Statistieken buurt Peldersveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Peldersveld in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Peldersveld in de gemeente Zaanstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Peldersveld telt 5.810 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Peldersveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Peldersveld:

JaarAantal inwoners de buurt Peldersveld% verschil
20235.810-0,85%
20225.8600,77%
20215.815-0,94%
20205.8700,51%
20195.8401,39%
20185.7601,95%
20175.6501,71%
20165.5550,36%
20155.5351,75%
20145.440-0,73%
20135.480geen data

Het aantal inwoners in de buurt Peldersveld is met 330 inwoners gestegen van 5.480 inwoners in 2013 tot 5.810 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 33 inwoners (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Peldersveld:

In 2013 waren er 5.480 inwoners in de buurt Peldersveld. In 2014 is het aantal gedaald tot 5.440 inwoners. Dit is een daling van 40 (-0,73%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 5.440 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 5.870 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 430 (7,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 30 (0,51%). Het aantal van 5.870 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 5.810 inwoners in de buurt Peldersveld.

Over de buurt Peldersveld

Buurt Peldersveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 72 hectare, waarvan 65 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.240 adressen per km2. Er wonen 2.475 huishoudens in de buurt Peldersveld. Postcode 1503 is de meest voorkomende postcode in de buurt Peldersveld. De buurt Peldersveld ligt binnen Pelders- en Hoornseveld in de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Peldersveld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Pelders- en Hoornseveld met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoornseveld, 2: Peldersveld.

Woningkenmerken
Er zijn 2.367 woningen in de buurt Peldersveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Peldersveld was €310.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Peldersveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Peldersveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Peldersveld% verschil
2023€310.00021%
2022€257.00011%
2021€232.00012%
2020€208.00014%
2019€183.00018%
2018€155.00013%
2017€137.0002,24%
2016€134.0002,29%
2015€131.000-2,24%
2014€134.000-7,6%
2013€145.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Peldersveld is met €165.000 toegenomen van €145.000 in 2013 tot €310.000 in 2023 (dat is een toename van 114%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.500 (8,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Peldersveld met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Peldersveld is €310.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 2.367 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Peldersveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Peldersveld: er zijn 1.474 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Peldersveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.755 totaal in de buurt Peldersveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Peldersveld telt in totaal 2.755 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Peldersveld liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Peldersveld zijn er 2.367 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Peldersveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 660 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Peldersveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Peldersveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Peldersveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Peldersveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Peldersveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Peldersveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Peldersveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.6556853.465
20221.7056863.469
20211.7406733.402
20201.8156693.386
20191.8706553.315
20181.9156353.210
20171.9206163.114
20161.9705922.993
20152.0205802.935
20142.0675572.816
20132.1375522.791

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Peldersveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 29%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 60% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 39%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 51%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Peldersveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Peldersveld in 2022 zijn Turkije (2.090 inwoners) en Westers (770 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Peldersveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Peldersveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Peldersveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Peldersveld zijn C (1.228 adressen) en D (514 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Peldersveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Peldersveld: 1.228 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Peldersveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Peldersveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Peldersveld.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Peldersveld voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Peldersveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Peldersveld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Peldersveld. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Peldersveld. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Peldersveld.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Peldersveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Pelders- en Hoornseveld (Peldersveld is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Pelders- en Hoornseveld is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Peldersveld is €21.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.900. Buurt Peldersveld telt 4.500 inkomensontvangers op 5.810 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in buurt Peldersveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Pelders- en Hoornseveld (Peldersveld is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Pelders- en Hoornseveld is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (640 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Peldersveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Peldersveld zijn in totaal 640 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 640 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 645 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Peldersveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Peldersveld
Er zijn 34 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Peldersveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 34 elektrische auto’s in de buurt Peldersveld. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Peldersveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.041 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Peldersveld in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Peldersveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.652 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Peldersveld (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.002 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Peldersveld in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Peldersveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Peldersveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 189 misdrijven in de buurt Peldersveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Peldersveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Peldersveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.963 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Peldersveld 189 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Peldersveld in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (26 delicten) en Ongevallen (weg) (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Peldersveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Peldersveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Peldersveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Peldersveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Peldersveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Peldersveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Peldersveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Peldersveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Peldersveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Peldersveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
54% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Peldersveld ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Peldersveld per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Peldersveld drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Peldersveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Peldersveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Peldersveld.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Peldersveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal640Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie150Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening150Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.810Aantal2023
Mannen2.745Aantal2023
Vrouwen3.060Aantal2023
0 tot 15 jaar1.115Aantal2023
15 tot 25 jaar745Aantal2023
25 tot 45 jaar1.605Aantal2023
45 tot 65 jaar1.475Aantal2023
65 jaar of ouder865Aantal2023
Ongehuwd3.010Aantal2023
Gehuwd1.955Aantal2023
Gescheiden595Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.938Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.740Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.900Aantal2022
Opleidingsniveau hoog620Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura185Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten405Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming23%Percentage2022
Adressen zonder energielabel379Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel473Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.903Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A50Aantal2024
Energielabels B78Aantal2024
Energielabels C1.228Aantal2024
Energielabels D514Aantal2024
Energielabels E455Aantal2024
Energielabels F45Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker24%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn65%percentage2022
Drinker51%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht22%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters40%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk31%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam24%percentage2022
Emotioneel eenzaam45%percentage2022
Sociaal eenzaam48%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen40%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun13%percentage2022
Vrijwilligerswerk14%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid54%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten37%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht30%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht39%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie21%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking14%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen27%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.475Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens925Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen470Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.080Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,7%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€12x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.655Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.150Aantal2023
Herkomst Europa685Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.465Aantal2023
Geboren in Nederland1.655Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.775Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa505Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.695Aantal2023
Autochtoon1.705Aantal2022
Westers totaal770Aantal2022
Niet-westers totaal3.385Aantal2022
Marokko340Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname275Aantal2022
Turkije2.090Aantal2022
Overig niet-westers635Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal63Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven28Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting20Aantal2023
Verkeersovertredingen37Aantal2023
Vernieling30Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven189Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km464Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04791310Code2023
RegionaamPeldersveldNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04791310Code2023
Oppervlakte totaal72Aantal hectaren2023
Oppervlakte land65Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.240Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.755Aantal2024
Adressen met postcode2.489Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.367Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie354Aantal2024
Verblijfsobjecten2.755Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.277Aantal2024
Adressen met pand2.755Aantal2024
Percelen met adres1.007Aantal2024
Adressen met perceel2.755Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.755Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.367Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970586Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980660Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.058Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980661Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202024Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1503AA-1503VRNaam2024
Meest voorkomende postcode1503Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.045Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.685Aantal2023
Personenautos - overige brandstof365Aantal2023
Personenautos per huishouden0,83Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.146Aantal2023
Motorfietsen110Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.367Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€310.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning38%Percentage2023
Percentage meergezinswoning62%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen34%Percentage2023
Huurwoningen totaal66%Percentage2023
In bezit woningcorporatie60%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement1.474Aantal2024
Tussen of geschakelde woning693Aantal2024
Hoekwoning182Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning18Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.388Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Peldersveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Peldersveld
Tabel met 2.755 adressen in de buurt Peldersveld.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Peldersveld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Barkstraat1 t/m 591503TK t/m 1503TMZaandam95
Bezaanstraat2 t/m 401503THZaandam42
Brandaris1 t/m 3641503CA t/m 1503CEZaandam402
Brigantijnstraat2 t/m 591503BP t/m 1503BSZaandam50
Brikstraat1 t/m 761503BH t/m 1503BLZaandam149
Darwinpark--Zaandam0
De Watering11503VRZaandam1
Fluitstraat1 t/m 401503AZZaandam30
Galeistraat1 t/m 391503TJZaandam21
Galjoenstraat1 t/m 1191503AN t/m 1503ATZaandam91
Gibraltar3 t/m 671503BMZaandam29
Hoekerstraat1 t/m 591503AK t/m 1503ALZaandam40
Javazee1-Zaandam1
Karveelstraat1 t/m 991503BD t/m 1503BGZaandam68
Klipperstraat1 t/m 591503AMZaandam31
Kofstraat1 t/m 261503BNZaandam23
Koopvaardijstraat1 t/m 1321503VA t/m 1503VEZaandam135
Korvetstraat1 t/m 401503TA t/m 1503TBZaandam30
Kraakstraat1 t/m 1151503BT t/m 1503BWZaandam79
Middellandse Zee1 t/m 511503BX t/m 1503BZZaandam52
Noordwachter1 t/m 1681503VH t/m 1503VPZaandam169
Noordzee1 t/m 621503AV t/m 1503AXZaandam62
Perim1 t/m 3641503GA t/m 1503GEZaandam406
Pharus1 t/m 3641503EA t/m 1503EEZaandam424
Pinasstraat1 t/m 711503TC t/m 1503TGZaandam67
Rode Zee1 t/m 901503TN t/m 1503TSZaandam88
Schoenerstraat1 t/m 811503BA t/m 1503BCZaandam130
Twiskeweg61 t/m 1391503AA t/m 1503ABZaandam40

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 2.755 adressen in de buurt Peldersveld. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Zaanstad
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Peldersveld. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Peldersveld ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek15032489
DeelkernZaandam2755
WoonkernZaanstad2755
WoonplaatsZaandam2756
WijkPelders- en Hoornseveld2756
GemeenteZaanstad2756
ProvincieNoord-Holland2756
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier2756
LandNederland2756

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Peldersveld ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Peldersveld dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Peldersveld ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Peldersveld en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven