Statistieken gemeente Blaricum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Blaricum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Blaricum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Blaricum telt 12.724 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Blaricum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Blaricum:

JaarAantal inwoners de gemeente Blaricum% verschil
202412.7241,87%
202312.4901,06%
202212.3593,39%
202111.9543,59%
202011.5403,02%
201911.2023,77%
201810.7955,8%
201710.2016%
20169.6223,33%
20159.3122,40%
20149.094-0,14%
20139.1070,76%
20129.0380,88%
20118.9590,04%
20108.955-0,36%
20098.987-0,54%
20089.036-0,83%
20079.112-0,02%
20069.114-0,71%
20059.179-0,84%
20049.257-0,56%
20039.309-0,36%
20029.343-0,35%
20019.376-1,56%
20009.525-1,21%
19999.642-1,70%
19989.809-1,35%
19979.943-1,20%
199610.064-0,28%
199510.092geen data

De bevolking van de gemeente Blaricum is met 2.632 personen gegroeid van 10.092 personen in 1995 tot 12.724 personen in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 91 personen (0,82%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Blaricum.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Blaricum:

In 1995 telde de gemeente Blaricum 10.092 inwoners. In 2010 is het aantal gedaald tot 8.955 personen. Dit is een daling van 1.137 (-11%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2009) is het verschil -32 (-0,36%). Het aantal van 8.955 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 12.724 personen. De stijging ten opzichte van 2010 is 3.769 (42%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 234 (1,87%). Het aantal van 12.724 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Blaricum

De gemeente Blaricum is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Blaricum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.556 hectare, waarvan 1.107 land en 449 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.090 adressen per km2. Er wonen 5.230 huishoudens in de gemeente Blaricum en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 9 buurten.

De naam Blaricum wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Blaricum en voor de wijk Blaricum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Blaricum

Vlag van de gemeente Blaricum

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Blaricum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Blaricum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stichtsebrug, 2: Eemmeer-Blaricum, 3: Blaricummermeent, 4: Bijvanck, 5: De Kampen, 6: Warandepark-De Eng, 7: Blaricummer Heide, 8: Blaricum-Dorp, 9: Crailo.

Woningkenmerken
Er zijn 5.373 woningen in de gemeente Blaricum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Blaricum in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Blaricum was €843.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Blaricum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Blaricum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Blaricum% verschil
2023€843.00015%
2022€730.0006,4%
2021€686.0007,9%
2020€636.0007,8%
2019€590.0002,61%
2018€575.0009,1%
2017€527.0004,56%
2016€504.000-1,56%
2015€512.000-3,21%
2014€529.000-5%
2013€557.000-5,4%
2012€589.000-4,85%
2011€619.000-2,21%
2010€633.000-0,47%
2009€636.0007,8%
2008€590.00010%
2007€535.0003,28%
2006€518.0000,58%
2005€515.00042%
2004€363.0001,11%
2003€359.0000%
2002€359.0000%
2001€359.00095%
2000€184.0000,55%
1999€183.0000,55%
1998€182.0000,55%
1997€181.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Blaricum is met €662.000 gegroeid van €181.000 in 1997 tot €843.000 in 2023 (dat is een stijging van 366%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €25.461 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Blaricum.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Blaricum.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Blaricum is €843.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 5.373 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin) en 8 buurten (blauw). De gemeente Blaricum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Blaricum: er zijn 1.349 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Blaricum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.308 totaal in de gemeente Blaricum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Blaricum telt in totaal 6.308 adressen, met 6.304 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in gemeente Blaricum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Blaricum
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Blaricum zijn er 5.404 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Blaricum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.783 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Blaricum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Blaricum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Blaricum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Blaricum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Blaricum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Blaricum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Blaricum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Blaricum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.4711.0132.006
20229.7178871.755
20219.5148191.621
20209.2607651.515
20198.9917421.469
20188.7406901.365
20178.2936401.268
20167.8905811.151
20157.6595551.098
20147.4995351.060
20137.5385261.043
20127.5095131.016
20117.466501992
20107.481495979
20097.500499988
20087.554497985
20077.609504999
20067.616503995
20057.6515131.015
20047.772498987
20037.867484958
20027.864496983
20017.966473937
20008.104477944
19998.212480950
19988.405471933
19978.529474940
19968.664470930

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Blaricum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 4,67% en herkomst van buiten Europa: 9,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Blaricum naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Blaricum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Blaricum in 2022 zijn Westers (1.362 inwoners) en Overig (608 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Blaricum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Blaricum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Blaricum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Blaricum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Blaricum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Blaricum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Blaricum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.270770
Tussenwoning3.190940
Hoekwoning3.510960
Twee onder één kap woning4.0701.180
Vrijstaande woning5.4202.300
Huurwoning2.690870
Eigen woning4.3201.480

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Blaricum zijn A (1.841 adressen) en C (1.137 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Blaricum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Blaricum: 1.841 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Blaricum bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Blaricum voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Blaricum voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Blaricum
Bevolking5331.149
Adressen2.0551.090
Autos265647

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Blaricum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 61 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Blaricum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Blaricum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

18 stembureaus

Er zijn 18 stembureaus in de gemeente Blaricum. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Blaricum
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Blaricum over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Blaricum.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Blaricum het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Blaricum van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Blaricum
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Blaricum:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD1.35027%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV80816%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA69914%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D664909,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA4258,6%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2865,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1753,54%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1392,81%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1332,69%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1292,61%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU731,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP571,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21480,97%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS380,77%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP290,59%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL270,55%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD180,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten120,24%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD2.65234%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV1.38718%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC90812%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA79510%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666278,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2222,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1872,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1642,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1572,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1421,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1321,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1291,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU710,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21600,77%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL540,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS230,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP190,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ190,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.57727%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB74813%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215018,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664908,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4086,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2864,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2814,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2814,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2674,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2444,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1732,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1602,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1392,34%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1282,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL911,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH460,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP400,67%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten230,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK190,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje160,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)130,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.50,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.78730%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB93016%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk66111%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5359,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4517,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4317,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4177,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2293,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1843,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1722,92%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen871,47%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
DRPP150,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Hart voor Blaricum2.21841%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.10720%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6663612%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Blaricumse Partij62011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GL-PvdA4508,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4388%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Blaricum. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Blaricum


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Blaricum is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Blaricum is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Blaricum is €46.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €60.900. Gemeente Blaricum telt 9.400 inkomensontvangers op 12.724 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Blaricum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Blaricum.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€46.700) gemeente Blaricum


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Blaricum.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Crailo heeft met €81.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Blaricum. En buurt Bijvanck heeft met €30.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Blaricum.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Blaricum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Blaricum
Er zijn 417 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Blaricum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 417 elektrische auto’s in de gemeente Blaricum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Blaricum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.565 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Blaricum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Blaricum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.284 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Blaricum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.340 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Blaricum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Blaricum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Blaricum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 340 misdrijven in de gemeente Blaricum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Blaricum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Blaricum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.978 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Voor 9% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.978 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Blaricum 340 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Blaricum in 2023 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Onder invloed (weg) (38 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Blaricum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 27 misdrijven in de gemeente Blaricum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Blaricum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Blaricum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Blaricum.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Blaricum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Blaricum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Blaricum
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Blaricum dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Blaricum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Blaricum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Blaricum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Blaricum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Blaricum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Blaricum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Blaricum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Blaricum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Blaricum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Blaricum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Blaricum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.275Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie195Aantal2023
G+I Handel en horeca265Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed380Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening720Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg345Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten185Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.724Aantal2024
Mannen6.161Aantal2024
Vrouwen6.563Aantal2024
0 tot 15 jaar2.568Aantal2024
15 tot 25 jaar1.147Aantal2024
25 tot 45 jaar2.642Aantal2024
45 tot 65 jaar3.274Aantal2024
65 jaar of ouder3.093Aantal2024
Ongehuwd5.730Aantal2024
Gehuwd5.394Aantal2024
Gescheiden967Aantal2024
Verweduwd633Aantal2024
Geboorte totaal115Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal103Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.149Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.630Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura325Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2022
WMO cliënten530Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2017
Adressen zonder energielabel772Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.878Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.658Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++29Aantal2024
Energielabels A+++200Aantal2024
Energielabels A++88Aantal2024
Energielabels A+40Aantal2024
Energielabels A1.841Aantal2024
Energielabels B794Aantal2024
Energielabels C1.137Aantal2024
Energielabels D351Aantal2024
Energielabels E162Aantal2024
Energielabels F310Aantal2024
Energielabels G584Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht52%percentage2022
Overgewicht47%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters60%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.230Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.556Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.658Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.016Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,37Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers71%Percentage2022
Percentage zelfstandigen29%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€60.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€46.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar63%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€429x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO290Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.471Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.019Aantal2023
Herkomst Europa1.013Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.006Aantal2023
Geboren in Nederland9.471Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa514Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa499Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa891Aantal2023
Autochtoon9.717Aantal2022
Westers totaal1.362Aantal2022
Niet-westers totaal1.280Aantal2022
Marokko368Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname116Aantal2022
Turkije133Aantal2022
Overig niet-westers608Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal110Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting89Aantal2023
Verkeersovertredingen79Aantal2023
Vernieling34Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven340Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0376Code2023
RegionaamBlaricumNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03760000Code2023
Oppervlakte totaal1.556Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.107Aantal hectaren2024
Oppervlakte water449Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.090Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.308Aantal2024
Adressen met postcode6.251Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.404Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie40Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie77Aantal2024
Adressen met industriefunctie564Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie402Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie66Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie184Aantal2024
Verblijfsobjecten6.304Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres5.015Aantal2024
Adressen met pand6.300Aantal2024
Percelen met adres4.367Aantal2024
Adressen met perceel6.308Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.294Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom14Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.401Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 170012Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190086Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925345Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950536Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970606Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.783Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990160Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200095Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010161Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later217Aantal2024
Adressen met pand voor 170013Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190089Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925373Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950552Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970610Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.037Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990214Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000124Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010208Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.639Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later441Aantal2024
Postcodegebied1261AA-1262BDNaam2024
Meest voorkomende postcode1261Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode92%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade53Aantal2022
Verkeersongevallen totaal61Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.159Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.545Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.615Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte647Aantal2023
Motorfietsen388Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.373Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€843.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement728Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.349Aantal2024
Hoekwoning1.044Aantal2024
Tweeonder1kap986Aantal2024
Vrijstaande woning1.297Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.900Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Blaricum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Blaricum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Blaricum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Blaricum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Blaricum zijn in totaal 2.275 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 12 wijken en buurten in gemeente Blaricum. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Blaricum als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Blaricum als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities