Statistieken buurt Blaricum-Dorp

Aantal inwoners per jaar
De buurt Blaricum-Dorp telt 4.995 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blaricum-Dorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blaricum-Dorp:

JaarAantal inwoners de buurt Blaricum-Dorp% verschil
20234.995-0,10%
20225.000-0,70%
20215.0351,00%
20204.985-0,30%
20195.0001,11%
20184.945-0,70%
20174.9800,89%
20164.9360,00%
20154.936-0,18%
20144.945-1,08%
20134.999geen data

De bevolking van de buurt Blaricum-Dorp is met 4 inwoners gedaald van 4.999 inwoners in 2013 tot 4.995 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,08%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Blaricum.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Blaricum-Dorp:

In 2013 telde de buurt Blaricum-Dorp 4.999 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 4.936 inwoners. Dit is een daling van 63 (-1,26%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -9 (-0,18%). Het aantal inwoners blijft 4.936 tot en met 2016. In 2021 is het aantal gestegen tot 5.035 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 99 (2,01%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 50 (1,00%). Het aantal van 5.035 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Blaricum-Dorp 4.995 inwoners.

Over de buurt Blaricum-Dorp

Buurt Blaricum-Dorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 387 hectare, waarvan 386 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 563 adressen per km2. Er wonen 2.190 huishoudens in de buurt Blaricum-Dorp. Postcode 1261 is de meest voorkomende postcode in de buurt Blaricum-Dorp. De buurt Blaricum-Dorp ligt binnen Blaricum in de gemeente Blaricum. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Blaricum-Dorp: Oranje Weitje en Engh.

De gegevens van de buurt Blaricum-Dorp voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blaricum-Dorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Blaricum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stichtsebrug, 2: Eemmeer-Blaricum, 3: Blaricummermeent, 4: Bijvanck, 5: De Kampen, 6: Warandepark-De Eng, 7: Blaricummer Heide, 8: Blaricum-Dorp, 9: Crailo.

Woningkenmerken
Er zijn 2.277 woningen in de buurt Blaricum-Dorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Blaricum in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Blaricum-Dorp was €1.214.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Blaricum-Dorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blaricum-Dorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Blaricum-Dorp% verschil
2023€1.214.00011%
2022€1.094.0007%
2021€1.022.0007,4%
2020€952.0006,1%
2019€897.0002,05%
2018€879.0007,3%
2017€819.0001,36%
2016€808.0001,89%
2015€793.000-1,12%
2014€802.000-4,86%
2013€843.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Blaricum-Dorp is met €371.000 gestegen van €843.000 in 2013 tot €1.214.000 in 2023 (dat is een groei van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €37.100 (3,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Blaricum.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Blaricum-Dorp met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Blaricum.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Blaricum-Dorp is €1.214.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 2.277 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Blaricum (geel) en 7 buurten (blauw). De buurt Blaricum-Dorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Blaricum-Dorp: er zijn 1.113 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Blaricum-Dorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.500 totaal in de buurt Blaricum-Dorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Blaricum-Dorp telt in totaal 2.500 adressen, met 2.496 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Blaricum-Dorp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Blaricum
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Blaricum-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Blaricum-Dorp. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Blaricum-Dorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Blaricum-Dorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Blaricum-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Blaricum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Blaricum-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Blaricum-Dorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Blaricum-Dorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.935485575
20224.155387458
20214.175393467
20204.155380450
20194.160384456
20184.125375445
20174.190361429
20164.146361429
20154.129369438
20144.154362429
20134.199366434

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Blaricum-Dorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 9,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 8,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Blaricum naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Blaricum-Dorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Blaricum-Dorp in 2022 zijn Westers (620 inwoners) en Overig (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Blaricum-Dorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Blaricum-Dorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Blaricum-Dorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Blaricum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Blaricum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Blaricum-Dorp zijn G (600 adressen) en F (315 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Blaricum-Dorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Blaricum-Dorp: 600 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Blaricum bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Blaricum-Dorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Blaricum-Dorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Blaricum-Dorp.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Blaricum-Dorp voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blaricum-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Blaricum-Dorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Blaricum-Dorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Blaricum-Dorp. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Blaricum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Blaricum-Dorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Blaricum en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Blaricum. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Blaricum.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€60.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Blaricum-Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Blaricum: Blaricum-Dorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Blaricum-Dorp is €60.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €77.400. Buurt Blaricum-Dorp telt 3.900 inkomensontvangers op 4.995 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in buurt Blaricum-Dorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Blaricum: Blaricum-Dorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Blaricum-Dorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Blaricum-Dorp zijn in totaal 1.185 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.185 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.175 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Blaricum-Dorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Blaricum-Dorp
Er zijn 132 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Blaricum-Dorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 132 elektrische auto’s in de buurt Blaricum-Dorp. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Blaricum-Dorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.627 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Blaricum-Dorp in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Blaricum-Dorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.629 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Blaricum-Dorp (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.861 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Blaricum-Dorp in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Blaricum-Dorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Blaricum-Dorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 180 misdrijven in de buurt Blaricum-Dorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Blaricum-Dorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Blaricum-Dorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.491 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Blaricum-Dorp 180 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Blaricum-Dorp in 2022 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (28 delicten) en Horizontale fraude (25 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Blaricum-Dorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 14 misdrijven in de buurt Blaricum-Dorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Blaricum-Dorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Blaricum-Dorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Blaricum.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Blaricum-Dorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Blaricum-Dorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Blaricum-Dorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Blaricum-Dorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Blaricum-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Blaricum-Dorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Blaricum-Dorp. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Blaricum-Dorp heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
33% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Blaricum-Dorp voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Blaricum-Dorp doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Blaricum-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Blaricum-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blaricum-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.185Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie70Aantal2022
G+I Handel en horeca125Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening380Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.995Aantal2023
Mannen2.395Aantal2023
Vrouwen2.605Aantal2023
0 tot 15 jaar755Aantal2023
15 tot 25 jaar575Aantal2023
25 tot 45 jaar620Aantal2023
45 tot 65 jaar1.575Aantal2023
65 jaar of ouder1.465Aantal2023
Ongehuwd2.040Aantal2023
Gehuwd2.220Aantal2023
Gescheiden395Aantal2023
Verweduwd345Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.296Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag650Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.150Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.670Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.204Aantal2023
Energielabels Voorlopig966Aantal2023
Energielabels Onbepaald306Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++5Aantal2023
Energielabels A++16Aantal2023
Energielabels A+18Aantal2023
Energielabels A308Aantal2023
Energielabels B266Aantal2023
Energielabels C270Aantal2023
Energielabels D252Aantal2023
Energielabels E120Aantal2023
Energielabels F315Aantal2023
Energielabels G600Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht42%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie30%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.190Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens715Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen725Aantal2023
Huishoudens met kinderen745Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers57%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 43%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€77.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€60.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen36%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar87%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen46%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€942x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.370Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.935Aantal2023
Herkomst Europa485Aantal2023
Herkomst buiten Europa575Aantal2023
Geboren in Nederland3.940Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Autochtoon4.155Aantal2022
Westers totaal620Aantal2022
Niet-westers totaal225Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal79Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting34Aantal2022
Verkeersovertredingen36Aantal2022
Vernieling16Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven180Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03760102Code2023
RegionaamBlaricum-DorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03760102Code2023
Oppervlakte totaal387Aantal hectaren2023
Oppervlakte land386Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1261.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid563Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.503Aantal2023
Adressen met postcode2.476Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.296Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.503Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.296Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen2.133Aantal2023
Panden2.363Aantal2023
Adressen met panden2.469Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 190088Aantal2023
Panden 1900 tot 1925370Aantal2023
Panden 1925 tot 1950531Aantal2023
Panden 1950 tot 1970586Aantal2023
Panden 1970 tot 1980338Aantal2023
Panden 1980 tot 199064Aantal2023
Panden 1990 tot 2000109Aantal2023
Panden 2000 tot 2010203Aantal2023
Panden 2010 tot 2020123Aantal2023
Panden 2020 en later44Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.435Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.615Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof820Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,60Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte891Aantal2023
Motorfietsen155Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.277Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€1.214.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement94Aantal2023
Tussen of geschakelde woning195Aantal2023
Hoekwoning198Aantal2023
Tweeonder1kap696Aantal2023
Vrijstaande woning1.113Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats4Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend6Aantal2023
Woningtype n.v.t.203Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Blaricum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Blaricum-Dorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Blaricum-Dorp
Tabel met 2.503 adressen in de buurt Blaricum-Dorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blaricum-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Blaricum.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A M de Jonglaan1 t/m 111261DBBlaricum5
Achter Capitten1 t/m 71261JTBlaricum5
Achterbaen1 t/m 111261VHBlaricum11
Achterom1 t/m 181261EEBlaricum16
Agter Kampen2 t/m 111261RA t/m 1261RBBlaricum4
Angerechtsweg1 t/m 211261XG t/m 1261XHBlaricum23
Anton Mauvelaan1 t/m 71261GWBlaricum8
Atelierweg3 t/m 91261APBlaricum4
Bergweg4 t/m 761261XX t/m 1261XZBlaricum33
Bierweg1 t/m 511261BJ t/m 1261BLBlaricum41
Bierwegpaadje1 t/m 51261BNBlaricum5
Bij de Berg1 t/m 161261XNBlaricum14
Binnendoor1 t/m 141261EGBlaricum15
Binnenweg1 t/m 81261EKBlaricum8
Bloemlandseweg1 t/m 121261BABlaricum13
Boekweitakker2 t/m 61261DABlaricum3
Boissevainweg1 t/m 71261AKBlaricum4
Boslaan1 t/m 121261CBBlaricum13
Brinklaan1 t/m 131261ERBlaricum14
Burg Heerschopweg1 t/m 81261ENBlaricum8
Burgemeester de Jongweg1 t/m 51261EPBlaricum3
Burriehout1 t/m 41261VGBlaricum4
Bussummerweg1 t/m 431261BX t/m 1261CABlaricum46
Capittenweg1 t/m 651261JK t/m 1261JNBlaricum60
De Bongerd1 t/m 261261TPBlaricum22
Deisel1 t/m 51261VZBlaricum5
Dokter Catzlaan1 t/m 281261CD t/m 1261CHBlaricum33
Dorpsstraat1 t/m 201261ES t/m 1261ETBlaricum33
Dotterbeemd1 t/m 121261TLBlaricum12
Draverspad1 t/m 131261TZBlaricum12
Driftlaan1 t/m 351261JH t/m 1261JJBlaricum35
Dwarslaan1 t/m 551261BBBlaricum20
Eemnesserweg1 t/m 511261HD t/m 1261HJBlaricum74
Eerste Molenweg1 t/m 581261TC t/m 1261TEBlaricum62
Eikenlaantje1 t/m 81261EMBlaricum7
Ekelshoek1 t/m 401261TT t/m 1261TVBlaricum31
Elbertsveen1 t/m 451261VP t/m 1261VRBlaricum23
Enghlaan1 t/m 181261CCBlaricum11
Evenaar1 t/m 231261VNBlaricum18
Evert Pieterspad--Blaricum0
Fransepad1 t/m 721261JC t/m 1261JGBlaricum45
Gebroeders Dooijewaardweg1 t/m 31261DE t/m 1261DGBlaricum3
Gorhaak--Blaricum0
Goyergracht--Blaricum0
Grasplak1 t/m 111261RCBlaricum6
Grenslaan1 t/m 51261GSBlaricum3
Hazeleger1 t/m 371261TW t/m 1261TXBlaricum46
Heideweg1 t/m 121261GP t/m 1261GRBlaricum14
Hendrik Smitlaantje2 t/m 81261VABlaricum4
Hengeleer2 t/m 241261VJBlaricum12
Het Domein1 t/m 71261JPBlaricum6
Holleweg1 t/m 171261BWBlaricum11
Houtwal25 t/m 311261BCBlaricum4
Huizerweg1 t/m 811261AR t/m 1261AZBlaricum86
Jutmannen2 t/m 61261CVBlaricum4
Kapschuur2 t/m 141261JZBlaricum7
Kerklaan1 t/m 191261JA t/m 1261JBBlaricum22
Kerkpad2 t/m 411261TH t/m 1261TJBlaricum41
Klaphek1 t/m 141261XMBlaricum13
Kloosterhof1 t/m 231261WJ t/m 1261WKBlaricum14
Koedijk1 t/m 31261VXBlaricum2
Kogge1 t/m 281261VKBlaricum22
Koloniepad1 t/m 221261CWBlaricum3
Kooltjespad2 t/m 181261DN t/m 1261DPBlaricum16
Korte Bergweg1 t/m 91261ZABlaricum7
Korte Molenweg1 t/m 111261TBBlaricum11
Korte Vliegweg2 t/m 61261GMBlaricum3
Kruislaan1 t/m 81261GXBlaricum7
Kuijerpad1 t/m 181261HZBlaricum12
Lage Laarderweg--Blaricum0
Langeweg1 t/m 231261ELBlaricum19
Ludenweg1 t/m 381261VV t/m 1261VWBlaricum29
Matthijssenhoutweg1 t/m 491261CJ t/m 1261CLBlaricum38
Meentweg2 t/m 551261XR t/m 1261XVBlaricum75
Meentzoom1 t/m 731261XABlaricum37
Melkweg1 t/m 171261GT t/m 1261GVBlaricum17
Middenweg1 t/m 171261EZBlaricum16
Molenveenweg1 t/m 651261TGBlaricum49
Mosselweg1 t/m 341261XB t/m 1261XCBlaricum22
Naarderweg1 t/m 641261BP t/m 1261BVBlaricum66
Noolseweg1 t/m 671261EA t/m 1261EDBlaricum53
Onder den Dael1 t/m 271261CNBlaricum16
Oosthout2 t/m 241261VLBlaricum12
Oude Huizerweg1 t/m 221261BDBlaricum18
Oude Renbaan1 t/m 351261VS t/m 1261VTBlaricum29
Pastoor Jongeriusweg11261JVBlaricum1
Pastoor de Saeyerweg2 t/m 101261GNBlaricum7
Piepersweg4 t/m 61261DCBlaricum2
Polweg1 t/m 101261XEBlaricum6
Professor van Reeslaan1 t/m 281261CS t/m 1261CTBlaricum30
Raadhuisstraat1 t/m 281261EWBlaricum16
Rigterskamp1 t/m 361261TM t/m 1261TNBlaricum25
Rongen1 t/m 201261VCBlaricum21
Rotondeweg1 t/m 291261BE t/m 1261BGBlaricum29
Ruyschendaal1 t/m 281261XLBlaricum24
Schapendrift1 t/m 961261HK t/m 1261HSBlaricum100
Scheimel1 t/m 311261VDBlaricum22
Schoolstraat1 t/m 211261EVBlaricum20
Singel1 t/m 231261XPBlaricum33
Sint Josephweg2 t/m 71261XDBlaricum5
Sint Vitusweg1 t/m 51261TKBlaricum4
Smedenweg1 t/m 101261BHBlaricum9
Stachouwerweg1 t/m 371261HT t/m 1261HWBlaricum31
Statenkamer1 t/m 301261XJ t/m 1261XKBlaricum28
Steenakker1 t/m 111261CRBlaricum7
Tafelbergweg1 t/m 101261CMBlaricum10
Torenhof1 t/m 121261GZBlaricum12
Torenlaan1 t/m 721261GA t/m 1261GGBlaricum92
Tweede Molenweg1 t/m 511261HA t/m 1261HCBlaricum46
Venenweg1 t/m 91261HXBlaricum11
Verbeeklaan1 t/m 81261CZBlaricum9
Verbindingsweg1 t/m 151261EXBlaricum13
Verloren Engh1 t/m 171261CPBlaricum9
Vliegweg1 t/m 221261GK t/m 1261GLBlaricum28
Voorbaen1 t/m 41261VEBlaricum4
Wallandlaan1 t/m 101261CXBlaricum14
Waterschapslaan1 t/m 201261JR t/m 1261JSBlaricum15
Wethouder De Klerkhof2 t/m 241261THBlaricum12
Wezeboom1 t/m 271261VMBlaricum18
William Singerweg1 t/m 201261EH t/m 1261EJBlaricum23
Windvang1 t/m 391261TR t/m 1261TSBlaricum33
Witzand1 t/m 151261BMBlaricum11
Woensbergweg2 t/m 61261APBlaricum3
Zwaluwenweg1 t/m 371261GH t/m 1261GJBlaricum42

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 124 openbare ruimtes en 2.503 adressen in de buurt Blaricum-Dorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Blaricum-Dorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Blaricum-Dorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek12612476
WoonkernBlaricum2503
WoonplaatsBlaricum2509
WijkBlaricum2509
GemeenteBlaricum2509
ProvincieNoord-Holland2509
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht2503
LandNederland2509

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Blaricum-Dorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Blaricum-Dorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Blaricum-Dorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Blaricum-Dorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven