Statistieken provincie Groningen

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 6,8% naar 596.163 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Groningen. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Groningen is met 38.168 personen toegenomen van 557.995 in 1995 tot 596.163 in 2023 (dat is 6,8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Groningen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Het Hogeland, 2: Eemsdelta, 3: Groningen, 4: Westerkwartier, 5: Midden-Groningen, 6: Oldambt, 7: Veendam, 8: Pekela, 9: Westerwolde, 10: Stadskanaal.

Woningkenmerken
Er zijn 287.568 woningen in de provincie Groningen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 62% naar €228.789 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Groningen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Groningen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Groningen is met €87.789 gestegen van €141.000 in 2005 tot €228.789 in 2022 (dat is 62%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 337.483 totaal in de provincie Groningen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De provincie Groningen telt in totaal 337.483 adressen, met 336.349 verblijfsobjecten, 354 standplaatsen en 780 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Groningen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Groningen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Groningen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Groningen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Groningen is met 15.961 personen gedaald van 502.874 in 1996 tot 486.913 in 2022 (dat is 3,17%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Groningen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Groningen in 2022 zijn Westers (51.755 inwoners) en Overig (31.335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Groningen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Groningen op 3 januari 2023 zijn C (68.060 adressen) en A (61.653 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Groningen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Groningen: 68.060 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Groningen
Er waren 3.222 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Groningen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Groningen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Groningen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Groningen voor 2023.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen provincie Groningen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de provincie Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de provincie Groningen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lokale partijen47.21121%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA29.88713%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks28.78913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA19.2328,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU18.3248%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD16.8927,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6615.9496,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP15.1256,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB14.0976,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD9.7304,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij voor het Noorden5.8292,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV5.0912,22%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7510,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1.0100,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS6140,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1150,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6655.18215%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD53.53915%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV36.59510%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP34.2759,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA32.5359,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA31.7588,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks23.3336,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU19.6045,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD18.3125,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD15.7224,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt10.3302,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB6.0251,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215.7401,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3.0640,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2.9120,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12.1370,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.8380,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1.1270,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter1.0640,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten9620,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots6840,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG5250,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA3450,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter3000,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol2680,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht2650,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP2620,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft2040,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1670,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland1050,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu510,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA42.14222%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks27.24414%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA20.01611%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD19.82210%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD17.0129%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP15.1038%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D6611.7756,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP10.5625,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD8.8424,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6.0403,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5.4802,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt3.3281,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK5850,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio5300,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen3580,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft3540,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks31.88612%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA30.60512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD26.10410%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU24.1259,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP22.1668,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD21.5958,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA20.6428,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang18.5567,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6616.7276,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV15.2716%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden10.5274,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD10.4064,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5.6382,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1.0810,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk80.24333%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA42.87318%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA25.55111%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU24.98210%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD24.48210%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP16.3076,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS16.1646,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water11.7264,82%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger3850,16%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1900,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP1470,06%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de provincie Groningen op de pagina met alle verkiezingsdata voor de provincie Groningen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Provincie Groningen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de provincie Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de provincie Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de provincie Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Groningen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Groningen
Er zijn 7.000 elektrische auto’s in mei 2023 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Groningen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7.000 elektrische auto’s in de provincie Groningen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Groningen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 298.889 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Groningen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Groningen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 428.977 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Groningen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 293.989 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Groningen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Groningen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Groningen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 25.013 misdrijven in de provincie Groningen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Groningen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Groningen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 301.790 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 52 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 301.790 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 294.744 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de provincie Groningen 25.013 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Groningen in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (3.269 delicten) en Overige vermogensdelicten (2.971 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Groningen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 2.162 misdrijven in de provincie Groningen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Groningen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Groningen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Groningen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Groningen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Groningen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Groningen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de provincie Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Groningen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Groningen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Groningen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Groningen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Groningen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Groningen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Groningen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Groningen voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal63.610Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij3.500Aantal2022
B-F Nijverheid en energie7.970Aantal2022
G+I Handel en horeca11.340Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.640Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.280Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening12.900Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10.860Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.120Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners596.163Aantal2023
Mannen294.948Aantal2022
Vrouwen295.222Aantal2022
0 tot 15 jaar80.632Aantal2022
15 tot 25 jaar89.444Aantal2022
25 tot 45 jaar143.563Aantal2022
45 tot 65 jaar155.052Aantal2022
65 jaar of ouder121.479Aantal2022
Ongehuwd310.290Aantal2022
Gehuwd203.936Aantal2022
Gescheiden45.662Aantal2022
Verweduwd30.282Aantal2022
Westers totaal51.755Aantal2022
Geboorte totaal5.306Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal6.201Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid255Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag111.290Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar203.670Aantal2021
Opleidingsniveau hoog141.040Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura14.164Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2020
WMO cliënten49.740Aantal2021
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.576Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.843Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.617Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.927Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.708Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.492Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.406Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.586Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.669Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.217Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.708Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2021
Energielabels Definitief184.684Aantal2023
Energielabels Voorlopig103.958Aantal2023
Energielabels Onbepaald35.264Aantal2023
Energielabels A+++++13Aantal2023
Energielabels A++++752Aantal2023
Energielabels A+++2.276Aantal2023
Energielabels A++1.148Aantal2023
Energielabels A+1.857Aantal2023
Energielabels A61.653Aantal2023
Energielabels B44.131Aantal2023
Energielabels C68.060Aantal2023
Energielabels D30.345Aantal2023
Energielabels E18.768Aantal2023
Energielabels F18.602Aantal2023
Energielabels G41.037Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal299.201Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens138.299Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen83.888Aantal2022
Huishoudens met kinderen77.014Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers471.300Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.063Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.717Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€666x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand19.320Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO29.180Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW5.340Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW111.570Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon486.913Aantal2022
Niet-westers totaal51.502Aantal2022
Marokko1.898Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba6.813Aantal2022
Suriname6.204Aantal2022
Turkije5.252Aantal2022
Overig niet-westers31.335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11.247Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2.591Aantal2022
Milieu overtredingen67Aantal2022
Oplichting3.332Aantal2022
Verkeersovertredingen3.855Aantal2022
Vernieling2.719Aantal2022
Overige misdrijven604Aantal2022
Totaal misdrijven25.013Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,25Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,95Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,55Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand7,75Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,12Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,52Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,05Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km65Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km104Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km8,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,77Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,89Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,42Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,55Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,53Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,76Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,66Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,79Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,45Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,26Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,85Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,93Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand18,07Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,13Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,09Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand10,39Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV20Code2022
RegionaamGroningenNaam2022
Soort regioProvincieCategorisch type2022
Sorteercode00000020Code2022
Oppervlakte totaal295.518Aantal hectaren2022
Oppervlakte land231.586Aantal hectaren2022
Oppervlakte water63.934Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage4%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid820Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal337.483Aantal2023
Adressen met postcode323.906Aantal2023
Adressen met woonfunctie296.963Aantal2023
Panden234.578Aantal2023
Percelen189.428Aantal2023
Panden voor 1700382Aantal2023
Panden 1700 tot 190015.731Aantal2023
Panden 1900 tot 192532.195Aantal2023
Panden 1925 tot 195038.689Aantal2023
Panden 1950 tot 197062.922Aantal2023
Panden 1970 tot 198048.434Aantal2023
Panden 1980 tot 199032.863Aantal2023
Panden 1990 tot 200031.869Aantal2023
Panden 2000 tot 201026.952Aantal2023
Panden 2010 tot 202021.705Aantal2023
Panden 2020 en later10.431Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk15Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade683Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.524Aantal2021
Verkeersongevallen totaal3.222Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal289.540Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine225.255Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof64.290Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,98Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte125Aantal2022
Motorfietsen26.280Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad287.568Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€228.789Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning65%Percentage2022
Percentage meergezinswoning35%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen54%Percentage2022
Huurwoningen totaal46%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders17%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Groningen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Groningen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.273 patiënten in de provincie Groningen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 5 juni 2023, week 23 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Groningen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Groningen.

Gemiddeld overleden 110,62 personen per week in de provincie Groningen. Het aantal sterftes in de provincie Groningen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 21 (22 tot en met 28 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (63.610 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Groningen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Groningen zijn in totaal 63.610 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!