Statistieken provincie Groningen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De provincie Groningen telt 601.347 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Groningen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Groningen:

JaarAantal inwoners de provincie Groningen% verschil
2024601.3470,88%
2023596.0751,00%
2022590.1700,55%
2021586.9370,20%
2020585.7620,32%
2019583.8910,20%
2018582.711-0,11%
2017583.368-0,04%
2016583.5980,10%
2015583.0310,23%
2014581.7110,18%
2013580.681-0,03%
2012580.8750,32%
2011579.0360,41%
2010576.6680,45%
2009574.0920,11%
2008573.459-0,03%
2007573.614-0,07%
2006574.042-0,18%
2005575.0720,12%
2004574.3840,24%
2003572.9970,44%
2002570.4800,70%
2001566.4890,68%
2000562.6460,47%
1999559.9880,35%
1998558.017-0,02%
1997558.1240,00%
1996558.1130,02%
1995557.995geen data

De bevolking van de provincie Groningen is met 43.352 inwoners gestegen van 557.995 inwoners in 1995 tot 601.347 inwoners in 2024 (dat is een toename van 7,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.495 inwoners (0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in de provincie Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de provincie Groningen:

In 1995 waren er 557.995 inwoners in de provincie Groningen. Het aantal van 557.995 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 601.347 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 43.352 (7,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 5.272 (0,88%). Het aantal van 601.347 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Groningen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Het Hogeland, 2: Eemsdelta, 3: Groningen, 4: Westerkwartier, 5: Midden-Groningen, 6: Oldambt, 7: Veendam, 8: Pekela, 9: Westerwolde, 10: Stadskanaal.

Woningkenmerken
Er zijn 290.562 woningen in de provincie Groningen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de provincie Groningen was €268.061 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de provincie Groningen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Groningen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Provincie Groningen% verschil
2023€268.06117%
2022€228.15111%
2021€204.9668%
2020€189.8636,9%
2019€177.5488%
2018€164.4264,73%
2017€157.0021,49%
2016€154.7010,30%
2015€154.236-2,84%
2014€158.743-5,5%
2013€168.012-3,44%
2012€174.000-2,25%
2011€178.000-1,11%
2010€180.0000,56%
2009€179.0002,87%
2008€174.00010%
2007€158.00012%
2006€141.0000%
2005€141.00057%
2004€90.0001,12%
2003€89.0001,14%
2002€88.0001,15%
2001€87.00047%
2000€59.0001,72%
1999€58.0000%
1998€58.0001,75%
1997€57.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de provincie Groningen is met €211.061 gegroeid van €57.000 in 1997 tot €268.061 in 2023 (dat is een stijging van 370%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.117 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de hoogste en laagste gemiddelde woningwaarde van de gemeenten in de provincie Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Groningen is €268.061, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 290.562 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), 11 provincies (bruin) en 10 gemeenten (geel). De provincie Groningen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de provincie Groningen: er zijn 107.332 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de provincie Groningen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 341.256 totaal in de provincie Groningen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De provincie Groningen telt in totaal 341.256 adressen, met 339.936 verblijfsobjecten, 532 standplaatsen en 788 ligplaatsen. 94% van de adressen in provincie Groningen ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: gebruiksdoelen
In de provincie Groningen zijn er 299.593 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de provincie Groningen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 46.823 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de provincie Groningen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Groningen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de provincie Groningen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de provincie Groningen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023480.90544.30470.866
2022486.91339.72163.536
2021488.17037.99460.773
2020488.98437.21759.530
2019490.54735.89557.417
2018492.67434.51855.213
2017495.60333.63953.808
2016497.90432.84452.536
2015499.35432.06551.289
2014499.51831.37750.190
2013500.28830.70049.105
2012502.37130.19948.305
2011502.35229.49947.185
2010502.45928.54745.662
2009501.90227.77044.420
2008502.59727.25943.603
2007503.15727.10443.353
2006503.38727.18043.475
2005504.19927.26443.609
2004503.96027.09143.333
2003503.05726.90543.035
2002502.73626.06041.684
2001502.13224.75739.600
2000501.16123.65237.833
1999500.23422.98636.768
1998500.26322.21735.537
1997501.72321.69734.704
1996502.87421.25033.989

In 2023 was de herkomst van inwoners in de provincie Groningen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 7,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,81% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Groningen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Groningen in 2022 zijn Westers (51.755 inwoners) en Overig (31.335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Groningen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de provincie Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de provincie Groningen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de provincie Groningen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.797782
Tussenwoning2.3151.075
Hoekwoning2.4571.198
Twee onder één kap woning2.7501.257
Vrijstaande woning3.5061.685
Huurwoning1.987941
Eigen woning2.7901.297

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Groningen zijn C (65.784 adressen) en A (64.589 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Groningen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Groningen: 65.784 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Groningen voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Groningen voor 2024:

DichtheidNederlandProvincie Groningen
Bevolking533260
Adressen2.0551.772
Autos265126

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de provincie Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3.408 verkeersongevallen totaal in 2022 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Groningen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Groningen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

938 stembureaus

Er zijn 938 stembureaus in de provincie Groningen, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de provincie Groningen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de provincie Groningen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de provincie Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen provincie Groningen
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Groningen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA59.37527%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV29.68814%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD16.9747,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA16.8207,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D6616.6067,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB13.0466%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD12.2615,7%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt10.8535%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU10.4334,82%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP8.2313,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC7.6253,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD5.5532,57%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP3.9141,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS1.7270,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA211.0470,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten7760,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL7340,34%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD3390,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN2370,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio770,04%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV79.81122%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA73.77420%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC53.53915%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD36.0929,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB22.3566,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D6620.8995,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP16.5644,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU12.3743,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA10.7922,95%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD9.8282,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD8.3582,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt7.0821,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3.2800,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2.7940,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212.0130,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1.8700,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1.4320,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11.1820,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter3770,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten3700,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN2950,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF2120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN1910,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP1420,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB67.74424%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA28.70510%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks27.7679,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU18.1706,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang17.3856%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD16.2895,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP15.9525,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D6615.4645,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD14.4215%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV13.4784,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA11.7124,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt10.9273,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor het Noorden8.3312,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD7.0182,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA214.9611,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4.1401,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3.1811,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.8560,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft2590,09%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB65.58223%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk65.40323%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA37.02113%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang28.77810%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU19.0386,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD15.4465,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA12.1794,32%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Student & Water11.1833,97%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Betaalbaar Water7.6942,73%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6.3952,27%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5.7212,03%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4.7341,68%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water in Bedrijf1.9590,70%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP3210,11%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1690,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger850,03%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokale partijen47.21121%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA29.88713%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks28.78913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA19.2328,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU18.3248%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD16.8927,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6615.9496,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP15.1256,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB14.0976,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD9.7304,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor het Noorden5.8292,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV5.0912,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7510,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL1.0100,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS6140,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1150,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Groningen. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Groningen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de provincie Groningen
Er zijn 10.642 elektrische auto’s in juli 2024 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Groningen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10.642 elektrische auto’s in de provincie Groningen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Groningen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 300.198 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Groningen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Groningen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 438.760 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Groningen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 301.166 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Groningen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Groningen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Groningen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26.566 misdrijven in de provincie Groningen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Groningen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Groningen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 328.618 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 53 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de provincie Groningen 26.566 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Groningen in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (3.720 delicten) en Overige vermogensdelicten (3.088 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, provincie Groningen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 1.989 misdrijven in de provincie Groningen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Groningen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Groningen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de provincie Groningen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Groningen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de provincie Groningen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de provincie Groningen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Groningen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Groningen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Groningen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de provincie Groningen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de provincie Groningen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de provincie Groningen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Groningen voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal65.470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij3.510Aantal2023
B-F Nijverheid en energie8.475Aantal2023
G+I Handel en horeca11.375Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.775Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.150Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening13.445Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg11.255Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.465Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners601.347Aantal2024
Mannen300.286Aantal2024
Vrouwen301.061Aantal2024
0 tot 15 jaar80.070Aantal2024
15 tot 25 jaar93.439Aantal2024
25 tot 45 jaar149.350Aantal2024
45 tot 65 jaar152.540Aantal2024
65 jaar of ouder125.948Aantal2024
Ongehuwd321.300Aantal2024
Gehuwd204.359Aantal2024
Gescheiden45.617Aantal2024
Verweduwd30.071Aantal2024
Geboorte totaal4.994Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal6.192Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid260Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag109.580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar207.310Aantal2022
Opleidingsniveau hoog142.050Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15.930Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten47.020Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.439Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.797Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.315Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.457Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.506Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.987Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.135Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement782Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.075Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.198Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.257Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.685Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning941Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.297Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming2%Percentage2017
Adressen zonder energielabel49.181Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel96.533Aantal2024
Adressen met definitief energielabel195.542Aantal2024
Energielabels A+++++41Aantal2024
Energielabels A++++1.286Aantal2024
Energielabels A+++4.900Aantal2024
Energielabels A++2.530Aantal2024
Energielabels A+3.987Aantal2024
Energielabels A64.589Aantal2024
Energielabels B44.823Aantal2024
Energielabels C65.784Aantal2024
Energielabels D29.033Aantal2024
Energielabels E18.086Aantal2024
Energielabels F17.861Aantal2024
Energielabels G39.155Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk41%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten23%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal302.672Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens140.770Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen83.976Aantal2023
Huishoudens met kinderen77.926Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers478.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.413Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.191Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,87%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€80x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand18.410Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO29.540Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW4.730Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW111.760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland480.905Aantal2023
Herkomst buiten Nederland115.170Aantal2023
Herkomst Europa44.304Aantal2023
Herkomst buiten Europa70.866Aantal2023
Geboren in Nederland480.905Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15.379Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa28.580Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa28.925Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa42.286Aantal2023
Autochtoon486.913Aantal2022
Westers totaal51.755Aantal2022
Niet-westers totaal51.502Aantal2022
Marokko1.898Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba6.813Aantal2022
Suriname6.204Aantal2022
Turkije5.252Aantal2022
Overig niet-westers31.335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13.059Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2.517Aantal2023
Milieu overtredingen33Aantal2023
Oplichting3.210Aantal2023
Verkeersovertredingen3.783Aantal2023
Vernieling2.639Aantal2023
Overige misdrijven1.325Aantal2023
Totaal misdrijven26.566Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,16Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,84Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,13Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,02Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km62Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km103Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,01Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,97Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,63Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,97Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,74Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,44Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,16Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,09Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,38Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,41Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,23Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,27Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,62Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,51Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV20Code2023
RegionaamGroningenNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000020Code2023
Oppervlakte totaal295.518Aantal hectaren2024
Oppervlakte land231.586Aantal hectaren2024
Oppervlakte water63.932Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.772Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal341.256Aantal2024
Adressen met postcode327.903Aantal2024
Adressen met woonfunctie299.593Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3.405Aantal2024
Adressen met celfunctie6Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1.917Aantal2024
Adressen met industriefunctie12.381Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4.320Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.759Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie647Aantal2024
Adressen met sportfunctie471Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5.486Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie17.902Aantal2024
Verblijfsobjecten339.936Aantal2024
Ligplaatsen788Aantal2024
Standplaatsen532Aantal2024
Panden met adres236.411Aantal2024
Adressen met pand339.267Aantal2024
Percelen met adres189.223Aantal2024
Adressen met perceel341.256Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom322.059Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom19.197Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom285.075Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom14.518Aantal2024
Panden met adres voor 1700293Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190012.061Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523.707Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195029.211Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197046.823Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198039.187Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199022.903Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200023.811Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201016.812Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202010.892Aantal2024
Panden met adres 2020 en later10.711Aantal2024
Adressen met pand voor 1700391Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190016.063Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192532.415Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195039.274Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197068.850Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198050.862Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199033.592Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200032.441Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201027.649Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021.070Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16.660Aantal2024
Postcodegebied9351AA-9999XLNaam2024
Meest voorkomende postcode9713Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode3%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk19Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade913Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.476Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3.408Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal292.582Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine227.205Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65.380Aantal2023
Personenautos per huishouden0,97Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte126Aantal2023
Motorfietsen26.977Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad290.562Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€268.061Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning65%Percentage2023
Percentage meergezinswoning35%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement107.332Aantal2024
Tussen of geschakelde woning57.615Aantal2024
Hoekwoning29.301Aantal2024
Tweeonder1kap35.118Aantal2024
Vrijstaande woning70.227Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.40.343Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (65.470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de provincie Groningen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de provincie Groningen voor elk van de volgende 8 sectoren:

  1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
  2. Nen: Nijverheid en energie
  3. Hh: Handel en HORECA
  4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
  5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
  6. Zd: Zakelijke dienstverlening
  7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
  8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de provincie Groningen zijn in totaal 65.470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 65.470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 65.450 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!