Informatie provincie Groningen:

Informatie provincie Groningen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Groningen voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Groningen
Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Het Hogeland, 2: Loppersum, 3: Delfzijl, 4: Appingedam, 5: Groningen ...Toon meer... Kaart van de provincie Groningen met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Het Hogeland, 2: Loppersum, 3: Delfzijl, 4: Appingedam, 5: Groningen, 6: Westerkwartier, 7: Midden Groningen, 8: Oldambt, 9: Veendam, 10: Pekela, 11: Westerwolde, 12: Stadskanaal ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Groningen.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 279.662 woningen in provincie Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Groningen:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Groningen, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Groningen

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Groningen, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal46.090aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij3.350aantal2019
B-F Nijverheid en energie6.670aantal2019
G+I Handel en horeca9.930aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie4.185aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed3.700aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening11.085aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten7.165aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners585.866aantal2020
Mannen292.444aantal2020
Vrouwen293.422aantal2020
0 tot 15 jaar81.390aantal2020
15 tot 25 jaar89.326aantal2020
25 tot 45 jaar140.774aantal2020
45 tot 65 jaar157.641aantal2020
65 jaar of ouder116.735aantal2020
Ongehuwd304.390aantal2020
Gehuwd206.067aantal2020
Gescheiden44.934aantal2020
Verweduwd30.475aantal2020
Geboorte totaal5.042aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5.500aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.498gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.795gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.467gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.585gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.851gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.444gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.053gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.853gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.387gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement915gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.304gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.469gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.543gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.071gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.174gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.562gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal295.469aantal2020
Eenpersoonshuishoudens134.986aantal2020
Huishoudens zonder kinderen82.763aantal2020
Huishoudens met kinderen77.720aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  441.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.441Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.391Euro2018
40% personen met laagste inkomen46%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%percentage2018
Actieven 15-75 jaar54,88 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,28 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen11,21 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,70 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand21.140aantal2019
Personen per soort uitkering; AO28.650aantal2019
Personen per soort uitkering; WW8.080aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW105.600aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon489.118aantal2020
Westers totaal49.254aantal2020
Niet-westers totaal47.494aantal2020
Marokko1.853aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba6.108aantal2020
Suriname6.232aantal2020
Turkije5.015aantal2020
Overig niet-westers28.286aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,23gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,76gemiddeld km2019
Afstand tot school0,82gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km6,72gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV20Code2020
RegionaamGroningenNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid252aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte120gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal295.968hectaren2020
Oppervlakte land232.394hectaren2020
Oppervlakte water63.575hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid784gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal279.580aantal2019
Personenautos brandstof benzine215.435aantal2019
Personenautos overige brandstof64.145aantal2019
Personenautos per huishouden0,96gemiddeld2019
Motorfietsen25.695aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad279.662aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€155.288Euro2019
Percentage eengezinswoning66%percentage2019
Percentage meergezinswoning34%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen55%percentage2019
Huurwoningen totaal44%percentage2019
In bezit woningcorporatie30%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.