Statistieken gemeente Lingewaard

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Lingewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Lingewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Lingewaard telt 47.314 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lingewaard.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lingewaard:

JaarAantal inwoners de gemeente Lingewaard% verschil
202447.3140,20%
202347.2200,55%
202246.9630,30%
202146.8220,47%
202046.6010,27%
201946.4750,22%
201846.3720,41%
201746.1820,50%
201645.9500,35%
201545.7880,03%
201445.776-0,09%
201345.8180,10%
201245.7700,40%
201145.5890,32%
201045.4450,80%
200945.0841,05%
200844.6170,62%
200744.3441,43%
200643.7191,26%
200543.1760,36%
200443.0191,30%
200342.467geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Lingewaard is met 4.847 personen gestegen van 42.467 personen in 2003 tot 47.314 personen in 2024 (dat is een grote groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2024 was 231 personen (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lingewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Lingewaard:

In 2003 telde de gemeente Lingewaard 42.467 inwoners. Het aantal van 42.467 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 47.314 personen. De stijging ten opzichte van 2003 is 4.847 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 94 (0,20%). Het aantal van 47.314 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2003 tot en met 2024.

Over de gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Lingewaard heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.914 hectare, waarvan 6.196 land en 718 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 974 adressen per km2. Er wonen 20.021 huishoudens in de gemeente Lingewaard en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 8 wijken en 42 buurten.

Vlag van de gemeente Lingewaard

Vlag van de gemeente Lingewaard

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Lingewaard
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lingewaard met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Huissen, 2: Loo Gld, 3: Angeren, 4: Bemmel, 5: Doornenburg, 6: Ressen, 7: Haalderen, 8: Gendt.

Woningkenmerken
Er zijn 20.320 woningen in de gemeente Lingewaard.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lingewaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Lingewaard was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Lingewaard.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lingewaard:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Lingewaard% verschil
2023€372.00014%
2022€326.00011%
2021€293.0007,3%
2020€273.0007,1%
2019€255.0006,2%
2018€240.0004,35%
2017€230.0002,68%
2016€224.0000,45%
2015€223.000-4,29%
2014€233.000-2,92%
2013€240.000-3,23%
2012€248.000-3,50%
2011€257.000-2,28%
2010€263.000-1,13%
2009€266.0003,50%
2008€257.0004,90%
2007€245.0007,5%
2006€228.0000%
2005€228.00051%
2004€151.0001,34%
2003€149.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Lingewaard is met €223.000 toegenomen van €149.000 in 2003 tot €372.000 in 2023 (dat is een groei van 150%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2023 was €11.150 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lingewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lingewaard.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Lingewaard is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 20.320 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 41 buurten (blauw). De gemeente Lingewaard wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Lingewaard: er zijn 6.816 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Lingewaard.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 23.196 totaal in de gemeente Lingewaard

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Lingewaard telt in totaal 23.196 adressen, met 23.164 verblijfsobjecten, 26 standplaatsen en 6 ligplaatsen. 93% van de adressen in gemeente Lingewaard ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lingewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Lingewaard zijn er 20.871 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Lingewaard.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.964 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Lingewaard. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Lingewaard

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Lingewaard. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Lingewaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lingewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Lingewaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2003 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Lingewaard per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lingewaard:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202341.4502.5583.212
202241.8262.2772.860
202141.7922.2302.800
202041.6282.2052.768
201941.6052.1592.711
201841.6092.1122.651
201741.6222.0222.538
201641.4791.9822.489
201541.4471.9242.417
201441.5031.8942.379
201341.5181.9062.394
201241.4501.9152.405
201141.3501.8792.360
201041.1771.8922.376
200941.0041.8092.271
200840.6021.7802.235
200740.3741.7602.210
200639.8231.7272.169
200539.3611.6912.124
200439.2591.6672.093
200338.7671.6402.060

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Lingewaard als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,8% En in 2003 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,86% en herkomst van buiten Europa: 4,85%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lingewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Lingewaard
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Lingewaard in 2022 zijn Westers (3.198 inwoners) en Overig (1.364 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Lingewaard: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Lingewaard.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Lingewaard. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lingewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Lingewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Lingewaard.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Lingewaard:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.990730
Tussenwoning2.600960
Hoekwoning2.7501.100
Twee onder één kap woning3.3501.270
Vrijstaande woning4.1901.690
Huurwoning2.050860
Eigen woning3.2501.220

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Lingewaard zijn A (5.455 adressen) en C (5.218 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Lingewaard. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Lingewaard: 5.455 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lingewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Lingewaard voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Lingewaard voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Lingewaard
Bevolking533764
Adressen2.055974
Autos265400

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Lingewaard ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 190 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Lingewaard. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Lingewaard vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

59 stembureaus

Er zijn 59 stembureaus in de gemeente Lingewaard. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 2003-2023 voor de gemeente Lingewaard
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Lingewaard over de jaren 2003-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2003-2023 voor de gemeente Lingewaard.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Lingewaard het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lingewaard van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2003 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 7 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Lingewaard
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Lingewaard:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA3.37720%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV3.36720%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD2.50815%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA2.06712%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D661.5689,2%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB8414,93%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC7394,34%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt7254,25%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD4972,92%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD3582,10%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP3522,07%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2241,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1190,70%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA211130,66%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP520,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD390,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL370,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten370,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN220,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio40,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV8.22726%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD6.00519%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.71515%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA4.24414%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.2107,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.2904,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.1033,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.0163,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD4891,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4511,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3861,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211950,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1830,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1300,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1280,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1110,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP390,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1370,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter360,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten220,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.72721%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.00018%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.31110%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.7107,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.6987,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.3566,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.0454,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.0374,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA218994,03%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt7323,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6843,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5432,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5032,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland3911,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3581,61%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland1270,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1250,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP410,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.34320%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.21415%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.19015%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.05714%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.04714%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.4546,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8593,94%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP8273,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA217993,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3841,76%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2691,23%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Lokaal2441,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1320,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Belang Lingewaard3.22017%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.14116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.55313%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
lingewaard.NU1.98310%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
B061.7138,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.6748,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.6618,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.6218,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.1676%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LFS3781,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gin gezeur we gaon d’r veur3021,56%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Lingewaard. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Lingewaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Lingewaard is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Lingewaard is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Lingewaard is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.700. Gemeente Lingewaard telt 38.400 inkomensontvangers op 47.314 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Lingewaard heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Lingewaard.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500) gemeente Lingewaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Lingewaard.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Bedrijventerrein Gendt heeft met €35.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Lingewaard. En buurt Vleumingen heeft met €24.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Lingewaard.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Lingewaard. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Lingewaard
Er zijn 834 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Lingewaard op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 834 elektrische auto’s in de gemeente Lingewaard. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Lingewaard die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 26.971 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Lingewaard in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Lingewaard geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 36.338 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Lingewaard (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.606 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Lingewaard in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Lingewaard geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Lingewaard. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.062 misdrijven in de gemeente Lingewaard geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Lingewaard, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Lingewaard zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 15.138 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Lingewaard 1.062 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Lingewaard in 2023 zijn Horizontale fraude (224 delicten) en Ongevallen (weg) (116 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Lingewaard.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 76 misdrijven in de gemeente Lingewaard geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Lingewaard met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Lingewaard over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Lingewaard.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Lingewaard. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Lingewaard
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Lingewaard dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Lingewaard.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Lingewaard genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Lingewaard.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Lingewaard.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Lingewaard ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Lingewaard per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Lingewaard geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Lingewaard. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Lingewaard is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Lingewaard.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Lingewaard voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij230Aantal2023
B-F Nijverheid en energie790Aantal2023
G+I Handel en horeca870Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie245Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed475Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg930Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten565Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners47.314Aantal2024
Mannen23.472Aantal2024
Vrouwen23.842Aantal2024
0 tot 15 jaar7.177Aantal2024
15 tot 25 jaar5.467Aantal2024
25 tot 45 jaar9.724Aantal2024
45 tot 65 jaar13.636Aantal2024
65 jaar of ouder11.310Aantal2024
Ongehuwd20.988Aantal2024
Gehuwd20.478Aantal2024
Gescheiden3.273Aantal2024
Verweduwd2.575Aantal2024
Geboorte totaal390Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal426Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid764Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag9.230Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar15.990Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10.050Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.420Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten3.065Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.220Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.491Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.863Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.842Aantal2024
Energielabels A+++++8Aantal2024
Energielabels A++++115Aantal2024
Energielabels A+++194Aantal2024
Energielabels A++100Aantal2024
Energielabels A+323Aantal2024
Energielabels A5.455Aantal2024
Energielabels B3.677Aantal2024
Energielabels C5.218Aantal2024
Energielabels D1.572Aantal2024
Energielabels E636Aantal2024
Energielabels F1.393Aantal2024
Energielabels G1.014Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.021Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.649Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.841Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.531Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers38.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€234x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand520Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.740Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10.000Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland41.450Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.770Aantal2023
Herkomst Europa2.558Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.212Aantal2023
Geboren in Nederland41.450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.544Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.529Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.014Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.683Aantal2023
Autochtoon41.826Aantal2022
Westers totaal3.198Aantal2022
Niet-westers totaal1.939Aantal2022
Marokko86Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba164Aantal2022
Suriname145Aantal2022
Turkije180Aantal2022
Overig niet-westers1.364Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal363Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven98Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting249Aantal2023
Verkeersovertredingen171Aantal2023
Vernieling109Aantal2023
Overige misdrijven69Aantal2023
Totaal misdrijven1.062Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1705Code2023
RegionaamLingewaardNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode17050000Code2023
Oppervlakte totaal6.914Aantal hectaren2024
Oppervlakte land6.196Aantal hectaren2024
Oppervlakte water718Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid974Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal23.196Aantal2024
Adressen met postcode22.827Aantal2024
Adressen met woonfunctie20.871Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie171Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie66Aantal2024
Adressen met industriefunctie837Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie165Aantal2024
Adressen met logiesfunctie36Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie31Aantal2024
Adressen met sportfunctie27Aantal2024
Adressen met winkelfunctie378Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie929Aantal2024
Verblijfsobjecten23.164Aantal2024
Ligplaatsen6Aantal2024
Standplaatsen26Aantal2024
Panden met adres19.195Aantal2024
Adressen met pand23.147Aantal2024
Percelen met adres16.797Aantal2024
Adressen met perceel23.196Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21.656Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.540Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.634Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.237Aantal2024
Panden met adres voor 170020Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900183Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925456Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.377Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.803Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.964Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.402Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.033Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.279Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020958Aantal2024
Panden met adres 2020 en later720Aantal2024
Adressen met pand voor 170026Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900205Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925501Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.589Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.253Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.257Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.805Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.642Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.449Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.374Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.046Aantal2024
Postcodegebied6681AA-6924SENaam2024
Meest voorkomende postcode6681Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode26%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade26Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade161Aantal2022
Verkeersongevallen totaal190Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal24.784Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine20.435Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.350Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte400Aantal2023
Motorfietsen2.365Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.320Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2023
Appartement3.680Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6.816Aantal2024
Hoekwoning3.714Aantal2024
Tweeonder1kap2.443Aantal2024
Vrijstaande woning4.218Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.293Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lingewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Lingewaard: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (5.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Lingewaard (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Lingewaard voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Lingewaard zijn in totaal 5.215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 59 wijken en buurten in gemeente Lingewaard. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Lingewaard als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Lingewaard als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities