Informatie provincie Drenthe:

Informatie provincie Drenthe:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Drenthe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Drenthe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Drenthe voor de periode van 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Drenthe
Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Tynaarlo, 2: Noordenveld, 3: Assen, 4: Aa en Hunze, 5: Borger-Odoorn ...Toon meer... Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Tynaarlo, 2: Noordenveld, 3: Assen, 4: Aa en Hunze, 5: Borger-Odoorn, 6: Midden-Drenthe, 7: Westerveld, 8: Emmen, 9: Coevorden, 10: Hoogeveen, 11: Meppel, 12: De Wolden ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Drenthe.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 224.556 woningen in provincie Drenthe
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Drenthe:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Drenthe, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Drenthe, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Drenthe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal41.930Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij3.675Aantal2020
B-F Nijverheid en energie6.640Aantal2020
G+I Handel en horeca10.115Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.690Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed3.695Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening9.575Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5.555Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners494.771Aantal2021
Mannen246.027Aantal2021
Vrouwen248.744Aantal2021
0 tot 15 jaar73.346Aantal2021
15 tot 25 jaar55.397Aantal2021
25 tot 45 jaar101.970Aantal2021
45 tot 65 jaar146.316Aantal2021
65 jaar of ouder117.742Aantal2021
Ongehuwd214.649Aantal2021
Gehuwd209.919Aantal2021
Gescheiden40.130Aantal2021
Verweduwd30.073Aantal2021
Westers totaal28.593Aantal2021
Geboorte totaal4.135Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5.551Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid188Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag105.960Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar172.920Aantal2020
Opleidingsniveau hoog91.010Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura13.365Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten26.745Aantal2020
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.812Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.842Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.457Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.587Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.624Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.117Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.163Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.478Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement874Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.245Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.409Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.511Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.181Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal220.380Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens73.490Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen74.399Aantal2021
Huishoudens met kinderen72.491Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers393.100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.519Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.935Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen37,91%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen17,57%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,89%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€73x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand11.370Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO24.140Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW7.320Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW106.450Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon442.444Aantal2021
Niet-westers totaal23.734Aantal2021
Marokko1.596Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba1.552Aantal2021
Suriname1.976Aantal2021
Turkije1.941Aantal2021
Overig niet-westers16.669Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,59Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand7,56Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,76Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand7,61Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand8,72Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,33Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,22Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,06Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,27Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,16Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km2,39Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,01Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,99Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,89Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,91Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,47Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,02Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,45Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,37Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,42Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,09Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,92Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand7,01Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand38,23Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,73Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand5,18Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand44,26Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,81Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand7,04Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,84Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,32Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV22Code2021
RegionaamDrentheNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000022Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal268.039Aantal hectaren2021
Oppervlakte land263.265Aantal hectaren2021
Oppervlakte water4.774Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid537Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode264.717Aantal2021
Adressen totaal269.200Aantal2021
Panden219.983Aantal2021
Percelen185.153Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal270.755Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine206.095Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof64.650Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte102Aantal2020
Motorfietsen27.095Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad224.556Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€215.498Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal34%Percentage2021
In bezit woningcorporatie25%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.