Informatie provincie Groningen:

Informatie provincie Groningen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Groningen voor de periode van 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Groningen
Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Het Hogeland, 2: Eemsdelta, 3: Groningen, 4: Westerkwartier, 5: Midden-Groningen, 6: Oldambt, 7: Veendam, 8: Pekela, 9: Westerwolde, 10: Stadskanaal.

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Groningen.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 285.012 woningen in provincie Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Groningen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Groningen, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Groningen, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal47.750Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij3.291Aantal2020
B-F Nijverheid en energie6.864Aantal2020
G+I Handel en horeca10.124Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.289Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.795Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening11.559Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7.334Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners586.937Aantal2021
Mannen293.361Aantal2021
Vrouwen293.576Aantal2021
0 tot 15 jaar80.674Aantal2021
15 tot 25 jaar88.384Aantal2021
25 tot 45 jaar141.990Aantal2021
45 tot 65 jaar156.506Aantal2021
65 jaar of ouder119.383Aantal2021
Ongehuwd306.220Aantal2021
Gehuwd204.840Aantal2021
Gescheiden45.539Aantal2021
Verweduwd30.338Aantal2021
Westers totaal49.944Aantal2021
Geboorte totaal4.892Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5.639Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid253Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag114.558Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar202.819Aantal2020
Opleidingsniveau hoog136.145Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura14.164Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten48.110Aantal2020
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.499Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.796Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.462Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.582Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.856Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.442Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.055Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.388Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement917Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.305Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.469Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.546Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.072Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.177Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.560Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal296.374Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens135.353Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen83.912Aantal2021
Huishoudens met kinderen77.109Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers465.000Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.707Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.656Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar26,15%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen50,50%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen12,95%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen10,56%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,18%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€30x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20.844Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO28.521Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW8.708Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW107.591Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon488.170Aantal2021
Niet-westers totaal48.823Aantal2021
Marokko1.859Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba6.545Aantal2021
Suriname6.214Aantal2021
Turkije5.004Aantal2021
Overig niet-westers29.201Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,24Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand8,95Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,51Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand7,72Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand9,95Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,08Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,03Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,49Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,45Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km45Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,08Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km59Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,96Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km61Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km97Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km8,70Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,98Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,78Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,89Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,34Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,55Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,53Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,76Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,66Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,79Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,45Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,24Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,85Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand18,17Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,06Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand6,08Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand10,54Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand6,94Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV20Code2021
RegionaamGroningenNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000020Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal295.518Aantal hectaren2021
Oppervlakte land232.368Aantal hectaren2021
Oppervlakte water63.151Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid809Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode319.561Aantal2021
Adressen totaal332.945Aantal2021
Panden232.488Aantal2021
Percelen188.163Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal283.600Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine220.035Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof63.545Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte122Aantal2020
Motorfietsen26.055Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad285.012Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€189.589Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning65%Percentage2020
Percentage meergezinswoning35%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen54%Percentage2021
Huurwoningen totaal46%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2020
In bezit overige verhuurders15%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.