Statistieken woonplaats Arnhem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Arnhem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Arnhem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Arnhem telt 167.651 inwoners in 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnhem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnhem:

JaarAantal inwoners de woonplaats Arnhem% verschil
2024167.6511,13%
2023165.7701,15%
2022163.8880,90%
2021162.4240,67%
2020161.3481,31%
2019159.2651,30%
2018157.2230,98%
2017155.6991,22%
2016153.8181,00%
2015152.2930,97%
2014150.8230,66%
2013149.8270,37%
2012149.2710,81%
2011148.0700,72%
2010147.0180,99%
2009145.5741,39%
2008143.5820,71%
2007142.5690,26%
2006142.1950,62%
2005141.321-0,20%
2004141.6010,05%
2003141.5280,56%
2002140.7361,01%
2001139.3290,85%
2000138.1540,68%
1999137.2220,77%
1998136.1740,90%
1997134.960-0,05%
1996135.0260,34%
1995134.572geen data

De bevolking van de woonplaats Arnhem is met 33.079 inwoners toegenomen van 134.572 inwoners in 1995 tot 167.651 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.141 inwoners (0,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Arnhem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Arnhem:

In 1995 telde de woonplaats Arnhem 134.572 inwoners. Het aantal van 134.572 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 167.651 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 33.079 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.881 (1,13%). Het aantal van 167.651 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Arnhem

Woonplaats Arnhem heeft afgerond een totale oppervlakte van 10.154 hectare, waarvan 9.774 land en 380 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Arnhem telt 91.028 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.295 adressen per km2. Er wonen 84.273 huishoudens en er zijn in totaal 79.817 woningen. De woonplaats telt 69.242 auto's en 23.260 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Arnhem ligt in de gemeente Arnhem.

De brondata voor woonplaats Arnhem is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Arnhem zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Arnhem bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Arnhem en voor woonplaats Arnhem zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Arnhem zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Arnhem
Kaart van de woonplaats Arnhem. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Arnhem binnen de gemeente Arnhem.

Woningkenmerken
Er zijn 79.817 woningen in de woonplaats Arnhem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Arnhem was €323.000 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Arnhem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnhem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Arnhem% verschil
2023€323.00022%
2022€265.00010%
2021€240.0008,6%
2020€221.0007,3%
2019€206.00010%
2018€187.0006,9%
2017€175.0003,55%
2016€169.0000%
2015€169.000-2,31%
2014€173.000-5,5%
2013€183.000-3,68%
2012€190.000-1,04%
2011€192.000-4,95%
2010€202.0001,51%
2009€199.0005,3%
2008€189.0005%
2007€180.0008,4%
2006€166.000-0,60%
2005€167.00049%
2004€112.0000%
2003€112.0000%
2002€112.0000,90%
2001€111.00061%
2000€69.0000%
1999€69.0000%
1998€69.0000%
1997€69.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Arnhem is met €254.000 toegenomen van €69.000 in 1997 tot €323.000 in 2023 (dat is een groei van 368%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.769 (7%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Arnhem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Arnhem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Arnhem is €323.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 79.817 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Arnhem (geel) en 24 wijken (oranje). De woonplaats Arnhem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Arnhem: er zijn 40.179 adressen met het woningtype appartement.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Arnhem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 91.028 totaal in de woonplaats Arnhem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Arnhem telt in totaal 91.028 adressen, met 90.765 verblijfsobjecten, 143 standplaatsen en 120 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Arnhem ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Arnhem
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Arnhem zijn er 82.043 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Arnhem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.968 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Arnhem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Arnhem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Arnhem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Arnhem






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Arnhem






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Arnhem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Arnhem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023106.44914.69044.631
2022108.60813.68941.591
2021108.40013.37840.646
2020108.38313.11639.849
2019108.21312.64238.410
2018107.56612.29737.360
2017107.39311.96236.344
2016107.27911.52535.014
2015106.75411.27734.262
2014105.98211.10433.737
2013105.36611.01033.451
2012105.07510.94533.251
2011104.34110.82932.900
2010103.99010.65532.373
2009103.05610.52931.989
2008102.06910.28031.233
2007101.70110.12030.748
2006101.62510.04730.523
2005101.2869.91430.121
2004101.6989.88130.022
2003102.1019.76429.663
2002102.4169.48928.831
2001102.6919.07327.565
2000102.9038.72926.522
1999103.1598.43525.628
1998103.1968.16724.811
1997103.0857.89323.982
1996103.7657.74123.520

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Arnhem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 27% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Arnhem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Arnhem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Arnhem in 2022 zijn Westers (19.749 inwoners) en Overig (16.485 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de woonplaats Arnhem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Arnhem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Arnhem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Arnhem zijn C (20.642 adressen) en A (20.039 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Arnhem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Arnhem: 20.642 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.583 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Arnhem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Arnhem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Arnhem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 79 stembureaus in de woonplaats Arnhem. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 79 stembureaus in de woonplaats Arnhem. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Arnhem.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 79 stembureaus in de woonplaats Arnhem.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 138 stembureaus in de gemeente Arnhem en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Arnhem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Arnhem was in 2022 €29.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (23.260 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Arnhem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Arnhem zijn in totaal 23.260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 23.260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 23.265 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Arnhem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Arnhem
Er zijn 2.783 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Arnhem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.783 elektrische auto’s in de woonplaats Arnhem. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Arnhem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 72.352 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Arnhem in mei 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Arnhem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 95.022 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Arnhem (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 71.235 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Arnhem in mei 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Arnhem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Arnhem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 11.073 misdrijven in de woonplaats Arnhem geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Arnhem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Arnhem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 144.558 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Arnhem 11.073 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Arnhem in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.285 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.254 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Arnhem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 972 misdrijven in de woonplaats Arnhem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Arnhem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Arnhem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 31,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Arnhem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Arnhem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Arnhem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Arnhem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Arnhem.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Arnhem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Arnhem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal23.260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.110Aantal2023
G+I Handel en horeca3.440Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.835Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.245Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5.990Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5.565Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3.015Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners167.651Aantal2024
Mannen82.927Aantal2023
Vrouwen82.843Aantal2023
0 tot 15 jaar24.756Aantal2023
15 tot 25 jaar21.949Aantal2023
25 tot 45 jaar49.655Aantal2023
45 tot 65 jaar42.880Aantal2023
65 jaar of ouder26.530Aantal2023
Ongehuwd95.737Aantal2023
Gehuwd48.719Aantal2023
Gescheiden15.127Aantal2023
Verweduwd6.187Aantal2023
Geboorte totaal1.598Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.493Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.696Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag33.080Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar48.820Aantal2022
Opleidingsniveau hoog47.630Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.750Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten13.435Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming11%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.441Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel24.762Aantal2024
Adressen met definitief energielabel57.825Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++58Aantal2024
Energielabels A+++432Aantal2024
Energielabels A++1.299Aantal2024
Energielabels A+1.668Aantal2024
Energielabels A20.039Aantal2024
Energielabels B10.668Aantal2024
Energielabels C20.642Aantal2024
Energielabels D7.647Aantal2024
Energielabels E7.673Aantal2024
Energielabels F4.715Aantal2024
Energielabels G7.744Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal84.273Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens41.026Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen19.803Aantal2023
Huishoudens met kinderen23.444Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,92Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers130.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€23x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand7.160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO9.050Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.400Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW23.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland106.449Aantal2023
Herkomst buiten Nederland59.321Aantal2023
Herkomst Europa14.690Aantal2023
Herkomst buiten Europa44.631Aantal2023
Geboren in Nederland106.449Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.158Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20.305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa8.532Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa24.326Aantal2023
Autochtoon108.608Aantal2022
Westers totaal19.749Aantal2022
Niet-westers totaal35.531Aantal2022
Marokko3.873Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.186Aantal2022
Suriname3.366Aantal2022
Turkije8.621Aantal2022
Overig niet-westers16.485Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5.335Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1.198Aantal2023
Milieu overtredingen10Aantal2023
Oplichting1.062Aantal2023
Verkeersovertredingen1.423Aantal2023
Vernieling1.058Aantal2023
Overige misdrijven987Aantal2023
Totaal misdrijven11.073Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km115Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km152Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km62Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1296Code2024
RegionaamArnhemNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal10.154Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.774Aantal hectaren2023
Oppervlakte water380Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.295Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal91.028Aantal2024
Adressen met postcode90.650Aantal2024
Adressen met woonfunctie82.043Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie966Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie707Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.213Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.311Aantal2024
Adressen met logiesfunctie193Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie170Aantal2024
Adressen met sportfunctie117Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.627Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.863Aantal2024
Verblijfsobjecten90.765Aantal2024
Ligplaatsen120Aantal2024
Standplaatsen143Aantal2024
Panden met adres51.904Aantal2024
Adressen met pand90.533Aantal2024
Percelen met adres40.576Aantal2024
Adressen met perceel91.028Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom90.174Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom854Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom81.668Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom375Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.590Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.601Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508.968Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708.275Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.417Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905.639Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.363Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.210Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204.381Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.442Aantal2024
Adressen met pand voor 170036Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005.869Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257.086Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011.554Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019.078Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012.138Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010.434Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20006.893Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.341Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207.115Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.989Aantal2024
Postcodegebied6811AA-6846ZCNaam2024
Meest voorkomende postcode6828Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode8%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade151Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.430Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.583Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal69.242Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine55.295Aantal2023
Personenautos - overige brandstof13.950Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte708Aantal2023
Motorfietsen4.451Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad79.817Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€323.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning51%Percentage2023
Percentage meergezinswoning49%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen43%Percentage2023
Huurwoningen totaal57%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement40.179Aantal2024
Tussen of geschakelde woning25.798Aantal2024
Hoekwoning9.938Aantal2024
Tweeonder1kap3.748Aantal2024
Vrijstaande woning2.380Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.722Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!