Statistieken gemeente Zaanstad

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 17% naar 157.166 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Zaanstad. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Zaanstad is met 23.349 personen toegenomen van 133.817 in 1996 tot 157.166 in 2022 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Zaanstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.324 hectare, waarvan 7.374 land en 949 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.088 adressen per km2. Er wonen 70.806 huishoudens in de gemeente Zaanstad en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 19 wijken en 50 buurten.

Vlag van de gemeente Zaanstad

Vlag van de gemeente Zaanstad

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zaanstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Zaanstad met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Krommenie West, 2: Krommenie Oost, 3: Wormerveer, 4: Assendelft-Noord, 5: Oud Zaandijk ...Toon meer... Kaart van de gemeente Zaanstad met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Krommenie West, 2: Krommenie Oost, 3: Wormerveer, 4: Assendelft-Noord, 5: Oud Zaandijk, 6: Rooswijk, 7: Zaandam Noord, 8: Oud Koog a/d Zaan, 9: Westerkoog, 10: Assendelft-Zuid, 11: Kogerveldwijk, 12: Westzaan, 13: Pelders- en Hoornseveld, 14: Rosmolenwijk, 15: Zaandam West, 16: Nieuw West, 17: Poelenburg, 18: Zaandam Zuid, 19: Oude Haven ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 69.914 woningen in de gemeente Zaanstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 77% naar €312.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Zaanstad. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zaanstad, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Zaanstad is met €136.000 toegenomen van €176.000 in 2005 tot €312.000 in 2022 (dat is 77%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 84.874 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Zaanstad telt in totaal 84.874 adressen, met 84.540 verblijfsobjecten, 71 standplaatsen en 263 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Zaanstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Zaanstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - gemeente Zaanstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Zaanstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Zaanstad
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Zaanstad: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 74.526 personen uit de gemeente Zaanstad positief op Corona getest en er zijn 1.244 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 maart 2023, week 12 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Zaanstad
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Zaanstad.

Gemiddeld overleden 27,81 personen per week uit de gemeente Zaanstad (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 10 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Zaanstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Zaanstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Zaanstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Zaanstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Zaanstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.500) gemeente Zaanstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Zaanstad.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. J.J. Allanbuurt heeft met €35.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zaanstad. En buurt Poelenburg heeft met €19.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Zaanstad.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Zaanstad is €27.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.000. Gemeente Zaanstad telt 124.900 inkomensontvangers op 157.166 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,9% procent van de huishoudens in gemeente Zaanstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Zaanstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Zaanstad is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Zaanstad is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Zaanstad
Er waren 976 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Zaanstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Zaanstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Zaanstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Zaanstad op 3 januari 2023 zijn C (18.530 adressen) en A (17.469 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Zaanstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Zaanstad: 18.530 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Zaanstad.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Zaanstad voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Zaanstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Zaanstad. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Zaanstad, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Zaanstad is met 5.265 personen afgenomen van 107.709 in 1996 tot 102.444 in 2022 (dat is 4,89%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond gemeente Zaanstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Zaanstad in 2022 zijn Westers (18.184 inwoners) en Turkije (12.848 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Zaanstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Zaanstad
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Zaanstad:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Partij voor Ouderen en Veiligheid8.03815%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA6.97913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.15411%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Democratisch Zaanstad (DZ)5.92811%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ROSA5.1429,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks4.0377,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV3.4296,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663.2505,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.7735%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK2.5404,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.4454,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.0853,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.4072,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)1.1782,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD16.83519%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6612.68215%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV10.65912%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA6.5107,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6.4947,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4.9045,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4.8045,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.7965,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4.0974,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4.0414,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.0652,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.5651,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.4581,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11.3711,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1.1851,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA4030,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje3950,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3820,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP3520,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3100,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2800,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots2490,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1680,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1470,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol1080,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter920,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP770,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP600,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht590,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft380,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu360,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland110,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA9.40322%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD5.74113%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD5.51013%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4.88811%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.8046,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2.3995,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.3845,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2.2785,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2.0994,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2.0304,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.3293,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.1572,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt7971,85%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio1480,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen990,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft830,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD10.61018%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks7.33512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD6.55911%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6.23010%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4.8738,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP4.5267,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664.1146,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.3755,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.9394,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2.3974,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen2.1353,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.9493,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1.1811,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje9821,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA2100,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land18.13532%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA10.24918%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD5.86310%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5.83110%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk5.5499,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4.0227%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.3905,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.2163,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW1.8293,20%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Zaanstad op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Zaanstad. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Zaanstad: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1977-2021 voor de gemeente Zaanstad.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Zaanstad het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1977 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 14 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (17.705 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Zaanstad (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Zaanstad zijn in totaal 17.705 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 17.705 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 17.700 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Zaanstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Zaanstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 6.931 misdrijven in de gemeente Zaanstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Zaanstad, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de gemeente Zaanstad zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 85.149 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 85.149 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 83.686 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Zaanstad 6.931 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Zaanstad in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (817 delicten) en Horizontale fraude (815 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Zaanstad.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 569 misdrijven in de gemeente Zaanstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Zaanstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Zaanstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Zaanstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Zaanstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Zaanstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Top 5 gemeente Zaanstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zaanstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal17.705Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2021
B-F Nijverheid en energie3.605Aantal2021
G+I Handel en horeca2.890Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.645Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.150Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening3.720Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.590Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.995Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners157.166Aantal2022
Mannen77.858Aantal2022
Vrouwen79.308Aantal2022
0 tot 15 jaar25.620Aantal2022
15 tot 25 jaar18.060Aantal2022
25 tot 45 jaar40.771Aantal2022
45 tot 65 jaar43.451Aantal2022
65 jaar of ouder29.264Aantal2022
Ongehuwd78.326Aantal2022
Gehuwd57.408Aantal2022
Gescheiden14.237Aantal2022
Verweduwd7.195Aantal2022
Westers totaal18.184Aantal2022
Geboorte totaal1.713Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.430Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.131,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag34.830Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar53.630Aantal2020
Opleidingsniveau hoog30.230Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura4.855Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten9.550Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief47.876Aantal2023
Energielabels Voorlopig24.952Aantal2023
Energielabels Onbepaald9.168Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++164Aantal2023
Energielabels A+++560Aantal2023
Energielabels A++463Aantal2023
Energielabels A+656Aantal2023
Energielabels A17.469Aantal2023
Energielabels B9.714Aantal2023
Energielabels C18.530Aantal2023
Energielabels D6.867Aantal2023
Energielabels E5.966Aantal2023
Energielabels F4.535Aantal2023
Energielabels G7.903Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam31%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal70.806Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens25.941Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen18.708Aantal2022
Huishoudens met kinderen26.157Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers124.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,9%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€79x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand3.800Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO8.530Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.580Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW26.950Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon102.444Aantal2022
Niet-westers totaal36.538Aantal2022
Marokko4.993Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.163Aantal2022
Suriname5.942Aantal2022
Turkije12.848Aantal2022
Overig niet-westers11.592Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.506Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven821Aantal2022
Milieu overtredingen12Aantal2022
Oplichting1.029Aantal2022
Verkeersovertredingen1.463Aantal2022
Vernieling682Aantal2022
Overige misdrijven254Aantal2022
Totaal misdrijven6.931Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km366Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km39Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand11,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km49Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0479Code2022
RegionaamZaanstadNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04790000Code2022
Oppervlakte totaal8.324Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.374Aantal hectaren2022
Oppervlakte water949Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.088Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal84.874Aantal2023
Adressen met postcode81.996Aantal2023
Adressen met woonfunctie73.889Aantal2023
Panden54.150Aantal2023
Percelen43.390Aantal2023
Panden voor 170079Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.690Aantal2023
Panden 1900 tot 19255.462Aantal2023
Panden 1925 tot 19508.836Aantal2023
Panden 1950 tot 197021.092Aantal2023
Panden 1970 tot 198010.221Aantal2023
Panden 1980 tot 19908.770Aantal2023
Panden 1990 tot 20007.125Aantal2023
Panden 2000 tot 20109.286Aantal2023
Panden 2010 tot 20205.178Aantal2023
Panden 2020 en later3.704Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade134Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade840Aantal2021
Verkeersongevallen totaal976Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal67.530Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine56.830Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof10.700Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte916Aantal2022
Motorfietsen6.515Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad69.914Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning63%Percentage2022
Percentage meergezinswoning37%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen54%Percentage2022
Huurwoningen totaal46%Percentage2022
In bezit woningcorporatie37%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 78 wijken en buurten in gemeente Zaanstad. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Zaanstad als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Zaanstad als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!