Statistieken gemeente Oldenzaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oldenzaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Oldenzaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Oldenzaal telt 31.794 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oldenzaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oldenzaal:

JaarAantal inwoners de gemeente Oldenzaal% verschil
202431.794-0,41%
202331.9250,58%
202231.7410,13%
202131.701-0,42%
202031.836-0,01%
201931.840-0,23%
201831.915-0,28%
201732.006-0,32%
201632.110-0,03%
201532.120-0,05%
201432.137-0,20%
201332.2000,07%
201232.1760%
201132.1760,63%
201031.9740,66%
200931.7640,57%
200831.5840,53%
200731.4160,38%
200631.297-0,24%
200531.373-0,06%
200431.3920,06%
200331.3740,62%
200231.1800,22%
200131.1111,19%
200030.746-0,03%
199930.7540,27%
199830.670-0,07%
199730.693-0,02%
199630.6980,08%
199530.673geen data

De bevolking van de gemeente Oldenzaal is met 1.121 personen toegenomen van 30.673 personen in 1995 tot 31.794 personen in 2024 (dat is een kleine groei van 3,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 39 personen (0,12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oldenzaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Oldenzaal:

In 1995 waren er 30.673 inwoners in de gemeente Oldenzaal. In 1998 is het aantal gedaald tot 30.670 personen. Dit is een daling van 3 (-0,01%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1997) is het verschil -23 (-0,07%). Het aantal van 30.670 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2013 is het aantal gestegen tot 32.200 personen. De stijging ten opzichte van 1998 is 1.530 (4,99%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2012) is 24 (0,07%). Het aantal van 32.200 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 telde de gemeente Oldenzaal 31.794 inwoners.

Over de gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Oldenzaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.195 hectare, waarvan 2.155 land en 40 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.487 adressen per km2. Er wonen 14.354 huishoudens in de gemeente Oldenzaal en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 14 wijken en 14 buurten.

De naam Oldenzaal wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Oldenzaal. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Oldenzaal

Vlag van de gemeente Oldenzaal

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oldenzaal
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oldenzaal met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Essen, 2: De Graven Es, 3: Bekspring, 4: De Meijbree, 5: De Thij ...Toon meer... Kaart van de gemeente Oldenzaal met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Essen, 2: De Graven Es, 3: Bekspring, 4: De Meijbree, 5: De Thij, 6: Glinde-Hooiland, 7: Binnenstad, 8: Haerbroek-Scholtenhoek, 9: Het Inslag-De Kleies, 10: Het Hulsbeek, 11: Jufferbeek, 12: Zuid-Berghuizen, 13: Eekte-Hazewinkel, 14: Hanzepoort ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 14.826 woningen in de gemeente Oldenzaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oldenzaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Oldenzaal was €333.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Oldenzaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oldenzaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Oldenzaal% verschil
2023€333.00019%
2022€280.00012%
2021€251.0004,58%
2020€240.0006,2%
2019€226.0004,63%
2018€216.0003,85%
2017€208.0001,96%
2016€204.0000,99%
2015€202.0000%
2014€202.000-5,6%
2013€214.000-3,60%
2012€222.000-0,89%
2011€224.000-1,32%
2010€227.0001,34%
2009€224.0000,90%
2008€222.0005,7%
2007€210.0009,9%
2006€191.0000,53%
2005€190.00052%
2004€125.0000,81%
2003€124.0000,81%
2002€123.0000,82%
2001€122.00044%
2000€85.0000%
1999€85.0001,19%
1998€84.0000%
1997€84.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Oldenzaal is met €249.000 gestegen van €84.000 in 1997 tot €333.000 in 2023 (dat is een groei van 296%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.576 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oldenzaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oldenzaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oldenzaal is €333.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 14.826 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), 2 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De gemeente Oldenzaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Oldenzaal: er zijn 5.071 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Oldenzaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 17.329 totaal in de gemeente Oldenzaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Oldenzaal telt in totaal 17.329 adressen, met 17.324 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in gemeente Oldenzaal ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oldenzaal
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Oldenzaal zijn er 15.020 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Oldenzaal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.617 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Oldenzaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Oldenzaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Oldenzaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Oldenzaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oldenzaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Oldenzaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Oldenzaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Oldenzaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.4702.2943.161
202226.7232.1102.908
202126.7092.0992.893
202026.8202.1092.907
201926.8702.0902.880
201826.9452.0902.880
201727.0722.0752.859
201627.2372.0492.824
201527.3442.0082.768
201427.3082.0312.798
201327.3602.0352.805
201227.3822.0162.778
201127.3732.0202.783
201027.2311.9952.748
200927.0811.9692.714
200826.9481.9502.686
200726.7771.9512.688
200626.6671.9472.683
200526.7051.9632.705
200426.6981.9742.720
200326.7381.9502.686
200226.5921.9292.659
200126.5541.9162.641
200026.2401.8952.611
199926.2801.8812.593
199826.2071.8772.586
199726.2621.8632.568
199626.2711.8622.565

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Oldenzaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,9% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 6,1% en herkomst van buiten Europa: 8,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oldenzaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Oldenzaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Oldenzaal in 2022 zijn Westers (2.477 inwoners) en Turkije (1.214 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Oldenzaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Oldenzaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Oldenzaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oldenzaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldenzaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Oldenzaal zijn C (4.632 adressen) en A (2.808 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Oldenzaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Oldenzaal: 4.632 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldenzaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 216 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Oldenzaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Oldenzaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Oldenzaal.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Oldenzaal voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Oldenzaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

49 stembureaus

Er zijn 49 stembureaus in de gemeente Oldenzaal. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Oldenzaal
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Oldenzaal over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Oldenzaal.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Oldenzaal het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldenzaal van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Oldenzaal
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Oldenzaal:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
NSC6.74632%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV4.84023%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.82213%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.9789,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D669544,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB8634,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5612,67%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5182,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5042,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2881,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2491,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2281,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211090,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU790,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL780,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS570,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP220,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP150,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter140,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1130,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten130,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN50,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.41528%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.89812%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.72311%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.2067,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.1887,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV8835,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217324,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666834,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5303,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Samen Lokaal Twente4963,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4542,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4482,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4422,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3202,00%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie2221,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2021,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1270,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP280,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft50,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4.57330%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.45829%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.85412%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.63311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.2368%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6684,31%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5193,35%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2821,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderenpartij1761,14%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP960,62%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
WG Oldenzaal4.89936%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.38617%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.08515%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Solidair Oldenzaal (SO)1.54911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.0787,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.0167,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D667255,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.36729%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.16714%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD88711%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV88611%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP7929,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA6728,3%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks5957,3%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2733,37%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD2202,71%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP921,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten480,59%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50300,37%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij240,30%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen150,19%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu110,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij90,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft80,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud50,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij30,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Oldenzaal: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900) gemeente Oldenzaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Oldenzaal.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Haerbroek-Scholtenhoek heeft met €36.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oldenzaal. En buurt Zuid-Berghuizen heeft met €24.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oldenzaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Oldenzaal is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.500. Gemeente Oldenzaal telt 26.200 inkomensontvangers op 31.794 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in gemeente Oldenzaal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Oldenzaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Oldenzaal is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Oldenzaal is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Oldenzaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Oldenzaal
Er zijn 558 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Oldenzaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 558 elektrische auto’s in de gemeente Oldenzaal. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Oldenzaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.412 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Oldenzaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oldenzaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 23.159 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Oldenzaal (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 17.119 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Oldenzaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Oldenzaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Oldenzaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.009 misdrijven in de gemeente Oldenzaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Oldenzaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Oldenzaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.934 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Oldenzaal 1.009 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Oldenzaal in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (144 delicten) en Overige vermogensdelicten (134 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Oldenzaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 78 misdrijven in de gemeente Oldenzaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Oldenzaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Oldenzaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oldenzaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,21 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Oldenzaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Oldenzaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Oldenzaal
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Oldenzaal dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Oldenzaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Oldenzaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Oldenzaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Oldenzaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Oldenzaal. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oldenzaal geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oldenzaal heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oldenzaal voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oldenzaal heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oldenzaal heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oldenzaal heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oldenzaal voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Oldenzaal heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Oldenzaal doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Oldenzaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oldenzaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.625Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie410Aantal2023
G+I Handel en horeca740Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie250Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed420Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening760Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg640Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten370Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners31.794Aantal2024
Mannen15.809Aantal2023
Vrouwen16.116Aantal2023
0 tot 15 jaar4.746Aantal2023
15 tot 25 jaar3.712Aantal2023
25 tot 45 jaar6.783Aantal2023
45 tot 65 jaar8.844Aantal2023
65 jaar of ouder7.840Aantal2023
Ongehuwd14.392Aantal2023
Gehuwd12.991Aantal2023
Gescheiden2.476Aantal2023
Verweduwd2.066Aantal2023
Geboorte totaal266Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal364Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.481Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.220Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.120Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura735Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten2.865Aantal2022
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.232Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.765Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.332Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++34Aantal2024
Energielabels A+++172Aantal2024
Energielabels A++106Aantal2024
Energielabels A+110Aantal2024
Energielabels A2.808Aantal2024
Energielabels B2.655Aantal2024
Energielabels C4.632Aantal2024
Energielabels D1.647Aantal2024
Energielabels E949Aantal2024
Energielabels F977Aantal2024
Energielabels G1.002Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk44%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.354Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.095Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.424Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.835Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers26.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€152x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand490Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.470Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.455Aantal2023
Herkomst Europa2.294Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.161Aantal2023
Geboren in Nederland26.470Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.389Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.385Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa905Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.776Aantal2023
Autochtoon26.723Aantal2022
Westers totaal2.477Aantal2022
Niet-westers totaal2.541Aantal2022
Marokko17Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname52Aantal2022
Turkije1.214Aantal2022
Overig niet-westers1.203Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal420Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven103Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting134Aantal2023
Verkeersovertredingen192Aantal2023
Vernieling109Aantal2023
Overige misdrijven50Aantal2023
Totaal misdrijven1.009Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0173Code2023
RegionaamOldenzaalNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01730000Code2023
Oppervlakte totaal2.195Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.155Aantal hectaren2023
Oppervlakte water40Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.487Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal17.329Aantal2024
Adressen met postcode17.294Aantal2024
Adressen met woonfunctie15.020Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie178Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie336Aantal2024
Adressen met industriefunctie681Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie446Aantal2024
Adressen met logiesfunctie25Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie27Aantal2024
Adressen met sportfunctie24Aantal2024
Adressen met winkelfunctie404Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie804Aantal2024
Verblijfsobjecten17.324Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres13.319Aantal2024
Adressen met pand17.303Aantal2024
Percelen met adres11.114Aantal2024
Adressen met perceel17.329Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom16.970Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom359Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom14.715Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom305Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900114Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925640Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.121Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.617Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.038Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.688Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.482Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010861Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020514Aantal2024
Panden met adres 2020 en later239Aantal2024
Adressen met pand voor 170010Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900221Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925739Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.347Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.191Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.984Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.102Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.996Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.514Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020718Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later481Aantal2024
Postcodegebied7562PB-7577ZBNaam2024
Meest voorkomende postcode7577Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode24%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade38Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade176Aantal2022
Verkeersongevallen totaal216Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.712Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.360Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte775Aantal2023
Motorfietsen1.096Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.826Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€333.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement3.451Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.071Aantal2024
Hoekwoning2.792Aantal2024
Tweeonder1kap1.615Aantal2024
Vrijstaande woning2.091Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.304Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oldenzaal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Oldenzaal
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Oldenzaal: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 281 patiënten in de gemeente Oldenzaal met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Oldenzaal
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Oldenzaal.

Gemiddeld overleden 6,56 personen per week in de gemeente Oldenzaal. Het aantal sterftes in de gemeente Oldenzaal is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Oldenzaal: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.625 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Oldenzaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Oldenzaal zijn in totaal 3.625 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.625 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.620 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 31 wijken en buurten in gemeente Oldenzaal. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Oldenzaal als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Oldenzaal als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities