Informatie provincie Drenthe:

Informatie provincie Drenthe:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Drenthe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Drenthe! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Drenthe voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Drenthe
Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Tynaarlo, 2: Noordenveld, 3: Assen, 4: Aa en Hunze, 5: Borger Odoorn ...Toon meer... Kaart van de provincie Drenthe met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Tynaarlo, 2: Noordenveld, 3: Assen, 4: Aa en Hunze, 5: Borger Odoorn, 6: Midden Drenthe, 7: Westerveld, 8: Emmen, 9: Coevorden, 10: Hoogeveen, 11: Meppel, 12: De Wolden ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Drenthe.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 222.197 woningen in provincie Drenthe
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Drenthe:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Drenthe, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Drenthe

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Drenthe, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Drenthe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40.600aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij3.675aantal2019
B-F Nijverheid en energie6.385aantal2019
G+I Handel en horeca9.900aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie2.605aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed3.535aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening9.130aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5.390aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners493.682aantal2020
Mannen245.475aantal2020
Vrouwen248.207aantal2020
0 tot 15 jaar74.264aantal2020
15 tot 25 jaar55.205aantal2020
25 tot 45 jaar101.495aantal2020
45 tot 65 jaar147.433aantal2020
65 jaar of ouder115.285aantal2020
Ongehuwd213.134aantal2020
Gehuwd210.977aantal2020
Gescheiden39.426aantal2020
Verweduwd30.145aantal2020
Geboorte totaal4.110aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5.143aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.812gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.842gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.457gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.587gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.624gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.117gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.163gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.478gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement874gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.245gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.409gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.511gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.181gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal219.301aantal2020
Eenpersoonshuishoudens72.904aantal2020
Huishoudens zonder kinderen73.599aantal2020
Huishoudens met kinderen72.798aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  389.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.534Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.997Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,99 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,80 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,65 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,27 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand11.580aantal2019
Personen per soort uitkering; AO24.110aantal2019
Personen per soort uitkering; WW7.560aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW104.360aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon442.029aantal2020
Westers totaal28.429aantal2020
Niet-westers totaal23.224aantal2020
Marokko1.592aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba1.464aantal2020
Suriname1.945aantal2020
Turkije1.965aantal2020
Overig niet-westers16.258aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,59gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,34gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,92gemiddeld km2019
Afstand tot school0,99gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km4,98gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV22Code2020
RegionaamDrentheNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid187aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte100gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal268.039hectaren2020
Oppervlakte land263.265hectaren2020
Oppervlakte water4.774hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid534gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal265.585aantal2019
Personenautos brandstof benzine202.440aantal2019
Personenautos overige brandstof63.140aantal2019
Personenautos per huishouden1,24gemiddeld2019
Motorfietsen26.600aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad222.197aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€201.820Euro2019
Percentage eengezinswoning82%percentage2019
Percentage meergezinswoning18%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen66%percentage2019
Huurwoningen totaal34%percentage2019
In bezit woningcorporatie25%percentage2019
In bezit overige verhuurders9%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.