig97.977Aantal2023
Energielabels Onbepaald30.924Aantal2023
Energielabels A+++++8Aantal2023
Energielabels A++++616Aantal2023
Energielabels A+++1.180Aantal2023
Energielabels A++467Aantal2023
Energielabels A+1.135Aantal2023
Energielabels A44.141Aantal2023
Energielabels B33.980Aantal2023
Energielabels C50.615Aantal2023
Energielabels D21.185Aantal2023
Energielabels E12.663Aantal2023
Energielabels F19.302Aantal2023
Energielabels G23.965Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal178.648Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens66.022Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen58.456Aantal2022
Huishoudens met kinderen54.170Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers311.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.712Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.812Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.711x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand6.840Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO15.470Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW3.010Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW86.740Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon310.324Aantal2022
Niet-westers totaal25.818Aantal2022
Marokko2.449Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.297Aantal2022
Suriname2.533Aantal2022
Turkije3.506Aantal2022
Overig niet-westers15.033Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.607Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1.477Aantal2022
Milieu overtredingen29Aantal2022
Oplichting2.701Aantal2022
Verkeersovertredingen2.555Aantal2022
Vernieling1.652Aantal2022
Overige misdrijven525Aantal2022
Totaal misdrijven13.883Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,41Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,78Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,67Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand6,65Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand10,47Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,86Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,05Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,06Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km6,37Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,92Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,16Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,32Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,52Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,93Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,34Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,71Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,39Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,08Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,16Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,61Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,47Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand67,07Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,47Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,48Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand90,54Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,12Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,07Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,43Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand11,82Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV29Code2022
RegionaamZeelandNaam2022
Soort regioProvincieCategorisch type2022
Sorteercode00000029Code2022
Oppervlakte totaal293.345Aantal hectaren2022
Oppervlakte land177.989Aantal hectaren2022
Oppervlakte water115.355Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid616Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal251.814Aantal2023
Adressen met postcode240.181Aantal2023
Adressen met woonfunctie195.248Aantal2023
Panden204.238Aantal2023
Percelen173.440Aantal2023
Panden voor 17001.159Aantal2023
Panden 1700 tot 190010.313Aantal2023
Panden 1900 tot 192516.460Aantal2023
Panden 1925 tot 195023.644Aantal2023
Panden 1950 tot 197049.143Aantal2023
Panden 1970 tot 198040.761Aantal2023
Panden 1980 tot 199022.613Aantal2023
Panden 1990 tot 200026.475Aantal2023
Panden 2000 tot 201019.577Aantal2023
Panden 2010 tot 202019.927Aantal2023
Panden 2020 en later8.669Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk11Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade302Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.015Aantal2021
Verkeersongevallen totaal2.328Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal208.970Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine173.465Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof35.495Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,18Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte117Aantal2022
Motorfietsen18.210Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad189.397Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€248.346Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning81%Percentage2022
Percentage meergezinswoning19%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal32%Percentage2022
In bezit woningcorporatie22%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Zeeland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Zeeland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.096 patiënten in de provincie Zeeland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 5 juni 2023, week 23 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Zeeland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Zeeland.

Gemiddeld overleden 79,43 personen per week in de provincie Zeeland. Het aantal sterftes in de provincie Zeeland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 21 (22 tot en met 28 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (45.800 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Zeeland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Zeeland zijn in totaal 45.800 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 45.800 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 45.775 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!