Statistieken wijk Pelders- en Hoornseveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Pelders- en Hoornseveld in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Pelders- en Hoornseveld in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Pelders- en Hoornseveld telt 11.210 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Pelders- en Hoornseveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Pelders- en Hoornseveld:

JaarAantal inwoners de wijk Pelders- en Hoornseveld% verschil
202311.2100,09%
202211.2000,22%
202111.175-0,80%
202011.2651,26%
201911.1251,51%
201810.9601,20%
201710.8301,12%
201610.7100,28%
201510.6801,67%
201410.505-0,76%
201310.585geen data

Het aantal inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld is met 625 inwoners gegroeid van 10.585 inwoners in 2013 tot 11.210 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 62 inwoners (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld:

In 2013 telde de wijk Pelders- en Hoornseveld 10.585 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 10.505 inwoners. Dit is een daling van 80 (-0,76%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 10.505 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 11.265 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 760 (7,2%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 140 (1,26%). Het aantal van 11.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 11.210 inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

Over de wijk Pelders- en Hoornseveld

Wijk Pelders- en Hoornseveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 155 hectare, waarvan 144 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.688 adressen per km2. De wijk Pelders- en Hoornseveld ligt in de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Pelders- en Hoornseveld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Pelders- en Hoornseveld met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoornseveld, 2: Peldersveld.

Woningkenmerken
Er zijn 4.812 woningen in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Pelders- en Hoornseveld was €327.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Pelders- en Hoornseveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Pelders- en Hoornseveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Pelders- en Hoornseveld% verschil
2023€327.00020%
2022€273.00013%
2021€241.00011%
2020€217.00013%
2019€192.00016%
2018€166.00011%
2017€149.0003,47%
2016€144.0002,86%
2015€140.000-4,11%
2014€146.000-7,6%
2013€158.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Pelders- en Hoornseveld is met €169.000 gestegen van €158.000 in 2013 tot €327.000 in 2023 (dat is een groei van 107%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.900 (7,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Pelders- en Hoornseveld is €327.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 4.812 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 18 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De wijk Pelders- en Hoornseveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Pelders- en Hoornseveld: er zijn 2.893 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.963 totaal in de wijk Pelders- en Hoornseveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Pelders- en Hoornseveld telt in totaal 5.963 adressen, met 5.959 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Pelders- en Hoornseveld liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Pelders- en Hoornseveld zijn er 4.813 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Pelders- en Hoornseveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.967 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Pelders- en Hoornseveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Pelders- en Hoornseveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Pelders- en Hoornseveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Pelders- en Hoornseveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Pelders- en Hoornseveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Pelders- en Hoornseveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.4251.1205.665
20224.5751.0945.531
20214.6751.0735.427
20204.7751.0715.419
20194.8501.0365.239
20184.9001.0005.060
20174.9409724.918
20165.0359374.738
20155.1109194.651
20145.1478844.474
20135.1878914.507

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 39%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 51% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 49%, herkomst uit Europa: 8,4% en herkomst van buiten Europa: 43%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Pelders- en Hoornseveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Pelders- en Hoornseveld in 2022 zijn Turkije (2.985 inwoners) en Westers (1.310 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Pelders- en Hoornseveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Pelders- en Hoornseveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Pelders- en Hoornseveld.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Pelders- en Hoornseveld:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820430
Tussenwoning2.8001.230
Hoekwoning2.9801.430
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woning4.0002.580
Huurwoning1.920590
Eigen woning2.7401.080

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Pelders- en Hoornseveld zijn C (2.177 adressen) en D (986 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Pelders- en Hoornseveld: 2.177 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Pelders- en Hoornseveld voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Pelders- en Hoornseveld voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Pelders- en Hoornseveld
Bevolking5337.785
Adressen2.0552.688
Autos2652.806

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Pelders- en Hoornseveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 56 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Pelders- en Hoornseveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Pelders- en Hoornseveld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de wijk Pelders- en Hoornseveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 163 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Stembureaus Zaanstad

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Pelders- en Hoornseveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Zaanstad (wijk Pelders- en Hoornseveld is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Pelders- en Hoornseveld is €23.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.100. Wijk Pelders- en Hoornseveld telt 8.600 inkomensontvangers op 11.210 inwoners totaal.
13% van de huishoudens in de wijk Pelders- en Hoornseveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Zaanstad.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Pelders- en Hoornseveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Pelders- en Hoornseveld voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Pelders- en Hoornseveld zijn in totaal 1.125 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Pelders- en Hoornseveld
Er zijn 73 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Pelders- en Hoornseveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 73 elektrische auto’s in de wijk Pelders- en Hoornseveld. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Pelders- en Hoornseveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.414 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Pelders- en Hoornseveld in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Pelders- en Hoornseveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.736 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Pelders- en Hoornseveld (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.331 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Pelders- en Hoornseveld in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Pelders- en Hoornseveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Pelders- en Hoornseveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 480 misdrijven in de wijk Pelders- en Hoornseveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Pelders- en Hoornseveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Pelders- en Hoornseveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.664 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Pelders- en Hoornseveld 480 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Pelders- en Hoornseveld in 2023 zijn Ongevallen (weg) (59 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (57 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Pelders- en Hoornseveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 37 misdrijven in de wijk Pelders- en Hoornseveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Pelders- en Hoornseveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Pelders- en Hoornseveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Pelders- en Hoornseveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Pelders- en Hoornseveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Pelders- en Hoornseveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
57% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Pelders- en Hoornseveld ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Pelders- en Hoornseveld per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Pelders- en Hoornseveld geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Pelders- en Hoornseveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Pelders- en Hoornseveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Pelders- en Hoornseveld.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Pelders- en Hoornseveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie255Aantal2023
G+I Handel en horeca150Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg230Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.210Aantal2023
Mannen5.330Aantal2023
Vrouwen5.880Aantal2023
0 tot 15 jaar2.030Aantal2023
15 tot 25 jaar1.250Aantal2023
25 tot 45 jaar2.880Aantal2023
45 tot 65 jaar2.745Aantal2023
65 jaar of ouder2.305Aantal2023
Ongehuwd5.440Aantal2023
Gehuwd3.965Aantal2023
Gescheiden1.190Aantal2023
Verweduwd610Aantal2023
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal150Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.785Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.790Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.570Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura345Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.020Aantal2022
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming15%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.057Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.143Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.763Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A942Aantal2024
Energielabels B198Aantal2024
Energielabels C2.177Aantal2024
Energielabels D986Aantal2024
Energielabels E518Aantal2024
Energielabels F60Aantal2024
Energielabels G7Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn60%percentage2022
Drinker57%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk30%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2022
Emotioneel eenzaam42%percentage2022
Sociaal eenzaam45%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen35%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun11%percentage2022
Vrijwilligerswerk16%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid57%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten33%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht27%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht42%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie18%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.940Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.995Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.065Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.885Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€19x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand480Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO850Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.425Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.785Aantal2023
Herkomst Europa1.120Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.665Aantal2023
Geboren in Nederland4.430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.790Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa770Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.875Aantal2023
Autochtoon4.575Aantal2022
Westers totaal1.310Aantal2022
Niet-westers totaal5.315Aantal2022
Marokko525Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2022
Suriname455Aantal2022
Turkije2.985Aantal2022
Overig niet-westers1.255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal157Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven67Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting44Aantal2023
Verkeersovertredingen120Aantal2023
Vernieling63Aantal2023
Overige misdrijven26Aantal2023
Totaal misdrijven480Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km51Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km467Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km61Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK047913Code2023
RegionaamPelders- en HoornseveldNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04791300Code2023
Oppervlakte totaal155Aantal hectaren2023
Oppervlakte land144Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.688Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.963Aantal2024
Adressen met postcode5.378Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.813Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie22Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie16Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie36Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.047Aantal2024
Verblijfsobjecten5.959Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres3.000Aantal2024
Adressen met pand5.957Aantal2024
Percelen met adres2.326Aantal2024
Adressen met perceel5.963Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.962Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.813Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192519Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.967Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980960Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199015Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200010Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202023Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192519Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.267Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.217Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199090Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010277Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202063Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1502DZ-1508DXNaam2024
Meest voorkomende postcode1503Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade45Aantal2022
Verkeersongevallen totaal56Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.040Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.335Aantal2023
Personenautos - overige brandstof705Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.806Aantal2023
Motorfietsen280Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.812Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€327.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning40%Percentage2023
Percentage meergezinswoning60%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen38%Percentage2023
Huurwoningen totaal62%Percentage2023
In bezit woningcorporatie54%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement2.893Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.421Aantal2024
Hoekwoning473Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning22Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.146Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Pelders- en Hoornseveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!