Informatie provincie Utrecht:

Informatie provincie Utrecht:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Utrecht voor de periode van 1995 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Utrecht
Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Eemnes, 2: Bunschoten, 3: De Ronde Venen, 4: Baarn, 5: Stichtse Vecht ...Toon meer... Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Eemnes, 2: Bunschoten, 3: De Ronde Venen, 4: Baarn, 5: Stichtse Vecht, 6: Amersfoort, 7: Soest, 8: De Bilt, 9: Leusden, 10: Woerden, 11: Zeist, 12: Utrecht, 13: Woudenberg, 14: Renswoude, 15: Montfoort, 16: Bunnik, 17: Utrechtse Heuvelrug, 18: Nieuwegein, 19: IJsselstein, 20: Oudewater, 21: Veenendaal, 22: Houten, 23: Wijk bij Duurstede, 24: Lopik, 25: Rhenen, 26: Vijfheerenlanden ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2013 tot en met 2019.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Utrecht.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 578.906 woningen in provincie Utrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Utrecht:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Utrecht, 2020, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Utrecht, 2020, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Utrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal138.465aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij3.250aantal2019
B-F Nijverheid en energie17.705aantal2019
G+I Handel en horeca24.285aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie14.040aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed14.210aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening46.325aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten18.665aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.354.834aantal2020
Mannen666.413aantal2020
Vrouwen688.421aantal2020
0 tot 15 jaar231.853aantal2020
15 tot 25 jaar170.765aantal2020
25 tot 45 jaar360.040aantal2020
45 tot 65 jaar360.577aantal2020
65 jaar of ouder231.599aantal2020
Ongehuwd696.600aantal2020
Gehuwd505.661aantal2020
Gescheiden94.803aantal2020
Verweduwd57.770aantal2020
Geboorte totaal14.935aantal2019
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10.176aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.755gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.005gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.862gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.046gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.631gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.526gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.174gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.136gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.083gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement675gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.067gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.265gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.559gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.171gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.243gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming32%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal610.332aantal2020
Eenpersoonshuishoudens235.308aantal2020
Huishoudens zonder kinderen167.925aantal2020
Huishoudens met kinderen207.099aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  1.034.200aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.691Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.305Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,86 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,88 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen24,76 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,96 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,01 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand26.420aantal2019
Personen per soort uitkering; AO52.130aantal2019
Personen per soort uitkering; WW16.920aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW208.840aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.036.856aantal2020
Westers totaal123.762aantal2020
Niet-westers totaal194.216aantal2020
Marokko57.563aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba9.013aantal2020
Suriname19.441aantal2020
Turkije30.783aantal2020
Overig niet-westers77.416aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,87gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,82gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,64gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km12,52gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV26Code2020
RegionaamUtrechtNaam2020
Soort regioProvincieType2020
Bevolkingsdichtheid912aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte468gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal156.004hectaren2020
Oppervlakte land148.545hectaren2020
Oppervlakte water7.459hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen datapostcodegeen data
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.284gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal695.975aantal2019
Personenautos brandstof benzine521.715aantal2019
Personenautos overige brandstof174.255aantal2019
Personenautos per huishouden1,09gemiddeld2019
Motorfietsen45.685aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad578.906aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€297.580Euro2019
Percentage eengezinswoning63%percentage2019
Percentage meergezinswoning37%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen59%percentage2019
Huurwoningen totaal41%percentage2019
In bezit woningcorporatie28%percentage2019
In bezit overige verhuurders13%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200081%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.