Informatie provincie Overijssel:

Informatie provincie Overijssel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Overijssel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Overijssel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Overijssel

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Overijssel voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Overijssel
Kaart van de provincie Overijssel met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Overijssel met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Steenwijkerland, 2: Staphorst, 3: Zwartewaterland, 4: Hardenberg, 5: Kampen ...Toon meer... Kaart van de provincie Overijssel met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Steenwijkerland, 2: Staphorst, 3: Zwartewaterland, 4: Hardenberg, 5: Kampen, 6: Zwolle, 7: Ommen, 8: Dalfsen, 9: Twenterand, 10: Tubbergen, 11: Raalte, 12: Hellendoorn, 13: Dinkelland, 14: Olst Wijhe, 15: Almelo, 16: Wierden, 17: Borne, 18: Oldenzaal, 19: Losser, 20: Rijssen Holten, 21: Deventer, 22: Hengelo, 23: Hof van Twente, 24: Enschede, 25: Haaksbergen ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Overijssel

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Overijssel.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 505.343 woningen in provincie Overijssel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Overijssel:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Overijssel

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Overijssel, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Overijssel

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Overijssel, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Overijssel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal96.565aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij8.305aantal2019
B-F Nijverheid en energie14.770aantal2019
G+I Handel en horeca23.050aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie6.665aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed9.760aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening21.805aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten12.190aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.162.406aantal2020
Mannen583.756aantal2020
Vrouwen578.650aantal2020
0 tot 15 jaar190.846aantal2020
15 tot 25 jaar150.186aantal2020
25 tot 45 jaar273.838aantal2020
45 tot 65 jaar320.432aantal2020
65 jaar of ouder227.104aantal2020
Ongehuwd547.362aantal2020
Gehuwd476.564aantal2020
Gescheiden77.364aantal2020
Verweduwd61.116aantal2020
Geboorte totaal11.225aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10.478aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.853gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.926gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.712gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.839gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.223gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.978gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.195gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.257gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.282gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement764gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.136gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.306gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.511gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.998gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.016gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.452gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming15%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal508.409aantal2020
Eenpersoonshuishoudens178.588aantal2020
Huishoudens zonder kinderen152.144aantal2020
Huishoudens met kinderen177.677aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,25gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  905.100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.297Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.491Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,23 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen39,28 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,68 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,71 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand27.610aantal2019
Personen per soort uitkering; AO54.000aantal2019
Personen per soort uitkering; WW15.180aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW205.670aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon978.501aantal2020
Westers totaal82.877aantal2020
Niet-westers totaal101.028aantal2020
Marokko4.521aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5.285aantal2020
Suriname5.651aantal2020
Turkije34.616aantal2020
Overig niet-westers50.955aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,22gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,06gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,76gemiddeld km2019
Afstand tot school0,75gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km8,62gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV23Code2020
RegionaamOverijsselNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid350aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte174gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal342.073hectaren2020
Oppervlakte land331.897hectaren2020
Oppervlakte water10.175hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid853gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal577.725aantal2019
Personenautos brandstof benzine454.910aantal2019
Personenautos overige brandstof122.815aantal2019
Personenautos per huishouden1,15gemiddeld2019
Motorfietsen50.485aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad505.343aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€216.759Euro2019
Percentage eengezinswoning75%percentage2019
Percentage meergezinswoning25%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen61%percentage2019
Huurwoningen totaal39%percentage2019
In bezit woningcorporatie28%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200083%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.