Corona-statistieken hier

Informatie provincie Zuid Holland:

Informatie provincie Zuid Holland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zuid Holland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Zuid Holland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Zuid Holland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Zuid Holland voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Zuid Holland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zuid Holland, 2019, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Zuid Holland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Zuid Holland.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Zuid Holland

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Zuid Holland, 2019, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Flevoland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenValueUnitYear
Bedrijfsvestigingen totaal37.165aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij2.515aantal2019
B-F Nijverheid en energie5.855aantal2019
G+I Handel en horeca7.960aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie4.060aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed3.010aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening9.330aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten4.450aantal2019
BevolkingValueUnitYear
Aantal inwoners422.979aantal2020
Mannen208.238aantal2019
Vrouwen208.308aantal2019
0 tot 15 jaar78.614aantal2019
15 tot 25 jaar53.895aantal2019
25 tot 45 jaar109.046aantal2019
45 tot 65 jaar117.755aantal2019
65 jaar of ouder57.236aantal2019
Ongehuwd206.932aantal2019
Gehuwd161.275aantal2019
Gescheiden34.476aantal2019
Verweduwd13.863aantal2019
Geboorte totaal4.793aantal2018
Geboorte relatief12aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal2.486aantal2018
Sterfte relatief6aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieValueUnitYear
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.922gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.015gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.974gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.096gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.512gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.986gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.345gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal847gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement524gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning789gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning910gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.014gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.438gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning712gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning917gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming43%percentage2017
HuishoudensValueUnitYear
Huishoudens totaal173.588aantal2019
Eenpersoonshuishoudens54.608aantal2019
Huishoudens zonder kinderen47.038aantal2019
Huishoudens met kinderen71.942aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40gemiddeld2019
InkomenValueUnitYear
Aantal inkomensontvangers  313.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.335Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.346Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,16 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen34,94 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,64 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,67 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,60 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10.080aantal2019
Personen per soort uitkering; AO18.960aantal2019
Personen per soort uitkering; WW6.780aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW49.550aantal2017
MigratieValueUnitYear
Autochtoon284.742aantal2019
Westers totaal40.419aantal2019
Niet-westers totaal91.385aantal2019
Marokko11.895aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba7.874aantal2019
Suriname29.302aantal2019
Turkije6.896aantal2019
Overig niet-westers35.418aantal2019
Nabijheid voorzieningenValueUnitYear
Afstand tot huisartsenpraktijk1,18gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,76gemiddeld km2019
Afstand tot school0,78gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km12,72gemiddeld2017
OmgevingValueUnitYear
RegiocodePV24Code2019
RegionaamFlevolandNaam2019
Soort regioProvincieType2019
Bevolkingsdichtheid295aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte265gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal241.230hectaren2019
Oppervlakte land141.163hectaren2019
Oppervlakte water100.067hectaren2019
Meest voorkomende postcodeno datapostcodeno data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid941gemiddeld per km22019
VervoerValueUnitYear
Personenautos totaal374.270aantal2019
Personenautos brandstof benzine230.235aantal2019
Personenautos overige brandstof144.040aantal2019
Personenautos per huishouden1,20gemiddeld2019
Motorfietsen15.525aantal2019
WoningenValueUnitYear
Woningvoorraad169.237aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€212.193Euro2019
Percentage eengezinswoning79%percentage2019
Percentage meergezinswoning21%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen65%percentage2019
Huurwoningen totaal35%percentage2019
In bezit woningcorporatie26%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200073%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200027%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.