Statistieken provincie Noord-Holland

Aantal inwoners per jaar
(toename van 20% naar 2.952.622 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Noord-Holland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Noord-Holland is met 489.011 personen gestegen van 2.463.611 in 1995 tot 2.952.622 in 2023 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Noord-Holland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Noord-Holland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Texel, 2: Den Helder, 3: Hollands Kroon, 4: Schagen, 5: Medemblik ...Toon meer... Kaart van de provincie Noord-Holland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Texel, 2: Den Helder, 3: Hollands Kroon, 4: Schagen, 5: Medemblik, 6: Enkhuizen, 7: Opmeer, 8: Stede Broec, 9: Dijk en Waard, 10: Drechterland, 11: Bergen (Noord-Holland), 12: Hoorn, 13: Koggenland, 14: Alkmaar, 15: Heiloo, 16: Castricum, 17: Purmerend, 18: Edam-Volendam, 19: Uitgeest, 20: Heemskerk, 21: Wormerland, 22: Beverwijk, 23: Zaanstad, 24: Waterland, 25: Oostzaan, 26: Landsmeer, 27: Velsen, 28: Haarlem, 29: Bloemendaal, 30: Amsterdam, 31: Zandvoort, 32: Heemstede, 33: Diemen, 34: Haarlemmermeer, 35: Gooise Meren, 36: Huizen, 37: Ouder-Amstel, 38: Amstelveen, 39: Blaricum, 40: Aalsmeer, 41: Laren, 42: Uithoorn, 43: Wijdemeren, 44: Hilversum ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.392.040 woningen in de provincie Noord-Holland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Noord-Holland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote groei van 110% naar €461.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Noord-Holland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Noord-Holland, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Noord-Holland is met €241.000 gestegen van €220.000 in 2005 tot €461.000 in 2023 (dat is 110%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Noord-Holland is €461.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.392.040 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), 11 provincies (bruin) en 44 gemeenten (geel). De provincie Noord-Holland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de provincie Noord-Holland: er zijn 751.407 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de provincie Noord-Holland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.679.737 totaal in de provincie Noord-Holland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De provincie Noord-Holland telt in totaal 1.679.737 adressen, met 1.668.332 verblijfsobjecten, 6.216 standplaatsen en 5.189 ligplaatsen. 98% van de adressen in provincie Noord-Holland ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Noord-Holland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Noord-Holland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Noord-Holland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Noord-Holland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Noord-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Noord-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Noord-Holland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Noord-Holland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Noord-Holland is met 1.896.495 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1996.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Noord-Holland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Noord-Holland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Noord-Holland in 2022 zijn Westers (409.285 inwoners) en Overig (272.064 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Noord-Holland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Noord-Holland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Noord-Holland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Noord-Holland zijn C (360.761 adressen) en A (342.764 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Noord-Holland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Noord-Holland: 360.761 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Noord-Holland
Er waren 18.215 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Noord-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Noord-Holland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Noord-Holland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Noord-Holland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Noord-Holland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Noord-Holland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

3.302 stembureaus

Er zijn 3.302 stembureaus in de provincie Noord-Holland, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 provincie Noord-Holland
Opkomst: 76,2%
Verkiezingsuitslagen provincie Noord-Holland
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de provincie Noord-Holland.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Noord-Holland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Noord-Holland
Er zijn 101.075 elektrische auto’s in november 2023 in de provincie Noord-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Noord-Holland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 101.075 elektrische auto’s in de provincie Noord-Holland. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Noord-Holland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.344.164 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Noord-Holland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Noord-Holland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.946.724 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Noord-Holland (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.412.061 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Noord-Holland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Noord-Holland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Noord-Holland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 157.482 misdrijven in de provincie Noord-Holland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Noord-Holland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Noord-Holland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.932.518 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 54 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de provincie Noord-Holland 157.482 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Noord-Holland in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (19.628 delicten) en Overige vermogensdelicten (16.837 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Noord-Holland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 14.544 misdrijven in de provincie Noord-Holland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Noord-Holland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Noord-Holland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Noord-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Noord-Holland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Noord-Holland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de provincie Noord-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Noord-Holland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Noord-Holland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de provincie Noord-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Noord-Holland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Noord-Holland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Noord-Holland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Noord-Holland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Noord-Holland sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Noord-Holland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Noord-Holland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Noord-Holland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Noord-Holland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Noord-Holland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Noord-Holland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Noord-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Noord-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Noord-Holland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal477.365Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5.820Aantal2023
B-F Nijverheid en energie57.110Aantal2023
G+I Handel en horeca73.730Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie46.740Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed37.565Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening124.035Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg73.500Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten58.870Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.952.622Aantal2023
Mannen1.457.961Aantal2023
Vrouwen1.494.661Aantal2023
0 tot 15 jaar446.550Aantal2023
15 tot 25 jaar353.621Aantal2023
25 tot 45 jaar822.300Aantal2023
45 tot 65 jaar779.367Aantal2023
65 jaar of ouder550.784Aantal2023
Ongehuwd1.590.425Aantal2023
Gehuwd998.585Aantal2023
Gescheiden240.151Aantal2023
Verweduwd123.461Aantal2023
Geboorte totaal28.408Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25.891Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.109Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag537.724Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar833.302Aantal2021
Opleidingsniveau hoog823.941Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura71.108Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten181.888Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.594Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.991Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.937Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.044Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.487Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.056Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.053Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.166Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement855Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.211Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.436Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.749Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.312Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning964Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.317Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming18%Percentage2021
Energielabels Definitief952.717Aantal2023
Energielabels Voorlopig505.087Aantal2023
Energielabels Onbepaald191.448Aantal2023
Energielabels A+++++150Aantal2023
Energielabels A++++1.992Aantal2023
Energielabels A+++11.304Aantal2023
Energielabels A++13.724Aantal2023
Energielabels A+19.264Aantal2023
Energielabels A342.764Aantal2023
Energielabels B210.618Aantal2023
Energielabels C360.761Aantal2023
Energielabels D131.567Aantal2023
Energielabels E112.948Aantal2023
Energielabels F90.542Aantal2023
Energielabels G162.170Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.428.127Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens620.325Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen368.890Aantal2023
Huishoudens met kinderen438.912Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.279.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.614Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.259Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€12.834x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand68.660Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO121.940Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW22.570Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW495.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.857.108Aantal2023
Herkomst Europa335.611Aantal2023
Herkomst buiten Europa759.903Aantal2023
Geboren in Nederland1.857.108Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa108.870Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa333.505Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa226.741Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa426.398Aantal2023
Autochtoon1.896.495Aantal2022
Westers totaal409.285Aantal2022
Niet-westers totaal604.047Aantal2022
Marokko114.870Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba27.170Aantal2022
Suriname99.255Aantal2022
Turkije90.688Aantal2022
Overig niet-westers272.064Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal76.615Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15.176Aantal2022
Milieu overtredingen368Aantal2022
Oplichting19.218Aantal2022
Verkeersovertredingen23.786Aantal2022
Vernieling13.947Aantal2022
Overige misdrijven8.372Aantal2022
Totaal misdrijven157.482Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,81Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,17Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km216Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,25Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km124Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km178Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km168Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km395Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km69,87Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km156Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km290Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,88Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,97Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,39Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,16Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,34Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,42Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,38Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,63Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,63Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,78Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,64Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,87Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,96Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,48Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,21Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV27Code2023
RegionaamNoord-HollandNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000027Code2023
Oppervlakte totaal409.193Aantal hectaren2023
Oppervlakte land266.257Aantal hectaren2023
Oppervlakte water142.936Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.243Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.679.737Aantal2023
Adressen met postcode1.649.252Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.448.694Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.640.446Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom39.291Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.430.464Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom18.525Aantal2023
Panden906.969Aantal2023
Percelen758.824Aantal2023
Panden voor 17007.706Aantal2023
Panden 1700 tot 190090.429Aantal2023
Panden 1900 tot 1925155.363Aantal2023
Panden 1925 tot 1950172.668Aantal2023
Panden 1950 tot 1970306.506Aantal2023
Panden 1970 tot 1980187.642Aantal2023
Panden 1980 tot 1990202.068Aantal2023
Panden 1990 tot 2000159.283Aantal2023
Panden 2000 tot 2010148.025Aantal2023
Panden 2010 tot 2020130.744Aantal2023
Panden 2020 en later73.278Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk74Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2.786Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15.355Aantal2021
Verkeersongevallen totaal18.215Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.281.070Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.001.965Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof253.090Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte475Aantal2022
Motorfietsen104.179Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.392.040Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€461.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning49%Percentage2022
Percentage meergezinswoning51%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen50%Percentage2022
Huurwoningen totaal50%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders18%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022
Appartement751.407Aantal2023
Tussen of geschakelde woning381.285Aantal2023
Hoekwoning148.958Aantal2023
Tweeonder1kap70.052Aantal2023
Vrijstaande woning97.287Aantal2023
Ligplaats5.205Aantal2023
Standplaats6.628Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend5.237Aantal2023
Woningtype n.v.t.218.915Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Noord-Holland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Noord-Holland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 20.181 patiënten in de provincie Noord-Holland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 21 november 2023, week 47 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Noord-Holland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Noord-Holland.

Gemiddeld overleden 464,30 personen per week in de provincie Noord-Holland. Het aantal sterftes in de provincie Noord-Holland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 45 (6 tot en met 12 november) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (477.365 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Noord-Holland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Noord-Holland zijn in totaal 477.365 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 477.365 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 477.370 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!