Informatie provincie Utrecht:

Informatie provincie Utrecht:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de provincie Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar
Bevolking in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Aantal inwoners in de provincie Utrecht voor de periode van 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de provincie Utrecht
Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Eemnes, 2: Bunschoten, 3: De Ronde Venen, 4: Baarn, 5: Stichtse Vecht ...Toon meer... Kaart van de provincie Utrecht met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: Eemnes, 2: Bunschoten, 3: De Ronde Venen, 4: Baarn, 5: Stichtse Vecht, 6: Amersfoort, 7: Soest, 8: De Bilt, 9: Leusden, 10: Woerden, 11: Zeist, 12: Utrecht, 13: Woudenberg, 14: Renswoude, 15: Montfoort, 16: Bunnik, 17: Utrechtse Heuvelrug, 18: Nieuwegein, 19: IJsselstein, 20: Oudewater, 21: Veenendaal, 22: Houten, 23: Wijk bij Duurstede, 24: Lopik, 25: Rhenen, 26: Vijfheerenlanden ...Toon minder...

Gemiddelde woningwaarde
Het gemiddelde van de WOZ-waarden in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode van 2011 tot en met 2020.

De woningwaarde is gebaseerd op het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de provincie Utrecht.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Kenmerken van de 593.799 woningen in provincie Utrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken provincie Utrecht:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Inwoners naar leeftijdscategorie
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep in de provincie Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Utrecht, 2021, leeftijdsgroepen.

Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of verweduwd, Utrecht

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Provincie Utrecht, 2021, burgerlijke staat.

Bevolking, burgerlijke staat: percentage inwoners naar burgerlijke staat (zie de toelichting voor de definities van ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd).


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de provincie Utrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal145.460Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij3.255Aantal2020
B-F Nijverheid en energie18.680Aantal2020
G+I Handel en horeca25.230Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie15.000Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed14.610Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening49.115Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten19.570Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.361.153Aantal2021
Mannen670.178Aantal2021
Vrouwen690.975Aantal2021
0 tot 15 jaar230.863Aantal2021
15 tot 25 jaar170.218Aantal2021
25 tot 45 jaar363.050Aantal2021
45 tot 65 jaar360.657Aantal2021
65 jaar of ouder236.365Aantal2021
Ongehuwd703.128Aantal2021
Gehuwd504.166Aantal2021
Gescheiden96.045Aantal2021
Verweduwd57.814Aantal2021
Westers totaal125.392Aantal2021
Geboorte totaal14.935Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10.176Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid916Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag251.150Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar375.740Aantal2019
Opleidingsniveau hoog395.390Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura36.975Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliënten70.160Aantal2019
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.755Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.005Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.862Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.046Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.631Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.526Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.174Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.136Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.083Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement675Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.067Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.265Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.559Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.171Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.243Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming32%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal613.804Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens235.650Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen170.783Aantal2021
Huishoudens met kinderen207.371Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.048.700Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.833Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.364Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar33,06%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen36,72%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen24,80%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,93%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€82x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand25.850Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO52.020Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW16.720Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW213.210Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.037.175Aantal2021
Niet-westers totaal198.586Aantal2021
Marokko58.348Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba2.085Aantal2021
Suriname19.546Aantal2021
Turkije31.199Aantal2021
Overig niet-westers87.408Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,87Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,66Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,08Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,68Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,79Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,81Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,74Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km92Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,05Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km31Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,77Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km46Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km88Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,71Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km67Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km128Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,62Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km61Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,59Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km51Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,97Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,11Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,99Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,63Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,28Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,05Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,78Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,62Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,56Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,83Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand10,02Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,69Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,86Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand16,95Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,74Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,98Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,53Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,26Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodePV26Code2021
RegionaamUtrechtNaam2021
Soort regioProvincieCategorisch type2021
Sorteercode00000026Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal156.004Aantal hectaren2021
Oppervlakte land148.545Aantal hectaren2021
Oppervlakte water7.459Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.293Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode687.610Aantal2021
Adressen totaal699.662Aantal2021
Panden454.889Aantal2021
Percelen383.957Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal716.165Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine544.860Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof171.305Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte482Aantal2020
Motorfietsen46.540Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad593.799Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€323.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning63%Percentage2020
Percentage meergezinswoning37%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen58%Percentage2020
Huurwoningen totaal41%Percentage2020
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200081%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Werk in uitvoering
In ontwikkeling, er wordt spoedig meer informatie toegevoegd

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid met meer onderwerpen in duidelijke grafieken. Dit zal de komende weken in meerdere kleine iteraties gebeuren.