Informatie provincie Zeeland:

Informatie provincie Zeeland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zeeland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zeeland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Zeeland voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Zeeland
Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen Duiveland, 2: Noord Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes ...Toon meer... Kaart van de provincie Zeeland met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Schouwen Duiveland, 2: Noord Beveland, 3: Tholen, 4: Veere, 5: Goes, 6: Middelburg, 7: Kapelle, 8: Vlissingen, 9: Borsele, 10: Reimerswaal, 11: Sluis, 12: Hulst, 13: Terneuzen ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Zeeland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 186.528 woningen in provincie Zeeland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Zeeland:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zeeland, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Zeeland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zeeland, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Zeeland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal33.970aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij3.475aantal2019
B-F Nijverheid en energie5.745aantal2019
G+I Handel en horeca8.140aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie2.280aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed3.530aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening6.670aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten4.135aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners383.488aantal2020
Mannen190.435aantal2020
Vrouwen193.053aantal2020
0 tot 15 jaar57.820aantal2020
15 tot 25 jaar42.171aantal2020
25 tot 45 jaar82.084aantal2020
45 tot 65 jaar109.975aantal2020
65 jaar of ouder91.438aantal2020
Ongehuwd160.450aantal2020
Gehuwd168.492aantal2020
Gescheiden31.700aantal2020
Verweduwd22.846aantal2020
Geboorte totaal3.422aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal3.934aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.516gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.834gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.333gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.428gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.756gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.215gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.901gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.829gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.221gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement749gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.089gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.244gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.313gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.676gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning988gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.343gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal175.699aantal2020
Eenpersoonshuishoudens63.571aantal2020
Huishoudens zonder kinderen57.745aantal2020
Huishoudens met kinderen54.383aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  305.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.564Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.906Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,12 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,26 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,24 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,70 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,16 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand7.360aantal2019
Personen per soort uitkering; AO15.090aantal2019
Personen per soort uitkering; WW4.000aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW82.740aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon310.962aantal2020
Westers totaal48.543aantal2020
Niet-westers totaal23.983aantal2020
Marokko2.390aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.080aantal2020
Suriname2.490aantal2020
Turkije3.310aantal2020
Overig niet-westers13.713aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,11gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,78gemiddeld km2019
Afstand tot school0,83gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km4,82gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV29Code2020
RegionaamZeelandNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid215aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte114gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal293.345hectaren2020
Oppervlakte land178.214hectaren2020
Oppervlakte water115.132hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid608gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal203.975aantal2019
Personenautos brandstof benzine169.870aantal2019
Personenautos overige brandstof34.110aantal2019
Personenautos per huishouden1,17gemiddeld2019
Motorfietsen17.800aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad186.528aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€203.416Euro2019
Percentage eengezinswoning81%percentage2019
Percentage meergezinswoning19%percentage2019
Percentage bewoond92%percentage2019
Percentage onbewoond8%percentage2019
Koopwoningen66%percentage2019
Huurwoningen totaal32%percentage2019
In bezit woningcorporatie23%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.