Statistieken provincie Zuid-Holland

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 14% naar 3.804.906 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de provincie Zuid-Holland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de provincie Zuid-Holland is met 479.842 personen toegenomen van 3.325.064 in 1995 tot 3.804.906 in 2023 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Zuid-Holland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Zuid-Holland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Hillegom, 2: Noordwijk, 3: Lisse, 4: Teylingen, 5: Kaag en Braassem ...Toon meer... Kaart van de provincie Zuid-Holland met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Hillegom, 2: Noordwijk, 3: Lisse, 4: Teylingen, 5: Kaag en Braassem, 6: Katwijk, 7: Oegstgeest, 8: Nieuwkoop, 9: Leiderdorp, 10: Leiden, 11: Wassenaar, 12: Voorschoten, 13: Zoeterwoude, 14: Alphen aan den Rijn, 15: Leidschendam-Voorburg, 16: Den Haag, 17: Bodegraven-Reeuwijk, 18: Zoetermeer, 19: Waddinxveen, 20: Rijswijk, 21: Pijnacker-Nootdorp, 22: Gouda, 23: Lansingerland, 24: Zuidplas, 25: Delft, 26: Westland, 27: Midden-Delfland, 28: Krimpenerwaard, 29: Capelle aan den IJssel, 30: Rotterdam, 31: Schiedam, 32: Maassluis, 33: Vlaardingen, 34: Krimpen aan den IJssel, 35: Molenlanden, 36: Voorne aan Zee, 37: Ridderkerk, 38: Alblasserdam, 39: Albrandswaard, 40: Barendrecht, 41: Hendrik-Ido-Ambacht, 42: Gorinchem, 43: Nissewaard, 44: Papendrecht, 45: Hardinxveld-Giessendam, 46: Sliedrecht, 47: Zwijndrecht, 48: Dordrecht, 49: Hoeksche Waard, 50: Goeree-Overflakkee ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.739.207 woningen in de provincie Zuid-Holland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per gemeente in de provincie Zuid-Holland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote stijging van 94% naar €360.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de provincie Zuid-Holland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de provincie Zuid-Holland, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de provincie Zuid-Holland is met €174.000 gestegen van €186.000 in 2005 tot €360.000 in 2023 (dat is 94%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de provincie Zuid-Holland is €360.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.739.207 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), 11 provincies (bruin) en 50 gemeenten (geel). De provincie Zuid-Holland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de provincie Zuid-Holland: er zijn 941.456 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de provincie Zuid-Holland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.052.470 totaal in de provincie Zuid-Holland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De provincie Zuid-Holland telt in totaal 2.052.470 adressen, met 2.044.517 verblijfsobjecten, 5.730 standplaatsen en 2.223 ligplaatsen. 97% van de adressen in provincie Zuid-Holland ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de provincie Zuid-Holland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de provincie Zuid-Holland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de provincie Zuid-Holland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de provincie Zuid-Holland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de provincie Zuid-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De grafiek toont de leeftijdsgroepen die ook per woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn. Op het niveau van gemeenten, provincies en Nederland zijn ook gegevens over het aantal inwoners per levensjaar beschikbaar. Hiermee kunnen alle gewenste leeftijdsgroepen gemaakt worden. Deze data is eventueel als maatwerk leverbaar.

Burgerlijke staat in de provincie Zuid-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de provincie Zuid-Holland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de provincie Zuid-Holland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de provincie Zuid-Holland is met 170.515 personen gedaald van 2.634.785 in 1996 tot 2.464.270 in 2022 (dat is 6,5%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in de provincie Zuid-Holland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond provincie Zuid-Holland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de provincie Zuid-Holland in 2022 zijn Westers (463.385 inwoners) en Overig (320.387 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de provincie Zuid-Holland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de provincie Zuid-Holland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de provincie Zuid-Holland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie als Excel document:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten via de download website van OpenInfo.nl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download alle gegevens over alle jaren voor de gemeenten, wijken en buurten in diverse handige overzichten!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de provincie Zuid-Holland zijn C (466.215 adressen) en A (402.212 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de provincie Zuid-Holland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de provincie Zuid-Holland: 466.215 adressen hebben energielabel C. De informatie over energielabels per regio zijn onderdeel van de download met alle regionale data voor Nederland. De data over energielabels per adres zijn onderdeel van de download met alle adresgegevens voor Nederland.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de provincie Zuid-Holland
Er waren 29.234 verkeersongevallen totaal in 2021 in de provincie Zuid-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de provincie Zuid-Holland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de provincie Zuid-Holland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in provincie Zuid-Holland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de provincie Zuid-Holland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de provincie Zuid-Holland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

4.325 stembureaus

Er zijn 4.325 stembureaus in de provincie Zuid-Holland, waarvoor gegevens bekend zijn. Bekijk de uitslagen en de locatiedata op de pagina's per stembureau.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 provincie Zuid-Holland
Opkomst: 74,8%
Verkiezingsuitslagen provincie Zuid-Holland
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de provincie Zuid-Holland.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de provincie Zuid-Holland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de provincie Zuid-Holland
Er zijn 59.988 elektrische auto’s in november 2023 in de provincie Zuid-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de provincie Zuid-Holland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59.988 elektrische auto’s in de provincie Zuid-Holland. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de provincie Zuid-Holland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.738.993 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de provincie Zuid-Holland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Zuid-Holland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.337.827 op naam geregistreerde voertuigen in de provincie Zuid-Holland (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.674.063 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de provincie Zuid-Holland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de provincie Zuid-Holland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de provincie Zuid-Holland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 189.595 misdrijven in de provincie Zuid-Holland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de provincie Zuid-Holland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de provincie Zuid-Holland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.277.733 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 53 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de provincie Zuid-Holland 189.595 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de provincie Zuid-Holland in 2022 zijn Ongevallen (weg) (21.636 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (20.751 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, provincie Zuid-Holland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 16.384 misdrijven in de provincie Zuid-Holland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de provincie Zuid-Holland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de provincie Zuid-Holland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de downloads per gemeente (bekijk het gratis voorbeeld).

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,25 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de provincie Zuid-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de provincie Zuid-Holland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de provincie Zuid-Holland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de provincie Zuid-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de provincie Zuid-Holland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de provincie Zuid-Holland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de provincie Zuid-Holland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de provincie Zuid-Holland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de provincie Zuid-Holland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zuid-Holland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zuid-Holland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zuid-Holland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de provincie Zuid-Holland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de provincie Zuid-Holland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Zuid-Holland voor meer dan 100 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal504.685Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij13.305Aantal2023
B-F Nijverheid en energie84.195Aantal2023
G+I Handel en horeca77.750Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40.740Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35.665Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening118.230Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg84.055Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50.740Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.804.906Aantal2023
Mannen1.881.868Aantal2023
Vrouwen1.923.038Aantal2023
0 tot 15 jaar609.371Aantal2023
15 tot 25 jaar474.287Aantal2023
25 tot 45 jaar1.016.144Aantal2023
45 tot 65 jaar991.810Aantal2023
65 jaar of ouder713.294Aantal2023
Ongehuwd1.955.343Aantal2023
Gehuwd1.370.911Aantal2023
Gescheiden309.129Aantal2023
Verweduwd169.523Aantal2023
Geboorte totaal37.858Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal34.220Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.410Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag788.160Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.143.900Aantal2021
Opleidingsniveau hoog899.030Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura98.180Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten250.800Aantal2021
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.676Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.105Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.054Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.248Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.777Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.146Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.128Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.112Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement859Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.168Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.278Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning935Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.257Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming13%Percentage2021
Energielabels Definitief1.216.726Aantal2023
Energielabels Voorlopig592.867Aantal2023
Energielabels Onbepaald218.371Aantal2023
Energielabels A+++++161Aantal2023
Energielabels A++++4.367Aantal2023
Energielabels A+++14.983Aantal2023
Energielabels A++13.022Aantal2023
Energielabels A+19.284Aantal2023
Energielabels A402.212Aantal2023
Energielabels B276.216Aantal2023
Energielabels C466.215Aantal2023
Energielabels D172.383Aantal2023
Energielabels E159.793Aantal2023
Energielabels F112.909Aantal2023
Energielabels G168.048Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.780.539Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens732.348Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen469.327Aantal2023
Huishoudens met kinderen578.864Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.924.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.811Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.387Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€17.058x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand104.520Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO141.040Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW27.470Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW642.250Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.424.226Aantal2023
Herkomst Europa391.164Aantal2023
Herkomst buiten Europa989.516Aantal2023
Geboren in Nederland2.424.226Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa128.410Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa454.017Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa262.754Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa535.499Aantal2023
Autochtoon2.464.270Aantal2022
Westers totaal463.385Aantal2022
Niet-westers totaal826.289Aantal2022
Marokko133.714Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba76.107Aantal2022
Suriname153.996Aantal2022
Turkije142.085Aantal2022
Overig niet-westers320.387Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal80.850Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven20.139Aantal2022
Milieu overtredingen803Aantal2022
Oplichting22.076Aantal2022
Verkeersovertredingen36.985Aantal2022
Vernieling17.070Aantal2022
Overige misdrijven11.672Aantal2022
Totaal misdrijven189.595Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,66Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,37Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km84Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km194Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km67Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km156Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km86Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km204Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km15,75Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km42Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km109Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,79Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,89Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,38Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,44Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,88Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,76Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,47Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,77Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,04Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,46Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,42Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,78Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,94Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,46Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,02Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,07Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV28Code2023
RegionaamZuid-HollandNaam2023
Soort regioProvincieCategorisch type2023
Sorteercode00000028Code2023
Oppervlakte totaal330.786Aantal hectaren2023
Oppervlakte land269.840Aantal hectaren2023
Oppervlakte water60.946Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.866Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.052.470Aantal2023
Adressen met postcode2.027.964Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.805.358Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.990.348Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom62.122Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.770.411Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom35.624Aantal2023
Panden1.093.605Aantal2023
Percelen917.654Aantal2023
Panden voor 17006.521Aantal2023
Panden 1700 tot 190066.633Aantal2023
Panden 1900 tot 1925146.396Aantal2023
Panden 1925 tot 1950206.607Aantal2023
Panden 1950 tot 1970429.668Aantal2023
Panden 1970 tot 1980266.594Aantal2023
Panden 1980 tot 1990268.008Aantal2023
Panden 1990 tot 2000208.395Aantal2023
Panden 2000 tot 2010187.476Aantal2023
Panden 2010 tot 2020141.875Aantal2023
Panden 2020 en later83.347Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk75Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7.276Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21.883Aantal2021
Verkeersongevallen totaal29.234Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.645.748Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.354.315Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof285.475Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,93Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte608Aantal2022
Motorfietsen119.696Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.739.207Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€360.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning48%Percentage2022
Percentage meergezinswoning52%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen52%Percentage2022
Huurwoningen totaal48%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders16%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022
Appartement941.456Aantal2023
Tussen of geschakelde woning517.941Aantal2023
Hoekwoning191.626Aantal2023
Tweeonder1kap64.260Aantal2023
Vrijstaande woning90.722Aantal2023
Ligplaats2.264Aantal2023
Standplaats5.761Aantal2023
Woningtype verschillend30Aantal2023
Woningtype onbekend6.440Aantal2023
Woningtype n.v.t.238.410Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor Nederland, de provincies en alle wijken en buurten als Excel document.

Advertentie:

Corona patiënten in de provincie Zuid-Holland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de provincie Zuid-Holland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 35.315 patiënten in de provincie Zuid-Holland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 21 november 2023, week 47 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de provincie Zuid-Holland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de provincie Zuid-Holland.

Gemiddeld overleden 614,90 personen per week in de provincie Zuid-Holland. Het aantal sterftes in de provincie Zuid-Holland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 45 (6 tot en met 12 november) van 2023.

Sterftecijfers
Bedrijven (504.685 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de provincie Zuid-Holland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de provincie Zuid-Holland zijn in totaal 504.685 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 504.685 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 504.680 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!