Statistieken gemeente Arnhem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Arnhem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Arnhem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Arnhem telt 167.651 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Arnhem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Arnhem:

JaarAantal inwoners de gemeente Arnhem% verschil
2024167.6511,13%
2023165.7701,15%
2022163.8880,90%
2021162.4240,67%
2020161.3481,31%
2019159.2651,30%
2018157.2230,98%
2017155.6991,22%
2016153.8181,00%
2015152.2930,97%
2014150.8230,66%
2013149.8270,37%
2012149.2710,81%
2011148.0700,72%
2010147.0180,99%
2009145.5741,39%
2008143.5820,71%
2007142.5690,26%
2006142.1950,62%
2005141.321-0,20%
2004141.6010,05%
2003141.5280,56%
2002140.7361,01%
2001139.3290,85%
2000138.1540,68%
1999137.2220,77%
1998136.1740,90%
1997134.960-0,05%
1996135.0260,34%
1995134.572geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Arnhem is met 33.079 inwoners toegenomen van 134.572 inwoners in 1995 tot 167.651 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.141 inwoners (0,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Arnhem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Arnhem:

In 1995 waren er 134.572 inwoners in de gemeente Arnhem. Het aantal van 134.572 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 167.651 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 33.079 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.881 (1,13%). Het aantal van 167.651 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Arnhem heeft afgerond een totale oppervlakte van 10.154 hectare, waarvan 9.774 land en 380 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.295 adressen per km2. Er wonen 84.273 huishoudens in de gemeente Arnhem en de gemeente telt 1 woonplaats, 24 wijken en 83 buurten.

De naam Arnhem wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Arnhem. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Arnhem

Vlag van de gemeente Arnhem

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Arnhem
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Arnhem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schaarsbergen, 2: Geitenkamp, 3: Monnikenhuizen, 4: Alteveer/Cranevelt, 5: Burgemeesterswijk/Hoogkamp ...Toon meer... Kaart van de gemeente Arnhem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schaarsbergen, 2: Geitenkamp, 3: Monnikenhuizen, 4: Alteveer/Cranevelt, 5: Burgemeesterswijk/Hoogkamp, 6: Velperweg en omgeving, 7: Sint Marten/Sonsbeek, 8: Klarendal, 9: Heijenoord/Lombok, 10: Klingelbeek en omgeving, 11: Spijkerkwartier, 12: Centrum, 13: Presikhaaf-Oost, 14: Presikhaaf-West, 15: Malburgen-West, 16: Arnhemse Broek, 17: Malburgen-Oost (Noord), 18: Elderveld, 19: Malburgen-Oost (Zuid), 20: Elden, 21: Schuytgraaf, 22: Vredenburg/Kronenburg, 23: De Laar, 24: Rijkerswoerd ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 79.817 woningen in de gemeente Arnhem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Arnhem was €323.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Arnhem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Arnhem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Arnhem% verschil
2023€323.00022%
2022€265.00010%
2021€240.0008,6%
2020€221.0007,3%
2019€206.00010%
2018€187.0006,9%
2017€175.0003,55%
2016€169.0000%
2015€169.000-2,31%
2014€173.000-5,5%
2013€183.000-3,68%
2012€190.000-1,04%
2011€192.000-4,95%
2010€202.0001,51%
2009€199.0005,3%
2008€189.0005%
2007€180.0008,4%
2006€166.000-0,60%
2005€167.00049%
2004€112.0000%
2003€112.0000%
2002€112.0000,90%
2001€111.00061%
2000€69.0000%
1999€69.0000%
1998€69.0000%
1997€69.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Arnhem is met €254.000 gegroeid van €69.000 in 1997 tot €323.000 in 2023 (dat is een toename van 368%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.769 (7%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Arnhem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Arnhem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Arnhem is €323.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 79.817 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin) en 24 wijken (oranje). De gemeente Arnhem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Arnhem: er zijn 40.179 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Arnhem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 91.029 totaal in de gemeente Arnhem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Arnhem telt in totaal 91.029 adressen, met 90.765 verblijfsobjecten, 143 standplaatsen en 121 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Arnhem ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Arnhem
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Arnhem zijn er 82.043 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Arnhem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.968 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Arnhem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Arnhem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Arnhem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Arnhem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Arnhem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Arnhem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Arnhem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023106.44914.69044.631
2022108.60813.68941.591
2021108.40013.37840.646
2020108.38313.11639.849
2019108.21312.64238.410
2018107.56612.29737.360
2017107.39311.96236.344
2016107.27911.52535.014
2015106.75411.27734.262
2014105.98211.10433.737
2013105.36611.01033.451
2012105.07510.94533.251
2011104.34110.82932.900
2010103.99010.65532.373
2009103.05610.52931.989
2008102.06910.28031.233
2007101.70110.12030.748
2006101.62510.04730.523
2005101.2869.91430.121
2004101.6989.88130.022
2003102.1019.76429.663
2002102.4169.48928.831
2001102.6919.07327.565
2000102.9038.72926.522
1999103.1598.43525.628
1998103.1968.16724.811
1997103.0857.89323.982
1996103.7657.74123.520

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Arnhem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 27% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Arnhem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Arnhem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Arnhem in 2022 zijn Westers (19.749 inwoners) en Overig (16.485 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Arnhem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Arnhem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Arnhem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Arnhem zijn C (20.642 adressen) en A (20.039 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Arnhem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Arnhem: 20.642 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.583 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Arnhem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Arnhem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Arnhem.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Arnhem voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Arnhem ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

138 stembureaus

Er zijn 138 stembureaus in de gemeente Arnhem. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Arnhem
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Arnhem over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Arnhem.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Arnhem het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Arnhem
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Arnhem:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA22.21525%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV17.02919%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD10.60812%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC9.30310%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D667.3308,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3.8874,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3.7514,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3.3213,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2.3082,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.2272,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.6611,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.5211,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.2571,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ17910,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4080,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213970,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS3330,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP2640,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1400,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten1280,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN950,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF700,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP560,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN300,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks9.05614%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA8.46213%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.71410%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD6.1089,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5.6928,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665.0477,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4.5257%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3.4265,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3.0214,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.8114,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2.2783,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.1693,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.8932,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.2561,95%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland9371,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4340,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland3270,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2420,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk16.32226%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA14.00822%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB8.35013%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD5.4128,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.2766,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3.2145,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.9264,68%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2.0643,30%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater1.5562,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel1.1111,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA219661,54%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU9031,44%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL6851,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Lokaal4240,68%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP3650,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks9.15315%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D667.41312%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.52711%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Arnhem Centraal6.46511%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD5.1578,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.5827,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.8436,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.4205,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt3.0405%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK2.6494,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Arnhemse Ouderen Partij2.3903,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.3373,86%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.6832,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.5662,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Nederlandse Volks-Unie1890,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
JenO - De Partij voor Jong en Oud1430,24%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668.14921%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP4.82512%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks4.46612%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA4.23711%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV4.21111%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD3.8559,9%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA3.0047,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD2.2895,9%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.4433,72%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1.1102,86%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten5151,33%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel502210,57%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen1330,34%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij930,24%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu740,19%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft530,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij380,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud220,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij110,03%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Arnhem: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400) gemeente Arnhem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Arnhem.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Gulden Bodem heeft met €49.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Arnhem. En buurt Bij de John Frostbrug heeft met €10.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Arnhem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Arnhem is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Gemeente Arnhem telt 130.900 inkomensontvangers op 167.651 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10% procent van de huishoudens in gemeente Arnhem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Arnhem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Arnhem is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Arnhem is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Arnhem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Arnhem
Er zijn 2.783 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Arnhem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.783 elektrische auto’s in de gemeente Arnhem. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Arnhem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 72.353 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Arnhem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Arnhem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 95.023 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Arnhem (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 71.236 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Arnhem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Arnhem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Arnhem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 11.016 misdrijven in de gemeente Arnhem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Arnhem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Arnhem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 143.097 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Arnhem 11.016 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Arnhem in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.286 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.232 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Arnhem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 963 misdrijven in de gemeente Arnhem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Arnhem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Arnhem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 31,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Arnhem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Arnhem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Arnhem
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Arnhem dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Arnhem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Arnhem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Arnhem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Arnhem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Arnhem. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Arnhem geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Arnhem heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Arnhem voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Arnhem heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Arnhem heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Arnhem heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Arnhem voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Arnhem heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Arnhem doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Arnhem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Arnhem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Arnhem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal23.260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.110Aantal2023
G+I Handel en horeca3.440Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.835Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.245Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5.990Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5.565Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.015Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners167.651Aantal2024
Mannen82.927Aantal2023
Vrouwen82.843Aantal2023
0 tot 15 jaar24.756Aantal2023
15 tot 25 jaar21.949Aantal2023
25 tot 45 jaar49.655Aantal2023
45 tot 65 jaar42.880Aantal2023
65 jaar of ouder26.530Aantal2023
Ongehuwd95.737Aantal2023
Gehuwd48.719Aantal2023
Gescheiden15.127Aantal2023
Verweduwd6.187Aantal2023
Geboorte totaal1.598Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.493Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.696Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag33.080Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar48.820Aantal2022
Opleidingsniveau hoog47.630Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.750Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten13.435Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming11%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.442Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel24.762Aantal2024
Adressen met definitief energielabel57.825Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++58Aantal2024
Energielabels A+++432Aantal2024
Energielabels A++1.299Aantal2024
Energielabels A+1.668Aantal2024
Energielabels A20.039Aantal2024
Energielabels B10.668Aantal2024
Energielabels C20.642Aantal2024
Energielabels D7.647Aantal2024
Energielabels E7.673Aantal2024
Energielabels F4.715Aantal2024
Energielabels G7.744Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal84.273Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens41.026Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen19.803Aantal2023
Huishoudens met kinderen23.444Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,92Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers130.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€23x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand7.160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO9.050Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.400Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW23.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland106.449Aantal2023
Herkomst buiten Nederland59.321Aantal2023
Herkomst Europa14.690Aantal2023
Herkomst buiten Europa44.631Aantal2023
Geboren in Nederland106.449Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.158Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20.305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa8.532Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa24.326Aantal2023
Autochtoon108.608Aantal2022
Westers totaal19.749Aantal2022
Niet-westers totaal35.531Aantal2022
Marokko3.873Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.186Aantal2022
Suriname3.366Aantal2022
Turkije8.621Aantal2022
Overig niet-westers16.485Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5.308Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1.193Aantal2023
Milieu overtredingen9Aantal2023
Oplichting1.061Aantal2023
Verkeersovertredingen1.414Aantal2023
Vernieling1.057Aantal2023
Overige misdrijven974Aantal2023
Totaal misdrijven11.016Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km115Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km152Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km62Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0202Code2023
RegionaamArnhemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02020000Code2023
Oppervlakte totaal10.154Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.774Aantal hectaren2023
Oppervlakte water380Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.295Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal91.029Aantal2024
Adressen met postcode90.651Aantal2024
Adressen met woonfunctie82.043Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie966Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie707Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.213Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.311Aantal2024
Adressen met logiesfunctie193Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie170Aantal2024
Adressen met sportfunctie117Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.627Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.863Aantal2024
Verblijfsobjecten90.765Aantal2024
Ligplaatsen121Aantal2024
Standplaatsen143Aantal2024
Panden met adres51.904Aantal2024
Adressen met pand90.533Aantal2024
Percelen met adres40.576Aantal2024
Adressen met perceel91.029Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom90.174Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom855Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom81.668Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom375Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.590Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.601Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508.968Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708.275Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.417Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.639Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.363Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.210Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204.381Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.442Aantal2024
Adressen met pand voor 170036Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005.869Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257.086Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011.554Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019.078Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012.138Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010.434Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.893Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.341Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207.115Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.989Aantal2024
Postcodegebied6811AA-6862VRNaam2024
Meest voorkomende postcode6828Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode8%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade151Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.430Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.583Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal69.242Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine55.295Aantal2023
Personenautos - overige brandstof13.950Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte708Aantal2023
Motorfietsen4.451Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad79.817Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€323.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning51%Percentage2023
Percentage meergezinswoning49%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen43%Percentage2023
Huurwoningen totaal57%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement40.179Aantal2024
Tussen of geschakelde woning25.798Aantal2024
Hoekwoning9.938Aantal2024
Tweeonder1kap3.748Aantal2024
Vrijstaande woning2.380Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.722Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Arnhem
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Arnhem: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.106 patiënten in de gemeente Arnhem met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Arnhem
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Arnhem.

Gemiddeld overleden 26,11 personen per week in de gemeente Arnhem. Het aantal sterftes in de gemeente Arnhem is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Arnhem: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (23.260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Arnhem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Arnhem zijn in totaal 23.260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 23.260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 23.265 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 109 wijken en buurten in gemeente Arnhem. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Arnhem als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Arnhem als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities